Wydarzenia

Powrót 407 Pieszej Pielgrzymki Sieradzkiej - 29.08.2017

 29 sierpnia br. tuż przed godziną 19:00 do naszego miasta powróciła 407. pielgrzymka sieradzka. Na entuzjastyczną grupę radosnych pielgrzymów czekali duszpasterze, rodziny oraz wszyscy mieszkańcy Sieradza. 

Do ponad 300 osobowej grupy pielgrzymów już od wejścia do miasta zaczęli dołączać najbliżsi i znajomi, którzy utrudzonych pątników przywitali kwiatami i uściskami. Nie zawiodła również miejscowa Policja, która towarzyszyła kolumnie pielgrzymiej od Burzenina, przez ulice miasta, aż do wejścia do sieradzkiej kolegiaty. 

Pielgrzymów radośnie wprowadziła sieradzka asysta, bractwo kurkowe oraz Stowarzyszenie Motocyklistów "Sieradzanie", zaś Straż Pożarna uruchomiła syreny alarmowe, by całe miasto się dowiedziało o owym radosnym wydarzeniu. 

Pielgrzymi swoje kwiaty złożyli tradycyjnie przed wejściem do świątyni, układając je w krzyż. W drzwiach kościoła czekali ks. inf. Marian Bronikowski - Proboszcz Parafii Wszystkich Świętych w Sieradzu oraz ks. prał. Mirosław Miłek - Proboszcz Parafii Najświętszego Serca Jezusa w Sieradzu, którzy ze czcią ucałowali pielgrzymkowy krzyż, który przewodził pątniczej grupie.

Wewnątrz świątyni pielgrzymi oddali cześć Jezusowi Chrystusowi i Matce Bożej za łaskę dotarcia do celu, po czym swoje słowo do pielgrzymów skierował ks. inf. Marian Bronikowski. Ksiądz Proboszcz podziękował pielgrzymom za podjęty trud i zachęcił do wniesienia radości w rodziny, miejsca pracy i szkoły. Następnie do pielgrzymów zwrócił się ks. prał. Sławomir Kasprzak - ojciec duchowny pielgrzymki, który udzielił pielgrzymom końcowego błogosławieństwa. Pięknym uwieńczniem powitania pielgrzymów była zachęta Księdza Infułata, aby wszyscy pielgrzymi oraz parafianie odśpiewali "Barkę" i ucałowali relikwie św. Jana Pawła II.

407 Piesza Pielgrzymka Sieradzka wyruszyła na Jasną Górę - 22.08.2017

        22 sierpnia br. o godzinie 8:00 około 600 pielgrzymów wyruszyło w pieszej pielgrzymce z Sieradza na Jasną Górę. Jest to już 407 raz, kiedy sieradzanie i okoliczni mieszkańcy odkładają na bok pracę i swój okres wczasowy, aby podjąć 8-dniowe rekolekcje w drodze. Pątnicy sieradzcy wyruszyli pod hasłem „Idźcie i głoście”, które ma skłaniać każdego z pielgrzymów do dawania świadectwa swojej wiary oraz głoszenia Dobrej Nowiny przez słowo, modlitwę i budujący przykład, że Ewangelia Jezusa Chrystusa jest świętym, niezmiennym i centralnym drogowskazem w ich życiu.

Wszyscy pielgrzymi i parafianie zgromadzili się o godzinie 6:30 w sieradzkiej kolegiacie na uroczystej Eucharystii, której przewodniczył ks. inf. Marian Bronikowski – proboszcz parafii Wszystkich Świętych w Sieradzu. Wśród koncelebransów obecni byli księża proboszczowie z sieradzkich parafii oraz prezbiterzy, którzy zdecydowali się wziąć udział w tegorocznej pielgrzymce. Homilię wygłosił pochodzący z parafii Wszystkich Świętych ks. Dawid Matusiak. W podjętym rozważaniu odwołał się do biblijnej postaci wojownika Gedeona, wskazując, że Bóg wybiera to, co słabe i niewielkie, gdyż patrzy na możliwości powołanego człowieka dalej, niż on sam. Ks. Dawid zauważył panującą wśród pielgrzymów radosną atmosferę, której wynikiem ma być ufne podążanie wprost w ramiona Matki, która od 300 lat króluje w jej jasnogórskim wizerunku. Odwołując się do tegorocznego hasła pielgrzymki wezwał słuchaczy, aby naśladując Chrystusa mieli ręce miłosierne
i zawsze gotowe do błogosławienia bliźnim.

