Wydarzenia

Rekolekcje kapelanów więziennych - Popowo 2015

 Po raz kolejny mogłem uczestniczyć w rekolekcjach i szkoleniu dla kapelanów więziennych, które odbywały się od 19 do 22 października 2015 r. w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Popowie. Ćwiczeniom rekolekcyjnym przewodniczył bp prof. dr hab. Ignacy Dec, ordynariusz diecezji świdnickiej.  Ksiądz Biskup zaprosił nas do zatrzymania się i powrotu do tego, co najważniejsze – do dekalogu. To właśnie od tych prostych dziesięciu słów zależy przyszłość narodów i społeczeństw. Rekolekcjonista odnosząc się często do nauczania św. Jana Pawła II ukazywał nam bogactwo Bożego Prawa oraz potrzebę odwoływania się do niego w naszej kapłańskiej codzienności. Dzisiaj coraz trudniej nam funkcjonować w skomplikowanej rzeczywistości społecznej, stąd też warto zawsze odwoływać się do tego, co niezmienne i ofiarowane przez Boga. Właśnie dekalog jest podstawą wszelkich naszych wyborów, w których trzeba odróżniać to, co ważne od tego, co nieważne.

Rekolekcjom kapelanów więziennych towarzyszą specjalistyczne szkolenia i prelekcje. Nie brakuje też czasu na wzajemne dzielenie się blaskami i cieniami pracy kapłana za murami zakładów karnych. Kapelan więzienny spełnia swoją funkcję zarówno w stosunku do osadzonych, jak i do innych pracowników. Podkreślano, że wraz z całą kadrą więzienną kapelan, który posiada szczególny status w każdej jednostce penitencjarnej, w sposób zasadniczy wpływa na rozwój duchowy osadzonych. Pełniąc swoją posługę kapelan uczestniczy czynnie w procesie resocjalizacji, która bardzo często może być pozytywnie realizowana dzięki aktywnej obecności kapłana gotowego spotykać się, również indywidualnie, z osadzonymi, wspierać ich w dobrych pragnieniach i podejmowanych zobowiązaniach, a przede wszystkim głosić Ewangelię miłości i przebaczenia.

Podczas naszych dorocznych rekolekcji mamy możliwość spotkań z najważniejszymi osobami odpowiedzialnymi za strukturę więzienną w Polsce. Wśród dyrektorów różnych pionów struktury więziennej był obecny również pan gen. Jacek Kitliński – Dyrektor Generalny Służby Więziennej. Skierował on do nas słowo, które skupiło się na specyfice pracy kapelana więziennego: Służąc Bogu w najpiękniejszym dziele, jakim jest zbawienie dusz – mówił pan Generał – szczególną misją i wyzwaniem dla kapłana jest niezwykle trudne i wymagające duszpasterstwo więzienne. Za więziennym murem, wśród osób upadłych i zagubionych, dotychczas ślepych na dobro i piękno, pełnych zwątpienia, niełatwo jest nieść nadzieję, rozwijać żagle wiary, próżno oczekiwać rychłej satysfakcji, wdzięczności i uznania. Tu liczą się tylko szczere intencje, otwarte serce, cierpliwość i wytrwałość. Powołanie kapelana więziennego zaprasza do ogromnej dyspozycyjności względem tych, którzy często krzyczą o obecność kapłana, o jego wyrozumiałość i o Boże Miłosierdzie, które jest przekazywane w kapłańskiej posłudze.

W tym roku mieliśmy okazję świętować jubileusz 25-lecie Duszpasterstwa Więziennego. Szczególna rola tej posługi i wartości przekazywane osadzonym zapraszają do ciągłego rozwijania swoich umiejętności oraz powierzania swojej pracy opiece Bożej i upraszania szczególnych łask na posługę w zakładach karnych. Niewątpliwie czas spędzony na rekolekcjach i szkoleniu daje doskonałą szansę, aby umocnić ducha oraz poszerzyć swoje kwalifikacje w specyficznej pracy kapelana. 

Wspomnienie św. Jana Pawła II w sieradzkiej kolegiacie

Święty Jan Paweł II wspominany w liturgii Kościoła 22 października zgromadził w kolegiacie sieradzkiej licznie przybyłych wiernych. Ten wyjątkowy dzień był w naszej parafii czasem pochylenia się nad osobą i posłannictwem tego wielkiego Polaka. Tradycja kolegiacka wprowadzona przez proboszcza ks. prał. Mariana Bronikowskiego każe łączyć wspominanie św. Jana Pawła II z udzielaniem wiernych sakramentu chorych, którym bliska jest posługa i świadectwo cierpienia Świętego Papieża.

Mszy Świętej koncelebrowanej tego dnia przewodniczył oraz homilię wygłosił ks. Proboszcz. Skupił się tym razem na doniosłości życia i świadectwa dźwigania krzyża przez św. Jana Pawła II. Kaznodzieja skupił się na kilku krzyżach, które można odnaleźć w życiu i posłudze Papieża. Są nimi niewątpliwie krzyż cierpienia, niezrozumienia, ale również krzyż wojny.

