Wydarzenia

Trzeci Wieczór Miłosierdzia z Janem Pawłem II 02.02.2017

 

Wieczór Miłosierdzia poprowadziła s. przełożona Sióstr Urszulanek SJK. Udzieliła najpierw głosu s. Pryscylli, która opowiadała o wizycie kard. Wojtyły w Sieradzu, w klasztorze sióstr, w święto Apostołów Piotra i Pawła 29 czerwca 1978 r., niedługo przed jego wyborem na Stolicę Piotrową. Był w klasztorze około siedemnastej (więcej informacji w pliku dźwiękowym). Ks. prałat opowiadał o czasach swojej młodości, kiedy to przebywał m.in. w domu sióstr Urszulanek na Jaszczurówce, gdzie siostry pokazały mu pokój, w którym spał Jan Paweł II (plik dźwiękowy). S. Justyna z kolei opowiadała o wizytach papieża w dwóch domach sióstr: w Warszawie na ul. Wiślanej i właśnie na Jaszczurówce.

 
Laureaci Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek z koncertem w sieradzkiej farze

Laureaci oraz zdobywcy Grand Prix 23. Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. ks. K. Szwarlika w Będzinie zagrali i zaśpiewali 22 stycznia br. w sieradzkiej Kolegiacie. Licznie zgromadzeni parafianie i goście podziwiali umiejętności młodzieżowego zespołu Siwy dym czorne chmury z I Liceum Ogólnokształcącego im. K. Jagiellończyka w Sieradzu.

Zespół tworzy 9-osobowy team kochających muzykę i nieprzeciętnych młodych wykonawców z I i II klas LO. Są nimi: Jakub Stępniak (trąbka, kl. II), Miłosz Jarząb (akordeon guzikowy, kl. II), Michał Muszyński (instrumenty klawiszowe, kl. II), Mariusz Nowicki (saksofon, kl. II), Patryk Boczkowski (perkusja, kl. I), Magda Nowicka (gitara elektryczna, kl. II) oraz 3 najlepsze i najpiękniejsze wokale: Katarzyna Magdziak, Paulina Owczarek z kl. II oraz Kinga Jarząb z kl. I.

To po prostu piękne, wrażliwe i czarujące dusze, które otrzymane talenty potrafią pomnażać i dobrze je wykorzystywać. Jeśli do tego co duchowe dodać przepiękne stroje, walory artystyczne, piękną dykcję oraz bogate instrumentarium, to rzeczywiście nie dziwi fakt, że można zawalczyć o Grand Prix.

Do występu w Festiwalu namówił młodzież oraz wspomagał ją w opracowaniu repertuaru ks. Michał Styczyński, wikariusz parafii Wszystkich Świętych w Sieradzu oraz katecheta pracujący w Liceum. 

XX DZIEŃ JUDAIZMU W SIERADZU

20 stycznia 2017 roku w Sieradzu już po raz dziewiąty miały miejsce obchody kolejnego XX Dnia Judaizmu. To ważne wydarzenie zarówno dla społeczności lokalnej, jak i dla całej diecezji. Hasłem tegorocznego spotkania były słowa zaczerpnięte z księgi proroka Jeremiasza „Uwiodłeś mnie Panie, a ja pozwoliłem się uwieść”. W obchodach wzięli udział: Ruth Cohen-Dan, zastępca Ambasadora Izraela w Polsce, Michael Schudrich, Naczelny Rabin Polski, ks. bp Wiesław Alojzy Mering, ordynariusz diecezji włocławskiej, Zbigniew Rau, wojewoda łódzki, Paweł Osiewała, prezydent miasta.

