Wydarzenia

XX DZIEŃ JUDAIZMU W SIERADZU

20 stycznia 2017 roku w Sieradzu już po raz dziewiąty miały miejsce obchody kolejnego XX Dnia Judaizmu. To ważne wydarzenie zarówno dla społeczności lokalnej, jak i dla całej diecezji. Hasłem tegorocznego spotkania były słowa zaczerpnięte z księgi proroka Jeremiasza „Uwiodłeś mnie Panie, a ja pozwoliłem się uwieść”. W obchodach wzięli udział: Ruth Cohen-Dan, zastępca Ambasadora Izraela w Polsce, Michael Schudrich, Naczelny Rabin Polski, ks. bp Wiesław Alojzy Mering, ordynariusz diecezji włocławskiej, Zbigniew Rau, wojewoda łódzki, Paweł Osiewała, prezydent miasta.

Spotkanie rozpoczęło się w kapitularzu podominikańskiego klasztoru Sióstr Urszulanek. Otworzył je inicjator sieradzkich obchodów Dni Judaizmu ks. prał. Marian Bronikowski, który na wstępie powitał zgromadzonych Gości i podkreślił wyjątkowość miejsca, w którym tegoroczne uroczystości się rozpoczynają. Zacytował słowa fragmentu dziennika zapisane w sierpniu 1942 roku przez jedną z sióstr urszulanek Paulinę Jaskólankę: „Tutaj w świątyni, w kościele rektorskim, szumiało jak w ulu, był płacz i bezradne siostry, a potem wieczorami z uszanowaniem miejsc świętych dla katolicyzmu, była zanoszona modlitwa. Potem transporty do Dąbia nad Nerem”. Ks. Bronikowski zaprosił wszystkich obecnych do podjęcia refleksji nad wspólnym dziedzictwem Żydów i Polaków, które połączyło się w tym wyjątkowym miejscu.

Następnie głos zabrał Naczelny Rabin Polski pan Michael Schudrich. Nawiązał w swoim wystąpieniu do hasła tegorocznego Dnia Judaizmu zatrzymując się nad dylematami proroka Jeremiasza, który z powodu młodego wieku i braku doświadczenia wahał się w wypełnianiu woli Boga. W życiu człowieka wierzącego – podkreślał rabin, często może się zdarzyć sytuacja podobna do tej u Jeremiasza. Człowiek stara się być uporządkowanym, stosować się do woli Pana Boga i spotyka się z różnymi ocenami czy nawet kpiną ze strony bliźnich. Ważna jest jednak zawsze wola Boża, którą należy w życiu wypełniać. W tym zadaniu mają ogromną rolę duchowni wspomagający wiernych w odkrywaniu tego, co Pan Bóg chce od człowieka. Pracując nad swoim wnętrzem człowiek powinien wciąż zadawać pytanie, czy następuje w nim duchowy i moralny wzrost, czy z dnia na dzień staje się bliższy Bogu przez wypełnianie Jego woli.

Kolejnym punktem spotkania był referat przygotowany przez s. Małgorzatę Krupecką ze Zgromadzenia Sióstr Urszulanek. Prelegentka ukazała rolę św. Urszuli Ledóchowskiej w łączeniu wyznawców judaizmu i chrześcijaństwa zarówno na emigracji, jak i w Polsce. Całość starań nad okazywaniem wzajemnej miłości i szacunku względem bliźniego wyrażał tytuł wystąpienia siostry „Jesteśmy wszyscy dziećmi jednego Ojca”. Pani Ruth Cohen Dan, zastępca Ambasadora Izraela w Polsce nawiązując do słów s. Małgorzaty wyraziła wielką wdzięczność wszystkim zaangażowanym w przygotowanie tego wyjątkowego dnia. Ważne jest bowiem to, co łączy, a sercu każdego człowieka jest złożone dobro, które powinno być przekazywane innym. Kolejny Dzień Judaizmu stał się również zaproszeniem do poszukiwania kolejnych śladów wzajemnej jedności i braterstwa. W spotkaniu wziął także udział ks. dr Mirosław Mejzner, który dzielił się świadectwem wyjątkowego spotkania poprzedzającego uroczystości sieradzkie. Doszło do niego na warszawskim lotnisku Okęcie, gdzie wraz z ks. prał. Marianem Bronikowskim mogli spędzić kilka godzin z rabinem Abrahamem Skórką, osobistym przyjacielem papieża Franciszka. Był to wyjątkowy czas wymiany myśli i doświadczeń oraz poszukiwania nowych impulsów w odkrywaniu obecności Boga w życiu współczesnego człowieka.

