Wydarzenia

Koncert Kolęd Uczniów i Absolwentów Jagiellończyka - 30.12.2018

 30 grudnia br. w Domu Katolickim przy Parafii Wszystkich Świętych w Sieradzu miał miejsce Koncert Kolęd i Pastorałek. Wykonawcami bożonarodzeniowych utworów byli uczniowie i absolwenci z I Liceum im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu.

O godz. 19:00 Dom Katolicki zapełnił się kilkuset osobową publicznością, wśród której znaleźli się rodzice i krewni uczniów oraz Dyrektor  Liceum p. Grzegorz Pietrucha. Wszystkich zgromadzonych powitał na początku proboszcz parafii ks. inf. Marian Bronikowski, który wyraził radość z faktu, że młodzież ma swoje jasne i widoczne miejsce  w Kościele przez dzielenie się talentami.

Warto zaznaczyć, że wykonawcami utworów byli między innymi członkowie Sieradzkiego Zespołu „Siwy Dym Czorne Chmury”, który 2017 roku zdobył Grand Prix na 23. Międzynarodowym Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie. Druga część występujących to soliści oraz grający, którzy postanowili pozytywnie odpowiedzieć na podjętą inicjatywę wspólnego śpiewania kolęd. Warto także zauważyć, że prawie wszyscy występujący są absolwentami bądź słuchaczami szkół muzycznych w Sieradzu i Zduńskiej Woli.

Wśród repertuaru mogliśmy usłyszeć takie utwory, jak: „Przybieżeli do Betlejem”, „Kolęda dla nieobecnych”, „O gwiazdeczko”, „Świeć gwiazdeczko”, „Oto o północy”, „Gdy śliczna Panna”, „W żłobie leży”, „Alleluja”, „A wczora z wieczora”, „Cicha noc”, „Lulajże Jezuniu” czy „Pastuszkowie bracia mili”. Każda kolęda przynosiła zebranym wiele radosnych odczuć, co nagradzali głośnymi brawami i widocznym poruszeniem.

Na zakończenie koncertu Ks. Infułat podziękował organizatorowi wydarzenia ks. Krzysztofowi Mętlewiczowi oraz wszystkim artystom za występ i włożoną w niego pracę.

 

Plan Wizyty Duszpasterskiej - 31.12.2018 - 07.01.2019

 WIZYTA KOLĘDOWA

 PONIEDZIAŁEK – 31 grudnia 2018 r.

od godz. 9.00:

- ul. Szewska i Rybna (1 ksiądz)

- ul. Kościuszki, Żwirki i Wigury, Toruńska (1 ksiądz)

- ul. Warcka – numery parzyste (1 ksiądz)

- ul. Warcka – numery nieparzyste (1 ksiądz)

- ul. Rynek (1 ksiądz)

 

ŚRODA – 02 stycznia 2019 r.

od godz. 9.00:

- ul. Polna 3, 5, 7, 9 (2 księży)

- ul. Opłotki (2 księży)

- ul. Olendry Duże (1 ksiądz)

 

od godz. 15.00:

- ul. Polna 11 (blok wojskowy), 11a, 13, 15, 17 (blok wojskowy), 24
(4 księży)

- ul. Polna 2 i Polna domy jednorodzinne (1 ksiądz)

 

CZWARTEK – 03 stycznia 2019 r.

od godz. 9.00:

- ul. Rzeczna i Podrzecze (2 księży)

- ul. Wierzbowa (2 księży)

- ul. Kolegiacka (1 ksiądz)

        

od godz. 15.00:

- ul. Zajęcza 3,5,7 (3 księży)

- ul. Broniewskiego – domy jednorodzinne (2 księży)

  

PIĄTEK – 04 stycznia 2019 r.

od godz. 9.00:

 - ul. Krakowskie Przedmieście - domy jednorodzinne (2 księży)

   - ul. Krakowskie Przedmieście 4 (1 ksiądz)

            - ul. Krakowskie Przedmieście 6 (2 księży)

 

od godz. 15.00:

- ul. Krakowskie Przedmieście 8 (2 księży)

- ul. Krakowskie Przedmieście 12 (3 księży)

SOBOTA – 05 stycznia 2019 r.

od godz. 9:00:

- ul. Konwaliowa, Liliowa, Różana, Sasankowa, Tulipanowa (2 księży)

- ul. Orzeszkowej (2 księży)

 

PONIEDZIAŁEK – 07 stycznia 2019 r.

od godz. 9.00:

- ul. Pogorzelskiego (4 księży)

od godz. 15.00:

- ul. Struga i Porazińskiej (1 ksiądz)

- ul. Słowackiego i Szymańskiego (1 ksiądz)

- ul. Asnyka i Sempołowskiej (1 ksiądz)

