Wydarzenia

Uroczystość przyjęcia sakramentu bierzmowania

W piątek 29 kwietnia 2016 roku  podczas mszy świętej o godzinie 16.oo J.E Bp Stanisław Gębicki udzielił sakramentu bierzmowanie grupie 127 osób.

Młodzi ludzie, po odbytej katechezie szkolnej i parafialnej zebrani wraz ze swoimi rodzicami i najbliższymi  wyznali publicznie swoją wiarę, odnowili przyrzeczenia chrzcielne i otworzyli się na działanie Ducha Świętego przyjmując z rąk biskupa sakrament dojrzałości chrześcijańskiej.         

Ks. Biskup w homilii odniósł się do  postaci świętej Katarzyny ze Sieny, której liturgiczne święto przypada tego dnia i  zachęcił  zebranych  aby korzystali ze wzorów jakie daje im Kościół. 

Na zakończenie liturgii Proboszcz parafii Ks. Prałat Marian Bronikowski odwołał się do osoby błogosławionego Pier Giorgio Frassatiego i gorąco poprosił młodzież  aby zapoznała   się z tą  niezwykłą  osobowością, która jest ich patronem.   Następnie Ksiądz biskup poświecił przygotowane pamiątki (FRASATINUM max ),   które zostały rozdane bierzmowanym  po skończonej liturgii.  

KSIĄDZ PETER KIM Z WIZYTĄ W SIERADZU

         5 kwietnia 2016 r. odwiedził parafię Wszystkich Świętych w Sieradzu ks. Peter Kim, delegat biskupa z wyspy Jeju odpowiedzialny za przygotowanie młodych Koreańczyków do udziału w Światowych Dniach Młodzieży Krakowie. Wcześniej grupa 100 młodych z Korei będzie przygotowywać się bezpośrednio do centralnych uroczystości właśnie w Sieradzu. Ks. Peter przybył na zaproszenie wikariusza biskupiego na rejon sieradzki ks. prał. Mariana Bronikowskiego. Kilkudniowy pobyt w Polsce ma na celu dokładne omówienie programu pobytu gości z Korei w Sieradzu, nawiązanie bliższych relacji z władzami miasta, regionu oraz z ks. biskupem Wiesławem Meringiem i odpowiedzialnymi za przygotowania dni w diecezji włocławskiej oraz nawiedzenie miejsc związanych z patronami Światowych Dni Młodzieży.

Centralnym punktem tego dnia była uroczysta Eucharystia sprawowana w intencji o. Jana Góry, pomysłodawcy spotkań lednickich, w których licznie uczestniczy sieradzka młodzież. Koncelebrowanej Mszy św. przewodniczył ks. prał. Marian Bronikowski, proboszcz parafii Wszystkich Świętych w Sieradzu. We wspólnej modlitwie wzięła udział młodzież tworząca parafialną grupę przygotowującą się do Światowych Dni Młodzieży z parafii Wszystkich Świętych, młodzieżowy zespół muzyczny oraz przedstawiciele młodzieży z miasta i okolic. Nie zabrakło również bardzo aktywnych w przygotowania do ŚDM przedstawicieli władz miejskich w osobie starosty sieradzkiego Mariusza Bądziora, Prezydenta Miasta Sieradz Pawła Osiewały, wiceprezydenta Sieradza Rafała Matysiaka oraz przewodniczącego Rady Miasta Mirosława Antoniego Owczarka.    

W homilii nasz Gość z Korei wyraził ks. Prałatowi swoją wdzięczność za możliwość spotkania oraz przedstawił pokrótce stan przygotowań do ŚDM na wyspie Jeju. Młodzież koreańska bardzo poważnie podchodzi do lipcowych wydarzeń, od dawna przygotowuje się do nich, traktując podróż do Polski i pobyt na ziemi św. s. Faustyny i św. Jana Pawła II jako swoistą pielgrzymkę. Wciąż troszczą się o jak najlepsze przygotowanie duchowe, szczególnie poprzez poznawanie historii patronów ŚDM. Kaznodzieja podkreślił fakt zróżnicowania kulturowego. Jednak te różnice nie stanowią większego problemu, gdyż „wszyscy jesteśmy stworzeni przez Boga i mamy takie same serca. Na pewno będziemy porozumiewali się językiem miłości: uśmiechem, spojrzeniem, serdecznością i gościnnością”. Ks. Peter bardzo ucieszył się dobrym muzycznym zapleczem, które dało swój wyraz w oprawie Eucharystii przez młodzież z parafialnego zespołu.

Po Mszy Świętej została odmówiona pod przewodnictwem o. Jarosława Kamińskiego, misjonarza z Korei litania do św. Józefa, szczególnego Patrona sieradzkiej Kolegiaty, po czym błogosławieństwa końcowego Najświętszym Sakramentem udzielił ks. Peter Kim.

