Wydarzenia

Obchody XIX Dnia Judaizmu w Sieradzu - Co ty tu robisz, Eliaszu (1Krl 19, 9)

Uroczyste obchody Dnia Judaizmu w Sieradzu wpisały się na stałe w historię dialogu międzyreligijnego naszej diecezji. Po raz 8 świętowaliśmy ten wyjątkowy dzień 20 stycznia 2016 r. Gospodarzem uroczystości był ks. bp Wiesław A. Mering, pasterz kościoła włocławskiego. Wśród licznie zaproszonych Gości nie zabrakło najwyższych przedstawicieli władz Państwa Izrael z ambasador Anną Azari oraz Naczelnym Rabinem Polski Michaelem Schudrichem. W uroczystościach wzięli również udział Wiceprzewodniczący Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Poznaniu Aleksander Imas i pan Symcha Keler, rabin Łodzi. Władze państwowe i samorządowe reprezentowali: senator Rzeczypospolitej Polskiej prof. Michałem Seweryńskim, poseł Łukasz Rzepecki, wicewojewoda łódzki Karol Młynarczyk, prezydent Sieradza Paweł Osiewała, burmistrzowie Błaszek i Burzenina, wójt gminy Sieradz Jarosław Kaźmierczak oraz wójt Gminy Grzegorzew Bożena Dominiak z burmistrzem Dąbia nad Nerem Tomaszem Ludwickim. W obchodach Dnia Judaizmu wzięła również udział licznie zgromadzona młodzież wszystkich sieradzkich szkół ponadgimnazjalnych wraz ze swoimi dyrektorami i nauczycielami. Wśród duchownych należy wymienić przybyłych księży dziekanów na czele z ks. prał. Mirosławem Miłkiem, ks. prał. Dariuszem Kalińskim oraz niestrudzonym Referentem do Spraw Ekumenizmu ks. prał. Grzegorzem Karolakiem.

Uroczystości rozpoczęły się o godz. 10.oo w Teatrze Miejskim w Sieradzu otwarciem wystawy „Jerozolima – światło ze Wschodu” oraz widowiskiem poetycko- muzycznym „Na imię mi było …”. Wystawa fotograficzna ukazuje Jerozolimę z podwójnej perspektywy - kościoła chrześcijańskiego oraz współczesnego państwa izraelskiego, przedstawiając miasto jako gościnną, nowoczesną i wielokulturową stolicę Izraela. Wystawę  udostępniła Ambasada Izraela w Polsce. Widowisko poetycko – muzyczne przygotowane przez młodzież II LO im. Stefana Żeromskiego w Sieradzu pod kierownictwem Aleksandry Hofman, Anny Świniarskiej i Agnieszki Przybył odnosi się do trzech kluczowych dla historii Sieradza wydarzeń z lat: 1939, 1942 i 1945 roku, „komentując” te fakty : muzycznie, recytatorsko i wizualnie.

Następnie głos zabrał ks. prał. Marian Bronikowski, organizator spotkania, który przywitał wszystkich zaproszonych gości przypominając słowa papieża Pawła VI, iż „dialog to inne imię miłości”. Wikariusz biskupi na rejon sieradzki wyraził także swoją radość ze spotkania i potrzeby budowania prawdziwej wspólnoty między chrześcijanami i wyznawcami judaizmu słowami św. Jana Pawła II odwiedzającego w 1986 r. synagogę żydowską: „jesteśmy jak bracia, którzy po bardzo długim czasie się odnaleźli”.

Kolejnym punktem programu obchodów tegorocznego Dnia Judaizmu w Sieradzu były dwa wystąpienia związane z historią ziemi sieradzkiej znaczonej losami żydowskich bohaterów.

