Wydarzenia

LEDNICA 2015

Tegoroczne spotkanie młodzieży na Lednicy przyniosła nam nowy, świeży powiew Ducha Świętego, w Imię którego zebraliśmy się w jednej żywej i radosnej wspólnocie wiary młodych ludzi z całej Polski i z zagranicy. Naszą parafię reprezentowały 53 osoby wraz z katechetami: p. Arkadiuszem Kurcbuchem oraz p. Tomaszem Joczem. Nad całością czuwał duszpasterz młodzieży dekanatu sieradzkiego I ks. Michał Styczyński. 

UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO CIAŁA

Coroczne obchody Uroczystości Bożego Ciała przypominają nam o wielkiej miłości naszego Ojca do całego stworzenia. Miłość Boża okazuje się w Jezusie Chrystusie, który pozostawił nam siebie pod postaciami chleba i wina.

W naszej parafii uroczyście uczciliśmy Ciało i Krew Pańskią koncelebrowaną Mszą Świętą o godz. 10.oo w sieradzkiej Kolegiacie. Przewodniczył jej kapelan garnizonu sieradzkiego ks. ppłk dr Mariusz Śliwiński. Współkoncelebransami byli ks. Krzysztof Woźniak, który wygłosił eucharystyczną homilię w świątyni oraz ks. prał Marian Bronikowski, proboszcz parafii Wszystkich Świętych. Ks Krzysztof podczas homilii uwrażliwiał zgromadzonych, aby uczyli się radykalizmu w opowiadaniu się za Chrystusem. W życiu chrześcijańskim potrzeba dzisiaj ćwiczyć się w wytrwałości przy Bogu i Kościele.

Po Mszy Świętej wyruszyła procesja eucharystyczna do czterech ołtarzy ulicami naszego miasta. Przy drugim ołtarzu przygotowanym przez Siostry Urszulanki wygłosił Słowo Boże ks. Proboszcz. W swojej homilii podkreślił wspólnotowy wymiar tej wyjątkowej uroczystości. Całe nasze życie ma charakter wspólnotowy, a nasze pielgrzymowanie przez codzienność jest zawsze skupione na tym, który jest głównym Bohaterem, na Tym, który jest najważniejszy. Ks. Prałat zwrócił uwagę na trzy postawy, których się uczymy w Boże Ciało i które towarzyszą nam w naszym życiu. Po pierwsze: stoimy przed Panem, gromadzimy się na wspólnej modlitwie. Uczestnicząc w procesji uczymy się iść za Panem. Trzecią postawą jest postawa adoracji i wysławiania Chrystusa na klęczkach. Trzeba tych postaw wciąż się uczyć gdyż one wyrażają nasze zjednoczenie z Chrystusem. Procesja Bożego Ciała – jak zauważył kaznodzieja – ma również wymiar przenikania historii naszych miast przez żywą obecność Chrystusa. Stąd też dbałość o wszystkie zabytki historii w naszych miastach i świątyniach jest szlachetną cechą tych wszystkich, którzy się o nie troszczą. Ks. Prałat odniósł się również do bardzo ważnego wydarzenia związanego z remontem organów w Kolegiacie, które swoim dźwiękiem głoszą chwałę Najwyższego. To również konkretny znak historii rozpoznawany w naszym środowisku. Podejmując się trudu renowacji mechanizmu oraz całego prospektu organowego warto w tym miejscu przypomnieć – co uczynił również kaznodzieja – jak to :Roku Pańskiego 1914, za pontyfikatu Papieża Benedykta XV organ ten zbudowany w fabryce organmistrza warszawskiego Adolfa Homana kosztem dobrowolnych ofiar poczciwych i szlachetnych parafian sieradzkich”. Starając się rozumieć lepiej nasze potrzeby trzeba żyć w prawdziwej jedności, której gwarantem jest ołtarz, Chrystus, krzyż, stół, dom. Chrystus pozostał jako pokarm na stole, abyśmy karmiąc się Nim byli jedno.