Po uroczystościach w świątyni przyszedł czas na wspólną radość ze spotkania za stołem w gościnnej plebanii. Ks. Prałat, gospodarz spotkania, wyraził swoją wielką radość z pozytywnej odpowiedzi na zaproszenie skierowane do wszystkich przybyłych gości. Przyszedł też czas na wymianę prezentów między Gościem z Korei oraz przedstawicielami miejscowych władz. Przy stole zostały podjęte bieżące sprawy związane z przygotowaniami do Światowych Dni Młodzieży w diecezji oraz w mieście. Władze miejskie potwierdziły swój aktywny udział w organizacji wydarzeń oraz w pomocy logistycznej związanej chociażby z transportem młodzieży na miejsca wspólnych spotkań diecezjalnych.

Ks. Peter Kim nie krył swojego wzruszenia i zadowolenia z otwartości i gościnności polskich przyjaciół. Wyraził również przekonanie, że wzajemne kontakty dzięki Światowym Dniom Młodzieży staną się okazją do trwałych więzów przyjaźni i wzajemnego umacniania w wierze młodych z Korei i z Polski.

 

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA
WIELKA SOBOTA
Święcenie pokarmów na stół wielkanocny

Wielka Sobota jest czasem adoracji Chrystusa w Grobie Pańskim. W tym dniu nie sprawuje się Eucharystii. Jesteśmy zamyśleni nad tajemnicą śmierci Chrystusa, która przeprowadza nas do nowego życia. Stąd też przygotowując się do radości Zmartwychwstania w Wielką Sobotę święci się pokarmy, które będą spożywane podczas uroczystego wielkanocnego śniadania w gronie rodzinnym.

W naszej świątyni od godz. 9.oo do 16.oo w odstępach co pół godziny święciliśmy pokarmy. Licznie gromadzący się wierni adorowali Chrystusa oraz przynosili – jak każe tradycja – pięknie przyozdobione wielkanocne koszyczki ze świątecznymi przysmakami. 

WIELKI PIĄTEK - WIECZÓR OFIARY

W Wielki Piątek w tradycji chrześcijańskiej jest szczególnym czasem jednoczenia się z ofiarą Chrystusa na ołtarzu Krzyża. W ten dzień nie celebruje się Eucharystii. „Jeśli Wielki Piątek jest dniem pełnym smutku, to jednocześnie jest najwłaściwszym dniem dla obudzenia na nowo naszej wiary, dla umocnienia naszej nadziei i odwagi niesienia przez każdego swego krzyża z pokorą, ufnością i zdaniem się na Boga, mając przy tym pewność wsparcia przez Niego i Jego zwycięstwa” – podkreślał Ojciec Święty Benedykt XVI.

W godzinach popołudniowych uczestniczyliśmy w Liturgii Męki Pańskiej, której przewodniczył ks. prałat Marian Bronikowski, proboszcz sieradzkiej Kolegiaty. Po wymownym geście prostracji przed ołtarzem rozpoczyna się liturgia słowa z rozważaniem Męki Pańskiej, a następnie uroczysta modlitwa powszechna w formie 10 wezwań wraz z dziesięcioma modlitwami kierowanymi ku Bogu przez przewodniczącego liturgii. Kolejnym i zarazem najważniejszym punktem tej celebracji jest adoracja Drzewa Krzyża. Podkreślił znaczenie tego momentu w swojej homilii ks. Jarosław Szpolorowski zapraszając do głębokiego przeżywania momentu ucałowania krucyfiksu jako znaku całkowitej przynależności do Chrystusa i złączenia z nim swojego życia we wszystkich trudach i doświadczeniach codzienności. Następnie licznie zgromadzeni wierni przyjęli do swoich serc żywego Chrystusa w Komunii św. Ostatni punkt wielkopiątkowej liturgii to procesja do Grobu Pańskiego. W tym roku przewodnim tematem dekoracji grobu jest zaproszenie do czynienia miłosierdzia na wzór Chrystusa, który na krzyżu w pełni okazał względem wszystkich wierzących w Niego ogrom Miłosierdzia Boga.

Czas adoracji przy Grobie Pańskim swoim śpiewem i modlitwą ubogacała grupa parafialnej młodzieży oraz zespół muzyczny, którzy wraz z wiernymi naszego miasta do godziny 22.oo adorowali Chrystusa w Najświętszym Sakramencie.

Warto podkreślić, że o godz. 15.oo uroczyście rozpoczęliśmy Nowennę przed Świętem Miłosierdzia Bożego, którą poprowadził ks. Mariusz Adamczewski.

Copyright © 2010 Parafia Wszystkich Świętych w Sieradzu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Created by simea.pl