Wydarzenia

Dzieci Holocaustu z wizytą w Sieradzu - 17.08.2017

17 sierpnia br. o godz. 17:00 Sieradzkie Muzeum Okręgowe we współpracy z Parafią Wszystkich Świętych w Sieradzu zorganizowało spotkanie z osobami, które uwrażliwiają swoich słuchaczy na dramat holocaustu. Do Sieradza zawitała p. Joanna Sobolewska – Pyz – Przewodnicząca Stowarzyszenia „Dzieci Holocaustu” oraz p. Anna Kołacińska – Gałązka – autorka książki „Nie mogliśmy pojąć dlaczego… Losy i przeżycia Dzieci Holocaustu” oraz wiceprzewodnicząca Stowarzyszenia „Drugie Pokolenie – Potomkowie Ocalałych z Holocaustu”.

Wspomniana książka jest syntezą wydanych już wcześniej wspomnień z lat 1991-2013. Jak zaznacza autorka we wstępie: książka „zawiera obszerny materiał faktograficzny oraz olbrzymi ładunek emocjonalny. Przedstawiają prawdę o sytuacji żydowskich dzieci w gettach i w ukryciu po aryjskiej stronie, opowiada o relacjach łączących ratujących i ratowanych, a także postawach i zachowaniach polskiego społeczeństwa wobec żydowskich uciekinierów”.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że p. Joanna Sobolewska – Pyz (Inka) jest jednym z żydowskich dzieci ocalonych przed koszmarem holocaustu. Przez wiele lat była wiceprzewodniczącą odpowiedzialną za działalność edukacyjną stowarzyszenia „Dzieci Holocaustu”. Od 2012 roku jest jego przewodniczącą. W latach 90., współpracując z założoną przez Stevena Spielberga Fundacją Zapisu Historii Ocalonych z Shoah, przeprowadziła 140 wywiadów z osobami, które przeżyły Holocaust. Jest autorką pomysłu wystawy „Moi żydowscy rodzice, moi polscy rodzice”.  Autorami wykonawczymi są z kolei p. Anna Kołacińska – Gałązka oraz p. Jacek Gałązka.

Ta właśnie wystawa odwiedziła już wiele polskich i zagranicznych miast. Odbędzie się ona również w Sieradzu w ramach diecezjalnych obchodów „Dnia Judaizmu” w styczniu 2018 roku, co będzie stanowiło reminiscencję naszego spotkania z zaproszonymi gośćmi. 

-----------------------------------------

Zdjęcia ze Strony Internetowej Muzeum Okręgowego w Sieradzu.

Procesja fatimska - 13.08.2017

 Po raz kolejny, w 100 rocznicę objawień w Fatimie - 13.08. br. udaliśmy się w procesji fatimskiej przez ulice naszego Miasta. Wszyscy parafianie czynnie włączyli się w modlitwę różańcową oraz pełen katolickiego ducha maryjny śpiew. Wzniesione  w dłoniach lampiony z kolei w znaczący sposób unaoczniły pragnienie nieba, które czciciele Maryi niosą w swoich sercach. 

Procesja  z figurą Matki Bożej i relikwiami św. Jana Pawła II oraz św. Dzieci Fatimskich tym razem przegiegła  przez ulicę Wodną, Podwale i Podrzecze. Nabożeństo poprowadził ks. Krzysztof Mętlewicz - wikariusz, zaś w poszczególne części różańca świętego ochocho włączali się przedstawiciele duchowieństwa, życia konsekrowanego, służby liturgicznej i wiernych świeckich.

Na zakończenie nabożeństwa ks. Krzysztof udzielił wszystkim zgromaadzonym błogosławieństwa, po którym wszyscy  mogli oddać cześć niesionym w procesji relikwiom. Aby jednak wiara w orędownictwo Maryi i miłość do Niej stale się potęgowała, każdy czciciel Maryi na sam koniec otrzymał od Księdza Proboszcza broszurę poświęconą nabożeństwu pierwszych sobót miesiąca.

Echa Światowych Dni Młodzieży w naszej parafii - 07.08.2017

7 sierpnia br. dla sieradzkiej wspólnoty parafialnej miał szczególne znaczenie. Parafianie tradycyjnie zgromadzili się tego dnia przy kaplicy poświęconej św. Kajetanowi, aby w jego liturgiczne wspomnienie przeżyć  Eucharystię  na  miejscu  dawnego  nieistniejącego  kościoła dedykowanego  św.  Mikołajowi. Pomimo lokalnego i parafialnego wydźwięku obchodzonego święta, parafianie mogli ponownie doświadczyć powszechności Kościoła, którą przeżywali dokładnie rok wcześniej w ramach Światowych Dni Młodzieży organizowanych na szczeblu diecezji włocławskiej.