Pierwsze z nich przybliżyło sylwetkę doktora Kazimierza Kempińskiego. Pan doktor należy do światłych obywateli Sieradza, godnych ciągłego przypominania i naszej wdzięcznej pamięci. Kazimierz Kempiński, wyznawca religii mojżeszowej urodzony 20 października 1880 r. był porównywany po swojej śmierci do znanego dra Janusza Korczaka. Od początku lat 20. pełni funkcję lekarza miejskiego, nie pobierając za to żadnego wynagrodzenia, oraz lekarza szkół średnich. W wielonarodowym i wielowyznaniowym Sieradzu leczy wszystkich: Polaków, Rosjan i Niemców; wyznawców judaizmu, prawosławia i chrześcijan. Jak wspominali najstarsi sieradzanie nigdy nikomu nie odmówił pomocy. Od biednych nigdy nie brał pieniędzy za swoje diagnozy, porady. Za własne pieniądze kupował im jeszcze lekarstwa a bardzo często i produkty żywnościowe. Kiedy w lutym 1940 roku Niemcy zorganizowali getto w Sieradzu, znalazł się w nim razem z żoną, na ul. Rybnej, i dr Kazimierz Kempiński. Był jedynym lekarzem w getcie. Niemcy zabronili mu prowadzenia praktyki lekarskiej, ale Kempiński udzielał bezpłatnych porad medycznych nie tylko mieszkańcom getta ale i sieradzanom, którzy do niego, na ul. Rybną, mimo zakazów, docierali. Po dwóch latach funkcjonowania sieradzkiego getta Niemcy podjęli decyzję o jego likwidacji. 24. sierpnia 1942 roku spędzili wszystkich Żydów do kościoła klasztornego, by po kilku dniach, 28. sierpnia wywieźć ich ciężarowymi samochodami do Chełmna nad Nerem. Wśród wywożonych był też doktor Kazimierz Kempiński z żoną.

W drugim wystąpieniu Tropami niedopowiedzianej historii, Pani Adriana Bryk, kierowniczka sieradzkiego Archiwum podzieliła się  refleksją nad niewysłanymi przez pocztę kartami napisanymi przez osoby osadzone w getcie łódzkim. Karty pocztowe zatrzymywane były na podstawie gettowej cenzury bądź wskutek czasowego zawieszenia ruchu pocztowego w okresie deportacji Żydów do obozów zagłady. Do przedstawienia spośród tysięcy pocztówek wybrano tylko te które były kierowane do miast, gdzie znajdowały się getta prowincjonalne powiatu sieradzkiego: Sieradz, Szadek, Warta, Zduńska wola, Złoczew.

W dalszej części programu wystąpił Kwintet Akordeonowy z Sieradza wykonując Suitę dalmatyńską, a przepiękny głos pani Magdaleny Grzechnik wprowadził wszystkich w głęboką refleksję nad życiem i przemijaniem naznaczonymi Bożą obecnością dzięki słowom oraz tkliwej melodii Kolędy Warszawskiej

Po części artystycznej nadszedł czas na refleksje związane z XIX Dniem Judaizmu wyrażone przez zaproszonych Gości.

Na początku zabrał głos Naczelny Rabin Polski Michael Schudrich, który wyrażając swoją wdzięczność księdzu Biskupowi oraz organizatorowi sieradzkiego Dnia Judaizmu ks. prał. Marianowi Bronikowskiemu jednocześnie zaznaczył, że tak uroczyste i ważne momenty w historii dwóch narodów są zaproszeniem do odnajdywania nadziei i trwania w niej. Rabin Schudrich podkreślił jak wielki jest Bóg w swojej cierpliwości i miłosierdziu względem tych wszystkich, którzy są Jego dziećmi.

