Wydarzenia

Wakacje we wspólnocie Wiara i Światło

Wspólnota „Wiara i Światło”, działająca przy  parafii Wszystkich Świętych, wypoczywała w Rudzie koło Sieradza od 29 czerwca do 8 lipca br. Już od 1999 roku odbywają się dla grupy turnusy wakacyjne w ośrodku wypoczynkowym w Rudzie. Wakacyjne wyjazdy pomagają lepiej dostrzec twarz Boga w drugim człowieku. Wspólnota skupia osoby niepełnosprawne oraz ich rodziny i przyjaciół.

Częste odwiedziny księży posługujących przy parafii Wszystkich Świętych pozwalały zregenerować nie tylko siły fizyczne lecz i duchowe poprzez uczestniczenie np. w Drodze Krzyżowej, Procesji Fatimskiej, Koronce do Miłosierdzia Bożego.  Nie zabrakło również akcentu muzycznego. 2 lipca wypoczywających odwiedził zespół Oremus wraz z księżmi wikariuszami. Wspólne śpiewy i tańce zostały zwieńczone deserem lodowym. Wspólnota poprzez spotkania z innymi mogła podzielić się swoimi  radościami i smutkami. Również dać świadectwo niesienia krzyża Jezusa Chrystusa w codziennym życiu.

W sobotę 4 lipca br. o godzinie 22 30 wspólnota uczestniczyła we Mszy Świętej pod przewodnictwem ks. Mariusza Adamczewskiego. W homilii wygłoszonej przez diakona Dawida została podkreślona ogromna rola wspólnoty w naszym codziennym życiu, a tym bardziej w życiu osób kroczących drogą Jezusa Chrystusa. Również kaznodzieja zwrócił uwagę na różnicę między tłumem, a wspólnotą. Nad oprawą muzyczną czuwał młodzieżowy zespół naszej parafii Oremus. Po Mszy Świętej wszyscy wspólnie zasiedli do wieczornej agapy aby świętować rozpoczętą niedzielę.

We wtorek 7 lipca br. w godzinach porannych wspólnotę odwiedził Ks. prał. Marian Bronikowski wraz z wice prezydentem miasta Panem Rafałem Matysiakiem. Swoją postawą i świadectwem życia przypomnieli iż jeżeli  nie będzie w nas wrażliwości serca na dar miłości i otwartości duszy na dar Boga będziemy zgromadzeniem  ludzi, będziemy tłumem czyli czymś przeciwnym niż wspólnota. Wspólnota codziennie w modlitwach pamiętała o sponsorach, dzięki którym mogła udać się na wypoczynek wakacyjny.

W RPOMIENIACH ŚWIĘTOŚCI - UROCZYSTOŚCI W OCZEKIWANIU NA XXXI ŚWIATOWE DNI MŁDOZIEŻY Z KS. KARDYNAŁEM ZENONEM GROCHOLEWSKIM

Niecodzienną uroczystość przeżywała wspólnota diecezji włocławskiej 5 lipca 2015 r. Zgromadziliśmy się w promieniach  świętości wpływających z tajemnicy Eucharystii oraz z życia naszych wielkich świętych związanych z diecezją włocławską i patronujących Światowym Dniom Młodzieży, które za rok odbędą się w Krakowie. Pragnienie bycia świętym zgromadziło wczoraj młodych i starszych, kapłanów z różnych stron diecezji, siostry zakonne i wiernych świeckich i uczyniło kolegiatę sieradzką szczególnym miejscem na mapie diecezji, które przygotowuje się z wielkim zaangażowaniem i gorliwą modlitwą do wielkich wydarzeń, które w roku 2016 będą udziałem wszystkich Polaków.

Naszemu świętowaniu przewodniczył J. Em. ks. Kardynał Zenon Grocholewski, prefekt Kongregacji ds. Wychowania Katolickiego, współpracownik najwyższej rangi trzech kolejnych papieży: Jana Pawła II, Benedykta XVI oraz Franciszka. Ks. Kardynał jest bardzo związany z parafią Wszystkich Świętych w Sieradzu. Jego poprzednie wizyty były wyjątkowym przeżyciem dla wszystkich sieradzan, również ta wizyta zapewne wpisze się na trwałe w historię naszej parafii.

