Wydarzenia

Goście z Brąszewic w sieradzkiej Kolegiacie

8 listopada 2015 r. gościł w naszej parafii zespół Noemi z Brąszewic. Młodzież ubogaciła swoim wspaniałym śpiewem Mszę Świętą o godz. 18.oo, której przewodniczył ks. prałat Marian Bronikowski. Po Eucharystii licznie zgromadzeni wierni mogli wysłuchać specjalnie na tę okazję przygotowanego repertuaru. Znalazły się w nim znane oraz nowe utwory muzyczne profesjonalnie wykonane przez naszych Gości. Młodzież dzieliła się z nami swoim entuzjazmem i radością. Na zakończenie ks. Prałat poświęcił specjalnie przygotowane na tę okazję krzyże, które otrzymał każdy uczestnik koncertu. Krzyże przygotowała również młodzież z Brąszewic. Oddając cześć św. Janowi Pawłowi II, szczególnie związanemu z naszą świątynią zakończyliśmy nasze spotkanie wspólnie odśpiewaną Barką – pieśnią tak bardzo lubianą przez naszego Papieża. 

Sieradzka młodzież wciąż wierna Litanii Miast

Wszystko rozpoczęło się dziewięć lat temu. Do wspólnoty modlitwy młodzieży polskich miast z inicjatywy ks. prałata Mariana Bronikowskiego, proboszcza sieradzkiej kolegiaty, dołączyła młodzież naszego miasta.

Pomysł Litanii Miast - o czym poinformował na falach Radia Maryja ks. Zbigniew Drzał, organizator całego przedsięwzięcia - narodził się pod trzema krzyżami gdańskimi, pod pomnikiem gdańskich stoczniowców. To właśnie tam zawsze ludzie gromadzili się, zwłaszcza w czasach stanu wojennego, kiedy to miejsce było otoczone kordonami milicji, wojska… Pierwszego listopada ludzie mieli łatwiejszy dostęp do tego miejsca, a z drugiej strony chcieli pokazać, że ich bliscy to nie tylko najbliżsi związani więzami pokrewieństwa, ale związani właśnie więzami krwi w sensie męczeństwa, to ci wszyscy, którzy zginęli w grudniu 1970 roku, w stanie wojennym, jak również wszyscy pozostali, którzy walczyli za naszą Ojczyznę. Stąd też mnóstwo zniczy płonęło w tym miejscu właśnie pierwszego listopada. Później ta tradycja zaczęła zanikać. To wyjątkowe miejsce opustoszało. Dlatego też postanowiliśmy ożywić Plac Trzech Krzyży z grupą młodych ludzi szczególnie poprzez modlitwę. I tak zrodziła się Litania za Miasto, a później Litania Miast.

W tym roku po raz kolejny wraz z Gdańskiem i Międzyrzeczem połączyliśmy się we wspólnocie modlitwy. Każde z miast uczestniczy aktywnie w Litanii Miast przygotowując swój materiał telewizyjny prezentujący ważne postaci z historii danych wspólnot bądź osób związanych z tymi wspólnotami. W tym roku postanowiliśmy we wspólnocie sieradzkiej młodzieży pokazać całej Polsce i światu przez fale eteru Telewizji Trwam, która towarzyszy Litanii Miast, postać świętego męczennika, pierwszego koreańskiego kapłana św. Andrzeja Kim Taegon. Może ktoś zapytać dlaczego? Nasz pomysł zrodził się z oczekiwania na Światowe Dni Młodzieży, które za kilka miesięcy będą się odbywać w Krakowie. Wcześniej młodzież koreańska zagości w Sieradzu i będzie przygotowywać się bezpośrednio do spotkania z papieżem właśnie u nas i razem z nami. Z tego powodu próbujemy już dzisiaj uczyć się świętości, która przekracza granice państw i narodów. Chcemy poznawać ciekawe historie świętych kościoła koreańskiego . Z kolei nasi przyjaciele z wyspy Jeju poznają historię naszych Świętych: św. Siostry Faustyny i św. Maksymiliana. I właśnie w taki sposób dzięki różnym projektom ewangelizacyjnym, wśród których wybija się Litania Miast, świętość łączy pokolenia. Szybkie internetowe łącza pozwoliły nam odebrać serdeczne życzenia młodych Koreańczyków, którzy już z wielką radością i niecierpliwością czekają na spotkanie w naszej diecezji i w naszym mieście. Elżbieta, która wybiera się na spotkanie z papieżem do Krakowa życzyła nam, abyśmy byli szczęśliwymi ludźmi, bo przecież chrześcijanin jest wezwany do szczęścia. Wszyscy zdążamy do świętości, trzeba nam więc bożego Błogosławieństwa i świadectwa Świętych, aby w pełni realizować zadania, do których wzywa nas Ewangelia.

