Wydarzenia

Poświęcenie tornistrów i przyborów szkolnych w naszej parafii - 03.09.2017

3 września br. na Mszy Świętej o godz. 11:30 najmłodsi parafianie wraz ze swoimi rodzicami zgromadzili się w sieradzkiej kolegiacie, aby podziękować za radosne i bezpieczne wakacje oraz poprosić Pana Boga o błogosławieństwo na rozpoczynający się rok szkolny 2017/2018.

Widocznym i jednocześnie pięknym znakiem prośby o Bożą łaskę było przyniesienie przez dzieci swoich tornistrów i przyborów szkolnych, które w ramach niedzielnej Eucharystii pobłogosławił Ksiądz Proboszcz. Przyglądając się przyniesionym plecakom nie sposób było nie zauważyć olbrzymiej inwencji twórczej i pomysłowości, jaka przyświecała młodym parafianom przy zakupie swoich nowych tornistrów.

Ksiądz Proboszcz zapowiedział tym samym, iż prawdopodbnie w przyszłym roku uda się zorganizować pewnego rodzaju konkurs na najpiękniejszy szkolny plecak, aby zachęcić jeszcze większą liczbę najmłodszych parafian do przedstawienia błogosławiącemu Panu swoich nowych przyborów szkolnych. Najmłodszym uczniom, jak również całej młodzieży naszej parafii wszyscy życzymy sukcesów i wielu łask od Wszechmogącego Boga!

Koncert ks. Zygmunta Słomskiego - 03.09.2017

W ostatnią niedzielę o godzinie 17:00, w Domu Katolickim przy naszej parafii miał miejsce koncert ks. kan. Zygmunta Słomskiego - proboszcza parafii bł. Doroty z Mątew w Gdańsku Jasieni. 

Ks. Zygmunt jest kompozytorem i poetą. Razem ze swoim przyjacielem Bogusławem Olszonowiczem, muzykiem z zespołu Duval, a jednocześnie reżyserem i operatorem, należy do Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy w Gdańsku. Są oni również wspólnymi inicjatorami własnej telewizji parafialnej. 

Koncert ks. Słomskiego odbył się w ramach 70 rocznicy urodzin bł. ks. Jerzego Popiełuszki, która przypada 14 września. Wydarzenie to zgromadziło kameralne grono parafian, którzy wraz ze swoimi duszpasterzami wysłuchali ciekawych kompozycji i aranżacji przedstawionego wyżej duetu. Na koniec zaproszeni goście zachęcili słuchaczy do nabycia płyt z kazaniami bł. ks. Jerzego, aby w tę szczególną rocznicę jego urodzin brzmiał w uszach i sercach jego męczeński głos w walce o wolność i prawdę.

 

Źródło biografii: http://kultura.wiara.pl/doc/2300424.Parafia-okiem-kamery

 

Apel Jasnogórski - 01.09.2017

 Na dwa dni po powrocie pielgrzymki sieradzkiej, w naszej sieradzkiej kolegiacie miał miejsce wpisany w stałą tradycję parafii Apel Jasnogórski. Zgromadził on bardzo wielu tak pielgrzymów, jak i parafian, którzy w godzinie apelowej pragną zwrócić swoje serca ku Pani Jasnogórskiej.

Tym razem Apel poprowadził ks. Bartosz Andrzejewski - wikariusz parafii Św. Urszuli Ledóchowskiej w Sieradzu, któryw tym roku pielgrzymował  już po raz drugi z Sieradza na Jasną Górę. W swoim rozważaniu wskazał on na tęsknotę do wydarzeń z pielgrzymiego szlaku, która ma kształtować w pielgrzymach radość i miłość ku Matce Bożej. 

Modlitwie apelowej tradycyjnie towarzyszyła grupa muzyczna tegorocznej pielgrzymki, który angażował modlących się do wspólnego uwielbiania Pana Boga i Matki Bożej. 

Na zakończenie Apelu ks. Krzysztof Mętlewicz - przewodnik pielgrzymki - przypomniał, że Apele będą miały miejsce w każdy pierwszy piątek miesiąca. Kolejny już 6 października o godz. 21:00. Zapraszamy!