Procesji eucharystycznej w Uroczystość Bożego Ciała towarzyszyły relikwie św. Andrzeja Boboli, patrona Polski. Zaangażowanie sieradzkiej asysty, ministrantów, chóru parafialnego przyczyniły się do uświetnienia tegorocznych świątecznych obchodów. Godzi się tak czcić naszego Pana, który wychodzi do nas z miłością i pragnie zobaczyć, jak powodzi się Jego dzieciom. 

Niedziela Trójcy Przenajświętszej z misyjnym przesłaniem

W niedziele Trójcy Przenajświętszej, 31 maja 2015 roku na zaproszenie proboszcza, ks. prał. Mariana Bronikowskiego gościliśmy w naszej parafii misjonarzy. Mogliśmy kolejny raz przypomnieć sobie o misyjnym wymiarze Kościoła i zastanowić się jak wygląda nasze osobiste zaangażowanie w sprawy misyjne.

Na wszystkich mszach świętych homilie wygłosił ks. dr Szymon Stułkowski, sekretarz Komisji Duszpasterskiej przy Konferencji Episkopatu Polski oraz opiekun naukowego Akademickiego Koła Misjologicznego działającego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Kaznodzieja nawiązując do nakazu misyjnego Chrystusa, z Ewangelii zachęcił, abyśmy na mocy powszechnego kapłaństwa hojnie obdarowywali się błogosławieństwem. Odwołał się również do nauczania papieża Franciszka, który wskazuje, że duch misyjny musi przenikać wszystkie struktury Kościoła, a chrześcijanie muszą być odpowiedzialni za powierzone im zadanie. Na zakończenie homilii ks. Szymon poprosił, aby wszyscy wstali i udzielili sobie wzajemnie Bożego błogosławieństwa kreśląc znak krzyża na czole sąsiada i wypowiadając słowa „niech Cię błogosławi Bóg Ojciec Syn Boży i Duch Święty”.

Wraz z księdzem Szymonem przyjechali również studenci zaangażowani w Akademickie Koło Misjologiczne, którzy przygotowują się do wakacyjnego wyjazdu misyjnego.

Nasi goście towarzyszyli nam w modlitwie podczas wszystkich Mszy świętych w przepięknych strojach pochodzących z krajów misyjnych.

Po każdej Mszy świętej wierni mieli okazję wesprzeć dzieło misyjne.  Wśród misyjnych pamiątek  można było otrzymać specjalny krzyżyk mieszczący się w dłoni  oraz obrazki malowane na liściach z Indii a także książkę o dr Wandzie Błeńskiej, świeckiej misjonarce, która ponad 40 lat służyła chorym na trąd w Afryce.

Pielgrzymka Młodych z Radiem Maryja na Jasną Górę

Pielgrzymki Młodych z Radiem Maryja na Jasną Górę mają już swoją siedemnastoletnią historię. Narodziły się z potrzeby serca, by przyprowadzić młodzież do Maryi w Jej Sanktuarium i powierzyć Jej matczynej opiece. Po kilku latach, gdy wspaniałe, lipcowe spotkania Rodziny Radia Maryja “zadomowiły się” już na stałe w tradycji Radia Maryja, powstał pomysł, by osobne spotkania zorganizować dla dzieci i dla młodzieży. Tak samo było w tym roku. W sobotę, 30 maja 2015 na Jasnej Górze odbyła się XVII pielgrzymka Młodzieży pod hasłem: Błogosławieni czystego serca.