1 listopada 2015 r. o godz. 20.oo w prastarym kościele p.w. Ducha Świętego na sieradzkim cmentarzu wraz z młodzieżą i starszymi łączyliśmy się z mieszkańcami Gdańska i Międzyrzecza we wspólnej modlitwie i refleksji podejmowanej nad tematem świętości. Za całość spotkania odpowiadał wikariusz parafii Wszystkich Świętych w Sieradzu, dekanalny duszpasterz młodzieży ks. Michał Styczyński. Do modlitwy apelowej wprowadził wszystkich zebranych opiekun sieradzkiej pielgrzymki ks. Jarosław Szpolorowski, a uroczystego błogosławieństwa udzielił ks. Mariusz Adamczewski. Na wspólnej modlitwie nie zabrakło diakonów kościoła włocławskiego, którzy pełnili posługę na cmentarzach z racji Uroczystości Wszystkich Świętych. 

Rekolekcje kapelanów więziennych - Popowo 2015

 Po raz kolejny mogłem uczestniczyć w rekolekcjach i szkoleniu dla kapelanów więziennych, które odbywały się od 19 do 22 października 2015 r. w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Popowie. Ćwiczeniom rekolekcyjnym przewodniczył bp prof. dr hab. Ignacy Dec, ordynariusz diecezji świdnickiej.  Ksiądz Biskup zaprosił nas do zatrzymania się i powrotu do tego, co najważniejsze – do dekalogu. To właśnie od tych prostych dziesięciu słów zależy przyszłość narodów i społeczeństw. Rekolekcjonista odnosząc się często do nauczania św. Jana Pawła II ukazywał nam bogactwo Bożego Prawa oraz potrzebę odwoływania się do niego w naszej kapłańskiej codzienności. Dzisiaj coraz trudniej nam funkcjonować w skomplikowanej rzeczywistości społecznej, stąd też warto zawsze odwoływać się do tego, co niezmienne i ofiarowane przez Boga. Właśnie dekalog jest podstawą wszelkich naszych wyborów, w których trzeba odróżniać to, co ważne od tego, co nieważne.

Rekolekcjom kapelanów więziennych towarzyszą specjalistyczne szkolenia i prelekcje. Nie brakuje też czasu na wzajemne dzielenie się blaskami i cieniami pracy kapłana za murami zakładów karnych. Kapelan więzienny spełnia swoją funkcję zarówno w stosunku do osadzonych, jak i do innych pracowników. Podkreślano, że wraz z całą kadrą więzienną kapelan, który posiada szczególny status w każdej jednostce penitencjarnej, w sposób zasadniczy wpływa na rozwój duchowy osadzonych. Pełniąc swoją posługę kapelan uczestniczy czynnie w procesie resocjalizacji, która bardzo często może być pozytywnie realizowana dzięki aktywnej obecności kapłana gotowego spotykać się, również indywidualnie, z osadzonymi, wspierać ich w dobrych pragnieniach i podejmowanych zobowiązaniach, a przede wszystkim głosić Ewangelię miłości i przebaczenia.

