Wydarzenia

Triduum Paschalne w naszej kolegiacie - 29.03 - 01.04.2018

 W Wielkim Tygodniu br. w naszej parafii w uroczysty i podniosły sposób celebrowaliśmy Święte Triduum Paschalne. Złożyły się na nie obchody Wielkiego Czwartku, Wielkiego Piątku, Wielkiej Soboty oraz Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego.

W Wielki Czwartek nasi kapłani wraz Liturgiczną Służbą Ołtarza oraz lektorami udali się na Mszę Krzyżma o godz. 10:00 w Bazylice Katedralnej we Włocławku. Tam kapłani odnowili swoje przyrzeczenia kapłańskie, zaś ministranci odbyli spotkanie z J.E. Ks. Bp. Wiesławem Alojzym Meringiem. 

Wieczorem o godz. 18:00 miała miejsce Liturgia Wieczerzy Pańskiej, której przewodniczył ks. inf. Marian Bronikowski, a którą koncelebrowali wikariusze naszej parafii. Homilię okolicznościową wygłosił ks. Krzysztof Mętlewicz. Podkreślił w niej rolę rodzinnego stołu, do którego zaprasza Jezus Chrystus po to, byśmy w naszych domowych wieczernikach również otaczali wspólnotowo stół. Po zakończonej liturgii Najświętszy Sakrament został przeniesiony do Ciemnicy, która w tym roku nawiązywała symbolami do przeżywania duchowości przez młodego człowieka. 

Wielki Piątek rozpoczął się obchodami Liturgii Godzin - Jutrzni i Godziny Czytań. Przewodniczył jej ks. Krzysztof Mętlewicz. O godz. 15:00 licznie zgromadzeni parafianie trwali na modlitwie do Miłosierdzia Bożego, którą poprowadził ks. Przemysław Janiak. Wieczorna Liturgia Męki Pańskiej rozpoczęła się o godz. 18:00. Przewodniczył jej Ksiądz Proboszcz, zaś kazanie wygłosił ks. Rafał Jańczak. W swoim przekazie skupił się na doniosłym wydarzeniu ukrzyżowania Jezusa Chrystusa, który wybawił nas od kary za grzechy. Tym samym uwrażliwił wszystkich słuchaczy na cześć, jaką winni zawsze okazywać Świętemu Znakowi naszej wiary. Po zakończonej Liturgii Najświętszy Sakrament został przeniesiony do Grobu Pańskiego, którego zasadnicze tło stanowiła 12 stacja Drogi Krzyżowej autorstwa Jerzego Dudy-Gracza, którą można spotkać na Jasnej Górze. Czuwanie przy grobie zostało ubogacone modlitwą młodzieżowego zespołu "Oremus".

Wielką Sobotę rozpoczęła Jutrznia z Godziną Czytań, którym przewodniczył ks. Rafał Jańczak. Od godz. 9:00 do 16:00 nasi duszpasterze błogosławili pokarmy na stół wielkanocny, składając wszystkim obecnym życzenia wielkanocne. Parafianie mieli również okazję włączyć się w ofiary na rzecz renowacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej.

O godz. 20:00 rozpoczęły się centralne obchody Wielkiej Nocy, czyli Wigilia Paschalna. Składają się na nią cztery części, które przebiegły nad wyraz pięknie, okazale i uroczyście. Wszystko za sprawą wspólnotowej organizacji wszystkich elementów liturgii, które pomógł koordynować ks. Krzysztof Mętlewicz. Okolicznościowe Słowo wygłosił ks. Przemysław Janiak, wskazując zebranym na rolę ich osobistej Paschy, czyli "przejścia od grzechu do łaski - nigdy w odwrotnym kierunku". Odwołał się tym samym do wielu świętych (umieszczonych na wspominanym wizerunku z Grobu Pańskiego), którzy jako nasi praojcowie dali nam przykład niesienia krzyża w osobistym życiu.

Na zakończenie liturgii ks. inf. Marian Bronikowski - celebrans tych wielkich wydarzeń - podziękowal wszystkim zaangażowanym w przygotowanie oraz przebieg Triduum Paschalnego. 

Rankiem o godz. 6:00 licznie zgromadzeni parafianie wzięli udział w Mszy Świętej Rezurekcyjnej, którą rozpoczęła wspaniała Procesja wokół naszej kolegiaty. Cała sieradzka asysta, druhowie, młodzież, orkiestra, mieszkańcy Mnichowa oraz licznie zebrani z radością głosili wszystkim Zmartychwstanie Jezusa Chrystusa. Obchody tych wspaniałych i niepowtarzalnych wydarzeń Kościół dzieli na Oktawę,która potrwa do Niedzieli Miłosierdzia Bożego.

Niedziela Palmowa - 25.03.2018

Niedzielą Palmową 25.03.2018 rozpoczęliśmy w naszej parafii Wielki Tydzień. Uroczystej Mszy Świętej o godz. 11:30 przewodniczył proboszcz parafii ks. inf Marian Bronikowski.

Całość rozpoczęła się pod figurą Matki Bożej na dziedzińcu światynnym. Tam poświęcono palmy oraz odczytano fragment Ewangelii o wjeździe Jezusa do Jerozolimy. Następnie licznie zgromadzeni parafianie oraz duszpasterze wkroczyli do sieradzkiej kolegiaty, gdzie sprawowano Eucharystię.

