Wydarzenia

XVIII DZIEŃ JUDAIZMU - SIERADZKI TRYPTYK MĘCZEŃSTWA

Po raz siódmy z inicjatywy ks. prał. Mariana Bronikowskiego, wikariusza biskupiego na rejon sieradzki oraz proboszcza parafii Wszystkich Świętych w Sieradzu, odbywały się główne uroczystości diecezjalne związane z obchodami XVIII Dnia Judaizmu. 

Uroczystość w dwóch odsłonach. Pierwsza miała miejsce w Sieradzkim Centrum Kultury. Wspólne spotkanie rozpoczął ks. prał. Bronikowski. Zwrócił się ze słowem serdecznego powitania do wszystkich licznie zgromadzonych uczestników uroczystości. Sala Teatru Miejskiego zgromadziła wielu sieradzan, przede wszystkim młodzież z sieradzkich szkół wraz ze swoimi wychowawcami oraz dyrektorami tychże placówek. W sposób szczególny została zauważona obecność wyjątkowych w tym dniu gości: p. Anny Chipczyńskiej, przewodniczącej Zarządu Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie oraz Naczelnego Rabina Polski Michaela Schudricha. Ksiądz Prałat złożył serdeczne podziękowanie ks. biskupowi Wiesławowi Meringowi, Gospodarzowi spotkania, który od początku sieradzkich obchodów związanych z Dniami Judaizmu bierze udział we wspólnych spotkaniach i nadaje sieradzkim uroczystościom rangę wydarzenia na szczeblu diecezjalnym.

Po powitaniu został zaprezentowany Sieradzki Tryptyk Męczeństwa, spektakl multimedialny, przygotowany przez młodzież, ukazujący tragizm mieszkańców Sieradza w czasie okupacji.

Pierwsza część Tryptyku w wykonaniu Harcerzy 12 Burzenińskiej Drużyny Harcerskiej „Sokół” pod kierunkiem drużynowego Przemysława Serwety według scenariusza Józefa Szubzdy zatytułowana Strzały w sieradzkim kircholu przypomniała egzekucję z 14 kistopada 1939 roku. Zginęło wtedy na cmentarzu żydowskim w Sieradzu 20 zakładników, ludzi zasłużonych dla miasta. Wielu z nich pełniło ważne funkcje na różnych szczeblach administracji miejskiej w oświacie, służbach państwowych i innych organizacjach. Okupant pod pretekstem zakłócenia porządku publicznego w związku z obchodami uroczystości 11 listopada postanowił aresztować wpływowych sieradzan, co zakończyło się dla nich wyrokiem śmierci. W pochówku wzięła udział społeczność żydowska zmuszona przez Niemców do kopania głębokiego dołu, który stał się grobem Polaków.

W następnej części Tryptyku uczestnicy spotkania mogli poznać historię okupacyjną Żydów, którzy mieszkali wraz z Polakami na terenie Sieradza. Inscenizację pod tytułem Przy szabasowych świecach przygotowali uczniowie Publicznego Gimnazjum w Warcie pod kierunkiem Barbary Neyman, Aldony Jurek oraz Małgorzaty Szymańskiej-Cegiełki. Wspaniale przygotowana pod względem artystycznym młodzież ukazała ówczesną sytuację sieradzkich Żydów ukazując w bardzo przemawiający sposób tradycję i kulturę tego narodu. Inscenizacji towarzyszyła impresja filmowa Likwidacja Getta autorstwa Jerzego Kaszuby oraz odczytanie fragmentów Kroniki okupacyjnej s. Pauliny Anieli Jaskulanki USJK  Uczestniczy spotkania ze wzruszeniem słuchali świadectwa siostry zakonnej, która opisywała trudne dla Żydów momenty zbiorowego przebywania w klasztorze Sióstr, skąd zostali przewiezieni na miejsce kaźni do Chełmna nad Nerem. Z tymi wydarzeniami najbardziej kojarzy się data 28 sierpnia 1942 roku. 

Sieradzki Tryptyk Męczeństwa zamknęła kolejna impresja filmowa przygotowana przez Jerzego Kaszubę, która przypomniała tragiczną datę dla wszystkich sieradzan – 20 stycznia 1945 roku. Wtedy to około godziny piętnastej nad Sieradzem pojawiła się eskadra sowieckich bombowców, które zniszczyły dużą część miasta. Chociaż nalot trwał kilka minut, straty były ogromne. Zginęło stu sieradzan, około dwustu zostało rannych.