Sieradzkie świętowanie nie mogłoby odbyć się bez obecności Gospodarza miejsca, Pasterza naszej diecezji, J. E. ks. Biskupa Wiesława Alojzego Meringa. Ks. Biskup pomimo wielu obowiązków i zaplanowanych wizyt nie pominął Sieradza towarzysząc przez cały czas trwania uroczystości ks. Kardynałowi.

Charakter międzynarodowy sieradzkich uroczystości nadała obecność pani Anny Azari - Ambasador Izraela w Polsce. Ks. Biskup Wiesław żywo zaangażowany w dialog chrześcijańsko-żydowski powierzył coroczną organizację Dni Judaizmu w naszej diecezji ks. Prałatowi Marianowi Bronikowskiemu, proboszczowi parafii Wszystkich Świętych. Ks. Marian z wielkim zaangażowaniem odpowiedział na zlecone mu zadanie i realizuje je sumiennie ciesząc się także uznaniem naszych braci - wyznawców religii mojżeszowej, czego wyrazem była wizyta Pani Ambasador w Sieradzu.  Dzięki życzliwości naszego Gościa Sieradz, jako trzecie miasto w Polsce, może cieszyć się piękną fotograficzną wystawą, która jest zapisem pielgrzymki ojca świętego Franciszka do Izraela.

Spotkaniu w promieniach świętości patronowała Telewizja Trwam, Radio Maryja, redakcja Naszego Dziennika. Byli obecni również przedstawiciele lokalnych mediów.

Program niedzielnego popołudnia w promieniach świętości miał sześć odsłon.

     1. Procesja z relikwiami świętych i rozstrzygnięcie konkursu Wakacje ze Świętymi

Pierwsza odsłona sieradzkiego świętowania w przygotowaniu na Światowe Dni Młodzieży w Krakowie rozpoczęła się o godz. 16.3o procesją z relikwiami świętych i błogosławionych naszej diecezji, patronów Światowych Dni Młodzieży. Relikwie były niesione przez kustoszy sanktuariów związanych ze świętymi i błogosławionymi naszej diecezji: ks. Janusza Kowalskiego, kustosza Sanktuarium Urodzin i Chrztu św. Siostry Faustyny Kowalskiej, ks. prał. Dariusza Kalińskiego, proboszcza  kustosza Bazyliki Wniebowzięcia NMP w Zduńskiej Woli, ks. prał. Andrzeja Ziemieśkiewicza, proboszcza parafii św. Floriana w Uniejowie. Relikwie św. Siostry Urszuli Ledóchowskiej niosła współsiostra naszej Świętej Patronki Miasta Sieradza, s. Alessandra Lima z Kurytyby w Brazylii. Procesji z relikwiami towarzyszyli przybyli na uroczystość kapłani wraz z honorowymi Gośćmi ks. Kardynałem Zenonem Grocholewskim i ks. Biskupem Wiesławem Alojzym Meringiem.

Po krótkiej modlitwie w świątyni parafialnej zabrał głos ks. prał. Marian Bronikowski wyrażając swoją radość z obecności ks. Kardynała, ks. Biskupa, Pani Ambasador Izraela oraz wszystkich zaproszonych Gości i Parafian. Ks. Bronikowski zwrócił uwagę na wyjątkowość i niepowtarzalność przeżywanej przez nas uroczystości: Choć nie umilkły jeszcze w naszych sercach echa przeżyć związanych z kanonizacją Ojca Świętego Jana Pawła II i zdawać by się mogło, że kościelne dzieje Sieradza zapisały już tak wiele, to dziś ten stary gród przeżywa wydarzenie, którego próżno szukać na kartach kronik i historycznych przekazów. Witając wszystkich zacnych Gości Ks. Prałat przedstawił naszego honorowego Gościa, ks. Kardynała, który jest obrońcą prawa naturalnego, promotorem integralnej edukacji polegającej na równoczesnym rozwoju intelektu i przymiotów serca. Jest też zatroskany o rozwój mediów katolickich jako bardzo ważnego narzędzia ewangelizacji. Wyrazem wdzięczności po słowie wprowadzenia wypowiedzianym przez ks. Bronikowskiego były piękne bukiety róż wręczone Czcigodnym Gościom przez najmłodszych uczestników liturgii ubranych w tradycyjne sieradzkie stroje.  

