Wydarzenia

Dzień Skupienia Liturgicznej Służby Ołtarza Dekanatu Sieradzkiego I - 28.04.2018

 W sobotę, 28 kwietnia br., o godz. 9:00 w kolegiacie sieradzkiej rozpoczął się Dekanalny Dzień Skupienia dla służby liturgicznej dekanatu sieradzkiego I. Głównymi gospodarzami tego wydarzenia był dziekan dekanatu ks. inf. Marian Bronikowski oraz dekanalny duszpasterz LSO ks. Krzysztof Mętlewicz.

Prawie pięcdziesięciu młodych uczestników mogło  zapoznać się z historią sieradzkiej świątyni farnej - Matki Kościołów Ziemi Sieradzkiej, którą zgromadzonym przybliżył Proboszcz Sieradzkiej Świątyni. Chwilę później młodzi uczestnicy modlili się przed Najświętszym Sakramentem o ożywienie własnej gorliwości i w intencjach swoich wspólnot parafialnych. 

Na dzień skupienia złożyły się także trzy konferencje, które poprowadzili ks. Bartosz Andrzejewski ("Liturgiczna Służba Ołtarza - Rycerze Chrystusa Króla"), ks. Przemysław Janiak ("Jak duchowo przeżyć Eucharystię") oraz ks. Krzysztof Mętlewicz ("Gesty i postawy w liturgii").

Przed uroczystą Eucharystią o godz. 12:00, której przewodniczył ks. inf. Marian Bronikowski, ministranci mieli możliwość wyspowiadania się oraz przygotowania do liturgii. Homilię do zgromadzonych wygłosił Ksiądz Dziekan, który podzielił się świadectwem swojej posługi ministranckiej. Tym samym zachęcił młodych słuchaczy, aby swoją obecnością i służbą ożywiali wspólnoty parafialne, do których należą. Po homilii wszyscy ministranci odnowili swoje przyrzeczenia, okazując tym samym gotowość do jeszcze gorliwszej posługi przy ołtarzu Pana.

Po zakończonej Mszy Świętej wszyscy uczestnicy dnia skupienia otrzymali od Księdza Dziekana okolicznościowe prezenty, by chwilę później we zasiaść do wspólnego posiłku. 

Mecz Towarzyski naszych ministrantów z ministrantami z Tuliszkowa - 21.04.2018

 21 kwietnia br. na murawie sieradzkiego boiska piłkarskiego miał miejsce towarzyski mecz dwóch drużyn ministranckich. Wicemistrzowie rejonowych rozgrywek halowych z parafii św. Wita w Tuliszkowie stanęli do rywalizacji z wicemistrzami rejonu sieradzkiego z Parafii Wszystkich Świętych w Sieradzu.

Wraz z drużynami piłkarskimi pojawili się ich opiekunowie – ks. Piotr Sowała oraz ks. Krzysztof Mętlewicz. Po odmówieniu modlitwy rozpoczynającej i udzieleniu błogosławieństwa Bożego dwie drużyny dzielnie walczyły o zdobycie jak najlepszego wyniku. W pierwszej połowie zdecydowaną przewagę utrzymywał  zespół z Tuliszkowa, który zakończył I połowę z wynikiem 3:1.

Decydująca była druga połowa, w czasie której drużyna z sieradzkiej kolegiaty odrobiła straty i zakończyła mecz z wynikiem 9:4. Zarówno w pierwszej, jak i drugiej części meczu obie drużyny grały na wysokim poziomie i dbały o wzajemny szacunek i grę „fair”.

Po zakończonym meczu wszyscy zawodnicy udali się na wspólny posiłek, tym samym wybiegając w przyszłość co do kolejnych rozgrywek towarzyskich. 

Wystawa prac artystycznych Małgorzaty Żywicy i Koncert Eliasza Falażyńskiego - 15.04.2018

W ostatnią niedzielę, 15 kwietnia br.,  w Domu Katolickim przy sieradzkiej kolegiacie działy się wielkie i miłe rzeczy. Wszystko za sprawą wystawy prac Magłosi Żywicy, która z racji celebrowanych 40 urodzin postanowiła podzielić się z nami swoją malowniczą twórczością. Wystawa pod tytułem "Kolory życia" to zbiór wielu rysunków oraz prac plastycznych, które w wyniku zachwytu nad przyrodą i spotkanymi ludźmi uwieczniała na papierze nasza droga jubilatka. 

Zarówno Eucharystia w intencji autorki prac o 11:30, jak i sama wystawa zgromadziła wielu krewnych, przyjaciół i parafian, którzy nie kryli podziwu dla barwnych kompozycji. Tego samego dnia gościł w naszej parafii utalentowany białoruski gitarzysta i kompozytor - Eliasz Falażyński, który już drugi raz odwiedził naszą parafialną wspólnotę. Postanowił on zadedykować drogiej jubilatce kilka utworów, co spotkało się z bardzo pozytywnym odbiorem słuchających.

