Wydarzenia

MAJÓWKA MŁODYCH - W oczekiwaniu na ŚDM

28 maja 2016 r. w ramach przygotowań do Światowych Dni Młodzieży w parafii Wszystkich Świętych w Sieradzu odbyła się Majówka Młodych. Uczestniczył w niej koordynator Światowych Dni Młodzieży w diecezji włocławskiej ks. prał. Artur Niemira. Spiritus movens spotkania ks. prał. Marian Bronikowski kilka minut po godzinie 19.oo  powitał wszystkich zgromadzonych przy figurze Matki Bożej. Ciesząc się z obecności ks. Koordynatora wyraził jednocześnie swoją wdzięczność wszystkim młodym i starszym, którzy nie pogardzili zaproszeniem. Wspomniał również o naszych gościach z Korei, którzy w drodze do Krakowa zatrzymają się na kilka dni właśnie w Sieradzu. Po powitaniu zgromadzeni modlili się Litanią do Matki Bożej pod przewodnictwem młodzieżowego zespołu Oremus z parafii Wszystkich Świętych. Następnie zabrał głos ks. prał. Artur Niemira. Odnosząc się z wielkim szacunkiem do tak czcigodnego miejsca, jakim jest sieradzka Kolegiata ks. Niemira wyraził podziw dla wszystkich młodych i starszych parafian, którzy są zatroskani o to wyjątkowe miejsce. Zapewne nasi goście z Korei będą urzeczeni tymi miejscami oraz gościnnością sieradzkiej społeczności. Ksiądz Koordynator odniósł się do niepokojących informacji w związku z zapewnieniem bezpieczeństwa podczas Światowych Dni Młodzieży. Wszystkim zależy, żeby podczas tego spotkania było jak najbezpieczniej. Młodzi obecni na Majówce zostali zachęceni do aktywnego współtworzenia Święta Młodych z całego świata. Potrzeba zaangażowania właśnie ze strony polskiej młodzieży – podkreślał ks. Niemira zachęcając do przekazywania innym młodym wiadomości o tych wyjątkowych wydarzeniach i tym samym zapraszania do uczestnictwa w Światowych Dniach Młodzieży.

Druga część sobotniej Majówki przebiegła w miłej i radosnej atmosferze wspólnego śpiewu i tańca na chwałę Pana. Młodzież wraz ze swoimi duszpasterzami przy dźwiękach lednickich śpiewów… i nie tylko… przygotowywała się tym samym na najbliższe spotkanie młodych, które już 4 czerwca zgromadzi wszystkich tam, gdzie zaczęło się chrześcijaństwo, przy znaku ryby. 

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej

Czwartek… Dzień jak każdy inny – można tak powiedzieć. Jednak dla chrześcijanina jest to dzień wyjątkowy. Kojarzy się bowiem z ważnymi wydarzeniami. To właśnie czwartkowy wieczór jest pamiątką ustanowienia Sakramentu Eucharystii i Kapłaństwa. Od wieków w polskiej tradycji czwartek jest również dniem uwielbienia Boga i dziękczynienia za tę doskonałą i żywą pamiątkę, którą kapłani uobecniają podczas sprawowania Najświętszej Ofiary. Każdego roku w Boże Ciało wierni dziękują Bogu za Jego Ciało i Krew, które zostawił, aby nim się posilać w drodze do Nieba.

W tym roku obchód Uroczystości Bożego Ciała przypadł na 26 maja. W Kolegiacie sieradzkiej uroczystej Mszy Świętej o godz. 10.oo, po której wyruszyła procesja eucharystyczna ulicami miasta, przewodniczył ks. por. Władysław Włodarczyk. Współkoncelebransami byli: gospodarz miejsca ks. prał. Marian Bronikowski oraz senior ks. kanonik Leon Baszczyński.

