Wydarzenia

Wieczór Miłosierdzia ze św. Janem Pawłem II - 02.08.2018

 W I czwartek miesiąca sierpnia oraz w Odpust Porcjunkulii w naszej Sieradzkiej Bazylice przeżywaliśmy kolejny Wieczór Miłosierdzia ze św. Janem Pawłem II. Po zakończonej wieczornej Eucharystii licznie zebrani parafianie wysłuchali świadectwa ks. Patryka Laskowskiego - wikariusza naszej parafii, który opowiadał o swoim doświadeczeniu duchowości i życia Papieża Polaka. Po dzieleniu się świadectwem ks. Patryk poprowadził Koronkę do Miłoserdzia Bożego w intencji nowych powołań do kapłaństwa, misji oraz życia konsekrowanego.

Uroczyste Zakończenie Peregrynacji Figury św. Michała Archanioła w naszej Sieradzkiej Bazylice - 27.07.2018

 27 lipca br. o godz. 18:00 w Sieradzkiej Bazylice Kolegiackiej rozpoczęła się uroczysta Eucharystia, która zakończyła peregrynację figury św. Michała Archanioła. Trwające cztery miesiące nawiedzenie Św. Michała Archanioła z Góry Objawień na Gargano rozpoczęła się 9 kwietnia br. przy aprobacie Pasterza Diecezji J.E. Ks. Biskupa Wiesława Alojzego Meringa.


Ksiądz Biskup przewodniczył uroczystej Liturgii, którą wraz z nim koncelebrowali Regens Penitencjarii Apostolskiej ks. prał. Krzysztof Nykiel, Przełożony Generalny Zgromadzenia Księży Michalitów ks. Dariusz Wilk CSMA, diecezjalny koordynator peregrynacji ks. Marcin Idzikowski, a także księża dekanatu zduńskowolskiego oraz dwóch dekanatów sieradzkich. Obecni na Uroczystościach byli także przedstawiciele władz państwowych i samorządowych w osobach Ministra Witolda Waszczykowskiego, Starosty Sieradzkiego Mariusza Bądziora, Przewodniczącego Rady Miejskiej Mirosława Antoniego Owczarka i Wiceprezydenta Miasta Rafała Matysiaka.


Wszystkich zebranych na Eucharystii powitał w słowie wprowadzenia proboszcz sieradzkiej fary ks. inf. Marian Bronikowski. Homilię wygłosił posługujący w czasie peregrynacji w naszej parafii Wikariusz Generalny Księży Michalitów ks. Rafał Kamiński CSMA. W podjętym rozważaniu zwrócił on uwagę na wielką i realną potrzebę zwracania się o wsparcie właśnie do św. Michała Archanioła. To przecież Książe Niebieski „przypomina ciągle ludziom o woli Boga i pomaga w szukaniu Jej. Wolę Boga z kolei znajdujemy w Słowie Bożym. Dziś w Ewangelii Chrystus mówi o ludzkim sercu otwartym na Słowo […] Wielu zamiast szukać Bożej drogi, wyznacza swoje ścieżki. Trudno tam usłyszeć Boga. Są jednak serca, które szukają Boga żywego, które wołają <Któż jak Bóg!>. To serca, które są gotowe wydawać owoce. Św. Michał cichy i pokorny uczy nas, byśmy na dnie naszych serc odnajdywali prawdę ewangeliczną, którą Bóg zasiewa w nasze serca”.


Na zakończenie Eucharystii głos zabrał Generał Michalitów ks. Dariusz Wilk CSMA. W słowach wielkiej radości podsumował on kończącą się peregrynację Św. Michała Archanioła w diecezji włocławskiej, czego wyraźnym gestem wdzięczności było wręczenie Pasterzowi Diecezji medalu Bene Merenti za wspaniałą postawę wobec wszystkich księży michalitów prowadzących peregrynację w parafiach Kościoła Włocławskiego.


Podziękowania na ręce Ks. Biskupa złożył również diecezjalny koordynator peregrynacji, a także delegacja parafian sieradzkiej fary. Następnie słowa wdzięczności skierował ks. inf. Marian Bronikowski, który Wikariusza Generalnego Michalitów oraz Koordynatora Peregrynacji w Polsce ks. Rafała Szwajcę CSMA obdarował otaczany szczególnym kultem Sieradzan obraz św. Józefa z Sieradzkiej Bazyliki. Ks. Biskup z kolei otrzymał znaczek 408 Sieradzkiej Pielgrzymki wraz z Legitymacją Pątnika Sieradzkiego.


Po zakończonej Eucharystii Ks. Biskup wraz z całym prezbiterium ponowił akt zawierzenia diecezji włocławskiej pod wierną straż Księcia Aniołów. Druhowie Strażacy ponieśli figurę za zewnątrz, gdzie wszyscy pożegnali widzialny znak obecności św. Michała we wspólnocie parafii i diecezji włocławskiej.