Z Sieradza na pielgrzymkę udały się 2 autokary liczące razem 100 osób pod duchową opieka Ks. Mariusza Adamczewskiego (wikariusza parafii Wszystkich Świętych) i ks. Radosława Cyrułowskiego (wikariusza parafii św Urszuli Ledóchowskiej)

Niesamowita i niezapomniana przygoda spotkania z Bogiem, Maryją oraz z innymi uczestnikami pielgrzymki na długo pozostanie w sercach i pamięci.  Wszystko rozpoczęło się  o godz. 15.00 pod częstochowską katedrą, skąd po wysłuchaniu ciekawej katechezy , odmówieniu koronki do Bożego Miłosierdzia i błogosławieństwie abp Wacława Depo  pieszo udaliśmy się na Jasną Górę. Tam po oddaniu pokłonu Cudownemu Wizerunkowi Matki Bożej zebraliśmy  się na błoniach jasnogórskich, gdzie czekał na nas dobrze znany ks. Kuba Bartczak z repertuarem hiphopowym. Następnie o godz. 19.00  odmówiliśmy różaniec, który  wprowadził nas w modlitewny klimat, którego uwieńczeniem była uroczysta Msza Św. zakończona Apelem Jasnogórskim.  Po Apelu koncert zespołu „Prophetes” – zespołu złożonego z zakonników, mający repertuar soft rockowy. Ten ostatni punkt pielgrzymki nie był jedynie koncertem, lecz przede wszystkim  był uwielbieniem Boga i modlitwą o czyste serce. Wszystko zakończyło się spektakularnymi wystrzałami fajerwerków.

Wróciliśmy do Sieradza o 2.30 w nocy. Trochę zmęczeni, ale za to szczęśliwi, tak jak się wraca od Matki. 

Niecodzienna wizyta pielgrzymów z Korei

W czwartek 28 maja po południu nasza wspólnota parafialna przeżywała niecodzienną wizytę. Na zaproszenie ks. prałata Mariana Bronikowskiego, naszego proboszcza, gościliśmy grupę pielgrzymów z Korei Południowej wraz z Ks. Jarosławem Kamieńskiem SAC. Kilkuosobowa grupa młodych z Korei uczestniczyła już 2 lata temu w Pieszej Pielgrzymce Sieradzkiej, tym razem jednak wraz ze swoim duszpasterzem przybyło kilkadziesiąt osób, pragnąc odwiedzić Ojczyznę Św. Jana Pawła II i poznać nasz kraj podążając śladami dziedzictwa wiary przez całą Polskę. W drodze na Jasną Górę znalazł się też sieradzka Kolegiata, Matka kościołów ziemi sieradzkiej. Nasi goście wcześniej nawiedzili też 2 szczególne sanktuaria naszej diecezji, tzn. Licheń i Świnice Warckie.

Goście z Korei zostali przez księdza proboszcza podjęci obiadem, w którym uczestniczyli również Wiceprezydent Miasta Sieradza Rafał Matysiak, Przewodniczący Rady Miasta Mirosław Antoni Owczarek oraz ks. prałat Artur Niemira, Kanclerz Kurii Diecezjalnej i Koordynator ŚDM, który reprezentował również Ks. biskupa Wiesława Meringa. Była to okazja nie tylko do poznania i umocnienia wspólnoty wiary z niezwykle dynamiczną wspólnotą Kościoła koreańskiego, ale również do podjęcia w konkretny i owocny sposób przygotowań do wizyty gości z Korei, których mamy nadzieję przyjąć w lipcu 2016 roku podczas diecezjalnego etapu Światowych Dni Młodzieży. Ks. Kanclerz przybliżył gościom duchową panoramę naszej diecezji, tak bardzo naznaczoną obecnością wielu świętych, jak również zachęcił do zaangażowania w trwające już intensywnie przygotowania do przyszłorocznych wydarzeń.

Nie mogło oczywiście zabraknąć przy okazji takiej wizyty wspólnej modlitwy w Kolegiacie. Przy dźwiękach Intrady sieradzkiej wierni z Korei polecili swoje intencje za wstawiennictwem Matki Bożej, a po tym oddali cześć relikwiom Św. Andrzeja Boboli i Św. Jana Pawła II. Specjalny relikwiarz Św. Andrzeja Boboli, Patrona Polski, towarzyszy nam w szczególny sposób od Odpustu Kapitulnego (24-25 maja), zaś wyjątkowy klęcznik z relikwiami krwi Jana Pawła II został uroczyście poświęcony w Poniedziałek Wielkanocny przez Regensa Penitencjarii Apostolskiej Ks. prał. Krzysztofa Nykla.

