Wydarzenia

408 Pielgrzymka Sieradzka - 22. - 29.08.2018

 22 sierpnia br. o godzinie 8:00 około 650 pielgrzymów wyruszyło  w pieszej pielgrzymce z Sieradza na Jasną Górę. Jest to już 408 raz, kiedy sieradzanie i okoliczni mieszkańcy odkładają na bok pracę i swój okres wczasowy, aby podjąć 8-dniowe rekolekcje w drodze. Pątnicy sieradzcy w tym roku dziękują Bogu i Jasnogórskiej Pani za fakt ogłoszenia tytułu i godności Bazyliki Mniejszej Wszystkich Świętych w Sieradzu, 100 – lecie odzyskania przez Polskę niepodległości, a także pochylają się na tematyką przeżywanego roku duszpasterskiego pod hasłem „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”.

Wszyscy pielgrzymi i parafianie zgromadzili się o godzinie 6:30 w sieradzkiej bazylice na uroczystej Eucharystii, której przewodniczył ks. inf. Marian Bronikowski – proboszcz parafii Wszystkich Świętych w Sieradzu. Wśród koncelebransów obecni byli księża proboszczowie z sieradzkich parafii oraz prezbiterzy, którzy zdecydowali się wziąć udział w tegorocznej pielgrzymce. Homilię wygłosił ks. Bartosz Andrzejewski – kaznodzieja Pielgrzymki. Wskazał na potrzebę przenoszenia wymiaru pielgrzymowania na życie po powrocie z pątniczego szlaku. Zachęcał również podejmujących trud do pójścia na szlak ze świadomością, że ten styl życia pielgrzyma ma się stawać stylem życia w ogóle, pewnego rodzaju obrazem życia chrześcijanina.
Na zakończenie Mszy świętej ks. inf. Marian Bronikowski – proboszcz parafii Wszystkich Świętych w Sieradzu – pozdrowił wszystkich pielgrzymów i poprosił, aby wszystkie intencje parafii i diecezji zanieśli przed Tron Matki Bożej. Przed udzieleniem błogosławieństwa kierownik pielgrzymki ks. Krzysztof Mętlewicz wręczył znaki pielgrzymki władzom lokalnym oraz prezbiterom, którzy udają się na tegoroczny pielgrzymi szlak.
Trasa pielgrzymki będzie obejmowała trzy dni drogi. Pierwszy dzień to ponad 30 km marszu, , drugi dzień przyniesie ok. 40 kilometrów do przebycia, zaś ostatni etap pielgrzymowania na Jasną Górę to podobny długością odcinek kierujący ku Matce Bożej, którą pielgrzymi ujrzą około godziny 17:30. Tuż przed wejściem na Wały Jasnogórskie do pątników dołączy tradycyjna sieradzka asysta, aby w tak zjednoczonej wspólnocie pokłonić się Jasnogórskiej Pani. Po odpoczynku pielgrzymów na Jasnej Górze, który obejmie przede wszystkim uczestnictwo w obchodach Uroczystości Matki Bożej Częstochowskiej (26 sierpnia), pątnicy dzień później wyruszą w drogę powrotną, która przebiegnie tą samą trasą, co droga wiodąca na Jasną Górę.
 
Odpust ku czci św. Kajetana -07.08.2018

 Trwając w lokalnej tradycji naszych Parafian oraz przeżywając liturgiczne wspomnienie św. Kajetana przeżywaliśmy w naszej wspólnocie Uroczysty Odpust. Obchody tego wydarzenia mają miejsce w kaplicy św. Kajetana na Krakowskim Przedmieściu, gdzie licznie zgromadzeni Parafianie co roku gromadzą się na wspólnej modlitwie za siebie oraz za swoich bliskich. 