 

Eucharystii, przewodniczył pochodzący z kolegiackiej parafii ks. Paweł Szczepaniak – student historii sztuki na Uniwersytecie w Rawennie. W wygłoszonej homilii celebrans wyszedł od biografii św. Kajetana, w której wskazał na niezwykle ważne zadanie niesienia świadectwa chrześcijańskiego wszędzie tam, gdzie się znajdziemy. Zaapelował on również do słuchaczy, aby „prosili za wstawiennictwem św. Kajetana o dwa dary. O charyzmat miłości, tej prawdziwej, skierowanej przede wszystkim do najbardziej potrzebujących, ubogich, chorych, którzy są pośród nas. I o charyzmat czasu”, którego źródło ma miejsce w bezinteresownym miłowaniu bliźnich.

Dla wielu parafian, którzy w czynny i wymierny sposób włączyli się w organizację Światowych Dni Młodzieży 2016 w farnej parafii, dużą niespodziankę sprawiła obecność na Eucharystii przedstawiciela koreańskiej młodzieży z wyspy Jeju /czyt.Czedżu/, którzy w poprzednim roku cieszyli się gościną  sieradzan. Na zakończenie Mszy Świętej młody Koreańczyk Jaesuk Kim (który na chrzcie przyjął imię Wawrzyniec) podzielił się swoimi wspomnieniami z pobytu w sieradzkiej parafii, którą spontanicznie nazwał swoim „drugim domem”. Wawrzyniec opowiedział również o swojej niedawnej pielgrzymce do Santiago de Compostella, w czasie której w swoim sercu i pamięci niósł wszystkie osoby, które serdecznie przyjęły jego samego i wszystkich Azjatyckich gości. Zapowiedział również kolejne odwiedziny, jednak już w większej grupie ze swoimi przyjaciółmi, którym ponownie pragnie pokazać gościnny i katolicki Sieradz.

Wawrzyniec poproszony o rozwinięcie opowiadania o swoich przeżyciach ze ŚDM, dał następujące świadectwo:

„Światowe Dni Młodzieży 2016 były dla mnie doświadczeniem świętości. Wcześniej uczestniczyłem w ŚDM 2011, ale po nich poczułem, że z powodu moich duchowych zmagań i innych skomplikowanych uczuć nie jestem człowiekiem religijnym.

Wraz z upływem czasu zrozumiałem, że było to tylko usprawiedliwianiem się. Chciałem wówczas znaleźć swoją wiarę ponownie. Na szczęście trafiłem na ŚDM 2016. Spotkanie tak wielu wierzących było wspaniałym doświadczeniem. Oni wszyscy przybyli do Polski po to, by spotkać Ojca Świętego. Dzięki nim mogłem poczuć, że moja wiara staje się większa. W czasie ŚDM 2016 mogłem odczuć wiele rzeczy: wdzięczność za moje życie, za innych ludzi, które kierowałem do mojego Pana.

To właśnie dzięki ŚDM 2016 zdecydowałem się na realizację pielgrzymki do Santiago de Compostella i mogłem ją skończyć.

Podsumowując – ŚDM 2016 są jednym z najcenniejszych doświadczeń w moim życiu”.

 

Fryzjerzy z całej Polski w sieradzkiej farze - 22.07.2017

 Tradycyjnie już po raz czternasty, 23 lipca br. o godzinie 18:00 w sieradzkim kościele farnym zgromadzili się przedstawiciele świata fryzjerstwa z całej Polski. Uroczysta Msza Święta celebrowana w liturgiczne święto patronki fryzjerów św. Marii Magdaleny miała miejsce w ramach festiwalu Sieradz Open Hair, w którego organizację włączyli się p. Bogusław Kulesza – przewodniczący sekcji fryzjerów przy Cechu Rzemiosł Różnych w Sieradzu oraz p. Stanisław Marczak – prezes Izby Rzemieślniczej w  Poznaniu.