Powrót 407 Pieszej Pielgrzymki Sieradzkiej - 29.08.2017

 29 sierpnia br. tuż przed godziną 19:00 do naszego miasta powróciła 407. pielgrzymka sieradzka. Na entuzjastyczną grupę radosnych pielgrzymów czekali duszpasterze, rodziny oraz wszyscy mieszkańcy Sieradza. 

Do ponad 300 osobowej grupy pielgrzymów już od wejścia do miasta zaczęli dołączać najbliżsi i znajomi, którzy utrudzonych pątników przywitali kwiatami i uściskami. Nie zawiodła również miejscowa Policja, która towarzyszyła kolumnie pielgrzymiej od Burzenina, przez ulice miasta, aż do wejścia do sieradzkiej kolegiaty. 

Pielgrzymów radośnie wprowadziła sieradzka asysta, bractwo kurkowe oraz Stowarzyszenie Motocyklistów "Sieradzanie", zaś Straż Pożarna uruchomiła syreny alarmowe, by całe miasto się dowiedziało o owym radosnym wydarzeniu. 

Pielgrzymi swoje kwiaty złożyli tradycyjnie przed wejściem do świątyni, układając je w krzyż. W drzwiach kościoła czekali ks. inf. Marian Bronikowski - Proboszcz Parafii Wszystkich Świętych w Sieradzu oraz ks. prał. Mirosław Miłek - Proboszcz Parafii Najświętszego Serca Jezusa w Sieradzu, którzy ze czcią ucałowali pielgrzymkowy krzyż, który przewodził pątniczej grupie.

Wewnątrz świątyni pielgrzymi oddali cześć Jezusowi Chrystusowi i Matce Bożej za łaskę dotarcia do celu, po czym swoje słowo do pielgrzymów skierował ks. inf. Marian Bronikowski. Ksiądz Proboszcz podziękował pielgrzymom za podjęty trud i zachęcił do wniesienia radości w rodziny, miejsca pracy i szkoły. Następnie do pielgrzymów zwrócił się ks. prał. Sławomir Kasprzak - ojciec duchowny pielgrzymki, który udzielił pielgrzymom końcowego błogosławieństwa. Pięknym uwieńczniem powitania pielgrzymów była zachęta Księdza Infułata, aby wszyscy pielgrzymi oraz parafianie odśpiewali "Barkę" i ucałowali relikwie św. Jana Pawła II.

407 Piesza Pielgrzymka Sieradzka wyruszyła na Jasną Górę - 22.08.2017

        22 sierpnia br. o godzinie 8:00 około 600 pielgrzymów wyruszyło w pieszej pielgrzymce z Sieradza na Jasną Górę. Jest to już 407 raz, kiedy sieradzanie i okoliczni mieszkańcy odkładają na bok pracę i swój okres wczasowy, aby podjąć 8-dniowe rekolekcje w drodze. Pątnicy sieradzcy wyruszyli pod hasłem „Idźcie i głoście”, które ma skłaniać każdego z pielgrzymów do dawania świadectwa swojej wiary oraz głoszenia Dobrej Nowiny przez słowo, modlitwę i budujący przykład, że Ewangelia Jezusa Chrystusa jest świętym, niezmiennym i centralnym drogowskazem w ich życiu.

Wszyscy pielgrzymi i parafianie zgromadzili się o godzinie 6:30 w sieradzkiej kolegiacie na uroczystej Eucharystii, której przewodniczył ks. inf. Marian Bronikowski – proboszcz parafii Wszystkich Świętych w Sieradzu. Wśród koncelebransów obecni byli księża proboszczowie z sieradzkich parafii oraz prezbiterzy, którzy zdecydowali się wziąć udział w tegorocznej pielgrzymce. Homilię wygłosił pochodzący z parafii Wszystkich Świętych ks. Dawid Matusiak. W podjętym rozważaniu odwołał się do biblijnej postaci wojownika Gedeona, wskazując, że Bóg wybiera to, co słabe i niewielkie, gdyż patrzy na możliwości powołanego człowieka dalej, niż on sam. Ks. Dawid zauważył panującą wśród pielgrzymów radosną atmosferę, której wynikiem ma być ufne podążanie wprost w ramiona Matki, która od 300 lat króluje w jej jasnogórskim wizerunku. Odwołując się do tegorocznego hasła pielgrzymki wezwał słuchaczy, aby naśladując Chrystusa mieli ręce miłosierne
i zawsze gotowe do błogosławienia bliźnim.

