Wydarzenia

Widowisko adwentowe

W 4-tą niedzielę adwentu, 22.12, młodzież z Liceum im. Kazimierza Jagiellończyka wystawiła w Domu Katolickim widowisko adwentowe, które swoją bożonarodzeniową tematyką wprowadziło wszystkich obecnych w szczególny charakter nadchodzących Świąt Narodzenia Pańskiego. Młodzież z pierwszej klasy szkoły średniej włożyła dużo serca i zaangażowania w to wydarzenie, co zostało docenione przez publiczność długimi owacjami! Życzymy, aby nasi aktorzy tworzący to przedstawienie, a także ich rodziny i wszyscy widzowie dzięki temu wydarzeniu lepiej przeżyli narodziny naszego Zbawiciela!

Ks. Jan Macha zaczyna działać!

Po spotkaniu z ks. Damianem – postulatorem w procesie beatyfikacyjnym ks. Machy  - jeden z naszych Parafian zauroczony osobą ks. Jana postanowił wziąć    z niego przykład. Skutkiem tego było kilkanaście „różańczyków” – dziesiątek różańca – plecionych tak, jak robił to ks. Jan w więzieniu. Te różańce, zawieszone na specjalnym drzewku, zostały rozdane dzieciom i młodzieży  wraz z cukierkami podczas jednej w mszy roratnich. Tym samym ks. Jan znalazł swojego naśladowcę, który również w różańcu szuka siły i dla siebie, i promuje różaniec wśród innych. Dziękujemy bardzo za ten gest otwartego serca, serca, które pragnie Boga!

"Gaudete! Gaudete!"

Trzecia Niedziela Adwentu to niedziela „Gaudete!”, czyli „Radujcie się!” Nasza radość wynika z tego, że już minęliśmy połowę Adwentu, już jest coraz bliżej, Pan jest blisko, już tuż tuż! To jest też dobry czas, aby podsumować nasze dotychczasowe przeżywanie Adwentu. A działo się wiele, nawet bardzo wiele! Przeżywamy nadal roraty o 6 rano! Odwiedził nas (zapowiedziany wcześniej w dzień św. Barbary) św. Mikołaj, który każdemu obecnemu na roratach wręczył upominek książkowy ze specjalnym opieczętowaniem okolicznościowym. Odwiedził nas ks. Prałat Roman Walczak, który pracuje jako Radca przy Nuncjuszu Apostolskim w RPA, a jest naszym diecezjaninem. Przeżywaliśmy także dzień Niepokalanego Poczęcia NMP w dniu 8 grudnia, który jednocześnie jest dniem imienin i urodzin naszego Księdza Proboszcza – były więc kwiaty dla Matki Bożej i życzenia dla Księdza Proboszcza. Życzeniom i miłym słowom nie było końca, ku uciesze i pokrzepieniu naszego Solenizanta. W tym dniu także przy Matce Bożej czekał motocyklowy zlot Mikołajów, który dla każdego uczestnika miał słodki upominek. A dziś, w 3 Niedzielę Adwentu odwiedził nas Ksiądz Biskup Wiesław Mering, nasz pasterz, który razem z nami przeżywał ten pierwszy dzień rekolekcji parafialnych prowadzonych przez ks. Krzysztofa Mętlewicza. Ksiądz Biskup poświęcił odnowioną i wyremontowaną Kaplicę Męki Pana Jezusa zauważając jednocześnie, że z każdym jego przyjazdem do nas Bazylika zdaje się coraz bardziej urzekająca i piękniejsza.

Zatem jak widać – dzieje się w naszej parafii bardzo wiele różnych wydarzeń! Czekamy teraz na spotkanie z postulatorem w procesie beatyfikacujnym Ks. Jana Machy, którego relikwie Ksiądz Biskup juz u nas zobaczył. Wachlarz możliwości jest bardzo szeroki i każdy może znaleźć coś dla siebie, coś co najlepiej wpisuje się w jego duchowość.

Niepokalane Poczęcie - 08.12

 

Kwiaty dla Matki – 08.12

W uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, w łączności z papieżem Franciszkiem, który na Placu Hiszpańskim w Rzymie złożył kwiaty pod figurą Niepokalanej, my również – w Sieradzu złożyliśmy kwiaty pod figurą Królowej Korony Polskiej i Niepokalanej Matki. Oddając cześć Niepokalanej prosiliśmy Ją o opiekę i obronę dla nas, naszych rodzin, naszego miasta i kraju. Poniżej przytaczamy treść modlitwy którą wyraził dzisiaj papież Franciszek na Placu Hiszpańskim: O Maryjo Niepokalana,
Po raz kolejny zbieramy się wokół ciebie.
Im dłużej idziemy przez życie
tym bardziej wzrasta nasza wdzięczność wobec Boga
że dał nam grzesznikom za matkę,
Ciebie, Niepokalaną.

