Wydarzenia

Zakończenie Roku Szkolnego - 22.06.2018

W piątek, 22 czerwca br., zakończyliśmy rok szkolny i katechetyczny 2017/2018. O godz. 7:00 uczniowie, ich rodzice, nauczyciele, dyrekcje szkół zgromadziły się na Eucharystii w intencji dobrze przeżytego wypoczynku wakacyjnego. Mszy św. przewodniczył wikariusz naszej parafii ks. Rafał Jańczak. W homilii celebrans przypomniał, że Pan Jezus jest naszym przyjacielem, stąd, analogicznie do naszych przyjaciół, należy dbać o tę relację cały rok, także w czasie urlopów.

Oprawę muzyczną zapewniła Słoneczna Schola prowadzona przez s. Elżbietę Kuriatto.

100 - lecie ZHP w Sieradzu w naszej Bazylice Kolegiackiej - 16.06.2018

16 czerwca 2018 r. w Sieradzu odbyły się uroczystości upamiętniające 100. rocznicę powstania Związku Harcerstwa Polskiego w Sieradzu. Obchody rozpoczęły się uroczystą Mszą Świętą w intencji harcerzy i przyjaciół harcerstwa w Bazylice Mniejszej. Po mszy została odsłonięta tablica pamiątkowa poświęcona harcerką i harcerzom, którzy swoje życie poświęcili służąc Ojczyźnie. Tablice pamiątkową umieszczono na ścianie pamięci przy Bazylice Mniejszej. Kolejnym punktem obchodów była uroczysta gala zorganizowana w Teatrze Miejskim podczas, której zostały wręczone odznaczenia i podziękowania. Wyróżniona została m.in. Parafia Wszystkich Świętych w Sieradzu, której Naczelniczka ZHP hm. Anna Nowosad nadała Srebrną Honorową Odznakę Ruchu Przyjaciół Harcerstwa, a Komendant Hufca ZHP Sieradz phm. Przemysław Serweta nadał medal pamiątkowy ,,100-lecia Związku Harcerstwa Polskiego w Sieradzu”. Podczas gali zostały odczytane również listy i życzenia m.in. od Prezesa Rady Ministrów, Wojewody Łódzkiego, Marszałka Województwa Łódzkiego, Naczelniczki ZHP, Przewodniczącego ZHP. Równolegle do trwającej w sieradzkim teatrze gali rozpoczął się piknik dla mieszkańców Sieradza w parku Staromiejskim gdzie na przybyłych gości czekały występy dzieci i młodzieży, pokazy grup rekonstrukcyjnych oraz koncerty.

Obchody zostały zorganizowane w rok 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz w rok ustanowienia przez Senat RP rokiem harcerstwa. W dniach 1 na 2 listopada 1918 roku w Lublinie odbył się zjazd łączący organizacje harcerskie z 3 zaborów i tym samym powstał Związek Harcerstwa Polskiego. Sieradz od początku wpisywał się w karty tej organizacji. Powstawały tutaj drużyny ZHP a w 1921 roku powstał pierwszy hufiec. Uroczystości100-lecia ZHP w Sieradzu wpisały się w ogólnopolskie obchody powstania tej organizacji a Patronatem Honorowym objęli je Naczelniczka ZHP hm. Anna Nowosad, Przewodniczący ZHP hm. Dariusz Supeł, Starosta Sieradzki Mariusz Bądzior, Prezydent Miasta Sieradza Paweł Osiewała.

 

Tekst oraz zdjęcia pochodzą od Komendanta Hufca ZHP w Sieradzu p. Przemysława Serwety.

Nabożeństwo Fatimskie - 13.06.2018

Nasze parafialne nabożeństwo fatimskie 13 czerwca br. rozpocz ęła Eucharystia o godz. 20:00, której przewodniczył ks. inf. Marian Bronikowski - proboszcz sieradzkiej fary. Liturgia zgromadziła wielu parafian, którzy chcą swoje życie powierzyć Fatimskiej Pani. Do zgromadzonych homilię wygłosił Celebrans Mszy Św. 

