Katecheci
Katecheci pracujący w parafii:

 1. ks. Przemysław Janiak 
 2. ks. Krzysztof Mętlewicz. Jestem rodowitym kujawiakiem, pochodzącym z parafii Izbica Kujawska. Wychowywałem się wśród kujawskich pól,łąk, lasów i jezior, gdzie dorastałem jako najmłodszy syn pracujących w rolnictwie rodziców. W wieku 15 lat zostałem włączony do grona ministrantów, dzięki czemu bardzo zbliżyłem się do Boga, rozwinąłem moją wiarę i zyskałem motywację do rozwijania talentów danych przez Pana.

  Naukę zdobywałem w Izbicy Kujawskiej: w Szkole Podstawowej (1999-2005), następnie w Gimnazjum (2005-2008) oraz w Liceum Ogólnokształcącym (2008-2011), po czym we wrześniu 2011 roku wstąpiłem w poczet alumnów Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku.

  Do moich głównych zainteresowań należą: historia powszechna, teologia i praktyka liturgii Kościoła katolickiego, prawo kanoniczne, szeroko rozumiana muzyka instrumentalna oraz filmy dramatyczne. Od 1 lipca 2017 roku, zgodnie z wolą mojego biskupa diecezjalnego, jestem wikariuszem parafii Wszystkich Świętych w Sieradzu, zaś od 1 września 2017 roku pracuję jako katecheta w I Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu. Z dniem 4 lipca zostałem również ustanowiony kierownikiem Pieszej Pielgrzymki z Sieradza na Jasną Górę, co poczytuję sobie za zaszczyt i wielką szansę na kontakt z młodzieżą. Od 1 sierpnia 2018 roku pełnię funkcję Kapelana Hufca ZHP w Sieradzu.

 3. ks. Patryk Laskowski
 4. Arkadiusz Kurcbuch - nauczyciel mianowany
  Studia wyższe sześcioletnie w Warszawie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego Katecheta w I LO im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu
  Żonaty ojciec trójki dzieci
  Od:
  2003r nauczyciel w Szkole podstawowej w Kliczkowie Wielkim
  2004-2007 Gimnazjum nr 3 w Sieradzu
  2008  aktualnie pracownik ILO im. K. Jagiellończyka w Sieradzu

  Podejmowane zadania:
  -pielgrzymki
  -wycieczki
  -konkursy i olimpiady przedmiotowe
  -rekolekcje
  -jasełka szkolne
  -audycje z okazji wyboru Papieża JPII i Dnia Papieskiego
 5. Dariusz Danielewski - Ukończyłem Instytut Teologiczny w Łodzi (kierunek katechetyczno – pedagogiczny), ATK w Warszawie  (studia nad rodziną), UKSW w Warszawie ( teologia pastoralna ) jestem katechetą pracującym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 (od 2001 r.) i  Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sieradzu ( od 2009 r.). Od urodzenia mieszkam w Warcie. W małżeństwie jestem 29 lat. Żona moja również jest katechetką. Mam trójkę dzieci. W szkole podstawowej i liceum byłem ministrantem. Należałem do kilku wspólnot (Oaza, Neokatechumenat, Kościół Domowy)  a obecnie należę do Mężczyzn Świętego Józefa. Od 1986 roku  prowadzę parafialna poradnię rodzinną. Od 3 lat uprawiam biegi długodystansowe.  Kilka razy biegłem już w zorganizowanych biegach na 5 i 10 km i raz wystartowałem w półmaratonie w Poznaniu.  W ZSP Nr 2 od 12 i w ZSP Nr 1 od 6 lat prowadzę Szkolną Wspólnotę Modlitwy. Organizuję Międzyszkolny Konkurs Sieradzkich Szkół Średnich, dotyczący życia świętych i błogosławionych ( 9 edycji). Wielokrotnie organizowałem wyjazdy młodzieży na Lednicę i do Częstochowy, przedstawienia jasełkowe i misteria paschalne oraz pomagałem w przygotowaniu rekolekcji szkolnych
 6. Elżbieta Stężalska - z parafii św. Urszuli Ledóchowskiej w Sieradzu. Studia teologiczne ukończyła na UKSW w Warszawie.
  Katechizuje od roku 1991 w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sieradzu
 7. Ireneusz Pietrus

  Urodzony w 1968 roku w Sieradzu, szczęśliwy mąż – żona Jolanta i dumny ojciec dwóch synów – Michała i Macieja. Katecheta i pedagog w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Sieradzu.

  Wykształcenie:
   Magister teologii – ATK w Warszawie;
  Licencjat z teologii – UKSW w Warszawie;
  Studia podyplomowe: „Teologia biblijno – pastoralna” – UKSW w Warszawie;
  Studia podyplomowe: „Wychowanie do życia w rodzinie” – WSGK w Kutnie;
  Studia Podyplomowe: „Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza”  - WSHE w Sieradzu;
  Studia Podyplomowe: "Profilaktyka zagrożeń społecznych i resocjalizacja w środowisku otwartym" – WSHE w Sieradzu.

  Pełnione funkcje:
  Ekspert z listy Ministerstwa Edukacji Narodowej do spraw awansu nauczycieli;
  Członek Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Sieradzu;
  Kurator społeczny Sądu Rejonowego w Sieradzu.


