Wydarzenia

Pierwsza Komunia Święta Dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1 - 06.05.2018

 W czasie niedzielnej Eucharystii 6 maja br., o godz. 10:00 w naszej sieradzkiej kolegiacie 72 dzieci przystąpiło po raz pierwszy do Komunii Świętej. 

Dzieci najpierw zebrały się przed świątynią na placu kolegiackim, gdzie przywitał ich proboszcz parafii ks. inf. Marian Bronikowski, który przewodniczył tej Uroczystości. Dzieci po przyjęciu pokropienia wodą święconą, poprosiły swoich rodziców o błogosławieństwo Boże, by chwilę później z radosną pieśnią na ustach zmierzać na spotkanie z Eucharystycznym Chrystusem.

Po przyjęciu Komunii św. przedstawiciele rodziców oraz dzieci podziękowali ks. inf. Marianowi Bronikowskiemu, ks. Przemysławowi Janiakowi  wikariuszowi oraz katechetom za trud przygotowania ich do przeżycia tego Sakramentu Miłości. Podziękowania popłynęły również w stronę Słonecznej Scholi, która ubogaciła i rozweseliła uczestniczących w Liturgii.

Pamiątką po przeżytej Eucharystii stały się chleby, jakie z rąk ks. Proboszcza i ks. Opiekuna otrzymało każde dziecko.

Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski - 03.05.2018

W dniu 3 maja br., obchodziliśmy w naszej świątyni Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, która od 1924 roku nierozerwalnie łączy się z obchodami Święta Konstytucji RP. 

Obchody rozpocz ęła uroczysta Eucharystia, której przewodniczył proboszcz naszej parafii ks. inf. Marian Bronikowski. Wygłosił on również okolicznościowe Słowo, w którym bardzo mocno podkreślał nasze narodowe przywiązanie do wiary chrześcijańskiej od chwili, gdy "Mieszko I w polską ziemię wbił chrześcijański krzyż. A obok krzyża stanęła Matka Boga, Maryja [...] Staje w murach tej świątyni przed oczami naszej duszy całe dziedzictwo pokoleń dedydowane Maryi. Wielu z nas podziwiało Bazylikę Mariacką w Krakowie, wielu podziwiało wizerunek Królowej z Jasnej Góry [...] Święci wyznają przed nami - Maryja była zawsze naszą Królową". Proboszcz Sieradzkiej Kolegiaty odniósł się również do faktu ogłoszenia dla sieradzkiej świątyni godności i tytułu Bazyliki Mniejszej: "To jest uszanowanie naszych praojców, uszanowanie trudu tej ziemi. Ta światynia pozwalała rodzić się kolejnym wspólnotom, by nie zabrakło wyznawców jej Syna [...] W tej świątyni trwa nasza tradycja przywiązania do Boga. To co widzimy w tej świątyni to bogactwo Kościoła stworzone przez pracę wiernych". Czy Polska nie powinna być tak piękna, jak polskie świątynie? Piękno ducha człowieka najpełniej wyraża się w pięknie świątyń.Wdzięcznością otaczam tych, którzy udzielali wsparcia, aby etapami przy dobrej współpracy dźwigać to dziedzictwo; i razem doczekaliśmy tego pięknego dnia, by ta światynia mogła cieszyć się zaszczytnym tytułem. Mamy być dumni z naszego miasta i naszych świątyń. Wspierajmy się tak, by nasze duchowe dziedzictwo w oczach Królowej Świątyń było jak najpiękniejsze".

Rangę Uroczystości podniosła obecność władz lokalnych w osobach Prezydenta Sieradza p. Pawła Osiewały, Wiceprezydenta p. Rafała Matysiaka, Przewodniczącego Rady Miejskiej p. Mirosława Antoniego Owczarka, Starosty Sieradzkiego p. Mariusza Bądziora, Wójta Gminy Sieradz p. Jarosława Kaźmierczaka, Posła na Sejm RP p. Piotra Polaka i wielu innych. Swoją obecnością również zaszczycił ks. prał. Mirosław Miłek - dziekan dekanatu sieradzkiego II.

Nie zabrakło oczywiście licznych pocztów sztandarowych, na których czele stanęła jak zwykle chorągiew 15 Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia wraz z dowódcą p. płk. Robertem Krupą. O muzyczną oprawę zadbała Miejska Orkiestra Dęta oraz parafialny Chór. 

 

Bierzmowanie w naszej parafii - 01.05.2018

1 maja br. o godz. 11:00 w naszej sieradzkiej farze ponad stu młodych ludzi przystąpiło do sakramentu bierzmowania. Udzielił go przybyły do naszej wspólnoty ks. bp Stanisław Gębicki oraz proboszcz naszej parafii ks. inf. Marian Bronikowski.

Uroczystej Mszy Św. towarzyszył nasz parafialny zespół OREMUS, który zadbał o właściwą muzyczną oprawę. Za całość przygotowań tak młodzie ży, jak i przebiegu liturgii odpowiedzialny był wikariusz naszej parafii ks. Rafał Jańczak. Liturgia rozpocz ęła się od przywitania Ks. Biskupa przez rodziców młodzieży idącej do bierzowania, zaś po Ewangelii proboszcz naszej parafii zapewnił szafarza sakramentu o dobrym i właściwym przygotowaniu kandydatów. Po wygłoszonej homilii młodzież otryzmała w sakramencie siedmiorakie Dary Ducha Św., wraz  z którymi każdy otrzymał pamiątkowy krzyż.

