Wydarzenia

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej w Bazylice Kolegiackiej - 31.05.2018

Po tak wielkich wydarzeniach, jakie miały miejsce w naszej wspólnocie parafialnej 21 maja br., przeżywaliśmy Uroczystość Bożego Ciała. Ulice Sieradzkiego Rynku, Dominikańskiej, Warckiej, Żwirki i Wigury oraz Ogrodowej już dawno nie widziały tak wielkich tłumów wiernych, którzy w publicznym akcie wiary oddawali cześć Chrystusowi Eucharystycznemu.

Centralne obchody rozpoczęły się od Eucharystii o godz. 10:00, której przewodniczył Kapelan 15 SBWD oraz proboszcz parafii wojskowej w Sieradzu ks. kpt. Władysław Włodarczyk. Po Komunii Św. sieradzka asysta, wszelkie wspólnoty parafialne, poczty sztandarowe oraz tysiące wiernych wyruszyli w procesję eucharystyczną. Uczestniczyli w niej wszyscy duszpasterze naszej parafii na czele z proboszczem sieradzkiej bazyliki kolegiackiej ks. inf. Marianem Bronikowskim. Ks. Proboszcz przy drugim w kolejności ołtarzu wygłosił okolicznościową homilię, w której wielokrotnie i z radością nawiązywał do przeżywanych przez nas "znaków czasu". Była to okazja do obiektywnego i duchowego podsumowania kompleksu wielu inicjatyw oraz wydarzeń, jakie towarzyszyły publicznej promulgacji tytułu i godnośći Bazyliki Mniejszej w Sieradzu.

Po zakończonej procesji Ks. Kapelan udzielił zgromadzonym błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem, zaś przy ostatnim ołtarzu eucharystycznym swoje podziękowania przekazał proboszcz naszej sieradzkiej fary.

 Zdjęcia: ks. Rafał Jańczak, Łukasz Piotrowski.

Pielgrzymi Korei w Bazylice Kolegiackiej - 26.05.2018

W sobotę, 26 maja br., ponad 30 pielgrzymów z Seulu z Korei Południowej na czele z ks. Jarosławem Kamieńskim SAC przybyło do naszej sieradzkiej wspólnoty. Jest to pierwsza zagraniczna pielgrzymka, która nawiedza niedawno promulgowaną Bazylikę Mniejszą. 

Pobyt koreańskich pielgrzymów rozpoczął się od uczestniczenia w wystawie autorstwa ks. inf. Stanisława Pindery pod tytułem "W kraju porannego spokoju, na krwi Męczenników". Wystawa zdjęć w całości poświęcona jest Korei Południowej i stanowi swego rodzaju fotograficzną dokumentację z podróży ks. inf. Pindery do Azji.

O godz. 18:00 mieliśmy okazję wspólnie z pielgrzymami sprawować Eucharystię, której przewodniczył ks. inf. Marian Bronikowski - proboszcz sieradzkiej fary. Wygłosił on również homilię, którą dla koreańskich przyjaciół tłumaczył ks. Jarosław. 

W Słowie Bożym celebrans wielokrotnie nawiązywał do wydarzeń, jakie miały miejsce w naszej wspólnocie. Ks. Infułat opowiedział słuchaczom historię procedowania starań o przyznanie tytułu i godności Bazyliki Mniejszej, po czym nawiązał do wielkich uroczystości, które przeżywaliśmy 21 maja. Mocno podkreślał także rolę św. Józefa, w którego liturgiczną uroczystość podpisano dokument ogłaszający sieradzką kolegiatę Bazyliką Mniejszą.

Na zakończenie Eucharystii wszyscy pielgrzymi mieli okazję wpisać się Złotej Księgi poświęconej kultowi św. Józefa, do czego w sposób szczególny zachęcił proboszcz parafii. Ks. Jarosław natomiast otrzymał replikę obrazu Św. Józefa, przy którym każdego dnia sieradzkie pokolenia zginają kolana i oddają Bogu cześć. 

 

Film o Sieradzkiej Bazylice Mniejszej Wszystkich Świętych

 Zachęcamy do obejrzenia filmu o naszej Sieradzkiej Bazylice. 

LINK: www.youtube.com/watch

30 rocznica święceń kapłańskich ks. inf. Mariana Bronikowskiego- proboszcza naszej parafii - 22.05.2018

Dokładnie 30 lat temu, 22 maja 1988 roku w katedrze włocławskiej proboszcz naszej parafii przyjął święcenia prezbiteratu. Dziś cała nasza parafia świętowała ową okrągłą rocznicę, której obchody rozpoczęła Eucharystia w niedzielę o godz. 13:00. We wtorek, 22 maja br., gdy w naszej wspólnocie parafialnej czcimy św. Józefa, parafianie zgromadzili się z delegacjami, by dziękować Bogu za ten piękny jubileusz i złożyć swojemu proboszczowi najlepsze życzenia.

Mszy Świetej przewodniczył ks. inf. Marian Bronikowski, który dziękował Bogu za swój jubileusz kapłaństwa. Homilię wygłosił goszczący w naszej parafii ks. Franciszek, który na co dzień pracuje  w Mińsku. Delegacje parafialne dziękowały Ks. Proboszczowi za dotychczasową posługę, ofiarną pracę i kreatywne podejście do pracy na rzecz wspólnoty parafialnej.

