Wydarzenia

Pielgrzymki z Korei Południowej w naszej Bazylice - 17.05.2019

17 maja br. w murach bazyliki kolegiackiej w Sieradzu gościła czterdziestoosobowa pielgrzymka z Korei Południowej. Kierownikiem i organizatorem tej wspaniałej inicjatywy był ks. Jarosław Kamieński SAC.

O godz. 15:00 pielgrzymi odmówili Koronkę do Miłosierdzia Bożego, po czym wikariusz biskupi sieradzki – ks. inf. Marian Bronikowski zapoznał pątników z pięknem i historią „perły ziemi sieradzkiej”.

W odpowiedzi na zachętę Księdza Infułata, koreańscy goście zawierzyli siebie oraz swoich bliskich przemożnej opiece św. Józefa w jego lokalnym wizerunku, po czym udali się do kaplicy Matki Bożej, gdzie oddali cześć relikwiom św. Jana Pawła, zatrzymując swoją uwagę również przy unikalnym odlewie dłoni Ojca Świętego.

Po wizycie w świątyni, pielgrzymi z racji 99 rocznicy urodzin św. Jana Pawła II, zapoznali się z papieską wystawą zdjęć na dziedzińcu świątyni.

Uwieńczeniem duchowych przeżyć było wspólne spożycie okolicznościowego tortu, przygotowanego dla uczczenia Świętego Jubilata oraz uhonorowania koreańskich przyjaciół za ich pątniczą obecność w murach prastarej bazyliki.

Procesja Fatimska - 13.05.2019

 13 maja br. rozpoczęliśmy w naszej parafii cykl nabożeństw fatimskich. Mszy Św. o godz. 20:00 w intencji miasta przewodniczył ks. Krzysztof Mętlewicz – nasz wikariusz. W homilii przypomniał, jak ważna dla sieradzkich rodzin jest orędownicza troska Maryi i zawierzanie jej naszych problemów i spraw.

Po Mszy Św. w Bazylice rozpoczęliśmy różaniec wynagradzający NMP, który wraz z procesją poprowadził nasz wikariusz – ks. Przemysław Janiak. Procesja tradycyjnie przeszła sieradzkim rynkiem, wieńcząc swój powrót do fary ucałowaniem relikwii św. Jana Pawła II – wspominanego tego dnia przez zamach z 13 maja 1981 na placu Św. Piotra.

 
Premier RP odwiedził naszą Bazylikę - 12.05.2019

 Niecodzienną i zaskakującą wizytę w naszej Bazylice złożył w niedzielę p. Mateusz Morawiecki, Premier RP, biorąc czynny udział w Eucharystii o godz. 20:00. Przed końcem Liturgii w imieniu wszystkich parafian słowa gościnnego pozdrowienia oraz wdzięczności za przybycie do sieradzkiej fary wyraził proboszcz naszej wspólnoty ks. inf. Marian Bronikowski. Pan Mateusz Morawiecki otrzymał również obraz św. Józefa Sieradzkiego, nasz lokalny album "Sieradzka Perła Świętości", płytę z zapisem dźwiękowym naszych organów oraz świeżo wydany album "Pro Patria Semper" archiwizujący jubileuszowe obchody Święta Niepodległości w diecezji włocławskiej, w tym również z naszej parafii. Po zakończonej Eucharystii, Pan Premier krótko zwiedził naszą świątynię, podziwiając jej historyczne i architektoniczne walory.

I Komunie Święte dla SP nr 1 i SP nr 4 - 05. - 12.05.2019

  5 i 12 maja br. w naszej parafii przeżywaliśmy I Komunie Święte dzieci ze SP nr 1 oraz SP nr 4. Liturgii Mszy Św. o godz. 10:00 tradycyjnie przewodniczył ks. inf. Marian Bronikowski – proboszcz naszej wspólnoty. Dzieci komunijne przed rozpoczęciem Liturgii, na dziecińcu Bazyliki otrzymały błogosławieństwo rodziców, by chwilę później procesyjnie udać się z radością na Mszę Świętą.

