Wydarzenia

Wakacyjne wyprawy rowerowe

Czas wakacji sprzyja czynnemu wypoczynkowi. Młodzież z parafii Wszystkich Świętych w Sieradzu mile spędza wakacyjne dni przez rozmiłowanie się w rowerowych wyprawach. Wspólnym wojażom przewodzi ks. Michał, nasz wikariusz i opiekun młodzieży.

Pierwsza punktem na mapie młodzieżowych wakacyjnych podróży była parafia p.w. św. Anny w Chojnem. Z wielką radością i w zorganizowanej grupie wyruszyliśmy na nasz szlak. W żółtej kamizelce na samym czole peletonu nadawał tempo całej grupie ks. Michał. Po godzinie dotarliśmy do Chojnego. Pierwsze kroki skierowaliśmy do miejscowej świątyni, aby pokłonić się Jezusowi. Następnie udaliśmy się na plebanię, gdzie mogliśmy liczyć na życzliwe i szczere przyjęcie przez miejscowego Proboszcza, ks. Michała Drewniackiego. Był czas na fotki, zabawy na świeżym powietrzu i zasłużony odpoczynek pod gruszą w ogrodzie proboszczowskim. Zwiedziliśmy również zabytkowy kościół św. Anny, babci Pana Jezusa. Była to okazja do modlitwy w intencji naszych bliskich krewnych. W dziesiątce różańca polecaliśmy naszemu Ojcu w niebie przez ręce Maryi i patronki parafii intencje naszych serc. Dowiedzieliśmy się też wiele ciekawostek historycznych związanych z czcigodną świątynią i parafią, której powstanie datuje się na 1527 r.

W drodze powrotnej do Sieradza zatrzymaliśmy się na wspólne grillowanie i śpiewanie u naszej koleżanki z zespołu wokalnego, Kamili, która wraz ze swoimi rodzicami i dziadkami przyjęła nas do swojego domu i ugościła, „czym chata bogata”.

Kilka dni później, 5 lipca w samo południe, wybraliśmy się do Ośrodka Wypoczynkowego w Rudzie, aby odwiedzić wspólnotę „Wiara i Światło” działającą przy naszej parafii a w tym czasie przebywającą na swoich wakacyjnych rekolekcjach. Dystans wydłużył się nam z 20 do 26 kilometrów. Spotkaliśmy się z radosnym przyjęciem wszystkich uczestników i opiekunów. Wspólnie spożyliśmy posiłek. Kiedy wybiła godzina 15.oo rozpoczęliśmy modlitwę Koronką do Miłosierdzia Bożego. W pięknie natury odkrywaliśmy Bożą obecność i próbowaliśmy w cichej modlitwie patrzeć oczyma duszy na postać Miłosiernego Jezusa, który otwiera dla nas swoje serce i błogosławi uniesioną dłonią. Rozważyliśmy fragment Dzienniczka Siostry Faustyny.

Wspólna modlitwa przekonała nas, że Bóg potrzebuje każdego z nas. Ks. Michał uczył nas radosnej piosenki z gestami, która podkreślała właśnie tę prawdę Bóg potrzebuje Ciebie. Druga zwrotka piosenki mówi, że również my siebie wzajemnie potrzebujemy. Wszyscy głośno i radośnie wyśpiewywali te słowa, co spotkało się z ogromnym zainteresowaniem i uśmiechem na ustach innych wczasowiczów, którzy również zapragnęli wypocząć na łonie natury. Znalazło się też trochę czasu na kąpiel w basenie i ćwiczenia rekreacyjne. Wszyscy, którzy zapragnęli powrócić na chwilę do kraju lat dziecinnych mogli pobiec na huśtawki zjeżdżalnię. Po popołudniowej kawie i pysznych słodkościach wyruszyliśmy w drogę powrotną, aby zdążyć na wieczorną Eucharystię do naszej parafialnej świątyni.

Nasze pielgrzymki rowerowe są bardzo ciekawym doświadczeniem i możliwością budowania prawdziwej wspólnoty. Lepiej się poznajemy, lepiej się rozumiemy i możemy sobie wzajemnie pomagać. Odkrywamy piękno krajobrazu i dzielimy się radością, życzliwością i wzajemną miłością naszych serc. Czy nie tego pragnie od nas Chrystus ???

