Wydarzenia

Spotkanie duszpasterskiej rady parafialnej 18.12.2016

Dnia 18 grudnia na godzinę 17:00 ks. Prałat Proboszcz zaprosił na spotkanie członków duszpasterskiej rady parafialnej. Spotkanie odbyło się na plebanii, stawili się wszyscy zaproszeni. Omawiane były bieżące sprawy dotyczące prac przeprowadzonych przy kościele, jak również zbliżającej się wizyty duszpasterskiej.

 
Spotkanie z przedstawicielami policji

W środę 14 grudnia byliśmy uczestnikami prelekcji przedstawicieli sieradzkiej Policji. Nadkomisarz Grzegorz Będkowski, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego, wraz z starszym aspirantem Agnieszką Kulawiecką przybliżali nam zagrożenia, które czyhają na nas m.in. w ruchu drogowym pieszych, rowerów; wyjaśniali zasady poruszania się w strefie zamieszkania (szczególnie interesujące dla nas zważywszy, że taka strefa istnieje w Sieradzu zaraz obok Kolegiaty). Następnie zaprezentowali nowe metody oszukiwania i naciągania szczególnie ludzi starszych, wśród nich popularną metodę "na wnuczka" wraz z jej wyewoluowaną wersją, metodą "na policjanta" (liczba oszustw przeprowadzanych przy użyciu tych metod rośnie z roku na rok - w ubiegłym tygodniu w samym Sieradzu udało się dzięki interwencji Policji nie dopuścić do dwóch takich oszustw), nakłanianie do podpisywania różnych niekorzystnych umów itd. Na koniec spotkania uczestnicy dostali elementy odblaskowe jako pamiątki oraz przypomnienie o bezpieczeństwie w ruchu pieszych, szczególnie na nieoświetlonych drogach.

 
Pszczelarze rejonu sieradzkiego

W niedzielę 11.12.2016 r. podczas Mszy Św. o 11:30 gościliśmy w Kolegiacie pszczelarzy naszego rejonu, którzy przybyli, aby podziękować Bogu sprawowaną przez ks. prałata Eucharystią za tegoroczne miodobrania oraz prosić o błogosławieństwo na dalsze lata. Darem wdzięczności od nich był świece z pszczelego wosku oraz chleb i oczywiście miód z tegorocznych zbiorów.

 

 

 

 
Pierwsze wrażenia w trakcie rekolekcji

W czasie rekolekcji adwentowych, prowadzonych przez ks. Krzysztofa Młotka, studenta UKSW w Warszawie, dowiadujemy się więcej o miłości i jej rodzajach, o sposobach jej wyrażania (szczególnie w drugi dzień rekolekcji). Ksiądz rekolekcjonista przybliża na prawdę o wiecznej miłości Boga do nas, wyrażającej się w Jego przebaczeniu. Dodatkową atrakcją dla dzieci była dziś możliwość obudzenia ks. rekolekcjonisty, któy w podziękowaniu obdarował dzieci cukierkami, a ks. prałat Marian Bronikowski oprowadził je po plebanii.

W trakcie rekolekcji odwiedził nas również kolejny raz pan Dominik Włoch, niestrudzony pielgrzym, któy tym razem opowiadał nam o swojej wizycie na Madagaskarze oraz o tym, że powtórnie tam pojedzie pomóc w budowie przychodni. Zachęcał nas do wsparcia tej inicjatywy

 

 

 

 
Godzina łaski

"Życzę sobie, aby każdego roku w dniu 8 grudnia, w południe obchodzono Godzinę Łaski dla całego świata.

Dzięki modlitwie w tej godzinie ześlę wiele łask dla duszy i ciała.

Będą masowe nawrócenia. Dusze zatwardziałe i zimne jak marmur poruszone będą łaską Bożą i znów staną się wierne i miłujące Boga.

Pan, mój Boski Syn Jezus, okaże wielkie miłosierdzie, jeżeli dobrzy ludzie będą się modlić za bliźnich.

Jest moim życzeniem, aby ta Godzina była rozpowszechniona.

Wkrótce ludzie poznają wielkość tej Godziny łaski.

Jeśli ktoś nie może w tym czasie przyjść do kościoła, niech modli się w domu".

I my, słuchając prośby Maryi, przyszliśmy 8 grudnia do Kolegiaty, aby uroczyście po Mszy Św. złożyć z księdzem proboszczem kwiaty pod figurą Maryi na placu kościelnym oraz wspólną modlitwą uczcić Tę, która życzy sobie, by ta Godzina rozszerzała się dalej.