W tym roku Mszy Św. Odpustowej przewodniczył ks. Patryk Laskowski, nasz neoprezbiter. Wygłosił on również okolicznościowe Słowo Boże, w którym przybliżył zebranym biografię św. Kajetana. Podsumowując rozważanie ewangeliczne wskazał, że "świętość nie polega na jakiś nadzwyczajnych wydarzeniach w naszym życiu, lecz polega wyłącznie na jednej zasadzie – kierowaniu się w życiu zasadami Ewangelii i spalaniem się miłością do każdego człowieka, zwłaszcza tego wzgardzonego i odepchniętego. Niech dzisiejszy patron pomaga nam żyć nauką Chrystusa, którą sam tak bardzo umiłował".

Na zakończenie Liturgii wyrazy wdzieczności wobec celebransa i wszystkich zebranych wygłosił ks. inf. Marian Bronikowski - proboszcz naszej parafii. Chwilę po Eucharystii wraz z księżmi wikariuszami udał się do odnowionych krzyży na Krakowskim Przedmieściu, które dzięki lokalnym staraniom zostały świeżo odrestaurowane.

Wieczór Miłosierdzia ze św. Janem Pawłem II - 02.08.2018

 W I czwartek miesiąca sierpnia oraz w Odpust Porcjunkulii w naszej Sieradzkiej Bazylice przeżywaliśmy kolejny Wieczór Miłosierdzia ze św. Janem Pawłem II. Po zakończonej wieczornej Eucharystii licznie zebrani parafianie wysłuchali świadectwa ks. Patryka Laskowskiego - wikariusza naszej parafii, który opowiadał o swoim doświadeczeniu duchowości i życia Papieża Polaka. Po dzieleniu się świadectwem ks. Patryk poprowadził Koronkę do Miłoserdzia Bożego w intencji nowych powołań do kapłaństwa, misji oraz życia konsekrowanego.

Uroczyste Zakończenie Peregrynacji Figury św. Michała Archanioła w naszej Sieradzkiej Bazylice - 27.07.2018

 27 lipca br. o godz. 18:00 w Sieradzkiej Bazylice Kolegiackiej rozpoczęła się uroczysta Eucharystia, która zakończyła peregrynację figury św. Michała Archanioła. Trwające cztery miesiące nawiedzenie Św. Michała Archanioła z Góry Objawień na Gargano rozpoczęła się 9 kwietnia br. przy aprobacie Pasterza Diecezji J.E. Ks. Biskupa Wiesława Alojzego Meringa.


Ksiądz Biskup przewodniczył uroczystej Liturgii, którą wraz z nim koncelebrowali Regens Penitencjarii Apostolskiej ks. prał. Krzysztof Nykiel, Przełożony Generalny Zgromadzenia Księży Michalitów ks. Dariusz Wilk CSMA, diecezjalny koordynator peregrynacji ks. Marcin Idzikowski, a także księża dekanatu zduńskowolskiego oraz dwóch dekanatów sieradzkich. Obecni na Uroczystościach byli także przedstawiciele władz państwowych i samorządowych w osobach Ministra Witolda Waszczykowskiego, Starosty Sieradzkiego Mariusza Bądziora, Przewodniczącego Rady Miejskiej Mirosława Antoniego Owczarka i Wiceprezydenta Miasta Rafała Matysiaka.


Wszystkich zebranych na Eucharystii powitał w słowie wprowadzenia proboszcz sieradzkiej fary ks. inf. Marian Bronikowski. Homilię wygłosił posługujący w czasie peregrynacji w naszej parafii Wikariusz Generalny Księży Michalitów ks. Rafał Kamiński CSMA. W podjętym rozważaniu zwrócił on uwagę na wielką i realną potrzebę zwracania się o wsparcie właśnie do św. Michała Archanioła. To przecież Książe Niebieski „przypomina ciągle ludziom o woli Boga i pomaga w szukaniu Jej. Wolę Boga z kolei znajdujemy w Słowie Bożym. Dziś w Ewangelii Chrystus mówi o ludzkim sercu otwartym na Słowo […] Wielu zamiast szukać Bożej drogi, wyznacza swoje ścieżki. Trudno tam usłyszeć Boga. Są jednak serca, które szukają Boga żywego, które wołają <Któż jak Bóg!>. To serca, które są gotowe wydawać owoce. Św. Michał cichy i pokorny uczy nas, byśmy na dnie naszych serc odnajdywali prawdę ewangeliczną, którą Bóg zasiewa w nasze serca”.


