Wydarzenia

Procesja fatimska - 13.07.2017

 "Módlcie się, módlcie się bardzo i ponoście ofiary za grzeszników, bo wiele dusz idzie do piekła, gdyż nie ma nikogo, kto by się poświęcał za nie i modlił się". W odpowiedzi na wezwanie Pani Fatimskiej z 13 sierpnia 1917 roku, nieomal 100 lat później – 13 lipca br. sieradzka fara celebrowała tradycyjną modlitwę różańcową. W tym szczególnym czasie wielkiego jubileuszu wydarzeń z Fatimy cała wspólnota parafii poczytuje sobie za obowiązek podejmowanie modlitwy różańcowej, bowiem właśnie dzięki niej parafianie pragną podejmować modlitwę wynagradzającą zelżywości i bluźnierstwa skierowane do Osób Bożych i Maryi Panny, prosząc jednocześnie o wstawiennictwo „Pani z nieba” w ich osobistych sprawach.

W naszym lipcowym nabożeństwie wzięli udział goście z zagranicy, dzięki którym wszyscy parafianie mogli naocznie doświadczyć piękna i różnorodności Kościoła Powszechnego. Do sieradzkiej fary przybyli ks. dr Aleksandrs  Stepanovs –  dogmatyk,  Misjonarz  Miłosierdzia, odpowiedzialny  za Pastoralne Centrum  Duchowości  im.  Św.  Józefa w Līvbērzes (Łotwa), ks. Richard Vegerbauer z Węgier – student na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, diak. Gianluca Fabbian z Włoch – student prawa kanonicznego na Uniwersytecie św. Piusa X w Wenecji oraz studiujący tam również nasz diecezjanin ks. Łukasz Matuszak.

Punktem centralnym wspólnotowej modlitwy była Eucharystia o godzinie 20:00, po której z sieradzkiej fary wyruszyła oświetlona lampionami procesja fatimska. Nasi zagraniczni goście mieli możliwość czynnego włączenia w modlitwę różańcową, którą odmawiali w swoich rodzimych językach. Procesja wraz z figurą Pani Fatimskiej przeszła tradycyjnie ulicami Sieradza, zachęcając wszystkich mieszkańców do włączenia się w nieustanną modlitwę za siebie, Kościół oraz cały świat. Po powrocie do sieradzkiej kolegiaty nasi goście wyrazili swoją wielką radość z możliwości poznania duchowości Kościoła w Polsce, której widzialny znak odebrali we wspólnej modlitwie różańcowej. Po końcowym błogosławieństwie wszyscy uczestnicy nabożeństwa oddali cześć relikwiom św. Jana Pawła II, dla którego wydarzenia z Fatimy oraz modlitwa różańcowa zawsze miały szczególne i osobiste znaczenie.

Wieczór Miłosierdzia - 06.07.2017

 6 lipca br. w sieradzkiej farze, już tradycyjnie w pierwszy czwartek miesiąca o godzinie 19:00 odbył się kolejny Wieczór Miłosierdzia. Jest to spotkanie modlitewne, które gromadzi wszystkich czcicieli Bożego Miłosierdzia oraz osoby proszące o szczególne wstawiennictwo św. Jana Pawła II.

Tym razem na naszym  spotkaniu zagościł brat Marian Markiewicz ze Zgromadzenia Braci Serca Jezusowego. Jest to osoba bardzo ściśle związana z historią konklawe z pamiętnego 16.10.1978 roku, gdy kardynałowie zebrani w Watykanie wybrali na Stolicę Piotrową księdza kardynała Karola Wojtyłę, którego nasz zaproszony gość był wówczas osobistym kierowcą. Parafianie mieli zatem niepowtarzalną okazje posłuchać naocznego świadka pierwszych kroków, jakie Ojciec Święty stawiał w swojej papieskiej drodze. Br. Marian Markiewicz przez wiele lat pracował w Kolegium Polskim w Rzymie, gdzie również miał okazję poznać wiele osobistości, które dziś są Sługami Bożymi i oczekują na beatyfikację.

