Wydarzenia

Święcenie pokarmów na stół wielkanocny

Wielka Sobota jest czasem adoracji Chrystusa w Grobie Pańskim. W tym dniu nie sprawuje się Eucharystii. Jesteśmy zamyśleni nad tajemnicą śmierci Chrystusa, która przeprowadza nas do nowego życia. Stąd też przygotowując się do radości Zmartwychwstania w Wielką Sobotę święci się pokarmy, które będą spożywane podczas uroczystego wielkanocnego śniadania w gronie rodzinnym.

W naszej świątyni od godz. 9.oo do 16.oo w odstępach co pół godziny święciliśmy pokarmy. Licznie gromadzący się wierni adorowali Chrystusa oraz przynosili – jak każe tradycja – pięknie przyozdobione wielkanocne koszyczki ze świątecznymi przysmakami. 

WIELKI PIĄTEK - WIECZÓR OFIARY

W Wielki Piątek w tradycji chrześcijańskiej jest szczególnym czasem jednoczenia się z ofiarą Chrystusa na ołtarzu Krzyża. W ten dzień nie celebruje się Eucharystii. „Jeśli Wielki Piątek jest dniem pełnym smutku, to jednocześnie jest najwłaściwszym dniem dla obudzenia na nowo naszej wiary, dla umocnienia naszej nadziei i odwagi niesienia przez każdego swego krzyża z pokorą, ufnością i zdaniem się na Boga, mając przy tym pewność wsparcia przez Niego i Jego zwycięstwa” – podkreślał Ojciec Święty Benedykt XVI.

W godzinach popołudniowych uczestniczyliśmy w Liturgii Męki Pańskiej, której przewodniczył ks. prałat Marian Bronikowski, proboszcz sieradzkiej Kolegiaty. Po wymownym geście prostracji przed ołtarzem rozpoczyna się liturgia słowa z rozważaniem Męki Pańskiej, a następnie uroczysta modlitwa powszechna w formie 10 wezwań wraz z dziesięcioma modlitwami kierowanymi ku Bogu przez przewodniczącego liturgii. Kolejnym i zarazem najważniejszym punktem tej celebracji jest adoracja Drzewa Krzyża. Podkreślił znaczenie tego momentu w swojej homilii ks. Jarosław Szpolorowski zapraszając do głębokiego przeżywania momentu ucałowania krucyfiksu jako znaku całkowitej przynależności do Chrystusa i złączenia z nim swojego życia we wszystkich trudach i doświadczeniach codzienności. Następnie licznie zgromadzeni wierni przyjęli do swoich serc żywego Chrystusa w Komunii św. Ostatni punkt wielkopiątkowej liturgii to procesja do Grobu Pańskiego. W tym roku przewodnim tematem dekoracji grobu jest zaproszenie do czynienia miłosierdzia na wzór Chrystusa, który na krzyżu w pełni okazał względem wszystkich wierzących w Niego ogrom Miłosierdzia Boga.

Czas adoracji przy Grobie Pańskim swoim śpiewem i modlitwą ubogacała grupa parafialnej młodzieży oraz zespół muzyczny, którzy wraz z wiernymi naszego miasta do godziny 22.oo adorowali Chrystusa w Najświętszym Sakramencie.

Warto podkreślić, że o godz. 15.oo uroczyście rozpoczęliśmy Nowennę przed Świętem Miłosierdzia Bożego, którą poprowadził ks. Mariusz Adamczewski.

WIELKI CZWARTEK - WIECZÓR MIŁOŚCI

Rozpoczęliśmy Święte Triduum Paschalne. Wielkoczwartkowy wieczór zaprasza nas do pochylenia się nada tajemnicami Eucharystii i Kapłaństwa. To dwa sakramenty wzajemnie od siebie zależne, które dla każdego wiernego są nieocenionym skarbem. Dlatego też Wielki Czwartek jest dniem dziękczynienia za te sakramenty. W godzinach porannych kapłani z naszej parafii celebrowali wspólnie z Księdzem Biskupem Ordynariuszem Mszę Świętą Krzyżma we włocławskiej katedrze. Tam też odnowili swoje przyrzeczenia kapłańskie. Ksiądz Biskup poświęcił także olej krzyżma, olej chorych oraz olej katechumenów.

