Wydarzenia

Wieczór Miłosierdzia - styczeń 2021

 

Pierwszy Wieczór Miłosierdzia w nowym roku poprowadzili: ksiądz Proboszcz oraz ks. Mateusz. Dawali oni świadectwo o św. Janie Pawle II, który inspiruje ludzi współczesnych do praktykowania Wyobraźni miłosierdzia.

Życzenia na Boże Narodzenie od Księdza Biskupa

 

Życzenia Biskupa Włocławskiego na Boże Narodzenie 2020 r.

Bracia i Siostry, Chrześcijanie Diecezji Włocławskiej!

1. Listem, który kieruję do Was, chcę złożyć życzenia błogosławionych Świąt

Narodzenia Pana i szczęśliwego Nowego Roku, wolnego od udręk, niepokojów

i lęków, które towarzyszą nam od wiosny! Nie jesteśmy w najlepszych nastrojach:

niewidzialny wróg niszczy optymizm i pogodę ducha. Odseparowani zostaliśmy od

Pana Boga przez utrudnienia związane z uczestnictwem we Mszy świętej; oddalamy

się od siebie pełni obaw o własne i cudze bezpieczeństwo.

Dokonuje się w wielu sercach coś bardzo niedobrego: próbujemy żyć bez

obecnego w sakramentach Chrystusa, niekiedy zresztą kierując się zwykłym

zaniedbaniem, a nawet lenistwem. Szkoda tracić szansę: bez tego spotkania

w sakramentalnych znakach nie zbudujemy przyjaźni między sobą i Bogiem!

2. To nie jedyne źródło niepokoju: przez Polskę przetacza się tak silna niechęć

do religii Chrystusa, że wielu z nas czuje się tym mocno zaskoczona i przytłoczona:

Kościół oskarżany, duchowni znieważani, świątynie profanowane, a św. Jan Paweł II

pozbawiony czci i autorytetu. Trzeba to jasno powiedzieć: takiego morza chamstwa

ujawnianego publicznie, o takim natężeniu nie doświadczyliśmy w dotychczasowej

historii!

Musimy sobie równocześnie przypomnieć, że atakami Kościół był dotykany od

zawsze i wiele razy w historii było gorzej. Kościół, rzeczywistość bosko-ludzka,

właśnie za ten ludzki wymiar umie przepraszać. Byłoby jednak dobrze, by własne

grzechy uświadomili sobie również jego wrogowie.

Niektórzy z nas, chrześcijan, zapominają, że w rodzinę Kościoła wchodzimy

nie dla papieża, biskupa, księdza czy np. naszych rodziców, lecz wyłącznie dla

samego Chrystusa; nasz zapał, gorliwość, przejęcie się Jego nauką dowodzą, czym

jest dla nas Kościół. A konsekwentne życie Ewangelią - to nasza jedyna szansa

przekonującej obrony Kościoła!

 

3. Na tle tych kilku myśli formułuję tegoroczne życzenia: pamiątka Narodzenia

Chrystusa niech napełni nas nadzieją, bez której nie moglibyśmy żyć.

Nowonarodzony przynosi ją w betlejemskim żłóbku. Zatrzymajmy się z wiarą przed

szopką i zaczerpnijmy z niej nadziei!

 

Chrystusa, ale gromadzi tu, na ziemi, właśnie nas: słabych, grzesznych

i przeciętnych; dziękujmy Chrystusowi, bo to stanowi szansę dla nas.

Włączenie w Kościół podnosi nas na duchu, przynosi przebaczenie, stanowi

źródło optymizmu i otwiera nas na przestrzeń, perspektywę Bożego świata.

Dlatego w roku, w którym Kościół wiele cierpi, życzę, by Narodzenie Jego

Głowy i Fundamentu przyniosły nam pokój i siłę; przecież to „Bóg się rodzi", a „moc

[zła] truchleje"! Uczcijmy naszego Pana przenosząc Go z betlejemskiego żłóbka do

własnego serca! Podzielmy się z naszymi Braćmi pewnością, że Bóg jest z nami!

Uczmy się takiej postawy od Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego, którego

beatyfikacji z niecierpliwością oczekujmy. Uczmy się od św. Józefa, Patrona Diecezji

Włocławskiej, w którego sylwetkę każe nam się wpatrywać papież Franciszek.

Razem z Nim przeżyjmy Boże Narodzenie i wejdźmy w nowy 2021 rok!

Życzę refleksji nad tajemnicą Kościoła. Gorszmy się nie tylko złem innych, lecz

przede wszystkim naszym własnym. Kościół jest doskonały świętością Głowy, czyli

Chrystusa, ale gromadzi tu, na ziemi, właśnie nas: słabych, grzesznych

i przeciętnych; dziękujmy Chrystusowi, bo to stanowi szansę dla nas.