W czasie modlitewnego spotkania br. Marian zachęcał wszystkich do podejmowania codziennej  modlitwy. Odnosząc się do nauczania papieża Jana Pawła II apelował, by „każdy z nas zaczynał modlitwę sam od siebie, wtedy będzie w rodzinie spokój, dzieci będą dobrze wychowane, nie będzie zła, nie będzie rozwodów. Nie rozmawiamy o wielkich rzeczach w rodzinie, bo trzeba zarobić, trzeba mieć. Ile razy tak bywa, że mamy wszystko, a nie ma radości. Dlatego dobrze, że są te Wieczory Miłosierdzia. Trzeba się modlić za swoich najbliższych, bo w taki sposób staniemy się Apostołami i  przedłużeniem rąk Jezusa Miłosiernego”.

Br. Marian w swoim rozważaniu  mówił również o młodzieży, w której Ojciec Święty widział przyszłość. Przytoczył również pewną historię kiedy zaczynał się Pierwszy Światowy Dzień Młodych. „Wtedy papież Jan Paweł II mówił: Gdzie tam do starszego papieża przyjadą młodzi? Byliśmy świadkami ile jechało – tysiące, setki tysięcy, a potem miliony. Widać było, że młodzi jadą z entuzjazmem na te spotkania. Tylu tych ludzi przyjechało, a nikomu nic się działo, wszyscy byli zorganizowani”

Na koniec nasz gość zachęcił wszystkich do uczestniczenia w kolejnych Wieczorach Miłosierdzia. „Spotykajcie się tutaj i twórzcie most modlitwy. Jeśli modlimy się wszyscy, to tworzymy wielki front modlitwy i Pan Bóg w swym miłosierdziu lituje się nad nami, bo jesteśmy słabi. Dlatego spotykajcie się i wtedy zobaczycie jak się wszystko zmieni”.

Całe spotkanie zakończyła Koronka do Bożego Miłosierdzia oraz modlitwa skierowana do św. Jana Pawła II: „Święty Janie Pawle! Z okna niebieskiego udziel nam Twojego błogosławieństwa. Błogosław Kościołowi, któremu z miłością służyłeś, który wspierałeś, aby odważnie podążając przez świat wszystkim niósł Jezusa i wszystkich do niego prowadził. Błogosław młodym, których tak bardzo umiłowałeś. Przywróć im marzenia i spraw, aby spoglądając w niebo dostrzegali światło rozjaśniające ścieżki życia na naszym padole. Błogosław rodzinom, błogosław każdej rodzinie. Ty, który dostrzegłeś działanie szatana przeciwko owemu cennemu i niezbędnemu darowi niebios, który Bóg zesłał na ziemię. Janie Pawle prosimy Cię, byś swoją modlitwą stanął w obronie rodziny. Módl się za nasz świat, wciąż naznaczony przez konflikt, wojny i niesprawiedliwość. Ty, który stawiałeś czoło wojnom, wzywając do dialogu i siejąc miłość, módl się, abyśmy byli niestrudzonymi siewcami pokoju. Święty Janie Pawle, z okna niebieskiego ześlij  na nas wszystkich Boże błogosławieństwo. Amen”.

Sieradzkie świętowanie w promieniach świętości - 02.07.2017

       W niedzielę 2 lipca br. w sieradzkim kościele farnym miała miejsce uroczysta prezentacja nowo powstałego albumu „Sieradzka perła świętości. Kościół farny Wszystkich Świętych”, który stanowi niezwykle obszerne opracowanie historii, architektury oraz zabytków sieradzkiej kolegiaty. Zachętą do organizacji powstania tego albumu stały się wymogi stawiane przez prawo kanoniczne, które łączą się z tytułem przyznawania kościołom tytułu bazyliki mniejszej. Właściwy impuls do rozpoczęcia prac nad albumem podsunął biskup włocławski Wiesław Alojzy Mering 18 maja 2014 roku, gdy do sieradzkiej fary przybyły peregrynujące przez diecezję włocławską symbole Światowych Dni Młodzieży. Od tamtego czasu dzięki wsparciu wielu środowisk – inicjatywa znalazła swoją realizację.

