Wydarzenia

WIELKI PIĄTEK

 18 kwietnia br., o godz. 18.00 rozpoczęliśmy celebrację wielkopiątkowej liturgii Męki Pańskiej w naszej świątyni. Przewodniczył jej ks. prał. Marian Bronikowski. Homilię w tym dniu wygłosił ks. Michał Styczyński, nasz wikariusz. Kaznodzieja mówił o tajemnicy krzyża w życiu człowieka. Zwrócił uwagę na wymowę ciszy, która towarzyszy nam w tych dniach. Odniósł się także do swoich doświadczeń związanych z pełnieniem posługi kapelana więzienia. Modlitwę powszechną zaśpiewał w tym roku nasz kleryk - Piotr Hutnik.

Po liturgii słowa, zgodnie z obrzędami liturgii Męki Pańskiej, Ksiądz Proboszcz poprowadził adorację krzyża, obrzęd Komunii św., a następnie procesję do grobu Pańskiego. Krzyż, jak był używany w czasie tegorocznej liturgii Wielkiego Piątku jest wierna kopią krzyża znajdującego się w kaplicy Świętego Krzyża znajdującego się w podziemiach kościoła Matki Bożej Częstochowskiej na terenie sanktuarium licheńskiego. Widnieje na nim 13 śladów po kulach. Historia tego krzyża jest następująca: Podczas II wojny światowej w kościele św. Doroty w Licheniu hitlerowcy urządzili szkołę dla chłopców z Hitlerjugend. Młodych Niemców zaprawiano – w okrucieństwie. Kiedy w lipcu 1944 roku chłopcy zaczęli się skarżyć swojej wychowawczyni Bercie Bauer, że w kościele „coś ich straszy” wymierzyła ona z pistoletu i strzeliła do krucyfiksu. „Gdyby Bóg istniał, powinien natychmiast mnie ukarać” – powiedziała. Kilka godzin później, kiedy jechała na stację kolejową do Konina, przelatujący samolot – prawdopodobnie niemiecki, ostrzelał jej wóz. Berta Bauer zginęła na miejscu. Kule trafiły ją dokładnie w te same miejsca na ciele, w których znajdują się otwory po kulach na krucyfiksie. 

Po ucałowaniu krzyża wierni mogli zabrać z sobą, na pamiątkę tej liturgii, listki z drzewa oliwnego, które zostały sprowadzone do naszej parafii, dzięki staraniom Księdza Proboszcza, z Ogrodu Getsemani.

WIELKI CZWARTEK

 Wielki Czwartek, w bieżącym roku, przypadł 17 kwietnia. O godz. 10.00 w Bazylice Katedralnej we Włocławku sprawowana była Msza Krzyżma, podczas której prezbiterzy diecezji włocławskiej zgromadzeni wokół swego biskupa – Wiesława Alojzego Meringa – odnowili swoje przyrzeczenia kapłańskie. Eucharystię wraz z biskupem pomocniczym – Stanisławem Gębickim i biskupem seniorem – Bronisławem Dembowskim koncelebrowało 270 kapłanów, w tym kapłani z naszej parafii. Podczas Eucharystii Pasterz diecezji tradycyjnie konsekrował krzyżmo i poświęcił olej chorych.

W tym dniu, we włocławskiej katedrze, odbyło się również diecezjalne spotkanie Liturgicznej Służby Ołtarza. Z dekanatu sieradzkiego I, dzięki staraniom dekanalnego duszpasterza LSO – ks. Piotra Patyka, pojechało 33 ministrantów: 14 z parafii Wszystkich Świętych, 12 z parafii Charłupia Mała, 5 z parafii NMP Królowej Polski i 2 z parafii Chojne. Wraz z ministrantami oprócz ks. Piotra autokarem, jako opiekunowie pojechali: ks. Jarosław Szpolorowski oraz ks. Przemysław Pilarski – wikariusz z Charłupi Małej.

