Wydarzenia

Prymicje Kapłańskie ks. Łukasza Glazera - 01.06.2018

Od czasu, gdy Sieradzka Kolegiata została publicznie ogłoszona Bazyliką Mniejszą, dotykamy coraz to nowych znaków czasu, do których niewątpliwie należą Prymicje Kapłańskie ks. Łukasza Glazera. Jest to prezbiter Archidiecezji Poznańskiej, który 26 maja br.  z rąk J.E Ks. Abp. Stanisława Gądeckiego przyjął święcenia kapłańskie. 

Ks. Łukasz pierwszy raz odwiedził nas przed czterema laty, gdy z Rektorem Metropolitalnego Seminarium Poznańskiego ks. Szymonem Stułkowskim przybył głosić świadectwo o dziełach misyjnych w Kościele katolickim. Przed rokiem, w ramach parafialnego dziękczynienia z plony, wygłosił on okolicznościowe Słowo Boże. 1 czerwca br. o godz. 18:00 sprawował w Sieradzkiej Bazylice Kolegiaciej Msz ę Św. Prymicyjną. Wygłosił on również Słowo Boże, w czasie którego, nawiązując do przesłania z własnego obrazka "Na początku było Słowo" (J 1,1), przedstawił słuchaczom swoje świadectwo dojrzewania do Chrystusowego Kapłaństwa.

Na zakończenie Eucharystii ks. Łukasz udzielił wszystkim indywidualnego Błogosławieństwa Prymicyjnego oraz wręczył swoje prymicyjne obrazki, na których umieścił dwie daty: własnego Chrztu św. oraz Święceń Kapłańskich.

Ks. Łukasz Glazer poprowadził również Apel Maryjny dla sieradzkich pątników oraz wziął udział w spotkaniu integracyjnym Pielgrzymki Sieradzkiej. Nie zabrakło oczywiście wielu serdecznych życzeń oraz śpiewu "Życzymy, życzymy".

Autor zdjęć: ks. inf. Marian Bronikowski.

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej w Bazylice Kolegiackiej - 31.05.2018

Po tak wielkich wydarzeniach, jakie miały miejsce w naszej wspólnocie parafialnej 21 maja br., przeżywaliśmy Uroczystość Bożego Ciała. Ulice Sieradzkiego Rynku, Dominikańskiej, Warckiej, Żwirki i Wigury oraz Ogrodowej już dawno nie widziały tak wielkich tłumów wiernych, którzy w publicznym akcie wiary oddawali cześć Chrystusowi Eucharystycznemu.

Centralne obchody rozpoczęły się od Eucharystii o godz. 10:00, której przewodniczył Kapelan 15 SBWD oraz proboszcz parafii wojskowej w Sieradzu ks. kpt. Władysław Włodarczyk. Po Komunii Św. sieradzka asysta, wszelkie wspólnoty parafialne, poczty sztandarowe oraz tysiące wiernych wyruszyli w procesję eucharystyczną. Uczestniczyli w niej wszyscy duszpasterze naszej parafii na czele z proboszczem sieradzkiej bazyliki kolegiackiej ks. inf. Marianem Bronikowskim. Ks. Proboszcz przy drugim w kolejności ołtarzu wygłosił okolicznościową homilię, w której wielokrotnie i z radością nawiązywał do przeżywanych przez nas "znaków czasu". Była to okazja do obiektywnego i duchowego podsumowania kompleksu wielu inicjatyw oraz wydarzeń, jakie towarzyszyły publicznej promulgacji tytułu i godnośći Bazyliki Mniejszej w Sieradzu.

Po zakończonej procesji Ks. Kapelan udzielił zgromadzonym błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem, zaś przy ostatnim ołtarzu eucharystycznym swoje podziękowania przekazał proboszcz naszej sieradzkiej fary.

 Zdjęcia: ks. Rafał Jańczak, Łukasz Piotrowski.

