Wydarzenia

Film o Sieradzkiej Bazylice Mniejszej Wszystkich Świętych

 Zachęcamy do obejrzenia filmu o naszej Sieradzkiej Bazylice. 

LINK: www.youtube.com/watch

30 rocznica święceń kapłańskich ks. inf. Mariana Bronikowskiego- proboszcza naszej parafii - 22.05.2018

Dokładnie 30 lat temu, 22 maja 1988 roku w katedrze włocławskiej proboszcz naszej parafii przyjął święcenia prezbiteratu. Dziś cała nasza parafia świętowała ową okrągłą rocznicę, której obchody rozpoczęła Eucharystia w niedzielę o godz. 13:00. We wtorek, 22 maja br., gdy w naszej wspólnocie parafialnej czcimy św. Józefa, parafianie zgromadzili się z delegacjami, by dziękować Bogu za ten piękny jubileusz i złożyć swojemu proboszczowi najlepsze życzenia.

Mszy Świetej przewodniczył ks. inf. Marian Bronikowski, który dziękował Bogu za swój jubileusz kapłaństwa. Homilię wygłosił goszczący w naszej parafii ks. Franciszek, który na co dzień pracuje  w Mińsku. Delegacje parafialne dziękowały Ks. Proboszczowi za dotychczasową posługę, ofiarną pracę i kreatywne podejście do pracy na rzecz wspólnoty parafialnej.

 

Nasza Sieradzka Kolegiata Bazyliką Mniejszą - 21.05.2018

 21 maja Sieradz stał się celem pielgrzymki duchownych z terenu całej diecezji włocławskiej, ale nie tylko; przedstawicieli władz państwowych, parlamentarnych, samorządowych, mieszkańców Sieradza, a także gości z całej Polski. Ksiądz biskup Wiesław Mering, ordynariusz włocławski publicznie ogłosił tego dnia, podczas uroczystej Mszy św. o godz. 17.00, że Kolegiata pw. Wszystkich Świętych w Sieradzu zyskała tytuł i godność Bazyliki Mniejszej, odsłonił również symboliczny napis nad drzwiami świątyni „bazylika mniejsza”. W lutym ks. biskup Wiesław Mering wystąpił z prośbą do papieża Franciszka o mianowanie sieradzkiej kolegiaty bazyliką mniejszą.
 
Przed uroczystą Mszą Św. ordynariusz włocławski poświęcił nowe mieszkania dla wikariuszy. Liturgię poprzedziła także uroczysta procesja. – Dziękując za szczególne wyróżnienie naszego kościoła, pragniemy również prosić o łaskę wytrwałego budowania żywego Kościoła, ozdabiania go pięknem naszych uczynków i żarliwością wiary – mówił ks. inf. Marian Bronikowski, gospodarz parafii, witając licznie zgromadzonych dostojnych gości.
 
Dekret Stolicy Apostolskiej, poświadczający nadanie kolegiacie tytułu i godności bazyliki mniejszej, odczytał ks. prał. dr Krzysztof Nykiel, regens penitencjarii apostolskiej, który również wygłosił homilię. „Oto  jest dzień, który dał nam Pan, weselmy się i radujmy się nim” – ks. prał. Krzysztof Nykiel podkreślił potrzebę dzielenia się wielką radością mianowania kolegiaty bazyliką mniejszą, w której ciągle żywy jest kult św. Józefa, w święto Matki Bożej, Matki Kościoła. Nawiązując, do odśpiewanej Ewangelii, mówiącej o weselu w Kanie Galilejskiej, przypomniał o wierności, całkowitym posłuszeństwie sług wobec Jezusa. – Czy my postąpilibyśmy podobnie, jak Ci słudzy z dzisiejszej Ewangelii? – pytał, zachęcając do rachunku sumienia. – Daleka nam jest jeszcze droga do ideału ewangelicznego – skonstatował homilista i przestrzegał przed zamknięciem serc przed Bogiem. – Bóg niejednokrotnie zaskakuje człowieka, przychodzi ze swoją niespodziewaną i pełną miłości interwencją – mówił, przypominając, że na Bogu nigdy się nie zawiedziemy. Wskazał, że Maryja w Kanie Galilejskiej, objawiła swoje macierzyństwo w podwójnym wymiarze – wobec Jezusa, ale otoczyła również troską zgromadzonych, całej ludzkości. Wspomniał także osobę św. Józefa czczonego w sieradzkiej świątyni, oraz św. Jana Pawła II, którego relikwie znajdują się w świątyni. Oni do końca zawierzyli się Bogu, a chrześcijanie powinni czerpać z ich wzorcowej postawy. Ks. prał. Nykiel odwołując się do podniesienia sieradzkiej kolegiaty do godności bazyliki mniejszej, stwierdził: – Jest to nowe wyzwanie do podjęcia dzieł nowej ewangelizacji – zauważył też pełne ufności Bogu zaangażowanie wiernych w życie parafii.
 