Do zobaczenia na kolejnych wyprawach !!!

Z wizytą w Rudzie

W liturgiczne wspomnienie św. Tomasza Apostoła, 3 lipca br., miała miejsce niecodzienna wizyta. Ks. prał. Marian Bronikowski wraz z naszym nowym wikariuszem ks. Mariuszem Adamczewskim odwiedzili wspólnotę „Wiara i Światło”, której członkowie, jak co roku, wybrali się na wakacyjny odpoczynek do Rudy koło Sieradza. Kapłanom towarzyszył nasz kleryk Dawid Matusiak.

Wspólnota „Wiara i Światło” działająca przy parafii Wszystkich Świętych skupia osoby niepełnosprawne. Regularna comiesięczna Eucharystia oraz wspólne spotkania z duchowym opiekunem grupy są wielką pomocą w niesieniu krzyża codzienności oraz możliwością dzielenia się radością i świadectwem życia zjednoczonego z Chrystusem, który jest obecny w sposób szczególny w słabych, chorych i ubogich.

Od 1999 roku odbywają się dla grupy turnusy wakacyjne w ośrodku wypoczynkowym w Rudzie, którym dysponuje Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sieradzu. Wakacyjny wyjazd nie tylko integruje grupę, lecz również pomaga dostrzec Boga w drugim człowieku.

Wizyta kapłanów w Rudzie była okazją do przedstawienia całej wspólnocie nowego opiekuna duchowego grupy, którym będzie ks. Mariusz.

Na zakończenie spotkania upływającego w serdecznej i rodzinnej atmosferze ks. Prałat obdarował wczasowiczów prezentami, które pomogą im przeżywać każdy dzień w świetle wiary. 

Modlitwa z prośbą o wylanie Darów Ducha Świętego

W Parafii Wszystkich Świętych w Sieradzu odbywają się Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy w Duchu Świętym. Ich zakończenie wiąże się z przyjęciem darów, które Duch Święty pragnie obficie udzielać wszystkim uczestnikom. Rekolekcje trwały przez 2 miesiące. W każdy poniedziałek odbywały się spotkania formacyjne, podczas których zgłębialiśmy prawdy naszej wiary i odkrywaliśmy obecność Bożą. Rekolekcjom przewodniczył ks. Michał Styczyński, opiekun parafialnej Odnowy. Każde spotkanie rozpoczynało się wspólną modlitwą oraz grupami dzielenia Słowem Bożym przeznaczonym do rozważania na dany tydzień. Następnie kapłan głosił katechezę przygotowującą do następnego etapu rekolekcji. 

W poniedziałkowy wieczór, 30 czerwca 2014 roku, doświadczaliśmy obecności Bożego Ducha, który obficie napełniał nas swoimi darami. Modliliśmy się pod przewodnictwem ks. Krzysztofa Antczaka, diecezjalnego koordynatora Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym, który przybył z grupą osób rozeznających. Z poświęceniem i radością posługiwał nam zespół muzyczny z parafii Wszystkich Świętych.  

Ksiądz Krzysztof po wspólnym uwielbieniu Pana Boga poprowadził katechezę ukazując istotę modlitwy o odrodzenie w Duchu Świętym. Podkreślał, że trzeba w wielkiej otwartości przeżywać naszą łączność z Bogiem. Przestrzegał jednocześnie, iż wylanie Ducha Świętego nie jest kwestią spektakularnych zachowań i dziwnych wydarzeń, które towarzyszą modlitwie. Mogliśmy również dzięki jego katechezie lepiej zrozumieć potrzebę odnawiania się w Duchu Świętym i dawania świadectwa o Bogu, który jest wciąż żywy i pragnie przez nas działać. 

Po katechezie wysłuchaliśmy świadectwa Dawida, studenta z Poznania, który zaczął odważnie iść w swoim życiu drogą wskazaną przez Bożego Ducha. Trzeba się zgodzić na działanie Boże, żeby życie nabierało nowego kształtu. Często doświadczamy z pozoru niesamowitych i dziwnych, patrząc po ludzku, sytuacji, które mają za zadanie otwierać nas na większe dary Boże. Bóg pragnie naszej świętości, a my przez gotowość na przyjmowanie Jego obecności pomnażamy w sobie dary Ducha i zbliżamy się do świętości.