Pielgrzymi Korei w Bazylice Kolegiackiej - 26.05.2018

W sobotę, 26 maja br., ponad 30 pielgrzymów z Seulu z Korei Południowej na czele z ks. Jarosławem Kamieńskim SAC przybyło do naszej sieradzkiej wspólnoty. Jest to pierwsza zagraniczna pielgrzymka, która nawiedza niedawno promulgowaną Bazylikę Mniejszą. 

Pobyt koreańskich pielgrzymów rozpoczął się od uczestniczenia w wystawie autorstwa ks. inf. Stanisława Pindery pod tytułem "W kraju porannego spokoju, na krwi Męczenników". Wystawa zdjęć w całości poświęcona jest Korei Południowej i stanowi swego rodzaju fotograficzną dokumentację z podróży ks. inf. Pindery do Azji.

O godz. 18:00 mieliśmy okazję wspólnie z pielgrzymami sprawować Eucharystię, której przewodniczył ks. inf. Marian Bronikowski - proboszcz sieradzkiej fary. Wygłosił on również homilię, którą dla koreańskich przyjaciół tłumaczył ks. Jarosław. 

W Słowie Bożym celebrans wielokrotnie nawiązywał do wydarzeń, jakie miały miejsce w naszej wspólnocie. Ks. Infułat opowiedział słuchaczom historię procedowania starań o przyznanie tytułu i godności Bazyliki Mniejszej, po czym nawiązał do wielkich uroczystości, które przeżywaliśmy 21 maja. Mocno podkreślał także rolę św. Józefa, w którego liturgiczną uroczystość podpisano dokument ogłaszający sieradzką kolegiatę Bazyliką Mniejszą.

Na zakończenie Eucharystii wszyscy pielgrzymi mieli okazję wpisać się Złotej Księgi poświęconej kultowi św. Józefa, do czego w sposób szczególny zachęcił proboszcz parafii. Ks. Jarosław natomiast otrzymał replikę obrazu Św. Józefa, przy którym każdego dnia sieradzkie pokolenia zginają kolana i oddają Bogu cześć. 

 

Film o Sieradzkiej Bazylice Mniejszej Wszystkich Świętych

 Zachęcamy do obejrzenia filmu o naszej Sieradzkiej Bazylice. 

LINK: www.youtube.com/watch

30 rocznica święceń kapłańskich ks. inf. Mariana Bronikowskiego- proboszcza naszej parafii - 22.05.2018

Dokładnie 30 lat temu, 22 maja 1988 roku w katedrze włocławskiej proboszcz naszej parafii przyjął święcenia prezbiteratu. Dziś cała nasza parafia świętowała ową okrągłą rocznicę, której obchody rozpoczęła Eucharystia w niedzielę o godz. 13:00. We wtorek, 22 maja br., gdy w naszej wspólnocie parafialnej czcimy św. Józefa, parafianie zgromadzili się z delegacjami, by dziękować Bogu za ten piękny jubileusz i złożyć swojemu proboszczowi najlepsze życzenia.

Mszy Świetej przewodniczył ks. inf. Marian Bronikowski, który dziękował Bogu za swój jubileusz kapłaństwa. Homilię wygłosił goszczący w naszej parafii ks. Franciszek, który na co dzień pracuje  w Mińsku. Delegacje parafialne dziękowały Ks. Proboszczowi za dotychczasową posługę, ofiarną pracę i kreatywne podejście do pracy na rzecz wspólnoty parafialnej.

 

Nasza Sieradzka Kolegiata Bazyliką Mniejszą - 21.05.2018

 21 maja Sieradz stał się celem pielgrzymki duchownych z terenu całej diecezji włocławskiej, ale nie tylko; przedstawicieli władz państwowych, parlamentarnych, samorządowych, mieszkańców Sieradza, a także gości z całej Polski. Ksiądz biskup Wiesław Mering, ordynariusz włocławski publicznie ogłosił tego dnia, podczas uroczystej Mszy św. o godz. 17.00, że Kolegiata pw. Wszystkich Świętych w Sieradzu zyskała tytuł i godność Bazyliki Mniejszej, odsłonił również symboliczny napis nad drzwiami świątyni „bazylika mniejsza”. W lutym ks. biskup Wiesław Mering wystąpił z prośbą do papieża Franciszka o mianowanie sieradzkiej kolegiaty bazyliką mniejszą.
 