Na zakończenie słowo do zgromadzonych wygłosił bo Wiesław Alojzy Mering. Odnosząc się do nauczania Soboru Watykańskiego II podkreślił, iż wspólne pochylanie się nad kwestią międzyreligijnego dialogu doprowadza do ożywienia relacji oraz zaleca obustronne poznanie się i poszanowanie, które można osiągnąć przez studia biblijne i teologiczne oraz przez braterskie rozmowy (por. Nostra aetate, 4). Na tle historycznych wzajemnych odniesień wskazane przez Sobór wymiary dialogu nabierają szczególnych kształtów. Należy się za to – jak podkreślił bp Mering – szczególna wdzięczność wszystkim zaangażowanym w dzieło jednoczenia. Pasterz diecezji podziękował z całego serca rabinowi Schudrichowi za jego nauczanie, tak trafne i bezpośrednio trafiające do serc wszystkich, którzy go słuchają.

Zakończenie tej części spotkania była sztuka zatytułowana Pieśń nad pieśniami w wykonaniu aktora Teatru Żydowskiego w Warszawie pana Jerzego Walczaka.

Druga część obchodów XX Dnia Judaizmu w Sieradzu miała miejsce przy ścianie memorialnej. Wspólnej modlitwie przewodniczyli Naczelny Rabin Polski oraz bp włocławski Wiesław A. Mering. Po niej nastąpiło złożenie przy ścianie „świateł pamięci” oraz kwiatów przez delegacje Ambasady Izraela, władz samorządowych, przedstawicieli wojska i policji oraz sieradzkich radnych. Na zakończenie głos zabrał wojewoda łódzki Zbigniew Rau oraz prezydent Sieradza Paweł Osiewała, który podkreślił w kończącym słowie zaangażowanie sieradzan w coroczne spotkania z racji Dnia Judaizmu oraz wyraził zadowolenie z coraz głębszego odkrywania wzajemnych korzeni kulturowych prowadzących do wzajemnego szacunku i pokojowego współżycia. 

Jasełka SP nr 6

15 I 2017 r. w Parafii Świętych w Sieradzu odbył się występ jasełkowy pt.: Raduj się ziemio, witaj swego Pana. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 6 z parafii św. Wojciecha, przygotowali pod kierunkiem s. Magdaleny Sochackiej USJK część artystyczną odwołującą się do początków stworzenia świata i obietnicy zbawienia złożonej przez Boga stworzonemu człowiekowi. W tej części, złożonej z biblijnych sentencji ukazujących piękno dzieła stworzenia, wzbogaconych o ciekawą choreografię, uczniowie starali się ukazać przez potęgę żywiołów, wielkość i moc Boga. Szczególny efekt osiągnięto dzięki zaprojektowanym przez Panią plastyk E. Grzelak ciekawym kostiumom artystycznym. Kolejnym etapem jasełkowego przedstawienia było oddanie wyjątkowego wymiaru nocy betlejemskiej, podczas której Bóg zesłał na świat Zbawiciela. Tę radosną nowinę ogłosili zebranym widzom kolędnicy, nawiązujący do prastarej tradycji. Wspólne kolędowanie ubogaciła oprawa muzyczna w wykonaniu Pana organisty Macieja Owczarka i Huberta Skowrona, ucznia ZSP nr 1 w Sieradzu. Dziękujemy Ks. Proboszczowi Marianowi Bronikowskiemu za miłe przyjęcie i ciepłe słowa skierowane pod adresem występujących dzieci i ich rodziców.

s. Magdalena Sochacka USJK

 

 
Jasełka SP nr 4 i koncert kolęd

8 stycznia w naszej parafii uczestniczyliśmy w dwóch ważnych wydarzeniach. Najpierw, o godzinie 12:30, występ jasełkowy przedstawiły dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 6, przygotowane m.in. przez siostrę Elżbietę USJK, które tańcem i śpiewem przedłużały nam świąteczny nasytrój; później, o godzinie 17:00, gościliśmy w nszej Kolegiacie młodzież z Liceum im. Stefana Żeromskiego, która uraczyłą nas koncerem kolęd oraz piosenek świątecznych.

 
Koncert pana Jacka Brzostowskiego

W tegoroczną uroczystość Objawienia Pańskiego w sieradzkiej Kolegiacie zaprezentował odnowiony instrument organowy pasjonat tego instrumentu pan Jacek Brzostowski. Na koncert złożyły się utwory J.S. Bacha, F. Schuberta oraz kompozytorów polskich Wł. Żeleńskiego, M. Surzyńskiego oraz F. Nowowiejskiego. Sieradzanie uczestniczący w koncercie byli pod wrażeniem kunsztu artystycznego wykonawcy oraz podziwiali piękno brzmienia organów, które ukazał w prezentowanych utworach pan Jacek. 

Kolejny Wieczór Miłosierdzia w sieradzkiej farze

5 stycznia 2017 r. św. Jan Paweł II po raz kolejny zgromadził wiernych parafii Wszystkich Świętych na Wieczorze Miłosierdzia. Tym razem poprowadził go nasz wikariusz ks. Michał Styczyński, który przez 7 lat studiował pedagogikę na Uniwersytecie Salezjańskim w Rzymie. Czas spędzony w Wiecznym Mieście, jak przyznał podczas spotkania z wiernymi ks. Michał, był dla niego wielkim darem. Oprócz studiowania miał możliwość uczestnictwa w spotkaniach ze Świętym Papieżem, zarówno podczas uroczystych celebr, jak i podczas indywidualnych spotkań. 