Podczas naszych dorocznych rekolekcji mamy możliwość spotkań z najważniejszymi osobami odpowiedzialnymi za strukturę więzienną w Polsce. Wśród dyrektorów różnych pionów struktury więziennej był obecny również pan gen. Jacek Kitliński – Dyrektor Generalny Służby Więziennej. Skierował on do nas słowo, które skupiło się na specyfice pracy kapelana więziennego: Służąc Bogu w najpiękniejszym dziele, jakim jest zbawienie dusz – mówił pan Generał – szczególną misją i wyzwaniem dla kapłana jest niezwykle trudne i wymagające duszpasterstwo więzienne. Za więziennym murem, wśród osób upadłych i zagubionych, dotychczas ślepych na dobro i piękno, pełnych zwątpienia, niełatwo jest nieść nadzieję, rozwijać żagle wiary, próżno oczekiwać rychłej satysfakcji, wdzięczności i uznania. Tu liczą się tylko szczere intencje, otwarte serce, cierpliwość i wytrwałość. Powołanie kapelana więziennego zaprasza do ogromnej dyspozycyjności względem tych, którzy często krzyczą o obecność kapłana, o jego wyrozumiałość i o Boże Miłosierdzie, które jest przekazywane w kapłańskiej posłudze.

W tym roku mieliśmy okazję świętować jubileusz 25-lecie Duszpasterstwa Więziennego. Szczególna rola tej posługi i wartości przekazywane osadzonym zapraszają do ciągłego rozwijania swoich umiejętności oraz powierzania swojej pracy opiece Bożej i upraszania szczególnych łask na posługę w zakładach karnych. Niewątpliwie czas spędzony na rekolekcjach i szkoleniu daje doskonałą szansę, aby umocnić ducha oraz poszerzyć swoje kwalifikacje w specyficznej pracy kapelana. 

Wspomnienie św. Jana Pawła II w sieradzkiej kolegiacie

Święty Jan Paweł II wspominany w liturgii Kościoła 22 października zgromadził w kolegiacie sieradzkiej licznie przybyłych wiernych. Ten wyjątkowy dzień był w naszej parafii czasem pochylenia się nad osobą i posłannictwem tego wielkiego Polaka. Tradycja kolegiacka wprowadzona przez proboszcza ks. prał. Mariana Bronikowskiego każe łączyć wspominanie św. Jana Pawła II z udzielaniem wiernych sakramentu chorych, którym bliska jest posługa i świadectwo cierpienia Świętego Papieża.

Mszy Świętej koncelebrowanej tego dnia przewodniczył oraz homilię wygłosił ks. Proboszcz. Skupił się tym razem na doniosłości życia i świadectwa dźwigania krzyża przez św. Jana Pawła II. Kaznodzieja skupił się na kilku krzyżach, które można odnaleźć w życiu i posłudze Papieża. Są nimi niewątpliwie krzyż cierpienia, niezrozumienia, ale również krzyż wojny.

Podczas Mszy Świętej udzielono sakramentu namaszczenia chorych. Wielu uczestników liturgii przystąpiło do niego prosząc jednocześnie o wstawiennictwo w swoich niedomaganiach Tego, któremu nie było obce cierpienie.

Nie zabrakło na tej Mszy Świętej ludzi młodych, których Jan Paweł II bardzo kochał i miał dla nich wielkie serce. Młodzież zespołu parafialnego oraz ta przygotowująca się do sakramentu bierzmowania swoim śpiewem i obecnością oddawała cześć Bogu dziękując za Świętego Papieże.

Po zakończeniu Eucharystii przy śpiewie ulubionej pieśni Karola Wojtyły wierni indywidualnie oddawali cześć relikwiom krwi Świętego prosząc w swoich intencjach i upraszając wszelkich potrzebnych łask dla siebie oraz swoich bliskich.