Na zakończenie Eucharystii podziękowania pod adresem Ks. Biskupa skierowała nasza młodzież, zaś wszystkim odpowiedzialnym za bezpośrednie przygotowanie bierzmowanych, tj. ks. Rafałowi, katechetom, służbie liturgicznej oraz wielu innym  podziękował ks. inf. Marian Bronikowski.

 

Obłóczyny nowych ministrantów oraz Promocje Ceremoniarskie w naszej parafii - 29.04.2018

W niedzielę 29.04. br., w czasie uroczystej Eucharystii o godz. 11:30 czterech kandydatów zostało przyjętych do wspólnoty ministranckiej, zaś czterech ministrantów starszych otrzymało błogosławieństwo do pełnienia funkcji ceremoniarza. 

Czterech młodych adeptów - Jan Gołdych, Mateusz Ogiński, Aleksander Stempień oraz Adrian Zaręba - odbyło odpowiednie przygotowanie do pełnienia swoich funkcji. W ich imieniu z prośbą o błogosławieństwo zwrócił się opiekun ministrantów ks. Krzysztof Mętlewicz. Po przedstawieniu kandydatów proboszcz naszej parafii ks. inf. Marian Bronikowski pobłogosławił nowych ministrantów, zaś ich Opiekun wraz z ministrantami starszymi ubrali młodszych kolegów w ministranckie komże i pelerynki.

Następnie do błogosławieństwa przystąpili nasi ministranci starsi: Paweł Grzelak, Ignacy Leśkiewicz, Stanisław Wardęga oraz Konrad Zimorski. Ks. Proboszcz wysłuchał przyrzeczeń kandydatów, po czym udzielił im specjalnego błogosławieństwa. Znaki ich posługi, tj. krzyże ceremoniarskie - każdemu z ceremoniarzy nałożył ich Opiekun. 

Naszym nowych ministrantom i ceremoniarz życzymy wielkiej gorliwości i sumienności w pełnieniu swoich zadań.

 

Młodzi Dekanatu Sieradzkiego na Forum Młodzieżowym w Brdowie - 28.04.2018

Nasza sieradzka młodzież wraz z dekanalnym duszpasterzem młodzieży ks. Sebastianem Szkopem udała się w delegacji do Brdowa na V Forum Młodzieżowe.

Naszą parafię reprezentowała Karolina Matusiak ze wspólnoty młodzieżowej EMAUS działajacej w naszej wspólnocie parafialnej. Zapraszamy do galerii zdjęć, które wykonała w Brdowie nasza reprezentantka.

 

Dzień Skupienia Liturgicznej Służby Ołtarza Dekanatu Sieradzkiego I - 28.04.2018

 W sobotę, 28 kwietnia br., o godz. 9:00 w kolegiacie sieradzkiej rozpoczął się Dekanalny Dzień Skupienia dla służby liturgicznej dekanatu sieradzkiego I. Głównymi gospodarzami tego wydarzenia był dziekan dekanatu ks. inf. Marian Bronikowski oraz dekanalny duszpasterz LSO ks. Krzysztof Mętlewicz.

Prawie pięcdziesięciu młodych uczestników mogło  zapoznać się z historią sieradzkiej świątyni farnej - Matki Kościołów Ziemi Sieradzkiej, którą zgromadzonym przybliżył Proboszcz Sieradzkiej Świątyni. Chwilę później młodzi uczestnicy modlili się przed Najświętszym Sakramentem o ożywienie własnej gorliwości i w intencjach swoich wspólnot parafialnych. 

Na dzień skupienia złożyły się także trzy konferencje, które poprowadzili ks. Bartosz Andrzejewski ("Liturgiczna Służba Ołtarza - Rycerze Chrystusa Króla"), ks. Przemysław Janiak ("Jak duchowo przeżyć Eucharystię") oraz ks. Krzysztof Mętlewicz ("Gesty i postawy w liturgii").

Przed uroczystą Eucharystią o godz. 12:00, której przewodniczył ks. inf. Marian Bronikowski, ministranci mieli możliwość wyspowiadania się oraz przygotowania do liturgii. Homilię do zgromadzonych wygłosił Ksiądz Dziekan, który podzielił się świadectwem swojej posługi ministranckiej. Tym samym zachęcił młodych słuchaczy, aby swoją obecnością i służbą ożywiali wspólnoty parafialne, do których należą. Po homilii wszyscy ministranci odnowili swoje przyrzeczenia, okazując tym samym gotowość do jeszcze gorliwszej posługi przy ołtarzu Pana.

Po zakończonej Mszy Świętej wszyscy uczestnicy dnia skupienia otrzymali od Księdza Dziekana okolicznościowe prezenty, by chwilę później we zasiaść do wspólnego posiłku. 

Copyright © 2010 Parafia Wszystkich Świętych w Sieradzu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Created by simea.pl