Następnie przewodnicząca Jury konkursu Wakacje ze Świętymi pani Aneta Remiszewska-Grzesiak wprowadziła wszystkich zgromadzonych w tematykę konkursu oraz odczytała werdykt Jury, po czym nagrodzono laureatów. Fundatorami nagród byli kustosze sanktuariów świętych i błogosławionych naszej diecezji, ks. prał. Sławomir Kasprzak, p. Agnieszka Gracz, p. Marek Pesta – właściciel sieradzkiego Salonu Oko i Okulary, Burmistrz Miasta Koło p. Stanisław Maciaszek, Wójt Gminy Burzenin p. Jarosław Janiak, przewodniczący Rady Miasta Sieradz p. Mirosław Antoni Owczarek oraz Prezydent Miasta Sieradz p. Paweł Osiewała. Nagrodzonym uczniom pogratulowali nasi wyjątkowi Goście ks. Kardynał oraz ks. Biskup.

Pierwszą część uroczystości uświetnił pięknym śpiewem chór Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Sieradzu, który przygotowała p. Monika Wrzesińska. Uczniom akompaniował p. Sławomir Cieślak.

 

      2. Msza Święta

Centralnym punktem uroczystości była Msza Święta pod przewodnictwem
J. Em. Ks. Kardynała Zenona Grocholewskiego. Do uroczystej koncelebry zostali zaproszeni: ks. Biskup Wiesław Alojzy Mering, księża kustosze oraz przybyli kapłani z innych diecezji
i zgromadzeń zakonnych. Na początku Mszy Świętej powitał ks. Kardynała Gospodarz miejsca ks. Biskup Mering. Wyraził ogromną radość z faktu, iż ks. Kardynał upodobał sobie naszą diecezję wraz z prastarym sieradzkim grodem, w którym zawsze dobrze się czuje.

Ks. Kardynał w wygłoszonej homilii uwypuklił istotę dążenia do świętości. Każdy ma własną drogę do świętości – podkreślał kaznodzieja. W tym zadaniu towarzyszą nam wielkie przykłady życia ludzi, którzy pozwolili się Bogu prowadzić. W sposób szczególny kaznodzieja skoncentrował się na przykładzie św. Jana Pawła II, który wszystkich uczył pięknego życia zasługującego na świętość. Na tej drodze wielką rolę odgrywa dobre wychowanie w duchu prawdziwych wartości, które gwarantuje wiara w Chrystusa. Dlatego też tak ważna jest prawdziwa wspólnota wiary w rodzinie chrześcijańskiej, która najpiękniej przekazuje ideały potrzebne w codzienności. Równie ważną rolę odgrywa prawdziwa formacja chrześcijańska w szkołach i na uniwersytetach. Wszystko ma służyć świętości i do niej prowadzić.

W czasie liturgii pięknie wybrzmiały śpiewy specjalnie na tę okoliczność przygotowane przez wybitnych artystów. Całość oprawy muzycznej opracował chór Cantilena pod dyrekcją s. Aliny Kulik, przełożonej Zgromadzenia Sióstr Urszulanek. Obecność tego chóru nie była przypadkowa, bowiem tym roku obchodzimy 150 rocznicę urodzin św. Siostry Urszuli, która w naszej kolegiacie zanosiła do Pana swoje modlitwy wypraszając potrzebne łaski dla naszego miasta, którego jest patronką. Do Stołu Pańskiego zaprowadził nas Panis Angelicus Cesara Franck’a w wykonaniu przepięknego głosu, sopranu lirycznego p. Katarzyny Medlarskiej śpiewającej między innymi w Teatro dell’Opera di Roma w utworze. Akompaniował jej na organach Andrea Fuoli, dyrygent Trydenckiej Symfonicznej Orkiestry Młodzieżowej.