Całość przedstawienia artystycznego koordynował Jerzy Kaszuba.

Po spektaklu przyszedł czas na wystąpienia zaproszonych na uroczystość Gości. Pierwszy zabrał głos Naczelny Rabin Polski Michael Schudrich. Odnosząc się do starotestamentalnej historii Mojżesza i Aarona Rabin Schudrich poddał refleksji dialog polsko – żydowski podkreślając potrzebę bycia razem w perspektywie partnerstwa. Każdy człowiek ma do spełnienia odpowiednie dla siebie zadanie i misję według zdolności, którymi został obdarowany przez Boga. Nie każdy ma takie same dary. Nasuwa się w tym momencie pytanie o równość. Co to znaczy równość? – pytał rabin - Nie ma ludzi równych. Mojżesz był najlepszym prorokiem, ale Aaron był najlepszy mówcą. Nie mieli takich samych zdolności.  W kontekście tych rozważań rabin Schudrich zwrócił uwagę na ważną cechę, o której nie można zapomnieć w odniesieniu do równości: Równość nie oznacza, że mamy dokładnie to samo i tyle samo. Równość to jest partnerstwo i współdziałanie. Równość to przede wszystkim miłość i szacunek jednego człowieka do drugiego. Kiedy człowiek myśli o drugim człowieku, a nie tylko o samym sobie, wtedy będzie prawdziwe partnerstwo.

Następnie głos zabrała przewodnicząca Zarządu Gminy Wyznaniowej w Warszawie, p. Anna Chipczyńska. Wyraziła swoją wdzięczność młodzieży, która z takim przejęciem i zaangażowaniem oddała sens bardzo trudnych i tragicznych wydarzeń w życiu dwóch doświadczonych narodów: polskiego i żydowskiego. W swoim wystąpieniu zaakcentowała potencjał młodych ludzi, którzy przez swoją wrażliwość i zdolności potrafią współodczuwać i budować prawdziwe mosty wzajemnego szacunku, życzliwości i braterstwa. Padła również deklaracja i zaproszenie skierowane do sieradzkiej młodzieży, aby wzajemnie się poznawać i zwracać uwagę na piękno tradycji odmiennych narodów, ale przede wszystkim na wspólne dążenia, pragnienia i cele, które są bardzo często zbieżne i można je wspólnie osiągać.

Na zakończenie słowo do zebranych skierował ks. biskup Mering. Na początku zaznaczył, iż właśnie w tym dniu diecezja włocławska w swojej południowej części dzięki obecności ks. biskupa staje się centrum kościoła włocławskiego. Ksiądz Biskup odnosząc się do wypowiedzi przedmówców podjął wspólne myśli, które każą popatrzeć na cierpienie i trudne doświadczenia zagrażające wolności narodu polskiego i żydowskiego. Ciągle ułomna wydaje nam się też wolność czasów, w których żyjemy. – podkreślał biskup Mering - Wszystko to każe nam z najgłębszym zrozumieniem odnieść się do historii Żydów także w Polsce, bo tak jak każdy naród, tak przecież i Żydzi, tak Żydzi i Polacy mają prawo do wolności, w tym do wolności narodowej i religijnej. Mają prawo do pokoju i do rozwoju W ustach księdza biskupa doniośle wybrzmiało wezwanie do coraz lepszego poznawania naszej historii i tradycji: Nie wierzę, żeby chrześcijanie i Żydzi musieli być wobec siebie wrodzy. Historia jest nieubłagana. Historia pokazuje nam pełną prawdę. Chrześcijaństwo wyrosło z biblijnego judaizmu i nie wolno mu lekceważyć, nie doceniać, nie zauważać fundamentów i początków, z których się wzięło. Nie tylko zatem nie jesteśmy sobie wrodzy, ale wzajemne poznanie może nas wyłącznie ubogacić. Pamiętamy te bolesne i niedobre chwile, które były w historii po to, żeby już nigdy nie mogły się powtórzyć. Pamiętamy dobre chwile, żeby umacniać i pogłębiać więzy intelektu i serca, więzy szacunku i świadomości wspólnoty, a może po prostu więzy przyjaźni.