Następnie poszczególne grupy biorące udział w rekolekcjach udawały się do kaplicy Krzyża Świętego, aby tam przyjmować Boże wezwanie przez indywidualną modlitwę prowadzoną przez grupę rozeznającą nad każdym uczestnikiem. Rozlewały się na nas charyzmaty, dary łaski wzywające do większej odpowiedzialności za Kościół i rozwijania naszej relacji z Jezusem.

Spotkanie zakończyło się modlitwą uwielbienia zanoszoną przez wszystkich zgromadzonych, modlitwą językami i radosnym śpiewem dziękczynienia za wielkie rzeczy, których Bóg dokonał w naszych sercach.

Przedłużeniem naszej radości była wspólna agapa.

Bogu niech będą dzięki za dary, które otrzymaliśmy. Wsparci modlitwą naszych braci i sióstr z innych wspólnot Odnowy w naszej diecezji czujemy się silniejsi w naszym kroczeniu drogą Bożej woli w objawiającym się nam Duchu Świętym. 

„Ty dłońmi dobrymi przebacz wszystko. Pora odejść…” Pożegnanie ks. Piotra

Niedziela… Dzień radości, bo Pan zmartwychwstał i jest z nami. Ta niedziela była trochę inna niż zwykle. Obchodziliśmy Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Piotr to skała, na której Jezus zbudował swój Kościół. Św. Piotr jest również patronem naszego księdza wikariusza Piotra Patyka, który dzisiaj przeżywa swoje imieniny. Życzenia imieninowe, dość nietypowo, zbiegły się z serdecznymi wyrazami szczególnej wdzięczności za całoroczną posługę duszpasterską Solenizanta w naszej parafii.

Na miłość odpowiada się miłością. Ksiądz Piotr zasłużył na miłość Chrystusa, tak jak św. Piotr przez swoją pokorną, radosną i odpowiedzialną postawę w kroczeniu za Jezusem. Parafia Wszystkich Świętych była Jego pierwszą parafią, ks. Prałat Marian Bronikowski pierwszym Proboszczem, a ks. Jarosław i ks. Michał pierwszymi współpracownikami na wikariacie. Dla wszystkich kapłanów i wiernych ks. Piotr był kapłanem według Chrystusowego Serca. Miał serce i dawał serce.

Podczas Mszy Św. o godzinie 10.oo, której przewodniczył Solenizant dziękowaliśmy Panu Bogu za dar kapłaństwa w osobie ks. Piotra. Słowa wdzięczności wyraził przed błogosławieństwem ks. Prałat, podkreślając wyjątkowe zaangażowanie w życie duszpasterskie wspólnot parafialnych, za które ks. Piotr był odpowiedzialny. Troszczył się o wspólnotę „Wiara i Światło”, opiekował się ministrantami, rzetelnie przekazywał informacje o wszystkich ważnych wydarzeniach parafialnych na stronie internetowej. Dziękowali również z całego serca przedstawiciele Koła Radia Maryja, o które troszczył się Solenizant oraz ministranci wdzięczni za radosną i wyrozumiałą posługę swojego duszpasterza. Wszyscy zapewniali ks. Piotra o swojej pamięci w modlitwie, a na zakończenie zespół młodzieżowy zaśpiewał ulubioną pieśń, którą nasz wikariusz szczególnie sobie upodobał Pójdę do nieba piechotą, nie zabiorę z sobą nic.

W kronice parafialnej pozostało piękne świadectwo, które pozostawił nam wszystkim kapłan tak bardzo oddany swojemu Panu i drugiemu człowiekowi: Księdzu Proboszczowi dziękuję za życiową mądrość, cenne rady i ofiarowany mi czas naznaczony ojcowską troską. Księżom Wikariuszom, że z zapałem i gorliwością ukazywali mi tajniki kapłańskiego duszpasterzowania. Całej wspólnocie parafialnej dziękuję i zabierając ją  w sercu obiecuję modlitwę…

My też obiecujemy modlitwę i zachowujemy czyny i słowa ks. Piotra głęboko w naszych sercach.

Z dniem 30 czerwca ks. Piotr Patyk został mianowany wikariuszem parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Koninie.

Naszym nowym wikariuszem będzie ks. Mariusz Adamczewski, któremu życzymy Bożego błogosławieństwa i owocnej pracy w parafii Wszystkich Świętych w Sieradzu. 

