Wydarzenia

Odpust Kapitulny Ducha Świętego

W Niedzielę Zesłania Ducha Świętego rozpoczęliśmy uroczyste świętowanie tradycyjnego odpustu kapitulnego Ducha Świętego, który dla wszystkich naszych parafian, jak i mieszkańców naszego miasta jest wyjątkowym przeżyciem. W tym roku odpust zbiegł się z wizytacją kanoniczną naszej parafii, którą przeprowadził biskup ordynariusz Wiesław Alojzy Mering.

24 maja po Eucharystii sprawowanej o godz. 16.oo w świątyni parafialnej wyruszyła procesja eucharystyczna z sieradzkiej Kolegiaty na miejscowy cmentarz do kościoła Ducha Świętego. Przewodniczył jej nasz ksiądz wikariusz Mariusz Adamczewski. Po procesji uroczystości rozpoczęto uroczystą Mszą świętą pod przewodnictwem księdza proboszcza prał. Mariana Bronikowskiego.

Główne uroczystości odpustowe miały miejsce następnego dnia w święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła. Co roku naszej Matce polecamy wszystkie ważne sprawy we wspólnocie żywych i umarłych, którzy od nas już odeszli a teraz wraz z Maryją i wszystkimi świętymi orędują za nami. Uroczystościom odpustowym towarzyszy zawsze modlitwa wypominkowa za zmarłych, która rozpoczęła nasze popołudniowe uroczystości.

Tradycyjnie na odpuście kapitulnym gromadzą się wszyscy kanonicy Kapituły Sieradzkiej na czele ze swoim prepozytem i proboszczem parafii Wszystkich Świętych ks. prał. Bronikowskim. W tym roku nie zabrakło na uroczystościach również członków Bractwa Kurkowego, Rycerzy Kolumba, Koła Radia Maryja, Odnowy w Duchu Świętym, naszej wspaniałej asysty sieradzkiej, ministrantów, młodzieży oraz innych wiernych żywo uczestniczących w życiu naszej wspólnoty.

W poniedziałkowe popołudnie o godz. 17.oo rozpoczęła się uroczysta celebra, której przewodniczył nasz Gość i pierwszy Gospodarz tych uroczystości – ks. biskup Wiesław Mering. Słowa powitania skierował w imieniu mieszkańców naszego miasta pan prezydent Paweł Osiewała wyrażając radość z obecności Pasterza oraz zapraszając serdecznie do częstszych odwiedzin biskupich w naszym prastarym grodzie. Następnie ks. Proboszcz zwrócił się do Pasterza włocławskiego kościoła tymi słowy: Zawsze żywo interesowałeś się losem tego książęcego miasta. Dzisiejsza uroczystość – podkreślił ks. Prałat - to przypomnienie tego, co zawsze stawało się Twoim bezpośrednim doświadczeniem podczas składanych nam wizyt duszpasterskich czy bezpośrednich rozmów. Ks. Bronikowski podziękował też na samym wstępie ks. Biskupowi za to, iż  w swojej biskupiej posłudze kościołowi włocławskiemu zawsze widzi Sieradz i z wielką miłością o nim mówi.

Obecność księdza Biskupa w tym roku zainicjowała rozpoczęcie przygotowań do obchodów sześćsetlecia świątyni Ducha Świętego na naszym cmentarzu. Bo i historia tej świątyni jest wyjątkowa. Ujmując ją w skrócie warto zapamiętać, iż rycerze chorągwi sieradzkiej po powrocie do domostw złożyli się po grzywnie od włóczni i w 1416 r. ufundowali ten kościół. Trudno dziś orzec czy ten dobrowolny podatek jest historią czy budującą legendą. Kościół ten początkowo był usytuowany na przedmieściach przy bramie Warckiej. Z trudem opierał się niszczycielskiemu wpływowi wieków. W 1853 r. został rozebrany i przeniesiony na teren naszego cmentarza. W latach 2010 – 2011 przeszedł gruntowny remont.