    3. Prezentacja wywiadu z Ks. Kardynałem Zenonem Grocholewskim Ukazywać światu Chrystusa.

Trzecia odsłona uroczystego popołudnia w promieniach świętości skupiła się wokół prezentacji wywiadu z ks. Kardynałem, który ukazał się w książce pt.: Ukazywać światu Chrystusa. Autorem książki jest ks. prof. Sylwester Jaśkiewicz, obecny podczas uroczystości,  który prezentował książkę prowadząc dialog z ks. prof. Mirosławem Mejznerem. W barwny, obszerny i zarazem zapraszający do głębszej lektury sposób autor przedstawił samą postać bohatera oraz główne i ważne epizody z jego życia. Prezentowana książka rysuje niezwykły autoportret zwyczajnego człowieka, który związując swe życie z Chrystusem na drodze kapłańskiego powołania, wiernie i radośnie służy Kościołowi już pół wieku. Prezentacji przysłuchiwał się ks. Kardynał zabierając na zakończenie wywiadu głos i odnosząc się do kilku osobistych doświadczeń związanych z misją Prefekta Kongregacji ds. Wychowania Katolickiego. Świadectwo odnosiło się do wybitnych osiągnięć katolickich uczelni na cały świecie, które mógł ks. Kardynał odwiedzać. Nasz Gość zauważył, że w wielu krajach uniwersytety i szkoły katolickie są jedynymi uczelniami, na których przekazuje się nie tylko wiedzę i umiejętności, które mogą nieraz być wykorzystywane w zły sposób, ale również pokazuje się integralną wizję człowieka, przekazując mu podstawowe wartości, którymi powinien żyć na co dzień. Te wartości są ponadczasowe i przygotowują człowieka do odpowiedzialnego życia, a w końcu przynoszą wielką radość z takiej formy realizowania swojego człowieczeństwa. Tę część spotkania ubogacił akcent muzyczny, którym było wykonanie Kadencji koncertu skrzypcowego d-moll Arama Chaczaturiana wykonana przez oriańską artystkę Krystynę Harutyunyan. Armenia jest bliska sercu ks. Kardynała, gdyż kilka lat wcześniej właśnie w Sieradzu otwierał wystawę Armenia – kamienie silniejsze niż człowiek. Autorem zdjęć do tej wystawy był ks. prał. Stanisław Pindera, obecny również tym razem podczas sieradzkiego świętowania.

     4. Koncert kwintetu akordeonowego

Po prezentacji książki przyszedł czas na wspaniałe przeżycie muzyczne dedykowane naszym znamienitym gościom. Prezentacji muzycznych treści przygotowanych na tę wyjątkową okoliczność dokonał dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej w Sieradzu p. Eugeniusz Sej. Wykonawcami byli sieradzcy akordeoniści: Marcin Wieczorek, Jakub Toboła, Emil Jarząb, Przemysław Pawlak i Sławomir Cieślak. Akordeon to instrument o ogromnym potencjale i możliwościach, o czym mogliśmy się sami przekonać słuchając Czardasza H.M.A. Hauswirth’a, II Suity Izraelskiej J.J. de Wirth’a i innych utworów. Szczególnym muzycznym wspomnieniem, który zaangażował do muzykowania oklaskami wszystkich zgromadzonych była znana Suita ze Skrzypka na dachu.