Procesja Bożego Ciała przeszła ulicami: Kolegiacką, Rynek, Dominikańską, Warcką, Żwirki i Wigury, Kościuszki, Krótką i Ogrodową. Wierni przygotowali tradycyjnie 4 ołtarze na trasie procesji, które swoją dekoracją nawiązywały do przeżywanego w Kościele Roku Miłosierdzia. Przy drugim ołtarzu ks. Prałat wygłosił okolicznościową homilię skierowaną do wszystkich uczestników uroczystości. Kaznodzieja podkreślał wyjątkowość daru Eucharystii oraz wielką miłość Bożą, dzięki której Chrystus przychodzi do człowieka na każde Jego żądanie. Nie jesteśmy godni tego daru, a jednak Bóg nie odmawia nam nigdy swojej miłości, której najgłębszym wyrazem jest właśnie Eucharystia. Ks. Bronikowski wspomniał także zakochanego we Mszy Świętej Jana Pawła II. Nasz Święty Papież bardzo przeżywał każdą celebrację eucharystyczną, a dzień wcześniej pragnąc do niej się należycie przygotować zawsze pytał, w czyjej intencji będzie sprawował sprawowana Msza następnego dnia. Jego życie było w pełni eucharystyczne, dlatego też potrafił dokonywać wielkich niezwykłych rzeczy dzięki żywej obecności Boga w swoim sercu. Ks. Prałat zaznaczył również, że w tym roku Uroczystość Bożego Ciała zbiegła się ze świętem Dnia Matki. Ta okoliczność była okazją do wyrażenia wdzięczności wszystkim matkom, które na drodze wiary swoich dzieci mają bardzo ważne zadanie. Eucharystia zaprasza także do wdzięczności.

Procesja Bożego Ciała zakończyła się przed Kolegiatą uroczystym błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem

ODPUST KAPITULNY W 600 ROCZNICĘ KOŚCIOŁA DUCHA ŚWIĘTEGO

Sieradz to miasto o bogatej historii, którą przez wieki współtworzyła Kapituła Kolegiaty Sieradzkiej. Drugi dzień Zesłania Ducha Świętego, Święto Matki Kościoła -  tym roku 16 maja – to zgodnie z tradycją dzień odpustu kapitulnego. Msza Święta jak zawsze sprawowana przy kościele Ducha Świętego miała w tym  roku szczególnie uroczysty charakter. Przypada bowiem 600-lecie tejże świątyni, którą ufundowało rycerstwo Ziemi Sieradzkiej jako wotum zwycięstwa grunwaldzkiego. Eucharystii o godzinie 17.00 przewodniczył ksiądz biskup Wiesław Mering. Z racji na wyjątkową okoliczność tego zgromadzenia Penitencjaria Apostolska dała możliwość wszystkim uczestnikom liturgii otrzymania specjalnego błogosławieństwa papieskiego, jak również odpustu zupełnego po zwykłymi warunkami. Po słowach powitania ks. prałata Mariana Bronikowskiego, Prepozyta Kapituły, oryginalny tekst dokumentu Stolicy Apostolskiej odczytał ks. kanonik Zbigniew Wróbel, zaś jego tłumaczenie ks. prał. Artur Niemira, kanclerz Kurii Diecezjalnej we Włocławku. List z tej okazji wystosował prezydent RP Andrzej Duda. Odczytał go wiceprezydent Miasta Sieradza Rafał Matysiak.

