Wydarzenia

Diecezjalne spotkanie koordynatorów Odnowy w Duchu Świętym

Kapłani oraz liderzy Grup Odnowy w Duchu Świętym diecezji włocławskiej spotykają się każdego miesiąca na wspólnej modlitwie oraz dzieleniu się istotnymi spostrzeżeniami i wytycznymi formacyjnymi w różnych miejscach naszej diecezji. Tym razem członkowie rożnych wspólnot spotkali się w niedzielę 21 czerwca 2015 r. w parafii Wszystkich Świętych w Sieradzu. W spotkaniu wzięło udział 3 kapłanów: ks. Krzysztof Antczak, koordynator diecezjalny Odnowy w Duchu Świętym, ks. Adam Grabowski opiekujący się grupą Odnowy w Izbicy Kujawskiej oraz ks. Michał Styczyński z parafii Wszystkich Świętych. Przybyli również liderzy świeccy grup charyzmatycznych naszej diecezji z Koła, Turku i Włocławka.

Spotkanie rozpoczęło zawiązaniem wspólnoty przy herbacie i obficie zaopatrzonym stole dzięki troskliwości gospodarzy miejsca. Po wzmocnieniu ciała przyszedł czas na wspólnotę modlitwy, której przewodniczył ks. Krzysztof oraz liderzy z parafii Wszystkich Świętych. O wspaniałą oprawę muzyczną zatroszczył się młodzieżowy zespół OREMUS wraz z ks. Michałem. Najpierw uwielbialiśmy Pana śpiewem i słowem, karmiliśmy się Słowem Bożym rozeznanym na to spotkanie, prosiliśmy o wylanie darów Ducha Świętego oraz otrzymaliśmy na zakończenie Boże błogosławieństwo. 

Na spotkaniu podsumowaliśmy bieżący rok formacji w naszych grupach oraz wysłuchaliśmy kilku ważnych komunikatów i informacji organizacyjnych w związku z planowaniem pracy formacyjnej na następny rok duszpasterski. 

 

LEDNICA 2015

Tegoroczne spotkanie młodzieży na Lednicy przyniosła nam nowy, świeży powiew Ducha Świętego, w Imię którego zebraliśmy się w jednej żywej i radosnej wspólnocie wiary młodych ludzi z całej Polski i z zagranicy. Naszą parafię reprezentowały 53 osoby wraz z katechetami: p. Arkadiuszem Kurcbuchem oraz p. Tomaszem Joczem. Nad całością czuwał duszpasterz młodzieży dekanatu sieradzkiego I ks. Michał Styczyński. 

UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO CIAŁA

Coroczne obchody Uroczystości Bożego Ciała przypominają nam o wielkiej miłości naszego Ojca do całego stworzenia. Miłość Boża okazuje się w Jezusie Chrystusie, który pozostawił nam siebie pod postaciami chleba i wina.

W naszej parafii uroczyście uczciliśmy Ciało i Krew Pańskią koncelebrowaną Mszą Świętą o godz. 10.oo w sieradzkiej Kolegiacie. Przewodniczył jej kapelan garnizonu sieradzkiego ks. ppłk dr Mariusz Śliwiński. Współkoncelebransami byli ks. Krzysztof Woźniak, który wygłosił eucharystyczną homilię w świątyni oraz ks. prał Marian Bronikowski, proboszcz parafii Wszystkich Świętych. Ks Krzysztof podczas homilii uwrażliwiał zgromadzonych, aby uczyli się radykalizmu w opowiadaniu się za Chrystusem. W życiu chrześcijańskim potrzeba dzisiaj ćwiczyć się w wytrwałości przy Bogu i Kościele.

Po Mszy Świętej wyruszyła procesja eucharystyczna do czterech ołtarzy ulicami naszego miasta. Przy drugim ołtarzu przygotowanym przez Siostry Urszulanki wygłosił Słowo Boże ks. Proboszcz. W swojej homilii podkreślił wspólnotowy wymiar tej wyjątkowej uroczystości. Całe nasze życie ma charakter wspólnotowy, a nasze pielgrzymowanie przez codzienność jest zawsze skupione na tym, który jest głównym Bohaterem, na Tym, który jest najważniejszy. Ks. Prałat zwrócił uwagę na trzy postawy, których się uczymy w Boże Ciało i które towarzyszą nam w naszym życiu. Po pierwsze: stoimy przed Panem, gromadzimy się na wspólnej modlitwie. Uczestnicząc w procesji uczymy się iść za Panem. Trzecią postawą jest postawa adoracji i wysławiania Chrystusa na klęczkach. Trzeba tych postaw wciąż się uczyć gdyż one wyrażają nasze zjednoczenie z Chrystusem. Procesja Bożego Ciała – jak zauważył kaznodzieja – ma również wymiar przenikania historii naszych miast przez żywą obecność Chrystusa. Stąd też dbałość o wszystkie zabytki historii w naszych miastach i świątyniach jest szlachetną cechą tych wszystkich, którzy się o nie troszczą. Ks. Prałat odniósł się również do bardzo ważnego wydarzenia związanego z remontem organów w Kolegiacie, które swoim dźwiękiem głoszą chwałę Najwyższego. To również konkretny znak historii rozpoznawany w naszym środowisku. Podejmując się trudu renowacji mechanizmu oraz całego prospektu organowego warto w tym miejscu przypomnieć – co uczynił również kaznodzieja – jak to :Roku Pańskiego 1914, za pontyfikatu Papieża Benedykta XV organ ten zbudowany w fabryce organmistrza warszawskiego Adolfa Homana kosztem dobrowolnych ofiar poczciwych i szlachetnych parafian sieradzkich”. Starając się rozumieć lepiej nasze potrzeby trzeba żyć w prawdziwej jedności, której gwarantem jest ołtarz, Chrystus, krzyż, stół, dom. Chrystus pozostał jako pokarm na stole, abyśmy karmiąc się Nim byli jedno.

