Wydarzenia

Niedziela pod znakiem Miłosierdzia

Nasz Pan, Jezus Chrystus jest Dobrym Pasterzem. Zna swoje owce, troszczy się o nie i nie pozwala im zginąć.

28 września 2014 roku gościliśmy w naszej wspólnocie parafialnej Siostry Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo, które przybyły do nas na zaproszenie ks. Prałata Mariana Bronikowskiego. Siostry Szarytki (fr. charité – miłosierdzie) są związane z historią naszego miasta przez swoją posługę wpisaną w ich charyzmat. W latach 1845-1851 powstał w Sieradzu nowy szpital św. Józefa, w którym pracę podjęły właśnie Siostry Miłosierdzia. Oddane całym sercem służyły chorym, kwestowały na rzecz szpitala, często podejmowały prace zarobkowe, aby wspomagać chorych

Siostry Szarytki podczas każdej Eucharystii dzieliły się świadectwem swojego życia zakonnego, wskazywały na główne zadania, jakie podejmują w społeczeństwie w dzisiejszych czasach. Przybliżyły nam również objawienia maryjne jednej z Sióstr Miłosierdzia, św. Katarzynie Labouré. Maryja wezwała do szczególnej modlitwy za Jej wstawiennictwem: O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. Po każdej Mszy Świętej Siostry obdarowywały naszych parafian Cudownym Medalikiem i zapraszały do wypełniania obietnic pozostawionych przez Maryję św. Katarzynie: „Wszyscy, którzy będą go (medalik) nosili, otrzymają Łaski w obfitości, szczególnie jeśli będą nosić ten medalik na szyi i odmawiać tę modlitwę, oni otrzymają szczególną opiekę Matki Boskiej i liczne łaski”.

 

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *

 

W Godzinie Miłosierdzia licznie zgromadzeni mieszkańcy naszego miasta wraz ze swoimi duszpasterzami wzięli udział w inicjatywie „Modlitwa za Miasto”. Rozważaliśmy tajemnicę Bożego Miłosierdzia objawionego św. Siostrze Faustynie prosząc o nie dla wszystkich mieszkańców Sieradza. Modliliśmy się w dobre rozeznanie dla duchowych i świeckich władz, o potrzebne łaski dla wszystkich zagubionych, zbuntowanych i nie znających Chrystusa, o silną wiarę dla dzieci i młodzieży, o pokój serca i rozeznawanie woli Bożej dla chorych oraz w intencji pokoju w naszych sercach i na całym świecie. 

Na Światowe Dni Młodzieży ze świętym Stanisławem Kostką

Sieradzka młodzież rozpoczęła aktywnie kolejny rok przygotowań do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Tym razem zapragnęliśmy uczyć się świętości i budowania prawdziwej wspólnoty wiary razem ze św. Stanisławem Kostką. Naszym spotkaniom modlitewnym towarzyszyło ewangeliczne zaproszenie Jezusa: Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo niebieskie”. Z inicjatywy sieradzkich duszpasterzy młodzieży przeżywaliśmy Triduum przygotowujące nas do święta Patrona dzieci i młodzieży w dniach od 16 do 18 września 2014.

Pierwszy dzień naszego Triduum przeżywaliśmy u Matki Bożej w Charłupi Małej. Rozpoczęliśmy od projekcji filmu pt.: Cyrenejczycy, który przybliżył nam ideę Światowych Dni Młodzieży. Pielgrzymowanie z Krzyżem Chrystusa jest konkretną odpowiedzią na zaproszenie Zbawiciela i gwarantuje największą radość… Królestwo niebieskie. Po projekcji filmu wysłuchaliśmy w oratorium katechezy ks. Przemysława Pilarskiego, wikariusza parafii Narodzenia NMP oraz diecezjalnego duszpasterza młodzieży. Ks. Przemysław, według przygotowanego wcześniej programu naszych spotkań, skupił się na sensie słowa BŁOGOSŁAWIENI. Przybliżył nam jego znaczenie oraz podpowiadał nam, jak najskuteczniej poszukiwać szczęścia patrząc na historię życia naszych świętych. Na zakończenie spotkania modlitewnego ks. Michał Styczyński, wikariusz parafii Wszystkich Świętych w Sieradzu zaprosił na dalsze dni wspólnego pielgrzymowania drogą błogosławieństw.

