Wydarzenia

Modlitwa w intecnji rotmistrza Pileckiego i jego żony wraz ze ślubowaniem nowych członków Związku Strzeleckiego w Sieradzu

Miesiąc listopad obfituje jest czasem wspomnień i modlitwy o naszych bliskich zmarłych. Wśród nich jest wielu zasłużonych dla naszej Ojczyzny, o których pamiętamy w naszej sieradzkiej parafialnej świątyni. Kolejną ważną datą dla naszej wspólnoty parafialnej był 19 listopada 2015 r. Podczas Mszy  Świętej o godzinie 18.oo byliśmy świadkami ślubowaniu 4 nowych członków Sieradzkiego Związku Strzeleckiego, które odbyło się podczas Eucharystii ofiarowanej Panu Bogu w intencji rotmistrza Witolda Pileckiego i jego żony Marii Przewodniczył jej podczas Mszy Świętej koncelebrowanej ks. prał. Marian Bronikowski, proboszcz sieradzkiej Kolegiaty.

Osoba rotmistrza jest szczególnie bliska naszej polskiej historii. Rzadko spotyka się takich patriotów, którzy potrafili oddać wszystko dla Ojczyzny dla jej wolności i niezależności – podkreślał ks. Prałat w wygłoszonej homilii. Przedstawiając życiorys Rotmistrza i przypominając kolejne epizody z jego życia, które świadczyły o wielkiej miłości ks. Bronikowski podkreślił nie zawsze zauważaną motywację duchową Rotmistrza, która opierała się na ciągłej lekturze wspaniałej choć niedużej książeczki Tomasza a Kempis, w której nasz bohater się rozczytywał. Tuż przed swoją śmiercią w 1948 r. poprosił swoją żonę, aby i ona korzystała z tej lektur: „Kup koniecznie książkę Tomasza a Kempis O naśladowaniu Chrystusa i czytaj dzieciom fragmenty. To ci da siłę”.

Mając takich świadków umiłowania Ojczyzny, którzy czerpali siłę z umiłowania Boga mamy piękne przykłady życia, które polega na ofiarowaniu siebie drugiemu w imię miłości Boga i Ojczyzny. 

Wspólna modlitwa za zmarłych policjantów

17 listopada 2015 r. w sieradzkiej Kolegicie zgromadzili się funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu wraz ze swoimi bliskimi, aby modlić się w intencji zmarłych i zaginionych policjantów. Mszy Świętej przewodniczył i homilię wygłosił ks. Marian Bronikowski, wikariusz biskupi na rejon sieradzki oraz kapelan Policji w Sieradzu. W Eucharystii uczestniczyli funkcjonariusze wraz ze swoim pocztem sztandarowym ks. Prałat w homilii podkreślił znaczenie i honor sprawowania urzędu policjanta. Zaznaczył jednak, że w historii były też takie momenty, w których policjanci poddawali swój urząd służbie władzy ludowej zmuszani przez system do zachowań niezgodnych z ideałami służby drugiemu człowiekowi.

 

Dzień modlitwy w intencji wszystkich policjantów, którzy już odeszli do Pana był też dobrym momentem, aby wyrazić ogromną wdzięczność za wspaniałą współpracę Policji w Sieradzu z parafiami sieradzkimi, a przede wszystkim z parafią Wszystkich Świętych. W czasie wielu ważnych uroczystości o charakterze religijnym, w których również uczestniczy wielu znamienitych gości przybywających do nas zawsze można liczyć na życzliwą i fachową pomoc ze strony funkcjonariuszy Policji. Po przekazaniu tych podziękowań na ręce obecnego na liturgii komendanta Policji w Sieradzu p. nadkom. Wojciecha Kuśmierka zgromadzeni wierni wyrazili gromkimi oklaskami swoje uznanie dla służby policjantów zawsze gotowych do pomocy. 

Spotkanie kapłanów rejonu sieradzkiego

 We wtorek 17 listopada 2015 roku w parafii Wszystkich Świętych w Sieradzu odbyło się spotkanie kapłanów pracujących w rejonie sieradzkim.  Na spotkanie przybyło ponad 70 duchownych.  Spotkaniu przewodniczył pasterz diecezji włocławskiej J.E Ks. bp Wiesław Alojzy Mering, biskup włocławski.

Konferencje do zebranych wygłosił Ks. Henryk Zieliński, duchowny diecezji warszawsko-praskiej, dziennikarz, publicysta. Od 2005 roku redaktor naczelny tygodnika ” Idziemy” oraz Konsultor Rady ds. Społecznego Przekazu Konferencji Episkopatu Polski.

