Wydarzenia

Trzeciomajowe uroczystości w sieradzkiej Kolegiacie

Jak co roku, w Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, w sieradzkiej Kolegiacie zgromadzili się mieszkańcy naszego miasta, aby dziękować Bogu za dar Jego Matki, Nauczycielki i najlepszej Przewodniczki w drodze do Syna. Uroczysta Eucharystia w intencji naszej Ojczyzny i naszego Miasta została odprawiona o godz. 10.oo. Przewodniczył jej oraz wygłosił homilię proboszcza parafii ks. prał. Marian Bronikowski. Koncelebransami byli: ks. porucznik Władysław Włodarczyk, proboszcz parafii wojskowej w Sieradzu oraz nasz ks. wikariusz Jarosław Szpolorowski. Kaznodzieja podkreślił znaczenie duchowości maryjnej w dziejach naszego narodu i naszej parafii. Tyle zawdzięczamy Maryi i tyle intencji kierujemy poprzez Jej przemożne orędownictwo. Trzeba nam także pamiętać o naszych narodowych zadaniach, szczególnie w budowaniu dojrzałej wspólnoty ludzi wierzących w Chrystusa, którzy dają o nim w swojej codzienności konkretne świadectwo życia.

W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele władz szczebla państwowego oraz naszego regionu i Miasta w osobach panów Cezarego Tomczyka, posła na sejm RP, Mariusza Bądziora – starosty sieradzkiego oraz prezydenta Sieradza Pawła Osiewały. Byli także obecni przedstawiciele władz samorządowych i oświatowych. Instytucje życia publicznego wystawiły swoje poczty sztandarowe, którym przewodził poczet sztandarowy wraz z kompanią reprezentacyjną 15 Brygady Wsparcia Dowodzenia z Sieradza. Trzeciomajowe uroczystości uświetniła orkiestra Straży Pożarnej. 

I Komunia Święta - Szkoła Podstawowa nr 1

Tradycyjnie w pierwszą niedzielę maja dzieci naszej parafii, które uczęszczają do Szkoły Podstawowej nr 1 w Sieradzu przystąpiły do I Komunii Świętej. W gronie tym znalazło się też kilkoro dzieci z innych szkół. Mszy Świętej o godzinie 10.00 przewodniczył Ks. Prałat Marian Bronikowski, nasz Proboszcz. On też wygłosił homilię, której ukazał piękno i wagę przeżywanej liturgii. Jak zawsze uroczystość rozpoczęła się na placu przy figurze Matki Bożej. Dzieci z radosnym śpiewem wszedłszy do świątyni przeżyły swoje wyjątkowe spotkanie z Jezusem eucharystycznym. Towarzyszyli im rodzice, rodzice chrzestni i licznie zgromadzone rodziny. Nie zabrakło oczywiście Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 1 i wychowawczyń tych klas, które do I Komunii Świętej przystępowały. Katechizację dzieci prowadziła Pani Małgorzata Brodacka, która też przygotowywała je do tego nadzwyczaj ważnego w ich życiu wydarzenia. Pod koniec uroczystości w swoich podziękowaniach dzieci nie zapomniały o nikim, kto przyczynił się do godnego przebiegu tej celebracji, wyrażając wdzięczność kapłanom, katechetce, siostrze Elżbiecie i wszystkim, którzy mieli swój istotny udział w tym wydarzeniu.

Dla 39 dzieci naszej wspólnoty parafialnej rozpoczął się czas pełnego uczestnictwa w Eucharystii. W tzw. „białym tygodniu” będą codziennie uczestniczyć we Mszy Świętej, by jeszcze bardziej pogłębić swoją więź z Jezusem. Otoczmy naszą modlitwą zarówno dzieci, jak i ich rodziny, by to szczególne duchowe doświadczenie pozostawiło w ich sercach trwałe owoce. 

Uroczystość przyjęcia sakramentu bierzmowania

W piątek 29 kwietnia 2016 roku  podczas mszy świętej o godzinie 16.oo J.E Bp Stanisław Gębicki udzielił sakramentu bierzmowanie grupie 127 osób.

Młodzi ludzie, po odbytej katechezie szkolnej i parafialnej zebrani wraz ze swoimi rodzicami i najbliższymi  wyznali publicznie swoją wiarę, odnowili przyrzeczenia chrzcielne i otworzyli się na działanie Ducha Świętego przyjmując z rąk biskupa sakrament dojrzałości chrześcijańskiej.         

Ks. Biskup w homilii odniósł się do  postaci świętej Katarzyny ze Sieny, której liturgiczne święto przypada tego dnia i  zachęcił  zebranych  aby korzystali ze wzorów jakie daje im Kościół. 

Na zakończenie liturgii Proboszcz parafii Ks. Prałat Marian Bronikowski odwołał się do osoby błogosławionego Pier Giorgio Frassatiego i gorąco poprosił młodzież  aby zapoznała   się z tą  niezwykłą  osobowością, która jest ich patronem.   Następnie Ksiądz biskup poświecił przygotowane pamiątki (FRASATINUM max ),   które zostały rozdane bierzmowanym  po skończonej liturgii.  

