Wydarzenia

Wizyta Regensa Penitencjarii Apostolskiej

 W pierwszy dzień nowego roku, w uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki, w Kolegiacie Sieradzkiej miało miejsce historyczne wydarzenie. Regens Penitencjarii Apostolskiej ks. Prałat Krzysztof Nikiel przewodniczył uroczystej Mszy Świętej o godz. 13. Ks. Proboszcz Marian Bronikowski, witając dostojnego Gościa, podkreślił, iż parafianie kolegiaccy dostępują szczególnego zaszczytu, jako że w pierwszy dzień Nowego Roku mogą cieszyć się obecnością tak  bliskiego współpracownika Ojca Świętego Franciszka. Ks. Proboszcz poprosił Księdza Prałata Regensa o sprawowanie Mszy Świętej w intencji jego zmarłych poprzedników: ks. Infułata Apolinarego Leśniewskiego, ks. Prałata Czesława Rawskiego oraz ks. Prałata Józefa Frątczaka. Zgromadzeni w Kolegiacie wierni powitali ks. Prałata Regensa gromkimi oklaskami i  serdecznymi  uśmiechami. Ks. Prałat Krzysztof Nykiel w homilii podkreślił jak niepowtarzalny dla naszej Ojczyzny był miniony rok: obchodziliśmy 1050-lecie Chrztu Polski, cieszyliśmy się wizytą Ojca Świętego Franciszka oraz Światowymi Dniami Młodzieży. Wskazywał, że dla niektórych, jak choćby dla rodziny zabitego w Berlinie kierowcy, mógł to być rok smutny, a dla innych wyjątkowy. W ubiegłym roku przeżywaliśmy także zakończenie roku łaski – Jubileuszowego Roku Miłosierdzia. Kaznodzieja wskazywał, że Bóg nie przestaje działać i Jego miłosierne serce w dalszym ciągu nam przebacza i nam błogosławi. Jak wskazywał refren psalmu: „Bóg miłosierny niech nam błogosławi.” Ks. Prałat mówił: „Powiedz mojemu miastu, które ma na imię Sieradz, że Pan Bóg mu błogosławi, by dobrze mu się wiodło, by było szczęśliwe.” Wszystkich słuchaczy z pewnością poruszyły słowa Ks. Prałata, który podkreślał: „Ludzie będą się dziwić, że my znaleźliśmy jeszcze czas dla Boga. Jak to w XXI w., kiedy człowiek może zdobywać Księżyc, mamy klękać przed żłóbkiem? Pan Jezus przynosi pokój, ale mówi także, że będziemy prześladowani.”

 

Kończąc swoją refleksję J.E. Regens skierował do zgromadzonych życzenia w imieniu własnym, oraz wszystkich duszpasterzy, pracujących w parafii Wszystkich Świętych: „Niech ten rok będzie błogosławionym, szczęśliwym rokiem, w którym jeszcze bardziej umacniać się będzie nasza wiara.” Na zakończenie Liturgii dokonał poświęcenia odnowionego feretronu z figurą Matki Bożej. 

Pasterka

Mszą Świętą o północy, celebrowaną przez Ks. Prałata Proboszcza rozpoczęliśmy Uroczystość Narodzenia Pańskiego głosząc, że oto Chrystus narodził się wśród nas. Podczas homilii usłyszeliśmy, że mamy się nie bać głosić tego Nowonarodzonego wszystkim tym, którzy nie byli obecni na Mszy Św. z różnych powodów; mamy głosić, że to Dziecię, które nam się narodziło, przyszło zbawić wszystkich ludzi. Po błogosławieństwie kończącym Eucharystię każdy miał okazję obejrzeć z bliska żłóbek oraz wziąć ze sobą poświęcone jabłko, jako symbol nowego życia.

 

 
Spotkanie duszpasterskiej rady parafialnej 18.12.2016

Dnia 18 grudnia na godzinę 17:00 ks. Prałat Proboszcz zaprosił na spotkanie członków duszpasterskiej rady parafialnej. Spotkanie odbyło się na plebanii, stawili się wszyscy zaproszeni. Omawiane były bieżące sprawy dotyczące prac przeprowadzonych przy kościele, jak również zbliżającej się wizyty duszpasterskiej.

 
Spotkanie z przedstawicielami policji

W środę 14 grudnia byliśmy uczestnikami prelekcji przedstawicieli sieradzkiej Policji. Nadkomisarz Grzegorz Będkowski, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego, wraz z starszym aspirantem Agnieszką Kulawiecką przybliżali nam zagrożenia, które czyhają na nas m.in. w ruchu drogowym pieszych, rowerów; wyjaśniali zasady poruszania się w strefie zamieszkania (szczególnie interesujące dla nas zważywszy, że taka strefa istnieje w Sieradzu zaraz obok Kolegiaty). Następnie zaprezentowali nowe metody oszukiwania i naciągania szczególnie ludzi starszych, wśród nich popularną metodę "na wnuczka" wraz z jej wyewoluowaną wersją, metodą "na policjanta" (liczba oszustw przeprowadzanych przy użyciu tych metod rośnie z roku na rok - w ubiegłym tygodniu w samym Sieradzu udało się dzięki interwencji Policji nie dopuścić do dwóch takich oszustw), nakłanianie do podpisywania różnych niekorzystnych umów itd. Na koniec spotkania uczestnicy dostali elementy odblaskowe jako pamiątki oraz przypomnienie o bezpieczeństwie w ruchu pieszych, szczególnie na nieoświetlonych drogach.

 
Pszczelarze rejonu sieradzkiego

W niedzielę 11.12.2016 r. podczas Mszy Św. o 11:30 gościliśmy w Kolegiacie pszczelarzy naszego rejonu, którzy przybyli, aby podziękować Bogu sprawowaną przez ks. prałata Eucharystią za tegoroczne miodobrania oraz prosić o błogosławieństwo na dalsze lata. Darem wdzięczności od nich był świece z pszczelego wosku oraz chleb i oczywiście miód z tegorocznych zbiorów.

 

 

 

 
Pierwsze wrażenia w trakcie rekolekcji

W czasie rekolekcji adwentowych, prowadzonych przez ks. Krzysztofa Młotka, studenta UKSW w Warszawie, dowiadujemy się więcej o miłości i jej rodzajach, o sposobach jej wyrażania (szczególnie w drugi dzień rekolekcji). Ksiądz rekolekcjonista przybliża na prawdę o wiecznej miłości Boga do nas, wyrażającej się w Jego przebaczeniu. Dodatkową atrakcją dla dzieci była dziś możliwość obudzenia ks. rekolekcjonisty, któy w podziękowaniu obdarował dzieci cukierkami, a ks. prałat Marian Bronikowski oprowadził je po plebanii.

W trakcie rekolekcji odwiedził nas również kolejny raz pan Dominik Włoch, niestrudzony pielgrzym, któy tym razem opowiadał nam o swojej wizycie na Madagaskarze oraz o tym, że powtórnie tam pojedzie pomóc w budowie przychodni. Zachęcał nas do wsparcia tej inicjatywy

 

 

 

 
Copyright © 2010 Parafia Wszystkich Świętych w Sieradzu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Created by simea.pl