Zgodnie z podsumowaniem Diecezjalnego Koordynatora Peregrynacji „cudowna figura odwiedziła 108 parafii. W ramach przygotowania do parafialnego nawiedzenia: w 8 parafiach odbyły się rekolekcje poprowadzone przez księży Michalitów; w dwóch parafiach przeprowadzone zostały misje święte; w 25 parafiach, na prośbę księdza proboszcza, wierni przeżywali niedzielę anielską. Ponadto kilkanaście parafii zaprosiło księży michalitów na rekolekcje, misje święte i kolejne peregrynacje cudownej figury. W wielu parafiach poświęcono i zainstalowano figurę św. Michała Archanioła na stałe. W wielu parafiach wprowadzono nabożeństwo do św. Michała Archanioła. Podczas peregrynacji, około 12 000 osób przyjęło Szkaplerz św. Michała Archanioła”.

Zdjęcia: ks. Julian Głowacki (Ład Boży), Karolina Matusia i Magdalena Chudzik (Wspólnota Młodzieżowa Emaus).

Peregrynacja Figury Św. Michała Archanioła z Góry Objawień Gargano - 26.07.2018

Oto dziś nadszedł długo wyczekiwany przez nas dzień. W czwartkowe popołudnie licznie zgromadzeni parafianie wraz z duszpasterzami oczekiwali przybycia figury św. Michała Archanioła. Przed godz. 18:00 figura w towarzystwie pojazdów Straży Pożarnej przybyła do oczekujących. Ks. Kan. Jan Witkowski - proboszcz parafii św. Urszuli Ledóchowskiej przekazał koronę św. Michała proboszczowi naszej parafii ks. inf. Marianowi Bronikowskiemu, po czym druhowie strażacy ponieśli figurę do Sieradzkiej Bazyliki. Po przyjściu uroczystej procesji do wnętrza świątyni, uroczystego powitania dokonały dzieci naszej parafii, dorośli oraz proboszcz sieradzkiej fary. 

O godz. 18:00 rozpoczęła się Eucharystia, w czasie której homilię wygłosił Wikariusz Generalny Księży Michalitów ks. Rafał Kamiński. Po zakończonej Liturgii miała miejsce Adoracja Najświętszego Sakramentu, zakończona błogosławieństwem wszystkich zebranych. W godzinie Apelu o 21:00 wielu parafian wzięło udział w modlitwie skierowanej przez ręce Matki Bożej. Wtedy również nastąpiło uroczyste pobłogosławienie i nałożenie szkaplerzy św. Michała Archanioła tym parafianom, którzy zdecydowali się go z wiarą przyjąć.

Zdjęcia: Karolina Matusiak i Magdalena Chudzik (Wspólnota Młodzieżowa Emaus).

Zapowiedź Parafialnej Peregrynacji Figury św. Michała Archanioła z Góry Gargano.

Na prośbę Księży ze Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła, decyzją J. E. Ks. Biskupa Ordynariusza Wiesława Alojzego Meringa, 9 kwietnia 2018 roku w diecezji włocławskiej rozpoczęła się Peregrynacja Figury św. Michała Archanioła z Góry Objawień na Gargano we Włoszech. Jest to prawdziwy czas mocy i łaski. Michał Archanioł od pięciu lat, na nowo zdobywa Polskę i serca Polaków. Przybył także do naszej diecezji z włoskiego sanktuarium. Gdziekolwiek się pojawi, tłumy ludzi modlą się i proszą o jego pomoc w walce ze złem.

Najważniejsze owoce peregrynacji są niewidoczne dla oczu, bo dokonują się w sercach. A co widać na zewnątrz? W czasie nawiedzenia kościoły wypełnione są wiernymi od rana do wieczora, długie kolejki do spowiedzi ustawiają się przy konfesjonałach, a dzieci i młodzież cierpliwie czekają, by choć na chwile zbliżyć się do świętej figury. W czasie nawiedzenia wielu ludzi przyjmuje szkaplerz św. Michała Archanioła, aby za jego szczególną pomocą uzyskać łaskę dobrej spowiedzi dla siebie i innych, siłę w walce z nałogami i wadami, obronę przed herezjami, błędnymi i fałszywymi naukami, wybawienie dusz z czyśćca przez modlitwę i uzyskanie odpustów.