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa Pana

 19 czerwca br., przeżywaliśmy Boże Ciało - Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa Pana. Eucharystii sprawowanej o godz. 10.00, w naszej świątyni parafialnej, przewodniczył Kapelan 15 Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia – ks. ppłk Krzysztof Pietrzniak. Po Mszy Świętej procesja eucharystyczna wyruszyła tradycyjnie do czterech ołtarzy. Pierwszy z nich został przygotowany na sieradzkim Rynku, drugi na placu teatralnym przy klasztorze sióstr urszulanek – tam homilię wygłosił proboszcz parafii Wszystkich Świętych w Sieradzu – ks. prał. Marian Bronikowski, trzeci na ulicy Warckiej i czwarty przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Jagiellończyka. Błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem przy sieradzkiej kolegiacie, wszystkim zebranym, udzielił ks. Krzysztof Pietrzniak. Po błogosławieństwie Gospodarz miejsca – ks. prał. Bronikowski, wyraził swoją wdzięczność za zaangażowanie w przygotowanie tak pięknej uroczystości i za złożone świadectwo wiary. Uroczystość uświetniła strażacka orkiestra dęta, chór parafialny, a także obecność ks. Zygmunta Majdzińskiego - kapelana sióstr urszulanek oraz ks. Leona Baszczyńskiego, przeżywającego w Sieradzu swoją emeryturę. 

ODPUST KAPITULNY DUCHA ŚWIĘTEGO

 Święto Matki Kościoła to dla Sieradza szczególny dzień. Tego dnia, zgodnie  z tradycją, Kapituła Kolegiaty Sieradzkiej świętuje swój doroczny odpust ku czci Ducha Świętego. W bieżącym roku miało to miejsce 09 czerwca. Uroczystej liturgii sprawowanej na cmentarzu parafialnym o godz. 17.00, z udziałem członków sieradzkiej kapituły, księży dziekanów, proboszczów, wikariuszy i sióstr zakonnych z rejonu sieradzkiego oraz przedstawicieli władz miasta, pracowników Instytutu Pamięci Narodowej i licznie zgromadzonych wiernych, przewodniczył Pasterz Kościoła Włocławskiego – J. E. ks. bp Wiesław Alojzy Mering.

Pierwsza część tegorocznej uroczystości odpustowej została w większości przygotowana przez Biuro Edukacji Publicznej Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi oraz Zarząd Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Sieradzu.  O godz. 14.30 w Domu Katolickim rozpoczął się wykład dra Tomasza Domańskiego, pracownika Delegatury w Kielcach Oddziału IPN w Krakowie pt. „Proces biskupa kieleckiego Czesława Kaczmarka i jego współpracowników”. Pan dr Domański przypomniał, że Kościół katolicki w Polsce w okresie stalinowskim doznał wielu krzywd i represji ze strony totalitarnego państwa. Szczególnie bolesna okazała się sprawa biskupa kieleckiego Czesława Kaczmarka, która pociągnęła za sobą liczne aresztowania i procesy świeckich i duchownych, a w tym gronie nazaretanki s. Izabeli Machowskiej. „To w jej osobie, jak w soczewce zogniskowały się tragiczne, a jednocześnie charakterystyczne dla tej epoki koleje losu wielu Polaków – aresztowanie, uwięzienie na Mokotowie, brutalne śledztwo prowadzone przez funkcjonariuszy Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, sfingowany proces, wyrok i więzienie, szykany ze strony bezpieki, kolejne batalie o możliwość wyjścia na wolność i wreszcie, na fali popaździernikowej odwilży, umorzenie postępowania sądowego z braku dowodów winy” – mówił dr Tomasz Domański. Następnie głos zabrał Dyrektor Oddziału IPN w Gdańsku – dr hab. Mirosław Golon, po czym nastąpiło otwarcie okolicznościowej wystawy plenerowej pt. „Więzienne lata Prymasa Stefana Wyszyńskiego 1953-1956”, zainstalowanej na placu kolegiackim, a będącej uczczeniem 55. rocznicy obecności Prymasa Tysiąclecia w Sieradzu, goszczącego u swojego wychowawcy seminaryjnego – ks. inf. Apolinarego Leśniewskiego, w związku z obchodzonym wówczas odpustem ku czci Ducha Świętego.