Podczas Mszy Świętej udzielono sakramentu namaszczenia chorych. Wielu uczestników liturgii przystąpiło do niego prosząc jednocześnie o wstawiennictwo w swoich niedomaganiach Tego, któremu nie było obce cierpienie.

Nie zabrakło na tej Mszy Świętej ludzi młodych, których Jan Paweł II bardzo kochał i miał dla nich wielkie serce. Młodzież zespołu parafialnego oraz ta przygotowująca się do sakramentu bierzmowania swoim śpiewem i obecnością oddawała cześć Bogu dziękując za Świętego Papieże.

Po zakończeniu Eucharystii przy śpiewie ulubionej pieśni Karola Wojtyły wierni indywidualnie oddawali cześć relikwiom krwi Świętego prosząc w swoich intencjach i upraszając wszelkich potrzebnych łask dla siebie oraz swoich bliskich.

Wieczór wspomnień o Świętym Papieżu

16 października 2015 r. w domu katolickim przy parafii p.w. Wszystkich Świętych w Sieradzu miało miejsce niecodzienne wydarzenie. W tym dniu odbyła się prezentacja książki pt. „Święty Jan Paweł II 1920-2005 we wspomnieniach mieszkańców Ziemi Sieradzkiej” przygotowanej przez Jana Hołubowicza. Spotkanie uświetnili swoją obecnością zaproszeni goście, m.in. poseł Witold Waszczykowski, były senator Stanisław Cieśla, przedstawiciele władz miasta, sieradzkich środowisk artystycznych i edukacyjnych. Gospodarzem spotkania był sam autor książki, który krótko przybliżył ideę powstania niniejszej publikacji. Wyraził swoje pragnienie przekazania przyszłym pokoleniom przeżyć związanych z bezpośrednimi lub pośrednimi kontaktami z Janem Pawłem II. Następnie poprosił gospodarza miejsca, księdza prałata Mariana Bronikowskiego o podzielenie się osobistym świadectwem związanym z obecnością w jego życiu Jana Pawła II. W swojej wypowiedzi podkreślił promieniowanie ojcostwa, którego uczył kapłanów Ojciec Święty. Ten Wielki Polak wciąż zaznaczał, że przyszłość należy do tych, którzy zdołają przekazać młodemu pokoleniu motyw życia i nadziei. W swoim świadectwie bardzo osobiście odniósł się do słów, myśli, wiary, zaufania Bogu i wyobraźni miłosierdzia. Te wartości nieustannie stanowią przedmiot zadziwienia i inspirują do wielu kolejnych poczynań duszpasterskich. Kończąc swoją wypowiedź ksiądz proboszcz podkreślił z mocą: „Trzeba nam sięgać po Jego książki, encykliki. Odkrywajmy razem  listy pisane do kapłanów. Odnajdźmy w nich na nowo wielkość i piękno kapłaństwa. My kapłani, aby bardziej być kapłanami, świeccy - aby bardziej poszukiwać w kapłanach kapłanów, a duch wdzięczności Jana Pawła II będzie z nami. Spotkanie z Nim niech trwa!”.

Po osobistej wypowiedzi księdza proboszcza młodzież ZSP nr 1 i ZSP nr 2 w Sieradzu przedstawiła wybrane fragmenty książki. Wspólnie odśpiewano „Barkę”, a następnie zgromadzeni goście zabrali głos. Znaczącym elementem tego spotkania była wystawa fotografii pana Jacka Kucharskiego zatytułowana „Bogu dziękujcie, ducha nie gaście”. Autor wystawy zaprezentował unikatowe zdjęcia, dokumentujące wizytę Jana Pawła II w sercu diecezji włocławskiej. Wystawie towarzyszyły chwile wzruszeń i osobistych refleksji. Zgromadzony materiał zdjęciowy, pochodzący z prywatnych zbiorów mieszkańców Ziemi Sieradzkiej został wykorzystany w publikacji pana Hołubowicza.

Był to naprawdę wyjątkowy wieczór  pełen zadumy i refleksji tak potrzebnej współczesnym Polakom nie tylko w obchodzonym 16 października Dniu Papieskim. Jan  Paweł II jest i pozostanie na zawsze w sercu każdego Polaka jako człowiek wyjątkowy, którego nie sposób wymazać z pamięci.   

Dziękczynienie za trud pracy nauczyciela w sieradzkiej farze

„Idźcie i nauczajcie wszystkie narody „ (Mt28,19) – powiedział Chrystus do uczniów. Każdy z nas we właściwy sobie sposób realizuje to powołanie. Na nauczycielach ciąży ogromna odpowiedzialność, dlatego zasługują na wsparcie i szacunek każdego z nas. W piątek 16 października 2015 roku, tradycyjnie jak co roku modliliśmy się w naszej sieradzkiej kolegiacie  w intencji nauczycieli i pracowników oświaty. 

