Wydarzenia

W intencji Rodzin... Dla obrony życia...

Kolejny 13 dzień miesiąca był w naszej parafii okazją do przeżywania wspólnoty modlitwy wraz z Matką Bożą Fatimską. ona, zasłuchana w Boże Słowo uczy nas odpowiedzialności za Słowo Życia zasiane w naszych sercach. Ksiądz prałat Marian Bronikowski  podczas Mszy Św. w intencji naszego Miasta sprawowanej o godz. 20.oo wygłosił homilię, w której zapraszał do otwartości na Słowo. Głoszenie Słowa jest bardzo ważnym zadaniem przynależącym w pierwszym rzędzie wszystkim kapłanom i kaznodziejom, którzy na przestrzeni dziejów nawiedzili naszą prastarą świątynię. Również dla wiernych dziś nawiedzających Kolegiatę wierność Słowu na wzór Maryi jest ważnym życiowym zadaniem.

Po Mszy Świętej odbyło się nabożeństwo fatimskie. Przewodniczył mu ks. Michał Styczyński, nasz wikariusz. Modliliśmy się w sposób szczególny w intencji tych wszystkich, którzy mają odwagę żyć według Bożego Słowa. Zostały przywołane na początku nabożeństwa słowa prof. Chazana, prześladowanego za swoją wiarę. Ks. Michał zaprosił zgromadzonych do modlitwy w intencji pana profesora i wszystkich zaangażowanych w obronę wiary chrześcijańskich. Nie zapomnieliśmy o rodzinach, w których przychodzi na świat nowe życie. Prosiliśmy dla nich o ducha wytrwałości i odpowiedzialności za życie, o odwagę w przyjmowaniu nowego życia, daru samego Boga. Na zakończenie ks. prałat podziękował wszystkim licznie zgromadzonym na nabożeństwie i procesji wiernym, którzy po raz kolejny dali wyraz swojej niezachwianej wiary. Ks. Michał z kolei wyraził wdzięczność ks. prałatowi Marianowi Bronikowskiemu za uczenie wszystkich parafian miłości do Maryi z Fatimy i troskę o tę piękną tradycję nabożeństw fatimskich w naszej parafii. 

PODZIĘKOWANIE OD MISJONARZY

Otrzymaliśmy bardzo miłą wiadomość od naszych Gości – Misjonarzy, którzy przybyli do nas w ubiegłą niedzielę. Dzielimy się nią z wszystkimi Parafianami oraz odwiedzającymi naszą stronę:

 

Ostatnia animacja misyjna w roku akademickim 2013/2014. Animacja określana jako wisienka na torcie wszystkich animacji.

Niedziela w Sieradzu to 6 spotkań z Panem, przeżycia związane z włączeniem dzieci do ludu Bożego, pierwsza Msza święta ks. Michała Chilczuka i prymicyjne błogosławieństwo, to długie rozmowy przy pysznej kawie, herbacie, odpoczynek w pięknym ogrodzie, lody i spacer ulicami miasta, różne pomyłki, które także składają się na specyficzny klimat tej animacji, wejście na wieżę w strojach misyjnych, świadectwo pewnej młodej rodziny i ich włączenie się do róży żywego różańca, serdeczność ze strony ks. prałata, wikariuszy, parafian oraz rodziny księdza prymicjanta, którzy zaprosili nas na radosne świętowanie, szczęśliwa i owocna w różne pomysły droga powrotna i spokojna kontrola policyjna.

To wszystko przeżyliśmy wczoraj w składzie: ks.(prof.) Szymon Stułkowski, kl. Łukasz Glazer, Kasia M(n)ich, Marta Napieralska, Ania Tomiak.

Bogu dzięki za ten dobry czas!

Matko Boża Księżno Sieradzka – módl się za nami ! 