Sieradzka kolegiata zgromadziła tego dnia wiele delegacji z szeroko pojętego świata sztuki fryzjerskiej. Na zaproszenie organizatorów czynnie w sprawowaną Eucharystię włączyli się mistrzowie i uczniowie fryzjerstwa z Poznania, Radomia, Krakowa, Łodzi, Olsztyna i Łasku oraz lokalne władze w osobach p. Rafała Matysiaka – wiceprezydenta Miasta Sieradz, p. Marka Kanickiego – wicestarosty powiatu sieradzkiego oraz p. Mirosława Owczarka – przewodniczącego Rady Miasta w Sieradzu.

Uczestnicy sobotniej liturgii modlili się szczególnie o Boże błogosławieństwo dla wszystkich żyjących fryzjerów, ale również o zbawienie wieczne dla zmarłego czterdzieści lat temu sieradzanina Antoniego Cierplikowskiego – słynnego na cały świat mistrza sztuki fryzjerskiej oraz Czesława Adamiaka – inicjatora sieradzkiego festiwalu Open Hair.

Mszy świętej przewodniczył oraz homilię wygłosił ks. inf. Marian Bronikowski – proboszcz parafii Wszystkich Świętych w Sieradzu. W podjętym rozważaniu wskazał na niezwykle ważne zadanie rozwijania otrzymanych od Boga talentów. W odniesieniu do fragmentu Ewangelii o dobrym ziarnie i chwaście kaznodzieja przypomniał o radykalnej postawie uczniów Chrystusa, którzy wśród grzesznego świata winni postępować w duchu Ewangelii. Tym samym wezwał zaproszonych gości do postawy wdzięczności za otrzymane talenty i wyjaśnił, jak we współczesnym świecie realizować ewangeliczne wezwanie do przynoszenia dobrych owoców.  

Procesja fatimska - 13.07.2017

 "Módlcie się, módlcie się bardzo i ponoście ofiary za grzeszników, bo wiele dusz idzie do piekła, gdyż nie ma nikogo, kto by się poświęcał za nie i modlił się". W odpowiedzi na wezwanie Pani Fatimskiej z 13 sierpnia 1917 roku, nieomal 100 lat później – 13 lipca br. sieradzka fara celebrowała tradycyjną modlitwę różańcową. W tym szczególnym czasie wielkiego jubileuszu wydarzeń z Fatimy cała wspólnota parafii poczytuje sobie za obowiązek podejmowanie modlitwy różańcowej, bowiem właśnie dzięki niej parafianie pragną podejmować modlitwę wynagradzającą zelżywości i bluźnierstwa skierowane do Osób Bożych i Maryi Panny, prosząc jednocześnie o wstawiennictwo „Pani z nieba” w ich osobistych sprawach.

W naszym lipcowym nabożeństwie wzięli udział goście z zagranicy, dzięki którym wszyscy parafianie mogli naocznie doświadczyć piękna i różnorodności Kościoła Powszechnego. Do sieradzkiej fary przybyli ks. dr Aleksandrs  Stepanovs –  dogmatyk,  Misjonarz  Miłosierdzia, odpowiedzialny  za Pastoralne Centrum  Duchowości  im.  Św.  Józefa w Līvbērzes (Łotwa), ks. Richard Vegerbauer z Węgier – student na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, diak. Gianluca Fabbian z Włoch – student prawa kanonicznego na Uniwersytecie św. Piusa X w Wenecji oraz studiujący tam również nasz diecezjanin ks. Łukasz Matuszak.

Punktem centralnym wspólnotowej modlitwy była Eucharystia o godzinie 20:00, po której z sieradzkiej fary wyruszyła oświetlona lampionami procesja fatimska. Nasi zagraniczni goście mieli możliwość czynnego włączenia w modlitwę różańcową, którą odmawiali w swoich rodzimych językach. Procesja wraz z figurą Pani Fatimskiej przeszła tradycyjnie ulicami Sieradza, zachęcając wszystkich mieszkańców do włączenia się w nieustanną modlitwę za siebie, Kościół oraz cały świat. Po powrocie do sieradzkiej kolegiaty nasi goście wyrazili swoją wielką radość z możliwości poznania duchowości Kościoła w Polsce, której widzialny znak odebrali we wspólnej modlitwie różańcowej. Po końcowym błogosławieństwie wszyscy uczestnicy nabożeństwa oddali cześć relikwiom św. Jana Pawła II, dla którego wydarzenia z Fatimy oraz modlitwa różańcowa zawsze miały szczególne i osobiste znaczenie.

