Wydarzenia

Msza za Ojczyznę - 11.04.2018

W naszej parafii od lutego br. trwa Nowenna przed obchodami 100 lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Dlatego też 11 dnia każdego miesiąca do października o godz. 20:00 gromadzimy się w naszej sieradzkiej kolegiacie, by modlić się w intencji naszego Narodu. 

11.04. br. o godz. 20:00 miała miejsce kolejna Eucharystia, której przewodniczył proboszcz naszej parafii ks. inf. Marian Bronikowski. Homilię wygłosił wikariusz parafii ks. Krzysztof Mętlewicz. W podjętym słowie kaznodzieja wskazał na potrzebę dialogu między młodzieżą a ludźmi w podeszłym wieku, ponieważ tylko w ten sposób można dbać o pamięć narodową i historyczną. 

Kolejna Eucharystia w intencji Ojczyzny będzie celebrowana 11 maja br. o godz. 20:00. Już dziś wszystkich serdecznie zapraszamy do włączenia się w tę jubileuszową nowennę. 

Obchody 8 rocznicy Katastrofy Smoleńskiej - 10.04.2018

10 kwietnia już od ośmiu lat przywołuje w pamięci wydarzenia z 2010 roku, kiedy 96 przedstawicieli polskiej delegacji udającej się do Katynia zginęło w katastrofie lotniczej nad Smoleńskiem. W naszej wspólnocie parafialnej obchody upamiętaniajace tamte wydarzenia miały szczególnie ważny wydźwięk. Wszystko za sprawą licznie zgromadzonych przedstawicieli władz lokalnych w osobach Prezydenta Miasta p. Pawła Osiewały, Przewodniczącego Rady Miejskiej p. Mirosława Antoniego Owczarka, Wójta Gminy Sieradz p. Jarosława Kaźmierzczaka, Wicestarosty Sieradzkiego p. Marka Kanickiego, radnych sieradzkich, pocztów sztandarowych oraz kompanii honorowej 15 Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia w Sieradzu wraz z ich dowócą p. płk. Robertem Krupą.

Uroczystości rozpocz ęła Eucharystia, której przewodniczył ks. inf. Marian Bronikowski - proboszcz sieradzkiej kolegiaty, który również wygłosił Słowo Boże. W podjętym rozważaniu, odnosz ąc się do fragmentu z Dziejów Apostolskich wskazał na istotną rolę zjednoczenia narodowego, które wielokrotnie w historii Rzeczypospolitej Polskiej zdało wzorowo swój egzamin. Celebrans zwrócił również uwagę na istotę dobrego wykorzystania wolności, o którą tak usilnie walczyli nasi praojcowie, a których ambasadorami były również ofiary katastrofy smoleńskiej.

Na koniec Mszy św. wszyscy wspólnie wznieśli modlitwy do św. Józefa, który szczególnie jest czczony w sieradziej kolegiacie, a który wielu pokoleniom Sieradzan pomagał w walce o wolność. Wykorzystano do modlitwy tekst napisany przez św. Jana Pawła II, w którym mogliśmy usłyszeć: "Chroń w sposób szczególny ten lud polski, który Tobie się oddał w opiekę. Pomóż mu zbliżyć się do tajemnicy Chrystusa postawie pełnej wiary, oddania i miłości, podobnej do Twojej".

Po zakończonej Eucharystii dalsze obchody miały miejsce przy pomniku na dziedzińcu kolegiackim. Tam p. Mirosław Antoni Owczarek zabrał głos i przekazał zebranym przemówienie, po czym zebrane delegacje z łożyły kwiaty i znicze. Cała oprawa uroczystości miała bardzo uroczysty, wzruszający i podniosły charakter.

 

Dzień Świętości Życia - 09.04.2018

W Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, które w tym roku odbyło się po Niedzieli Miłosierdzia Bożego, w naszej sieradzkiej świątyni farnej celebrowaliśmy Dzień Świętości Życia. Nierozłącznie wiąże się on z inicjatywą Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, która polega na 9-miesiesięcznej modlitwie za dziecko w zagrożeniu jego życia.