Na zakończenie spotkania bp Ordynariusz udzielił wszystkim zebranym błogosławieństwa, a gospodarz miejsca, Ks. dr Marian Bronikowski, wikariusz biskupi rejonu sieradzkiego zaprosił wszystkich uczestników na wspólny obiad. 

97 rocznica odzyskania niepodległości w sieradzkiej Kolegiacie

 Uroczyste obchody 97 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości rozpoczęły się Mszą Świętą koncelebrowaną w sieradzkiej Kolegiacie Wszystkich Świętych. Przewodniczył Jej wikariusz biskupi na rejon sieradzki ks. prał. Marian Bronikowski, zaś koncelebrantem był ks. ppłk Mariusz Śwliwiński, kapelan sieradzkich żołnierzy oraz proboszcz parafii garnizonowej w Sieradzu.

W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele władz państwowych w osobach Pań Posłanek i Panów Posłów z naszego rejonu, przedstawiciele władz powiatu i miasta na czele z prezydentem Sieradza p. Pawłem Osiewałą  i wiceprezydentem p. Rafałem Matysiakiem, radni Miasta Sieradz, przedstawiciele służb mundurowych, wydziałów oświaty oraz licznie zgromadzone poczty sztandarowe instytucji życia publicznego. Wśród nich na szczególną uwagę zasługują przedstawiciele sieradzkich szkół, również podstawowych, które przybyły na uroczystości dając świadectwo swojej miłości do Ojczyzny przez godną dojrzałą postawę oraz szacunek dla naszej państwowej historii.

W homilii, którą wygłosił ks. Bronikowski - przewodniczący uroczystej Eucharystii, wybrzmiał podziw, szacunek i wezwanie do pamięci za tych wszystkich, którzy tworzyli dojrzałą tkankę społeczną opartą na niepodległościowych wartościach w naszym kraju i regionie. Kaznodzieja nie zapomniał o aktualnych odniesieniach związanych z godną naśladowania postawą młodych patriotów, którzy również dzisiaj mają głęboko w sercu bezinteresowną służbę Ojczyźnie w duchu poświęcenia oraz wierności nieprzemijającym wartościom.

Tegorocznym uroczystościom z racji Święta Niepodległości towarzyszyło światło, które dotarło do nas dzięki harcerzom Chorągwi Łódzkiej z Kostiuchnówki na Ukrainie. W dniach 4-6 lipca 1916 roku pod Kostiuchnówką Legiony Polskie prowadziły działania obronne przeciwko oddziałom rosyjskim, stąd też mowa o Bitwie pod Kostiuchnówką. Dziś pozostał po tamtych czasach Cmentarz Legionowy, którym opiekują się między innymi harcerze Chorągwi Łódzkiej, którzy prowadzą także Centrum Dialogu Kostiuchnówka w odremontowanym budynku tzw. Polskiej szkoły.

Ogień Niepodległości dotarł również do nas, abyśmy rozpalali nasze serca i dusze jeszcze większą miłością do Ojczyzny i potrafili budować prawdziwą wspólnotę ludzi zjednoczonych wokół największych wartości, jakimi są Bóg, honor, sprawiedliwość i wzajemny szacunek prowadzący zawsze do zgody i zrozumienia. 

Goście z Brąszewic w sieradzkiej Kolegiacie

8 listopada 2015 r. gościł w naszej parafii zespół Noemi z Brąszewic. Młodzież ubogaciła swoim wspaniałym śpiewem Mszę Świętą o godz. 18.oo, której przewodniczył ks. prałat Marian Bronikowski. Po Eucharystii licznie zgromadzeni wierni mogli wysłuchać specjalnie na tę okazję przygotowanego repertuaru. Znalazły się w nim znane oraz nowe utwory muzyczne profesjonalnie wykonane przez naszych Gości. Młodzież dzieliła się z nami swoim entuzjazmem i radością. Na zakończenie ks. Prałat poświęcił specjalnie przygotowane na tę okazję krzyże, które otrzymał każdy uczestnik koncertu. Krzyże przygotowała również młodzież z Brąszewic. Oddając cześć św. Janowi Pawłowi II, szczególnie związanemu z naszą świątynią zakończyliśmy nasze spotkanie wspólnie odśpiewaną Barką – pieśnią tak bardzo lubianą przez naszego Papieża. 

