Wydarzenia

Premier RP odwiedził naszą Bazylikę - 12.05.2019

 Niecodzienną i zaskakującą wizytę w naszej Bazylice złożył w niedzielę p. Mateusz Morawiecki, Premier RP, biorąc czynny udział w Eucharystii o godz. 20:00. Przed końcem Liturgii w imieniu wszystkich parafian słowa gościnnego pozdrowienia oraz wdzięczności za przybycie do sieradzkiej fary wyraził proboszcz naszej wspólnoty ks. inf. Marian Bronikowski. Pan Mateusz Morawiecki otrzymał również obraz św. Józefa Sieradzkiego, nasz lokalny album "Sieradzka Perła Świętości", płytę z zapisem dźwiękowym naszych organów oraz świeżo wydany album "Pro Patria Semper" archiwizujący jubileuszowe obchody Święta Niepodległości w diecezji włocławskiej, w tym również z naszej parafii. Po zakończonej Eucharystii, Pan Premier krótko zwiedził naszą świątynię, podziwiając jej historyczne i architektoniczne walory.

I Komunie Święte dla SP nr 1 i SP nr 4 - 05. - 12.05.2019

  5 i 12 maja br. w naszej parafii przeżywaliśmy I Komunie Święte dzieci ze SP nr 1 oraz SP nr 4. Liturgii Mszy Św. o godz. 10:00 tradycyjnie przewodniczył ks. inf. Marian Bronikowski – proboszcz naszej wspólnoty. Dzieci komunijne przed rozpoczęciem Liturgii, na dziecińcu Bazyliki otrzymały błogosławieństwo rodziców, by chwilę później procesyjnie udać się z radością na Mszę Świętą.

Radość przeżywanej uroczystości dzieci wyraziły w procesji z darami, niosąc dary eucharystyczne, chleby, owoce, kwiaty, czy własnoręcznie przygotowane serca czekające na przyjście Pana Jezusa.

Po najważniejszym i kulminacyjnym przeżyciu Komunii Świętej, dzieci przez śpiew i gesty wyraziły swoje uwielbienie i dziękczynienie Panu Jezusowi. Chwilę później wszyscy zaangażowani w organizację i przebieg uroczystości otrzymali kwiaty i życzenia. Nie zabrakło także szczególnych podziękowań dla Księdza Proboszcza, katechetów oraz naszego wikariusza – ks. Przemysława, który prowadził z dziećmi bezpośrednie próby przed niedzielnymi celebracjami.

Ważnym elementem tradycji jest „biały tydzień”, w czasie którego przez pięć dni po I Komunii Świętej dzieci w swoich białych albach uczestniczą w Mszach Świętych o godz. 18:00, ciągle na nowo radując się z przyjęcia do swego serca Jezusa Chrystusa.

Msza Święta Dziękczynna za Sakrament Bierzmowania - 08.05.2019

 8 maja br. w Uroczystość św. Stanisława BM w naszej Bazylice celebrowaliśmy Mszę Dziękczynną za sakrament bierzmowania naszej młodzieży. Mszy Św. przewodniczył proboszcz naszej wspólnoty - ks. inf. Marian Bronikowski. Licznie zgromadzoną młodzież z radością powitał celebrans Liturgii, który również wygłosił okolicznościową homilię. Nawiązując do aktualnego nauczania Ojca Świętego Franciszka przypomniał młodym, jak ważne jest odkrywanie i rozwijanie swojej chrześcijańskiej tożsamości. Porównując młodych do "pięknych kwiatów" wskazał, że każdy z nich ma stanowić oryginał przez swój charakter, talenty i obecność we wspólnocie Kościoła. Na zakończenie Mszy Św. młodzi wyrazili swoją wdzięczność pod adresem Ks. Proboszcza, nie szczędząc także gromkich oklasków. 