Uroczystej Mszy Św. o godz. 18:00 przewodczniczył ks. inf. Marian Bronikowski - proboszcz naszej parafii - który również wygłosił okolicznościową homilię. Wskazał w niej m.in. na nasz wspólny obowiązek dbania o każde życie, szczególnie o to, któremu zagraża krzywda bądź zagłada.

Na zakończenie Eucharystii Ksiądz Proboszcz przyjął od zebranych wspólne ślubowanie podjęcia się Duchowej Adopcji, po czym ks. Krzysztof Mętlewicz rozdał zainteresowanym formularz przyjęcia poczętego życia. 

 

Triduum Paschalne w naszej kolegiacie - 29.03 - 01.04.2018

 W Wielkim Tygodniu br. w naszej parafii w uroczysty i podniosły sposób celebrowaliśmy Święte Triduum Paschalne. Złożyły się na nie obchody Wielkiego Czwartku, Wielkiego Piątku, Wielkiej Soboty oraz Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego.

W Wielki Czwartek nasi kapłani wraz Liturgiczną Służbą Ołtarza oraz lektorami udali się na Mszę Krzyżma o godz. 10:00 w Bazylice Katedralnej we Włocławku. Tam kapłani odnowili swoje przyrzeczenia kapłańskie, zaś ministranci odbyli spotkanie z J.E. Ks. Bp. Wiesławem Alojzym Meringiem. 

Wieczorem o godz. 18:00 miała miejsce Liturgia Wieczerzy Pańskiej, której przewodniczył ks. inf. Marian Bronikowski, a którą koncelebrowali wikariusze naszej parafii. Homilię okolicznościową wygłosił ks. Krzysztof Mętlewicz. Podkreślił w niej rolę rodzinnego stołu, do którego zaprasza Jezus Chrystus po to, byśmy w naszych domowych wieczernikach również otaczali wspólnotowo stół. Po zakończonej liturgii Najświętszy Sakrament został przeniesiony do Ciemnicy, która w tym roku nawiązywała symbolami do przeżywania duchowości przez młodego człowieka. 

Wielki Piątek rozpoczął się obchodami Liturgii Godzin - Jutrzni i Godziny Czytań. Przewodniczył jej ks. Krzysztof Mętlewicz. O godz. 15:00 licznie zgromadzeni parafianie trwali na modlitwie do Miłosierdzia Bożego, którą poprowadził ks. Przemysław Janiak. Wieczorna Liturgia Męki Pańskiej rozpoczęła się o godz. 18:00. Przewodniczył jej Ksiądz Proboszcz, zaś kazanie wygłosił ks. Rafał Jańczak. W swoim przekazie skupił się na doniosłym wydarzeniu ukrzyżowania Jezusa Chrystusa, który wybawił nas od kary za grzechy. Tym samym uwrażliwił wszystkich słuchaczy na cześć, jaką winni zawsze okazywać Świętemu Znakowi naszej wiary. Po zakończonej Liturgii Najświętszy Sakrament został przeniesiony do Grobu Pańskiego, którego zasadnicze tło stanowiła 12 stacja Drogi Krzyżowej autorstwa Jerzego Dudy-Gracza, którą można spotkać na Jasnej Górze. Czuwanie przy grobie zostało ubogacone modlitwą młodzieżowego zespołu "Oremus".

Wielką Sobotę rozpoczęła Jutrznia z Godziną Czytań, którym przewodniczył ks. Rafał Jańczak. Od godz. 9:00 do 16:00 nasi duszpasterze błogosławili pokarmy na stół wielkanocny, składając wszystkim obecnym życzenia wielkanocne. Parafianie mieli również okazję włączyć się w ofiary na rzecz renowacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej.

