Wydarzenia

I Komunia Święta - Szkoła Podstawowa nr 4

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego od kilku lat obchodzona w Polsce w 7 Niedzielę Wielkanocną w naszej wspólnocie parafialnej zyskała w tym roku szczególny wymiar. 8 maja br. uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 podczas Mszy Świętej o godz. 10.00 przystąpili do I Komunii Świętej. Tradycyjnie uroczystości przewodniczył nasz Proboszcz, Ks. Prałat Marian Bronikowski. Nie zabrakło Dyrekcji Szkoły, nauczycieli wychowawców, a przede wszystkim rodzin dzieci pierwszokomunijnych. Kolegiata, która często gości w swych murach wiernych ziemi sieradzkiej, była wypełniona po brzegi. Za bezpośrednie przygotowanie dzieci odpowiedzialna była Siostra Elżbieta Kuriatto USJK, która katechizowała w Szkole, a w naszej parafii prowadzi scholę dziecięcą. Dzięki temu niezwykle rozśpiewane dzieci przeżyły swoje wyjątkowe spotkanie w Jezusem eucharystycznym wyjątkowo radośnie. Do I Komunii przystąpiło też kilkoro dzieci naszej parafii spoza Szkoły nr 4, łącznie 59. Przez kolejne dni tzw. białego tygodnia dzieci będą umacniać swą więź z Jezusem. Jak zawsze to ważne wydarzenie zostanie upamiętnione przez wspólne fotografie, pamiątkowe obrazki, ale nie zabraknie też szczególnego daru serca, bowiem na miarę swych skromnych możliwości dzieci wesprą swych rówieśników z krajów misyjnych, dzieląc się tym, co otrzymały podczas uroczystości. W ten sposób włączą się w dzieło misyjne Kościoła, dając przykład „wyobraźni miłosierdzia”. 

Wierni tradycji przodków - modlitwa o dobre urodzaje

Dni Krzyżowe, to pierwsze dni miesiąca maja, w których wierni upraszają łaskę dobrych urodzajów. Nie zapominają o tej szlachetnej tradycji wierni parafii Wszystkich Świętych. W majowe popołudnie 2, 3 i 4 dnia tego miesiąca odbyły się tradycyjne modlitwy przy krzyżach znajdujących się w bliskim sąsiedztwie naszej prastarej świątyni. 2 maja pielgrzymowaliśmy przy śpiewie litanii do Wszystkich Świętych do krzyża na Rynku Praskim, następnego dnia modliliśmy się przy krzyżu na skrzyżowaniu ulic Rzecznej i Podrzecza, a 3 maja udaliśmy się do trzech krzyży na Krakowskim Przedmieściu. Nabożeństwom o dobre urodzaje oraz o zachowanie od wszelkich klęsk żywiołowych przewodniczył ks. prał. Marian Bronikowski. W każdym stacyjnym miejscu ks. Proboszcz wygłosił okolicznościową homilię podkreślając zaangażowanie sieradzan w dostojne przeżywanie tych szczególnych modlitw poprzez przygotowanie ołtarzy, udekorowanie ich kwiatami i liczne uczestnictwo młodych i starszych parafian. W taki sposób przekazuje się z pokolenia na pokolenie tradycję, która jest świadectwem żywej wiary. W tym roku nie wystraszył pielgrzymujących do krzyży nawet ulewny deszcz oraz burze, które towarzyszyły modlitewnym spotkaniom… To też znak Bożego błogosławieństwa, które na pewno przygotuje glebę, by wydała dobre plony.

Dni Krzyżowe wywodzą się z Francji. Mają już ponad 1500 lat. Zawdzięczamy je biskupowi diecezji Vienne o imieniu Mamert, który w dniach klęski nieurodzaju, trzęsienia ziemi i wojny dla uproszenia  łaski Bożej zarządził procesje błagalne ze specjalnymi modlitwami. Do dzisiaj ten zwyczaj zachował się w niektórych wspólnotach parafialnych.

Trzeciomajowe uroczystości w sieradzkiej Kolegiacie

Jak co roku, w Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, w sieradzkiej Kolegiacie zgromadzili się mieszkańcy naszego miasta, aby dziękować Bogu za dar Jego Matki, Nauczycielki i najlepszej Przewodniczki w drodze do Syna. Uroczysta Eucharystia w intencji naszej Ojczyzny i naszego Miasta została odprawiona o godz. 10.oo. Przewodniczył jej oraz wygłosił homilię proboszcza parafii ks. prał. Marian Bronikowski. Koncelebransami byli: ks. porucznik Władysław Włodarczyk, proboszcz parafii wojskowej w Sieradzu oraz nasz ks. wikariusz Jarosław Szpolorowski. Kaznodzieja podkreślił znaczenie duchowości maryjnej w dziejach naszego narodu i naszej parafii. Tyle zawdzięczamy Maryi i tyle intencji kierujemy poprzez Jej przemożne orędownictwo. Trzeba nam także pamiętać o naszych narodowych zadaniach, szczególnie w budowaniu dojrzałej wspólnoty ludzi wierzących w Chrystusa, którzy dają o nim w swojej codzienności konkretne świadectwo życia.