Ksiądz Biskup Wiesław A. Mering w swoim słowie wskazał, iż obecność tak licznie zgromadzonych gości wyraża szacunek, pamięć i życzliwość w stosunku do tych, którym zawdzięczamy naszą wiarę. Gdyby nie było historii narodu wybranego przez Boga – podkreślił pasterz kościoła włocławskiego – nie byłoby i chrześcijaństwa. Przecież ono właśnie tam w Jerozolimie powstało, tam się zrodziło. Ks. Biskup wyraził wdzięczność pani Ambasador za przepiękną wystawę, która obrazuje piękną historię wyznawców judaizmu i chrześcijaństwa. Wśród wszystkich wypowiedzialnych podczas tegorocznych uroczystości słów najczęściej pojawiało się słowo pamięć. Ona jest najważniejsza. To słowo w kulturze europejskiej przypomina, że jesteśmy tym, co pamiętamy. Mamy nieść, pielęgnować i rozwijać pamięć. Pamięć ma moc przywracania życia – podkreślał bp Mering. Wielką radością dla pasterza kościoła włocławskiego była obecność młodych ludzi, którzy będą odpowiedzialni Ksiądz Biskup podziękował również wszystkim zgromadzonym wyrażając szczególne uznanie ks. prał. Marianowi Bronikowskiemu, który wciąż jest spiritus movens, iskrą ożywiającą te szczególne obchody.

Również ambasador Izraela Pani Anna Azari wyraziła swoją wdzięczność za ten wspaniały dzień odkrywania wspólnej drogi dzięki trosce i przyjaźni tych osób, które szczególnie angażują się w przygotowanie obchodów Dnia Judaizmu. Ksiądz Bronikowski ma w tym dziele swoje szczególne miejsce, bo jest przyjacielem Ambasady Izraela od wielu lat i zawsze pracuje nad kształtowaniem żywej pamięci między Żydami i chrześcijanami.

Pan Senator Michał Seweryński również podkreślał jak ważna jest pamięć o tych miejscach, w których ginęli Żydzi, ale również o wszystkich, którzy ginęli, bo byli zjednoczeni tą samą ziemią, na której mieszkali, żyli i umierali. Pamięć jest bardzo potrzebna. Na nienawiści nie buduje się świata. Pamiętamy o naszych braciach Żydach i będziemy o nich pamiętać zawsze.

Uroczystości XIX Dnia Judaizmu zakończyły się wspólną modlitwą przy ścianie memorialnej znajdującej się w sąsiedztwie kolegiaty sieradzkiej oraz zapaleniem światła pamięci.

Podczas Mszy Św. o godz. 18.oo modliliśmy się o zbawienie wieczne dla wszystkich ofiar w 71 rocznicę sowieckiego nalotu na nasze miasto.

Dzień Judaizmu w Sieradzu zakończył spektakl Teatru Żydowskiego w Warszawie wystawionego na scenie Teatru Miejskiego w Sieradzu pt. „Ruchele wychodzi za mąż”. Jest to sztuka jednej z najgłośniejszych współczesnych pisarek izraelskich Savyon Librecht. Autorka, której korzenie sięgają do Polski, opowiada uniwersalną historię o pamięci i przebaczeniu, konflikcie pokoleń, który wynika z odmiennego stosunku rodziców i dzieci do historii i przeszłości.

DZIEŃ JUDAIZMU W SIERADZU (ZAPOWIEDŹ)
Radość z Narodzenia Pana w Roku Miłosierdzia

Tegoroczne obchody Uroczystości Narodzenia Pańskiego wpisują się w Jubileuszowy Rok Miłosierdzia. Rozpoczęliśmy je jak co roku Mszą Świętą Pasterską, której przewodniczył ks. prałat Marian Bronikowski, proboszcz parafii Wszystkich Świętych. Po uroczystym wniesieniu figury Dzieciątka Jezus i odmówieniu specjalnej modlitwy przy żłóbku celebrans zaintonował kolędę Wśród nocnej ciszy, po czym wyruszyła uroczysta procesja w kierunku głównego ołtarza. W homilii ks. Prałat podkreślał szczególną wymowę Świąt przeżywanych w Roku Jubileuszowym, bo przecież sam Chrystus jest darem Bożego Miłosierdzia dla człowieka. To jakże wielkie wydarzenie w historii ludzkości podkreślają w wyjątkowy sposób nasze kolędy i pastorałki, wpisujące się w poetyckie bogactwo różnorodnych form literackich o tej treści. Kaznodzieja zaprosił wszystkich słuchaczy do radosnego przeżywania Świąt, które winny być przepełnione miłością i wzajemną życzliwością. Na zakończenie uczestnicy liturgii mogli zabrać ze sobą, jak każe kolegiacka tradycja, poświęcone jabłka, które symbolizują radość z nowego życia oraz zapraszają rodziców do przekazywania życia swoim nowonarodzonym dzieciom.