Ks. Biskup Stanisław Gębicki obchodził 50 lecie kapłaństwa - 04.05.2019

4 maja br. w Bazylice Kolegiackiej w Sieradzu miało miejsce uroczyste dziękczynienie za 50 lat kapłaństwa sufragana Kościoła Włocławskiego – J.E. Ks. Bpa Stanisława Gębickiego. Tego dnia bowiem Ksiądz Biskup pełnił w Parafii Wszystkich Świętych posługę duszpasterską, udzielając sakramentu bierzmowania prawie 200 młodym. Bierzmowani podzieleni byli na dwie grupy i przyjęli sakrament na Mszy Św. o godz. 11:00 i 15:00. Za bezpośrednie przygotowanie młodzieży odpowiadali katecheci oraz nasz wikariusz ks. Patryk Laskowski.

Czcigodny Jubilat przewodniczył Liturgii Mszy Św. o godz. 15:00, która zgromadziła tłumy Sieradzan, chcących uhonorować Księdza Biskupa swoją modlitwą, darami i dobrym słowem. W czasie Liturgii wszyscy księża oraz parafialne delegacje złożyły na ręce celebransa serdeczne życzenia, wspominając niezwykły rok 1969, gdy ówczesny neoprezbiter – ks. Stanisław Gębicki – rozpoczynał wikariuszowską posługę w sieradzkiej farze. Niewątpliwie poruszającym faktem była obecność tych wiernych, wobec których Ks. Biskup pełnił w tamtym czasie kapłańską posługę, jak m.in. pobłogosławienie związku małżeńskiego państwa Włodzimierza i Bożeny Skrzypińskich.

Ks. Biskup w końcowym słowie wyraził swoją wielką radość i wdzięczność wobec wszystkich, którzy w tym dniu modlili się w jego intencji. Wspominając swoje pierwsze miesiące kapłaństwa w sieradzkiej kolegiacie, zaznaczył, że przeżył tu wiele bardzo znaczących dla niego wydarzeń, które kształtowały jego młode kapłaństwo.

Uroczystość NMP Królowej Polski - 03.05.2019

3 maja br. w Bazylice Kolegiackiej obchodziliśmy uroczystość NMP Królowej Polski . Główne obchody miały miejsce na Eucharystii w intencji Ojczyzny o godz. 10:00, której przewodniczył proboszcz naszej parafii ks. inf. Marian Bronikowski.

Wraz z celebransem na Liturgii obecni byli: ks. mjr Władysław Włodarczyk – kapelan 15 SBWD oraz ks. prał. Mirosław Miłek – dziekan dekanatu sieradzkiego II. Nie zabrakło również przedstawicieli władz lokalnych i samorządowych, a także służb mundurowych naszego miasta z dowódcami i pocztami sztandarowymi.

 Okolicznościową homilię wygłosił celebrans Liturgii. Odwołując się do historii maryjnego królowania w naszym narodzie przypomniał, że Maryja „pragnie miłości wytrwałej, nie tylko tej od święta […] oczekuje od nas odpowiedzialności za małżeństwo, rodzinę, parafię, miasto, wieś, naród. Ta odpowiedzialność nie może przejawiać się w krytykanctwie i niekończącym się narzekaniu. Ta nasz miłość do Maryi ma ostatecznie prowadzić do miłości względem Boga – nie bójmy się Chrystusowej Prawdy!”.

Na zakończenie obchodów Ks. Infułat podziękował wszystkim zebranym za wspólnotę modlitwy i uczestniczenie w tak doniosłym i ważnym dla nas wszystkich święcie.

Prace renowacyjne przy wiekowej lipie - 27.04.2019

26 kwietnia br. późnym wieczorem na dziedzińcu Bazyliki Kolegiackiej doszło do samoistnego oberwania się konaru wiekowej lipy. Na szczęście nikt, ani nic nie ucierpiało, biorąc pod uwagę fakt, że spadajacy na ziemię konar mógł wywołać istotne niebezpieczeństwo.

Plac wokół lipy został natychmiast zabezpieczony, a nazajurz na miejscu pojawiły się profesjonalne służby. Ekipa lokalnych specjalistów w bezpieczny sposób wycięła uschnięty konar, dokonując również koniecznej przecinki wśród konarów i gałęzi. Wszystko to ma na celu zabezpieczenie drzewa na przyszłość, aby wpisująca się w plac świątynny wiekowa lipa nie przyniosła żadnego uszczerbku.

Copyright © 2010 Parafia Wszystkich Świętych w Sieradzu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Created by simea.pl