Do wspólnoty naszej parafii figura przybędzie 26 lipca br. i pozostanie do 27 lipca. Szczegółowy plan peregrynacji w naszej parafii podajemy poniżej:26.07.2018

17:30 - Nabożeństwo oczekiwania, uroczysta procesja do Bazyliki Kolegiackiej

18:00 - Msza Św. na rozpoczęcie nawiedzenia oraz nabożeństwo z modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie od nałogów za przyczyną św. Michała Archanioła z modlitwą wstawienniczą przed Najświętszym Sakramentem

21:00 - Wieczór ze św. Michałem Archaniołem w godzinie Apelu Jasnogórskiego
 


27.07.2018

7:00 i 8:00 - Msza Św. z homilią

10:30 - Koronka do św. Michała Archanioła i dziewięciu chórów anielskich

11:00 - Msza Św. za chorych i starszych z odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych i błogosławieństwem za przyczyną św. Michała Archanioła

12:00 - 15:00 - Czas osobistej modlitwy

15:00 - Adoracja Najświętszego Sakramentu (Koronka do Miłosierdzia Bożego i modlitwy przez przyczynę św. Michała Archanioła)

18:00 - Eucharystia pod przewodnictwem J.E. Księdza Biskupa Wiesława Alojzego Meringa - Zakończenie peregrynacji w Diecezji Włocławskiej.


Nawiedzenie prowadzą: ks. Rafał Kamiński -Wikariusz Generalny Zakonu Księży Michaelitów oraz ks. Rafał Szwajca - Dyrektor Peregrynacji Figury św. Michała Archanioła.


Zdjęcie oraz fragmenty tekstu pochodzą ze strony Diecezji Włocławskiej.

 

Odpust ku czci Matki Bożej Szkaplerznej - 16.07.2018

W poniedziałek, 16 lipca br., w naszej Bazylice Kolegiackiej celebrowaliśmy Odpust ku czci NMP z Góry Karmel, który w tradycji zwany jest równiez Świętej Matki Bożej Szkaplerznej. Historia szkaplerza, czyli małego materiału czy medalika z wizerunkiem Matki Bożej i Pana Jezusa sięga czasów średniowiecza, gdy św. Szymon Stock przyjął szkaplerz z rąk Matki Bożej, jako zapewnienie o Jej ochronie i zbawieniu wiecznym w przyszłości.

Uroczystej Liturgii przewodniczył wikariusz naszej parafii - ks. Patryk Laskowski, który również wygłosił homilię. W rozważanym słowie Bożym wskazał na Maryję, "jako tę, która zawsze wszystkie sprawy zachowuje i rozważa w sercu". Kanodzieja kolejno wskazywał, ze Bóg posługuje się prostymi znakami do człowieka: chleb, wino, woda, czy kawałek sukna jak w przypadku szkaplerza. Przybliżył on również w skrócie historię szkaplerza, wskazując na jego obecność w życiu Polakow od czasów świętej królowej Jadwigi, przez króla Jana III Sobieskiego, aż po historie życia św. Jana Pawła II.

Po Liturgii wszyscy wzięli udział w Procesji Eucharystycznej, po której nastąpiło Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.

Odwiedziny Wspólnoty \"Wiara i Światło\" w Ośrodku Wypoczynkowym w Rudzie - 08.07.2018

W niedzielę, 8 lipca br. nasi duszpasterze odwiedzili parafialną wspólnotę "Wiara i Światło", która aktualnie przeżywa swój wypoczynek w Rudzie. 

Kilkudziesięciu uczestników codziennie organizuje sobie aktywny czas odpoczynku i rekreacji, do których można zaliczyć wspólne gry, zabawy, ogniska, śpiewanie, taniec czy przedstawienia. Nie brakuje również czasu na modlitwę różańcową lub Koronkę do Miłosierdzia Bożego. W niedzielę nowy Opiekun Wspólnoty ks. Patryk Laskowski przewodniczył Eucharystii, na której zebrali się uczestnicy wypoczynku, jak również ich licznie przybyli krewni i przyjaciele. Warto podkreślić, że od kilku lat do Rudy w odwiedziny przybywa Sieradzka Fundacja "Doktor Clown". 

W godzinach popołudniowych do wypoczywających przybył proboszcz naszej parafii ks. inf. Marian Bronikowski, który aktualnie wracał z Uroczystości 550-lecia Parlamentaryzmu w Kole. Wszyscy zostali obdarowani gadżetami, jakie z tej okazji zostały przygotowane przez organizatorów Obchodów. W tym samym czasie do Rudy dotarł również nasz kolejny wikariusz ks. Krzysztof Mętlewicz. W takim duchu wspólnie zasiedliśmy do stołu i podsumowywaliśmy już przebyty czas wypoczynku Wspólnoty i pozytywnie odpowiedzieliśmy na kolejne zaproszenia. Wspólnota swój pobyt w Rudzie zakończy 12 lipca br.

Copyright © 2010 Parafia Wszystkich Świętych w Sieradzu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Created by simea.pl