Spotkanie rozpoczęło się w kapitularzu podominikańskiego klasztoru Sióstr Urszulanek. Otworzył je inicjator sieradzkich obchodów Dni Judaizmu ks. prał. Marian Bronikowski, który na wstępie powitał zgromadzonych Gości i podkreślił wyjątkowość miejsca, w którym tegoroczne uroczystości się rozpoczynają. Zacytował słowa fragmentu dziennika zapisane w sierpniu 1942 roku przez jedną z sióstr urszulanek Paulinę Jaskólankę: „Tutaj w świątyni, w kościele rektorskim, szumiało jak w ulu, był płacz i bezradne siostry, a potem wieczorami z uszanowaniem miejsc świętych dla katolicyzmu, była zanoszona modlitwa. Potem transporty do Dąbia nad Nerem”. Ks. Bronikowski zaprosił wszystkich obecnych do podjęcia refleksji nad wspólnym dziedzictwem Żydów i Polaków, które połączyło się w tym wyjątkowym miejscu.

Następnie głos zabrał Naczelny Rabin Polski pan Michael Schudrich. Nawiązał w swoim wystąpieniu do hasła tegorocznego Dnia Judaizmu zatrzymując się nad dylematami proroka Jeremiasza, który z powodu młodego wieku i braku doświadczenia wahał się w wypełnianiu woli Boga. W życiu człowieka wierzącego – podkreślał rabin, często może się zdarzyć sytuacja podobna do tej u Jeremiasza. Człowiek stara się być uporządkowanym, stosować się do woli Pana Boga i spotyka się z różnymi ocenami czy nawet kpiną ze strony bliźnich. Ważna jest jednak zawsze wola Boża, którą należy w życiu wypełniać. W tym zadaniu mają ogromną rolę duchowni wspomagający wiernych w odkrywaniu tego, co Pan Bóg chce od człowieka. Pracując nad swoim wnętrzem człowiek powinien wciąż zadawać pytanie, czy następuje w nim duchowy i moralny wzrost, czy z dnia na dzień staje się bliższy Bogu przez wypełnianie Jego woli.

Kolejnym punktem spotkania był referat przygotowany przez s. Małgorzatę Krupecką ze Zgromadzenia Sióstr Urszulanek. Prelegentka ukazała rolę św. Urszuli Ledóchowskiej w łączeniu wyznawców judaizmu i chrześcijaństwa zarówno na emigracji, jak i w Polsce. Całość starań nad okazywaniem wzajemnej miłości i szacunku względem bliźniego wyrażał tytuł wystąpienia siostry „Jesteśmy wszyscy dziećmi jednego Ojca”. Pani Ruth Cohen Dan, zastępca Ambasadora Izraela w Polsce nawiązując do słów s. Małgorzaty wyraziła wielką wdzięczność wszystkim zaangażowanym w przygotowanie tego wyjątkowego dnia. Ważne jest bowiem to, co łączy, a sercu każdego człowieka jest złożone dobro, które powinno być przekazywane innym. Kolejny Dzień Judaizmu stał się również zaproszeniem do poszukiwania kolejnych śladów wzajemnej jedności i braterstwa. W spotkaniu wziął także udział ks. dr Mirosław Mejzner, który dzielił się świadectwem wyjątkowego spotkania poprzedzającego uroczystości sieradzkie. Doszło do niego na warszawskim lotnisku Okęcie, gdzie wraz z ks. prał. Marianem Bronikowskim mogli spędzić kilka godzin z rabinem Abrahamem Skórką, osobistym przyjacielem papieża Franciszka. Był to wyjątkowy czas wymiany myśli i doświadczeń oraz poszukiwania nowych impulsów w odkrywaniu obecności Boga w życiu współczesnego człowieka.

Na zakończenie słowo do zgromadzonych wygłosił bo Wiesław Alojzy Mering. Odnosząc się do nauczania Soboru Watykańskiego II podkreślił, iż wspólne pochylanie się nad kwestią międzyreligijnego dialogu doprowadza do ożywienia relacji oraz zaleca obustronne poznanie się i poszanowanie, które można osiągnąć przez studia biblijne i teologiczne oraz przez braterskie rozmowy (por. Nostra aetate, 4). Na tle historycznych wzajemnych odniesień wskazane przez Sobór wymiary dialogu nabierają szczególnych kształtów. Należy się za to – jak podkreślił bp Mering – szczególna wdzięczność wszystkim zaangażowanym w dzieło jednoczenia. Pasterz diecezji podziękował z całego serca rabinowi Schudrichowi za jego nauczanie, tak trafne i bezpośrednio trafiające do serc wszystkich, którzy go słuchają.

