Wydarzenia

Uroczystość NMP Królowej Polski - 03.05.2019

3 maja br. w Bazylice Kolegiackiej obchodziliśmy uroczystość NMP Królowej Polski . Główne obchody miały miejsce na Eucharystii w intencji Ojczyzny o godz. 10:00, której przewodniczył proboszcz naszej parafii ks. inf. Marian Bronikowski.

Wraz z celebransem na Liturgii obecni byli: ks. mjr Władysław Włodarczyk – kapelan 15 SBWD oraz ks. prał. Mirosław Miłek – dziekan dekanatu sieradzkiego II. Nie zabrakło również przedstawicieli władz lokalnych i samorządowych, a także służb mundurowych naszego miasta z dowódcami i pocztami sztandarowymi.

 Okolicznościową homilię wygłosił celebrans Liturgii. Odwołując się do historii maryjnego królowania w naszym narodzie przypomniał, że Maryja „pragnie miłości wytrwałej, nie tylko tej od święta […] oczekuje od nas odpowiedzialności za małżeństwo, rodzinę, parafię, miasto, wieś, naród. Ta odpowiedzialność nie może przejawiać się w krytykanctwie i niekończącym się narzekaniu. Ta nasz miłość do Maryi ma ostatecznie prowadzić do miłości względem Boga – nie bójmy się Chrystusowej Prawdy!”.

Na zakończenie obchodów Ks. Infułat podziękował wszystkim zebranym za wspólnotę modlitwy i uczestniczenie w tak doniosłym i ważnym dla nas wszystkich święcie.

Prace renowacyjne przy wiekowej lipie - 27.04.2019

26 kwietnia br. późnym wieczorem na dziedzińcu Bazyliki Kolegiackiej doszło do samoistnego oberwania się konaru wiekowej lipy. Na szczęście nikt, ani nic nie ucierpiało, biorąc pod uwagę fakt, że spadajacy na ziemię konar mógł wywołać istotne niebezpieczeństwo.

Plac wokół lipy został natychmiast zabezpieczony, a nazajurz na miejscu pojawiły się profesjonalne służby. Ekipa lokalnych specjalistów w bezpieczny sposób wycięła uschnięty konar, dokonując również koniecznej przecinki wśród konarów i gałęzi. Wszystko to ma na celu zabezpieczenie drzewa na przyszłość, aby wpisująca się w plac świątynny wiekowa lipa nie przyniosła żadnego uszczerbku.

Msza Św. z nauką dla mężczyzn w naszej Bazylice - 26.04.2019

26 kwietnia br. w Bazylice Kolegiackiej w Sieradzu sprawowana była Msza Św. z nauką dla mężczyzn. Eucharystia pod przewodnictwem wikariusza biskupiego sieradzkiego ks. inf. Mariana Bronikowskiego miała miejsce w ramach inicjatywy Sieradzkich Rycerzy Kolumba pod nazwą „Mężczyźni – stańcie w wyłomie”. Było to już trzecie spotkanie modlitewne dla mężczyzn, zaś cykl kazań towarzyszących tym wydarzeniom został oparty na fragmentach listu bpa Thomasa Olmsteda z diecezji Phoenix (USA) skierowanego do mężczyzn jego diecezji. Pierwsze spotkanie w parafii NSJ w Sieradzu poświęcone zostało tematowi: "Co znaczy być mężczyzną – chrześcijaninem?" drugie w parafii św. Urszuli Ledóchowskiej podjęło temat "Jak kocha mężczyzna?" zaś obecne zgromadziło się pod hasłem: "Ojcostwo - kariera mężczyzny".

Mszę Św. koncelebrowali ks. Krzysztof Kaczmarek – wikariusz parafii NSJ w Sieradzu oraz opiekun Rycerzy Kolumba oraz ks. Bartosz Andrzejewski – wikariusz parafii Św. Urszuli Ledóchowskiej w Sieradzu, który wygłosił homilię.

