Wydarzenia

Uroczystość Świętego Józefa - 19.03.2018

W drugim dniu rekolekcji, w Uroczystość Świętego Józefa, w naszej kolegiacie miały miejsce niecodzienne wydarzenia. Pierwszym z nich były przeżywane rekolekcje wielkopostne, które prowadzi ks. Krzysztof Młotek, doktorant prawa kanonicznego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Hasłem tegorocznych rekolekcji jest "Mądrość Chrystusowego Krzyża". 

Kolejnym bardzo ważnym wydarzeniem było uroczyste zawierzenie wiernej straży św. Józefa naszej całej parafii i wszystkich rodzin sieradzkiej wspólnoty, którego dokonał proboszcz sieradzkiej fary ks. inf. Marian Bronikowski. Do tego podniosłego momentu w duchu zawierzenia włączyli się także nasi księża wikariusze, ksiądz rekolekcjonista oraz asysta liturgiczna. 

Ostatnim akcentem naszego świętowania było pobłogosławienie wiernych replik obrazu św. Józefa Sieradzkiego, które powstały z inicjatywy proboszcza sieradzkiej kolegiaty w odpowiedzi na ożywiony kult św. Józefa wśród parafian. Pierwsze egzemplarze trafią do sieradzkich rodzin, które w znaczący sposób włączają się w życie duszpasterskie parafii. W czasie liturgii Mszy Świętej ks. inf. Marian Bronikowski przekazał już pierwszy wizerunek jednemu z parafialnych małżeństw, co w zamyśle ofiarodawcy ma być dla nich wsparciem i znakiem orędownictwa w ich rodzinie Przeczystego Oblubieńca Maryi Panny.

 

Nasi parafianie na Misterium Męki Pańskiej w WSD w Ołtarzewie - 17.03.2018

W ostatnią sobotę, 18 marca br., prawie dwudziestoosobowa grupa parafian wraz z ks. Krzysztofem Mętlewiczem udała się na widowisko Męki Pańskiej przygotowane przez kleryków WSD Pallotynów w Ołtarzewie. Spektakl nosi nazwę "Odnaleziony Chleb", a jego scenariusz i reżyserię w całośći przygotował również tamtejszy alumn.

Spektakl przybliżył najważniejsze wydarzenia z życia Jezusa Chrystusa i w przystępny sposób nawiązał do symboliki eucharystycznej. Celem przedstawienia było bowiem uświadomienie wiernym, że Chrystus jest ciagle blisko nas - w sakramencie Ołtarza.

 

Maturzyści szkół naszej parafii na Jasnej Górze - 14.03.2018

 Maturzyści Szkół Ponadgimnazjalnych z Sieradza 14 marca br. uczestniczyli w rokrocznej Diecezjalnej Pielgrzymce Maturzystów na Jasną Górę. U Tronu Jasnogórskiej Pani młodzież szukała orędownictwa i zawierzyła swoje życie oraz drogę powołania Czarnej Madonnie.

Centralnym punktem była Eucharystia pod przewodnictwem Dyrektora Duszpasterstwa Ogólnego Kurii we Włocławku ks. Michała Krygiera. Przedstawiciele uczniów Liceum im. K. Jagiellończyka odpowiedzialni byli za Liturgię Słowa, natomiast młodzież z Liceum S. Żeromskiego po Mszy świętej przeprowadziła modlitwę zawierzenia. Do Eucharystii przygotowały wszystkich rozważania Drogi krzyżowej z Relikwiami krzyża ŚDM, które wnieśli uczniowie z Technikum Mechanicznego; następnie uczniowie z "Ekonomika" oraz poszczególnych szkół przejmowali relikwie krzyża, kontemplując kolejne stacje. Wraz z maturzystami naszej parafii udali się w pielgrzymce nasi wikariusze ks. Rafał Jańczak oraz ks. Przemysław Janiak.

Młodzież mogła także posłuchać ks. Jakuba Bartczka z diecezji wrocławskiej, który szerzej znany jest ze swojej działalnośći hip-hopowej. Wieczorem napełnieni radościąuczniowie wraz z opiekunami oraz katechetami  powrócili do Sieradza.