Na zakończenie Eucharystii głos zabrał Generał Michalitów ks. Dariusz Wilk CSMA. W słowach wielkiej radości podsumował on kończącą się peregrynację Św. Michała Archanioła w diecezji włocławskiej, czego wyraźnym gestem wdzięczności było wręczenie Pasterzowi Diecezji medalu Bene Merenti za wspaniałą postawę wobec wszystkich księży michalitów prowadzących peregrynację w parafiach Kościoła Włocławskiego.


Podziękowania na ręce Ks. Biskupa złożył również diecezjalny koordynator peregrynacji, a także delegacja parafian sieradzkiej fary. Następnie słowa wdzięczności skierował ks. inf. Marian Bronikowski, który Wikariusza Generalnego Michalitów oraz Koordynatora Peregrynacji w Polsce ks. Rafała Szwajcę CSMA obdarował otaczany szczególnym kultem Sieradzan obraz św. Józefa z Sieradzkiej Bazyliki. Ks. Biskup z kolei otrzymał znaczek 408 Sieradzkiej Pielgrzymki wraz z Legitymacją Pątnika Sieradzkiego.


Po zakończonej Eucharystii Ks. Biskup wraz z całym prezbiterium ponowił akt zawierzenia diecezji włocławskiej pod wierną straż Księcia Aniołów. Druhowie Strażacy ponieśli figurę za zewnątrz, gdzie wszyscy pożegnali widzialny znak obecności św. Michała we wspólnocie parafii i diecezji włocławskiej.


Zgodnie z podsumowaniem Diecezjalnego Koordynatora Peregrynacji „cudowna figura odwiedziła 108 parafii. W ramach przygotowania do parafialnego nawiedzenia: w 8 parafiach odbyły się rekolekcje poprowadzone przez księży Michalitów; w dwóch parafiach przeprowadzone zostały misje święte; w 25 parafiach, na prośbę księdza proboszcza, wierni przeżywali niedzielę anielską. Ponadto kilkanaście parafii zaprosiło księży michalitów na rekolekcje, misje święte i kolejne peregrynacje cudownej figury. W wielu parafiach poświęcono i zainstalowano figurę św. Michała Archanioła na stałe. W wielu parafiach wprowadzono nabożeństwo do św. Michała Archanioła. Podczas peregrynacji, około 12 000 osób przyjęło Szkaplerz św. Michała Archanioła”.

Zdjęcia: ks. Julian Głowacki (Ład Boży), Karolina Matusia i Magdalena Chudzik (Wspólnota Młodzieżowa Emaus).

Peregrynacja Figury Św. Michała Archanioła z Góry Objawień Gargano - 26.07.2018

Oto dziś nadszedł długo wyczekiwany przez nas dzień. W czwartkowe popołudnie licznie zgromadzeni parafianie wraz z duszpasterzami oczekiwali przybycia figury św. Michała Archanioła. Przed godz. 18:00 figura w towarzystwie pojazdów Straży Pożarnej przybyła do oczekujących. Ks. Kan. Jan Witkowski - proboszcz parafii św. Urszuli Ledóchowskiej przekazał koronę św. Michała proboszczowi naszej parafii ks. inf. Marianowi Bronikowskiemu, po czym druhowie strażacy ponieśli figurę do Sieradzkiej Bazyliki. Po przyjściu uroczystej procesji do wnętrza świątyni, uroczystego powitania dokonały dzieci naszej parafii, dorośli oraz proboszcz sieradzkiej fary. 