Kolejnego dnia zostaliśmy zaproszeni do parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Sieradzu. Ksiądz Robert Nawrocki, dekanalny duszpasterz młodzieży dekanatu sieradzkiego II wszystkich nas serdecznie przywitał oraz wygłosił katechezę o DUCHOWYM UBÓSTWIE, ukazując postać św. Stanisława Kostki – wzoru zaufania i ubóstwa dla ludzi młodych. Następnie wspólnie adorowaliśmy Najświętszy Sakrament. Adorację poprowadził ks. Robert wraz z zespołem muzycznym Sursum Corda działającym przy parafii. Wielu młodych ludzi skorzystało tego wieczoru z sakramentu pokuty i pojednania. Dla młodzieży z parafii Najświętszego Serca Jezusowego był to wyjątkowy dzień. Zgromadzili się bowiem młodzi, którzy zadeklarowali wobec Jezusa swoją decyzję przystąpienia do sakramentu bierzmowania.

Triduum modlitewne dla młodzieży zakończyliśmy w sieradzkiej Kolegiacie. Przed uroczystą świąteczną Eucharystią obejrzeliśmy krótki film o św. Stanisławie Kostce, który zwrócił nam uwagę na ważne cechy charakteru, których można się uczyć od Staszka. Następnie przygotowaliśmy się do Eucharystii słuchając pięknej pieśni zespołu Exodus 15 pt.: Dziękuję. Oprawę liturgiczną zapewniła tego dnia młodzież z parafii Wszystkich Świętych, a o śpiew zatroszczył się zespół muzyczny Oremus. Podczas koncelebrowanej przez duszpasterzy młodzieży Eucharystii pod przewodnictwem ks. Przemysława Pilarskiego homilię wygłosił ks. Michał Styczyński, duszpasterz młodzieży dekanatu sieradzkiego I. Odniósł się do 4 ważnych cech charakteru św. Stanisława, które dzisiaj są wciąż aktualne. Zdobywanie wiedzy, wyzwanie, wiara oraz wytrwałość – to hasła, które pomagają nam podejmować świadome życie z Chrystusem, ale są również w perspektywie zbliżających się Dni Młodzieży konkretnym drogowskazem, który może pomóc w pięknym przeżywaniu tego wyjątkowego dla nas wszystkich czasu.

Po każdym spotkaniu modlitewnym dzięki gościnności zaangażowanych parafii i ich duszpasterzy mogliśmy jeszcze cieszyć się sobą przy herbacie i słodyczach.

Obiecujące uczestnictwo młodych ludzi, którzy licznie gromadzili się na spotkaniach otwiera nam drogę do następnych wspólnych inicjatyw, które będą budować naszą wiarę i przygotowywać do radości Światowych Dni Młodzieży. 

17 września 2014 roku w sieradzkiej Kolegiacie

75 rocznica napaści Związku Radzieckiego na Polskę, 86 rocznica powstania Związku Sybiraków oraz 70 rocznica bitwy pod Monte Cassino zgromadziły w sieradzkiej Kolegiacie przedstawicieli władz różnych szczebli na wspólnej modlitwie. Trzeba nam szczególnie dzisiaj pamiętać o tych rocznicach doświadczając niepewności naszych dni oraz przypominając sobie odpowiedzialność i ofiarę naszych przodków, którzy do końca ofiarowali się drogiej im Ojczyźnie.

Uroczystej Eucharystii w Kolegiacie przewodniczył wikariusz tejże parafii, ks. Mariusz Adamczewski. Koncelebrantem był ks. ppłk Krzysztof Pietrzniak, kapelan garnizonu sieradzkiego, który wygłosił podczas Mszy świętej okolicznościową homilię. Kaznodzieja podkreślał, iż „naród wewnętrznie skłócony nie może się ostać. Nie możemy doprowadzić do tego, aby powtórzył się Sybir. Ogromne znaczenie ma  wolność i jedność narodu. Dlatego należy zaprzestać wewnętrznym kłótniom i podziałom i zjednoczyć się na nowo”. Ks. Krzysztof zaprosił wszystkich zebranych do budzenia wciąż większej świadomości za losy Polski bez szukania tematów zastępczych. Trzeba nam więc najbardziej modlić się o mądrość i wypełnianie świętej woli Boga według zasady św. Augustyna: „W rzeczach koniecznych – jedność, w rzeczach wątpliwych – wolność, we wszystkim miłość”. Ks. kapelan tego samego dnia zakończył swoją posługę w Sieradzu.