Przed uroczystą Mszą Św. ordynariusz włocławski poświęcił nowe mieszkania dla wikariuszy. Liturgię poprzedziła także uroczysta procesja. – Dziękując za szczególne wyróżnienie naszego kościoła, pragniemy również prosić o łaskę wytrwałego budowania żywego Kościoła, ozdabiania go pięknem naszych uczynków i żarliwością wiary – mówił ks. inf. Marian Bronikowski, gospodarz parafii, witając licznie zgromadzonych dostojnych gości.
 
Dekret Stolicy Apostolskiej, poświadczający nadanie kolegiacie tytułu i godności bazyliki mniejszej, odczytał ks. prał. dr Krzysztof Nykiel, regens penitencjarii apostolskiej, który również wygłosił homilię. „Oto  jest dzień, który dał nam Pan, weselmy się i radujmy się nim” – ks. prał. Krzysztof Nykiel podkreślił potrzebę dzielenia się wielką radością mianowania kolegiaty bazyliką mniejszą, w której ciągle żywy jest kult św. Józefa, w święto Matki Bożej, Matki Kościoła. Nawiązując, do odśpiewanej Ewangelii, mówiącej o weselu w Kanie Galilejskiej, przypomniał o wierności, całkowitym posłuszeństwie sług wobec Jezusa. – Czy my postąpilibyśmy podobnie, jak Ci słudzy z dzisiejszej Ewangelii? – pytał, zachęcając do rachunku sumienia. – Daleka nam jest jeszcze droga do ideału ewangelicznego – skonstatował homilista i przestrzegał przed zamknięciem serc przed Bogiem. – Bóg niejednokrotnie zaskakuje człowieka, przychodzi ze swoją niespodziewaną i pełną miłości interwencją – mówił, przypominając, że na Bogu nigdy się nie zawiedziemy. Wskazał, że Maryja w Kanie Galilejskiej, objawiła swoje macierzyństwo w podwójnym wymiarze – wobec Jezusa, ale otoczyła również troską zgromadzonych, całej ludzkości. Wspomniał także osobę św. Józefa czczonego w sieradzkiej świątyni, oraz św. Jana Pawła II, którego relikwie znajdują się w świątyni. Oni do końca zawierzyli się Bogu, a chrześcijanie powinni czerpać z ich wzorcowej postawy. Ks. prał. Nykiel odwołując się do podniesienia sieradzkiej kolegiaty do godności bazyliki mniejszej, stwierdził: – Jest to nowe wyzwanie do podjęcia dzieł nowej ewangelizacji – zauważył też pełne ufności Bogu zaangażowanie wiernych w życie parafii.
 
Podczas uroczystej liturgii odczytany został list od Andrzeja Dudy, prezydenta Polski, a także Mateusza Morawieckiego, premiera. Słowo wdzięczności skierował również do zebranych Paweł Osiewała, prezydent Sieradza. Ks. bp Wiesław Mering natomiast podkreślił, że bazylika mniejsza łączy wiernych szczególnie ze Stolicą Piotrową i tworzy także więź z ojczyzną – poprzez historię świątyni, ale także życzliwość władz państwowych.
 
XV-wieczna świątynia sieradzka znana jest m.in. z organizacji prawdopodobnie najstarszej w Polsce pielgrzymki parafian na Jasną Górę. To czwarta świątynia w diecezji włocławskiej, która nosi miano bazyliki.

----------------------------------------------------------

Autor: Amelia Siuda - Koszela (Ład Boży)

Zdjęcia: Dionizy Łoziński, ks. Julian Głowacki (Ład Boży)

Copyright © 2010 Parafia Wszystkich Świętych w Sieradzu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Created by simea.pl