O godz. 18:00 rozpoczęła się Eucharystia, w czasie której homilię wygłosił Wikariusz Generalny Księży Michalitów ks. Rafał Kamiński. Po zakończonej Liturgii miała miejsce Adoracja Najświętszego Sakramentu, zakończona błogosławieństwem wszystkich zebranych. W godzinie Apelu o 21:00 wielu parafian wzięło udział w modlitwie skierowanej przez ręce Matki Bożej. Wtedy również nastąpiło uroczyste pobłogosławienie i nałożenie szkaplerzy św. Michała Archanioła tym parafianom, którzy zdecydowali się go z wiarą przyjąć.

Zdjęcia: Karolina Matusiak i Magdalena Chudzik (Wspólnota Młodzieżowa Emaus).

Zapowiedź Parafialnej Peregrynacji Figury św. Michała Archanioła z Góry Gargano.

Na prośbę Księży ze Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła, decyzją J. E. Ks. Biskupa Ordynariusza Wiesława Alojzego Meringa, 9 kwietnia 2018 roku w diecezji włocławskiej rozpoczęła się Peregrynacja Figury św. Michała Archanioła z Góry Objawień na Gargano we Włoszech. Jest to prawdziwy czas mocy i łaski. Michał Archanioł od pięciu lat, na nowo zdobywa Polskę i serca Polaków. Przybył także do naszej diecezji z włoskiego sanktuarium. Gdziekolwiek się pojawi, tłumy ludzi modlą się i proszą o jego pomoc w walce ze złem.

Najważniejsze owoce peregrynacji są niewidoczne dla oczu, bo dokonują się w sercach. A co widać na zewnątrz? W czasie nawiedzenia kościoły wypełnione są wiernymi od rana do wieczora, długie kolejki do spowiedzi ustawiają się przy konfesjonałach, a dzieci i młodzież cierpliwie czekają, by choć na chwile zbliżyć się do świętej figury. W czasie nawiedzenia wielu ludzi przyjmuje szkaplerz św. Michała Archanioła, aby za jego szczególną pomocą uzyskać łaskę dobrej spowiedzi dla siebie i innych, siłę w walce z nałogami i wadami, obronę przed herezjami, błędnymi i fałszywymi naukami, wybawienie dusz z czyśćca przez modlitwę i uzyskanie odpustów.


Do wspólnoty naszej parafii figura przybędzie 26 lipca br. i pozostanie do 27 lipca. Szczegółowy plan peregrynacji w naszej parafii podajemy poniżej:26.07.2018

17:30 - Nabożeństwo oczekiwania, uroczysta procesja do Bazyliki Kolegiackiej

18:00 - Msza Św. na rozpoczęcie nawiedzenia oraz nabożeństwo z modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie od nałogów za przyczyną św. Michała Archanioła z modlitwą wstawienniczą przed Najświętszym Sakramentem

21:00 - Wieczór ze św. Michałem Archaniołem w godzinie Apelu Jasnogórskiego
 


27.07.2018

7:00 i 8:00 - Msza Św. z homilią

10:30 - Koronka do św. Michała Archanioła i dziewięciu chórów anielskich

11:00 - Msza Św. za chorych i starszych z odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych i błogosławieństwem za przyczyną św. Michała Archanioła

12:00 - 15:00 - Czas osobistej modlitwy

15:00 - Adoracja Najświętszego Sakramentu (Koronka do Miłosierdzia Bożego i modlitwy przez przyczynę św. Michała Archanioła)

18:00 - Eucharystia pod przewodnictwem J.E. Księdza Biskupa Wiesława Alojzego Meringa - Zakończenie peregrynacji w Diecezji Włocławskiej.


Nawiedzenie prowadzą: ks. Rafał Kamiński -Wikariusz Generalny Zakonu Księży Michaelitów oraz ks. Rafał Szwajca - Dyrektor Peregrynacji Figury św. Michała Archanioła.


Zdjęcie oraz fragmenty tekstu pochodzą ze strony Diecezji Włocławskiej.

 

Copyright © 2010 Parafia Wszystkich Świętych w Sieradzu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Created by simea.pl