Wydarzenia

Msza Pasterska o północy - 25.12.2017

 25 grudnia br. o północy celebrowaliśmy w naszej kolegiacie Mszę Świętą Pasterską. Przewodniczył jej oraz homilię wygłosił ks. inf. Marian Bronikowski – proboszcz naszej parafii.


Mszę Świętą rozpoczęła uroczysta procesja do żłóbka betlejemskiego, przy którym celebrans pobłogosławił stajenkę oraz figurę małego Jezusa. W liturgię czynnie włączyła się Służba Liturgiczna Ołtarza oraz alumn naszej parafii Norbert Maciuszek. Grupa prawie 20 osób pod opieką ks. Krzysztofa pomogła zorganizować cały przebieg tej niezwykłej liturgii, aby jak najpełniej i najowocniej przeżyć Boże Narodzenie.


W homilii Ks. Infułat podkreślił wielką tajemnicę Bożych narodzin: „Chrystus urodził się na uboczu, tak jakby chciał nam powiedzieć, że jest blisko, ale nie narzuca się, szanuje Twoją wolę, Twoje myśli, Twoje wybory, Twoją dojrzałość. Nie zabiera Ci Twojej wolności, lecz aby Go zobaczyć, trzeba się do niego wybrać, trzeba podejść, jak pasterze, którzy pobiegli do groty […] My, chrześcijanie, dzielimy się prawdą, że Bóg stał się bardzo bliski człowieka. Bóg pokornie wyciąga rączki i mówi najczulsze słowa – Bracie, Siostro, Ty też rusz do Betlejem, bo inaczej nigdy nie uwierzysz”.


Śpiew w czasie Mszy Świętej prowadził Chór Parafialny pod opieką p. Marka Hawryluka. Na zakończenie liturgii Ks. Infułat odczytał życzenia Bożonarodzeniowe od J.E. Ks. Biskupa Wiesława Alojzego Meringa.

Uroczyste zakończenie Rorat w naszej parafii - 23.12.2017

 Każdego dnia od poniedziału do soboty przez cały Adwent, wraz z godziną 6:00 wybrzmiewał śpiew "Rorate caeli desuper", czyli "Niebiosa, spuśćcie nam rosę z góry". Licznie zgromadzeni parafianie każdego dnia mogli wędrować z Maryją i św. Józefem, który właśnie w tym roku duszpasterskim zajmuje ważne i szczególne miejsce. 

Homilie z dziećmi były prowadzone w oparciu o "Roraty ze św. Józefem", które opracowała redakcja "Małego Gościa Niedzielnego". Kapłani każdego dnia ukazywali dzieciom charakterystykę postaci Opiekuna Świętej Rodziny, ale również codziennie posługiwali w konfesjonale, by wierni mogli odpowiedni przygotować się do Świąt Bożego Narodzenia przez pojednanie i pokutę.

W ostatni dzień rorat, 23 grudnia br., Mszy Świętej przewodniczył ks. inf. Marian Bronikowski - proboszcz naszej parafii. Na zakończenie tej Eucharystii wręczył on wszystkim codziennie obecnym dzieciom, kapłanom i parafianom medale "Bohater Rorat 2017", przy których zorganizowaniu pomagał czynnie nasz parafianin p. Andrzej Krawczyk. 

Po zakończonej Eucharystii wszyscy uczestniczy Rorat podpisali się na wielkim plakacie tegorocznych nabożeństw ze św. Józefem, które wyślemy do Ojca Świętego Franciszka. Wszyscy parafianie z wielką radością i entuzjazmem przystąpili do tego dzieła wierząc, że Papież dowie się o naszej drodze pobożności.

Mamy nadzieję, że wszyscy nasi tak młodzi, jak i starsi parafianie dobrze wykorzystali dany im czas łaski i właściwie przygotowali Panu "drogę na przybycie".

Rekolekcje Adwentowe w naszej parafii - 17-19.12.2017

W naszej parafii od niedzieli 17 grudnia do wtorku 19 grudnia przeżywaliśmy nasze rokroczne rekolekcje adwentowe. W tym roku przygotowania adwentowe przebiegały pod hasłem "Odnowieni Miłością". Poniedziałkowy oraz wtorkowy plan obejmował nauki dla dorosłych, młodzieży oraz dzieci, ale przede wszystkim pojednanie w sakramencie spowiedzi oraz możliwość przyjęcia namaszczenia chorych.

Tegorocznym przewodnikiem rekolekcji adwentowych był dla nas ks. prof. dr hab. Paweł Mąkosa z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II w Lublinie. Na oficjalnej stronie profesorów KUL o naszym rekolekcjoniście można się dowiedzieć, iż "jest wykładowcą w Instytucie Teologicznym UKSW w Radomiu oraz WSD Księży Marianów w Lublinie. Jest także członkiem redakcji kwartalnika „Zeszyty Formacji Katechetów", Towarzystwa Naukowego KUL, Sekcji Wykładowców Katechetyki w Polsce. Od 2006 r. pełni funkcję eksperta ds. programów i podręczników katechetycznych przy Komisji Wychowania Konferencji Episkopatu Polski.