Tradycyjnie tego dnia odczytywano opis Męki Pańskiej, zaś w ramach ofiarowania nasi parafianie mieli możliwość włączyć się w przygotowania do dekoracji wielkanocnych przez złożone ofiary.

Program Triduum Paschalnego w naszej parafii przedstawia się następująco:

Wielki Czwartek

18:00 - Msza Święta Wieczerzy Pańskiej

Wielki Piątek

7:00 - Jutrznia z Godziną Czytań

15:00 - Koronka do Miłosierdzia Bożego

18:00 - Liturgia Męki Pańskiej

Wielka Sobota

7:00 - Jutrznia z Godziną Czytań

9:00 - 16:00 - Święcenie Pokarmów na stół wielkanocny

20:00 - Wigilia Paschalna w Wielką Noc

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

6:00 - Msza Święta Rezurekcyjna z Procesją

 

Obraz Matki Bożej w Głównego Ołtarza powrócił do kolegiaty - 23.03.2018

 W ostatni piątek, 23 marca, po prawie miesięcznej konserwacji, do sieradzkiej kolegiaty powrócił obraz Matki Bożej w jej wizerunku z Jasnej Góry. Renowacja miała miejsce w krakowskiej konserwatorni, gdzie obraz przeszedl gruntowne oczyszczanie i szczegółową restaurację. Cała inicjatywa podjęcia się kosztów renowacji, co należy podreślić, leży tylko i wyłącznie w gestii ofiarności naszych parafian.

Zakończenie Rekolekcji Wielkopostnych w naszej parafii - 21.03.2018

 W ostatni dzień rekolekcji, 21 marca br., na Mszy Świętej o godz. 11:30 nasi parafianie wyrazili swoją wdzięczność ks. Krzysztofowi Młotkowi - doktorantowi prawa kanonicznego UKSW w Warszawie - za przewodniczenie tegorocznym rekolekcjom wielkopostnym. Podziękowania skierował w imieniu wszystkich parafian nasz proboszcz ks. inf. Marian Bronikowski, zaś szczególnie w imieniu dzieci słowa wdzięczności przekazała stosowna delegacja. Ks. Krzysztof Młotek podziękował wszystkim parafianom za uwagę i skupienie w czasie głoszenia Słowa Bożego, ale równie ż za wsparcie, jakie otrzymał od Ks. Proboszcza, wikariuszy i parafian. Ks. Proboszcz nie zapomniał równie ż objąć słowami podziękowania wszystkich parafian, którzy czynnie i ochoczo włączyli się w przebieg rekolekcji wielkopostnych.

Uroczystość Świętego Józefa - 19.03.2018

W drugim dniu rekolekcji, w Uroczystość Świętego Józefa, w naszej kolegiacie miały miejsce niecodzienne wydarzenia. Pierwszym z nich były przeżywane rekolekcje wielkopostne, które prowadzi ks. Krzysztof Młotek, doktorant prawa kanonicznego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Hasłem tegorocznych rekolekcji jest "Mądrość Chrystusowego Krzyża". 

Kolejnym bardzo ważnym wydarzeniem było uroczyste zawierzenie wiernej straży św. Józefa naszej całej parafii i wszystkich rodzin sieradzkiej wspólnoty, którego dokonał proboszcz sieradzkiej fary ks. inf. Marian Bronikowski. Do tego podniosłego momentu w duchu zawierzenia włączyli się także nasi księża wikariusze, ksiądz rekolekcjonista oraz asysta liturgiczna. 

Ostatnim akcentem naszego świętowania było pobłogosławienie wiernych replik obrazu św. Józefa Sieradzkiego, które powstały z inicjatywy proboszcza sieradzkiej kolegiaty w odpowiedzi na ożywiony kult św. Józefa wśród parafian. Pierwsze egzemplarze trafią do sieradzkich rodzin, które w znaczący sposób włączają się w życie duszpasterskie parafii. W czasie liturgii Mszy Świętej ks. inf. Marian Bronikowski przekazał już pierwszy wizerunek jednemu z parafialnych małżeństw, co w zamyśle ofiarodawcy ma być dla nich wsparciem i znakiem orędownictwa w ich rodzinie Przeczystego Oblubieńca Maryi Panny.

 

Nasi parafianie na Misterium Męki Pańskiej w WSD w Ołtarzewie - 17.03.2018

W ostatnią sobotę, 18 marca br., prawie dwudziestoosobowa grupa parafian wraz z ks. Krzysztofem Mętlewiczem udała się na widowisko Męki Pańskiej przygotowane przez kleryków WSD Pallotynów w Ołtarzewie. Spektakl nosi nazwę "Odnaleziony Chleb", a jego scenariusz i reżyserię w całośći przygotował również tamtejszy alumn.

Spektakl przybliżył najważniejsze wydarzenia z życia Jezusa Chrystusa i w przystępny sposób nawiązał do symboliki eucharystycznej. Celem przedstawienia było bowiem uświadomienie wiernym, że Chrystus jest ciagle blisko nas - w sakramencie Ołtarza.

 

Copyright © 2010 Parafia Wszystkich Świętych w Sieradzu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Created by simea.pl