Po słowie powitania skierowanym przez gospodarza parafii do księdza Biskupa oraz pozostałych przybyłych gości Czcigodny Celebrans modlił się podczas Mszy świętej w intencji całej parafii oraz mieszkańców naszego miasta. W swojej homilii skierowanej do zgromadzonych wiernych ks. Biskup podkreślił, iż musimy wciąż uczyć się miłosierdzia przyjmując je od samego Boga. Mówił tak: Ciągle musimy się uczyć (…) miłosiernego spojrzenia na drugiego człowieka. Człowiekowi trzeba umieć okazać wrażliwość. Nie można zapominać, że to Bóg jako pierwszy okazuje człowiekowi swoje miłosierdzie i wzywa do takiej postawy wobec swojego brata i siostry. Człowiek musi zakosztować miłosierdzia Boga i zerwać z grzechem. Niestety coraz częściej o tym zapominamy. Łatwiej jest nam żyć, gdy wykluczamy pojęcie grzechu – podkreślał bp Mering – Dziś coraz częściej tak czynimy – sprowadzamy grzech do epoki średniowiecza. Ks. Biskup wezwał również do odnawiania przymierza z Bogiem i między sobą przez sakrament pokuty i pojednania.

Na zakończenie uroczystej Mszy świętej ks. Prałat oraz przedstawiciele parafialnego Koła Radia Maryja złożyli serdeczne podziękowanie ks. Biskupowi za wizytę w naszej, ale w sposób szczególny za odważną postawę w obronie wiary i moralności, która wciąż towarzyszy księdzu Biskupowi w jego posłudze dla Kościoła w różnych jego wymiarach.

Po Mszy św. rozpoczęła się uroczysta procesja eucharystyczna z cmentarza do Kolegiaty. Wedle starej tradycji kanonicy kolegiaty sieradkziej nieśli monstarancję z Najświętszym Sakramentem, a na zakończenie procesji ks. Biskup pobłogosławił w Matce wszystkich kościołów sieradzkich zgromadzonych wiernych. Po uroczystościahch bp Mering udał się do kaplicy Matki Bożej, abym tam oddać cześć relikwiom krwi św. Jana Pawła II, 

Warto podkreślić, że w tym szczególnym dniu dziękowaliśmy również dobremu Bogu za naszego nowego Prezydenta elekta prosząc jednocześnie o dary Ducha Świętego na czas jego służby dla Polski.

Uroczystościom odpustowym towarzyszyły relikwie św. Andrzeja Boboli, prezbitera, męczennika i Patrona Polski. zostały uroczyście przeniesione z Kolegiaty sieradzkiej na nasz parafialny cmentarz. W 1938 roku, kiedy to relikwie św. Andrzeja przewożone były z Rzymu do Warszawy, pociąg zatrzymał się również przez 15 minut na sieradzkiej stacji kolejowej, aby mieszkańcy mista wraz ze swoim ówczesnym proboszczem mogli oddać hołd temu wielkiemu świętemu. Dzięki staraniom ks. prałata Bronikowskiego relikwie św. Andrzeja będą teraz na stałe obecne w naszej wspólnocie ku pociesze wszystkich mieszkańców naszego miasta i ich pożytkowi. Bo i wiele można wyprosić przez wstawiennictwo naszych świętych.

Udzielenie sakramentu bierzmowania

10 maja 2015 roku w naszej parafii ks. bp Stanisław Gębicki udzielił młodzieży sakramentu bierzmowania. Po trzyletnim przygotowaniu do przyjęcia tego sakramentu nadszedł czas na wyjątkowy moment zgody na Ducha Świętego, który przychodzi do człowieka ze swoimi darami.

Na samym wstępie nastąpiło przywitanie ks. Biskupa przez przedstawicieli Rodziców zgromadzonej młodzieży połączone z prośbą o udzielenie tego sakramentu. Następnie ks. prałat Marian Bronikowski przywitał serdecznie księdza biskupa i przybyłych na tę uroczystość Gości oraz młodzież.

Podczas uroczystej Mszy Świętej ksiądz biskup przypominał w homilii o potrzebie życia zawierzonego Bogu przez szczególne działanie Ducha Świętego, który zaprasza do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad. To nie jest jedynie formuła, którą należy głośno wypowiedzieć podczas uroczystości udzielenia sakramentu bierzmowania; to zobowiązanie do odpowiedzialnego życia w cieniu łaski Ducha Świętego. 

Do sakramentu bierzmowania przystąpiło 100 osób.