Goście z Korei mieli też okazję wejść na wieżę kolegiacką, a obdarowani różami przez Ks. Proboszcza mogli z entuzjazmem udać się w dalszą drogę, zachowując we wdzięcznej pamięci chwile spędzone w Sieradzu. Mamy nadzieję, że niektórych spośród nich zobaczymy w przyszłych roku podczas Światowych Dni Młodzieży, a powstałe więzi i kontakty pomogą współpracować dla dobra naszej parafii i całego miasta. 

Odpust Kapitulny Ducha Świętego

W Niedzielę Zesłania Ducha Świętego rozpoczęliśmy uroczyste świętowanie tradycyjnego odpustu kapitulnego Ducha Świętego, który dla wszystkich naszych parafian, jak i mieszkańców naszego miasta jest wyjątkowym przeżyciem. W tym roku odpust zbiegł się z wizytacją kanoniczną naszej parafii, którą przeprowadził biskup ordynariusz Wiesław Alojzy Mering.

24 maja po Eucharystii sprawowanej o godz. 16.oo w świątyni parafialnej wyruszyła procesja eucharystyczna z sieradzkiej Kolegiaty na miejscowy cmentarz do kościoła Ducha Świętego. Przewodniczył jej nasz ksiądz wikariusz Mariusz Adamczewski. Po procesji uroczystości rozpoczęto uroczystą Mszą świętą pod przewodnictwem księdza proboszcza prał. Mariana Bronikowskiego.

Główne uroczystości odpustowe miały miejsce następnego dnia w święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła. Co roku naszej Matce polecamy wszystkie ważne sprawy we wspólnocie żywych i umarłych, którzy od nas już odeszli a teraz wraz z Maryją i wszystkimi świętymi orędują za nami. Uroczystościom odpustowym towarzyszy zawsze modlitwa wypominkowa za zmarłych, która rozpoczęła nasze popołudniowe uroczystości.

Tradycyjnie na odpuście kapitulnym gromadzą się wszyscy kanonicy Kapituły Sieradzkiej na czele ze swoim prepozytem i proboszczem parafii Wszystkich Świętych ks. prał. Bronikowskim. W tym roku nie zabrakło na uroczystościach również członków Bractwa Kurkowego, Rycerzy Kolumba, Koła Radia Maryja, Odnowy w Duchu Świętym, naszej wspaniałej asysty sieradzkiej, ministrantów, młodzieży oraz innych wiernych żywo uczestniczących w życiu naszej wspólnoty.

W poniedziałkowe popołudnie o godz. 17.oo rozpoczęła się uroczysta celebra, której przewodniczył nasz Gość i pierwszy Gospodarz tych uroczystości – ks. biskup Wiesław Mering. Słowa powitania skierował w imieniu mieszkańców naszego miasta pan prezydent Paweł Osiewała wyrażając radość z obecności Pasterza oraz zapraszając serdecznie do częstszych odwiedzin biskupich w naszym prastarym grodzie. Następnie ks. Proboszcz zwrócił się do Pasterza włocławskiego kościoła tymi słowy: Zawsze żywo interesowałeś się losem tego książęcego miasta. Dzisiejsza uroczystość – podkreślił ks. Prałat - to przypomnienie tego, co zawsze stawało się Twoim bezpośrednim doświadczeniem podczas składanych nam wizyt duszpasterskich czy bezpośrednich rozmów. Ks. Bronikowski podziękował też na samym wstępie ks. Biskupowi za to, iż  w swojej biskupiej posłudze kościołowi włocławskiemu zawsze widzi Sieradz i z wielką miłością o nim mówi.

