Wydarzenia

Spotkanie z Autostopowiczami (cz. 1) - 18.10.2017

W środę, 18.10, parafia Wszystkich Świętych w Sieradzu ponownie gościła dwóch "Bożych szaleńców" - Sebastiana Henniga oraz Mateusza Matuszewskiego. Spotkanie z młodymi podróżnikami rozpoczęło się o godzinie 19:00 w parafialnej bibliotece. 

 

Zaproszonych gości powitał ks. inf. Marian Bronikowski - proboszcz naszej parafii. Nie krył on swojej radości z faktu, że owa dwójka młodych śmiałków ponownie odwiedziła sieradzką wspólnotę, by przybliżyć jej szczegóły swojej ostatniej wyprawy. Warto w tym miejscu przypomnieć, że Sebastian, Mateusz oraz ich trzeci przyjaciel - Wojciech Malicha - przez 171 dni przemierzyli 22 kraje Europy i Azji. Całą podróż przebyli głównie autostopem, co podróżnicy tłumaczyli swoim pragnieniem przeżycia przygody oraz zaufaniem w Bożą Opatrzność.

 

Młodzi pasjonaci z wielkim entuzjazmem oraz nieskrywaną radością wracali do wydarzeń z ich azjatyckiej wyprawy, przybliżając parafianom slajd po slajdzie miejsca, osoby oraz przeżycia, których doświadczyli. Okazało się również, że młodzi podróżnicy mają tak obszernie opracowany materiał prezentacji swojej wyprawy, że jedno spotkanie z parafianami będzie dla obu stron niewystarczające. Parafianie i duszpasterze nie kryli bowiem swojego zaskoczenia oraz zaciekawienia kolejnymi anegdotami, jakie żywiołowo przekazywali Sebastian i Mateusz.

 

Zaproszona dwójka przyjaciół oraz Ksiądz Proboszcz słusznie uznali, że należy zapowiedzieć już kolejne spotkanie z parafianami, aby ci z "pewnym niedosytem duchowym" oczekiwali ponownego zobaczenia owych podróżników w parafialnym gronie.

Kierujemy zatem nasze zaproszenie szczególnie wobec młodzieży tak naszej parafii, jak i całego miasta, aby wybrali się na owe kolejne spotkanie z "Bożymi szaleńcami". To właśnie przede wszystkim do nich adresowany jest przekaz wiary oraz pasji, którymi chcą dzielić się nasi goście.

Niedzielne uwielbienie Pana Jezusa przez Słoneczną Scholę oraz koncert Eliasza Falażyńskiego - 15.10.2017

 W ostatnią niedzielę, 15 października, w naszej parafii rozbrzmiewały radosne dźwięki gitar wespół z pięknym śpiewem naszym parafian oraz zaproszonego gościa. Tradycyjnie, na Mszy Świętej o godzinie 11:30 z udziałem dzieci, śpiew prowadziła "Słoneczna Schola", której opiekunem jest s. Elżebieta Kuriatto. Utalentowani od strony instrumentalnej rodzice wraz ze swoimi dziećmi śpiewają i grają na chwałę Pana Jezusa, włączając czynnie wszystkich najmłodszych parafian w niedzielną modlitwę eucharystyczną. Oczywiście, do naszej parafialnej scholi dziecięcej cały czas mogą dołączać uzdolnione dzieci, które pomogą wszystkim uczestnikom liturgii radośnie we wspólnocie oddawać cześć i chwałę naszemu Panu Bogu. Próby scholi trwają w każdą sobotę o godzinie 10:00 w bibiotece parafialnej.

Nasi parafianie mogli również tego dnia ucieczyć się obecnością młodego i niezwykle utalentowanego muzyka wprost z Mińska - stolicy Białorusi. Eliasz Falażyński (białorus. Illia Faliazhynski) to 23 letni muzyk gitarowy, autor tekstów i kompozytor wielu swoich utworów. Aktualnie Eliasz jest studentem na Politechnice Warszawskiej i niedawno zdobył Kartę Polaka, co pozwala mu zdobywać wiele doświadczeń polskiej kultury, ale jednocześnie wnosić w naszą rodzimą tradycję bogactwo muzyki rodem z Białorusi. 

Koncert rozpoczął się o godzinie 17:00. Artysta przygotował na to spotkanie 12 utworów w języku białoruskim. Przed każdym z nich krótko tłumaczył tekst oraz wyjaśniał zasadnicze przesłanie. Parafianie z uznaniem wysłuchali wszytkich kompozycji naszego gościa. Na koniec owego muzycznego spotkania ks. inf. Marian Bronikowski - proboszcz parafii - w imieniu wszystkich słuchających podziękował Eliaszowi za jego odwagę, świadectwo wiary oraz pięknie wykonane utwory. Po koncercie słuchacze mogli jeszcze zdobyć dla siebie płytę z własnymi utworami białoruskiego muzyka.