Sieradzka młodzież wciąż wierna Litanii Miast

Wszystko rozpoczęło się dziewięć lat temu. Do wspólnoty modlitwy młodzieży polskich miast z inicjatywy ks. prałata Mariana Bronikowskiego, proboszcza sieradzkiej kolegiaty, dołączyła młodzież naszego miasta.

Pomysł Litanii Miast - o czym poinformował na falach Radia Maryja ks. Zbigniew Drzał, organizator całego przedsięwzięcia - narodził się pod trzema krzyżami gdańskimi, pod pomnikiem gdańskich stoczniowców. To właśnie tam zawsze ludzie gromadzili się, zwłaszcza w czasach stanu wojennego, kiedy to miejsce było otoczone kordonami milicji, wojska… Pierwszego listopada ludzie mieli łatwiejszy dostęp do tego miejsca, a z drugiej strony chcieli pokazać, że ich bliscy to nie tylko najbliżsi związani więzami pokrewieństwa, ale związani właśnie więzami krwi w sensie męczeństwa, to ci wszyscy, którzy zginęli w grudniu 1970 roku, w stanie wojennym, jak również wszyscy pozostali, którzy walczyli za naszą Ojczyznę. Stąd też mnóstwo zniczy płonęło w tym miejscu właśnie pierwszego listopada. Później ta tradycja zaczęła zanikać. To wyjątkowe miejsce opustoszało. Dlatego też postanowiliśmy ożywić Plac Trzech Krzyży z grupą młodych ludzi szczególnie poprzez modlitwę. I tak zrodziła się Litania za Miasto, a później Litania Miast.

W tym roku po raz kolejny wraz z Gdańskiem i Międzyrzeczem połączyliśmy się we wspólnocie modlitwy. Każde z miast uczestniczy aktywnie w Litanii Miast przygotowując swój materiał telewizyjny prezentujący ważne postaci z historii danych wspólnot bądź osób związanych z tymi wspólnotami. W tym roku postanowiliśmy we wspólnocie sieradzkiej młodzieży pokazać całej Polsce i światu przez fale eteru Telewizji Trwam, która towarzyszy Litanii Miast, postać świętego męczennika, pierwszego koreańskiego kapłana św. Andrzeja Kim Taegon. Może ktoś zapytać dlaczego? Nasz pomysł zrodził się z oczekiwania na Światowe Dni Młodzieży, które za kilka miesięcy będą się odbywać w Krakowie. Wcześniej młodzież koreańska zagości w Sieradzu i będzie przygotowywać się bezpośrednio do spotkania z papieżem właśnie u nas i razem z nami. Z tego powodu próbujemy już dzisiaj uczyć się świętości, która przekracza granice państw i narodów. Chcemy poznawać ciekawe historie świętych kościoła koreańskiego . Z kolei nasi przyjaciele z wyspy Jeju poznają historię naszych Świętych: św. Siostry Faustyny i św. Maksymiliana. I właśnie w taki sposób dzięki różnym projektom ewangelizacyjnym, wśród których wybija się Litania Miast, świętość łączy pokolenia. Szybkie internetowe łącza pozwoliły nam odebrać serdeczne życzenia młodych Koreańczyków, którzy już z wielką radością i niecierpliwością czekają na spotkanie w naszej diecezji i w naszym mieście. Elżbieta, która wybiera się na spotkanie z papieżem do Krakowa życzyła nam, abyśmy byli szczęśliwymi ludźmi, bo przecież chrześcijanin jest wezwany do szczęścia. Wszyscy zdążamy do świętości, trzeba nam więc bożego Błogosławieństwa i świadectwa Świętych, aby w pełni realizować zadania, do których wzywa nas Ewangelia.

1 listopada 2015 r. o godz. 20.oo w prastarym kościele p.w. Ducha Świętego na sieradzkim cmentarzu wraz z młodzieżą i starszymi łączyliśmy się z mieszkańcami Gdańska i Międzyrzecza we wspólnej modlitwie i refleksji podejmowanej nad tematem świętości. Za całość spotkania odpowiadał wikariusz parafii Wszystkich Świętych w Sieradzu, dekanalny duszpasterz młodzieży ks. Michał Styczyński. Do modlitwy apelowej wprowadził wszystkich zebranych opiekun sieradzkiej pielgrzymki ks. Jarosław Szpolorowski, a uroczystego błogosławieństwa udzielił ks. Mariusz Adamczewski. Na wspólnej modlitwie nie zabrakło diakonów kościoła włocławskiego, którzy pełnili posługę na cmentarzach z racji Uroczystości Wszystkich Świętych. 

Copyright © 2010 Parafia Wszystkich Świętych w Sieradzu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Created by simea.pl