Radość przeżywanej uroczystości dzieci wyraziły w procesji z darami, niosąc dary eucharystyczne, chleby, owoce, kwiaty, czy własnoręcznie przygotowane serca czekające na przyjście Pana Jezusa.

Po najważniejszym i kulminacyjnym przeżyciu Komunii Świętej, dzieci przez śpiew i gesty wyraziły swoje uwielbienie i dziękczynienie Panu Jezusowi. Chwilę później wszyscy zaangażowani w organizację i przebieg uroczystości otrzymali kwiaty i życzenia. Nie zabrakło także szczególnych podziękowań dla Księdza Proboszcza, katechetów oraz naszego wikariusza – ks. Przemysława, który prowadził z dziećmi bezpośrednie próby przed niedzielnymi celebracjami.

Ważnym elementem tradycji jest „biały tydzień”, w czasie którego przez pięć dni po I Komunii Świętej dzieci w swoich białych albach uczestniczą w Mszach Świętych o godz. 18:00, ciągle na nowo radując się z przyjęcia do swego serca Jezusa Chrystusa.

Msza Święta Dziękczynna za Sakrament Bierzmowania - 08.05.2019

 8 maja br. w Uroczystość św. Stanisława BM w naszej Bazylice celebrowaliśmy Mszę Dziękczynną za sakrament bierzmowania naszej młodzieży. Mszy Św. przewodniczył proboszcz naszej wspólnoty - ks. inf. Marian Bronikowski. Licznie zgromadzoną młodzież z radością powitał celebrans Liturgii, który również wygłosił okolicznościową homilię. Nawiązując do aktualnego nauczania Ojca Świętego Franciszka przypomniał młodym, jak ważne jest odkrywanie i rozwijanie swojej chrześcijańskiej tożsamości. Porównując młodych do "pięknych kwiatów" wskazał, że każdy z nich ma stanowić oryginał przez swój charakter, talenty i obecność we wspólnocie Kościoła. Na zakończenie Mszy Św. młodzi wyrazili swoją wdzięczność pod adresem Ks. Proboszcza, nie szczędząc także gromkich oklasków. 

Ks. Biskup Stanisław Gębicki obchodził 50 lecie kapłaństwa - 04.05.2019

4 maja br. w Bazylice Kolegiackiej w Sieradzu miało miejsce uroczyste dziękczynienie za 50 lat kapłaństwa sufragana Kościoła Włocławskiego – J.E. Ks. Bpa Stanisława Gębickiego. Tego dnia bowiem Ksiądz Biskup pełnił w Parafii Wszystkich Świętych posługę duszpasterską, udzielając sakramentu bierzmowania prawie 200 młodym. Bierzmowani podzieleni byli na dwie grupy i przyjęli sakrament na Mszy Św. o godz. 11:00 i 15:00. Za bezpośrednie przygotowanie młodzieży odpowiadali katecheci oraz nasz wikariusz ks. Patryk Laskowski.

Czcigodny Jubilat przewodniczył Liturgii Mszy Św. o godz. 15:00, która zgromadziła tłumy Sieradzan, chcących uhonorować Księdza Biskupa swoją modlitwą, darami i dobrym słowem. W czasie Liturgii wszyscy księża oraz parafialne delegacje złożyły na ręce celebransa serdeczne życzenia, wspominając niezwykły rok 1969, gdy ówczesny neoprezbiter – ks. Stanisław Gębicki – rozpoczynał wikariuszowską posługę w sieradzkiej farze. Niewątpliwie poruszającym faktem była obecność tych wiernych, wobec których Ks. Biskup pełnił w tamtym czasie kapłańską posługę, jak m.in. pobłogosławienie związku małżeńskiego państwa Włodzimierza i Bożeny Skrzypińskich.

Ks. Biskup w końcowym słowie wyraził swoją wielką radość i wdzięczność wobec wszystkich, którzy w tym dniu modlili się w jego intencji. Wspominając swoje pierwsze miesiące kapłaństwa w sieradzkiej kolegiacie, zaznaczył, że przeżył tu wiele bardzo znaczących dla niego wydarzeń, które kształtowały jego młode kapłaństwo.

Copyright © 2010 Parafia Wszystkich Świętych w Sieradzu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Created by simea.pl