Obchody Triduum Paschalnego rozpoczęły się w naszej parafii Mszą Wieczerzy Pańskiej sprawowaną o godz. 18.00. Celebracji przewodniczył proboszcz parafii – ks. prał. Marian Bronikowski. Eucharystię koncelebrowali: ks. Marek Musielak, nasz rodak oraz księża wikariusze. Homilię wygłosił najmłodszy z kapłanów – ks. Piotr Patyk. Kaznodzieja mówiąc o tym, że nie jest łatwo być dzisiaj księdzem zachęcał do modlitwy o powołania i świętość kapłanów: „Możemy narzekać na tego czy innego księdza, ale pamiętajmy, że mamy takich kapłanów, jakich sobie wymodlimy”. W homilii odniósł się do książki pt. „Dar i Tajemnica” – Jana Pawła II oraz do wypowiedzi Benedykta XVI z spotkania z polskim duchowieństwem w archikatedrze św. Jana w Warszawie  z 2006 r. Swoją homilię ks. Piotr zakończył słowami ks. Jana Twardowskiego: „Własnego kapłaństwa się boję, własnego kapłaństwa się lękam i przed kapłaństwem w proch padam, i przed kapłaństwem klękam”.

Następnie, wspominając wydarzenia Wieczernika, Ksiądz proboszcz obmył nogi dwunastu mężczyznom. Na zakończenie liturgii przedstawiciele parafii złożyli życzenia i wręczyli kwiaty kapłanom. Po Mszy Świętej Najświętszy Sakrament przeniesiony został do kaplicy adoracji, tzw. „Ciemnicy”, gdzie wierni trwać będą na modlitwie aż do wielkopiątkowej Liturgii Męki Pańskiej.

Bardzo przykrym doświadczeniem tego wieczoru był pożar dawnej synagogi znajdującej się w pobliżu parafialnego ogrodu przy ulicy Wodnej. Akcja gaszenia pożaru rozpoczęła się ok. 22.00 przystąpiło 11 zastępów straży pożarnej. Strażacy bardzo dzielnie walczyli z ogniem, który rozprzestrzenił się na 390 metrach kwadratowych. Ogień udało się ugasić dopiero ok. 4.00.

Otwarcie wystawy pt. Zbrodnia Katyńska

14 kwietnia br., o godz. 12.00,  w Domu Katolickim przy parafii Wszystkich Świętych w Sieradzu, odbyło się uroczyste otwarcie wystawy pt. „Zbrodnia Katyńska”. Pomimo dystansu czasowego, jaki dzieli nas od tych dramatycznych wydarzeń, pamięć o nich jest ciągle żywa w polskim społeczeństwie. Decyzja najwyższych sowieckich władz partyjno-państwowych z 5 marca 1940 r. o rozstrzelaniu blisko 22 tysięcy polskich jeńców wojennych i więźniów była zbrodnią popełnioną na polskich elitach intelektualnych. Ta strata jest bolesna i odczuwalna do dziś dnia. Ból w świadomości Polaków potęgowany jest faktem nierozliczenia sprawców tego wydarzenia. Prawdą jest, że władze ZSRR po półwieczu kłamstw zdecydowały się przyznać do wymordowania obywateli Rzeczypospolitej w 1940 r., ale nigdy nie doszło do osądu prawnego tego czynu, pociągnięcia do odpowiedzialności winnych i chociażby symbolicznego zadośćuczynienia rodzinom ofiar.

Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi, wychodząc naprzeciw zainteresowaniu społeczeństwa tym tematem, przygotowało wystawę, będącą poszerzoną wersją ekspozycji powstałej w 2010 r. z okazji obchodów 70. rocznicy Zbrodni Katyńskiej. Nową wystawę wzbogacono o wątki, tylko zasygnalizowane lub nieuwzględnione w poprzedniej wersji: okoliczności odkrycia zbrodni, genezę kłamstwa katyńskiego i drogę do prawdy. Wystawa prezentuje widzom także sylwetki osób, które znalazły się w „cieniu Katynia”, a więc nie tylko ofiar, ale świadków i sprawców zbrodni. Na wystawę składają się zdjęcia pochodzące ze zbiorów m.in. Agencji fotograficznej „East News”, Archiwum IPN, Biblioteki w Heidelbergu, Biblioteki Jagiellońskiej, Biblioteki Sejmowej czy Muzeum Katyńskiego. Autorami wystawy są: Milena Romanowska (projekt graficzny) i Paweł Kowalski (scenariusz wystawy).