Na zakończenie uroczystości głos zabrała Ada, która w imieniu wszystkich bierzmowanych wyraziła w radosny sposób swoją wdzięczność Bogu i ludziom za ten wspaniały dzień i ogrom łask od Ducha Świętego. Wyraziła też ochotę do trwania w swoim życiu przy Jezusie i świadczeniu o Nim w swojej codzienności.

Po uroczystej liturgii ks. Biskup wraz z kapłanami przeszedł do kaplicy Matki Bożej, gdzie modlił się przy relikwiach krwi Jana Pawła II, który w sposób szczególny ukochał właśnie młodzież.

XXX Diecezjalne Dni Młodzieży w Koninie

W Niedzielę Palmową pielgrzymowaliśmy z młodzieżą naszej parafii na Diecezjalne Spotkanie Młodych, którego obchody miały miejsce w parafii św. Maksymiliana w Koninie. Wśród 1200 uczestników znalazła się nasza trzydziestoosobowa grupa młodych ludzi, którzy chcieli wspólnie wielbić Boga i dziękować Mu za Jezusa, Pana i Zbawiciela, który za nas oddaje swoje życie i zaprasza do szczególnej wspólnoty serc.

Spotkanie w Koninie rozpoczęło się od koncertu uwielbienia w wykonaniu zespołu Jordan ze Zduńskiej Woli. Wspólnie śpiewem, gestem i tańcem uwielbialiśmy Pana.

Następnie wspólnie przeżywaliśmy Eucharystię pod przewodnictwem ks. biskupa Ordynariusza Wiesława Meringa. Głównym tematem tegorocznych XXX Dni Młodzieży było hasło „Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą” (Mt 5,8). Homilię wygłosił ks. kanclerz Artur Niemira, który zapraszał młodzież do odważnego kroczenia drogą dawania chrześcijańskiego świadectwa. Kaznodzieja podkreślał, że człowiek znajduje się w sowim życiu między radosnym śpiewem „Hosanna” i skazywaniem Boga w słowach „Ukrzyżuj Go”. Trzeba więc pamiętać o własnych codziennych wyborach, które dają okazję do wypełniania woli Bożej. Ks. Niemira przypomniał również główne myśli z Orędzia do Młodych skierowanego na ten rok przez papieża Franciszka. Nie można zapominać o życiu modlitwy, o lekturze Biblii oraz o braterskiej wspólnocie, w której trzeba nauczyćsię dostrzegać swojego bliźniego i okazywać mu chrześcijańską miłość.

Na zakończenie Eucharystii ksiądz Biskup podziękował licznie zgromadzonej młodzieży wraz z duszpasterzami. Zaprosił do odpowiedzialnego i osobistego wkładu w przygotowanie do Światowych Dni Młodzieży, które są świętem wszystkich młodych, nie tylko duszpasterzy.

Wspólnie przeżyliśmy piękne chwile jedności na modlitwie oraz doświadczaliśmy miłości Bożej objawionej w Bożym Słowie i w sakramencie Eucharystii. W drodze powrotnej polecaliśmy wszystkie nasze sprawy, szczególnie te związane z jak najlepszym przygotowanie do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, naszej Matce w modlitwie różańcowej. 

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 2015

 

Temat:  Słyszałem twoją modlitwę, widziałem twoje łzy, UZDROWIĘ CIĘ

 

 

Sobota  21.03.2015r.

18.00  Msza św. z modlitwą do Najświętszej Maryi Panny o owocne przeżycie rekolekcji.

Niedziela 22.03.2015r.   Boża miłość

  7.00  Msza św. z nauką dla dorosłych

  8.30 Msza św. z nauką dla dorosłych

10.00 Msza św. z nauką dla dorosłych

11.30 Msza św. z nauką dla dzieci

13.00 Msza św. z nauką dla dorosłych

16.00 Msza św. z nauką dla dorosłych

17.30 Gorzkie Żale z nauka pasyjną

18.00 Msza św. z nauką dla dorosłych

20.00 Msza św. z nauką dla młodzieży

 

Poniedziałek 23.03.2015r. Grzech niszczy

 

