Wydarzenia

Jasełka Dzieci SP nr 4 w naszej kolegiacie - 21.01.2018

W ostatnią niedzielę, 21 stycznia, po Mszy Świetej o godz. 11:30 nasi najmłodsi parafianie wystawili sztukę jasełkową pod tytułem "Wół i Osioł". Dzieci pod kierownictem s. Elżbiety Kuriatto - naszej katechetki - przygotowały pięknie zagrane sceny sprzed ponad 2 tysięcy lat.

Wszystkich uczestników zachwyciła synchronizacja gestów, tańca, słów, muzyki i recytacji, jakie zaprezentowali nam mali aktorzy. Na zakończenie przedstawienia jasełkowego głos zabrał ks. inf. Marian Bronikowski - proboszcz parafii, który bardzo serdecznie podziękował występującym oraz ich opiekunce - s. Elżbiecie.

PLAN WIZYTY DUSZPASTERSKIEJ - 22.01. - 27.01.

 WIZYTA KOLĘDOWA

PONIEDZIAŁEK – 22 stycznia 2018 r.

 

od godz. 15.00:

- ul. Jana Pawła II 35 A (2 księży)

- ul. Jana Pawła II 37 (2 księży)

 

WTOREK – 23 stycznia 2018 r.

od godz. 15.00:

- ul. Jana Pawła II 39 (2 księży)

- ul. Jana Pawła II 43 (2 księży)

 

ŚRODA – 24 stycznia 2018 r.

od godz. 15.00:

- ul. Jana Pawła II 45 (2 księży)

- ul. Jana Pawła II 47 (2 księży)

 

CZWARTEK – 25 stycznia 2018 r.

od godz. 15.00:

- ul. Jana Pawła II 49 (2 księży)

- ul. Jana Pawła II 51 (2 księży)

 

PIĄTEK – 26 stycznia 2018 r.

od godz. 9.00:

- ul. Kolegiacka (2 księży)

Cały dzień:

- kolęda uzupełniająca

 

SOBOTA – 27 stycznia 2018 r.

Cały dzień:

- kolęda uzupełniająca

Nasi parafianie na Ogólnopolskiej Pielgrzymce Dzieci do Narodowego Sanktuarium Św. Józefa w Kaliszu - 20.01.2018

W sobotę, 20 stycznia br., uczestnicy naszych parafialnych Rorat w grudniu 2017 roku, odbyli pielgrzymkę do Kalisza, gdzie od 2 grudnia 2017 roku celebrowany jest Nadzwyczajny Rok Św. Józefa. Ten szczególny czas w Kościele katolickim służy jeszcze lepszemu poznaniu osoby św. Józefa, ale również ściśle wiąże się z ustanowieniem świątyni kaliskiej Sanktuarium Narodowym. Do Kalisza przybyło ponad 2 tysiące dzieci, a z nimi ich rodzice i wielu innych dorosłych pielgrzymów. Naszą parafię reprezentowała grupa prawie 50 pielgrzymów, z którymi udał się ks. Krzysztof Mętlewicz - wikariusz naszej parafii. Podr óż odbyła się dzięki pomocy Prezesa PKS Sieradz p. Sławomira Gozdalika, który umożliwił naszym pielgrzymom dotarcie do wyznaczonego celu.

Pielgrzymka rozpoczęła się o godz. 11:00 zawiązaniem wspólnoty oraz koncertem Zespołu "Promyczki Dobra" z Nowego Sącza, który również zadbał o oprawę liturgiczną Eucharystii.

Eucharystia rozpoczęła się o godz. 12:00, a przewodniczył jej J.E. ks. bp Łukasz Buzun, biskup pomocniczy diecezji kaliskiej. W dialogowanej homilii z dziećmi poruszył on niezmiernie ważną kwestię dorastania w chrześcijańskiej rodzinie na wzór św. Rodziny z Nazaretu. 

Po Mszy Świętej wszyscy uczestnicy zostali poczęstowani gorącym posiłkiem, by tuż po nim szczęśliwie wrócić do rodzimego Sieradza.

 

XXI Dzień Judaizmu w Sieradzu

 Już po raz XXI w Kościele katolickim w Polsce obchodzony jest Dzień Judaizmu. W naszej diecezji obchody tego wydarzenia od początku odbywały się w Sieradzu, a w tym roku odbyły się one po raz dziesiąty. Należy zauważyć, że tegoroczne obchody miały miejsce 19 stycznia z uwagi na zbliżający się dla braci Żydów szabat (sobota).

Wszystkich zaproszonych na uroczystość gości powitali na początku gospodarze wydarzenia: ks. inf. Marian Bronikowski – proboszcz sieradzkiej fary oraz Prezydent Miasta Sieradza p. Paweł Osiewała. Obchody uświetniła obecność Pasterza Diecezji ks. bpa Wiesława Alojzego Meringa oraz wielu znamienitych gości. Wśród nich należy zauważyć chociażby Naczelnego Rabina Polski p. Michaela Josepha Schudricha, który tuż po powitaniu zabrał głos, by wyjaśnić zebranym uczestnikom wymowę tegorocznego hasła „Pokój! Pokój dalekim i bliskim” (Iz 57, 19). Zaapelował za prorokiem Izajaszem, byśmy życzyli sobie wzajemnie pokoju (hebr. szalom), tym, którzy są nam bliscy, jak i tym, od których różnimy się poglądami, racjami czy wyznawaną wiarą.

