Wydarzenia

Minister Macierewicz w sieradzkiej Kolegiacie oraz przy pomniku ofiar katastrofy smoleńskiej

21 listopada 2015 roku zapisze się wielkimi zgłoskami w historii naszego miasta. Tego dnia odbył się w Sieradzu pogrzeb szczątków Teofila Jurka, żołnierza poległego w kampanii wrześniowej 1939 r. Uroczystej celebrze, która miała miejsce w kościele św. Wojciecha w Sieradzu przewodniczył ks. prał. Marian Bronikowski, wikariusz biskupi na rejon sieradzki. W pogrzebie uczestniczył minister obrony narodowej pan Antoni Macierewicz.

Nad mogiłą zmarłego pan minister wypowiedział dosadne słowa: Polskie orły i polska broń – tutaj trzeba szukać siły, gwarancji bezpieczeństwa, niepodległości państwa polskiego. W bohaterstwie Teofila Jurka dzisiaj raz jeszcze odnajdujemy ten przekaz, ten znak, który ma nam towarzyszyć zawsze.

Po uroczystościach, w których uczestniczyli również przedstawiciele parlamentu oraz władz samorządowych, pan minister w towarzystwie asysty wojskowej wystawionej przy pomniku ofiar katastrofy smoleńskiej przybył również do sieradzkiej Kolegiaty na zaproszenie gospodarza miejsca, ks. prałata Mariana Bronikowskiego. Po modlitwie w świątyni oraz  zapoznaniu się z jej bogatą historią pan minister wraz z posłami ziemi sieradzkiej oraz przedstawicielami władz samorządowych złożył kwiaty przy pomniku ofiar katastrofy smoleńskiej. Następnie do zebranych skierował krótkie przesłanie dziękując z całego serca wszystkim, którzy troszczą się o pamięć tych, którzy jak szeregowy Teofil Jurek, na stos rzucili życia los. Nie zabrakło w tym miejscu podziękowań dla pani Krystyny Grabickiej, która bardzo zabiegała o powstanie tego pomnika w Sieradzu. Minister Macierewicz podziękował również władzom duchownym i świeckim za serdeczne przyjęcie i gościnność.

Po oddaniu hołdu ofiarom tragicznego wydarzenia pod Smoleńskiem pan minister dokonał wpisu do kroniki parafialnej na miejscowej plebanii. 

Modlitwa w intecnji rotmistrza Pileckiego i jego żony wraz ze ślubowaniem nowych członków Związku Strzeleckiego w Sieradzu

Miesiąc listopad obfituje jest czasem wspomnień i modlitwy o naszych bliskich zmarłych. Wśród nich jest wielu zasłużonych dla naszej Ojczyzny, o których pamiętamy w naszej sieradzkiej parafialnej świątyni. Kolejną ważną datą dla naszej wspólnoty parafialnej był 19 listopada 2015 r. Podczas Mszy  Świętej o godzinie 18.oo byliśmy świadkami ślubowaniu 4 nowych członków Sieradzkiego Związku Strzeleckiego, które odbyło się podczas Eucharystii ofiarowanej Panu Bogu w intencji rotmistrza Witolda Pileckiego i jego żony Marii Przewodniczył jej podczas Mszy Świętej koncelebrowanej ks. prał. Marian Bronikowski, proboszcz sieradzkiej Kolegiaty.

Osoba rotmistrza jest szczególnie bliska naszej polskiej historii. Rzadko spotyka się takich patriotów, którzy potrafili oddać wszystko dla Ojczyzny dla jej wolności i niezależności – podkreślał ks. Prałat w wygłoszonej homilii. Przedstawiając życiorys Rotmistrza i przypominając kolejne epizody z jego życia, które świadczyły o wielkiej miłości ks. Bronikowski podkreślił nie zawsze zauważaną motywację duchową Rotmistrza, która opierała się na ciągłej lekturze wspaniałej choć niedużej książeczki Tomasza a Kempis, w której nasz bohater się rozczytywał. Tuż przed swoją śmiercią w 1948 r. poprosił swoją żonę, aby i ona korzystała z tej lektur: „Kup koniecznie książkę Tomasza a Kempis O naśladowaniu Chrystusa i czytaj dzieciom fragmenty. To ci da siłę”.

Mając takich świadków umiłowania Ojczyzny, którzy czerpali siłę z umiłowania Boga mamy piękne przykłady życia, które polega na ofiarowaniu siebie drugiemu w imię miłości Boga i Ojczyzny. 

Wspólna modlitwa za zmarłych policjantów

17 listopada 2015 r. w sieradzkiej Kolegicie zgromadzili się funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu wraz ze swoimi bliskimi, aby modlić się w intencji zmarłych i zaginionych policjantów. Mszy Świętej przewodniczył i homilię wygłosił ks. Marian Bronikowski, wikariusz biskupi na rejon sieradzki oraz kapelan Policji w Sieradzu. W Eucharystii uczestniczyli funkcjonariusze wraz ze swoim pocztem sztandarowym ks. Prałat w homilii podkreślił znaczenie i honor sprawowania urzędu policjanta. Zaznaczył jednak, że w historii były też takie momenty, w których policjanci poddawali swój urząd służbie władzy ludowej zmuszani przez system do zachowań niezgodnych z ideałami służby drugiemu człowiekowi.