Jako pierwszy, głos zabrał gospodarz miejsca, dzięki któremu  otwarcie tej wystawy w Sieradzu było możliwe – ks. prał. Marian Bronikowski. Wyraził on swoją radość z powodu „goszczenia” tej wystawy w tym właśnie miejscu i podziękował za jej przygotowanie. Następnie głos zabrał autor wystawy – p. Paweł Kowalski, który syntetycznie nakreślił historię z 1940 r. oraz opowiedział o przyczynach i etapach powstawania wystawy. W otwarciu ekspozycji uczestniczył również Wiceprezydent Sieradza – p. Rafał Matysiak. Zachęcał on wszystkich licznie zgromadzonych, a szczególnie młodzież z sieradzkich szkół uczestniczącą w otwarciu wraz ze swoimi katechetami, do zainteresowania się  tym tematem. Wystawę będzie można zwiedzać w Sieradzu do 24 kwietnia.   

 

Droga Krzyżowa ulicami Sieradza

 11 kwietnia, o godz. 18.00, w parafii p.w. Wszystkich Świętych w Sieradzu celebrowana była uroczysta Eucharystia w intencji miasta. Przewodniczył jej ks. prał. Marian Bronikowski. 

W homilii, którą wygłosił wielokrotnie odnosił się do życia i nauczania bł. Jana Pawła II. Wskazał na niego, jako na tego, który w swoim życiu – a zwłaszcza w ostatnich jego latach – doświadczył ciężaru krzyża. Niech on, nasz umiłowany Ojciec Święty, będzie dla nas wzorem miłości i przylgnięcia do Jezusowego krzyża – zachęcał kaznodzieja.

Po Mszy świętej, odbyła się Droga Krzyżowa ulicami Sieradza z parafii Wszystkich Świętych do parafii Najświętszego Serca Jezusowego. Przewodniczył jej ks. prał. Mirosław Miłek, proboszcz parafii NSJ w Sieradzu. Krzyż ponieśli i rozważania poprowadzili przedstawiciele różnych stanów zarówno z jednej, jak i z drugiej parafii, a wśród nich: siostry urszulanki, nauczyciele, strażacy, katecheci, wdowy, młodzież, przedstawiciele wspólnoty „Wiara i Światło”, członkowie Koła Żywego Różańca, Koła Przyjaciół Radia Maryja, Neokatechumenat oraz przedstawiciele rodzin. W czasie Drogi Krzyżowej niesione były relikwie bł. Jana Pawła II. Oprawę muzyczną przygotowała młodzież z parafii Wszystkich Świętych.

Droga Krzyżowa zakończyła się w kościele Najświętszego Serca Jezusowego. Tam, słowa wdzięczności pod adresem kapłanów, sióstr zakonnych, policjantów, którzy ułatwili bezpieczne przejście ulicami miasta oraz licznie zgromadzonych wiernych skierował ks. prał. Miłek. Na zakończenie kapłani udzielili uroczystego błogosławieństwa. Warto dodać, że zarówno w Eucharystii, jak i Drodze Krzyżowej uczestniczyli przedstawiciele władz miasta na czele z Wiceprezydentem – p. Rafałem Matysiakiem.

Rozważania, jakie towarzyszyły uczestnikom Drogi Krzyżowej zostały przygotowane w oparciu o testament Jana Pawła II, co miało ogromne znaczenie dla wszystkich, którym zależy na dobrym przygotowaniu i owocnym przeżyciu kanonizacji Papieża Polaka.