      5. Otwarcie wystawy „Papież Franciszek w Ziemi Świętej”

Kolejną odsłoną tego niezapomnianego popołudnia w cieniu sieradzkiej kolegiaty było otwarcie wystawy Papież Franciszek w Ziemi Świętej. Po uroczystościach w kolegiacie honorowi Goście uroczystości przy dętych dźwiękach orkiestry strażackiej zostali przeprowadzeni do Domu Katolickiego przy parafii Wszystkich Świętych, aby tam dokonać uroczystego otwarcia wystawy. Jako pierwszy zabrał głos Gospodarz uroczystości ks. Biskup Mering podkreślając wagę wzajemnych stosunków chrześcijańsko – żydowskich i nawiązując do swoich przeżyć z wizyty wraz z innymi biskupami Episkopatu Polski w Ziemi Świętej. Po swoim wystąpieniu dokonał uroczystego otwarcia wystawy. Następnie skierowała swoje słowo do zgromadzonych w Domu Katolickim parafian i gości p. Anna Azari - Ambasador Izraela w Polsce. Wyraziła swoją ogromną wdzięczność w związku z przeżywaną wspólnie uroczystością dziękując tym wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie tego święta na czele z ks. prał. Marianem Bronikowskim, proboszczem parafii. Wymowne zdjęcia w dużym formacie otwierają jeszcze bardziej przestrzenie dialogu religii i tradycji dwóch narodów, które wyznają wiarę w jednego Boga. Na zakończenie tej części spotkania wyraził swoją wdzięczność gospodarz miasta – prezydent Paweł Osiewała. Wielkim wyróżnieniem dla naszego miasta jest tak wielkie wydarzenie, które odbyło się z udziałem tak znamienitych Gości. Nie każde miasto może cieszyć się tak wyjątkowymi przeżyciami, które stały się naszym udziałem. Pan Prezydent dziękował ks. Kardynałowi za obecność, przewodniczenie oraz aktywny udział w całym spotkaniu. Do ks. Biskupa prezydent Miasta skierował słowa wdzięczności, dziękując za umiłowanie sieradzkiej ziemi i wielką życzliwość Pasterza Diecezji dla tego miejsca. Pan Prezydent nie zapomniał o „głównym reżyserze” całego przedsięwzięcia – ks. prał. Marianie Bronikowskim. To jego zaangażowanie, miłość do Kościoła i wspólnoty parafialnej oraz bardzo dobre relacje budowane w klimacie wielkiej życzliwości, otwartości i gotowości dialogu na różnych odcinkach życia kościelnego i społecznego owocuje tak pięknymi wydarzeniami, które odbywają się właśnie w prastarym Sieradzu.

     6. Piknik rodzinny

Po otwarciu wystawy orkiestra strażacka przeprowadziła marszowym krokiem wszystkich uczestników do specjalnie przygotowanego miejsca, tuż przy namiocie Światowych Dni Młodzieży, gdzie oczekiwała przygotowana do wystrzału armata Bractwa Kurkowego. Ks. Kardynał oddał strzał armatni komunikując tym samym, że w Sieradzu tego popołudnia działy się wielkie rzeczy, których uczestnikami wszyscy byliśmy. Tym samym został ukoronowany przez starszego Bractwa Kurkowego Jerzego Kowalskiego, dyrektora Sieradzkiego Muzeum Okręgowego, tytułem Honorowego Członka Bractwa Kurkowego wręczając ks. Kardynałowi Zenonowi specjalny certyfikat przygotowany dla honorowego strzelca.

Wzruszającym momentem było przesłanie pokoju, które nastąpiło tuż po wystrzale. Trzy białe gołębie wypuszczone w niebo przez ks. Kardynała, ks. Biskupa oraz Panią Ambasador Izraela dały świadectwo naszej jedności, radości i gotowości do podejmowania wspólnych inicjatyw w duchu sprawiedliwości, miłości i pokoju, którymi budujemy nasze codzienne życie.

Wystrzał armatni był też znakiem do rozpoczęcia pikniku rodzinnego, który odbywał się na placu przykościelnym. Ks. Kardynał zajął miejsce w namiocie Światowych Dni Młodzieży wraz z młodymi przybyłymi na uroczystość w specjalnie przygotowanych koszulkach pod przewodnictwem ks. Łukasza Ściślewskiego, rejonowego duszpasterza młodzieży. Ks. Kardynał wpisywał dedykacje wszystkim szczęśliwym posiadaczom książki Ukazywać światu Chrystusa. Był to również czas na wyrazy wdzięczności składane indywidualnie przez Parafian i Gości przybyłych na uroczystość. Sympatycznym rozmowom nie było końca.

Podczas gdy ks. Kardynał podpisywał książkę, ks. Biskup Wiesław oraz pani Ambasador Izraela udali się do ogrodu, gdzie posadzili okolicznościowe drzewo bzu. Bez to znak gorliwości i pilności, poznawania minionych czasów naszej historii, ale i otwierania się na nowe czasy pełne nadziei i wzajemnej troski o siebie wzajemnie, aby wspólnie w pokoju budować naszą przyszłość.