Niedziela z misyjnym przesłaniem - Prymicje ks. Marcina Chilczuka

Pierwsza niedziela lipca obfitowała w wiele ważnych wydarzeń dla życia naszej wspólnoty parafialnej. Przyszliśmy do Jezusa, który zapraszał nas do odważnego kroczenia drogą naszego powołania. Wytrwałość w powołaniu dokonuje się dzięki zapatrzeniu się w Zbawiciela, który wciąż daje nam wzór postępowania.

W samo południe o godz. 11.3o odprawił uroczystą Eucharystię nasz Parafianin, ksiądz Neoprezbiter Marcin Chilczuk wyświęcony na kapłana w diecezji Brooklyn. Ksiądz Marcin przygotowywał się do kapłaństwa w Seminarium św. Cyryla i Metodego w Orchard Lake. Główną misją tegoż seminarium jest przygotowywanie kandydatów do kapłaństwa w Kościele rzymsko-katolickim dla posługi polsko-amerykańskim wspólnotom emigracyjnym. Uroczystości prymicyjne rozpoczęły się w miejscowej plebanii, gdzie nastąpiło błogosławieństwo udzielane przez matkę kapłana swojemu synowi. W asyście ministrantów i kapłanów ksiądz neoprezbiter przeszedł z plebanii do świątyni parafialnej. Na początku liturgii swoje życzenia złożyli przedstawiciele młodzieży oraz ministrantów życząc ks. Marcinowi, aby Duch Święty nigdy go nie opuszczał i wciąż darzył swoimi darami. Podczas Mszy Świętej prymicyjnej homilię wygłosił ks. prał. Marian Bronikowski, proboszcz parafii rodzinnej prymicjanta. Kaznodzieja podzielił się z wiernymi kilkoma ważnymi szczegółami z życia ks. Marcina, które prowadziły go do kapłaństwa oraz wskazywał ważne elementy kapłańskiego życia i powołania, które pomagają w wierności Bogu i Kościołowi. W homilii pojawiły się myśli o odwadze i męczeństwie. To istotne odniesienia w kontekście współczesności, która krzyczy o kapłanów-świadków otwierających się coraz bardziej na Boże działanie i zapraszających wiernych im powierzonych do prawdziwej wspólnoty z Bogiem i z drugim człowiekiem.

Przed uroczystym prymicyjnym błogosławieństwem ks. Marcin dziękował Panu Bogu i ludziom za dar powołania oraz wspieranie go w drodze do kapłaństwa: ks. Prałatowi za przykład kapłańskiego życia i gościnność jego domu, Mamie za dar życia, modlitwę i towarzyszenie we wszelkich trudnościach, Bratu za wyrozumiałość, miłość i braterskie wsparcie, wszystkim bliskim sercu osobom i wiernym, którzy modlitwą i czynem wspierali Prymicjanta.

Na zakończenie ks. Marcin udzielił wyjątkowego prymicyjnego Błogosławieństwa wszystkim zgromadzonym: kapłanom, Mamie, bratu, siostrom zakonnym, klerykom oraz wszystkim zgromadzonym.

We wspólnej modlitwie dziękczynnej za nowego kapłana uczestniczył aktywnie nasz parafialny zespół oraz licealistka Magda Wasylik, która pięknym głosem ubogaciła uroczystość. 

            *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *  

Dzisiejsza niedziela była dla wszystkich parafian okazją do zastanowienia się nad misyjną działalnością wspólnoty Kościoła. Stało się to możliwe dzięki wizycie misjonarzy zaproszonych przez ks. prał. Mariana Bronikowskiego, którzy przybyli do nas z Poznania. Grupie młodzieży z poznańskich uczelni wyższych przewodniczył ks. dr Szymon Stułkowski, sekretarz Komisji Duszpasterstwa przy Konferencji Episkopatu Polski oraz opiekun naukowego Akademickiego Koła Misjologicznego działającego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Nasi goście towarzyszyli nam w modlitwie podczas wszystkich Mszy świętych w przepięknych strojach pochodzących z krajów misyjnych. Ksiądz Profesor głosił Słowo Boże, a młodzież czynnie uczestniczyła w liturgii.

