Kancelaria parafialna


Czynna codziennie w godz. 9.00-11.00 oraz 17.00-18.00
z wyjątkiem niedziel, świąt i sobót po południu.


SPRAWY CMENTARNE: 9.00 - 11.00
Dyżury w kancelarii
 Dzień tygodnia 9:00 - 11:00 17:00 - 18:00
Poniedziałek ks. Przemysław ks. Proboszcz
Wtorek ks. Krzysztof ks. Patryk
Środa ks. Krzysztof ks. Patryk
Czwartek ks. Patryk ks. Patryk
Piątek ks. Przemysław ks. Krzysztof
Sobota ks. Przemysław ----------
Informacje związane z Chrztem Dziecka

Sakrament chrztu świętego udzielany jest w naszej parafii w niedzielę
na Mszy Świętej o godz. 13:00.
 1. Rodzice zgłaszają się do kancelarii parafialnej miesiąc przed planowanym chrztem dziecka celem ustalenia terminu chrztu. Następnie w tygodniu poprzedzającym chrzest rodzice przychodzą do kancelarii parafialnej dostarczając następujące dokumenty:
  • Akt urodzenia dziecka.
  • Dane rodziców dziecka (imiona rodziców w tym nazwisko panieńskie matki, wiek rodziców, adres zamieszkania, data i miejsce zawarcia związku małżeńskiego).
  • Dane rodziców chrzestnych dziecka: imię i nazwisko, wiek i dokładny adres (chrzestni mieszkający poza nasza parafia dostarczają zaświadczenie ze swoich stwierdzające, iż są praktykującymi katolikami i mogą zostać rodzicami chrzestnymi).
 2. Rodzice chrzestni
  Dla każdego dziecka należy wybrać dwoje chrzestnych: ojca i matkę. Wybór chrzestnych należy do rodziców dziecka, natomiast duszpasterz sprawdza, czy przedstawieni kandydaci spełniają warunki określone przez Kościół. Ze względu na zadanie chrzestnych w wychowaniu dziecka, należy stosować następujące przepisy Prawa Kanonicznego:
  • Chrzestni powinni ukończyć 16 lat.
  • Chrzestni mają być katolikami wyznającymi swą wiarę życiem zgodnym z nauką Kościoła. Nie wolno dopuszczać do pełnienia tej funkcji osób bez otrzymanego sakramentu bierzmowania, żyjących w związku niesakramentalnym oraz młodzieży nie uczęszczającej na katechizację.
 3. Rodzice oraz rodzice chrzestni uczestniczą w katechezie przedchrzcielnej w ostatnią niedzielę miesiąca, który poprzedza miesiąc chrztu o godz. 19:00
 4. Na chrzest dziecka należy przynieść świecę chrzcielną oraz białą szatę dla dziecka
Informacje związane z Sakramentem Małżeństwa

 1. Narzeczeni trzy miesiące przed ślubem zgłaszają się do kancelarii parafialnej w celu potwierdzenia daty ślubu oraz uzyskania informacji o skompletowaniu niezbędnej dokumentacji potrzebnej do ważnego zawarcia sakramentu małżeństwa.
 2. Do zawarcia sakramentu małżeństwa potrzebne są następujące dokumenty:
  • świadectwo chrztu (nie starsze niż trzy miesiące od daty wystawienia)
  • świadectwo bierzmowania
  • świadectwo z oceną z religii (ostatnia klasa szkoły ponadgimnazjalnej)
  • zaświadczenie o ukończonej katechizacji przedmałżeńskiej
  • zaświadczenie o ukończonym kursie z poradnictwa rodzinnego
  • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego o wykluczeniu przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego ze strony prawa państwowego (ważne tylko 3 miesiące od daty wydania)
 3. Po skompletowaniu dokumentacji narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej dwa miesiące przed ślubem w celu przeprowadzenia rozmowy duszpastersko - kanonicznej oraz wystawieniu zapowiedzi przedślubnych.
 4. Narzeczeni zobowiązani są do odbycia dwóch spowiedzi przedślubnych: I spowiedź zaraz po daniu na zapowiedzi; II spowiedź w dzień lub przeddzień ślubu.
 5. Narzeczeni tydzień przed ślubem zgłaszają się do kancelarii parafialnej w celu omówienia liturgii sakramentu małżeństwa oraz zgłaszają dwóch urzędowych świadków ślubu.
 6. UWAGA: Zmianę dotyczącą daty (godziny) ślubu lub jego odwołanie należy niezwłocznie zgłosić w kancelarii parafialnej.

Copyright © 2010 Parafia Wszystkich Świętych w Sieradzu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Created by simea.pl