 

Dzień modlitwy w intencji wszystkich policjantów, którzy już odeszli do Pana był też dobrym momentem, aby wyrazić ogromną wdzięczność za wspaniałą współpracę Policji w Sieradzu z parafiami sieradzkimi, a przede wszystkim z parafią Wszystkich Świętych. W czasie wielu ważnych uroczystości o charakterze religijnym, w których również uczestniczy wielu znamienitych gości przybywających do nas zawsze można liczyć na życzliwą i fachową pomoc ze strony funkcjonariuszy Policji. Po przekazaniu tych podziękowań na ręce obecnego na liturgii komendanta Policji w Sieradzu p. nadkom. Wojciecha Kuśmierka zgromadzeni wierni wyrazili gromkimi oklaskami swoje uznanie dla służby policjantów zawsze gotowych do pomocy. 

Spotkanie kapłanów rejonu sieradzkiego

 We wtorek 17 listopada 2015 roku w parafii Wszystkich Świętych w Sieradzu odbyło się spotkanie kapłanów pracujących w rejonie sieradzkim.  Na spotkanie przybyło ponad 70 duchownych.  Spotkaniu przewodniczył pasterz diecezji włocławskiej J.E Ks. bp Wiesław Alojzy Mering, biskup włocławski.

Konferencje do zebranych wygłosił Ks. Henryk Zieliński, duchowny diecezji warszawsko-praskiej, dziennikarz, publicysta. Od 2005 roku redaktor naczelny tygodnika ” Idziemy” oraz Konsultor Rady ds. Społecznego Przekazu Konferencji Episkopatu Polski.

Na zakończenie spotkania bp Ordynariusz udzielił wszystkim zebranym błogosławieństwa, a gospodarz miejsca, Ks. dr Marian Bronikowski, wikariusz biskupi rejonu sieradzkiego zaprosił wszystkich uczestników na wspólny obiad. 

97 rocznica odzyskania niepodległości w sieradzkiej Kolegiacie

 Uroczyste obchody 97 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości rozpoczęły się Mszą Świętą koncelebrowaną w sieradzkiej Kolegiacie Wszystkich Świętych. Przewodniczył Jej wikariusz biskupi na rejon sieradzki ks. prał. Marian Bronikowski, zaś koncelebrantem był ks. ppłk Mariusz Śwliwiński, kapelan sieradzkich żołnierzy oraz proboszcz parafii garnizonowej w Sieradzu.

W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele władz państwowych w osobach Pań Posłanek i Panów Posłów z naszego rejonu, przedstawiciele władz powiatu i miasta na czele z prezydentem Sieradza p. Pawłem Osiewałą  i wiceprezydentem p. Rafałem Matysiakiem, radni Miasta Sieradz, przedstawiciele służb mundurowych, wydziałów oświaty oraz licznie zgromadzone poczty sztandarowe instytucji życia publicznego. Wśród nich na szczególną uwagę zasługują przedstawiciele sieradzkich szkół, również podstawowych, które przybyły na uroczystości dając świadectwo swojej miłości do Ojczyzny przez godną dojrzałą postawę oraz szacunek dla naszej państwowej historii.

W homilii, którą wygłosił ks. Bronikowski - przewodniczący uroczystej Eucharystii, wybrzmiał podziw, szacunek i wezwanie do pamięci za tych wszystkich, którzy tworzyli dojrzałą tkankę społeczną opartą na niepodległościowych wartościach w naszym kraju i regionie. Kaznodzieja nie zapomniał o aktualnych odniesieniach związanych z godną naśladowania postawą młodych patriotów, którzy również dzisiaj mają głęboko w sercu bezinteresowną służbę Ojczyźnie w duchu poświęcenia oraz wierności nieprzemijającym wartościom.

Tegorocznym uroczystościom z racji Święta Niepodległości towarzyszyło światło, które dotarło do nas dzięki harcerzom Chorągwi Łódzkiej z Kostiuchnówki na Ukrainie. W dniach 4-6 lipca 1916 roku pod Kostiuchnówką Legiony Polskie prowadziły działania obronne przeciwko oddziałom rosyjskim, stąd też mowa o Bitwie pod Kostiuchnówką. Dziś pozostał po tamtych czasach Cmentarz Legionowy, którym opiekują się między innymi harcerze Chorągwi Łódzkiej, którzy prowadzą także Centrum Dialogu Kostiuchnówka w odremontowanym budynku tzw. Polskiej szkoły.

Ogień Niepodległości dotarł również do nas, abyśmy rozpalali nasze serca i dusze jeszcze większą miłością do Ojczyzny i potrafili budować prawdziwą wspólnotę ludzi zjednoczonych wokół największych wartości, jakimi są Bóg, honor, sprawiedliwość i wzajemny szacunek prowadzący zawsze do zgody i zrozumienia. 

Goście z Brąszewic w sieradzkiej Kolegiacie

8 listopada 2015 r. gościł w naszej parafii zespół Noemi z Brąszewic. Młodzież ubogaciła swoim wspaniałym śpiewem Mszę Świętą o godz. 18.oo, której przewodniczył ks. prałat Marian Bronikowski. Po Eucharystii licznie zgromadzeni wierni mogli wysłuchać specjalnie na tę okazję przygotowanego repertuaru. Znalazły się w nim znane oraz nowe utwory muzyczne profesjonalnie wykonane przez naszych Gości. Młodzież dzieliła się z nami swoim entuzjazmem i radością. Na zakończenie ks. Prałat poświęcił specjalnie przygotowane na tę okazję krzyże, które otrzymał każdy uczestnik koncertu. Krzyże przygotowała również młodzież z Brąszewic. Oddając cześć św. Janowi Pawłowi II, szczególnie związanemu z naszą świątynią zakończyliśmy nasze spotkanie wspólnie odśpiewaną Barką – pieśnią tak bardzo lubianą przez naszego Papieża. 

Copyright © 2010 Parafia Wszystkich Świętych w Sieradzu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Created by simea.pl