Wszyscy zostaliśmy zachęceni do odwagi w misyjnym posługiwaniu. Na różne bowiem sposoby możemy to czynić. Ks. Szymon prezentując zadania Akademickiego Koła Misjologicznego skupił się na 3 filarach, dzięki którym może prężnie się rozwijać. Właśnie 3 filary kojarzą nam się, jak zaznaczył kaznodzieja, z 3 filarami naszej kolegiaty, które podtrzymują przepiękną bryłę naszej świątyni. Dla członków Koła tymi filarami są: modlitwa, formacja i animacja. Na pierwszym miejscu oczywiście należy postawić modlitwę, gdyż to przez nią dokonuje się wszelkie działanie. Wśród tych, którzy chcą się poświęcić misyjnej przygodzie nie może zabraknąć studium dokumentów Kościoła i spotkań z misjonarzami. Trzecim zadaniem jest animowanie, czyli dzielenie się wiedzą i doświadczeniem misyjnym.

Po każdej Mszy świętej wierni mieli okazję wesprzeć dzieło misyjne. Studenci zbierając ofiary przeznaczone na cele związane z misjami dzielili się owocami swojej pracy, którymi obdarowywali wszystkich pragnących wspomóc tę cenną akcję. Wśród misyjnych pamiątek  można było otrzymać przepięknie przyozdobioną butelkę na wodę święconą, pakiet pokoju (różaniec wraz z listkiem z drzewa oliwnego z Góry Oliwnej), specjalny krzyżyk mieszczący się w dłoni i jeszcze bardziej zbliżający człowieka w chwilach trudnych do Chrystusa oraz przepiękny album przygotowany przez Akademickie Koło Misjologiczne pt.: Prośmy o pokój dla Jeruzalem.

Nasi goście urzeczeni gościnnością ks. Prałata oraz doświadczaniem pięknej wspólnoty wiary w naszej parafii z serca dziękowali za wszelką życzliwość i obiecali, że do nas powrócą, być może w celu przygotowania chętnych misjonarzy do podejmowania zadań ewangelizacyjnych w różnych rejonach świata. Serdecznie zapraszamy, a misjonarzom obiecujemy pamięć modlitewną. 

Wszyscy chętni pragnący zapoznać się bliżej z Akademickim Kołem Misjologicznym mogą odwiedzić stronę internetową www.misja.info

 

Wakacyjne wyprawy rowerowe

Czas wakacji sprzyja czynnemu wypoczynkowi. Młodzież z parafii Wszystkich Świętych w Sieradzu mile spędza wakacyjne dni przez rozmiłowanie się w rowerowych wyprawach. Wspólnym wojażom przewodzi ks. Michał, nasz wikariusz i opiekun młodzieży.

Pierwsza punktem na mapie młodzieżowych wakacyjnych podróży była parafia p.w. św. Anny w Chojnem. Z wielką radością i w zorganizowanej grupie wyruszyliśmy na nasz szlak. W żółtej kamizelce na samym czole peletonu nadawał tempo całej grupie ks. Michał. Po godzinie dotarliśmy do Chojnego. Pierwsze kroki skierowaliśmy do miejscowej świątyni, aby pokłonić się Jezusowi. Następnie udaliśmy się na plebanię, gdzie mogliśmy liczyć na życzliwe i szczere przyjęcie przez miejscowego Proboszcza, ks. Michała Drewniackiego. Był czas na fotki, zabawy na świeżym powietrzu i zasłużony odpoczynek pod gruszą w ogrodzie proboszczowskim. Zwiedziliśmy również zabytkowy kościół św. Anny, babci Pana Jezusa. Była to okazja do modlitwy w intencji naszych bliskich krewnych. W dziesiątce różańca polecaliśmy naszemu Ojcu w niebie przez ręce Maryi i patronki parafii intencje naszych serc. Dowiedzieliśmy się też wiele ciekawostek historycznych związanych z czcigodną świątynią i parafią, której powstanie datuje się na 1527 r.

