Wydarzenia

Sieradzkie roraty

           W dniu 02 grudnia bieżącego roku wspólnota parafialna parafii p.w. Wszystkich Świętych w Sieradzu przeżywała swoją pierwszą tegoroczną Mszę Świętą Roratnią, sprawowaną o godz. 6.00 pod przewodnictwem proboszcza parafii – ks. prał. Mariana Bronikowskiego.

Eucharystia rozpoczęła się uroczystym odśpiewaniem pieśni Rorate coeli…, a następnie odsłonięciem obrazu Księżnej Sieradzkiej. Licznie zgromadzili się na niej parafianie, a także przyjaciele sieradzkiej kolegiaty, w tym duża liczba dzieci z lampionami. W trakcie liturgii p. Franciszek, dziadek ks. Pawła Szczepaniaka, dokonał symbolicznego zapalenia świecy roratniej.

Tegoroczne Roraty w parafii p.w. Wszystkich Świętych w Sieradzu przeżywane są  pod hasłem: „uBoga droga. Skarby niebieskie”. Program przygotowany przez redakcję „Małego Gościa” ma pokazać, że Kościół od zarania swoich dziejów dostrzegał ubogich i troszczył się o nich, stąd przez kolejne dni Rorat księża, w okolicznościowych kazaniach do dzieci, przypominać będą świętych i błogosławionych, którzy pomagali biednym, zaczynając od starożytnego św. Wawrzyńca, na współczesnych kończąc. Mamy nadzieję, że dzieci pociągnięte przykładem świętych będą uczyły się pomagać.

W pierwszym dniu Rorat dzieci otrzymały specjalną planszę, a przez kolejne dni otrzymają skarby niebieskie – obrazki z wizerunkami świętych, które będą wkładać w nacięte na planszy otwory. Mszom Roratnim towarzyszy okolicznościowa piosenka zatytułowana „Uboga droga”. Muzykę i słowa skomponował p. Adam Szewczyk.

Dobrze przeżyjmy okres Adwentu, jaki daje nam Kościół. Wszystkich zapraszamy do wspólnej modlitwy. Przygotujmy się razem do spotkania z Jezusem. On chce narodzić się w sercu każdego z nas.

Nowi Ministranci

Wraz z rozpoczęciem nowego roku liturgicznego posługę, w naszej parafii, rozpoczęło pięciu nowych ministrantów: Szymon Małolepszy, Hubert Pędzik, Bartosz Kamiński, Ignacy Leśkiewicz oraz Mateusz Bomba.

Uroczystość włączenia kandydatów do grona Liturgicznej Służby Ołtarza odbyła się w niedzielę, tj. 01.12.2013 r. na Mszy Świętej sprawowanej o godz. 10.00 pod przewodnictwem proboszcza parafii p.w. Wszystkich Świętych – ks. prał. Mariana Bronikowskiego. Kandydaci przygotowywali się do pełnienia zaszczytnej funkcji ministranta pod czujnym okiem swojego opiekuna – ks. Piotra Patyka. W uroczystości udział wzięli także rodzice nowo ustanowionych ministrantów, do których rozesłano okolicznościowe zaproszenia i to oni, w czasie ceremonii, nałożyli swoim synom komże.  Nowi ministranci złożyli przed wspólnotą parafialną swoje przyrzeczenia.

W tym dniu wspólnota ministrancka parafii p.w. Wszystkich Świętych w Sieradzu wzbogaciła się także o trzech lektorów-kandydatów (Szymon Kaźmierczak, Jakub Stepniak, Konrad Zimorski) oraz jednego ceremoniarza (Filip Marek).

Na zakończenie opiekun ministrantów wyraził swoją wdzięczność i radość. Nowo ustanowionym życzył gorliwości i wierności złożonym postanowieniom. Słowo „dziękuję” pod adresem Ks. Proboszcza i ks. Piotra wypowiedzieli także przedstawiciele Liturgicznej Służby Ołtarza.

ROZPOCZĘCIE ADWENTU

Uroczystą Mszą Świętą celebrowaną w sobotę 30.11.2013 r. o godz. 18.00 w połączeniu z I nieszporami z I Niedzieli Adwentu zainaugurowaliśmy  w naszej parafii nowy rok liturgiczny.

Eucharystii przewodniczył wikariusz parafii p.w. Wszystkich Świętych
w Sieradzu – ks. Jarosław Szpolorowski. Wygłosił on okolicznościową homilię i dokonał poświęcenia wieńca adwentowego.