Bogatym w duchowe doznania był pierwszy dzień Świąt, mogliśmy bowiem gościć w naszej parafii regensa Penitencjarii Apostolskiej ks. Krzysztofa Nykla, który każdego roku odpowiada na zaproszenie ks. Bronikowskiego i przewodniczy świątecznej Eucharystii. W uroczystych słowach powitania skierowanych do Gościa ks. Proboszcze wyraził ogromną radość z corocznych spotkań przy stole Pańskim w tak ważnych dla wszystkich wiernych dniach. Ks. Nykiel z kolei już na samym początku dziękując za gościnność i wielkie serce ks. Prałata stwierdził, że „również bez zaproszenia nie zapomniałby o odwiedzinach tej wspólnoty parafialnej” – tak bardzo stała się mu bliska. W homilii regens Penitencjarii Apostolskiej podkreślał istotę Świąt Narodzenia Pańskiego, o której nie można zapominać: Syn Boży to wielki dar od samego Ojca, który jest pełen miłosierdzia i z wielkiej miłości daje nam to wszystko, co jest dla niego najcenniejsze. Na zakończenie celebry, dziękując za tę wyjątkową wizytę, ks. Bronikowski odwołał się do bulli ogłaszającej Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia. Warto zaznaczyć, że regens Penitencjarii Apostolskiej współuczestniczył w pracach nad powstaniem tekstu bulli. Gospodarz miejsca życzył regensowi oraz wszystkim uczestnikom liturgii, aby „Kościół (który wszyscy tworzymy) nie zmęczył się ofiarowaniem miłosierdzia i niech będzie zawsze cierpliwy w umacnianiu i przebaczaniu”. Po liturgii Mszy Świętej przewodniczący liturgii wraz z gospodarzem miejsca udali się do szopki betlejemskiej, aby jeszcze raz w chwili ciszy pochylić się nad tajemnicą Narodzenia Pana.

W drugi dzień Świąt wspominamy w liturgii Kościoła pierwszego męczennika św. Szczepana. Nowonarodzony Chrystus przynosi wiernym nowe życie, które wzywa człowieka do ofiarowania siebie do końca Bogu i bliźniemu, tak jak uczynił to św. Szczepan. Uroczystej liturgii o godz. 10.oo przewodniczył w tym dniu ks. proboszcz Marian Bronikowski, a homilię wygłosił diakon z naszej parafii ks. Dawid Matusiak. W dzień św. Szczepana rolnicy święcą ziarna jedynego wiosennego zboża, które już niedługo zasieją na polach. Po Mszy Świętej na zebranych w Kościele, a szczególnie na przewodniczącego liturgii pada deszcz ziaren owsa, którym wierni obrzucają się, by w ten sposób zapewnić sobie zdrowie, szczęście, a przede wszystkim obfitość urodzaju w nowym roku. Ks. Prałat na zakończenie podziękował wszystkim, którzy z wielkim zaangażowaniem odpowiedzieli na tradycyjne sypanie się owsem i wyraził pragnienie, aby te ziarna posiane w ziemię przyozdobiły świątynię na święta Zmartwychwstania naszego Pana.