Warto odnotować, iż we wspólnej modlitwie wzięło udział wielu młodych ludzi, którzy wraz ze sztandarami swoich szkół uczestniczyli w Eucharystii.

Po Mszy świętej wszyscy przeszli przed ścianę memorialną przy sieradzkiej Kolegiacie, aby odsłonić tablicę pamiątkową ufundowaną przez Sieradzan ks. prałatowi Józefowi Frątczakowi, który 1983-1998 był proboszczem parafii Wszystkich Świętych oraz kapelanem Sybiraków.

W uroczystościach wzięła udział kompania reprezentacyjna kompania sieradzkiej jednostki wojskowej oraz wojskowa orkiestra. 

50 lat po maturze

W 50 rocznicę ukończenia Szkoły, w kolegiackiej farze, rozpoczęło się uroczystą celebrą spotkanie Absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego im. K. Jagiellończyka w Sieradzu. Eucharystii przewodniczył specjalnie na tę okoliczność zaproszony gość, ks. prof. Jerzy Bagrowicz, były dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. M. Kopernika w Toruniu, który przybył na jubileuszowe uroczystości wraz z ks. prof. Lechem Królem, dyrektorem Domu Emerytów we Włocławku. Wszyscy Szanowni Absolwenci z wielką radością przyjęli swojego katechetę, ks. Bagrownicza, a i Katecheta rocznika 1964 ze wzruszeniem i wdzięcznością dziękował Panu Bogu za wszelkie dary, które były Jego udziałem podczas wikariuszowskiej pracy w Sieradzu. W okolicznościowej homilii Ksiądz Profesor powracał do wspomnień związanych z piękną świątynią Wszystkich Świętych, w której byli zawsze obecni na swojej Mszy Świętej o godzinie 8.oo obchodzący swój Jubileusz uczniowie „Jagiellończyka”. Właśnie takich Absolwentów życzył Ksiądz Profesor kapłanom, którzy obecnie troszczą się o wychowanie młodzieży.

Na zakończenie Eucharystii ks. prałat Marian Bronikowski wyraził swoją ogromną radość z wizyty w murach prastarej Kolegiaty jej byłego wikariusza oraz katechety Czcigodnych Jubilatów. 

Nie zabrakło miłych upominków podkreślających niecodzienną wizytę ks. Profesora oraz Absolwentów. Ksiądz Bagrowicz otrzymał z rąk Księdza Prałata przepiękny obraz, natomiast ks. Profesor po zakończonej Eucharystii przekazał wszystkim uczestnikom celebry swoje autorskie książki.

Po Eucharystii uczniowie ze swoim katechetą przenieśli się w mury szkolne, by tam wspominać dawne szkolne historie. 

Wspomagamy misje oraz troszczymy się o naszą Ojczyznę

Kolejna niedziela w życiu naszej wspólnoty parafialnej dostarczyła nam wielu duchowych wrażeń, które pozostaną zapewne w naszej pamięci. Na zaproszenie księdza Proboszcza prał. Mariana Bronikowskiego przybył do nas o. Jerzy Wilk, kamilianin, który obecnie pracuje na Madagaskarze. Dzielił się z wiernymi doświadczeniem swojej pracy misyjnej, którą podjął wśród Malgaszów wraz ze swoimi współbraćmi. Ojcowie kamilianie w swojej regule zakonnej składają nie trzy, lecz cztery śluby zakonne: czystości, ubóstwa, posłuszeństwa oraz ślub służby chorym w każdej sytuacji życia, aż do jego utraty. Na Madagaskarze pod opieką ojców jest duży uniwersytecki szpital nieopodal którego znajduje się wioska trędowatych. Chociaż trąd jest dzisiaj chorobą uleczalną, w tamtejszych warunkach klimatycznych jest bardzo trudny do leczenia. Potrzeba więc naszym braciom na Madagaskarze, o którą prosił nasz Gość konkretnej pomocy materialnej. Ojciec z zadowoleniem przyjął naszą gościnę i ucieszył się pozytywną odpowiedzią naszych parafian na skierowaną do nas prośbę o pomoc.