Kolejnym prelegentem był Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego – p. Jarosław Sellin, który wygłosił referat „Karol Wojtyła a Holocaust”. Przywołał on wiele ciekawych i nieznanych wcześniej wydarzeń z życia młodego Karola Wojtyły, który bardzo mocno rozwinął dialog żydowsko-katolicki. Bezpośrednio po tym wystąpieniu głos zabrali p. Joanna Sobolewska – Pyz, p. Anna Kołacińska – Gałązka oraz p. Jacek Gałązka  - autorzy obecnej na obchodach wystawy „Moi żydowscy rodzice, moi polscy rodzice”. Ci właśnie autorzy już wcześniej odwiedzili Sieradz, gdy prezentowali wydaną w 2017 roku publikację „Nie mogliśmy pojąć dlaczego… Losy i przeżycia Dzieci Holocaustu”. W ramach Dnia Judaizmu w Sieradzu dokonano otwarcia wystawy, która od wielu lat dociera do wielu miast i państw na całym świecie.

Głos zabrała również s. Małogorzata Krupecka USJK, która zapoznała słuchaczy z fragmentami „Kroniki okupacyjnej”. W swojej prelekcji przybliżyła ona słuchaczom niesamowitą historię Polaków i Żydów, którzy żyli wspólnie w Sieradzu, zaś w czasie II wojny światowej ponieśli niewinną śmierć.

Na zakończenie I części obchodów zebrani wysłuchali krótkiego koncertu żydowskich pieśni, który zaprezentował p. Symcha Keller – Przewodniczący Rady Religijnej Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Polsce. Akompaniował mu na gitarze p. Paweł Stępniak.

Podsumowania wszystkich wystąpień dokonała p. Rut Cohen Dar - Ambasador Izraela w Polsce oraz Pasterz Diecezji. Należy podkreślić również obecność ks. prof. UKSW Mirosława Mejznera – Rektora WSD Pallotynów w Ołtarzewie, władze lokalne, ale przede wszystkim licznie zgromadzoną młodzież z sieradzkich szkół.

Druga część Dnia Judaizmu miała miejsce przy ścianie memorialnej na placu świątynnym przy sieradzkiej kolegiacie ok. godz. 12:00. Modlitwę poprowadził p. Symcha Keller wraz z Biskupem Włocławskim, po czym licznie zebrane delegacje złożyły kwiaty i zapaliły światło pamięci pod tablicami upamiętniającymi wciąż żywe wspomnienia sprzed ponad 70 lat. 

25 lecie Szkoły Tańca Katarzyny Kałuziak - 07.01.2017

 W niedzielę, 7 stycznia br., w naszej kolegiacie miała miejsce uroczysta Eucharystia, w czasie której Szkoła Tańca Katarzyny Kałuziak świętowała swoje 25 lecie istnienia. Mszy Świętej przewodniczył oraz homilię wygłosił ks. inf. Marian Bronikowski - proboszcz naszej parafii.

Warto w tym miejscu przybliżyć krótką historię tej szkoły. Powstała ona w Sieradzu we wrześniu 1992 roku. Jej założycielką jest Katarzyna Kałuziak, która od dziecka uczyła się tańców sieradzkich głównie od swoich rodziców, Stanisławy i Stanisława Kałuziaków. Byli oni wielokrotnymi laureatami wojewódzkich i ogólnopolskich konkursów tańca tradycyjnego. Zdobyli m.in. Grand Prix czyli Taneczny Krąg w Ogólnopolskim Konkursie Tradycyjnego Tańca Ludowego w Rzeszowie oraz w uznaniu zasług dla kultury ludowej zostali uhonorowani Nagrodą im. Oskara Kolberga.

Pierwszym i na początku jedynym nauczycielem w swojej szkole była Katarzyna Kałuziak. Z czasem zaczęła zapraszać do współpracy innych nauczycieli i choreografów, specjalizujących się w różnego rodzaju technikach tanecznych takich jak taniec towarzyski, taniec ludowy, nowoczesny, współczesny, orientalny, tango argentyńskie, tańce historyczne i charakterystyczne, solo latino dance, street dance, break dance, pole dance, flamenco, bollywood i balet.  

Pani Katarzyna z rozrzewnieniem wspomina swój udział w I Międzynarodowym Festiwalu Sztuki Dziecięcej w Bierdiańsku na Ukrainie, gdzie za widowisko „Przejście przez życie” w wykonaniu prowadzonego prze nią Zespołu Tanecznego „Nemesis” otrzymała specjalną nagrodę za oryginalną choreografię. Był to jej pierwszy międzynarodowy sukces.

