Wydarzenia

Poświęcenie Sztandaru PTTK w Sieradzu - 16.09.2018

 W niedzielę, 16 września br. w Sieradzkiej Bazylice miała miejsce nietypowa Uroczystość. Wszystko za sprawą Sieradzkiego Odziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego, które w czasie Liturgii Mszy Św. dokonało poświęcenia swojego nowopowstałego sztandaru.

Uroczystej Liturgii przewodniczył wikariusz biskupi rejonu sieradzkiego i proboszcz sieradzkiej fary ks. inf. Marian Bronikowski, który również wygłosił okolicznościową homilię. W rozważaniu nad Słowem Bożym celebrans przybliżył wiernym szczególną wymowę sztandaru jako symbolu i znaku tożsamości lokalnych wspólnot i stowarzyszeń. 

Warto również podkreślić, że na Uroczystej Liturgii wśród wielu zaproszonych gości, zarządu i członków PTTK, obecne były także lokalne władze samorządowe i wielu przyjaciół i sympatyków Sieradzkiego PTTK.

Rozpoczęcie nowego Roku Szkolno-Katechetycznego - 03.08.2018

 W naszej Sieradzkiej Bazylice z dn. 3 września br. Mszą Św. o godz. 7:00 rozpoczęliśmy nowy rok szkolny i katechetyczny. Na Liturgii zgromadzili się dyrektorzy szkół, nauczyciele, rodzice, ale przede wszystkim dzieci i młodzież, którzy wspólnie prosili Boga o towarzyszenie im w nowym roku pełnym wyzwań i pracy.

Zgromadzeniu Liturgicznemu przewodniczył wikariusz naszej parafii ks. Przemysław Janiak. Wygłosił on również okolicznościową homilię, w której zachęcał do gorliwej i owocnej pracy zarówno w szkolnych ławkach, jak i miejscach pracy.

Na zakończenie wszyscy otrzymali Boże błogosławieństwo, po którym dzieci i młodzież udali się do szkół na oficjalne szkolne rozpoczęcie roku. 

Regens Penitencjarii Apostolskiej przybył do naszej Parafii - 02.09.2018

Wielką niespodzianką dla całej wpsólnoty parafialnej były odwiedziny Regensa Penitencjarii Apostolskiej J.E. Ks. Prał. Krzysztof Nykla, który przewodniczył Eucharystii z udziałem dzieci o 11:30. Ks. Prałat nie krył swojej radości z faktu, że może wraz z najmłodszymi parafianami wspólnie rozpocząć nowy rok szkolny i katechetyczny. Dlatego też na zakończenie Mszy Św. nasz Gość z Watykanu pobłogosławił wszystkie dzieci oraz ich tornistry ze szkolnymi akcesoriami. Życzył tym samym wszystkim uczniom, aby z uwagą i radością przyjmowały naukę o Prawdzie, Dobru i Pięknu.

408 Pielgrzymka Sieradzka - 22. - 29.08.2018

 22 sierpnia br. o godzinie 8:00 około 650 pielgrzymów wyruszyło  w pieszej pielgrzymce z Sieradza na Jasną Górę. Jest to już 408 raz, kiedy sieradzanie i okoliczni mieszkańcy odkładają na bok pracę i swój okres wczasowy, aby podjąć 8-dniowe rekolekcje w drodze. Pątnicy sieradzcy w tym roku dziękują Bogu i Jasnogórskiej Pani za fakt ogłoszenia tytułu i godności Bazyliki Mniejszej Wszystkich Świętych w Sieradzu, 100 – lecie odzyskania przez Polskę niepodległości, a także pochylają się na tematyką przeżywanego roku duszpasterskiego pod hasłem „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”.