Procesji eucharystycznej w Uroczystość Bożego Ciała towarzyszyły relikwie św. Andrzeja Boboli, patrona Polski. Zaangażowanie sieradzkiej asysty, ministrantów, chóru parafialnego przyczyniły się do uświetnienia tegorocznych świątecznych obchodów. Godzi się tak czcić naszego Pana, który wychodzi do nas z miłością i pragnie zobaczyć, jak powodzi się Jego dzieciom. 

Niedziela Trójcy Przenajświętszej z misyjnym przesłaniem

W niedziele Trójcy Przenajświętszej, 31 maja 2015 roku na zaproszenie proboszcza, ks. prał. Mariana Bronikowskiego gościliśmy w naszej parafii misjonarzy. Mogliśmy kolejny raz przypomnieć sobie o misyjnym wymiarze Kościoła i zastanowić się jak wygląda nasze osobiste zaangażowanie w sprawy misyjne.

Na wszystkich mszach świętych homilie wygłosił ks. dr Szymon Stułkowski, sekretarz Komisji Duszpasterskiej przy Konferencji Episkopatu Polski oraz opiekun naukowego Akademickiego Koła Misjologicznego działającego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Kaznodzieja nawiązując do nakazu misyjnego Chrystusa, z Ewangelii zachęcił, abyśmy na mocy powszechnego kapłaństwa hojnie obdarowywali się błogosławieństwem. Odwołał się również do nauczania papieża Franciszka, który wskazuje, że duch misyjny musi przenikać wszystkie struktury Kościoła, a chrześcijanie muszą być odpowiedzialni za powierzone im zadanie. Na zakończenie homilii ks. Szymon poprosił, aby wszyscy wstali i udzielili sobie wzajemnie Bożego błogosławieństwa kreśląc znak krzyża na czole sąsiada i wypowiadając słowa „niech Cię błogosławi Bóg Ojciec Syn Boży i Duch Święty”.

Wraz z księdzem Szymonem przyjechali również studenci zaangażowani w Akademickie Koło Misjologiczne, którzy przygotowują się do wakacyjnego wyjazdu misyjnego.

Nasi goście towarzyszyli nam w modlitwie podczas wszystkich Mszy świętych w przepięknych strojach pochodzących z krajów misyjnych.

Po każdej Mszy świętej wierni mieli okazję wesprzeć dzieło misyjne.  Wśród misyjnych pamiątek  można było otrzymać specjalny krzyżyk mieszczący się w dłoni  oraz obrazki malowane na liściach z Indii a także książkę o dr Wandzie Błeńskiej, świeckiej misjonarce, która ponad 40 lat służyła chorym na trąd w Afryce.

Pielgrzymka Młodych z Radiem Maryja na Jasną Górę

Pielgrzymki Młodych z Radiem Maryja na Jasną Górę mają już swoją siedemnastoletnią historię. Narodziły się z potrzeby serca, by przyprowadzić młodzież do Maryi w Jej Sanktuarium i powierzyć Jej matczynej opiece. Po kilku latach, gdy wspaniałe, lipcowe spotkania Rodziny Radia Maryja “zadomowiły się” już na stałe w tradycji Radia Maryja, powstał pomysł, by osobne spotkania zorganizować dla dzieci i dla młodzieży. Tak samo było w tym roku. W sobotę, 30 maja 2015 na Jasnej Górze odbyła się XVII pielgrzymka Młodzieży pod hasłem: Błogosławieni czystego serca.