W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele władz szczebla państwowego oraz naszego regionu i Miasta w osobach panów Cezarego Tomczyka, posła na sejm RP, Mariusza Bądziora – starosty sieradzkiego oraz prezydenta Sieradza Pawła Osiewały. Byli także obecni przedstawiciele władz samorządowych i oświatowych. Instytucje życia publicznego wystawiły swoje poczty sztandarowe, którym przewodził poczet sztandarowy wraz z kompanią reprezentacyjną 15 Brygady Wsparcia Dowodzenia z Sieradza. Trzeciomajowe uroczystości uświetniła orkiestra Straży Pożarnej. 

I Komunia Święta - Szkoła Podstawowa nr 1

Tradycyjnie w pierwszą niedzielę maja dzieci naszej parafii, które uczęszczają do Szkoły Podstawowej nr 1 w Sieradzu przystąpiły do I Komunii Świętej. W gronie tym znalazło się też kilkoro dzieci z innych szkół. Mszy Świętej o godzinie 10.00 przewodniczył Ks. Prałat Marian Bronikowski, nasz Proboszcz. On też wygłosił homilię, której ukazał piękno i wagę przeżywanej liturgii. Jak zawsze uroczystość rozpoczęła się na placu przy figurze Matki Bożej. Dzieci z radosnym śpiewem wszedłszy do świątyni przeżyły swoje wyjątkowe spotkanie z Jezusem eucharystycznym. Towarzyszyli im rodzice, rodzice chrzestni i licznie zgromadzone rodziny. Nie zabrakło oczywiście Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 1 i wychowawczyń tych klas, które do I Komunii Świętej przystępowały. Katechizację dzieci prowadziła Pani Małgorzata Brodacka, która też przygotowywała je do tego nadzwyczaj ważnego w ich życiu wydarzenia. Pod koniec uroczystości w swoich podziękowaniach dzieci nie zapomniały o nikim, kto przyczynił się do godnego przebiegu tej celebracji, wyrażając wdzięczność kapłanom, katechetce, siostrze Elżbiecie i wszystkim, którzy mieli swój istotny udział w tym wydarzeniu.

Dla 39 dzieci naszej wspólnoty parafialnej rozpoczął się czas pełnego uczestnictwa w Eucharystii. W tzw. „białym tygodniu” będą codziennie uczestniczyć we Mszy Świętej, by jeszcze bardziej pogłębić swoją więź z Jezusem. Otoczmy naszą modlitwą zarówno dzieci, jak i ich rodziny, by to szczególne duchowe doświadczenie pozostawiło w ich sercach trwałe owoce. 

Uroczystość przyjęcia sakramentu bierzmowania

W piątek 29 kwietnia 2016 roku  podczas mszy świętej o godzinie 16.oo J.E Bp Stanisław Gębicki udzielił sakramentu bierzmowanie grupie 127 osób.

Młodzi ludzie, po odbytej katechezie szkolnej i parafialnej zebrani wraz ze swoimi rodzicami i najbliższymi  wyznali publicznie swoją wiarę, odnowili przyrzeczenia chrzcielne i otworzyli się na działanie Ducha Świętego przyjmując z rąk biskupa sakrament dojrzałości chrześcijańskiej.         

Ks. Biskup w homilii odniósł się do  postaci świętej Katarzyny ze Sieny, której liturgiczne święto przypada tego dnia i  zachęcił  zebranych  aby korzystali ze wzorów jakie daje im Kościół. 

Na zakończenie liturgii Proboszcz parafii Ks. Prałat Marian Bronikowski odwołał się do osoby błogosławionego Pier Giorgio Frassatiego i gorąco poprosił młodzież  aby zapoznała   się z tą  niezwykłą  osobowością, która jest ich patronem.   Następnie Ksiądz biskup poświecił przygotowane pamiątki (FRASATINUM max ),   które zostały rozdane bierzmowanym  po skończonej liturgii.  

Copyright © 2010 Parafia Wszystkich Świętych w Sieradzu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Created by simea.pl