Włączenie w Kościół podnosi nas na duchu, przynosi przebaczenie, stanowi

źródło optymizmu i otwiera nas na przestrzeń, perspektywę Bożego świata.

Dlatego w roku, w którym Kościół wiele cierpi, życzę, by Narodzenie Jego

Głowy i Fundamentu przyniosły nam pokój i siłę; przecież to „Bóg się rodzi", a „moc

[zła] truchleje"! Uczcijmy naszego Pana przenosząc Go z betlejemskiego żłóbka do

własnego serca! Podzielmy się z naszymi Braćmi pewnością, że Bóg jest z nami!

Uczmy się takiej postawy od Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego, którego

beatyfikacji z niecierpliwością oczekujmy. Uczmy się od św. Józefa, Patrona Diecezji

Włocławskiej, w którego sylwetkę każe nam się wpatrywać papież Franciszek.

Razem z Nim przeżyjmy Boże Narodzenie i wejdźmy w nowy 2021 rok!

 

+ Wiesław Mering

Biskup włocławski

 

Wystawa o śp. Helenie Kmieć

 

W Prarafii Wszystkich Świętych w Sieradzu w dniach od 20 grudnia 2020 do 04 stycznia 2021 prezentowano niewielką wystawę opowiadającą o życiu śp. Heleny Kmieć –polskiej misjonarki, którą zamordowano podczas napadu rabunkowego w 2017 r. w Boliwii. Życie i śmierć 26-latki wciąż skłaniają do refleksji i inspirują ludzi XXI w., by żyć nie tylko dla siebie, ale przede wszystkim dla drugiego człowieka. Wystawa wzbudziła duże zainteresowanie parafian i mieszkańców Sieradza.

Teks za: „Ład Boży” 3(1954)

Niespodzianki na Roratach!! 16.12.2020

 

 

O poranku 16.12, gdy jeszcze mroki nocy otaczały Sieradz, w naszej Bazylice na Roratach wszyscy uczestnicy otrzymali kolejny upominek. Były to okolicznościowe medaliki. Na każdym z nich znalazły się wizerunki: bł ks Jerzego Popiełuszki i ks Jana Machy (już wkrótce błogosławionego męczennika).

"Wspomnicie na nas, na Waszych Rodaków, Książęta Niebios - na wszystkich Polaków. Dobrego Boga błagajcie za nami, swymi prośbami..."

 

Zakończenie rekolekcji adwentowych 15.12.2020

 

Na zakończenie tegorocznych rekolekcji adwentowych, 15.12.2020 r., w Parafii p.w. Wszystkich Świętych w Sieradzu Eucharystię oraz sakrament namaszczenia chorych celebrował ks. bp Wiesław Mering. Rekolekcje poświęcone tematyce Józefa egipskiego poprowadzili księża wikariusze. Ksiądz Biskup doceniając ich zaangażowanie również włączył się aktywnie w  przepowiadanie rekolekcyjne i  skierował do zgromadzenia homilię. Na zakończenie celebracji Biskup Ordynariusz poświęcił dwa odnowione obrazy: obraz Serca Jezusowego pędzla Wojciecha Gersona oraz barokowy obraz Wszystkich Świętych jak również nowopowstałe popiersie Stefana Kard. Wyszyńskiego, które w całości pochodzi z fundacji emerytowanej pielęgniarki. Życzeniem Fundatorki było wyrazić w ten sposób swoją wdzięczność Prymasowi Tysiąclecia, który swoim nauczaniem społecznym pomógł jej i jej rodzinie przetrwać różne niedogodności i zagrożenia ze strony świata. Ksiądz Biskup otrzymał także pierwsze odznaczenie „Pierścień Wyobraźni Miłosierdzia” tym samym zapoczątkowując cykl przyznawania takiego odznaczenia dla osób wyróżniających się w życiu Kościoła na ziemi sieradzkiej. Bezpośrednio za Księdzem Biskupem odznaczenie takie otrzymała z jego rąk Pani Maria, osoba o wielkim i szczerym sercu zasłuchana w katolicką naukę społeczną.

Betlejemskie Światło Pokoju

 

Podczas ostatniej Mszy w pierwszy dzień rekolekcji poświęconych Józefowi egipskiemu, o godz. 20:00, Harcerze Sieradzcy przekazali dla Parafii, dla zastępów harcerskich oraz dla wszystkich mieszkańców Betlejemskie Światło Pokoju. Światło to rozchodzi się na cały świat już 30 lat (!) Ksiądz Proboszcz otrzymał też  z tej okazji okolicznościowy, pamiątkowy medal z tegorocznym przesłaniem Betlejemskiego Światła Pokoju „Światło Służby”.

Copyright © 2010 Parafia Wszystkich Świętych w Sieradzu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Created by simea.pl