Wydarzenia

Dożynki 2016

W niedzielę 28 września uczestniczyliśmy we Mszy Św. z racji dożynek w naszej kolegiacie, gdzie podziwialiśmy piękny wieniec przygotowany staraniem mieszkańców wsi Mnichów wraz z delegacją w strojach ludowych

Odpust Matki Bożej Szkaplerznej w kaszubskiej oprawie

Jak tradycja każe, w niedzielę 17 lipca po wspomnieniu Matki Bożej z góry Karmel, wspólnota parafii Wszystkich Świętych w Sieradzu przeżywała tradycyjną uroczystość odpustową. W tym roku towarzyszyło jej kilka innych ważnych wydarzeń.  

Podczas wszystkich niedzielnych nabożeństw głosił Słowo Boże ks. prof. Jan Perszon, kierownik Kaszubskiej Pielgrzymki na Jasną Górę, która wieczorem przybyła do parafii Wszystkich Świętych na nocleg. Kaznodzieja przewodniczył również uroczystej Mszy Św. odpustowej o godz. 18.oo. Przybyli na nią liczną grupą kaszubscy pielgrzymi wraz ze swoimi kapłanami, którzy koncelebrowali Mszę św. Gospodarz miejsca, ks. prał. Marian Bronikowski, przywitał wszystkich zebranych ciesząc się z tak wyjątkowej oprawy uroczystości odpustowej. Ks. Perszon dziękował sieradzkim parafianom za ich serdeczność okazywaną co roku przechodzącym na Jasną Górę pielgrzymom. Wspomniał, że postawa sieradzan jest tak bliska trosce ewangelicznych niewiast, o których przypominała ewangelia dnia. Pan Jezus ma dla każdego czas, dlatego chce spotykać się z każdym człowiekiem jak z przyjacielem – podkreślał kaznodzieja.

Przed procesją eucharystyczną i błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem nastąpił uroczysty moment wręczenia pamiątkowych albumów przedstawicielom rodzin przyjmujących gości z Korei Południowej uczestniczących w Dniach w Diecezji z racji Światowych Dni Młodzieży. Następnie w uroczystej oprawie z rąk ks. prof. Jana Perszona otrzymali specjalnie przygotowane pakiety wolontariusze z naszej parafii zaangażowani w przygotowanie i oprawę Święta Młodych z całego świata w naszej diecezji i parafii.

Uczestnicy parafialnego odpustu na zakończenie uroczystości z wielkim wzruszeniem wysłuchali pięknego hymnu kaszubskich pielgrzymów wykonanego w ich języku. Serca wszystkich biły w rytm Niepokalanego Serca Maryi, która tuliła zgromadzonych i przedstawiała wszystkie sprawy swojemu Synowi. 

Goście z Litwy i Węgier z folklorystycznym programem

W ramach VII Międzynarodowego Festiwalu „Folklor świata”, który odbywał się w Zduńskiej Woli gościliśmy w naszej parafii zespoły folklorystyczne, które w tych dniach zatrzymały się również w Sieradzu.

Podczas Mszy św. o godz. 10.oo swoją obecnością oraz pięknym śpiewem ubogaciły liturgię dwa zespoły: „Różnowska Dolina” z Rożnowa oraz Polski Zespół Artystycznej Pięśni i Tańca „Wilia” z Litwy. Pierwszy z nich w swoim bogatym repertuarze ma m. in. widowisko „We wilijo św. Jendrzeja”, obrzędowe pieśni i tańce, wydał płytę z kolędami i pastorałkami. Bierze czynny udział w życiu Gminy Gródek nad Dunajcem uświetniając imprezy okolicznościowe, festyny, prymicje i dożynki.

Zespół „Wilia” jest najstarszym zespołem na Wileńszczyźnie, który już 55 lat propaguje polską kulturę, folklor i tradycje na Litwie, jak też poza jej granicami. Zespół bierze udział w krajowych i międzynarodowych festiwalach i przeglądach, ma na swym koncie 1500 koncertów na różnych scenach Litwy i poza jej granicami. Ma w swoim repertuarze polskie tańce narodowe, suity regionalne z prawie wszystkich regionów Polski oraz bliskie sercu pieśni i tańce Ziemi wileńskiej.

Bezpośrednio po Mszy Św. zespoły przedstawiły krótki program artystyczny na placu przed Domem Katolickim, który cieszył się wielkim zainteresowaniem naszych parafian.