Obecność księdza Biskupa w tym roku zainicjowała rozpoczęcie przygotowań do obchodów sześćsetlecia świątyni Ducha Świętego na naszym cmentarzu. Bo i historia tej świątyni jest wyjątkowa. Ujmując ją w skrócie warto zapamiętać, iż rycerze chorągwi sieradzkiej po powrocie do domostw złożyli się po grzywnie od włóczni i w 1416 r. ufundowali ten kościół. Trudno dziś orzec czy ten dobrowolny podatek jest historią czy budującą legendą. Kościół ten początkowo był usytuowany na przedmieściach przy bramie Warckiej. Z trudem opierał się niszczycielskiemu wpływowi wieków. W 1853 r. został rozebrany i przeniesiony na teren naszego cmentarza. W latach 2010 – 2011 przeszedł gruntowny remont.

Po słowie powitania skierowanym przez gospodarza parafii do księdza Biskupa oraz pozostałych przybyłych gości Czcigodny Celebrans modlił się podczas Mszy świętej w intencji całej parafii oraz mieszkańców naszego miasta. W swojej homilii skierowanej do zgromadzonych wiernych ks. Biskup podkreślił, iż musimy wciąż uczyć się miłosierdzia przyjmując je od samego Boga. Mówił tak: Ciągle musimy się uczyć (…) miłosiernego spojrzenia na drugiego człowieka. Człowiekowi trzeba umieć okazać wrażliwość. Nie można zapominać, że to Bóg jako pierwszy okazuje człowiekowi swoje miłosierdzie i wzywa do takiej postawy wobec swojego brata i siostry. Człowiek musi zakosztować miłosierdzia Boga i zerwać z grzechem. Niestety coraz częściej o tym zapominamy. Łatwiej jest nam żyć, gdy wykluczamy pojęcie grzechu – podkreślał bp Mering – Dziś coraz częściej tak czynimy – sprowadzamy grzech do epoki średniowiecza. Ks. Biskup wezwał również do odnawiania przymierza z Bogiem i między sobą przez sakrament pokuty i pojednania.

Na zakończenie uroczystej Mszy świętej ks. Prałat oraz przedstawiciele parafialnego Koła Radia Maryja złożyli serdeczne podziękowanie ks. Biskupowi za wizytę w naszej, ale w sposób szczególny za odważną postawę w obronie wiary i moralności, która wciąż towarzyszy księdzu Biskupowi w jego posłudze dla Kościoła w różnych jego wymiarach.

Po Mszy św. rozpoczęła się uroczysta procesja eucharystyczna z cmentarza do Kolegiaty. Wedle starej tradycji kanonicy kolegiaty sieradkziej nieśli monstarancję z Najświętszym Sakramentem, a na zakończenie procesji ks. Biskup pobłogosławił w Matce wszystkich kościołów sieradzkich zgromadzonych wiernych. Po uroczystościahch bp Mering udał się do kaplicy Matki Bożej, abym tam oddać cześć relikwiom krwi św. Jana Pawła II, 

Warto podkreślić, że w tym szczególnym dniu dziękowaliśmy również dobremu Bogu za naszego nowego Prezydenta elekta prosząc jednocześnie o dary Ducha Świętego na czas jego służby dla Polski.

Uroczystościom odpustowym towarzyszyły relikwie św. Andrzeja Boboli, prezbitera, męczennika i Patrona Polski. zostały uroczyście przeniesione z Kolegiaty sieradzkiej na nasz parafialny cmentarz. W 1938 roku, kiedy to relikwie św. Andrzeja przewożone były z Rzymu do Warszawy, pociąg zatrzymał się również przez 15 minut na sieradzkiej stacji kolejowej, aby mieszkańcy mista wraz ze swoim ówczesnym proboszczem mogli oddać hołd temu wielkiemu świętemu. Dzięki staraniom ks. prałata Bronikowskiego relikwie św. Andrzeja będą teraz na stałe obecne w naszej wspólnocie ku pociesze wszystkich mieszkańców naszego miasta i ich pożytkowi. Bo i wiele można wyprosić przez wstawiennictwo naszych świętych.

Copyright © 2010 Parafia Wszystkich Świętych w Sieradzu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Created by simea.pl