- ul. Kowalskiego (1 ksiądz)

Plan Wizyty Duszpasterskiej - 27.12 - 31.12.2018

 WIZYTA KOLĘDOWA 

 

CZWARTEK – 27 grudnia 2018 r.

od godz. 9.00:

        - Mnichów  ( 2 księży)

        - Rynek Praski i Wschodnia ( 1 ksiądz)

        - ul. Stawowa i Wąska (1 ksiądz)

od godz. 15.00:

- ul. Zamkowa (4 księży)

PIĄTEK – 28 grudnia 2018 r.

od godz. 9.00:

- ul. Orzechowa (1 ksiądz)

- ul. Sukiennicza i Nenckiego (1 ksiądz)

- ul. Żabia i Podzamcze (1 ksiądz)

- ul. Targowa – domy jednorodzinne (1 ksiądz)

od godz. 15.00:

- ul. Wojska Polskiego, Kasztanowa, Jana Pawła II - domy jednorodzinne (1 ksiądz)

- ul. Tysiąclecia 1, 2 (1 ksiądz)

- ul. Wyzwolenia 2,4,7 (2 księży)

 

SOBOTA – 29 grudnia 2018 r.

od godz. 9.00:

- ul. Warszawska, Krótka, Ogrodowa (3 księży)

- ul. Dominikańska (2 księży)

 

PONIEDZIAŁEK – 31 grudnia 2018 r.

od godz. 9.00:

- ul. Szewska i Rybna (1 ksiądz)

- ul. Kościuszki, Żwirki i Wigury, Toruńska (1 ksiądz)

- ul. Warcka – numery parzyste (1 ksiądz)

- ul. Warcka – numery nieparzyste (1 ksiądz)

           - ul. Rynek (1 ksiądz)

Drugi Dzień Świąt Narodzenia Pańskiego - 26.12.2018

Tradycyjnie w Drugi Dzień Świąt Bożego Narodzenia obchodziliśmy w Liturgii Święto Św. Szczepana, jednego z 7 pierwszych diakonów Kościoła katolickiego. W czasie Eucharystii o godz. 10:00,której przewodniczył proboszcz sieradzkiej fary ks. inf. Marian Bronikowski, licznie zgromadzeni Parafianie oraz Goście uroczyście celebrowali kolejny dzień radości z narodzenia Pana.

Celebrans odwołując się do wymowy Święta Św. Szczepana w homilii przypomniał istotę męczeństwa w XXI wieku: „jeszcze nie tak dawno każdej doby mordowano 438 chrześcijan. Obecnie te statystyki wzrosły – każdej doby ginie ponad 460 wierzących w Chrystusa. Św. Szczepan otrzymał wspaniałą obietnicę od Boga, że w chwili Sądu Bóg będzie z nami […] Na co warto właśnie dziś zwrócić uwagę? Na dwie rzeczy; o pierwszej mówi dzisiejsze pierwsze czytanie. Św. Szczepan widział Chrystusa, gdy go kamienowano. Można powiedzieć za Szczepanem: Jezus jest Panem, ja to widzę, kocham, wiem. Po drugie – wyznanie wiary niekoniecznie musi kończyć się śmiercią […] Ale nam każdego dnia trzeba się liczyć z koniecznością zapłacenia za wiarę, za miłość – one też mają swoją cenę. Może któregoś dnia przyjdzie ten dzień, że za miłość do Chrystusa zapłacimy ceną krwi, ceną swojego życia. Ks. Tischner pisał: męczeństwo jest na tej ziemi potrzebne, bo gdy nie przekonują ludzie i ich argumenty, pozostaje jeszcze jeden argument – argument męczeństwa. Św. Jan Pawła II pisząc poemat „Stanisław” nauczał – Słowo nie nawróciło, nawróci krew. Dlatego naszą sprawą jest żyć w Prawdzie, by w ostatecznej chwili mieć odwagę tę Prawdę wyznać”.

Pod Komunii Św. tradycyjnie nastąpił obrzęd błogosławieństwa owsa. Jego zasadniczym celem jest troska o dobry zasiew zbóż, dlatego wśród wiernych nie zabrakło mieszkańców wsi należącej do naszej Parafii – Mnichowa. Ci właśnie od najmłodszych po najstarszych po uprzedniej modlitwie błogosławieństwa, rzucali owies w stronę celebransa, nawiązując do męczeństwa Św. Szczepana. Temu wydarzeniu towarzyszył Śpiew Parafialnego Chóru pod kierownictwem p. Marka Hawryluka.

Pobłogosławiony owies został zebrany przez duszpasterzy oraz Parafian, aby mógł być zasiany przed celebracją Uroczystości Wielkanocnych, by przywołać tak uroczyście celebrowane Święta Bożego Narodzenia w Bazylice Kolegiackiej.