Następnym zespołem, który uczestniczył we Mszy Św. był zespół folklorystyczny z Węgier. Chociaż ciężko zrozumieć język węgierski, piękne pieśni wykonane podczas Eucharystii oraz przepiękny program po zakończeniu celebracji napełnił serca widzów radością oraz wdzięcznością. Po zaprezentowaniu swoich talentów młodzi Węgrzy zwiedzili prastarą sieradzką Kolegiatę, po której oprowadzał sam proboszcz parafii Wszystkich Świętych ks. prał. Marian Bronikowski. 

Szkolenie wolontariuszy uczestniczących w Światowych Dniach Młodzieży

W związku z przygotowaniami do Światowych Dni Młodzieży na poziomie diecezjalnym odbyło się w naszej parafii szkolenie dla wolontariuszy z naszego miasta. Spotkaniu przewodniczyły panie policjantki z Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu. Uczestniczyło w nim 25 wolontariuszy z parafii Najświętszego Serca Jezusowego oraz z parafii Wszystkich Świętych w Sieradzu. Tematyka szkolenia dotyczyła wszelkich działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom diecezjalnych spotkań. Poruszono tematykę specyfiki wielkich zgromadzeń wraz z wszelkimi możliwymi zachowaniami, które można przewidzieć, łącznie z zagrożeniami zdrowia i życia podczas niespodziewanych zachowań bądź ataków. Uczestnicy otrzymali odpowiednie wytyczne co do identyfikowania osób zagrażających bezpieczeństwu i powiadamiania o tym fakcie odpowiedzialne służby. Przekazano również młodzieży ważne numery telefonów, dzięki którym mogą się kontaktować z osobami gotowymi udzielić fachowej pomocy w różnych trudnych sytuacjach. W spotkaniu uczestniczyli dekanalni duszpasterze młodzieży ks. Robert Nawrocki oraz ks. Michał Styczyński.

Ostatni Winowajca - świadectwo brata Mariana Markiewicza

Podczas Mszy Świętej niedzielnej usłyszeliśmy podczas ogłoszeń duszpasterskich osobliwą zapowiedź: „Jutro, o godzinie 18.oo gościć będziemy Ostatniego Winowajcę – brata Mariana Markiewicza, który bezpośrednio po zakończonej Eucharystii przybliży nam codzienność św. Jana Pawła II”.

Już sama treść ogłoszenia wzbudziła w nas zaciekawienie. Skorzy do osądzania i wydawania wyroków parafianie w dość licznej grupie przybyli, by zobaczyć „Winowajcę” i posłuchać, co ma do powiedzenia.

U stóp ołtarza ukazała się nam wysoka postać brata w sutannie zwieńczonej koloratką i przepasanej zielonym pasem. Nasz ks. Proboszcz przedstawił nam gościa informując, że brat Marian jest przedstawiciele Zgromadzenia Serca Jezusowego, którego zadaniem jest służba Kościołowi w jego licznych zadaniach duchowych i egzystencjalnych.

Brat Marian, jak sam później wspomniał, wstąpił do Zgromadzenia w roku 1969, a w roku 1970 po nowicjacie był delegowany do czynnej służby w Kościele. Swego rodzaju wyróżnieniem była funkcja kierowcy podczas posługi pełnionej w Kolegium Polskim w Rzymie. To właśnie brat Marian zawiózł kard. Karola Wojtyłę na konklawe do Watykanu.

Pamiętamy wszyscy datę 6 października 1978 r. i godz. 18.44, kiedy to ogłoszono wybór kard. Wojtyły na Stolicę Piotrową. Wielkie wyróżnienie , radość wszystkich Polaków, oczekiwanie świata, od początku całkowite zawierzenie Bogu i natychmiastowe wskazania: Ne lękajcie się! Otwórzcie drzwi Chrystusowi, Jego zbawczej władzy, otwórzcie granice państw, systemów ekonomicznych, systemów politycznych, kierunków cywilizacyjnych”. To początek pontyfikatu papieża Słowianina, który przez pragmatyzm miał duszę sentymentalną, przeżywającą tak wielkie zmiany w życiu osobistym.