IV rocznica katastrofy smoleńskiej

 10 kwietnia br., obchodziliśmy kolejną rocznicę tragedii smoleńskiej. Cztery lata temu pod Smoleńskiem zginął prezydent RP Lech Kaczyński, jego żona Maria Kaczyńska i 94 przedstawicieli polskich elit, w tym wielu wysokich rangą urzędników państwowych i dowódców wojskowych. Polska delegacja leciała na uroczystości 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. W parafii Wszystkich Świętych w Sieradzu pamięć tych osób uczczono na uroczystej Eucharystii sprawowanej o godz. 18.00 pod przewodnictwem proboszcza parafii – ks. prał. Mariana Bronikowskiego, wikariusza biskupiego na rejon sieradzki. Ks. Bronikowski wygłosił homilię, w której przypomniał, że Kościół ma za zadanie łączyć ludzi. Zachęcał do modlitwy o prawdę: módlmy się za tych, którzy badają przyczyny tej katastrofy, prośmy o pokój w ich sercach. Kaznodzieja apelował również o to, żeby każdy z nas, wydając rozmaite osądy, umiał zmierzyć się z pytaniem – co ja uczyniłem dla dobra mojej Ojczyzny? Homilia zakończyła się modlitwą o pokój św. Franciszka z Asyżu: „O Panie, uczyń z nas narzędzia Twojego pokoju, abyśmy siali miłość tam, gdzie panuje nienawiść; wybaczenie tam, gdzie panuje krzywda; jedność tam, gdzie panuje zwątpienie; nadzieję tam, gdzie panuje rozpacz; światło tam, gdzie panuje mrok; radość tam, gdzie panuje smutek. Spraw, abyśmy mogli, nie tyle szukać pociechy, co pociechę dawać; nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć; nie tyle szukać miłości, co kochać; albowiem dając, otrzymujemy; wybaczając, zyskujemy przebaczenie, a umierając, rodzimy się do wiecznego życia. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen”.

Eucharystię koncelebrowali również wikariusze parafii oraz kapelan 15 Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia – ks. ppłk Krzysztof Pietrzniak. We Mszy Świętej udział wzięli, oprócz licznie zgromadzonych parafian, władze miasta na czele z prezydentem – p. Jackiem Walczakiem, przedstawiciele dowództwa 15 Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia, p. Krystyna Grabicka – poseł RP IV i VI kadencji, radni miasta Sieradza – Klubu Solidarni dla Sieradza, przewodniczący Wojewódzkiej Rady Rolników Indywidualnych „Solidarność” – p. Jerzy Dęga, p. Stanisława Sobieraj – zasłużona działaczka „Solidarności”, internowana w Gołdapi oraz p. Włodzimierz Kacprzak – zastępca Dyrektora ZSP nr 1 w Sieradzu.

Swoją szczególną obecność zaznaczyły poczty sztandarowe: poczet sztandarowy 15 Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia, poczet sztandarowy NSZZ „Solidarność” Ziemi Sieradzkiej z 1981 r., NSZZ „Solidarność” z okresu stanu wojennego, NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych Województwa Łódzkiego, NSZZ „Solidarność” Robotników i Rolników z Gminy i Miasta Warta, poczet sztandarowy Konspiracyjnego Wojska Polskiego „Warszyc”, poczet sztandarowy Związku Sybiraków w Sieradzu oraz poczet sztandarowy ZSP nr 1 w Sieradzu.

Po Mszy Świętej wszyscy obecni zgromadzili się wokół pomnika Ofiar Katastrofy Smoleńskiej, znajdującego się przy sieradzkiej kolegiacie. Na pomniku przypominającym skrzydło samolotu wypisane są wszystkie nazwiska ofiar katastrofy smoleńskiej. Tam, uroczyście odśpiewano hymn narodowy, a następnie złożono kwiaty i znicze. Po okolicznościowej mowie przedstawiciela „Solidarności”, będącej zachętą do zgody i jedności dla dobra Ojczyzny, ks. ppłk Krzysztof Pietrzniak poprowadził modlitwę w intencji ofiar katastrofy. Na zakończenie uroczystości wykonano utwór pod tytułem „Cisza”. W tym dniu w świątyni parafialnej wystawiona była również Księga Kondolencyjna, jaka powstała cztery lata temu dla uczczenia pamięci ofiar tragedii.

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

W środę, tj. 09 kwietnia br., Eucharystią sprawowaną o godz. 20.00 zakończył się święty czas rekolekcji wielkopostnych w naszej parafii. Rekolekcje rozpoczęły się w sobotę – 05 kwietnia. Przewodniczył im student Papieskiego Instytutu Liturgicznego ANSELMIANUM w Rzymie – ks. Janusz Bartczak, pochodzący z Piotrkowa Kujawskiego. Hasłem tegorocznych rekolekcji były słowa: „Wielkie otwarcie. Każdego dnia inna sfera. Każdego dnia inna przestrzeń”.