O godz. 20:00 rozpoczęły się centralne obchody Wielkiej Nocy, czyli Wigilia Paschalna. Składają się na nią cztery części, które przebiegły nad wyraz pięknie, okazale i uroczyście. Wszystko za sprawą wspólnotowej organizacji wszystkich elementów liturgii, które pomógł koordynować ks. Krzysztof Mętlewicz. Okolicznościowe Słowo wygłosił ks. Przemysław Janiak, wskazując zebranym na rolę ich osobistej Paschy, czyli "przejścia od grzechu do łaski - nigdy w odwrotnym kierunku". Odwołał się tym samym do wielu świętych (umieszczonych na wspominanym wizerunku z Grobu Pańskiego), którzy jako nasi praojcowie dali nam przykład niesienia krzyża w osobistym życiu.

Na zakończenie liturgii ks. inf. Marian Bronikowski - celebrans tych wielkich wydarzeń - podziękowal wszystkim zaangażowanym w przygotowanie oraz przebieg Triduum Paschalnego. 

Rankiem o godz. 6:00 licznie zgromadzeni parafianie wzięli udział w Mszy Świętej Rezurekcyjnej, którą rozpoczęła wspaniała Procesja wokół naszej kolegiaty. Cała sieradzka asysta, druhowie, młodzież, orkiestra, mieszkańcy Mnichowa oraz licznie zebrani z radością głosili wszystkim Zmartychwstanie Jezusa Chrystusa. Obchody tych wspaniałych i niepowtarzalnych wydarzeń Kościół dzieli na Oktawę,która potrwa do Niedzieli Miłosierdzia Bożego.

Niedziela Palmowa - 25.03.2018

Niedzielą Palmową 25.03.2018 rozpoczęliśmy w naszej parafii Wielki Tydzień. Uroczystej Mszy Świętej o godz. 11:30 przewodniczył proboszcz parafii ks. inf Marian Bronikowski.

Całość rozpoczęła się pod figurą Matki Bożej na dziedzińcu światynnym. Tam poświęcono palmy oraz odczytano fragment Ewangelii o wjeździe Jezusa do Jerozolimy. Następnie licznie zgromadzeni parafianie oraz duszpasterze wkroczyli do sieradzkiej kolegiaty, gdzie sprawowano Eucharystię.

Tradycyjnie tego dnia odczytywano opis Męki Pańskiej, zaś w ramach ofiarowania nasi parafianie mieli możliwość włączyć się w przygotowania do dekoracji wielkanocnych przez złożone ofiary.

Program Triduum Paschalnego w naszej parafii przedstawia się następująco:

Wielki Czwartek

18:00 - Msza Święta Wieczerzy Pańskiej

Wielki Piątek

7:00 - Jutrznia z Godziną Czytań

15:00 - Koronka do Miłosierdzia Bożego

18:00 - Liturgia Męki Pańskiej

Wielka Sobota

7:00 - Jutrznia z Godziną Czytań

9:00 - 16:00 - Święcenie Pokarmów na stół wielkanocny

20:00 - Wigilia Paschalna w Wielką Noc

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

6:00 - Msza Święta Rezurekcyjna z Procesją

 

Obraz Matki Bożej w Głównego Ołtarza powrócił do kolegiaty - 23.03.2018

 W ostatni piątek, 23 marca, po prawie miesięcznej konserwacji, do sieradzkiej kolegiaty powrócił obraz Matki Bożej w jej wizerunku z Jasnej Góry. Renowacja miała miejsce w krakowskiej konserwatorni, gdzie obraz przeszedl gruntowne oczyszczanie i szczegółową restaurację. Cała inicjatywa podjęcia się kosztów renowacji, co należy podreślić, leży tylko i wyłącznie w gestii ofiarności naszych parafian.

Copyright © 2010 Parafia Wszystkich Świętych w Sieradzu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Created by simea.pl