Brat Marian przez sześć kolejnych lat był bezpośrednim świadkiem codziennego życia naszego Wielkiego Polaka. Przede wszystkim wyjaśnił zebranym w naszej parafialnej bibliotece przyczynę nazwania go „ostatnim winowajcą”. Otóż Ojciec Święty lubił przy każdej sposobności podkreślać, że to brat Marian zawiózł go na konklawe i pozostawił na tak wielkie trudy pasterzowania i to w całym Kościele.

W życiu codziennym Watykanu było też dużo wesołości, anegdot, skojarzeń. Papież lubił żartować, na przykład wymyślił, że biskup Jeż to cud, bo przecież jeż, a nie kole! Wiele wydarzeń, a więc spotkania z przedstawicielami państw, audiencje w sali papieskiej, podróże apostolskie, posiłki były nam przybliżone w sposób audiowizualny. Brat Marian swoje komentarze ubarwiał gwarą ludową, góralską, którą lubił też się posługiwać św. Jan Paweł II.

Dominującą potrzebą papieża była modlitwa. Lubił oddalać się od tłumu jak Jezus i spędzać czas na rozmowie z Bogiem. Ciągle coś czytał, robił notatki. Był też bardzo bezpośredni w kotakcie z drugim człowiekiem. Często powtarzał: „No widzisz Marianku… Kiedy ja to przeczytam!” Uwielbiał malowniczość gór. Apelował do sumień ludzkich – szczególnie w Skoczowie wobec przedstawicieli władz: Lecha Wałęsy i Józefa Oleksego.

Na zakończenie spotkania ks. proboszcz Marian Bronikowski wyraził pragnienie ożywienia spotkań przy relikwiach krwi św. Jana Pawła II w kaplicy Matki Bożej w naszej Kolegiacie, a brata Mariana wskazał jako ważnego świadka duchowości Świętego i zaproponował kontynuację odwiedzin. Spotkanie zakończyło się wspólnym odśpiewaniem Apelu Jasnogórskiego.

 

tekst: Irena Zalc

Spotkanie z rodzinami przyjmującymi gości z Korei

W niedzielę 19 czerwca 2016 r. w parafii Wszystkich Świętych w Sieradzu odbyło się spotkanie rodzin przyjmujących w swoich domach Gości z wyspy Jeju, którzy będą przebywać w naszym mieście w ramach Światowych Dni Młodzieży. Przybyli na nie przedstawiciele rodzin z obu sieradzkich parafii. Na spotkaniu byli również obecni duszpasterze młodzieży dekanatów sieradzkiego I i II, a przewodniczył mu ks. prał. Marian Bronikowski, proboszcz parafii Wszystkich Świętych.

Na wstępie uczestniczy obejrzeli dwa krótkie filmy prezentujące cudowne pejzaże, wspaniałą roślinność oraz ciekawe tradycje panujące na wyspie Jeju. Następnie ks. Prałat podzielił się swoimi wrażeniami w związku z wizytą, którą odbył do tego niezwykłego miejsca. Kościół koreański jest młodym, prężnie rozwijającym się kościołem. Jego bogactwem jest wielu męczenników, którzy ugruntowali wiarę wśród Koreańczyków. Ks. Bronikowski podkreślał wielkie zaangażowanie młodych w przygotowanie się do Światowych Dni Młodzieży.

Kolejnym punktem spotkania było zwrócenie uwagi na kilka bardzo ważnych kwestii związanych z wizytą naszych Gości w domach polskich rodzin. Młodzi z Korei żyją w innej, różniącej się od naszej, kulturze, stąd też należy zaakceptować pewne formy zachowań i formy obyczajowe, które na pewno pomogą w przyjemnym spędzaniu wspólnego czasu w polskich domach.

Na zakończenie przedstawiono dokładny program pobytu Koreańczyków w Sieradzu, po czym można było zadać pytania nurtujące obecnych w związku z jak najlepszym przygotowaniem się polskich rodzin na spotkanie z gośćmi, którzy przybędą do Sieradza już 20 lipca. Będzie to zapewne czas nawiązywania bliskich relacji, które – KTO WIE? – może zaprowadzą kiedyś sieradzan na wyspę Jeju. Prawdopodobnie niebawem zostaną otwarte bezpośrednie połączenia lotnicze na koreańską wyspę. Warto o tym pomyśleć już dzisiaj….

Copyright © 2010 Parafia Wszystkich Świętych w Sieradzu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Created by simea.pl