Program koncertu obejmował następujące utwory:

1. Reflektory
2. Wyznanie
3. O Helen
4. Potajemny klub
5. Pogrzeb szklanki
6. Kalinał most
7. Do spotkania
8. Zielona herbata
9. Schować się we mgle
10. Niepewność
11. Żwawy dzieciak
12.Przeszli liczyć owce

Procesja fatimska - 13.10.2017

 13 października, w rocznicę ostatnich - szóstych objawień w Fatimie sprzed 100 lat, zebraliśmy się wspólnie na comiesięcznej modlitwie różańcowej przez wstawiennictwo Pani Fatimskiej.

Nabożeństwu przewodniczył ks. Przemysław Janiak - wikariusz naszej parafii. Podjął on rozważania na temat tajemnic bolesnych, jednocześnie podkreślając rolę Dzieci Fatimskich - Franciszka, Hiacynty i Łucji - w przekazywaniu światu orędzia Najświętszej Maryi Panny. Procesja tym razem udała się na rynek miejski Sieradza. Parafianie żywo włączali się w niesienie figury Matki Bożej, relikwi św. Jana Pawła II oraz Bł. Dzieci Fatimskich, a także w śpiew oraz modlitwę różańcową. 

Na zakończenie wspólnej modlitwy ks. inf. Marian Bronikowski - proboszcz naszej parafii - podziękował wszystkim za jednomyślną modlitwę i zachęcił parafian do oddania czci relikwiom Bł. Hiacynty i Franciszka. 

Ojciec Profesor Andrzej Potocki OP w naszej parafii - 08.10.2017

 W ostatnią niedzielę, 8 października br. przez cały w naszej parafii gościł o. prof. zw. dr hab. Andrzej Potocki OP - dominikanin, profesor socjologii oraz autor wielu książek i publikacji z zakresu socjologii religii oraz wychowania religijnego w Kościele katolickim w Polsce.

Ojciec Potocki przez cały dzień posługiwał przy Słowie Bożym, głosząc - w nurcie misji kaznodziejskiej ojców dominikanów - okolicznościowe homilie o Matce Bożej, sile modlitwy różańcowej oraz chrześcijańskich wartościach współczesnej Europy. 

W jednej z wygłoszonych homilii uczestnicy mogli uświadomić sobie wartość i wielkość modlitwy świętym różańcem. "Jeżeli się modlimy (...) to przez różaniec możemy załatwić różne sprawy. Na przykład zamiast się pokłócić - chwycić rożaniec w intencji tej osoby, z którą się chciało pokłócić (...) Gdy widzimy rycerzy, to rycerze byli uzbrojeni w zbroję, zaś u pasa mieli miecze po lewej stronie. (...) Na pamiątkę tego, że tak wyglądał strój rycerza, dominikanie nosza pas, a u pasa różaniec. Przez różaniec prosi się o dobro, mamy szansęprzez niego związać się Matką Bożą, która prosi nas o odmawianie różaniec. Trzymajmy w dłoniach różaniec – niech to będzie prawda o naszej modlitwie.

Na Mszy Świętej o godzinie 11:30, która tradycyjnie gromadzi wielu najmłodszych parafian, miało miejsce uroczystyste poświecenie różańców, którego dokonał właśnie nasz zaproszony gość. Wyjaśnił on najpierw w homilii analogię różańca do kulek od pistoletu, aby właśnie przez modlitwę różańcową załatwiać różne niełatwe problemy i chronić się przed grzechem.

Nasi parafianie na XIV Kongresie Kół Różańcowych oraz na Różańcu do Granic - 07.10.2017

W ostatnią sobotę - 7 października br. - nasi parafianie udali się do Świnic Warckich, aby uczestniczyć w XIV Kongresie Kół Różańcowych. Grupie modlących się parafian towarzyszył ich opiekun ks. Krzysztof Mętlewicz - wikariusz parafii Wszystkich Świętych. 

Koła Różańcowe naszej parafii miały okazję nieść relikwie św. Siostry Faustyny Kowalskiej, które tradycyjnie przemierzyły procesję z Głogowca (domu urodzin św. Faustyny) do Sankturium (miejsca jej chrztu świętego). Następnie wszyscy wzięli udział w Eucharystii, której przewodniczył ks. bp Wiesław Alojzy Mering - pasterz naszej diecezji. Wśród koncelebry należy zauważyć również obecność ks. inf. Mariana Bronikowsiego - proboszcza parafii. Po zakończonej Mszy Świętej wszyscy uczestnicy liturgii udali się na posiłek. Następnie miała miejsce piękna i żywa modlitwa Koronką do Miłosierdzia Bożego w godzinie Miłosierdzia (15:00). Należy zauważyć, że wszyscy uczestnicy pielgrzymki do Świnic Warckich włączyli się także w akcję "Różaniec do granic", modląc się wszystkimi częściami różańca świętego tak w drodze do Świnic Warckich, jak i w powrotnej.