Ks. Proboszcz  przypomniał historię trzech pastuszków fatimskich, którzy uznali pierwszeństwo Boga. "Ta właśnie trójka dzieci dobrowolnie podjęła cierpienie. Któż z nas chce cierpieć? Dzieci chcą zabawy, radości, biegać, grać w piłkę, ale cierpieć? A te dzieci mówią: chcemy ofiarować nasze cierpienia za grzeszników za ich nawrócenie. Maryja przynosi ewangeliczne orędzie nawrócenia i wiary w Ewangelię. Staje jako świadek ufności wobec Boga i zaprasza do tej ufności dzieci [...] Dzisiaj od nas zależy, czy uwierzymy słowom Maryi z Fatimy, czy nie? Jan Paweł II po zamachu z 1981 roku mówił: do tego czasu to był mój pontyfikat. Dalsze życie to był cud. Jako wyznawcy Jezusa Chrystusa nie potrafimy mówić jednomyślnie o wierze w Boga. Bez Boga stajemy się egoistami, a nienawiść pojawia się wszędzie. Fatima jest przede wszystkim płaszczem światła, który nas okrywa, gdy uciekamy się pod opiekę Najświętszej Matki". 

Po Eucharystii wszyscy zgromadzeni podjęli modlitwę różańcową. Tej części nabożeństwa przewodniczył ks. Przemysław Janiak - wikariusz naszej parafii. Po modlitwie udaliśmy się w procesję przez Sieradzki Rynek, by wrócić do Bazyliki Kolegiackiej. Tu przyjęliśmy Boże błogosławieństwo i ucałowaliśmy relikwie św. Jana Pawła II. 

 

Msza za Ojczyznę - 11.06.2018

11 czerwca 2018 roku, w kolejnym miesiacu Nowenny przed Obchodami 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, w naszej Bazylice Kolegiackiej celebrowaliśmy Mszę Św. w intencji Ojczyzny. Eucharystii przewodniczył ks. inf. Marian Bronikowski, proboszcz sieradzkiej fary.

Celebrans w głoszonym Słowie Bożym odniósł się do polskiej poezji, która wielokrotnie porównuję Ojczyznę Polską do Matki. Do cytowanych wierszy należał fragement twórczności Kazimierza Przerwy-Tetmajera:

"I pomnij, jakimkolwiek chodzi los twego życia szlakiem:

że każdy wraz się tutaj rodzi człowiekiem i Polakiem,
 
i że to dwie są święte rzeczy o sile apostolskiej;
 
piękny i dobry duch człowieczy w gorącej piersi polskiej…"
 
Ks. Infułat zachęcał słuchaczy do wrażliwości na historyczne daty dla Ziemi Sieradzkiej. Kaznodzieja apelował do zebranych: "od nas dużo zależy. Możemy dziękować Bogu za czas, że Ojciec Święty tej sieradzkiej świątyni, która przechowuje pamięć, nadać tytuł Bazyliki Mniejszej. Czy w tym niełatwym czasie stać nas na wdzięczność i patriotyzm? Stać nas, bo jesteście! Tam Ojczyzna, gdzie jest dobrze. Wielu szuka Ojczyzny w świecie, można w każdej chwili wyjechać i wrócić. Dziękujemy tym, którzy wywalczyli nam wolność, bohaterom Ziemi Sieradzkiej. Trzeba o ty głośno mówić".
 