  Zainteresowania:
   teologia biblijna, historia Izraela, pedagogika społeczna.

  Praca w Parafii Wszystkich Świętych od 1993 roku
 8. Katarzyna Borkowska - nauczyciel języka polskiego i religii w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Marii Dąbrowskiej i Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Sieradzu, współodpowiedzialna za prowadzenie kroniki w parafii Wszystkich Świętych.
  Katechizuję młodzież dopiero drugi rok. Jest to nowa droga, po której z radością przyszło mi kroczyć. W moim środowisku używa się wielu słów i metod, by uczyć i pomagać osiągać cele (zawodowe). Doszłam do wniosku, że nie są one wystarczające. Pragnę głosić młodym ludziom najważniejsze wartości życia, jakimi są: życie na co dzień Słowem Bożym, umiłowanie prawdy, rodzina i pójście za Jezusem. Głośnym echem rozbrzmiewają w moim sercu słowa św. Urszuli Ledóchowskiej: "Daj dziecku Boga, a o jego przyszłość możesz być spokojna"
 9. Małgorzata Brodacka - Jestem z parafii NSJ w Sieradzu. Studia teologiczne ukończyłam w Łodzi w 2002 roku. Od 1999 roku katechizuję w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sieradzu oraz w sieradzkich przedszkolach nr 5 i 6
 10. Piotr Bakowicz - Katecheta w Gimnazjum Nr 3. Absolwent UKSW w Warszawie, Magister teologii. Ukończył również studia podyplomowe „Informatyka oraz technika w szkole”. Od 11 lat pracuje w szkołach Sieradza i okolic – SP 10, Gimnazjum Gminy Wróblew a od 2005 r. w Gimnazjum Nr 3 w Sieradzu, żonaty, ojciec 2 dorosłych córek
 11. s. Elżbieta Kuriatto - w katechezie pracuję 24 lata. Urodziłam się w 1964 w Lublinie. Tam po maturze wstąpiłam do klasztoru i natychmiast  poslano mnie na KUL gdzie w 1989 r. Ukończyłam teologię. Praca z dziećmi jest moją miłością
 12. s. Dorota Kędziora - uczę religii w II LO im. S. Żeromskiego w Sieradzu.
  W pracy jako nauczyciel staram się oprócz wiedzy przekazywać młodzieży te wartości, które wpoili mi moi rodzice, a są nimi miłość do Boga, do drugiego człowieka i do Ojczyzny.
  Moim mottem w pracy katechetycznej są słowa św. Urszuli Ledóchowskiej:
  „Mamy w dziele wychowania dwojakie zadanie:
  pierwsze – wychowanie młodzieży dla Boga, dla ojczyzny niebieskiej,
  drugie – to wychowanie młodzieży dla społeczeństwa, dla ojczyzny ziemskiej.”
  Nie tylko uczę młodzież, ale staram się również uczyć od nich. Mam szczęście wykonywać pracę, którą postrzegam jako moje  powołanie, pracę, która nigdy nie może się znudzić i jest nieodłączną częścią mojego życia. Praca z młodzieżą przynosi mi satysfakcję, a także uczy odpowiedzialności za drugiego człowieka
 13. s. Magdalena Bulińska - Z urodzenia – poznanianka, później – wielkopolanka. Pochodzę z rodziny religijnej, wspierającej się i kochającej. Mam starsze rodzeństwo: siostrę i trzech braci. Jeden z nich, Tomasz jest księdzem, proboszczem w Dolsku (archidiecezja poznańska).
  Od 22 lat jest szarą urszulanką. Pierwsze kroki katechetyczne stawiałam w Łodzi, gdzie uczyłam młodzież gimnazjalną. W 2009 roku zamieszkałam w pięknym, sieradzkim klasztorze i rozpoczęłam pracę katechetyczną w II Liceum Ogólnokształcącym w Sieradzu.
  Staram się, by w centrum mojego  życia był Pan Bóg i służba drugiemu człowiekowi. Dlatego moją radością jest praca z młodzieżą
 14. Wioletta Halusiak - katechizuję w Gimnazjum nr 2 im. Królowej Jadwigi w Sieradzu oraz w Przedszkolu im. Kubusia Puchatka i Krasnala Hałabały. Razem z młodymi ludźmi szukam Bożych dróg, by iść ufnie za światłem Bożego Słowa. Bardzo lubię chodzić po górach i od lat jestem zaangażowana w wolontariat i pomoc niepełnosprawnym. W wakacje jestem koordynatorem wolontariatu na wczasorekolekcjach w Brańszczyku koło Wyszkowa. Jest to placówka oriońska, bo od wielu lat właśnie z Księżmi Orionistami
  współpracuje i całym sercem kocham św. Alojzego Orione
 15. Bożena Sowała - nauczyciel  religii w ZSP Nr 1 w Sieradzu.  Skończyłam Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na Wydziale Teologicznym oraz studia podyplomowe w zakresie „ matematyka w szkole”. Lubię dobrą książkę i film oraz podróże i zwiedzanie różnych zakątków świata.

 

Copyright © 2010 Parafia Wszystkich Świętych w Sieradzu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Created by simea.pl