Na zakończenie pierwszej odsłony wspólnego spotkania ksiądz biskup podziękował księdzu prał. Marianowi Bronikowskiemu za zorganizowanie tego wyjątkowego spotkania, dzięki któremu możemy wzajemnie się poznawać oraz uczyć prawdziwego szacunku i wrażliwości na nasze sprawy, nie zapominając o wspólnych korzeniach dających możliwość odnoszenia się do siebie w duchu przyjaźni.

Druga odsłona obchodów XVIII Dnia Judaizmu w Sieradzu miała miejsce przy ścianie memorialnej obok sieradzkiej kolegiaty, gdzie zgromadzili się wierni pod przewodnictwem ks. biskupa Wiesława Meringa oraz Naczelnego Rabina Polski, aby wspólnie modlić się w intencji ofiar tragicznych wydarzeń wojennych przywołanych w Sieradzkim Tryptyku Męczeństwa. Na zakończenie zostały zapalone Światła pamięci – świadectwa naszej żywej obecności przy tych, którzy ginęli za wolność i wciąż dają świadectwo prawdzie historii. 

LITANIA MIAST 2014... po raz 19

Już 19 raz będziemy łączyć się z całą Polską w Litanii Miast. Jak zawsze, zapraszamy do Kościoła Ducha Świętego na naszym miejskim cmentarzu, aby uwielbiać Pana wraz ze Wszystkimi Świętymi. 

 
Oczekujemy !!!
 
Cmentarz sieradzki - Kościół Ducha Świętego - godz. 20.oo
Niedziela pod znakiem Miłosierdzia

Nasz Pan, Jezus Chrystus jest Dobrym Pasterzem. Zna swoje owce, troszczy się o nie i nie pozwala im zginąć.

28 września 2014 roku gościliśmy w naszej wspólnocie parafialnej Siostry Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo, które przybyły do nas na zaproszenie ks. Prałata Mariana Bronikowskiego. Siostry Szarytki (fr. charité – miłosierdzie) są związane z historią naszego miasta przez swoją posługę wpisaną w ich charyzmat. W latach 1845-1851 powstał w Sieradzu nowy szpital św. Józefa, w którym pracę podjęły właśnie Siostry Miłosierdzia. Oddane całym sercem służyły chorym, kwestowały na rzecz szpitala, często podejmowały prace zarobkowe, aby wspomagać chorych

Siostry Szarytki podczas każdej Eucharystii dzieliły się świadectwem swojego życia zakonnego, wskazywały na główne zadania, jakie podejmują w społeczeństwie w dzisiejszych czasach. Przybliżyły nam również objawienia maryjne jednej z Sióstr Miłosierdzia, św. Katarzynie Labouré. Maryja wezwała do szczególnej modlitwy za Jej wstawiennictwem: O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. Po każdej Mszy Świętej Siostry obdarowywały naszych parafian Cudownym Medalikiem i zapraszały do wypełniania obietnic pozostawionych przez Maryję św. Katarzynie: „Wszyscy, którzy będą go (medalik) nosili, otrzymają Łaski w obfitości, szczególnie jeśli będą nosić ten medalik na szyi i odmawiać tę modlitwę, oni otrzymają szczególną opiekę Matki Boskiej i liczne łaski”.

 

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *

 

W Godzinie Miłosierdzia licznie zgromadzeni mieszkańcy naszego miasta wraz ze swoimi duszpasterzami wzięli udział w inicjatywie „Modlitwa za Miasto”. Rozważaliśmy tajemnicę Bożego Miłosierdzia objawionego św. Siostrze Faustynie prosząc o nie dla wszystkich mieszkańców Sieradza. Modliliśmy się w dobre rozeznanie dla duchowych i świeckich władz, o potrzebne łaski dla wszystkich zagubionych, zbuntowanych i nie znających Chrystusa, o silną wiarę dla dzieci i młodzieży, o pokój serca i rozeznawanie woli Bożej dla chorych oraz w intencji pokoju w naszych sercach i na całym świecie. 

Na Światowe Dni Młodzieży ze świętym Stanisławem Kostką

Sieradzka młodzież rozpoczęła aktywnie kolejny rok przygotowań do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Tym razem zapragnęliśmy uczyć się świętości i budowania prawdziwej wspólnoty wiary razem ze św. Stanisławem Kostką. Naszym spotkaniom modlitewnym towarzyszyło ewangeliczne zaproszenie Jezusa: Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo niebieskie”. Z inicjatywy sieradzkich duszpasterzy młodzieży przeżywaliśmy Triduum przygotowujące nas do święta Patrona dzieci i młodzieży w dniach od 16 do 18 września 2014.

