Wydarzenia

Dni Krzyżowe modlitw o urodzaje 10 – 12.05.2021

Dni te przeżywane były bez tradycyjnych procesji, które ze względu na panujące obostrzenia sanitarne związane z COVID -19 nie mogły się odbyć . za to pod Krzyżem misyjnym modliliśmy się, by Pan dał nam właściwą pogodę – tak by nikomu nie zbrakło codziennego chleba w tym roku.

Wieczór Miłosierdzia - maj 2021

Wieczór Miłosierdzia ze św. Janem Pawłem II poprowadzili Ksiądz Proboszcz i ks. Mateusz. Ten drugi wprowadził zebranych w historię świętej królowej Jadwigi, zaś Ksiądz Proboszcz poinformował, że relikwie św. Jadwigi (którą tak czcił św. Jan Paweł II) w najbliższym czasie zawitają do Sieradza i pozostaną tutaj już na stałe.

Znaczek pocztowy ze św. Józefem 04.05

Po intensywnych staraniach jakie wynikły z niespodziewanej inicjatywy udało się nam to, że 01.05.2021 r. – w roku św. Józefa – Poczta Polska wypuściła do obiegu 18 000 000 znaczków pocztowych z wizerunkiem św. Józefa z naszej Bazyliki!! Ze względu na „majówkę” promocję znaczka odłożono do 04.05. I tego właśnie dnia podczas Eucharystii o godz. 11:00 modlili się wspólnie: Ksiądz Biskup (obecnie Administrator Apostolski), Wiceprezes Poczty Polskiej, Dyrektor Biura Filatelistyki, Dyrektor Regionalnego Pionu Infrastruktury, Dyrektor RS w Łodzi,  Poseł na Sejm RP, Prezydent Miasta oraz Radni miejscy. Eucharystia zakończyła się zawierzeniem całej (!) Poczty Polskiej, w całym kraju, w opiekę św. Józefa. Znakiem tego zawierzenia jest votum dziękczynne w postaci małej, złotej trąbki pocztowej, która znajduje się wśród innych vot pod obrazem św. Józefa sieradzkiego.

Uroczystość Królowej Polski 03.05

Przeżywaliśmy tego dnia uroczystość NMP Królowej Polski. Podczas uroczystej Mszy Świętej za Ojczyznę celebrowanej przez księdza Proboszcza homilię wygłosił koncelebrans – ks. ppłk Tomasz Paroń, kapelan WP. Ksiądz Kapelan przybliżał zebranym tło polityczno-historyczne uchwalenia tak doniosłego aktu prawnego jakim była Konstytucja 3-go maja.

Słowo Administratora apostolskiego Diecezji 02.05.2021

 

Słowo Administratora Apostolskiego Diecezji Włocławskiej do wiernych

 

Czcigodni Księża!

Drodzy Diecezjanie Włocławscy!

 

We wtorek 27 kwietnia, doszła do nas wiadomość, że papież Franciszek mianował 77 biskupa Diecezji Włocławskiej. I właśnie dlatego kieruję do Was, Bracia i Siostry, moje słowo. Przychodzi do nas Ksiądz Biskup dr Krzysztof Wętkowski, który był dotąd

pomocniczym biskupem w Gnieźnie. Urodzony w 1963 roku, jest człowiekiem

doskonale wykształconym, wytrawnym znawcą prawa kanonicznego, doświadczonym

przez pełnienie różnych funkcji w macierzystej diecezji: kapelan biskupa, kanclerz

przez 17 lat, profesor seminarium, rzecznik prasowy, kanonik Kapituły Prymasowskiej,

wikariusz generalny. Teraz swoje siły i zdolności wprzęgnie w pracę na Bożą chwałę

i pożytek Ludu Bożego Diecezji Włocławskiej.

Kościół Włocławski wita z szacunkiem i radością nowego Pasterza! Dobrze

wiemy, że tylko w zgodnej współpracy duchowieństwa i Ludu Bożego z Pasterzem

możliwe jest skuteczne głoszenie Ewangelii i dawanie jej w życiu świadectwa. Tego

spodziewa się Chrystus i oczekują ludzie.

Dziękujemy Ojcu Świętemu za posłanego do nas nowego Biskupa. Dla Kościoła

Włocławskiego ten rok jest szczególny - wszak Syn tego Kościoła, Sługa Boży ks. kard.

Stefan Wyszyński doczeka się wyniesienia na ołtarze! Osoba Księdza Prymasa

Wyszyńskiego, który był arcybiskupem Warszawy i Gniezna, z Włocławkiem jest tak

bardzo złączona! Męczennik Dachau - bł. ks. bp. Michał Kozal też przyszedł do

Włocławka z Gniezna.

Módlmy się chętnie i często, by opieka tych Świętych i Błogosławionych

towarzyszyła Księdzu Biskupowi Krzysztofowi i była źródłem siły w tak bardzo

trudnej posłudze i niełatwych czasach! Już dziś zapraszam na ingres nowego biskupa

do katedry włocławskiej, który odbędzie się w sobotę 19 czerwca o godz. 11.

Księże Biskupie Krzysztofie - witamy Cię z zaufaniem, czcią i radością,

wzywając także opieki Matki Bożej w Jej miesiącu i św. Wojciecha, patrona

metropolitalnego Gniezna!

NOWY BISKUP WŁOCŁAWSKI

Decyzją papieża Franciszka nasza diecezja włocławska otrzymała nowego biskupa diecezjalnego!

Jest nim dotychczasowy biskup pomocniczy archidiecezji gnieźnieńskiej – ks. bp Krzysztof Wętkowski.

Dla mediów watykańskich Ksiądz Biskup powiedział: „To jest ziemia zarówno Faustyny Kowalskiej, o. Maksymiliana Kolbego, jak i biskupa Michała Kozala oraz męczenników z czasów II wojny światowej. Dostrzegam dwa budujące znaki, które towarzyszą mojej nominacji. Kiedy już wiedziałem o decyzji Papieża, w międzyczasie ogłoszono datę beatyfikacji kard. Wyszyńskiego, który w tej katedrze przyjął święcenia kapłańskie (...) Kolejnym znakiem jest to, że patronem Diecezji Włocławskiej jest św. Józef, o czym nie wiedziałem, a przecież właśnie mamy rok jemu poświęcony. Dzięki temu wstawiennictwu jestem spokojny o swoją posługę. Jeśli chodzi o wyzwania, które na mnie czekają, to przede wszystkim praca nad tym, aby pogłębiać w diecezji wiarę. To jest najważniejsze zadanie.“ [tekst za vaticannews.va ]

Módlmy się żarliwie za nowego pasterza naszej diecezji o łaski potrzebne dla niego w tym czasie!

Copyright © 2010 Parafia Wszystkich Świętych w Sieradzu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Created by simea.pl