W drodze powrotnej do Sieradza zatrzymaliśmy się na wspólne grillowanie i śpiewanie u naszej koleżanki z zespołu wokalnego, Kamili, która wraz ze swoimi rodzicami i dziadkami przyjęła nas do swojego domu i ugościła, „czym chata bogata”.

Kilka dni później, 5 lipca w samo południe, wybraliśmy się do Ośrodka Wypoczynkowego w Rudzie, aby odwiedzić wspólnotę „Wiara i Światło” działającą przy naszej parafii a w tym czasie przebywającą na swoich wakacyjnych rekolekcjach. Dystans wydłużył się nam z 20 do 26 kilometrów. Spotkaliśmy się z radosnym przyjęciem wszystkich uczestników i opiekunów. Wspólnie spożyliśmy posiłek. Kiedy wybiła godzina 15.oo rozpoczęliśmy modlitwę Koronką do Miłosierdzia Bożego. W pięknie natury odkrywaliśmy Bożą obecność i próbowaliśmy w cichej modlitwie patrzeć oczyma duszy na postać Miłosiernego Jezusa, który otwiera dla nas swoje serce i błogosławi uniesioną dłonią. Rozważyliśmy fragment Dzienniczka Siostry Faustyny.

Wspólna modlitwa przekonała nas, że Bóg potrzebuje każdego z nas. Ks. Michał uczył nas radosnej piosenki z gestami, która podkreślała właśnie tę prawdę Bóg potrzebuje Ciebie. Druga zwrotka piosenki mówi, że również my siebie wzajemnie potrzebujemy. Wszyscy głośno i radośnie wyśpiewywali te słowa, co spotkało się z ogromnym zainteresowaniem i uśmiechem na ustach innych wczasowiczów, którzy również zapragnęli wypocząć na łonie natury. Znalazło się też trochę czasu na kąpiel w basenie i ćwiczenia rekreacyjne. Wszyscy, którzy zapragnęli powrócić na chwilę do kraju lat dziecinnych mogli pobiec na huśtawki zjeżdżalnię. Po popołudniowej kawie i pysznych słodkościach wyruszyliśmy w drogę powrotną, aby zdążyć na wieczorną Eucharystię do naszej parafialnej świątyni.

Nasze pielgrzymki rowerowe są bardzo ciekawym doświadczeniem i możliwością budowania prawdziwej wspólnoty. Lepiej się poznajemy, lepiej się rozumiemy i możemy sobie wzajemnie pomagać. Odkrywamy piękno krajobrazu i dzielimy się radością, życzliwością i wzajemną miłością naszych serc. Czy nie tego pragnie od nas Chrystus ???

Do zobaczenia na kolejnych wyprawach !!!

Z wizytą w Rudzie

W liturgiczne wspomnienie św. Tomasza Apostoła, 3 lipca br., miała miejsce niecodzienna wizyta. Ks. prał. Marian Bronikowski wraz z naszym nowym wikariuszem ks. Mariuszem Adamczewskim odwiedzili wspólnotę „Wiara i Światło”, której członkowie, jak co roku, wybrali się na wakacyjny odpoczynek do Rudy koło Sieradza. Kapłanom towarzyszył nasz kleryk Dawid Matusiak.

Wspólnota „Wiara i Światło” działająca przy parafii Wszystkich Świętych skupia osoby niepełnosprawne. Regularna comiesięczna Eucharystia oraz wspólne spotkania z duchowym opiekunem grupy są wielką pomocą w niesieniu krzyża codzienności oraz możliwością dzielenia się radością i świadectwem życia zjednoczonego z Chrystusem, który jest obecny w sposób szczególny w słabych, chorych i ubogich.

Od 1999 roku odbywają się dla grupy turnusy wakacyjne w ośrodku wypoczynkowym w Rudzie, którym dysponuje Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sieradzu. Wakacyjny wyjazd nie tylko integruje grupę, lecz również pomaga dostrzec Boga w drugim człowieku.

Wizyta kapłanów w Rudzie była okazją do przedstawienia całej wspólnocie nowego opiekuna duchowego grupy, którym będzie ks. Mariusz.