Szczególnym uczestnikiem niedzielnej uroczystości był kardynał Zenon Grocholewski – do niedawna Prefekt Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej oraz jeden z najbliższych współpracowników wielu ostatnich papieży. W słowie otwierającym okazały album drogi watykański dostojnik wyraził swoje wielkie uznanie dla autorów, dzięki którym czytelnicy będą mogli „bardziej wnikliwie dostrzegać przejawy dążenia do uwielbienia Boga, Matki Najświętszej, a zarazem do własnego uświęcenia”. Dostojny gość przewodniczył uroczystej Mszy Świętej o godzinie 11:30, w czasie której wygłosił okolicznościową homilię. W podjętym rozważaniu celebrans wskazał na tajemnicę miłowania Boga ponad wszystko. Ta miłość „domaga się od nas, byśmy starali się realizować jak najlepiej wolę dobrego Boga, a nie poprawiali Ewangelię, by dostosować ją do mentalności współczesnego świata. Domaga się, byśmy zdawali sobie sprawę z konieczności podejmowania krzyża, by móc realizować życie prawdziwie chrześcijańskie, a nasze cierpienia łączyli z męką Chrystusa, czyniąc je narzędziem apostolstwa i własnego uświęcenia”. Na zakończenie podjętego rozważania Słowa Bożego kaznodzieja odnosząc się do faktu prezentacji albumu o sieradzkiej farze wezwał wszystkich wiernych, by kontemplowanie tych dzieł sztuki pomogło „pogłębiać autentyczną miłość do Pana Boga”.

Po zakończonej Eucharystii na placu kolegiackim miała miejsce rozbudowana część artystyczna, na którą składały się występy „Zespołu Tańca Ziemia Sieradzka”, „Zespołu Tańca Kalina”, „Zduńskowolanie” oraz „Zespołu Tańca Ludowego Csaszta" z Edeleny (Węgry), który zaprezentował pełne wigoru tańce regionalne. Nasi europejscy bracia potwierdzili, że także ludowym śpiewem i tańcem można chwalić Boga. Węgierski zespół w czasie Mszy Świętej wykonał również pieśni religijne w swoim rodzimym języku. Wraz z grupą  tancerzy do sieradzkiej fary przybyli również burmistrzowie oraz samorządowcy z regionów północnych Węgier.

Główna część prezentacji albumu miała miejsce w sieradzkiej farze o godzinie 17:00. Zgromadzeni na niej goście mogli obejrzeć film dokumentujący całą historię powstania albumu – od zamysłu, do wydruku. Po projekcji filmu nastąpiła właściwa prezentacja zawartych w albumie treści, którą poprowadzili ks. prof. M. Mejzner oraz ks. prof. S. Jaśkiewicz, zapraszając również ks. inf. S. Pinderę do podzielenia się osobistymi doświadczeniami, jakie towarzyszyły mu w fotograficznym kontakcie z pięknej sieradzkiej perły. W słowie podsumowującym owe spotkanie biskup włocławski Wiesław Mering wyraził swoją wielką radość z faktu, iż kolegiata sieradzka doczekała się tak obszernego i pięknego dzieła. W swoim podziękowaniu odniósł się do sytuacji, jaka obecnie ma miejsce w Zachodniej Europie. Biskup Mering wyraził jednocześnie swoje uznanie dla trudu i gorliwości, jaką autorzy włożyli w podjęte dzieło oraz wyraził nadzieję, że w obliczu współczesnego kryzysu tożsamości chrześcijańskiej na naszym kontynencie takie właśnie inicjatywy pozwolą przetrwać cywilizacji katolickiej, która powinna być dumna ze swojej długiej chrześcijańskiej historii.

