Rewitalizacja

Zabiegi pielęgnacyjne drzewostanu cmentarnego

Zabiegi pielęgnacyjne drzewostanu cmentarnego zrealizowano ze środków WFOŚiGW w Łodzi oraz środków parafii Wszystkich Świętych.
Prace remontowe w latach 2003-2009:
  • remont plebanii
  • remont dachu i murów wraz z odwodnieniem
  • rewitalizacja placu przykościelnego (1500 m2 kostki granitowej)
  • remont zadaszenia nad zakrystią oraz elewacji prezbiterium wraz ze stolarką i ślusarką otworową (witraże)
  • remont Domu Katolickiego - sali teatralnej (wraz z salkami katechetycznymi)
  • wyposażenie kaplicy przedpogrzebowej wraz z remontem
  • remont elewacji Kaplicy Męki Pańskiej z dekoracjami wykonanymi techniką sgraffito, ozdobnymi gzymsami, ślusarką okienną ze szkłem witrażowym oraz remont gzymsów, okien i drzwi w pozostałej części kościoła oraz wyposażenie zakrystii
  • adaptacja pomieszczeń pod tymczasowe mieszkania dla księży wikariuszy.
Copyright © 2010 Parafia Wszystkich Świętych w Sieradzu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Created by simea.pl