Zakończenie tej części spotkania była sztuka zatytułowana Pieśń nad pieśniami w wykonaniu aktora Teatru Żydowskiego w Warszawie pana Jerzego Walczaka.

Druga część obchodów XX Dnia Judaizmu w Sieradzu miała miejsce przy ścianie memorialnej. Wspólnej modlitwie przewodniczyli Naczelny Rabin Polski oraz bp włocławski Wiesław A. Mering. Po niej nastąpiło złożenie przy ścianie „świateł pamięci” oraz kwiatów przez delegacje Ambasady Izraela, władz samorządowych, przedstawicieli wojska i policji oraz sieradzkich radnych. Na zakończenie głos zabrał wojewoda łódzki Zbigniew Rau oraz prezydent Sieradza Paweł Osiewała, który podkreślił w kończącym słowie zaangażowanie sieradzan w coroczne spotkania z racji Dnia Judaizmu oraz wyraził zadowolenie z coraz głębszego odkrywania wzajemnych korzeni kulturowych prowadzących do wzajemnego szacunku i pokojowego współżycia. 

Jasełka SP nr 6

15 I 2017 r. w Parafii Świętych w Sieradzu odbył się występ jasełkowy pt.: Raduj się ziemio, witaj swego Pana. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 6 z parafii św. Wojciecha, przygotowali pod kierunkiem s. Magdaleny Sochackiej USJK część artystyczną odwołującą się do początków stworzenia świata i obietnicy zbawienia złożonej przez Boga stworzonemu człowiekowi. W tej części, złożonej z biblijnych sentencji ukazujących piękno dzieła stworzenia, wzbogaconych o ciekawą choreografię, uczniowie starali się ukazać przez potęgę żywiołów, wielkość i moc Boga. Szczególny efekt osiągnięto dzięki zaprojektowanym przez Panią plastyk E. Grzelak ciekawym kostiumom artystycznym. Kolejnym etapem jasełkowego przedstawienia było oddanie wyjątkowego wymiaru nocy betlejemskiej, podczas której Bóg zesłał na świat Zbawiciela. Tę radosną nowinę ogłosili zebranym widzom kolędnicy, nawiązujący do prastarej tradycji. Wspólne kolędowanie ubogaciła oprawa muzyczna w wykonaniu Pana organisty Macieja Owczarka i Huberta Skowrona, ucznia ZSP nr 1 w Sieradzu. Dziękujemy Ks. Proboszczowi Marianowi Bronikowskiemu za miłe przyjęcie i ciepłe słowa skierowane pod adresem występujących dzieci i ich rodziców.

s. Magdalena Sochacka USJK

 

 
Jasełka SP nr 4 i koncert kolęd

8 stycznia w naszej parafii uczestniczyliśmy w dwóch ważnych wydarzeniach. Najpierw, o godzinie 12:30, występ jasełkowy przedstawiły dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 6, przygotowane m.in. przez siostrę Elżbietę USJK, które tańcem i śpiewem przedłużały nam świąteczny nasytrój; później, o godzinie 17:00, gościliśmy w nszej Kolegiacie młodzież z Liceum im. Stefana Żeromskiego, która uraczyłą nas koncerem kolęd oraz piosenek świątecznych.

 
Koncert pana Jacka Brzostowskiego

W tegoroczną uroczystość Objawienia Pańskiego w sieradzkiej Kolegiacie zaprezentował odnowiony instrument organowy pasjonat tego instrumentu pan Jacek Brzostowski. Na koncert złożyły się utwory J.S. Bacha, F. Schuberta oraz kompozytorów polskich Wł. Żeleńskiego, M. Surzyńskiego oraz F. Nowowiejskiego. Sieradzanie uczestniczący w koncercie byli pod wrażeniem kunsztu artystycznego wykonawcy oraz podziwiali piękno brzmienia organów, które ukazał w prezentowanych utworach pan Jacek. 

Copyright © 2010 Parafia Wszystkich Świętych w Sieradzu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Created by simea.pl