Sieradzka fara zgromadziła tego dnia wiele wspaniałych osobistości, wśród których należy zaznaczyć obecność księdza kardynała Zenona Grocholewskiego, biskupa Wiesława Alojzego Meringa, p. Witolda Waszczykowskiego – ministra spraw zagranicznych, p. prof. Michała Seweryńskiego – wicemarszałka Senatu RP, ks. inf. Stanisława Pindery – autora zdjęć zamieszczonych w albumie, ks. prof. Sylwestra Jaśkiewicza – autora tekstów umieszczonych w całej pozycji, p. Andrzeja i Joanny Wodzyńskich – właścicieli zakładu ceramiki Tubądzin i sponsorów wydania albumu, ks. prof. Wojciecha Góralskiego – UKSW, ks. prof. Jana Przybyłowskiego - UKSW, ks. prof. Mirosława Mejznera – Rektora WSD Pallotynów w Ołtarzewie, lokalne władze w osobach p. Pawła Osiewały – prezydenta miasta, p. Rafała Matysiaka – wiceprezydenta, p. Mirosława Owczarka – przewodniczącego Rady Miasta, p. płk. Roberta Krupy – dowódcy 15 SBWD oraz wielu innych.

            Całe dzieło powstania i prezentacji albumu wiąże się z ogromną wdzięcznością, jaka należy się wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do zaistnienia tego historycznego dzieła. W podziękowaniu zamieszczonym w albumie wyrażone zostało uznanie dla „wielu serc zjednoczonych pracą, ofiarą i miłością do tej świątyni, Matki kościołów ziemi sieradzkiej, co dało wyraz swojej wielkoduszności i determinacji, by w tak oryginalny sposób zaprosić wszystkich do wkroczenia w trzy świetliste szlaki piękna Chrystusa: świętość, inspirowaną przez nią sztukę i promieniujące z niej miłosierdzie. Nie wystarczy bowiem tylko fizycznie przekroczyć próg kolegiaty sieradzkiej, aby uzyskać pełen obraz tego, czym ona jest i jakim życiem na co dzień pulsuje”. Autorzy albumu wyrażają nadzieję, że właśnie ta publikacja przyczyni się do radości z posiadania w diecezji włocławskiej prawdziwej perły, zachęci wszystkich do pokochania tej świątyni oraz nieustannie będzie pogłębiać szacunek i odpowiedzialność wobec niej.

Dni krzyżowe 22-24.05.2017 r.

Dni modlitw o urodzaje z procesjami do przydrożnych krzyży w naszej parafii w dniach 22-24 maja 2017 r. o godzinie 17:00

 
Przyjęcie szkaplerzy 18.05.2017 r.

18 maja 2017 r. około 3o osób z naszej parafii, podczas wieczornej Eucharystii o godzinie 18:0o, będąc uprzednio przygotowanymi przez ks. prałata proboszcza, przyjęło z jego rąk szkaplerze. Przyjęcie szkaplerza wyraża świadome "wzięcie Maryi do siebie", przyjęcie Jej macierzyńskiej miłości i otwarcie się na wszelkie łaski, jakie nam Bóg przez Jej pośrednictwo pragnie udzielać.

 

 
Bierzmowanie 05.05.2017 r.

Dnia 5 maja 2017 r. o godzinie 16:00 ks. biskup Stanisław Gębicki udzielił sakramentu bierzmowania młodzieży naszej parafii. Grupa osób, które przyjęły ów sakrament, liczyła 85 osób. Przedstawicielka młodzieży na zakończenie podziękowała ks. Biskupowi, ks. proboszczowi, pozostałym księżom, rodzicom i wszystkim zgromadzonym za ich wkład w rozwój wiary i osobisty rozwój przystępujących do bierzmowania.

 
Copyright © 2010 Parafia Wszystkich Świętych w Sieradzu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Created by simea.pl