Pośród wszystkich ludzi tylko Ty jesteś
zachowana od grzechu, jako matka Jezusa
Baranka Bożego, który gładzi grzech świata.
Ale ten twój wyjątkowy przywilej
Został Ci dany dla dobra nas wszystkich, twoich dzieci.
Patrząc bowiem na ciebie, widzimy zwycięstwo Chrystusa,
Zwycięstwo Bożej miłości nad złem:
Tam gdzie wzmógł się grzech, to znaczy w ludzkim sercu,
Tam jeszcze obficiej rozlała się łaska,
przez łagodną moc Krwi Jezusa.
Ty, Matko, przypominasz nam, że owszem, jesteśmy grzesznikami,
ale nie jesteśmy już niewolnikami grzechu!
Twój Syn poprzez swoją Ofiarę
Skruszył panowanie zła, zwyciężył świat.
Mówi o tym wszystkim pokoleniom twe serce
Przejrzyste jak niebo, gdzie wiatr rozproszył wszelką chmurę.

W ten sposób przypominasz nam, że nie tym samym jest
Bycie grzesznikami i bycie zepsutymi: jest całkiem inaczej.
Upadek to jedno, ale potem żałując i wyznając go
Trzeba powstać z pomocą Bożego miłosierdzia.
Czym innym jest obłudne współistnienie ze złem,
zepsucie serca, które na zewnątrz jawi się nieskazitelne,
ale w środku jest pełne złych zamiarów i nikczemnego egoizmu.
Twoja jaśniejąca czystość przywołuje nas do szczerości,
do przejrzystości, do prostoty.
Jakże bardzo potrzebujemy wyzwolenia
od zepsucia serca, będącego najpoważniejszym zagrożeniem!
Wydaje nam się to niemożliwe, jesteśmy tak przyzwyczajeni,
A tymczasem jest to w zasięgu ręki. Wystarczy wznieść spojrzenie
na twój macierzyński uśmiech, na twoje dziewicze piękno,
by ponownie poczuć, że nie jesteśmy stworzeni do zła,
lecz dla dobra, dla miłości, dla Boga!

Dlatego, o Dziewico Maryjo,
Powierzam ci dzisiaj tych wszystkich, którzy w tym mieście
i na całym świecie są uciskani nieufnością,
przygnębieniem z powodu grzechu;
tych, którzy myślą, że dla nich nie ma już nadziei,
że zbyt wiele jest ich win, i są one zbyt wielkie,
i że Bóg nie ma czasu, by go z nimi tracić.
Powierzam ich tobie, bo jesteś nie tylko matką
i jako taka nigdy nie przestajesz miłować swych dzieci,
ale jesteś także Niepokalaną, pełną łaski,
i możesz aż po najgłębsze ciemności odzwierciedlać
promień światła Chrystusa Zmartwychwstałego.
On i tylko On zrywa kajdany zła,
Wyzwala z najbardziej nieustępliwych uzależnień,
Uwalnia z najbardziej zbrodniczych więzi,
Łagodzi serca najbardziej zatwardziałe.
A jeśli dzieje się to w ludziach,
To jakże zmienia się oblicze miasta!
W małych gestach i w wielkich decyzjach
błędne kręgi stają się stopniowo uczciwymi,
lepsza staje się jakość życia
a klimat społeczny bardziej zdatny, aby nim oddychać.

Dziękujemy Ci, Niepokalana Matko,
Że nam przypominasz, iż ze względu na miłość Jezusa Chrystusa
nie jesteśmy już niewolnikami grzechu,
ale wolnymi, wolnymi by miłować, by się lubić nawzajem,
by pomagać sobie jak bracia, choć różni od siebie.
Dziękujemy, bo z twoją czystością zachęcasz nas,
Byśmy nie wstydzili się dobra, lecz zła;
Pomóż nam chronić się przed złem,
Które podstępem przyciąga nas ku sobie spiralami śmierci;
daj nam słodką pamięć, że jesteśmy dziećmi Boga,
Ojca przeogromnej dobroci,
odwiecznego źródła życia, piękna i miłości. Amen.

 

Matka Boża – wszędzie inna, choć ta sama!