Msza Wieczerzy Pańskiej sprawowana w godzinach wieczornych rozpoczyna świętowanie Triduum Paschalnego. W naszej parafii rozpoczęliśmy uroczystą celebrację, której przewodniczył Ksiądz proboszcz Marian Bronikowski, o godzinie 18.oo. Koncelebransami byli księża wikariusze: Michał Styczyński, Jarosław Szpolorowski, Mariusz Adamczewski oraz ks. Marek Musielak. Homilię wygłosił ks. Michał Styczyński. Kaznodzieja zaznaczył, jak wielkim darem i zadaniem jest Eucharystia. Podkreślił również, że chrześcijanin nie może realizować swojego powołania bez Eucharystii – cudownego lekarstwa, które daje niesamowitą moc. Każda Msza Święta, w której uczestniczymy zaprasza nas do okazywania miłości względem naszych bliźnich przez konkretne czyny miłości. Jezus umył swoim uczniom nogi zapraszając nas do świadectwa miłości. Trzeba nam codziennie z większą gotowością serca otwierać się na dar miłości ofiarowany przez Pana, poprzez który uczy nas służyć naszym bliźnim. Po homilii ks. Prałat obmył nogi dwunastu mężczyznom dla upamiętnienia wydarzenia z Wieczernika.

Po modlitwie po Komunii Świętej przedstawiciele wszystkich wspólnot parafialnych wyrazili swoje dziękczynienie za ofiarną posługę kapłanów. Było wiele ciepłych i serdecznych słów skierowanych do naszych księży wraz z zapewnieniem o modlitwie.

Ksiądz prałat Marian Bronikowski podziękował wszystkim parafianom za serdeczne życzenia i wszelkie wyrazy życzliwości. Podkreślił również, że kapłaństwo jest szczególnym zadaniem, które wymaga od wszystkich posługujących wielkiego zaangażowania i ofiarności. Pasterz ma iść przed stadem, musi wciąż czuwać i pomagać wiernym w ich drodze do świętości.

Ostatnim punktem celebracji wielkoczwartkowej było przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Ołtarza Wystawienia zwanego Ciemnicą. To miejsce symbolizuje uwięzienie Chrystusa po Wieczerzy, w noc oczekiwania na wyrok. Podczas procesji używa się kołatek i śpiewa się hymn Sław języku tajemnicę.

Po przeniesieniu Pana Jezusa do Ciemnicy wierni mogli adorować Chrystusa do późnych godzin wieczornych. 

Droga Krzyżowa ulicami Sieradza

18 marca, w piątek poprzedzający Niedzielę Palmową kierowani praktyką lat ubiegłych i potrzebą ducha, uczestniczyliśmy w Drodze Krzyżowej ulicami Sieradza. 

Zanim  wyruszyliśmy z krzyżem na ulice, które codziennie pokonujemy zdążając do pracy, szkoły czy sklepów. modliliśmy się podczas Eucharystii w sieradzkiej kolegiacie p.w Wszystkich Świętych. Mszy świętej przewodniczył i homilię wygłosił ks. Marian Bronikowski, proboszcz parafii i  wikariusz biskupi rejonu sieradzkiego  Kaznodzieja  przypomniał, że krzyż jest wpisany w życie każdego z nas, a odprawiając nabożeństwo drogi krzyżowej rozważamy wielką miłość Boga względem nas i doświadczamy Jego miłosierdzia.

Po mszy świętej z krzyżem na ramionach wyruszyliśmy rozpamiętywać mękę Pańską przy kolejnych 14 stacjach. Nabożeństwu przewodniczył ks Mirosław Miłek proboszcz parafii NSJ.