Wieczór wspomnień o Świętym Papieżu

16 października 2015 r. w domu katolickim przy parafii p.w. Wszystkich Świętych w Sieradzu miało miejsce niecodzienne wydarzenie. W tym dniu odbyła się prezentacja książki pt. „Święty Jan Paweł II 1920-2005 we wspomnieniach mieszkańców Ziemi Sieradzkiej” przygotowanej przez Jana Hołubowicza. Spotkanie uświetnili swoją obecnością zaproszeni goście, m.in. poseł Witold Waszczykowski, były senator Stanisław Cieśla, przedstawiciele władz miasta, sieradzkich środowisk artystycznych i edukacyjnych. Gospodarzem spotkania był sam autor książki, który krótko przybliżył ideę powstania niniejszej publikacji. Wyraził swoje pragnienie przekazania przyszłym pokoleniom przeżyć związanych z bezpośrednimi lub pośrednimi kontaktami z Janem Pawłem II. Następnie poprosił gospodarza miejsca, księdza prałata Mariana Bronikowskiego o podzielenie się osobistym świadectwem związanym z obecnością w jego życiu Jana Pawła II. W swojej wypowiedzi podkreślił promieniowanie ojcostwa, którego uczył kapłanów Ojciec Święty. Ten Wielki Polak wciąż zaznaczał, że przyszłość należy do tych, którzy zdołają przekazać młodemu pokoleniu motyw życia i nadziei. W swoim świadectwie bardzo osobiście odniósł się do słów, myśli, wiary, zaufania Bogu i wyobraźni miłosierdzia. Te wartości nieustannie stanowią przedmiot zadziwienia i inspirują do wielu kolejnych poczynań duszpasterskich. Kończąc swoją wypowiedź ksiądz proboszcz podkreślił z mocą: „Trzeba nam sięgać po Jego książki, encykliki. Odkrywajmy razem  listy pisane do kapłanów. Odnajdźmy w nich na nowo wielkość i piękno kapłaństwa. My kapłani, aby bardziej być kapłanami, świeccy - aby bardziej poszukiwać w kapłanach kapłanów, a duch wdzięczności Jana Pawła II będzie z nami. Spotkanie z Nim niech trwa!”.

Po osobistej wypowiedzi księdza proboszcza młodzież ZSP nr 1 i ZSP nr 2 w Sieradzu przedstawiła wybrane fragmenty książki. Wspólnie odśpiewano „Barkę”, a następnie zgromadzeni goście zabrali głos. Znaczącym elementem tego spotkania była wystawa fotografii pana Jacka Kucharskiego zatytułowana „Bogu dziękujcie, ducha nie gaście”. Autor wystawy zaprezentował unikatowe zdjęcia, dokumentujące wizytę Jana Pawła II w sercu diecezji włocławskiej. Wystawie towarzyszyły chwile wzruszeń i osobistych refleksji. Zgromadzony materiał zdjęciowy, pochodzący z prywatnych zbiorów mieszkańców Ziemi Sieradzkiej został wykorzystany w publikacji pana Hołubowicza.

Był to naprawdę wyjątkowy wieczór  pełen zadumy i refleksji tak potrzebnej współczesnym Polakom nie tylko w obchodzonym 16 października Dniu Papieskim. Jan  Paweł II jest i pozostanie na zawsze w sercu każdego Polaka jako człowiek wyjątkowy, którego nie sposób wymazać z pamięci.   

Dziękczynienie za trud pracy nauczyciela w sieradzkiej farze

„Idźcie i nauczajcie wszystkie narody „ (Mt28,19) – powiedział Chrystus do uczniów. Każdy z nas we właściwy sobie sposób realizuje to powołanie. Na nauczycielach ciąży ogromna odpowiedzialność, dlatego zasługują na wsparcie i szacunek każdego z nas. W piątek 16 października 2015 roku, tradycyjnie jak co roku modliliśmy się w naszej sieradzkiej kolegiacie  w intencji nauczycieli i pracowników oświaty. 

Na msze świętą o o godzinie 18.00 na zaproszenie jakie zostało wystosowane do wszystkich szkól znajdujących się na terenie parafii przybyły delegacje reprezentujące środowisko nauczycielskie.

W czasie  homilii ks. Mariusz Adamczewski odwołując się do osoby świętego Jana Pawła II przypomniał zebranym, ze problematyka nauczania i wychowania zajmowała w nauczaniu świętego istotne miejsce. Papież, mając świadomość, że przyszłość świata leży w  edukowanych uczniach, powtarzał, że młode pokolenie poszukuje wzorców które będą  punktem odniesienia. Ksiądz Mariusz na zakończenie podkreślił, że kwintesencją nauczania Papieskiego dotyczącego nauczycieli jest wezwanie skierowane przez Papieża  do polskich wychowawców: „Trzeba, abyście byli dla młodych przyjaciółmi, wiernymi towarzyszami i sprzymierzeńcami w młodzieńczej walce. Pomagajcie im budować fundamenty pod ich przyszłe życie.

Na zakończenie mszy świętej wszyscy wspólnie odśpiewali Barkę.

Copyright © 2010 Parafia Wszystkich Świętych w Sieradzu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Created by simea.pl