W podjętym rozważaniu ks. Bartosz zwrócił uwagę, że „to co leży najbardziej w naturze mężczyzny i do czego jest on stworzony to ojcowanie, ojcostwo. Mężczyzna nie jest w pełni szczęśliwy jeśli „nie ojcuje”. Mija się wtedy z samym sobą jeśli nie realizuje ojcostwa na różnych płaszczyznach”. Kaznodzieja, nawiązując do nauczania Ojca Św. Jana Pawła II, przypomniał: „grzech pierworodny zmierza do obalenia ojcostwa, dlatego szatan robi dziś ogromny zamęt i zniszczenie właśnie w tej dziedzinie życia […] Dlatego dziś tak ważna jest rola ojców i dawanie świadectwa prawdziwego ojcostwa, do którego jesteśmy powołani i które wszczepił w naszą naturę Bóg Ojciec”.

Na zakończenie Liturgii ks. Krzysztof w imieniu Sieradzkich Rycerzy podziękował Ks. Infułatowi za przewodniczenie Mszy Św. oraz wszelkie gesty wsparcia i solidarności. Ks. Proboszcz swoimi podziękowaniami objął koncelebransów oraz wszystkich uczestników Liturgii, zachęcając, by podejmowane przez nich inicjatywy rozwijały wiarę i przynosiły jak najlepsze owoce dla sieradzkich rodzin.

Niedziela Wielkanocna - 21.04.2019

W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego – 21 kwietnia br. w naszej Bazylice Kolegiackiej zabrzmiało radosne Alleluja! Po owocnym przeżyciu trzech Świętych Celebracji, o godz. 6:00 z Sieradzkiej Fary wyruszyła doroczna procesja rezurekcyjna. Przewodniczył jej proboszcz naszej Parafii – ks. inf. Marian Bronikowski, który również po procesji sprawował Uroczystą Mszę Świętą. Ks. Infułat w okolicznościowej wielkanocnej homilii mówił „Chrystus zwycięża śmierć, szatana i grzech, choć grzech jest na świecie po staremu […] Gdzie zatem jest problem z tym największym wydarzeniem w historii świata? 2000 lat temu Chrystus zrobił coś, co wyciągnęło na światło dzienne najgłębszą tęsknotę człowieka na ziemi – tęsknotę za życiem bez ran, co bolą, bez zła, co odbiera radość, bez szatana, który kusi jak chce i kiedy chce […] do takiego życia każdy musi dojść jednak sam. Ewangelia mówi, że ludzie na przestrzeni czasów dochodzą do pustego grobu w sobie właściwym tempie. […]Nie złość się więc na siebie, ale po prostu idź! Nie bądź zasiedziały, idź, aby doświadczyć osobiście faktu pustego grobu i tego kierunku nie zmieniaj! Im szybciej dobiegniemy do żywego Chrystusa, tym bardziej ucieszymy się życiem bez lęku przed własną śmiercią”.

O godz. 11:30 w Bazylice Kolegiackiej sprawowana była kolejna Uroczysta Msza Święta, której tym razem przewodniczył Regens Penitencjarii Apostolskiej – J.E. Ks. Prał. Krzysztof Nykiel. Nasz watykański gość wygłosił  do zebranych okolicznościową homilię, którą rozpoczął od świadectwa osobistego przeżycia tegorocznego Triduum Paschalnego: „jestem bardzo wdzięczny, że proboszcz tego miejsca zaprosił mnie tu dzisiaj, gdy przeżywamy Wielkanoc. Tutaj mogę jako kapłan, ale również jako syn naszej polskiej ziemi, któremu dane jest posługiwać na watykańskim wzgórzu od prawie dwudziestu pięciu lat przybyć i żyć tą samą radością, która płynie z pustego grobu”. Ks. Prałat przypomniał również zebranym, że „Bazylika Kolegiacka dziś staje się Galileą. Dla nas, wierzących w Chrystusa, właśnie ta prastara świątynia w królewskim Sieradzu jest i pozostanie – dopóki będą biły nasze serca – Galileą, gdzie mamy możliwość spotkania się ze Zmartwychwstałym”. Na koniec homilista życzył wszystkim, aby „Chrystus Zmartwychwstały napełnił Wasze serca radością i pokojem. On jest obok Ciebie i mnie i będzie zawsze”.