Nasz białoruski kompozytor podzielił się swoją twórczością również w ramach koncertu o godz. 17:00. Wiosenna aura niedzieli, kolorowe dzieła Małgosi oraz radosne utwory Eliasza wprowadziły do naszej wspólnoty autentyczną wielkanocną radość. 

Msza za Ojczyznę - 11.04.2018

W naszej parafii od lutego br. trwa Nowenna przed obchodami 100 lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Dlatego też 11 dnia każdego miesiąca do października o godz. 20:00 gromadzimy się w naszej sieradzkiej kolegiacie, by modlić się w intencji naszego Narodu. 

11.04. br. o godz. 20:00 miała miejsce kolejna Eucharystia, której przewodniczył proboszcz naszej parafii ks. inf. Marian Bronikowski. Homilię wygłosił wikariusz parafii ks. Krzysztof Mętlewicz. W podjętym słowie kaznodzieja wskazał na potrzebę dialogu między młodzieżą a ludźmi w podeszłym wieku, ponieważ tylko w ten sposób można dbać o pamięć narodową i historyczną. 

Kolejna Eucharystia w intencji Ojczyzny będzie celebrowana 11 maja br. o godz. 20:00. Już dziś wszystkich serdecznie zapraszamy do włączenia się w tę jubileuszową nowennę. 

Obchody 8 rocznicy Katastrofy Smoleńskiej - 10.04.2018

10 kwietnia już od ośmiu lat przywołuje w pamięci wydarzenia z 2010 roku, kiedy 96 przedstawicieli polskiej delegacji udającej się do Katynia zginęło w katastrofie lotniczej nad Smoleńskiem. W naszej wspólnocie parafialnej obchody upamiętaniajace tamte wydarzenia miały szczególnie ważny wydźwięk. Wszystko za sprawą licznie zgromadzonych przedstawicieli władz lokalnych w osobach Prezydenta Miasta p. Pawła Osiewały, Przewodniczącego Rady Miejskiej p. Mirosława Antoniego Owczarka, Wójta Gminy Sieradz p. Jarosława Kaźmierzczaka, Wicestarosty Sieradzkiego p. Marka Kanickiego, radnych sieradzkich, pocztów sztandarowych oraz kompanii honorowej 15 Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia w Sieradzu wraz z ich dowócą p. płk. Robertem Krupą.

Uroczystości rozpocz ęła Eucharystia, której przewodniczył ks. inf. Marian Bronikowski - proboszcz sieradzkiej kolegiaty, który również wygłosił Słowo Boże. W podjętym rozważaniu, odnosz ąc się do fragmentu z Dziejów Apostolskich wskazał na istotną rolę zjednoczenia narodowego, które wielokrotnie w historii Rzeczypospolitej Polskiej zdało wzorowo swój egzamin. Celebrans zwrócił również uwagę na istotę dobrego wykorzystania wolności, o którą tak usilnie walczyli nasi praojcowie, a których ambasadorami były również ofiary katastrofy smoleńskiej.

Na koniec Mszy św. wszyscy wspólnie wznieśli modlitwy do św. Józefa, który szczególnie jest czczony w sieradziej kolegiacie, a który wielu pokoleniom Sieradzan pomagał w walce o wolność. Wykorzystano do modlitwy tekst napisany przez św. Jana Pawła II, w którym mogliśmy usłyszeć: "Chroń w sposób szczególny ten lud polski, który Tobie się oddał w opiekę. Pomóż mu zbliżyć się do tajemnicy Chrystusa postawie pełnej wiary, oddania i miłości, podobnej do Twojej".

Po zakończonej Eucharystii dalsze obchody miały miejsce przy pomniku na dziedzińcu kolegiackim. Tam p. Mirosław Antoni Owczarek zabrał głos i przekazał zebranym przemówienie, po czym zebrane delegacje z łożyły kwiaty i znicze. Cała oprawa uroczystości miała bardzo uroczysty, wzruszający i podniosły charakter.

 

Dzień Świętości Życia - 09.04.2018

W Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, które w tym roku odbyło się po Niedzieli Miłosierdzia Bożego, w naszej sieradzkiej świątyni farnej celebrowaliśmy Dzień Świętości Życia. Nierozłącznie wiąże się on z inicjatywą Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, która polega na 9-miesiesięcznej modlitwie za dziecko w zagrożeniu jego życia.

Uroczystej Mszy Św. o godz. 18:00 przewodczniczył ks. inf. Marian Bronikowski - proboszcz naszej parafii - który również wygłosił okolicznościową homilię. Wskazał w niej m.in. na nasz wspólny obowiązek dbania o każde życie, szczególnie o to, któremu zagraża krzywda bądź zagłada.

Na zakończenie Eucharystii Ksiądz Proboszcz przyjął od zebranych wspólne ślubowanie podjęcia się Duchowej Adopcji, po czym ks. Krzysztof Mętlewicz rozdał zainteresowanym formularz przyjęcia poczętego życia. 

 

Copyright © 2010 Parafia Wszystkich Świętych w Sieradzu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Created by simea.pl