Pierwszy dzień naszego Triduum przeżywaliśmy u Matki Bożej w Charłupi Małej. Rozpoczęliśmy od projekcji filmu pt.: Cyrenejczycy, który przybliżył nam ideę Światowych Dni Młodzieży. Pielgrzymowanie z Krzyżem Chrystusa jest konkretną odpowiedzią na zaproszenie Zbawiciela i gwarantuje największą radość… Królestwo niebieskie. Po projekcji filmu wysłuchaliśmy w oratorium katechezy ks. Przemysława Pilarskiego, wikariusza parafii Narodzenia NMP oraz diecezjalnego duszpasterza młodzieży. Ks. Przemysław, według przygotowanego wcześniej programu naszych spotkań, skupił się na sensie słowa BŁOGOSŁAWIENI. Przybliżył nam jego znaczenie oraz podpowiadał nam, jak najskuteczniej poszukiwać szczęścia patrząc na historię życia naszych świętych. Na zakończenie spotkania modlitewnego ks. Michał Styczyński, wikariusz parafii Wszystkich Świętych w Sieradzu zaprosił na dalsze dni wspólnego pielgrzymowania drogą błogosławieństw.

Kolejnego dnia zostaliśmy zaproszeni do parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Sieradzu. Ksiądz Robert Nawrocki, dekanalny duszpasterz młodzieży dekanatu sieradzkiego II wszystkich nas serdecznie przywitał oraz wygłosił katechezę o DUCHOWYM UBÓSTWIE, ukazując postać św. Stanisława Kostki – wzoru zaufania i ubóstwa dla ludzi młodych. Następnie wspólnie adorowaliśmy Najświętszy Sakrament. Adorację poprowadził ks. Robert wraz z zespołem muzycznym Sursum Corda działającym przy parafii. Wielu młodych ludzi skorzystało tego wieczoru z sakramentu pokuty i pojednania. Dla młodzieży z parafii Najświętszego Serca Jezusowego był to wyjątkowy dzień. Zgromadzili się bowiem młodzi, którzy zadeklarowali wobec Jezusa swoją decyzję przystąpienia do sakramentu bierzmowania.

Triduum modlitewne dla młodzieży zakończyliśmy w sieradzkiej Kolegiacie. Przed uroczystą świąteczną Eucharystią obejrzeliśmy krótki film o św. Stanisławie Kostce, który zwrócił nam uwagę na ważne cechy charakteru, których można się uczyć od Staszka. Następnie przygotowaliśmy się do Eucharystii słuchając pięknej pieśni zespołu Exodus 15 pt.: Dziękuję. Oprawę liturgiczną zapewniła tego dnia młodzież z parafii Wszystkich Świętych, a o śpiew zatroszczył się zespół muzyczny Oremus. Podczas koncelebrowanej przez duszpasterzy młodzieży Eucharystii pod przewodnictwem ks. Przemysława Pilarskiego homilię wygłosił ks. Michał Styczyński, duszpasterz młodzieży dekanatu sieradzkiego I. Odniósł się do 4 ważnych cech charakteru św. Stanisława, które dzisiaj są wciąż aktualne. Zdobywanie wiedzy, wyzwanie, wiara oraz wytrwałość – to hasła, które pomagają nam podejmować świadome życie z Chrystusem, ale są również w perspektywie zbliżających się Dni Młodzieży konkretnym drogowskazem, który może pomóc w pięknym przeżywaniu tego wyjątkowego dla nas wszystkich czasu.

Po każdym spotkaniu modlitewnym dzięki gościnności zaangażowanych parafii i ich duszpasterzy mogliśmy jeszcze cieszyć się sobą przy herbacie i słodyczach.

Obiecujące uczestnictwo młodych ludzi, którzy licznie gromadzili się na spotkaniach otwiera nam drogę do następnych wspólnych inicjatyw, które będą budować naszą wiarę i przygotowywać do radości Światowych Dni Młodzieży. 

