Wydarzenia

Konferencja rejonowa księży w domu katolickim 09.11.2016 r.

Konferencji rejonowej księży rejonu sieradzkiego dnia 09.11.2016 r. przewodniczył ks. bp Stanisław Gębicki. Rozpoczęliśmy od konferencji naszego gościa, ks. prof. dra hab. Jana Przybyłowskiego na temat modlitwy i jej roli w życiu kapłana. Każdy z nas powinien nie być ospały na modlitwie, lecz starać się w myśl słów papieża Franciszka „wstawać z kanapy” swoich przyzwyczajeń ku nowej radości płynącej z modlitwy osobistej, szczególnie w zbliżającym się czasie Adwentu.

Kolejnej części przewodniczyli panowie policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu, którzy przedstawili najpierw zagrożenia i sposoby pomocy w pracy z młodzieżą uzależnioną od narkotyków, dopalaczy i innych środków, następnie sposoby zabezpieczania kościołów i plebanii na przykładzie informacji o ostatnich włamaniach z terenu Polski.

Kolejnym prelegentem był pan Marcin Iżyk, lider kursów Alfa, który serdecznie zachęcał księży do wzięcia udziału w kursie dla tych, którzy chcą prowadzić kursy Alfa w swoich parafiach.

Ks. Michał Krygier, kustosz katedry, przypomniał o uroczystościach zakończenia Roku Miłosierdzia w katedrze włocławskiej dnia 12 listopada oraz zachęcił do obejrzenia wystawy o Kościele prześladowanym, znajdującej się obok Kolegiaty sieradzkiej.

Spotkanie modlitwą i błogosławieństwem zakończył ks. bp Stanisław Gębicki.

Biskup Polowy Wojska Polskiego u Księżnej Sieradzkiej

W Sieradzu odbyły się uroczyste obchody 15 rocznicy powstania parafii wojskowej. Uroczystościom przewodniczył Biskup Polowy WP - ks. bp gen. bryg. Józef Guzdek. Z tej racji ks. Biskup złożył również wizytę u matki sieradzkich świątyń nawiedzając Kolegiatę Wszystkich Świętych w Sieradzu. W asyście wikariusza biskupiego ks. prał. Mariana Bronikowskiego modlił się w świątyni przed tronem Księżnej Sieradzkiej oraz przy relikwiach krwi św. Jana Pawła II. 

Młodzieżowa Msza Święta w Kolegiacie 04.11.2016

Podczas młodzieżowej Eucharystii w naszej parafii młodzież otrzymała na rozpoczęcie przygotowania do bierzmowania Ewangelizacyjne Katechizmy Młodych o tytule "Największa jest Miłość". Młodzi z entuzjazmem przyjęli książki, z których każda byłą opisana ich imieniem i nazwiskiem.

Litania Miast w Kościele Ducha Świętego

Uroczystość Wszystkich Świętych jest czasem podejmowania refleksji nad naszą codziennością, która prowadzi do świętości. Wieczorem młodzież naszego miasta zgromadziła się w kościele Ducha Świętego. Wspólnym śpiewem i radosnymi pląsami wielbiliśmy Pana Boga za naszych świętych oraz prosiliśmy, aby w nas również wzrastało to pragnienie. Słuchaliśmy świadectwa jednego z więźniów Zakładu Karnego z Sieradza, o którym wspomniał ks. Michał, duszpasterz młodzieży oraz kapelan Zakładu Karnego w Sieradzu. Droga do świętości bywa nieraz długa i kręta, ale ufając Bogu do końca można zawsze wyjść na prostą. Naszą modlitwę zakończyliśmy odśpiewanym wspólnie Apelem Jasnogórskim. 

Wystawa o Kościele prześladowanym

Obok naszej Kolegiaty, na placu kościelnym, możemy do piętnastego listopada podziwiać wystawę o Kościele prześladowanym, która może nam wskazać, jak bardzo jest potrzebna pomoc dla tych, którzy dziś stają się prawdziwymi męczennikami za wiarę. Możemy się z niej dowiedzieć o prześladowaniach w krajach, które byśmy o to nie podejrzewali. Warto przypomnieć sobie, że męczeństwo za wiarę nie jest sprawą minionych wieków, ale rzeczywistością dokonującą się na naszych oczach.

JESTEM DZIECKIEM BOGA

W dniach 14-16 października, w Pniewach odbyło się XIX Forum Młodych organizowane przez Zgromadzenie Sióstr Urszulanek SJK. Grupy przyjechały z całej Polski: Poznania, Warszawy, Bydgoszczy, Szczecina, Zielonej Góry, Dolska, Lipnicy Poznańskiej, Krakowa, Nowego Tomyśla. Także z naszego miasta, z II LO w Sieradzu pojechała mała grupka 6 dziewcząt z katechetką s. Magdaleną.

W tym roku ok. 200 osób pochylało się nad Tajemnicą, Darem, Łaską, Radością, Mocą – czyli Chrztem św. Młodzież modliła się, słuchała świadectw, pracowała w grupach, uroczyście odnawiała przyrzeczenia chrzcielne, ale też z radością i entuzjazmem przeżywała pogodny wieczór wypełniony śpiewem i tańcami.

Najważniejszą chwilą całego spotkania była Eucharystia o północy połączona z przejściem przez Bramę Miłosierdzia, wyznaniem wiary, nałożenie białej szaty dziecka Bożego ( wszyscy otrzymali specjalnie przygotowane białe koszulki).

Wierzę, że ten szczególny czas przeżyty w Pniewach, przy relikwiach św. Urszuli Ledóchowskiej zapadnie głęboko w serce młodzieży i przyniesie dobry owoc.

s. Magdalena Bulińska

Copyright © 2010 Parafia Wszystkich Świętych w Sieradzu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Created by simea.pl