Rozważania poprowadzili parafianie obu sieradzkich parafii. Teksty tegorocznej drogi krzyżowej koncentrowały się na katechizmowych uczynkach względem ciała i ducha, do czego zachęcił  nas papież Franciszek w  bulli Misericordiae vultus ogłaszającej rok miłosierdzia:  „Jest moim życzeniem, aby chrześcijanie przemyśleli podczas jubileuszu uczynki miłosierdzia względem ciała i ducha. Będzie to sposobem do obudzenia naszego sumienia, często uśpionego w obliczu dramatu ubóstwa, a także umożliwi nam coraz głębsze wejście w serce Ewangelii, gdzie ubodzy są uprzywilejowani dla Bożego miłosierdzia. Przepowiadanie Jezusa przedstawia te uczynki miłosierdzia, byśmy mogli poznać, czy żyjemy jak Jego uczniowie, czy też nie.”

Droga Krzyżowa zakończyła się w kościele NSJ w Sieradzu. Ks. Mirosław Miłek  na zakończenie podziękował wszystkim  uczestnikom i przypomniał, za św. Janem od Krzyża, że pod wieczór życia będziemy sądzeni z miłości. 

Odwaga Bożej Miłości - rekolekcje wielkopostne w Roku Miłosierdzia

W Jubileuszowym Roku Miłosierdzia w naszej wspólnocie parafialnej przeżywaliśmy rekolekcje wielkopostne, którym przewodniczył ks. Łukasz Patoń ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo. Obecnie ks. Łukasz odbywa studia doktoranckie z teologii pastoralnej na UKSW w Warszawie. Odwaga Bożej Miłości – to temat tegorocznych ćwiczeń wielkopostnych. Ojciec Rekolekcjonista dzielił się świadectwem swojego życia oraz pracy duszpasterskiej w Bazylice Świętego Krzyża w Warszawie. Każdego dnia rekolekcji zatrzymywaliśmy się na głównych postaciach dobrze znanej przypowieści biblijnej o miłosiernym Ojcu, aby spojrzeć na swoje życie i nasze postawy, jakie przyjmujemy wobec Miłosiernego Ojca. Bóg wciąż wychodzi nam naprzeciw i czeka cierpliwie na nasze powroty do Niego. Podczas rekolekcji ks. Łukasz  zapraszał nas do dojrzałego przeżycia sakramentu pokuty i pojednania. Zwracał również uwagę na potrzebę dobrego ukształtowania własnego sumienia – wewnętrznego głosu kształtującego naszą codzienność.

Rekolekcje wielkopostne trwały od 12 do 16 marca. Uczestniczyli w nich również uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjalnych znajdujących się na terenie naszej parafii. Uważne wsłuchiwanie się w nauki rekolekcyjne zaowocowało decyzją przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania przez licznie zgromadzonych wiernych. Radowaliśmy się wszyscy z faktu, że wiele serc skorzystało z powrotu do Miłosiernego Ojca wciąż oczekującego z darem przebaczenia.

Cud narodzin - spektakl Zespołu Placówek Wychowania Pozaszkolnego w Sieradzu

31 stycznia 2016 r. gościliśmy w Domu Katolickim aktorów z Zespołu Placówek Wychowania Pozaszkolnego w Sieradzu. W ich wykonaniu obejrzeliśmy bożonarodzeniowy spektakl pt.: Cud narodzin. Dzięki gościnności ks. prał. Mariana Bronikowskiego piękną inscenizację mogli obejrzeć licznie zaproszeni goście. Nie zabrakło dziadków i babć, którzy niedawno obchodzili swoje święto. To właśnie szczególnie dla nich aktorzy chwalili się swoimi umiejętnościami aktorskimi, wokalnymi i tanecznymi. Widzowie mieli niecodzienną przyjemność podziwiania zdolności swoich wnuczków, ale nie tylko… Tym razem wraz ze swoimi dziećmi wystąpili ich rodzice, bo i opowieść o Bożym Narodzeniu jest rodzinnym świętowaniem. Starsi aktorzy zachwycili nas swoimi zdolnościami artystycznymi. Grali jak profesjonaliści. To wielkie święto ku czci Nowonarodzonego w Betlejem Jezusa łączące starszych i młodszych aktorów stało się powodem niewypowiedzianej radości dla wszystkich aktorów i widzów. 

Copyright © 2010 Parafia Wszystkich Świętych w Sieradzu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Created by simea.pl