Na zakończenie Mszy  świętej ks. inf. Marian Bronikowski – proboszcz parafii Wszystkich Świętych w Sieradzu – pozdrowił wszystkich pielgrzymów i poprosił, aby wszystkie intencje parafii i diecezji zanieśli przed Tron Matki Bożej. Przed udzieleniem błogosławieństwa wybrany z woli Księdza Proboszcza nowy kierownik pielgrzymki ks. Krzysztof Mętlewicz wręczył znaki pielgrzymki władzom lokalnym oraz prezbiterom, którzy udają się na tegoroczny pielgrzymi szlak.

Trasa pielgrzymki będzie obejmowała trzy dni drogi. Pierwszy dzień to ponad 30 km marszu, , drugi dzień przyniesie ok. 40 kilometrów do przebycia, zaś ostatni etap pielgrzymowania na Jasną Górę to podobny długością odcinek kierujący ku Matce Bożej, którą pielgrzymi ujrzą około godziny 17:30. Tuż przed wejściem na Wały Jasnogórskie do pątników dołączy tradycyjna sieradzka asysta, aby w tak zjednoczonej wspólnocie pokłonić się Jasnogórskiej Pani. Po odpoczynku pielgrzymów na Jasnej Górze, który obejmie przede wszystkim uczestnictwo w obchodach Uroczystości Matki Bożej Częstochowskiej (26 sierpnia), pątnicy dzień później wyruszą w drogę powrotną, która przebiegnie tą samą trasą, co droga wiodąca na Jasną Górę.

Dożynki parafialne - 20.08.2017

Dnia 20 sierpnia br. o godzinie 10:00 miała miejsce uroczysta Msza Święta dziękczynna za tegoroczne plony. Mszy Świętej przewodniczył proboszcz parafii ks. inf. Marian Bronikowski, zaś okolicznościowe Słowo wygłosił goszczący w naszej parafii dk. Łukasz Glazer z Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Poznaniu. Cała uroczystość rozpoczęła się od powitania delegacji dożynkowych, które zostały wprowadzone do parafialnej światyni w świątecznej i podniosłej oprawie.

Dk. Łukasz w podjętym rozważaniu wskazał na rolę wiary w życiu chrześcijan, która ma ciągle się rozwijać i skłaniać ku wdzięczności za okruchy łaski, jakie każdy z nas otrzymuje. Tym samym kaznodzieja zwrócił uwagę, że niezbędnym pokarmem dla każdego z nas jest pokarm Eucharystyczny, którego materią jest z kolei owoc ziemi i pracy ludzkich rąk.

Po homilii Ksiądz Proboszcz poświęcił dary ziemi oraz wieniec dożynkowy w formie Bazyliki Licheńskiej, który tradycynie wykonali mieszkańcy jedynej wsi na terenie parafii - Mnichowa. W słowie wieńczącym liturgię Ksiądz Infułat podziękował rolnikom za podejmowany co roku trud pracy na roli i za przykład ich wiary oraz zachęcił wszystkich parafian do jeszcze bardziej uroczystej oprawy święta dożynkowego w przyszłym roku. Odnosząc się do pieczołowicie wykonanej "repliki" Bazyliki Licheńskiej wyraził swoją nadzieję, że w niedalekiej przyszłości również nasza wspólnota parafialna będzie miała swoją bazylikę, do której aktualnie pretenduje sieradzka fara.

Uczestnicy "Rajdu szlakiem sieradzkich obiektów sakralnych" w naszej kolegiacie - 19.08.2017

 19 sierpnia br. do naszej sieradzkiej fary zawitali pielgrzymi udający się "rajdem szlakiem sieradzkich obiektów sakralnych". Liczna grupa pątników dotarła do naszej świątyni ok. godziny 17:00.

Przewodnikiem naszych gości po sieradzkiej perle świętości był Ksiądz Proboszcz, który zaciekawionych słuchaczy oprowadzał po zakątkach naszego parafialnego kościoła. Najwiekszą uwagę uczetnistników rajdu przykuła kaplica Matki Bożej, w której pielgrzymi doświadczyć bliskiej obecności św. Jana Pawła II w jego relikwiach obecnych w klęczniku oraz w oryginalnym odlewie jego dłoni. 