 

Nasza Sieradzka Kolegiata Bazyliką Mniejszą - 21.05.2018

 21 maja Sieradz stał się celem pielgrzymki duchownych z terenu całej diecezji włocławskiej, ale nie tylko; przedstawicieli władz państwowych, parlamentarnych, samorządowych, mieszkańców Sieradza, a także gości z całej Polski. Ksiądz biskup Wiesław Mering, ordynariusz włocławski publicznie ogłosił tego dnia, podczas uroczystej Mszy św. o godz. 17.00, że Kolegiata pw. Wszystkich Świętych w Sieradzu zyskała tytuł i godność Bazyliki Mniejszej, odsłonił również symboliczny napis nad drzwiami świątyni „bazylika mniejsza”. W lutym ks. biskup Wiesław Mering wystąpił z prośbą do papieża Franciszka o mianowanie sieradzkiej kolegiaty bazyliką mniejszą.
 
Przed uroczystą Mszą Św. ordynariusz włocławski poświęcił nowe mieszkania dla wikariuszy. Liturgię poprzedziła także uroczysta procesja. – Dziękując za szczególne wyróżnienie naszego kościoła, pragniemy również prosić o łaskę wytrwałego budowania żywego Kościoła, ozdabiania go pięknem naszych uczynków i żarliwością wiary – mówił ks. inf. Marian Bronikowski, gospodarz parafii, witając licznie zgromadzonych dostojnych gości.
 
Dekret Stolicy Apostolskiej, poświadczający nadanie kolegiacie tytułu i godności bazyliki mniejszej, odczytał ks. prał. dr Krzysztof Nykiel, regens penitencjarii apostolskiej, który również wygłosił homilię. „Oto  jest dzień, który dał nam Pan, weselmy się i radujmy się nim” – ks. prał. Krzysztof Nykiel podkreślił potrzebę dzielenia się wielką radością mianowania kolegiaty bazyliką mniejszą, w której ciągle żywy jest kult św. Józefa, w święto Matki Bożej, Matki Kościoła. Nawiązując, do odśpiewanej Ewangelii, mówiącej o weselu w Kanie Galilejskiej, przypomniał o wierności, całkowitym posłuszeństwie sług wobec Jezusa. – Czy my postąpilibyśmy podobnie, jak Ci słudzy z dzisiejszej Ewangelii? – pytał, zachęcając do rachunku sumienia. – Daleka nam jest jeszcze droga do ideału ewangelicznego – skonstatował homilista i przestrzegał przed zamknięciem serc przed Bogiem. – Bóg niejednokrotnie zaskakuje człowieka, przychodzi ze swoją niespodziewaną i pełną miłości interwencją – mówił, przypominając, że na Bogu nigdy się nie zawiedziemy. Wskazał, że Maryja w Kanie Galilejskiej, objawiła swoje macierzyństwo w podwójnym wymiarze – wobec Jezusa, ale otoczyła również troską zgromadzonych, całej ludzkości. Wspomniał także osobę św. Józefa czczonego w sieradzkiej świątyni, oraz św. Jana Pawła II, którego relikwie znajdują się w świątyni. Oni do końca zawierzyli się Bogu, a chrześcijanie powinni czerpać z ich wzorcowej postawy. Ks. prał. Nykiel odwołując się do podniesienia sieradzkiej kolegiaty do godności bazyliki mniejszej, stwierdził: – Jest to nowe wyzwanie do podjęcia dzieł nowej ewangelizacji – zauważył też pełne ufności Bogu zaangażowanie wiernych w życie parafii.
 
Podczas uroczystej liturgii odczytany został list od Andrzeja Dudy, prezydenta Polski, a także Mateusza Morawieckiego, premiera. Słowo wdzięczności skierował również do zebranych Paweł Osiewała, prezydent Sieradza. Ks. bp Wiesław Mering natomiast podkreślił, że bazylika mniejsza łączy wiernych szczególnie ze Stolicą Piotrową i tworzy także więź z ojczyzną – poprzez historię świątyni, ale także życzliwość władz państwowych.
 
XV-wieczna świątynia sieradzka znana jest m.in. z organizacji prawdopodobnie najstarszej w Polsce pielgrzymki parafian na Jasną Górę. To czwarta świątynia w diecezji włocławskiej, która nosi miano bazyliki.

----------------------------------------------------------

Autor: Amelia Siuda - Koszela (Ład Boży)

Zdjęcia: Dionizy Łoziński, ks. Julian Głowacki (Ład Boży)

Relacja z Uroczystości Publicznego Ogłoszenia Tytułu i Godności Bazyliki Mniejszej - 21.05.2018

 Drodzy Pielgrzymi i Przyjaciele! Zachęcamy do ponownego przeżycia wczorajszych Uroczystości z publicznego ogłoszenia tytułu i godności Bazyliki Mniejszej. Relację przygotowała Telewizja Panda TV:

 

LINK do obejrzenia relacji: www.youtube.com/watch

 

Copyright © 2010 Parafia Wszystkich Świętych w Sieradzu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Created by simea.pl