 

DOM PEŁNY MIŁOSIERDZIA - rekolekcje adwentowe w Kolegiacie

W dniach od 13 do 15 grudnia 2015 r. przeżywaliśmy w naszej wspólnocie parafialnej rekolekcje adwentowe. Prowadził je ks. dr Jacek Pietruszka, Dyrektor Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach. Nauki rekolekcyjne koncentrowały nasze myśli na postaci św. Jana Pawła II, który dopomógł nam w tym, aby nasza parafialna świątynia stała się prawdziwym domem pełnym Bożego Miłosierdzia. Pierwszego dnia  poznawaliśmy dom rodzinny Jana Pawła II oraz próbowaliśmy podjąć refleksję nad naszymi domami rodzinnymi, nad ich radościami i smutkami. Podczas Eucharystii o godz. 10.oo, której przewodniczył ks. prał. Marian Bronikowski, przekroczyliśmy uroczyście drzwi naszej świątyni inaugurując Rok Miłosierdzia w naszej parafii. Dokonaliśmy również uroczystego przeniesienia cegły wymurowanej z Drzwi Świętych bazyliki św. Jana na Lateranie w Rzymie, łącząc się w tym szczególnym dniu z papieżem Franciszkiem, który właśnie o tej godzinie otwierał Drzwi Święte w tejże bazylice. Wieczorna Eucharystia, ostatnia w naszym mieście, była wyjątkowym przeżyciem dla wszystkich ochrzczonych w naszej świątyni od roku 1966. Przeżywana 1050 rocznica Chrztu Polski stała się motywacją do odnalezienia swoich chrzcielnych korzeni i odnowienia swoich chrzcielnych przyrzeczeń, aby jeszcze świadomiej przeżywać swoje chrześcijaństwo. Po odnowieniu przyrzeczeń wierni, którzy w miesiącu grudniu na przestrzeni tych lat przyjęli w Kolegiacie sakrament chrztu św. podchodzili do chrzcielnicy, zanurzali w niej swą dłoń w wodzie i wykonywali znak krzyża świętego – szczególny symbol wiary chrześcijańskiej w Boga w Trójcy Jedynego. W drugim dniu naszych parafialnych rekolekcji przyglądaliśmy się posłudze św. Jana Pawła II w domu arcybiskupów krakowskich. Zastanawialiśmy się również nad naszym miejscem w Kościele i naszej odpowiedzialności za tę wspólnotę. Na koniec adwentowych ćwiczeń przypominaliśmy sobie najważniejsze wydarzenia, które dokonywały się w domu Ojca Świętego Jana Pawła II na Watykanie. Był to również dzień przyjmowania Bożego Miłosierdzia w sakramencie pokuty i pojednania. Zanieśliśmy wszystkie nasze intencje modlitewne przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II dobremu Bogu, który wciąż patrzy na nas miłosiernym wzrokiem i jest gotowy do pomocy. 

Uroczyste rozpoczęcie Jubileuszowego Roku Miłosierdzia

Tegoroczna Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny 8 grudnia 2015 r. tak w Kościele powszechnym, jak i w naszej wspólnocie parafialnej zapisała się w wyjątkowy sposób w historii wiary. Papież Franciszek inaugurując Rok Miłosierdzia otworzył uroczyście Drzwi Święte w Bazylice Świętego Piotra w Rzymie. W tej niezwykłej celebracji papieskiej brał udział nasz Proboszcz Ks. Prałat Marian Bronikowski, obchodzący w tym dniu swoje imieniny i rocznicę urodzin. Pamiętaliśmy o nim w modlitwie szczególnie podczas Rorat o godzinie 6.00 a po Eucharystii o godzinie 10.00, której przewodniczył Ks. Michał Styczyński, kontynuując sieradzką tradycję naszego omaggio floreale złożyliśmy kwiaty pod figurą Matki Bożej na placu obok Kolegiaty.