Po zakończonej wizycie nasi goście z radością udali się na dalszą drogę, którą zakończą tego samego dnia w klasztorze Sióstr Urszulanek.

Dzieci Holocaustu z wizytą w Sieradzu - 17.08.2017

17 sierpnia br. o godz. 17:00 Sieradzkie Muzeum Okręgowe we współpracy z Parafią Wszystkich Świętych w Sieradzu zorganizowało spotkanie z osobami, które uwrażliwiają swoich słuchaczy na dramat holocaustu. Do Sieradza zawitała p. Joanna Sobolewska – Pyz – Przewodnicząca Stowarzyszenia „Dzieci Holocaustu” oraz p. Anna Kołacińska – Gałązka – autorka książki „Nie mogliśmy pojąć dlaczego… Losy i przeżycia Dzieci Holocaustu” oraz wiceprzewodnicząca Stowarzyszenia „Drugie Pokolenie – Potomkowie Ocalałych z Holocaustu”.

Wspomniana książka jest syntezą wydanych już wcześniej wspomnień z lat 1991-2013. Jak zaznacza autorka we wstępie: książka „zawiera obszerny materiał faktograficzny oraz olbrzymi ładunek emocjonalny. Przedstawiają prawdę o sytuacji żydowskich dzieci w gettach i w ukryciu po aryjskiej stronie, opowiada o relacjach łączących ratujących i ratowanych, a także postawach i zachowaniach polskiego społeczeństwa wobec żydowskich uciekinierów”.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że p. Joanna Sobolewska – Pyz (Inka) jest jednym z żydowskich dzieci ocalonych przed koszmarem holocaustu. Przez wiele lat była wiceprzewodniczącą odpowiedzialną za działalność edukacyjną stowarzyszenia „Dzieci Holocaustu”. Od 2012 roku jest jego przewodniczącą. W latach 90., współpracując z założoną przez Stevena Spielberga Fundacją Zapisu Historii Ocalonych z Shoah, przeprowadziła 140 wywiadów z osobami, które przeżyły Holocaust. Jest autorką pomysłu wystawy „Moi żydowscy rodzice, moi polscy rodzice”.  Autorami wykonawczymi są z kolei p. Anna Kołacińska – Gałązka oraz p. Jacek Gałązka.

Ta właśnie wystawa odwiedziła już wiele polskich i zagranicznych miast. Odbędzie się ona również w Sieradzu w ramach diecezjalnych obchodów „Dnia Judaizmu” w styczniu 2018 roku, co będzie stanowiło reminiscencję naszego spotkania z zaproszonymi gośćmi. 

-----------------------------------------

Zdjęcia ze Strony Internetowej Muzeum Okręgowego w Sieradzu.

Procesja fatimska - 13.08.2017

 Po raz kolejny, w 100 rocznicę objawień w Fatimie - 13.08. br. udaliśmy się w procesji fatimskiej przez ulice naszego Miasta. Wszyscy parafianie czynnie włączyli się w modlitwę różańcową oraz pełen katolickiego ducha maryjny śpiew. Wzniesione  w dłoniach lampiony z kolei w znaczący sposób unaoczniły pragnienie nieba, które czciciele Maryi niosą w swoich sercach. 

Procesja  z figurą Matki Bożej i relikwiami św. Jana Pawła II oraz św. Dzieci Fatimskich tym razem przegiegła  przez ulicę Wodną, Podwale i Podrzecze. Nabożeństo poprowadził ks. Krzysztof Mętlewicz - wikariusz, zaś w poszczególne części różańca świętego ochocho włączali się przedstawiciele duchowieństwa, życia konsekrowanego, służby liturgicznej i wiernych świeckich.

Na zakończenie nabożeństwa ks. Krzysztof udzielił wszystkim zgromaadzonym błogosławieństwa, po którym wszyscy  mogli oddać cześć niesionym w procesji relikwiom. Aby jednak wiara w orędownictwo Maryi i miłość do Niej stale się potęgowała, każdy czciciel Maryi na sam koniec otrzymał od Księdza Proboszcza broszurę poświęconą nabożeństwu pierwszych sobót miesiąca.

Copyright © 2010 Parafia Wszystkich Świętych w Sieradzu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Created by simea.pl