 
W sieradzkiej kolegiacie poświęcono odnowione organy i modlono się w intencji bezrobotnych i pracodawców

4 grudnia br. w parafii pw. Wszystkich Świętych w Sieradzu miała miejsce uroczystość poświęcenia odnowionych organów oraz Dzień Modlitw za osoby bezrobotne, poszukujące pracy i pracodawców. Uroczystościom, na zaproszenie ks. prał. Mariana Bronikowskiego, proboszcza sieradzkiej kolegiaty i wikariusza biskupiego na rejon sieradzki przewodniczył Pasterz Diecezji, ks. bp Wiesław Mering, zaś okolicznościową homilię wygłosił ks. prał. Krzysztof Nykiel, regens Penitencjarii Apostolskiej. W Mszy św. dziękczynnej swoją obecność zaznaczyły również władze samorządowe z p. Pawłem Osiewałą, prezydentem Sieradza na czele, Wojciechem Siudmakiem malarzem i rzeźbiarzem oraz śpiewakiem operowym Dariuszem Stachurą.

Pasterz Diecezji wraził radość i uznanie, że w Sieradzu pamięta się o tym, że dzień 4 grudnia to nie tylko dzień modlitwy za bezrobotnych, ale przede wszystkim solidarności z nimi. Akcja ta powstała z inicjatywy polskich biskupów podczas 325. Zebrania Plenarnego Episkopatu Polski w listopadzie 2003 roku, a w Sieradzu została wyeksponowana dzięki staraniom ks. prał. Bronikowskiego. Ma to związek przede wszystkim z powstaniem w Sieradzu fabryki płytek Grupy Tubądzin, która jest największym takim zakładem w Europie Środkowo-Wschodniej. W nowej fabryce zatrudnienie znalazło już ponad 150 osób.

Oprócz modlitw w intencji bezrobotnych i pracodawców ks. bp Wiesław Mering dokonał poświęcenia odnowionych organów. Nowy, osiemnastogłosowy instrument w sieradzkiej kolegiacie został zainstalowany w 1914 roku, kiedy proboszczem był ks. prał. Władysław Mikołajewski. Świadczy o tym zachowany na wewnętrznej ścianie pudła II manuału zapis następującej treści:
W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Roku Pańskiego 1915, za pontyfikatu Papieża Benedykta XV-go organ ten zbudowano w fabryce organomistrza warszawskiego Adolfa Homana kosztem dobrowolnych ofiar poczciwych i szlachetnych parafian sieradzkich. Rok obecny jest strasznym rokiem europejskiej wojny. Biedna nasza Polska przesiąkła na wskroś krwią. Setki miast zburzonych, tysiące wsi zrównanych z ziemią, milion ludzi dobrowolnie uciekło w głąb Rosji lub siłą do tego zmuszonych zostało. Drożyzna, głód, choroby – to piekielny obraz dzisiejszej chwili. Jedyna nadzieja w Bogu Wszechmogącym. Proboszczem i dziekanem jest Ksiądz Władysław Mikołajewski, kanonik katedralny. Wikariuszami Ksiądz Marian Kubowicz i Ksiądz Aleksander Walczykowski. Pasterzem naszej diecezji kujawsko-kaliskiej jest biskup Stanisław Zdzitowiecki. Módlcie się za tego co to napisał. Ks. Władysław Mikołajewski.

Ks. prał. Marian Bronikowski powiedział, że „ks. Mikołajewski na pewno był tym, który należał do osób odważnych w roku 1914-1915, bowiem podjął się dzieła niebywałego, na wskroś historycznego […] Podczas remontu organów znaleziono dokument fundacyjny, tzw. wklejkę, która znajdowała się w samym zwieńczeniu szafy organowej […] Remont organów miał dwa etapy, a mianowicie renowację rokokowego prospektu organowego oraz remont materiału brzmieniowego, czyli piszczałek”.

Po zakończonej liturgii miał miejsce okolicznościowy koncert w wykonaniu artystów z Teatru Wielkiego z Łodzi na czele z p. Dariuszem Stachurą.

ks. Łukasz Przelazły

artykuł pochodzi ze strony diecezja.wloclawek.pl

 

Copyright © 2010 Parafia Wszystkich Świętych w Sieradzu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Created by simea.pl