W uroczystościach poza Kapitułą Kolegiaty Sieradzkiej wzięli udział liczni prezbiterzy diecezji, poczty sztandarowe, przedstawiciele władz samorządowych i parlamentarzyści, a także kompania reprezentacyjna 15 Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia. Nie brakło też Bractwa Kurkowego i rycerzy w historycznych strojach jak w XV wieku. Mszę Świętą koncelebrował o. Leon Knabit, benedyktyn z Tyńca, który po zakończonych uroczystościach spotkał się w Domu Katolickim na wieczorze autorskim z Sieradzanami. Homilię wygłosił przewodniczący liturgii biskup włocławski i nawiązując do historii i tradycji tego miejsca, wskazał na wynikające stąd zobowiązania, jak również wskazał na współczesne zagrożenia w walce o zachowanie tożsamości chrześcijańskiej w Europie i przekaz wartości kolejnym pokoleniom. Słowa wdzięczności za Eucharystię i wygłoszone słowa pod koniec liturgii poza prepozytem kapituły skierował prezydent miasta Paweł Osiewała. Jak po Mszy Świętej wyruszyła do kolegiaty procesja eucharystyczna, która prowadzili sieradzcy kanonicy. Uroczystość zakończyło błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem udzielone w matce kościołów Ziemi Sieradzkiej przez Pasterza Diecezji.

 

            

Wigilia Zesłania Ducha Świętego w sieradzkiej Kolegiacie

W Wigilię Uroczystości Zesłania Ducha Świętego w sieradzkiej Kolegiacie zgromadziły się na czuwaniu modlitewnym wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym działające na terenie miasta. Ich przedstawiciele wraz ze swoimi duszpasterzami przeżywali swoją Pięćdziesiątnicę w blisko stuosobowej grupie. Po zawiązaniu wspólnoty i radosnym uwielbieniu poprowadzonym przez ks. Michała Styczyńskiego wszystkich zgromadzonych powitał ks. prał. Marian Bronikowski, gospodarz miejsca dzieląc się doświadczeniem obecności Ducha Świętego w swojej posłudze kapłańskiej. O godz. 21.oo rozpoczęła się Eucharystia, której przewodniczył ks. Bartosz Andrzejewski, a homilię wygłosił ks. Michał Styczyński. Czuwanie w Wigilię Zesłania Ducha Świętego – mówił kaznodzieja – jest świadectwem wiary oraz pragnieniem ciągłego ożywiania w sobie darów i charyzmatów, które Pan już złożył w naszych sercach. Najważniejszym warunkiem ich skuteczności jest ciągła otwartość na działanie Bożego Ducha w postawie pokory, której uczy nas najpiękniej Maryja obecna z Apostołami na czuwaniu przed obdarowaniem z nieba. Ks. Michał zapraszał wszystkich zgromadzonych do odkrywania darów Ducha Świętego i wzrastania w pokorze. Posłużył się też słowami Dzienniczka św. s. Faustyny: Teraz rozumiem, dlaczego jest tak mało świętych, bo mało dusz jest głęboko pokornych.

Po Mszy Świętej, jak w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, cała wspólnota udała się do przyparafialnego Domu Katolickiego, aby dzielić się radością i miłością na agapie. Po posiłku wszyscy wrócili do świątyni, aby wysłuchać katechezy ks. Bartosza Andrzejewskiego, wikariusza par. św. Urszuli Ledóchowskiej w Sieradzu. Słowo skierowane do grup Odnowy w Duchu Świętym było piękną katechezą biblijną o potędze działania Bożego w historii narodu wybranego oraz w historii wspólnoty Kościoła. Ks. Bartosz wskazał także na ludzkie ograniczenia i braki w skutecznym wykorzystywaniu Bożej łaski oraz zaprosił wszystkich zebranych do poddania się Bożemu Duchowi, który chce scalać i umacniać to, co w człowieku słabe i nietrwałe.

Dokładnie o północy przyszedł czas na modlitwę o dary Ducha Świętego dla wszystkich obecnych. Najpierw zgromadzeni prosili o nie wspólnie, następnie modlili się nad swoimi kapłanami prosząc dla nich o potrzebna łaski, później kapłani modlili się wzajemnie za siebie, a następnie nakładali dłonie w indywidualnym błogosławieństwie na głowy wiernych upraszając dla nich dary Ducha Świętego.

Wspólne uwielbienie Chrystusa eucharystycznego oraz błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem zakończyło wigilijne czuwanie. W modlitwie i skupieniu wspomagał wszystkich zgromadzonych parafialny zespół młodzieżowy Oremus.