Na msze świętą o o godzinie 18.00 na zaproszenie jakie zostało wystosowane do wszystkich szkól znajdujących się na terenie parafii przybyły delegacje reprezentujące środowisko nauczycielskie.

W czasie  homilii ks. Mariusz Adamczewski odwołując się do osoby świętego Jana Pawła II przypomniał zebranym, ze problematyka nauczania i wychowania zajmowała w nauczaniu świętego istotne miejsce. Papież, mając świadomość, że przyszłość świata leży w  edukowanych uczniach, powtarzał, że młode pokolenie poszukuje wzorców które będą  punktem odniesienia. Ksiądz Mariusz na zakończenie podkreślił, że kwintesencją nauczania Papieskiego dotyczącego nauczycieli jest wezwanie skierowane przez Papieża  do polskich wychowawców: „Trzeba, abyście byli dla młodych przyjaciółmi, wiernymi towarzyszami i sprzymierzeńcami w młodzieńczej walce. Pomagajcie im budować fundamenty pod ich przyszłe życie.

Na zakończenie mszy świętej wszyscy wspólnie odśpiewali Barkę.

Pielgrzymka Koła Żywego Różańca do Świnic Warckich

5 października 2015 grupa parafian pod przewodnictwem Ks. Mariusza Adamczewskiego odbyła pielgrzymkę do sanktuarium narodzin i chrztu św. Siostry Faustyny w Świnicach Warckich. 

Grupa 36 osób swoją duchową przygodę rozpoczęła od nawiedzenia domu rodzinnego św. Faustyny Kowalskiej  w Głogowcu, po czym procesyjnie z pozostałymi pielgrzymami z diecezji włocławskiej odmawiając różaniec pieszo pokonała  odcinek do sanktuarium w Świnicach Warckich.

O godzinie 12.oo rozpoczęła się uroczysta msza święta koncelebrowana pod przewodnictwem Pasterza Kościoła włocławskiego J.E Ks. bp Wiesława Meringa z udziałem Wikariusza Biskupiego rejonu sieradzkiego Ks. Mariana Bronikowskiego, proboszcza par. Wszystkich Świętych w Sieradzu i duszpasterzy przybyłych w tym dniu wraz ze swoimi grupami do miejsca kultu Św. Siostry Faustyny. W homilii którą wygłosił ks. Tomasz Michalski przypomnieliśmy sobie znaczenie modlitwy różańcowej w życiu chrześcijanina jak również, co bardzo wyraźnie podkreślił kaznodzieja, jej ogromną moc porównaną przez papieża  Jana Pawła  II do egzorcyzmu.  

Po zakończonej Eucharystii był czas na posiłek, spacer i kontemplacje malowniczego terenu gdzie urodziła się, została ochrzczona i spędziła większość swojego życia siostra Kowalska, późniejsza święta znana na całym świecie.

O godz. 15.00 w Godzinie Bożego Miłosierdzia w nowo poświęconej części świątyni wzięliśmy udział w nabożeństwie, odmówiliśmy Koronkę do Bożego Miłosierdzia, po czym wróciliśmy do Sieradza. 

Czy naprawdę wierzysz? Premiera filmu z udziałem sieradzkich parafian

1 października 2015 r. pięćdziesięcioosobowa grupa starszych i młodszych sieradzkich parafian uczestniczyła w projekcji nowego filmu J. Gunna pt.: Czy naprawdę wierzysz? Szczególną radością dla duszpasterzy sieradzkich było duże zainteresowanie filmem ze strony młodych parafian, których liczna grupa wybrała się na projekcję filmu do Kalisza. Tym bardziej cieszy nas ten fakt, gdyż patronat nad polską projekcją filmu objęło Biuro Światowych Dni Młodzieży, a przecież na to spotkanie z papieżem Franciszkiem wszyscy się przygotowujemy.

Film Czy naprawdę wierzysz?” to opowieść o potężnym darze, który drzemie w człowieku i tylko czeka, by go użyć… Wiara, która przejawia się w działaniu jest dla każdego człowieka zadaniem, które musi realizować każdego dnia. Tak często o tym przypomina papież Franciszek.

Jeden z producentów filmu David A.R. White mówi o nim tak:

W naszym filmie przeplata się wiele historii. Każdy z bohaterów znajduje się na innym etapie życia, ale wszyscy potrzebują tego samego. Chodzi tu o siłę i znaczenie krzyża w dzisiejszym społeczeństwie. To potężny film. 

Po projekcji filmu wszyscy z wielkim wzruszeniem dzielili się wrażeniami. Świadectwo wiary, które widzieliśmy w pisanych codziennym życiem scenach filmowych się dla nas zaproszeniem do odważniejszego działania w duchu wiary, którą wyznajemy.

Pomysłodawcą wyjazdu na projekcję filmu był ks. Michał Styczyński, dekanalny duszpasterz młodzieży. Towarzyszył mu ks. Robert Nawrocki, duszpasterz młodzieży dekanatu sieradzkiego II. 

Copyright © 2010 Parafia Wszystkich Świętych w Sieradzu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Created by simea.pl