Tematyka poszczególnych dni rekolekcji związana była z ikonami zamieszczonymi na specjalnie przygotowanym na tę okoliczność billboardzie. Czaszka, ręka, oko i serce to wizualizacje czytań mszalnych przypadających w tych dniach. Każdy kolejny dzień to niejako „kliknięcie” na przypisaną mu ikonę. Pierwszy dzień to czaszka, a więc nawiązanie do fragmentu z Księgi proroka Ezechiela: „Oto otwieram wasze groby i wydobywam was z grobów…”. Rekolekcjonista zachęcał do otwarcia grobów naszych serc, wyjścia z nich na głos wołającego Pana, tak jak Łazarz, o cudzie wskrzeszenia którego mówiła przypadająca w tym dniu perykopa ewangelijna. Drugi dzień rekolekcji to ręka. Tą samą ręką można kogoś przytulić i można kogoś uderzyć, podać komuś kromkę chleba, albo rzucić w kogoś kamieniem. To nawiązanie do historii kobiety pochwyconej na cudzołóstwie i reakcji Jezusa, do którego przyprowadzili ją uczeni w Piśmie i faryzeusze: „Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień”. Oko to ikona przypisana na trzeci dzień rekolekcji, nawiązanie do fragmentu z Księgo Liczb: „Sporządź węża i umieść go na wysokim palu; wtedy każdy ukąszony, jeśli tylko spojrzy na niego, zostanie przy życiu”. Bardzo ważne jest to na co patrzymy i jak patrzymy. Rekolekcjonista odwołując się do książki „Mały Książę”– Antoine’a de Saint-Exupery-ego przypomniał, że „Dobrze widzi się tylko sercem. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu”. Tego i następnego dnia sprawowany był sakrament pokuty. Czwarty dzień rekolekcji to swego rodzaju podsumowanie. Myśl przewodnia tego dnia koncentrowała się wokół przypowieści o miłosiernym ojcu, stąd też ikona przypisana na ten dzień to serce. Zachęcając do korzystania z sakramentu spowiedzi świętej, rekolekcjonista zwrócił uwagę na to, że każdy z nas jest takim marnotrawnym synem, na którego ojciec czeka cierpliwie z otwartymi ramionami. Wszystko zależy od naszej decyzji. W tym dniu o godz. 10.00 sprawowana była Eucharystia dla chorych, podczas której udzielany był sakrament namaszczenia chorych.

W swoich konferencjach ks. Bartczak często odwoływał się do nauczania papieża Franciszka. Nauki rekolekcyjne urozmaicane były projekcjami krótkich filmów ewangelizacyjnych. Wśród nich pojawił się film o św. Urszuli Ledóchowskiej, teatr cieni o stworzeniu człowieka czy sonda – „Jakie słowo jest dla mnie najważniejsze?”. Nie zabrakło również czasu na to, żeby podzielić się swoimi pasjami. W ostatni dzień rekolekcji, o godz. 19.00, odbył się specjalny pokaz zdjęć zrobionych przez księdza rekolekcjonistę. Zdjęcia dotyczył przede wszystkim jego pobytu w Wiecznym Mieście. W trakcie rekolekcji pojawiła się również inicjatywa napisania listu do papieża Franciszka, na którą wierni bardzo entuzjastyczne odpowiedzieli. Na długim ok. 15 metrowym kartonie papieru pisali oni swoje życzenia świąteczne, pozdrowienia czy prośby o modlitwę. Wprowadzenie wyjaśniające do listu napisała polonistka z ZSP nr 1 w Sieradzu  - p. prof. Aneta Remiszewska-Grzesiak.

Warto dodać, że w rekolekcjach wielkopostnych uczestniczyły również dzieci ze szkół podstawowych oraz  młodzież z gimnazjów znajdujących się na terenie parafii Wszystkich Świętych.

Copyright © 2010 Parafia Wszystkich Świętych w Sieradzu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Created by simea.pl