Wszyscy pielgrzymi i parafianie zgromadzili się o godzinie 6:30 w sieradzkiej bazylice na uroczystej Eucharystii, której przewodniczył ks. inf. Marian Bronikowski – proboszcz parafii Wszystkich Świętych w Sieradzu. Wśród koncelebransów obecni byli księża proboszczowie z sieradzkich parafii oraz prezbiterzy, którzy zdecydowali się wziąć udział w tegorocznej pielgrzymce. Homilię wygłosił ks. Bartosz Andrzejewski – kaznodzieja Pielgrzymki. Wskazał na potrzebę przenoszenia wymiaru pielgrzymowania na życie po powrocie z pątniczego szlaku. Zachęcał również podejmujących trud do pójścia na szlak ze świadomością, że ten styl życia pielgrzyma ma się stawać stylem życia w ogóle, pewnego rodzaju obrazem życia chrześcijanina.
Na zakończenie Mszy świętej ks. inf. Marian Bronikowski – proboszcz parafii Wszystkich Świętych w Sieradzu – pozdrowił wszystkich pielgrzymów i poprosił, aby wszystkie intencje parafii i diecezji zanieśli przed Tron Matki Bożej. Przed udzieleniem błogosławieństwa kierownik pielgrzymki ks. Krzysztof Mętlewicz wręczył znaki pielgrzymki władzom lokalnym oraz prezbiterom, którzy udają się na tegoroczny pielgrzymi szlak.
Trasa pielgrzymki będzie obejmowała trzy dni drogi. Pierwszy dzień to ponad 30 km marszu, , drugi dzień przyniesie ok. 40 kilometrów do przebycia, zaś ostatni etap pielgrzymowania na Jasną Górę to podobny długością odcinek kierujący ku Matce Bożej, którą pielgrzymi ujrzą około godziny 17:30. Tuż przed wejściem na Wały Jasnogórskie do pątników dołączy tradycyjna sieradzka asysta, aby w tak zjednoczonej wspólnocie pokłonić się Jasnogórskiej Pani. Po odpoczynku pielgrzymów na Jasnej Górze, który obejmie przede wszystkim uczestnictwo w obchodach Uroczystości Matki Bożej Częstochowskiej (26 sierpnia), pątnicy dzień później wyruszą w drogę powrotną, która przebiegnie tą samą trasą, co droga wiodąca na Jasną Górę.
 
Odpust ku czci św. Kajetana -07.08.2018

 Trwając w lokalnej tradycji naszych Parafian oraz przeżywając liturgiczne wspomnienie św. Kajetana przeżywaliśmy w naszej wspólnocie Uroczysty Odpust. Obchody tego wydarzenia mają miejsce w kaplicy św. Kajetana na Krakowskim Przedmieściu, gdzie licznie zgromadzeni Parafianie co roku gromadzą się na wspólnej modlitwie za siebie oraz za swoich bliskich. 

W tym roku Mszy Św. Odpustowej przewodniczył ks. Patryk Laskowski, nasz neoprezbiter. Wygłosił on również okolicznościowe Słowo Boże, w którym przybliżył zebranym biografię św. Kajetana. Podsumowując rozważanie ewangeliczne wskazał, że "świętość nie polega na jakiś nadzwyczajnych wydarzeniach w naszym życiu, lecz polega wyłącznie na jednej zasadzie – kierowaniu się w życiu zasadami Ewangelii i spalaniem się miłością do każdego człowieka, zwłaszcza tego wzgardzonego i odepchniętego. Niech dzisiejszy patron pomaga nam żyć nauką Chrystusa, którą sam tak bardzo umiłował".

Na zakończenie Liturgii wyrazy wdzieczności wobec celebransa i wszystkich zebranych wygłosił ks. inf. Marian Bronikowski - proboszcz naszej parafii. Chwilę po Eucharystii wraz z księżmi wikariuszami udał się do odnowionych krzyży na Krakowskim Przedmieściu, które dzięki lokalnym staraniom zostały świeżo odrestaurowane.

Wieczór Miłosierdzia ze św. Janem Pawłem II - 02.08.2018

 W I czwartek miesiąca sierpnia oraz w Odpust Porcjunkulii w naszej Sieradzkiej Bazylice przeżywaliśmy kolejny Wieczór Miłosierdzia ze św. Janem Pawłem II. Po zakończonej wieczornej Eucharystii licznie zebrani parafianie wysłuchali świadectwa ks. Patryka Laskowskiego - wikariusza naszej parafii, który opowiadał o swoim doświadeczeniu duchowości i życia Papieża Polaka. Po dzieleniu się świadectwem ks. Patryk poprowadził Koronkę do Miłoserdzia Bożego w intencji nowych powołań do kapłaństwa, misji oraz życia konsekrowanego.

Copyright © 2010 Parafia Wszystkich Świętych w Sieradzu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Created by simea.pl