Na zakończenie spotkania upływającego w serdecznej i rodzinnej atmosferze ks. Prałat obdarował wczasowiczów prezentami, które pomogą im przeżywać każdy dzień w świetle wiary. 

Modlitwa z prośbą o wylanie Darów Ducha Świętego

W Parafii Wszystkich Świętych w Sieradzu odbywają się Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy w Duchu Świętym. Ich zakończenie wiąże się z przyjęciem darów, które Duch Święty pragnie obficie udzielać wszystkim uczestnikom. Rekolekcje trwały przez 2 miesiące. W każdy poniedziałek odbywały się spotkania formacyjne, podczas których zgłębialiśmy prawdy naszej wiary i odkrywaliśmy obecność Bożą. Rekolekcjom przewodniczył ks. Michał Styczyński, opiekun parafialnej Odnowy. Każde spotkanie rozpoczynało się wspólną modlitwą oraz grupami dzielenia Słowem Bożym przeznaczonym do rozważania na dany tydzień. Następnie kapłan głosił katechezę przygotowującą do następnego etapu rekolekcji. 

W poniedziałkowy wieczór, 30 czerwca 2014 roku, doświadczaliśmy obecności Bożego Ducha, który obficie napełniał nas swoimi darami. Modliliśmy się pod przewodnictwem ks. Krzysztofa Antczaka, diecezjalnego koordynatora Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym, który przybył z grupą osób rozeznających. Z poświęceniem i radością posługiwał nam zespół muzyczny z parafii Wszystkich Świętych.  

Ksiądz Krzysztof po wspólnym uwielbieniu Pana Boga poprowadził katechezę ukazując istotę modlitwy o odrodzenie w Duchu Świętym. Podkreślał, że trzeba w wielkiej otwartości przeżywać naszą łączność z Bogiem. Przestrzegał jednocześnie, iż wylanie Ducha Świętego nie jest kwestią spektakularnych zachowań i dziwnych wydarzeń, które towarzyszą modlitwie. Mogliśmy również dzięki jego katechezie lepiej zrozumieć potrzebę odnawiania się w Duchu Świętym i dawania świadectwa o Bogu, który jest wciąż żywy i pragnie przez nas działać. 

Po katechezie wysłuchaliśmy świadectwa Dawida, studenta z Poznania, który zaczął odważnie iść w swoim życiu drogą wskazaną przez Bożego Ducha. Trzeba się zgodzić na działanie Boże, żeby życie nabierało nowego kształtu. Często doświadczamy z pozoru niesamowitych i dziwnych, patrząc po ludzku, sytuacji, które mają za zadanie otwierać nas na większe dary Boże. Bóg pragnie naszej świętości, a my przez gotowość na przyjmowanie Jego obecności pomnażamy w sobie dary Ducha i zbliżamy się do świętości.

Następnie poszczególne grupy biorące udział w rekolekcjach udawały się do kaplicy Krzyża Świętego, aby tam przyjmować Boże wezwanie przez indywidualną modlitwę prowadzoną przez grupę rozeznającą nad każdym uczestnikiem. Rozlewały się na nas charyzmaty, dary łaski wzywające do większej odpowiedzialności za Kościół i rozwijania naszej relacji z Jezusem.

Spotkanie zakończyło się modlitwą uwielbienia zanoszoną przez wszystkich zgromadzonych, modlitwą językami i radosnym śpiewem dziękczynienia za wielkie rzeczy, których Bóg dokonał w naszych sercach.

Przedłużeniem naszej radości była wspólna agapa.

Bogu niech będą dzięki za dary, które otrzymaliśmy. Wsparci modlitwą naszych braci i sióstr z innych wspólnot Odnowy w naszej diecezji czujemy się silniejsi w naszym kroczeniu drogą Bożej woli w objawiającym się nam Duchu Świętym. 

Copyright © 2010 Parafia Wszystkich Świętych w Sieradzu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Created by simea.pl