Pielgrzymi w Łotwy zwiedzali naszą sieradzką kolegiatę - 10.03.2018

W sobotę, 10 marca br., ponad czterdziestoosobowa grupa łotewskich pielgrzymów zwiedzała sieradzką perłę świętości. Inicjatorem tej duchowej podróży jest znany już naszym parafianom ks. dr Aleksandr Stepanovs, który przygotowując dla swoich parafian pielgrzymkę po polskich miejscach świętych, wpisał tam również nasz kościół farny.

Pielgrzymów oprowadzał proboszcz naszej parafii ks. inf. Marian Bronikowski. Zanim jednak przybyli goście udali się do kolegiaty, mieli możliwość przespacerować się po starym rynku, zetknąć się z epitafium poległych Żydów i Polaków, by następnie poznać szczegółowo wnętrze sieradzkiej świątyni farnej.

Ks. Proboszcz najpierw zapoznał słuchaczy z historią i architekturą świątyni, by chwilę później poprowadzić duchową ekspedycję do kaplicy Matki Bożej. Tam łotewscy goście z zachwytem podziwiali relikwiarz-klęcznik, odlew dłoni św. Jana Pawła II, czy okazałą figurę Matki Bożej w Jej wizerunku z Fatimy.

Na zakończenie zwiedzania Ks. Infułat opowiedział słuchaczom o kulcie związanym ze sw. Józefem, którego widocznym symbolem jest piękny sieradzki wizerunek Opiekuna Św. Rodziny w bocznym ołtarzu. Pielgrzymi, zachęceni świadectwem sieradzkich pokoleń, które zawierzały św. Józefowi swoje radości, troski i problemy, postanowili zawierzyć się Przesławnemu Orędownikowi, czyniąc uroczysty wpis do złotej księgi wdzięczności za Jego nieustanne wsparcie.

Zbiórka żywności przed Wielkanocą - 9-10.03.2018

 W piątek i sobotę (9 i 10 marca br.) w markecie Biedronka przy ulicy Targowej i ul. Kościuszki w Sieradzu z udziałem dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1 i 4 oraz młodzieży ze Szkoły Ponadgimnazjalnej nr 1 przeprowadzono zbiórkę żywności.

Szkolne Koła Caritas łącznie zabrały ponad 300 kg artykułów spożywczych, które zostały przekazane rodzinom wielodzietnym, osobom samotnym i schorowanym z naszej parafii.

Akcja odbyła się pod nadzorem i dzięki zaangażowaniu naszych katechetów opiekunów Szkolnych Kół Caritas: ks. Przemysława Janiaka, Justyny Nawrockiej, Wioletty Halusiak, Bożeny Sowały, Katarzyny Borkowskiej i Małgorzaty Kasprzyk.

Spotkanie wspomnieniowe o Ks. Prał. Józefie Frątczaku - 27.02.2018

W 95 rocznicę urodzin i 5 rocznicę śmierci wieloletniego proboszcza sieradzkiej kolegiaty - ks. prał. Jóżefa Frątczaka, sieradzanie mieli okazję spotkać się wspólnie w Muzeum Okręgowym, aby wspomnieć osobę naszego duszpasterza. Inicjatorem tego wydarzenia jest Dyrektor Muzeum Okręgowego w Sieradzu.

Spotkanie poprowadził proboszcz naszej sieradzkiej kolegiaty ks. inf. Marian Bronikowski, który odwołując się do materiałów archiwalnych przypominał sylwetkę swojego poprzednika. Na spotkaniu obecny był także pochodzący z naszej parafii ks. Dawid Matusiak. Wśród słuchaczy zauważyć należy Prezydenta Miasta Sieradz p. Pawła Osiewałę oraz licznie zgromadzonych parafian sieradzkiej fary.

 

 

 

Copyright © 2010 Parafia Wszystkich Świętych w Sieradzu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Created by simea.pl