Na zakończenie Mszy  świętej ks. inf. Marian Bronikowski – proboszcz parafii Wszystkich Świętych w Sieradzu – pozdrowił wszystkich pielgrzymów i poprosił, aby wszystkie intencje parafii i diecezji zanieśli przed Tron Matki Bożej. Przed udzieleniem błogosławieństwa wybrany z woli Księdza Proboszcza nowy kierownik pielgrzymki ks. Krzysztof Mętlewicz wręczył znaki pielgrzymki władzom lokalnym oraz prezbiterom, którzy udają się na tegoroczny pielgrzymi szlak.

Trasa pielgrzymki będzie obejmowała trzy dni drogi. Pierwszy dzień to ponad 30 km marszu, , drugi dzień przyniesie ok. 40 kilometrów do przebycia, zaś ostatni etap pielgrzymowania na Jasną Górę to podobny długością odcinek kierujący ku Matce Bożej, którą pielgrzymi ujrzą około godziny 17:30. Tuż przed wejściem na Wały Jasnogórskie do pątników dołączy tradycyjna sieradzka asysta, aby w tak zjednoczonej wspólnocie pokłonić się Jasnogórskiej Pani. Po odpoczynku pielgrzymów na Jasnej Górze, który obejmie przede wszystkim uczestnictwo w obchodach Uroczystości Matki Bożej Częstochowskiej (26 sierpnia), pątnicy dzień później wyruszą w drogę powrotną, która przebiegnie tą samą trasą, co droga wiodąca na Jasną Górę.

Dożynki parafialne - 20.08.2017

Dnia 20 sierpnia br. o godzinie 10:00 miała miejsce uroczysta Msza Święta dziękczynna za tegoroczne plony. Mszy Świętej przewodniczył proboszcz parafii ks. inf. Marian Bronikowski, zaś okolicznościowe Słowo wygłosił goszczący w naszej parafii dk. Łukasz Glazer z Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Poznaniu. Cała uroczystość rozpoczęła się od powitania delegacji dożynkowych, które zostały wprowadzone do parafialnej światyni w świątecznej i podniosłej oprawie.

Dk. Łukasz w podjętym rozważaniu wskazał na rolę wiary w życiu chrześcijan, która ma ciągle się rozwijać i skłaniać ku wdzięczności za okruchy łaski, jakie każdy z nas otrzymuje. Tym samym kaznodzieja zwrócił uwagę, że niezbędnym pokarmem dla każdego z nas jest pokarm Eucharystyczny, którego materią jest z kolei owoc ziemi i pracy ludzkich rąk.

Po homilii Ksiądz Proboszcz poświęcił dary ziemi oraz wieniec dożynkowy w formie Bazyliki Licheńskiej, który tradycynie wykonali mieszkańcy jedynej wsi na terenie parafii - Mnichowa. W słowie wieńczącym liturgię Ksiądz Infułat podziękował rolnikom za podejmowany co roku trud pracy na roli i za przykład ich wiary oraz zachęcił wszystkich parafian do jeszcze bardziej uroczystej oprawy święta dożynkowego w przyszłym roku. Odnosząc się do pieczołowicie wykonanej "repliki" Bazyliki Licheńskiej wyraził swoją nadzieję, że w niedalekiej przyszłości również nasza wspólnota parafialna będzie miała swoją bazylikę, do której aktualnie pretenduje sieradzka fara.

Copyright © 2010 Parafia Wszystkich Świętych w Sieradzu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Created by simea.pl