Uroczystość Narodzenia Pańskiego - 25.12.2018

 25 grudnia o północy rozpoczęła się w Bazylice Kolegiackiej Msza Święta Pasterska, zwana w tradycji „Pasterką”. Przewodniczył jej proboszcz naszej parafii ks. inf. Marian Bronikowski. Uroczystość Narodzenia Pańskiego rozpoczęła procesja do żłóbka, gdzie celebrans złożył figurkę Dzieciątka Jezus w żłobie, po czym pobłogosławił, poświecił oraz okadził wizerunek „Maleńkiej Miłości”.

W uroczystej homilii celebrans przypomniał wymowę obchodzonej Uroczystości: „Bóg nie bierze, tylko daje! I nie daje z tego, co mu zbywa, nie daje byle czego, ale samego siebie, daje Swojego Syna. Nie zachłanność, ale miłosierdzie, nie obfitość, ale prostotę, której mamy strzec […] Dzisiaj wielu z nas tu obecnych ma kłopoty z prawdą o Bogu, że Bóg chce być bliski człowiekowi. My na prawdę wolimy mieć do czynienia z Bogiem dalekim, tzn. stojącym w bezpiecznej odległości od nas. Z Bogiem, który nie będzie się wtrącał w moje sprawy i nie będzie mi przypominał Dekalogu. Zaczynamy marzyć o Zbawicielu Potężnym, który jednym pociągnięciem rozwiąże wszystkie nasze trudności […] Bóg nie będzie nikomu narzucał swojej obecności, tylko jak dziecko  - zapłacze, może bezradnie rozłoży rączki i będzie czekał, aż Ty zaczniesz kochać miłość i w nią wierzyć, bo z miłości i dla miłości powstałeś. Betlejem jest lekarstwem dla Ciebie”.

Na zakończenie Liturgii Ks. Infułat skierował do zebranych Życzenia Biskupa Włocławskiego, w którym obok serdecznych słów pod adresem Diecezjan, pojawił się również apel w trosce o powołania, powołanych oraz obchodzące w 2019 roku 450 rocznicę powstania Wyższe Seminarium Duchowne we Włocławku.

Na Eucharystii o godz. 11:30 w naszej wspólnocie pojawił się Regens Penitencjarii Apostolskiej J.E. Ks. Prał. Krzysztof Nykiel. Nasz Watykański Gość przewodniczył Liturgii oraz wygłosił okolicznościowe Słowo Boże. W czasie homilii celebrans nawiązał interesujący kontakt z najmłodszymi Parafianami, którym przypomniał, jak ważne są „Urodziny Pana Jezusa”. Wskazał szczególnie wyraźnie na potrzebę słuchania „głównego jubilata”, bo w tym dniu to On jest najważniejszy i ma nam wiele do powiedzenia.

Na zakończenie Liturgii Proboszcz Sieradzkiej Fary przekazał Ks. Prałatowi „pakiet roratni”, który przez cały grudzień otrzymywali uczestnicy Roratnich Mszy Św.  w Bazylice Kolegiackiej. Ks. Infułat na ręce Ks. Nykla złożył również „Pierścień Wyobraźni Miłosierdzia”, jako wyraz szczególnej wdzięczności wobec wielkiego wyróżnienia, jakim są liczne i pełne serdeczności odwiedziny Ks. Regensa w naszej Sieradzkiej Bazylice.

Ostatnie Roraty w Bazylice Kolegiackiej - 24.12.2018

 Dziś 24 grudnia br. w Bazylice Kolegiackiej przeżywaliśmy ostatnie Roraty w tegorocznym Adwencie. Uroczystej Eucharystii przewodniczył oraz Słowo Boże wygłosił proboszcz parafii ks. inf. Marian Bronikowski.

W czasie homilii Ks. Proboszcz podsumował Adwent nawiązując do tradycji zapalenia przez parafian świecy roratniej. Każda z osób, która w tym roku zapaliła świecę, otrzymała okolicznościowy certyfikat, zaś po zakończonej Eucharystii wszyscy uczestnicy Rorat wpisali się do Księgi Roratniej.

Szczególną niespodzianką dla najmłodszych uczestników były pamiątkowe medale przygotowane przez Sieradzkiego Maratończyka p. Andrzeja Krawczyka. Dla dzieci biorących udział w porannych Mszach Św. nasz parafianin p. Roman Paszkowski przekazał domek z piernika.

Przed udzieleniem błogosławieństwa, swoje życzenia dla wiernych przekazał Prezydent Miasta Sieradza p. Paweł Osiewała.

Copyright © 2010 Parafia Wszystkich Świętych w Sieradzu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Created by simea.pl