Niezmiernie ciepło wspomina okres, w którym dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Promocji Szkoły Tańca, utworzonym przez Rodziców dzieci tańczących w Szkole Tańca a prowadzonym przez panią  Prezes Urszulę Pająk, przyjmowali na Sieradzkiej Ziemi Zespoły z Izraela czy holenderskiej Goudy.

Od 2013 roku w szkole prowadzone są lekcje baletu pod kierunkiem profesjonalnej nauczycielki, absolwentki najlepszej na świecie Akademii Baletu Rosyjskiego w Petersburgu, pani Swietlany Basyrowej – Potargowicz. To właśnie uczennice klas baletowych stanowią dziś najliczniejszą grupę.

W Szkole i w sercu pani Katarzyny zawsze szczególne miejsce zajmował taniec ludowy i to zarówno ten autentyczny, jak i opracowany artystycznie, czy wręcz stylizowany. Dlatego też w 2015 roku utworzyła Zespół Taneczny „Ziemia Sieradzka”.

W jego repertuarze znajdują się przede wszystkim polskie tańce narodowe, tańce towarzyskie oraz sieradzkie tańce regionalne tańczone w rytmie kapeli Marty Cichej. W doborze repertuaru i rekonstrukcji często zapomnianych już elementów pomaga znana sieradzka etnografka pani Małgorzata Dziurowicz – Kaszuba. Na stałe współpracuje też z zespołem znany łódzki choreograf pan Dariusz Nawrocki oraz w zakresie tańców towarzyskich Radosław Klimecki i Artur Kozuń.

Zespół Taneczny „Ziemia Sieradzka” w ciągu swojej krótkiej, dwuletniej działalności koncerował już nie tylko w Polsce, ale i we Włoszech, Słowacji, Macedonii i w Czarnogórze. Członkowie zespołu tańczą też z powodzeniem polskie tańce narodowe w formie towarzyskiej i  biorą udział w różnego rodzaju konkursach i turniejach często zdobywając czołowe miejsca.

W ciągu 25 lat przez sieradzką Szkołę Tańca przewinęło się wielu tancerzy. Niektórzy z absolwentów na stałe związali swoje życie z tańcem i w tej chwili kształcą już nowe pokolenia. Należą do nich m.in. Katarzyna Matusiak, Marta Ucińska, czy Artur Kozuń, obecnie zawodowy tancerz klasy międzynarodowej w sportowym tańcu towarzyskim i trener nowych pokoleń tancerzy w naszej sieradzkiej szkole. Artur tańczy już 21 lat. W ubiegłym roku obronił pracę doktorską na Politechnice Łódzkiej a obecnie tańczy w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej.

Od niedawna w szkole prowadzone są też zajęcia teatralne pod kierunkiem pana Jerzego Kaszuby i wokalne pod kierunkiem pani Magdaleny Grzechnik i pani Emilii Matusiak.

Podczas Mszy Świętej kolędy śpiewał chór w skład którego wchodzą uczestnicy Zespołu Tanecznego „Ziemia Sieradzka”, uczennice klas baletowych i zajęć wokalnych. Gościnnie pomagali też członkowie Chóru Uwielbienia prowadzonego przez Emilię Matusiak.

Dyrygowały chórowi pani Magdalena Grzechnik oraz w zastępstwie pani Emilii, jej siostra, Małgorzata Matusiak.  

PLAN WIZYTY DUSZPASTERSKIEJ - 15.01. - 22.01.

 WIZYTA KOLĘDOWA

PONIEDZIAŁEK – 15 stycznia 2018 r.

od godz. 15.00:

- al. Pokoju 1 (2 księży)

- al. Pokoju 3 (2 księży)

 

WTOREK – 16 stycznia 2018 r.

od godz. 9.00:

         - ul. Broniewskiego 32 (2 księży)

         - ul. Broniewskiego 34 (2 księży)

od godz. 15.00:

- al. Pokoju 2 (2 księży)

- al. Pokoju 9 (2 księży)

 

ŚRODA – 17 stycznia 2018 r.

od godz. 9.00:

         - ul. Broniewskiego 36 (2 księży)

         - ul. Broniewskiego 38 (2 księży)

od godz. 15.00:

- al. Pokoju 4 (2 księży)

- al. Pokoju 6 (2 księży)

 

CZWARTEK – 18 stycznia 2018 r.

od godz. 9.00:

- ul. Broniewskiego 40 (2 księży)

- ul. Broniewskiego 40 A (2 księży)

 

od godz. 15.00:

- al. Pokoju 8 (2 księży)

- ul. Jana Pawła II 33 A (2 księży)

 

PIĄTEK – 19 stycznia 2018 r.

od godz. 15.00:

- ul. Broniewskiego 40 B (2 księży)

- ul. Broniewskiego 40 C (2 księży)

 

SOBOTA – 20 stycznia 2018 r.

od godz. 9.00:

- al. Pokoju 13 (3 księży)

 

PONIEDZIAŁEK – 22 stycznia 2018 r.

od godz. 15.00:

- ul. Jana Pawła II 35 A (2 księży)

- ul. Jana Pawła II 37 (2 księży)

 

Copyright © 2010 Parafia Wszystkich Świętych w Sieradzu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Created by simea.pl