W tym samym czasie część naszych parafian włączyła się bezpośrednio w modlitwę różańcową na granicy naszej Ojczyzny. Nasze parafianki - Józefa Jaguś, Jadwiga Sterna oraz Krystyna Kubik wraz z parafianami kościoła Najświętszego Serca Jezusa w Sieradzu udali się do parafii św. Józefa Robotnika w Zgorzelcu (granica polsko-niemiecka). Tam najpierw miała miejsce Msza Święta, po niej Adoracja Najświętszego Sakramentu, a następnie wspólny udział w modlitewnej drodze, której początek był w kościele św. Jana Chrzciciela. Po powrocie do Sieradza parafianki złożyły na ręce Księdza Proboszcza różaniec, którym modliły się za całą parafię, duszpasterzy i parafian. Poprosiły również, aby ten znak naszej wiary i jedności z całą modlącą się Polską był stałym narzędziem modlitwy również w naszej parafii.

Sieradzka Jesień Organowa uroczyście zainaugurowana w naszej kolegiacie - 01.10.2017

W ostatnią niedzielę, 1 października br., w kościele farnym Wszystkich Świętych w Sieradzu miał miejsce uroczysty koncert inaugurujący I Międzynarodowy Festiwal Muzyczny „Sieradzka Jesień Organowa”. Przed licznie zgromadzonymi wielbicielami muzyki wystąpił pochodzący z Gdańska zespół „Tubicinatores Gedanenses”, a także Dyrektor Festiwalu oraz organista Archikatedry Oliwskiej Błażej Musiałczyk, który tego wieczoru zasiadł przy kolegiackich organach. Wśród licznie zgromadzonych gości i parafian należy zauważyć obecność patronów honorowych festiwalu: Starostę Sieradzkiego – Mariusza Bądziora oraz Wicestarostę – Marka Kanickiego.


Zespół „Tubicinatores Gedanenses” w składzie: Paweł Hulisz, Piotr Kowalkowski, Emil Miszk, Wojciech Brzozowski i towarzyszący im kotlista: Paweł Szewczyk to „zespół gdańskich trębaczy, który propaguje muzykę dawną wykonywaną na historycznych trąbkach naturalnych. Poszukiwania Zespołu nie dotyczą jedynie historycznych instrumentów, stara się on bowiem stawiać wykonywaną przez siebie muzykę w szerszym kontekście kulturowym. Stąd badanie gdańskich archiwów w poszukiwaniu dawnych tabulatur, czy koncerty wykonywane w takich warunkach, w jakich były wykonywane przed wiekami. Przy wtórze carillonów na miejskich wieżach i we wnętrzach zabytkowych kościołów” (tekst pochodzący ze strony zespołu).


Artystów, gości i parafian na początku koncertu powitał ks. inf. Marian Bronikowski – proboszcz parafii Wszystkich Świętych w Sieradzu. Wyraził on swoją radość, że pochodzący z Sieradza Dyrektor Festiwalu zechciał, by cykl jesiennych koncertów festiwalowych rozpoczął się i zakończył właśnie w sieradzkiej farze. Po słowach powitania głos zabrał Błażej Musiałczyk, który podziękował zgromadzonym za liczne przybycie oraz za każde okazane mu wsparcie w organizacji owego międzynarodowego festiwalu. Następnie, z repertuarem wybranym na wieczór, słuchaczy zapoznał jeden z gdańskich wykonawców – Paweł Hulisz.


Program wieczornego koncertu obejmował następujące utwory:

 • G. Fantini – L’imperiale
 • Anonymus – Jasna Góra XVI wiek – Intrada
 • Anomymus – Tabulatura vietoris saeculi XVII wiek
 • J. van Eyck – Der Fluyten Lust Hof: „Questa dolce Sirena”
 • N. Herman/ Gdańska Tabulatura – Lobt Gott, ihr Christen alle gleich
 • Anonymus/ Gdańska Tabulatura – Surrexit Christus hodie
 • J.S. Bach – preludium organowe Vater unser in Himmerleich
 • Anonymus – Osiem pruskich marszów kawaleryjskich z XVIII wieku
 • J. Krieger – Preludium
 • A.D. Philidor – Canon Du Carrousel
 • J.E. Altenburg – Morgensegen
 • C.Ph.E. Bach – Marcia für die Arche
 • L.Cl. Daquin – Le Coucou
 • Anonymus – Canciones de Clarines

Kolejny koncert w ramach festiwalu obędzie się 8 października br. (niedziela) w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sieradzu, na którym wystąpi prof. Andrzej Chorosiński przy organach oraz towarzyszący mu fletnista Dumitru Harea z Mołdawii. Tydzień później, 15 października, w tym samym miejscu obędzie się kolejny koncert zespołu, tym razem zespołu „Duo Consonantes”: Joanna Woszczyk – Garbacz na flecie oraz Jakub Garbacz przy organach. Cykl koncertów zakończy uroczysty koncert finałowy w sieradzkiej kolegiacie – 22 października br., w czasie którego wystąpią Maciej Drabiński (akordeon) oraz Ewa Sawoszczuk (organy). Już dziś zachęcamy do udziału w tej przebogatej uczcie duchowej i artystycznej.
 

Copyright © 2010 Parafia Wszystkich Świętych w Sieradzu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Created by simea.pl