Podczas uroczystej liturgii odczytany został list od Andrzeja Dudy, prezydenta Polski, a także Mateusza Morawieckiego, premiera. Słowo wdzięczności skierował również do zebranych Paweł Osiewała, prezydent Sieradza. Ks. bp Wiesław Mering natomiast podkreślił, że bazylika mniejsza łączy wiernych szczególnie ze Stolicą Piotrową i tworzy także więź z ojczyzną – poprzez historię świątyni, ale także życzliwość władz państwowych.
 
XV-wieczna świątynia sieradzka znana jest m.in. z organizacji prawdopodobnie najstarszej w Polsce pielgrzymki parafian na Jasną Górę. To czwarta świątynia w diecezji włocławskiej, która nosi miano bazyliki.

----------------------------------------------------------

Autor: Amelia Siuda - Koszela (Ład Boży)

Zdjęcia: Dionizy Łoziński, ks. Julian Głowacki (Ład Boży)

Relacja z Uroczystości Publicznego Ogłoszenia Tytułu i Godności Bazyliki Mniejszej - 21.05.2018

 Drodzy Pielgrzymi i Przyjaciele! Zachęcamy do ponownego przeżycia wczorajszych Uroczystości z publicznego ogłoszenia tytułu i godności Bazyliki Mniejszej. Relację przygotowała Telewizja Panda TV:

 

LINK do obejrzenia relacji: www.youtube.com/watch

 

Odpust Kapitulny w naszej parafii - 20.05.2018

W Uroczystość Zesłania Ducha Św., 20 maja br., w naszej świątyni farnej celebrowaliśmy Odpust Kapitulny. Główna Suma Odpustowa miała miejsce o godz. 16:00, której przewodniczył Kanclerz Kurii Biskupiej ks. prał. dr Artur Niemira. 

Celebrans wygłosił również okolicznościową homilię, podczas której mocno podkreślał fakt wielkiego wyróżnienia, jakie spotkało naszą parafialną wspólnotę. Na podstawie dokumentów Kościoła wykazywał, jakie kryteria należy spełnić, by w ogóle protegować prośbę o tytuł i godność Bazyliki Mniejszej, co również skonkludował słowami "cała Wasza parafia, dzięki pracy Waszego proboszcza ks. inf. Mariana Bronikowskiego i Waszej postawie te kryteria spełnia".

Po Mszy Św. z kolegiaty wyruszyła procesja eucharystyczna, której uwieńczeniem była Eucharystia sprawowana na Cmentarzu Parafialnym przy kościele Ducha Św. w Sieradzu. Tej Eucharystii przewodniczył ks. inf. Marian Bronikowski, zaś Słowo wygłosił Ks. Kanclerz.

 

Wigilia Zesłania Ducha Świętego w naszej parafii - 19-20.05.2018

W sobotę, 19 maja br. o godz. 20:00 rozpoczęliśmy modlitewne czuwanie przed Uroczystością Zesłania Ducha Św. Licznie zgromadzeni Sieradzanie, głównie członkowie lokalnych wspólnot katolickiej Odnowy w Duchu Św., oczekiwali wylania siedmiorakich Darów Ducha, do czego również prowadziła modlitewna Nowenna, rozpoczęta 11 maja br.

Wydarzenie zgromadziło również wielu kapłanów - ks. Krzysztofa Kaźmierczaka - proboszcza parafii Wągłczew, ks. Macieja Grabowskiego - wikariusza parafii NSJ w Sieradzu, a także ks. Bartosza Andrzejewskiego - wikariusza z parafii Św. Urszuli Ledóchowskiej w Sieradzu. 

Do modlitwy zgromadzonych zaprosił ks. inf. Marian Bronikowski - proboszcz sieradzkiej fary. Po odśpiewaniu Apelu Jasnogórskiego o godz. 21:00, który poprowadził ks. Rafał Jańczak, ks. Bartosz poprowadził Drogę Światła wokół świątyni. Później modlitwę o wylanie darów poprowadził Ks. Proboszcz z Wągłczewa, po czym wszyscy udali się na okolicznościową Agapę. O godz. 23:30 ks. Krzysztof Mętlewicz wraz z młodzieżą poprowadzili modlitwę różańcową, po której nastąpiła uroczysta Liturgia Mszy Św. pod przewodnictwem Regensa Penitencjarii Apostolskiej ks. prał. Krzysztofa Nykla. 

Celebrans wygłosił również Słowo Boże, w którym przypomniał zebranym, że przeżywana przez nas uroczystość to nie tylko wspomnienie wydarzeń z wieczernika, ale prawdziwe zesłanie, którego jesteśmy świadkami.

 

Copyright © 2010 Parafia Wszystkich Świętych w Sieradzu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Created by simea.pl