Na zakończenie Liturgii, słowa wdzięczności pod adresem celebransa skierował proboszcz Parafii, wręczając czcigodnemu gościowi okolicznościowy wizerunek XI stacji Drogi Krzyżowej autorstwa Jerzego Dudy-Gracza, który w tym roku został umieszczony w naszym Grobie Pańskim.

Wigilia Paschalna w Wielką Noc - 20.04.2019

 0 kwietnia br. o godz. 20:00 rozpoczęliśmy w naszej Parafii obchody Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego przez celebrację Wigilii Paschalnej. Świętej Liturgii przewodniczył proboszcz Parafii – ks. inf. Marian Bronikowski.

Obrzędy paschalne początkowo tradycyjnie przeniosły się na dziedziniec Bazyliki, gdzie odbyła się Liturgia Światła. Następnie uroczyście odśpiewano radosny śpiew Orędzia Wielkanocnego. Po nim nastąpiła druga część, czyli Liturgia Słowa, na którą składało się 7 czytań ze Starego Testamentu, Epistoła (fragment Listu Apostolskiego) oraz Ewangelia o pustym grobie.

 

Homilię wygłosił wikariusz naszej Parafii – ks. Krzysztof Mętlewicz. W swojej refleksji wskazał on na unikalny wymiar obchodów tej właśnie świętej nocy. Nawiązując do perykopy ewangelijnej wezwał słuchaczy, aby szczególnie dziś stawać się świadkiem Chrystusa i „widocznym dowodem na zmartwychwstanie Pana”.

 

Kolejną częścią celebracji była Liturgia Chrzcielna, w czasie której pobłogosławiona została woda chrzcielna, którą również zostali pokropieni uczestnicy Wigilii. 
Ostatnim etapem Liturgia była Ofiara Eucharystyczna, aby z otrzymanych od Boga darów czerpać moc i siłę do odważnego świadectwa wiary.

Liturgia Męki Pańskiej w Wielki Piątek - 19.04.2019

 19 kwietnia br. o godz. 18:00 sprawowaliśmy w naszej Bazylice Liturgię Męki Pańskiej. Przewodniczył jej proboszcz Parafii ks. inf. Marian Bronikowski.

Liturgię rozpoczęła procesja wejścia, u kresu której celebrans upadł krzyżem, by oddać cześć Chrystusowi Panu i ukazać naszą duchową kondycję wobec wielkiej tajemnicy Odkupienia. Następnie w Liturgii Słowa mocno wybrzmiała Męka Pańska w redakcji naocznego świadka męki i śmierci Jezusa Chrystusa - Św. Jana Apostoła.

Homilię wygłosił ks. Przemysław Janiak. W poruszonej refleksji zachęcał zebranych, aby wiernie nieśli swój krzyż za Chrystusem, wskazując, że pozostanie samemu z problemami i trudem staje się tragedią nie do zniesienia.

W rozbudowanej modlitwie wiernych objęte zostały intencje Kościoła katolickiego i całego świata. Po niej nastąpiła Adoracja Krzyża, w czasie której każdy z uczestników otrzymał rozważania drogi krzyżowej do prywatnego celebrowania w domu rodzinnym.

Pięknym i jednocześnie niezwykłym momentem celebracji było pojawienie się w prezbiterium młodych kandydatów do bierzmowania, którzy w odpowiedzi na zadanie i misję tegorocznego rekolekcjonisty wielkopostnego - przygotowali własnoręczne krzyże.

Istotnym momentem Liturgii była Komunia Św., która pozwala tego dnia zrozumieć tajemnicę wiecznej i niezmiennej obecności Chrystusa w eucharystycznym chlebie.

Po zakończeniu Celebracji, wszyscy udali się do Grobu Pańskiego, gdzie w zadumie i refleksji trwała Adoracja Jezusa Chrystusa do godz. 24:00.

Copyright © 2010 Parafia Wszystkich Świętych w Sieradzu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Created by simea.pl