KSIĄDZ PETER KIM Z WIZYTĄ W SIERADZU

         5 kwietnia 2016 r. odwiedził parafię Wszystkich Świętych w Sieradzu ks. Peter Kim, delegat biskupa z wyspy Jeju odpowiedzialny za przygotowanie młodych Koreańczyków do udziału w Światowych Dniach Młodzieży Krakowie. Wcześniej grupa 100 młodych z Korei będzie przygotowywać się bezpośrednio do centralnych uroczystości właśnie w Sieradzu. Ks. Peter przybył na zaproszenie wikariusza biskupiego na rejon sieradzki ks. prał. Mariana Bronikowskiego. Kilkudniowy pobyt w Polsce ma na celu dokładne omówienie programu pobytu gości z Korei w Sieradzu, nawiązanie bliższych relacji z władzami miasta, regionu oraz z ks. biskupem Wiesławem Meringiem i odpowiedzialnymi za przygotowania dni w diecezji włocławskiej oraz nawiedzenie miejsc związanych z patronami Światowych Dni Młodzieży.

Centralnym punktem tego dnia była uroczysta Eucharystia sprawowana w intencji o. Jana Góry, pomysłodawcy spotkań lednickich, w których licznie uczestniczy sieradzka młodzież. Koncelebrowanej Mszy św. przewodniczył ks. prał. Marian Bronikowski, proboszcz parafii Wszystkich Świętych w Sieradzu. We wspólnej modlitwie wzięła udział młodzież tworząca parafialną grupę przygotowującą się do Światowych Dni Młodzieży z parafii Wszystkich Świętych, młodzieżowy zespół muzyczny oraz przedstawiciele młodzieży z miasta i okolic. Nie zabrakło również bardzo aktywnych w przygotowania do ŚDM przedstawicieli władz miejskich w osobie starosty sieradzkiego Mariusza Bądziora, Prezydenta Miasta Sieradz Pawła Osiewały, wiceprezydenta Sieradza Rafała Matysiaka oraz przewodniczącego Rady Miasta Mirosława Antoniego Owczarka.    

W homilii nasz Gość z Korei wyraził ks. Prałatowi swoją wdzięczność za możliwość spotkania oraz przedstawił pokrótce stan przygotowań do ŚDM na wyspie Jeju. Młodzież koreańska bardzo poważnie podchodzi do lipcowych wydarzeń, od dawna przygotowuje się do nich, traktując podróż do Polski i pobyt na ziemi św. s. Faustyny i św. Jana Pawła II jako swoistą pielgrzymkę. Wciąż troszczą się o jak najlepsze przygotowanie duchowe, szczególnie poprzez poznawanie historii patronów ŚDM. Kaznodzieja podkreślił fakt zróżnicowania kulturowego. Jednak te różnice nie stanowią większego problemu, gdyż „wszyscy jesteśmy stworzeni przez Boga i mamy takie same serca. Na pewno będziemy porozumiewali się językiem miłości: uśmiechem, spojrzeniem, serdecznością i gościnnością”. Ks. Peter bardzo ucieszył się dobrym muzycznym zapleczem, które dało swój wyraz w oprawie Eucharystii przez młodzież z parafialnego zespołu.

Po Mszy Świętej została odmówiona pod przewodnictwem o. Jarosława Kamińskiego, misjonarza z Korei litania do św. Józefa, szczególnego Patrona sieradzkiej Kolegiaty, po czym błogosławieństwa końcowego Najświętszym Sakramentem udzielił ks. Peter Kim.

Po uroczystościach w świątyni przyszedł czas na wspólną radość ze spotkania za stołem w gościnnej plebanii. Ks. Prałat, gospodarz spotkania, wyraził swoją wielką radość z pozytywnej odpowiedzi na zaproszenie skierowane do wszystkich przybyłych gości. Przyszedł też czas na wymianę prezentów między Gościem z Korei oraz przedstawicielami miejscowych władz. Przy stole zostały podjęte bieżące sprawy związane z przygotowaniami do Światowych Dni Młodzieży w diecezji oraz w mieście. Władze miejskie potwierdziły swój aktywny udział w organizacji wydarzeń oraz w pomocy logistycznej związanej chociażby z transportem młodzieży na miejsca wspólnych spotkań diecezjalnych.

Ks. Peter Kim nie krył swojego wzruszenia i zadowolenia z otwartości i gościnności polskich przyjaciół. Wyraził również przekonanie, że wzajemne kontakty dzięki Światowym Dniom Młodzieży staną się okazją do trwałych więzów przyjaźni i wzajemnego umacniania w wierze młodych z Korei i z Polski.

 

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA
Copyright © 2010 Parafia Wszystkich Świętych w Sieradzu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Created by simea.pl