Podczas rodzinnego pikniku było wiele miejsca na dobrą zabawę, wspólny śpiew i smaczne potrawy przygotowane specjalnie na tę okoliczność. W przygotowanie uroczystości i troskę o gości zatroszczyły się parafialne wspólnoty: Koło Przyjaciół Radia Maryja, Odnowa w Duchu Świętym oraz Młodzieżowy Zespół Parafialny Oremus, który swoim śpiewem wielbił Pana i zapraszał wszystkich do wspólnej radości.

5 lipca 2015 r. docierały do parafii Wszystkich Świętych promienie Miłości Bożej, które wypełniały nasze serca i odbijały się od nich promieniami świętości, bo świętość jest zawsze młoda i każdy z nas może ją osiągnąć!

Oby takich momentów prawdziwej radości z uczenia się świętości było jak najwięcej!

W oczekiwaniu na ŚDM - Uroczystości z udziałem Kardynała Zenona Grocholoewskiego i Biskupa Wiesława Alojzego Meringa - zapowiedź

 P R O G R A M

 

16.30 – powitanie gości i rozstrzygnięcie Konkursu „Wakacje ze Świętymi”

17.00 – uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem J.Em. Ks. Kard. Zenona Grocholewskiego i J.E. Ks. Bpa Wiesława Meringa

18.00 – prezentacja wywiadu z Ks. Kard. Zenonem Grocholewskim „Ukazywać światu Chrystusa”

18.30 – występ Kwintetu Akordeonowego z Sieradza

19.00 – otwarcie wystawy „Papież Franciszek w Ziemi Świętej”

19.15 – piknik rodzinny

Diecezjalne spotkanie koordynatorów Odnowy w Duchu Świętym

Kapłani oraz liderzy Grup Odnowy w Duchu Świętym diecezji włocławskiej spotykają się każdego miesiąca na wspólnej modlitwie oraz dzieleniu się istotnymi spostrzeżeniami i wytycznymi formacyjnymi w różnych miejscach naszej diecezji. Tym razem członkowie rożnych wspólnot spotkali się w niedzielę 21 czerwca 2015 r. w parafii Wszystkich Świętych w Sieradzu. W spotkaniu wzięło udział 3 kapłanów: ks. Krzysztof Antczak, koordynator diecezjalny Odnowy w Duchu Świętym, ks. Adam Grabowski opiekujący się grupą Odnowy w Izbicy Kujawskiej oraz ks. Michał Styczyński z parafii Wszystkich Świętych. Przybyli również liderzy świeccy grup charyzmatycznych naszej diecezji z Koła, Turku i Włocławka.

Spotkanie rozpoczęło zawiązaniem wspólnoty przy herbacie i obficie zaopatrzonym stole dzięki troskliwości gospodarzy miejsca. Po wzmocnieniu ciała przyszedł czas na wspólnotę modlitwy, której przewodniczył ks. Krzysztof oraz liderzy z parafii Wszystkich Świętych. O wspaniałą oprawę muzyczną zatroszczył się młodzieżowy zespół OREMUS wraz z ks. Michałem. Najpierw uwielbialiśmy Pana śpiewem i słowem, karmiliśmy się Słowem Bożym rozeznanym na to spotkanie, prosiliśmy o wylanie darów Ducha Świętego oraz otrzymaliśmy na zakończenie Boże błogosławieństwo. 

Na spotkaniu podsumowaliśmy bieżący rok formacji w naszych grupach oraz wysłuchaliśmy kilku ważnych komunikatów i informacji organizacyjnych w związku z planowaniem pracy formacyjnej na następny rok duszpasterski. 

 

LEDNICA 2015

Tegoroczne spotkanie młodzieży na Lednicy przyniosła nam nowy, świeży powiew Ducha Świętego, w Imię którego zebraliśmy się w jednej żywej i radosnej wspólnocie wiary młodych ludzi z całej Polski i z zagranicy. Naszą parafię reprezentowały 53 osoby wraz z katechetami: p. Arkadiuszem Kurcbuchem oraz p. Tomaszem Joczem. Nad całością czuwał duszpasterz młodzieży dekanatu sieradzkiego I ks. Michał Styczyński. 

Copyright © 2010 Parafia Wszystkich Świętych w Sieradzu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Created by simea.pl