Wieczór Miłosierdzia - 06.07.2017

 6 lipca br. w sieradzkiej farze, już tradycyjnie w pierwszy czwartek miesiąca o godzinie 19:00 odbył się kolejny Wieczór Miłosierdzia. Jest to spotkanie modlitewne, które gromadzi wszystkich czcicieli Bożego Miłosierdzia oraz osoby proszące o szczególne wstawiennictwo św. Jana Pawła II.

Tym razem na naszym  spotkaniu zagościł brat Marian Markiewicz ze Zgromadzenia Braci Serca Jezusowego. Jest to osoba bardzo ściśle związana z historią konklawe z pamiętnego 16.10.1978 roku, gdy kardynałowie zebrani w Watykanie wybrali na Stolicę Piotrową księdza kardynała Karola Wojtyłę, którego nasz zaproszony gość był wówczas osobistym kierowcą. Parafianie mieli zatem niepowtarzalną okazje posłuchać naocznego świadka pierwszych kroków, jakie Ojciec Święty stawiał w swojej papieskiej drodze. Br. Marian Markiewicz przez wiele lat pracował w Kolegium Polskim w Rzymie, gdzie również miał okazję poznać wiele osobistości, które dziś są Sługami Bożymi i oczekują na beatyfikację.

W czasie modlitewnego spotkania br. Marian zachęcał wszystkich do podejmowania codziennej  modlitwy. Odnosząc się do nauczania papieża Jana Pawła II apelował, by „każdy z nas zaczynał modlitwę sam od siebie, wtedy będzie w rodzinie spokój, dzieci będą dobrze wychowane, nie będzie zła, nie będzie rozwodów. Nie rozmawiamy o wielkich rzeczach w rodzinie, bo trzeba zarobić, trzeba mieć. Ile razy tak bywa, że mamy wszystko, a nie ma radości. Dlatego dobrze, że są te Wieczory Miłosierdzia. Trzeba się modlić za swoich najbliższych, bo w taki sposób staniemy się Apostołami i  przedłużeniem rąk Jezusa Miłosiernego”.

Br. Marian w swoim rozważaniu  mówił również o młodzieży, w której Ojciec Święty widział przyszłość. Przytoczył również pewną historię kiedy zaczynał się Pierwszy Światowy Dzień Młodych. „Wtedy papież Jan Paweł II mówił: Gdzie tam do starszego papieża przyjadą młodzi? Byliśmy świadkami ile jechało – tysiące, setki tysięcy, a potem miliony. Widać było, że młodzi jadą z entuzjazmem na te spotkania. Tylu tych ludzi przyjechało, a nikomu nic się działo, wszyscy byli zorganizowani”

Na koniec nasz gość zachęcił wszystkich do uczestniczenia w kolejnych Wieczorach Miłosierdzia. „Spotykajcie się tutaj i twórzcie most modlitwy. Jeśli modlimy się wszyscy, to tworzymy wielki front modlitwy i Pan Bóg w swym miłosierdziu lituje się nad nami, bo jesteśmy słabi. Dlatego spotykajcie się i wtedy zobaczycie jak się wszystko zmieni”.

Całe spotkanie zakończyła Koronka do Bożego Miłosierdzia oraz modlitwa skierowana do św. Jana Pawła II: „Święty Janie Pawle! Z okna niebieskiego udziel nam Twojego błogosławieństwa. Błogosław Kościołowi, któremu z miłością służyłeś, który wspierałeś, aby odważnie podążając przez świat wszystkim niósł Jezusa i wszystkich do niego prowadził. Błogosław młodym, których tak bardzo umiłowałeś. Przywróć im marzenia i spraw, aby spoglądając w niebo dostrzegali światło rozjaśniające ścieżki życia na naszym padole. Błogosław rodzinom, błogosław każdej rodzinie. Ty, który dostrzegłeś działanie szatana przeciwko owemu cennemu i niezbędnemu darowi niebios, który Bóg zesłał na ziemię. Janie Pawle prosimy Cię, byś swoją modlitwą stanął w obronie rodziny. Módl się za nasz świat, wciąż naznaczony przez konflikt, wojny i niesprawiedliwość. Ty, który stawiałeś czoło wojnom, wzywając do dialogu i siejąc miłość, módl się, abyśmy byli niestrudzonymi siewcami pokoju. Święty Janie Pawle, z okna niebieskiego ześlij  na nas wszystkich Boże błogosławieństwo. Amen”.

Copyright © 2010 Parafia Wszystkich Świętych w Sieradzu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Created by simea.pl