Kolejna Eucharystia w intencji Ojczyzny 11 lipca br. o godz. 20:00. Serdecznie zapraszamy!
Piękne Świadectwo o Różańcu - Pamiątka rodzinna
 "Pamiątka rodzinna"

Dzisiaj ofiaruję cenną pamiątkę rodzinną. Jest nią różaniec. Mój pradziadek Stanisław Szczepaniak był rolnikiem w Sieradzu. Przez wiele lat, co roku jeździł wozem konnym na pielgrzymkę do Częstochowy. Na wozie wiózł bagaże wielu osób, dorosłych i dzieci. Pradziadek był zaprzyjaźniony z księdzem infułatem Apolinarym Leśniewskim, proboszczem Kolegiaty, patronem ulicy, przy której stoi nasza szkoła.
 
Ksiądz Leśniewski pojechał na zaproszenie do Rzymu. Był na audiencji u papieża Pawła VI. Z tej pielgrzymki przywiózł pamiątki. Od Ojca Świętego otrzymał między innymi piękny różaniec, który ofiarował mojemu pradziadkowi. Zrobiony on jest z pięknych mieniących się koralików. Połączony jest srebrnym łańcuszkiem. Ma bardzo ładny krzyżyk, na odwrocie którego widnieje napis: "Roma". Pradziadek ten różaniec przekazał swojej najstarszej córce Marii, a mojej babci. Różaniec w naszej rodzinie jest od ponad czterdziestu lat. Babcia modli się na nim. Ten różaniec jest dla całej naszej rodziny najcenniejszą pamiątką po moi dziadku.
Jubilaci Kościoła Włocławskiego z rocznika 2007 świętowali w naszej Bazylice Kolegiackiej - 04.06.2018
4 czerwca br. w Bazylice Kolegiackiej w Sieradzu miały miejsce obchody jubileuszu święceń kapłańskich prezbiterów Kościoła Włocławskiego w rocznika 2007.
 
Księża wyświęceni przed jedenastu laty odpowiedzieli pozytywnie na zaproszenie wikariusza świątyni farnej w Sieradzu – ks. Przemysława Janiaka i przybyli do Sieradzkiej Bazyliki, aby tutaj, jako pierwsza kapłańska pielgrzymka, świętować swój piękny jubileusz.
 
Przed uroczystą Eucharystią o godz. 18:00 wszystkich kapłanów powitał i pozdrowił proboszcz sieradzkiej fary ks. inf. Marian Bronikowski. Mszy Świętej przewodniczył dziekan kursu ks. Sebastian Tomczyk, zaś okolicznościowe Słowo Boże wygłosił Ks. Infułat. Trwając w 30 roku posługi kapłańskiej kaznodzieja podzielił się ze słuchaczami świadectwem własnego przeżywania kapłaństwa w jego blaskach i cieniach. Wielokrotnie nawiązywał do wydarzeń ze swojego życia chcąc tym samym uwrażliwić słuchaczy na konieczność mocnego przylgnięcia do Jezusa Chrystusa. Powołując się na 14 rozdział Apokalipsy św. Jana Apostoła zaapelował, by kapłani zawsze towarzyszyli Barankowi i kierowali swoje kroki zawsze tam, gdzie zmierza Jezus Chrystus.
 
Na zakończenie Mszy Świętej w imieniu całego kursu słowa wdzięczności wyraził ks. Przemysław Janiak, po których do zgromadzonych prezbiterów udały się parafialne delegacje z kwiatami i serdecznymi życzeniami. Ponad to wszyscy prezbiterzy zawierzyli swoje kolejne kapłańskie kroki Matce Bożej Księżnej Sieradzkiej oraz św. Józefowi, czego wyraźnym znakiem był wpis do Złotej Księgi kultu św. Józefa w Sieradzkiej Bazylice Mniejszej. Eucharystię zakończyła Procesja Eucharystyczna w ramach tradycyjnej Oktawy Bożego Ciała, po której wszyscy zebrani otrzymali błogosławieństwo. Obchody jubileuszowe zakończała uroczysta kolacja.
 
Zdjęcia: ks. inf. Marian Bronikowski. 
Copyright © 2010 Parafia Wszystkich Świętych w Sieradzu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Created by simea.pl