WIARĄ TRZEBA ŻYĆ - Nabożeństwo Fatimskie 13. 05. 2016

13 maja to dwie ważne rocznice.  Początek objawień maryjnych w Fatimie (1917 r.) oraz rocznica zamachu na Ojca Świętego Jana Pawła II (1981 r.)

Te dwie daty zgromadziły tego dnia parafian w kościele p.w. Wszystkich Świętych, gdzie od ponad roku znajdują się relikwie krwi Św. Jana Pawła II.   

O godz.20.00 proboszcz ks. Prałat Marian Bronikowski odprawił mszę święta w intencji miasta. W homilii odniósł się do osoby świętego Papieża, który był człowiekiem głębokiej wiary. Kaznodzieja przypomniał, zebranym, że wiara by mogła wzrastać - to trzeba nią żyć. Wiara jest jak ciemna noc pokryta gwiazdami. W nocy widzimy jednak pełniej, głębiej, bo dostrzegamy gwiazdy, odległe galaktyki. Każdy z nas jest odpowiedzialny za łaskę wiary. Jak pielęgnujemy łaskę wiary w Sieradzu? Nie tylko przez nabożeństwa i modlitwy, ale również przez troskę o świątynię parafialną, o jej zewnętrzny wizerunek, który na przestrzeni lat będzie przesądzał o naszej wierze. Ksiądz Proboszcz zachęcił parafian aby odkryli w sobie odwagę, by rzucić się w nurt wiary i myśleć jej  kategoriami. W życiu trzeba kierować się logiką wiary, tak jak to robił Jan Paweł II.

Po mszy świętej wyruszyła procesja fatimska wokół sieradzkiego rynku. Wspólnie odmówiliśmy część bolesną różańca świętego. Poleciliśmy przez wstawiennictwo Matki Bożej Fatimskiej wszystkie sprawy naszego miasta i jego mieszkańców.   Rozważania przygotował i procesję poprowadził  ks. Jarosław Szpolorowski. 

I Komunia Święta - Szkoła Podstawowa nr 4

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego od kilku lat obchodzona w Polsce w 7 Niedzielę Wielkanocną w naszej wspólnocie parafialnej zyskała w tym roku szczególny wymiar. 8 maja br. uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 podczas Mszy Świętej o godz. 10.00 przystąpili do I Komunii Świętej. Tradycyjnie uroczystości przewodniczył nasz Proboszcz, Ks. Prałat Marian Bronikowski. Nie zabrakło Dyrekcji Szkoły, nauczycieli wychowawców, a przede wszystkim rodzin dzieci pierwszokomunijnych. Kolegiata, która często gości w swych murach wiernych ziemi sieradzkiej, była wypełniona po brzegi. Za bezpośrednie przygotowanie dzieci odpowiedzialna była Siostra Elżbieta Kuriatto USJK, która katechizowała w Szkole, a w naszej parafii prowadzi scholę dziecięcą. Dzięki temu niezwykle rozśpiewane dzieci przeżyły swoje wyjątkowe spotkanie w Jezusem eucharystycznym wyjątkowo radośnie. Do I Komunii przystąpiło też kilkoro dzieci naszej parafii spoza Szkoły nr 4, łącznie 59. Przez kolejne dni tzw. białego tygodnia dzieci będą umacniać swą więź z Jezusem. Jak zawsze to ważne wydarzenie zostanie upamiętnione przez wspólne fotografie, pamiątkowe obrazki, ale nie zabraknie też szczególnego daru serca, bowiem na miarę swych skromnych możliwości dzieci wesprą swych rówieśników z krajów misyjnych, dzieląc się tym, co otrzymały podczas uroczystości. W ten sposób włączą się w dzieło misyjne Kościoła, dając przykład „wyobraźni miłosierdzia”. 

Copyright © 2010 Parafia Wszystkich Świętych w Sieradzu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Created by simea.pl