W wygłoszonej homilii kaznodzieja zwrócił uwagę na istotę Adwentu. Kaznodzieja zachęcał, by dobrze wykorzystać ten czas, jaki Kościół nam daje. „Adwent to czas oczekiwania. Wszyscy przygotowujemy się do spotkania z Panem. Zadbajmy no to, by nasze serca były czyste, a ręce wypełnione dobrymi uczynkami, które złożymy w darze Nowonarodzonemu”- zachęcał ks. Jarosław.

Ministrancki turniej w siatkówkę

W minioną sobotę tj. 30.11.2013 r. nasi ministranci wzięli udział w turnieju piłki siatkowej organizowanym przez parafię p.w. św. Maksymiliana w Zduńskiej Woli. Rozgrywki odbywały się w Publicznym Gimnazjum nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Zduńskiej Woli znajdującym się przy ulicy parkowej 5. Rozpoczęły się o godz. 9.00 i potrwały do godz. 13.30. Uczestniczyli w nich m.in. ministranci z parafii p.w. Narodzenia NMP z Charłupi Małej, z parafii św. Maksymiliana ze Zduńskiej Woli, z parafii św. Antoniego ze Zduńskiej Woli, z parafii św. Pawła ze Zduńskiej Woli, z parafii p.w. Wniebowzięcia NMP ze Zduńskiej Woli. Najlepszymi graczami okazali się ministranci z parafii p.w. św. Antoniego ze Zduńskiej Woli. Zwycięzcą gratulujemy! Nasi ministranci zajęli VI miejsce. Wszyscy uczestnicy turnieju zostali nagrodzeni drobnymi upominkami.

Dzień skupienia Liturgicznej Służby Ołtarza rejonu sieradzkiego 23. 11. 2013

„Ministrare znaczy służyć” – pod takim hasłem ministranci z rejonu sieradzkiego przeżywali swój dzień skupienia na terenie parafii p.w. Wszystkich Świętych w Sieradzu. Spotkanie rozpoczęło się o godz. 9.45 słowem wstępnym głównego organizatora – ks. Piotra Patyka, dekanalnego duszpasterza Liturgicznej Służby Ołtarza dekanatu sieradzkiego I, w którym wyjaśnił on istotę i zamysł tego formacyjnego spotkania oraz powitał wszystkich zgromadzonych. W dalszej części odbyła się konferencja poprzedzona modlitwą do Ducha Świętego. Wygłosił ją neoprezbiter – ks. Łukasz Przelazły, pracujący w parafii św. Stanisława BM w Kramsku. „Zapewniam cię, że nawet aniołowie niebiescy zdumiewają się i chylą przed tobą czoło, gdy udajesz się na świętą służbę ołtarza” – tymi słowami cytując ojca Hariolfa Ettenspergera, zwrócił się on do swoich słuchaczy. Mówiąc o posłudze ministranta postawił trzy istotne pytania: Komu służyć?, Gdzie służyć? i Jak służyć?, w oparciu o które oparł całość swojej wypowiedzi. Ks. Przelazły zwrócił uwagę na to, że ministrant jest pomocnikiem, tym, który niesie znaki i tym, który sam jest znakiem. W wygłoszonej konferencji odniósł się także do dokumentów Kościoła mówiących o służbie przy ołtarzu. „Być ministrantem to być rycerzem, rycerzem Króla Wszechświata, którym jest Jezus Chrystus” – przypomniał prelegent.

Kolejnym punktem programu było nabożeństwo pokutne, któremu przewodniczył diecezjalny duszpasterz młodzieży – ks. Przemysław Pilarski z Charłupi Małej. „Kochać Boga, służyć Chrystusowi, rozwijać w sobie życie Boże, pracować nad swoim charakterem, poznawać liturgię i nią żyć, modlić się za Ojczyznę, być dobrym synem, bratem i kolegą, odznaczać się chrześcijańską postawą, być przykładem dla innych, naśladować Jezusa” – to punkty tworzące dekalog ministranta, które wyartykułował ks. Pilarski, i w oparciu, o które przygotował on okolicznościowy rachunek sumienia dla ministrantów.

Po nabożeństwie pokutnym rozpoczęła się adoracja Najświętszego Sakramentu, podczas której rozważana poprowadzili ministranci z sieradzkiej fary. W tym czasie ministranci mieli także możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania. 