Z Sieradza na pielgrzymkę udały się 2 autokary liczące razem 100 osób pod duchową opieka Ks. Mariusza Adamczewskiego (wikariusza parafii Wszystkich Świętych) i ks. Radosława Cyrułowskiego (wikariusza parafii św Urszuli Ledóchowskiej)

Niesamowita i niezapomniana przygoda spotkania z Bogiem, Maryją oraz z innymi uczestnikami pielgrzymki na długo pozostanie w sercach i pamięci.  Wszystko rozpoczęło się  o godz. 15.00 pod częstochowską katedrą, skąd po wysłuchaniu ciekawej katechezy , odmówieniu koronki do Bożego Miłosierdzia i błogosławieństwie abp Wacława Depo  pieszo udaliśmy się na Jasną Górę. Tam po oddaniu pokłonu Cudownemu Wizerunkowi Matki Bożej zebraliśmy  się na błoniach jasnogórskich, gdzie czekał na nas dobrze znany ks. Kuba Bartczak z repertuarem hiphopowym. Następnie o godz. 19.00  odmówiliśmy różaniec, który  wprowadził nas w modlitewny klimat, którego uwieńczeniem była uroczysta Msza Św. zakończona Apelem Jasnogórskim.  Po Apelu koncert zespołu „Prophetes” – zespołu złożonego z zakonników, mający repertuar soft rockowy. Ten ostatni punkt pielgrzymki nie był jedynie koncertem, lecz przede wszystkim  był uwielbieniem Boga i modlitwą o czyste serce. Wszystko zakończyło się spektakularnymi wystrzałami fajerwerków.

Wróciliśmy do Sieradza o 2.30 w nocy. Trochę zmęczeni, ale za to szczęśliwi, tak jak się wraca od Matki. 

Niecodzienna wizyta pielgrzymów z Korei

W czwartek 28 maja po południu nasza wspólnota parafialna przeżywała niecodzienną wizytę. Na zaproszenie ks. prałata Mariana Bronikowskiego, naszego proboszcza, gościliśmy grupę pielgrzymów z Korei Południowej wraz z Ks. Jarosławem Kamieńskiem SAC. Kilkuosobowa grupa młodych z Korei uczestniczyła już 2 lata temu w Pieszej Pielgrzymce Sieradzkiej, tym razem jednak wraz ze swoim duszpasterzem przybyło kilkadziesiąt osób, pragnąc odwiedzić Ojczyznę Św. Jana Pawła II i poznać nasz kraj podążając śladami dziedzictwa wiary przez całą Polskę. W drodze na Jasną Górę znalazł się też sieradzka Kolegiata, Matka kościołów ziemi sieradzkiej. Nasi goście wcześniej nawiedzili też 2 szczególne sanktuaria naszej diecezji, tzn. Licheń i Świnice Warckie.

Goście z Korei zostali przez księdza proboszcza podjęci obiadem, w którym uczestniczyli również Wiceprezydent Miasta Sieradza Rafał Matysiak, Przewodniczący Rady Miasta Mirosław Antoni Owczarek oraz ks. prałat Artur Niemira, Kanclerz Kurii Diecezjalnej i Koordynator ŚDM, który reprezentował również Ks. biskupa Wiesława Meringa. Była to okazja nie tylko do poznania i umocnienia wspólnoty wiary z niezwykle dynamiczną wspólnotą Kościoła koreańskiego, ale również do podjęcia w konkretny i owocny sposób przygotowań do wizyty gości z Korei, których mamy nadzieję przyjąć w lipcu 2016 roku podczas diecezjalnego etapu Światowych Dni Młodzieży. Ks. Kanclerz przybliżył gościom duchową panoramę naszej diecezji, tak bardzo naznaczoną obecnością wielu świętych, jak również zachęcił do zaangażowania w trwające już intensywnie przygotowania do przyszłorocznych wydarzeń.

Nie mogło oczywiście zabraknąć przy okazji takiej wizyty wspólnej modlitwy w Kolegiacie. Przy dźwiękach Intrady sieradzkiej wierni z Korei polecili swoje intencje za wstawiennictwem Matki Bożej, a po tym oddali cześć relikwiom Św. Andrzeja Boboli i Św. Jana Pawła II. Specjalny relikwiarz Św. Andrzeja Boboli, Patrona Polski, towarzyszy nam w szczególny sposób od Odpustu Kapitulnego (24-25 maja), zaś wyjątkowy klęcznik z relikwiami krwi Jana Pawła II został uroczyście poświęcony w Poniedziałek Wielkanocny przez Regensa Penitencjarii Apostolskiej Ks. prał. Krzysztofa Nykla.

Goście z Korei mieli też okazję wejść na wieżę kolegiacką, a obdarowani różami przez Ks. Proboszcza mogli z entuzjazmem udać się w dalszą drogę, zachowując we wdzięcznej pamięci chwile spędzone w Sieradzu. Mamy nadzieję, że niektórych spośród nich zobaczymy w przyszłych roku podczas Światowych Dni Młodzieży, a powstałe więzi i kontakty pomogą współpracować dla dobra naszej parafii i całego miasta. 

Copyright © 2010 Parafia Wszystkich Świętych w Sieradzu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Created by simea.pl