17 września 2014 roku w sieradzkiej Kolegiacie

75 rocznica napaści Związku Radzieckiego na Polskę, 86 rocznica powstania Związku Sybiraków oraz 70 rocznica bitwy pod Monte Cassino zgromadziły w sieradzkiej Kolegiacie przedstawicieli władz różnych szczebli na wspólnej modlitwie. Trzeba nam szczególnie dzisiaj pamiętać o tych rocznicach doświadczając niepewności naszych dni oraz przypominając sobie odpowiedzialność i ofiarę naszych przodków, którzy do końca ofiarowali się drogiej im Ojczyźnie.

Uroczystej Eucharystii w Kolegiacie przewodniczył wikariusz tejże parafii, ks. Mariusz Adamczewski. Koncelebrantem był ks. ppłk Krzysztof Pietrzniak, kapelan garnizonu sieradzkiego, który wygłosił podczas Mszy świętej okolicznościową homilię. Kaznodzieja podkreślał, iż „naród wewnętrznie skłócony nie może się ostać. Nie możemy doprowadzić do tego, aby powtórzył się Sybir. Ogromne znaczenie ma  wolność i jedność narodu. Dlatego należy zaprzestać wewnętrznym kłótniom i podziałom i zjednoczyć się na nowo”. Ks. Krzysztof zaprosił wszystkich zebranych do budzenia wciąż większej świadomości za losy Polski bez szukania tematów zastępczych. Trzeba nam więc najbardziej modlić się o mądrość i wypełnianie świętej woli Boga według zasady św. Augustyna: „W rzeczach koniecznych – jedność, w rzeczach wątpliwych – wolność, we wszystkim miłość”. Ks. kapelan tego samego dnia zakończył swoją posługę w Sieradzu.

Warto odnotować, iż we wspólnej modlitwie wzięło udział wielu młodych ludzi, którzy wraz ze sztandarami swoich szkół uczestniczyli w Eucharystii.

Po Mszy świętej wszyscy przeszli przed ścianę memorialną przy sieradzkiej Kolegiacie, aby odsłonić tablicę pamiątkową ufundowaną przez Sieradzan ks. prałatowi Józefowi Frątczakowi, który 1983-1998 był proboszczem parafii Wszystkich Świętych oraz kapelanem Sybiraków.

W uroczystościach wzięła udział kompania reprezentacyjna kompania sieradzkiej jednostki wojskowej oraz wojskowa orkiestra. 

50 lat po maturze

W 50 rocznicę ukończenia Szkoły, w kolegiackiej farze, rozpoczęło się uroczystą celebrą spotkanie Absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego im. K. Jagiellończyka w Sieradzu. Eucharystii przewodniczył specjalnie na tę okoliczność zaproszony gość, ks. prof. Jerzy Bagrowicz, były dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. M. Kopernika w Toruniu, który przybył na jubileuszowe uroczystości wraz z ks. prof. Lechem Królem, dyrektorem Domu Emerytów we Włocławku. Wszyscy Szanowni Absolwenci z wielką radością przyjęli swojego katechetę, ks. Bagrownicza, a i Katecheta rocznika 1964 ze wzruszeniem i wdzięcznością dziękował Panu Bogu za wszelkie dary, które były Jego udziałem podczas wikariuszowskiej pracy w Sieradzu. W okolicznościowej homilii Ksiądz Profesor powracał do wspomnień związanych z piękną świątynią Wszystkich Świętych, w której byli zawsze obecni na swojej Mszy Świętej o godzinie 8.oo obchodzący swój Jubileusz uczniowie „Jagiellończyka”. Właśnie takich Absolwentów życzył Ksiądz Profesor kapłanom, którzy obecnie troszczą się o wychowanie młodzieży.

Na zakończenie Eucharystii ks. prałat Marian Bronikowski wyraził swoją ogromną radość z wizyty w murach prastarej Kolegiaty jej byłego wikariusza oraz katechety Czcigodnych Jubilatów. 

Nie zabrakło miłych upominków podkreślających niecodzienną wizytę ks. Profesora oraz Absolwentów. Ksiądz Bagrowicz otrzymał z rąk Księdza Prałata przepiękny obraz, natomiast ks. Profesor po zakończonej Eucharystii przekazał wszystkim uczestnikom celebry swoje autorskie książki.

Po Eucharystii uczniowie ze swoim katechetą przenieśli się w mury szkolne, by tam wspominać dawne szkolne historie. 

Copyright © 2010 Parafia Wszystkich Świętych w Sieradzu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Created by simea.pl