Podczas otwarcia wystawy został odczytany list Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu – dra Łukasza Kamińskiego, nie mogącego osobiście uczestniczyć w uroczystościach. Prezes IPN-u pisze w nim m.in., że „Do roli symbolu niezłomnej postawy w tamtych czasach, wierności w służbie Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie urosła postawa Stefana Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia. Wybitnego Polaka, który w krytycznej sytuacji pozostał wierny zasadom Ewangelii i lojalności wobec powierzonych swej opiece wiernych. Zapłacił za to wielką cenę – kilkuletniego, bezprawnego pozbawienia wolności, i niemożności sprawowania funkcji kościelnych, co pośrednio uderzało w całą wspólnotę katolicką w Polsce (…). Stał się on symbolem prześladowań komunistycznych i represji wobec Kościoła. Swoją postawą rozpoczął on także długą polską drogę do wolności…”.

O godz. 17.00, na cmentarzu parafialnym, gdzie znajduje się drewniany kościół Ducha Świętego, będący wotum rycerstwa chorągwi sieradzkiej po zwycięskiej bitwie pod Grunwaldem, rozpoczęła się uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem Pasterza diecezji. W wygłoszonej homilii Ksiądz Biskup, odwołując się do fragmentu z Ewangelii wg św. Jana  opisującego cud na weselu w Kanie Galilejskiej, przypomniał, że człowiek wbrew temu, co się dzisiaj głosi, wbrew proponowanym nam ideologiom, do prawidłowego rozwoju potrzebuje miłości obojga rodziców: matki i ojca. Nie możemy pozwolić, by drwiono z nas katolików i z naszej wiary! Nie możemy pozwolić, by drwiono z Kościoła, historii i kultury! Nie możemy pozwolić, by zabito w nas naszą czcigodną tradycję! W obliczu takiej sytuacji nie możemy pozostawać obojętni. Idźmy za głosem wielkich Polaków: Jana Pawła II, kard. Wyszyńskiego, ks. Popiełuszki. Ich ideały muszą być w naszej codzienności. Gdy ich zabraknie staniemy się naprawdę biedni” – mówił biskup Mering. Pasterz diecezji  włocławskiej, w wygłoszonym słowie, kilkakrotnie nawiązywał do osoby Prymasa Tysiąclecia, któremu poświęcona jest wystawa przygotowana przez IPN. Nawiązał do organizowanych przez niego obchodów 1000-lecia chrztu Polski, dającego jej chrześcijańskie korzenie i wprowadzającego ją do chrześcijańskiej Europy, czy jego ślubów jasnogórskich. Przypominając uwięzienie kard. Wyszyńskiego ksiądz Biskup powiedział, że „(…) również i dzisiaj próbuje się zamknąć usta biskupom. Metody za bardzo się nie zmieniły. Musimy bronić Kościoła! Wiele ideałów kard. Wyszyńskiego nie zostało jeszcze zrealizowanych, dlatego ze wszystkich sił, musimy się starać kontynuować jego myśl i tak, jak on być posłuszni Jezusowi – Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”.

Na koniec, proboszcz parafii Wszystkich Świętych w Sieradzu – ks. prał. Marian Bronikowski, na ręce Biskupa Meringa, podziękował wszystkim obecnym: „Twoja obecność Księże Biskupie, Twój entuzjazm i wołanie do swoich kapłanów za św. Janem Pawłem II – Odwagi! Nie lękajcie się! – staje się zachętą do dorównywania kroku Biskupowi, który ukochał Kościół włocławski, a w tym Kościele widzi Sieradz i z miłością zawsze o nim mówi”.

Po zakończonej Mszy Świętej wszyscy, w procesji eucharystycznej z Najświętszym Sakramentem, niesionym na przemian przez członków Kapituły Kolegiaty Sieradzkiej, udali się do Kolegiaty. Tam ks. bp Wiesław A. Mering udzielił wszystkim pasterskiego błogosławieństwa. Obchody tegorocznej uroczystości odpustowej zakończyły się zasłonięciem obrazu Księżnej Sieradzkiej przy dźwiękach intrady. 

Copyright © 2010 Parafia Wszystkich Świętych w Sieradzu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Created by simea.pl