   W niedzielę 17.11 ks. Roman Rusinek – pallotyn – na wszystkich mszach świętych głosił nam kazania, w których opowiadał o swojej pracy misjonarskiej w Rwandzie, o swoim wielkim nabożeństwie do Matki Bożej z Kibeho, która prosiła o odmawianie koronki do 7 boleści NMP w intencji pokoju na świecie i w naszych rodzinach. Kilka dni później – 30.11. ks. Tomasz Chlebowski opowiadał nam natomiast po mszy wieczornej o wizerunku Matki Bożej z Guadalupe, która objawiła się Juanowi Diego. Jest pierwsze objawienie maryjne, które Kościół katolicki zatwierdził. Cud tego wizerunku na indiańskiej tilmie trwa do dnia dzisiejszego, a Matka Boże z Guadalupe –  Obrończyni życia poczętego fascynuje wszystkich, którzy Ją spotkają.

Kapłański dzień skupienia - 27.11.2019

27 listopada w czasie okołopołudniowym miał miejsce przedadwentowy dzień skupienia dla kapłanów naszej diecezji z rejonu sieradzkiego. Księża rozpoczęli spotkanie z Ks. Bp-em Stanisławem Gębickiem  modlitwą brewiarzową.  Następnie ks. prał. Michał Krygier, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej powitał wszystkich obecnych oraz zaprezentował nowy, trzyletni ogólnopolski program duszpasterski, któremu przyświecać będzie hasło: „Eucharystia daje życie”. W kolejnych latach realizowane będą jego poszczególne aspekty: „Wielka tajemnica wiary”, „Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy” i „Posłani w pokoju Chrystusa”. Ksiądz Prałat poinformował także o ważniejszych wydarzeniach duszpasterskich czekających diecezję w najbliższych miesiącach.

 

Po tym wprowadzeniu głos zabrał Grzegorz Górny, dziennikarz i publicysta, znany m.in. z artykułów zamieszczanych w tygodniku „Sieci”. Wychodząc od świadectwa o osobistym spotkaniu z umierającym ks. abp. Kazimierzem Majdańskim, byłym więźniem obozu koncentracyjnego w Dachau, mówił o toczącej się na świecie „wojnie kulturowej, którą można określić mianem: „walki o duszę świata”. Nawiązując do konkretnych przykładów z historii nakreślił zgromadzonym sposoby działania ideologii, których podstawowym celem jest zniszczenie chrześcijaństwa. Przywołując słowa papieża Benedykta XVI o autentyczności przesłania z Fatimy, uświadomił prezbiterom i alumnom na czym polegają błędy Rosji, które – mimo upadku bloku sowieckiego – wciąż są powielane w świecie, a mianowicie aborcja i rewolucja seksualna.
 
Taka sytuacja wymaga konkretnych działań, które stały się przedmiotem dalszej części wygłosu publicysty poczytnego czasopisma. Przypomniał tu działania podejmowane w historii, gdy Rzym chylił się ku upadkowi, spośród których na pierwsze miejsce wysuwa się działalność św. Benedykta z Nursji, założyciela monastycyzmu zachodniego. Przywołał również nauczanie kard. Karola Wojtyły, który już podczas Soboru Watykańskiego II mówił o konieczności katechumenatu pochrzcielnego oraz – jako Jan Paweł II – o potrzebie nowej ewangelizacji. Stąd konieczne jest prowadzenie dziś w parafiach katechez dla dorosłych czy działalność kręgów biblijnych. „Jan Paweł II zostawił jeszcze jedno dziedzictwo intelektualne i duchowe, jakim jest teologia ciała, która jest najlepszą odtrutką na rewolucję seksualną, będącą częścią wojny kulturowej”, mówił prelegent, podkreślając, że papież ukazał w ten sposób chrześcijaństwo nie jako „systemem zakazów i restrykcji, ale pokazał afirmatywną wizję ludzkiej płciowości obejmującą całokształt życia człowieka”.

 

Na zakończenie gość specjalny przypomniał liczne objawienia maryjne i eucharystyczne, które dokonały się w ostatnim stuleciu. Wydarzenia te nie dokonały się bez powodu i niosą ze sobą bardzo ważne przesłanie, a mianowicie, że „wszyscy jesteśmy na froncie walki kulturowej”, która jest bardzo trudna, ale „Chrystus zwyciężył” i to jest źródło nadziei dla wszystkich chrześcijan, zakończył Grzegorz Górny.

(artykuł zaczerpnięty ze strony diecezji włocławskiej)

 

Copyright © 2010 Parafia Wszystkich Świętych w Sieradzu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Created by simea.pl