„Byliśmy szczęśliwcami, podkreślał prelegent, gdyż mogliśmy uczestniczyć w doniosłych i niezapomnianych wydarzeniach z życia Kościoła w czasie naszego pobytu w Rzymie”. Ks. Michał podzielił się przede wszystkim wspomnieniami ze swoich spotkań z Janem Pawłem II, które zazwyczaj odbywały się w okresie Świąt Narodzenia Pańskiego w papieskiej bibliotece.
 
Czas studiów rzymskich zbiegł się z ostatnimi latami pontyfikatu Jana Pawła II i jego odchodzenia do domu Ojca. Ks. Michał uczestniczył w pogrzebie papieża, a wcześniej, kiedy niekończąca się pielgrzymka wiernych zmierzała do bazyliki św. Piotra, by pomodlić się przy ciele zmarłego Jana Pawła II, miał możliwość przebywać dłuższe chwile w bazylice na modlitwie. Widział też dokładnie moment, w którym abp Dziwisz i abp Marini zakryli twarz papieża jedwabną chustą. To głęboki i wymowny symbol, że całe życie papieża zostało już całkowicie ukryte w Bogu. 
 
Na zakończenie ks. Styczyński pochwalił się specjalnym błogosławieństwem z podpisem Jana Pawła II. Papież z powodu postępującej choroby nie składał już podpisów na błogosławieństwach dla wiernych. W drodze wyjątku uczynił to dla kilkunastu studentów z Papieskiego Kolegium Polskiego, które często odwiedzał i z którego wyjechał na pamiętne konklawe 1978 roku. 
 
Wizyta Regensa Penitencjarii Apostolskiej

 W pierwszy dzień nowego roku, w uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki, w Kolegiacie Sieradzkiej miało miejsce historyczne wydarzenie. Regens Penitencjarii Apostolskiej ks. Prałat Krzysztof Nikiel przewodniczył uroczystej Mszy Świętej o godz. 13. Ks. Proboszcz Marian Bronikowski, witając dostojnego Gościa, podkreślił, iż parafianie kolegiaccy dostępują szczególnego zaszczytu, jako że w pierwszy dzień Nowego Roku mogą cieszyć się obecnością tak  bliskiego współpracownika Ojca Świętego Franciszka. Ks. Proboszcz poprosił Księdza Prałata Regensa o sprawowanie Mszy Świętej w intencji jego zmarłych poprzedników: ks. Infułata Apolinarego Leśniewskiego, ks. Prałata Czesława Rawskiego oraz ks. Prałata Józefa Frątczaka. Zgromadzeni w Kolegiacie wierni powitali ks. Prałata Regensa gromkimi oklaskami i  serdecznymi  uśmiechami. Ks. Prałat Krzysztof Nykiel w homilii podkreślił jak niepowtarzalny dla naszej Ojczyzny był miniony rok: obchodziliśmy 1050-lecie Chrztu Polski, cieszyliśmy się wizytą Ojca Świętego Franciszka oraz Światowymi Dniami Młodzieży. Wskazywał, że dla niektórych, jak choćby dla rodziny zabitego w Berlinie kierowcy, mógł to być rok smutny, a dla innych wyjątkowy. W ubiegłym roku przeżywaliśmy także zakończenie roku łaski – Jubileuszowego Roku Miłosierdzia. Kaznodzieja wskazywał, że Bóg nie przestaje działać i Jego miłosierne serce w dalszym ciągu nam przebacza i nam błogosławi. Jak wskazywał refren psalmu: „Bóg miłosierny niech nam błogosławi.” Ks. Prałat mówił: „Powiedz mojemu miastu, które ma na imię Sieradz, że Pan Bóg mu błogosławi, by dobrze mu się wiodło, by było szczęśliwe.” Wszystkich słuchaczy z pewnością poruszyły słowa Ks. Prałata, który podkreślał: „Ludzie będą się dziwić, że my znaleźliśmy jeszcze czas dla Boga. Jak to w XXI w., kiedy człowiek może zdobywać Księżyc, mamy klękać przed żłóbkiem? Pan Jezus przynosi pokój, ale mówi także, że będziemy prześladowani.”

 

Kończąc swoją refleksję J.E. Regens skierował do zgromadzonych życzenia w imieniu własnym, oraz wszystkich duszpasterzy, pracujących w parafii Wszystkich Świętych: „Niech ten rok będzie błogosławionym, szczęśliwym rokiem, w którym jeszcze bardziej umacniać się będzie nasza wiara.” Na zakończenie Liturgii dokonał poświęcenia odnowionego feretronu z figurą Matki Bożej. 

Copyright © 2010 Parafia Wszystkich Świętych w Sieradzu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Created by simea.pl