Dużą i niezwykle cenną niespodzianką dla naszej wspólnoty był dar, który Ks. Proboszcz, wróciwszy z Wiecznego Miasta, podczas Mszy Świętej roratniej w czwartek 10 grudnia zaprezentował uczestnikom liturgii. Jest to mianowicie cegła z muru, który zamykał do niedawna Drzwi Święte Patriarchalnej Bazyliki Św. Jana na Lateranie z umieszczonym na niej oryginalnym napisem informującym, że drzwi owe otworzył Św. Jan Paweł II, a zamknął jako jego legat Camillo kard. Ruini. Do jubileuszowego roku 1975 mur zamykający drzwi święte w bazylikach papieskich usuwano w obecności Papieża. W kolejnych jednak już latach jubileuszowych (1983, 2000), m.in. ze względów bezpieczeństwa, zdecydowano, aby mur po uprzednim tzw. recognitio preparatoria – czyli przygotowawczym rozpoznaniu – rozebrać wcześniej. Drzwi Święte Arcybazyliki Najświętszego Zbawiciela oraz Świętego Jana Chrzciciela i Świętego Jana Ewangelisty na Lateranie – bo tam brzmi jej pełny tytuł – Ojciec Święty otworzy w niedzielę Gaudete, czyli 13 grudnia br. Świątynia ta, będąc Katedrą Biskupa Rzymu i najważniejszą świątynia Kościoła katolickiego nosi też zaczytane miano Mater et Caput Omnium Ecclesiarum Urbis et Orbis, tzn. Matka i Głowa wszystkich kościołów Miasta i świata.

Cenna pamiątka łącząca w sobie wspomnienie zarówno Św. Jana Pawła, jak i Papieża Franciszka, umieszczona w sieradzkiej Kolegiacie będzie nie tylko w Roku Miłosierdzia przypominać wszystkim nawiedzającym naszą świątynię o szczególnych łaskach, jakich dostąpiliśmy i będziemy mogli dostąpić w latach jubileuszowych. Jej autentyczność została potwierdzona pismem przez Archiprezbitera Bazyliki Laterańskiej i papieskiego Wikariusza dla Miasta Rzymu Kardynała Agostino Valliniego. Ten materialny ślad ogromnego duchowego dobra, jakie dzieje się w Kościele będzie również Sieradzanom przypominał o Bożym miłosierdziu, którego doświadczamy we wspólnocie wiary. 

Msza Święta w intencji zmarłych rolników

29 listopada 2015 r. o godz. 18.oo polecaliśmy dobremu Bogu dusze zmarłych rolników działających aktywnie w wojewódzkich strukturach NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych. Na Eucharystii byli obecni przedstawiciele władz wojewódzkich Związku na czele z p. Jerzym Dęgą- jego przewodniczącym i p. Kochanowskim – zastępcą Związku. Byli także obecni przedstawiciele związkowcy ze swoimi sztandarami z Sieradza oraz z Warty.

Na początku Mszy Świętej, główny celebrans ks. prał. Marian Bronikowski odczytał imiona i nazwiska zmarłych związkowców.

Podczas homilii ks. Prałat nawiązał do postaci ks. Apolinarego Leśniewskiego, który podczas Eucharystii sprawowanej jako dziękczynienie za wyzwolenie z rąk najeźdźcy hitlerowskiego zauważył na niej szczególnie obecnych rolników, którzy zostali zaproszeni do czynienia nowych zasiewów z ziarna, które przekazał im ówczesny Proboszcz dla nowego plonu. To piękny gest, który podkreślał zadanie rolnika, który jest wierny swojej ziemi i chce wciąż o nią się troszczyć. Trud pracy rolnika wyznacza pomyślność Ojczyzny.

Na zakończenie Mszy Świętej zabrał głos p. przewodniczący NSZZ Solidarność RI Jerzy Dęga dziękując proboszczowi sieradzkiej Kolegiaty za stałą życzliwość i otwartość na rolników i ich potrzeby. Pan przewodniczący dziękował kapłanom celebrującym Mszę Świętą oraz wszystkim zebranym na wspólnej modlitwie. 

Copyright © 2010 Parafia Wszystkich Świętych w Sieradzu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Created by simea.pl