O godz. 12.00, uroczystym odsłonięciem obrazu Księżnej Sieradzkiej, rozpoczęła się Eucharystia, podczas której ministranci ponowili swoje przyrzeczenia. Mszy Świętej przewodniczył diecezjalny duszpasterz Liturgicznej Służby Ołtarza – ks. Łukasz Matuszak. Wygłosił on także homilię, w której odniósł się do biblijnych korzeni posługi ministrantów. Ks. Matuszak wskazał na przykład bł. Jose, głównego bohatera filmu pt. „Cristiada”, jako na szczególnego orędownika i przykład odważnie i mężnie wyznawanej wiary. W tym kontekście kaznodzieja nawiązał także do książki Zbigniewa Kaliszuka pt. „Katolik frajerem?”. Zachęcał także do wdzięczności, jaką ministranci powinni okazywać swoim duszpasterzom za trud, jaki ci wkładają w ich formację.

Po Mszy Świętej ministranci mieli możliwość podziwiania panoramy miasta z kolegiackiej wieży. Następnie udali się na posiłek do Biblioteki im. Jana Pawła II, po którym zwiedzali wystawę zatytułowaną „Zbrodnie niemieckie na ziemi łódzkiej”, przygotowaną przez łódzki Instytut Pamięci Narodowej. 

Całość spotkania, śpiewem i muzyką, ubogacał zespół „ADOREMUS” z Charłupi Małej, wspomagany tym razem przez rejonowego duszpasterza LSO rejonu sieradzkiego – ks. Pawła Koralewskiego. W spotkaniu uczestniczyło ponad 60 ministrantów z parafii Wszystkich Świętych w Sieradzu (opiekun – ks. Piotr Patyk), z parafii NMP Królowej Polski (opiekun – ks. kan. Tadeusz Miłek), z parafii św. Urszuli Ledóchowskiej w Sieradzu (opiekun – ks. Radosław Cyrułowski), z parafii Narodzenia NMP w Charłupi Małej (opiekun – ks. Przemysław Pilarski), z parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Sieradzu (opiekun – ks. Janusz Małecki), z parafii św. Maksymiliana Marii Kolbego w Zduńskiej Woli (opiekun – ks. Paweł Koralewski) i z parafii św. Mikołaja w Warcie (opiekun – ks. Krzysztof Kujawa).  

Spotkanie z księdzem egzorcystą

Z inicjatywy Rycerzy Kolumba działających przy parafii Wszystkich Świętych w Sieradzu 15 listopada 2013 roku miało miejsce spotkanie z diecezjalnym egzorcystą księdzem Pawłem Pokorą z Włocławka. Podczas Eucharystii sprawowanej w naszej świątyni parafialnej o godz. 18.oo nasz gość wygłosił homilię, w której zwrócił uwagę na fundamentalne zasady życia chrześcijańskiego sprzyjające rozwojowi naszego ducha. Owe zasady wprowadzone w życie odgrywają zasadniczą rolę w trwaniu przy Chrystusie i przeciwstawianiu się mocy zła, która dzisiaj coraz bardziej próbuje nas pokonywać. Trzeba nam wracać do częstej i głębokiej, świadomej modlitwy oraz do autentycznego życia sakramentalnego. Często w naszej codzienności zagonieni tysiącem ważnych spraw zapominamy o tych kwestiach. Stajemy się zaprogramowanymi maszynami, w których nie ma miejsca na rozwijanie duchowości. 

Po Mszy Świętej odbyła się druga część spotkania, podczas której byli obecni licznie zgromadzeni parafianie i goście. Ks. Paweł ukazywał współczesne zagrożenia duchowe oraz zwracał uwagę na pewne praktyki, które otwierają nas na działanie złego ducha. W wielu sytuacjach musimy wykazać szczególną ostrożność, bowiem ojciec kłamstwa próbuje nami manipulować i uzależniać nas od swego wpływu. Często korzystamy między innymi z niekonwencjonalnych metod leczenia nie znając źródła pochodzenia leczącej siły. Coraz częściej korzystamy z leków homeopatycznych, które też mają związek z energetyzowaniem substancji nie mających nic wspólnego z oddziałującymi na nasz organizm lekami. Prelegent ukazywał również niebezpieczeństwo związane z czarami, magią, horoskopami, niebezpieczną literaturą dla dzieci i młodzieży. Wierni mieli okazję zadać pytania dotyczące nurtujących ich kwestii związanych z poruszaną problematyką.

Spotkanie okazało się bardzo potrzebne w kontekście coraz większej ilości osób zniewolonych działaniem złego ducha i łatwo poddającym się jego manipulacjom. Ks. Paweł po trwającym prawie dwie godziny spotkaniu rozmawiał indywidualnie z osobami pragnącymi przedstawić swoje problemy i szukać kompetentnej pomocy.

 

 

Copyright © 2010 Parafia Wszystkich Świętych w Sieradzu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Created by simea.pl