8 czerwca 2010 r. ks. Mąkosa uzyskał stopień doktora habilitowanego na podstawie dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej Katecheza młodzieży gimnazjalnej w Polsce. Stan aktualny i perspektywy rozwoju. W latach 2010-2014 ks. dr hab. Paweł Mąkosa był kierownikiem Katedry Katechetyki Psychologiczno-Pedagogicznej. Od 1.10.2014 został profesorem nadzwyczajnym".

Ks. Profesor dał się odkryć nam jako skromny, pobożny i mądry życiowo kapłan. Przez trzy dni z autentycznym entuzjamem dzielił się z nami świadectwem swojego powołania oraz przeżywania obecności Boga w codzienności. Wskazywał na wartość wiary i wybaczania w dzisiejszym świecie, pokazywał, że Słowo Boże jest nierozerwalnie splecione z ludzkim życiem, co z kolei potwierdzał historią swoich ludzkich trudności. Jesteśmy przekonani, że posługa Księdza Rekolekcjonisty w naszej parafii pomogła nam dobrze i owocnie przygotować się do Świąt Narodzenia Pańskiego, co również - miejmy nadzieję - będzie owocować w niedalekiej przyszłości.

Betlejemskie Światełko Pokoju - 17.12.2017

W niedzielę, 17 grudnia, o godz. 20:00, harcerze ZHP przekazali naszym parafianom Betlejemskie Światełko Pokoju. Organizatorzy tej idei podkreślają na swojej stronie internetowej, że cała akcja rozpoczyna się "w Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem, gdzie płonie wieczny ogień. To właśnie od niego co roku odpala się jedną malutką świeczkę, której płomień niesiony przez skautów w wielkiej sztafecie przez kraje i kontynenty obiega świat.

Sam moment odpalania Światła w Betlejem jest wyjątkowy. Dla tej idei ludzie potrafią na chwilę się zatrzymać, powstrzymać złość i gniew. W 29-letniej historii Betlejemskiego Światła Pokoju, w zmieniających się warunkach politycznych, nigdy nie zdarzyło się by Światło nie wyruszyło z Betlejem w swoją drogę. To czyni ze Światła znak pokoju, poświadczenie wzajemnego zrozumienia i symbol pojednania między narodami.

Takim darem skauci z całej Europy, a wśród nich harcerki i harcerze ZHP pragną podzielić się ze wszystkimi. Niosąc lampiony ze Światłem do parafii, szkół, szpitali, urzędów i domów, dzielą się radosną nowiną i krzewią największe uniwersalne wartości braterstwa i pokoju".

Harcerzy powitał w czasie Mszy Świętej ks. inf. Marian Bronikowski. Podziękowania przekazał na ręce Komendanta Sieradzkiego Hufca ZHP phm. Przemysława Serwety. Tego samego dnia rozpoczęliśmy rekolekcje adwentowe, które prowadził dla nas ks. prof. dr hab. Paweł Mąkosa z KUL. Żywimy nadzieję, iż idee niedzieli radości "Gaudete" oraz Betlejemskiego Światełka Pokoju pozostały dobrze przeżyte i będą przez nas wszystkich wcielone w życie.

 

PLAN Rekolekcji Adwentowych -17-19.12.2017

 Poniżej załączamy plan tegorocznych rekolekcji adwentowych, które prowadzi w naszej parafii ks. prof. Paweł Mąkosa z KUL-u. 

Pszczelarze dziękują Panu Bogu za owoce swojej pracy - 10.12.2017

 Z racji liturgicznego wspomnienia św. Ambrożego (7 grudnia), który patronuje wszystkim sieradzkim pszczelarzom, w naszej kolegiacie sprawowano uroczystą Eucharystię dziękczynno-błagalną w intencji pasjonatów sztuki pszczelarskiej. Obecni na niej byli przedstawiciele związku pszczelarskiego w Sieradzu wraz ze swoim pocztem sztandarowym, na którym nie zabrakło wizerunku Świętego Patrona.

Eucharystia rozpoczęła się o godz. 11:30 w niedzielę, na której zwyczajowo gromadzi się wielu najmłodszych parafian. Z myślą o nich ks. inf. Marian Bronikowski - proboszcz naszej parafii - poprosił, by nasi sieradzcy pszczelarze zapoznali dzieci ze swoją pasją i opowiedzieli o niełatwej współpracy z pszczołami, których pracę pięknie wychwala Wielkanocne Orędzie (Exultet). 

W podziękowani za owoc tegorocznej pracy nasi goście złożyli dla celów liturgicznych włanosnoręcznie wykonane świece woskowe. 

Copyright © 2010 Parafia Wszystkich Świętych w Sieradzu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Created by simea.pl