W godzinach popołudniowych w Domu Katolickim miało miejsce spotkanie z naszym rodakiem, ks. Jerzym Jagodzińskim, werbistą. O godzinie 18.oo ks. Jerzy wygłosił do zgromadzonych wiernych prelekcję nt. „Ksiądz Piotr Skarga a upadek liberalnych mitów”. Prelegent podkreślał, jak wielką wagę ma sposób rządzenia państwem postrzegany zawsze jako służba. Spotkanie było okazją do dzielenia się doświadczeniem pracy na dalekiej Syberii. Obfity we wrażenia dzień zakończył się Eucharystią sprawowaną w intencji Ojczyzny, której przewodniczył ks. Jerzy Jagodziński. Ksiądz Prałat we wstępie do liturgii podkreślił, że w dniu dzisiejszym przeżywamy również 40 rocznicę święceń naszego rodaka, co stało się jeszcze większym powodem do dziękczynienia składanego Bogu.   

Transmisja Mszy Świętej z Łagiewnickiego Sanktuarium

W Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny ksiądz prałat Marian Bronikowski przewodniczył Eucharystii w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach, transmitowanej przez I Program Telewizji Polskiej. Nasz Ksiądz Proboszcz reprezentował duchowieństwo diecezji włocławskiej, które zostało zaproszone w miesiącu sierpniu do przewodniczenia niedzielnej Mszy Świętej w łagiewnickim sanktuarium.

Ten dzień poświęcony Maryi Wniebowziętej dzięki obecności księdza Prałata w Łagiewnikach i homilii wygłoszonej na tę okoliczność stał się okazją do zamyślenia nad pragnieniem nieba, które jest obecne w naszych sercach. Kaznodzieja podkreślał, jak ważnym wydarzeniem w naszym życiu chrześcijańskim jest tajemnica Wniebowzięcia Matki naszego Pana. Maryja zasłużyła sobie na tę wyjątkowa godność. Samo Boże wybranie i posłuszeństwo Matki Bożej w odpowiedzi na wolę Bożą dało jej wyjątkową szansę na osiągnięcie radości nieba. Ksiądz Prałat pytał o nasze pragnienia i zwracał uwagę na przymioty Maryi, które pomogą bardziej zapragnąć nieba. Czy nie pragniemy bardziej bogactwa, sławy, sukcesów niż radości nieba? Wraz z pytaniami stawianymi przez kaznodzieję pojawiły się konkretne przykłady, które pomagają odpowiadać na dobre przygotowanie w pielgrzymowaniu do nieba. Warto uczyć się pobożności maryjnej przez podejmowanie trudu pielgrzyma, szczególnie w miesiącu jej poświęconym. W homilii księdza prałata pojawiło się wiele cennych myśli związanych z historią naszej diecezji. To właśnie z diecezji włocławskiej co roku wychodzi najstarsza pielgrzymka do tronu Jasnogórskiej Pani, właśnie z sieradzkiej Kolegiaty, której proboszczem jest ksiądz Prałat. W tym roku już 404 raz pielgrzymi sieradzcy wyruszą do Częstochowy.

Na zakończenie liturgii eucharystycznej we Wniebowzięcie Matki Bożej ksiądz prałat, jak każe tradycja, poświęcił pierwociny płodów rolnych, kwiatów i ziół. Modlitwa poświęcenia skierowana do Boga przez czcigodnego celebransa wyraziła pragnienie wszystkich zebranych, aby kiedyś przez orędownictwo Najświętszej Maryi Panny, najpiękniejszego owocu tej ziemi, mogli być doprowadzeni do prawdziwej radości w ojczyźnie nieba.

Przez kolejne niedziele sierpnia Msze święte odprawiają kapłani reprezentujący naszą diecezję: 3 sierpnia – ks. prałat Artur Niemira, kanclerz Kurii, 10 sierpnia – ks. prałat Jacek Szymański, rektor WSD we Włocławku, 15 sierpnia – ks. prałat Marian Bronikowski, Wikariusz Biskupi Sieradzki, 24 sierpnia – ks. infułat Krzysztof Konecki, prepozyt Kapituły Bazyliki Katedralnej we Włocławku. 

 

Copyright © 2010 Parafia Wszystkich Świętych w Sieradzu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Created by simea.pl