7.00 Msza św. z nauką dla dorosłych

 8.30 Msza św. z nauką dla Gimnazjum nr 2, 3 i 4

10.00  Msza św. z nauką dla Szkoły Podstawowej nr 1, 4 i 5: klasy I-III

11.30  Msza św. z nauką  dla Szkoły Podstawowej nr 1, 4 i 5;  klasy  IV - VI

16.00  Msza św. z nauką dla dorosłych

18.00   Msza  Św.  z  nauką  dla  dorosłych

20.00 Msza św. z nauką dla młodzieży

 

Wtorek 24.03.2015r. Zbawienie w Jezusie
 

  7.00 Msza św. z nauką dla dorosłych

  8.30 Msza św. z nauką dla Gimnazjum nr 2, 3 i 4

10.00  Msza św. z nauka dla Szkoły Podstawowej nr 1, 4 i 5: klasy I-III

11.30  Msza  św.  z  nauką  dla  Szkoły  Podstawowej  nr  1, 4 i 5:  klasy  IV- VI

16.00  Msza św. z nauką dla  dorosłych

18.00 Msza św. z nauką dla dorosłych

20.00 Msza św. z nauką dla młodzieży

 

Środa  25.03.2015r. Zwiastowanie Pańskie – Dzień Świętości Życia 
Wybór Jezusa na Pana życia

  7.00 Msza św. z nauką dla dorosłych

  8.30 Msza św. z nauką dla dorosłych

 10.00Msza św. z nauką dla chorych

 16.00 Msza św. z nauką dla dorosłych

18.00 Msza św. z nauką dla dorosłych

19.00  Adoracja z modlitwą o uzdrowienie

20.00 Msza św. z nauką dla młodzieży

 

Dzień spowiedzi: poniedziałek i wtorek  w godz. 8.30 do  12.00; od  15.30 do 20.00

XIII DZIEŃ CHOREGO W SIERADZU

Światowy Dzień Chorego jest dniem, kiedy mamy okazję nauczyć się większej pokory i wrażliwości wobec cierpiącego człowieka. To także okazja do refleksji, co możemy zrobić, aby ich życie stało się pełniejsze i szczęśliwsze. 

Tegoroczne obchody dnia chorego w południowej części naszej diecezji miały miejsce 11 lutego 2015 r. w podominikańskim klasztorze sióstr urszulanek w Sieradzu. Podczas uroczystości był obecny biskup pomocniczy diecezji włocławskiej Stanisław Gębicki.

Centralną część obchodów dnia chorego w Sieradzu stanowiła Eucharystia, której przewodniczył ksiądz biskup wraz z koncelebrującymi kapłanami z dekanatu sieradzkiego I, ks. prał. Mirosław Miłek, dziekanem dekanatu sieradzkiego i II proboszczem parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Sieradzu oraz ks. kan. Eugeniusz Budkowski, dziekanem dekanatu warckiego.

W słowie powitania ks. prał. Marian Bronikowski, wikariusz biskupi na rejon sieradzki, wyraził ogromną radość z faktu, iż ksiądz biskup ordynariusz Wiesław Mering wyznaczył na obchody dnia chorego właśnie klasztor sióstr urszulanek w Sieradzu: „Ma swoją wymowę to, że nasze spotkanie odbywa się w Roku Życia Konsekrowanego w XIII - wiecznym podominikańskim klasztorze, gdzie żyła św. Siostra Urszula Ledóchowska, apostołka uśmiechu, a dziś jej duchowe córki, siostry urszulanki, z wielkim oddaniem służby wobec chorych, przypominają w Sieradzu, że Bóg nigdy nie zapomina o swoich dzieciach, nikogo nie odrzuca i nikim nie pogardza”. Uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem ks. biskupa Stanisława była głębokim wyrazem tego, iż z krzyżem Chrystusa zatrzymaliśmy się przy wszystkich krzyżach współczesnego człowieka, przede wszystkich przy tych związanych z cierpieniem i chorobą.

Ksiądz biskup w homilii podkreślił sens podejmowania cierpienia i choroby w duchu wielkiej odpowiedzialności i zaproszenia do trudnego powołania. Odniósł się w swoim słowie do postawy św. Jana Pawła II, który kiedyś zapytany o to, czy modli się o zdrowie odpowiedział przecząco. Nie modlił się o zdrowie, a o wypełnienie woli Bożej. Ona jest najważniejsza w życiu każdego człowieka, ona gwarantuje zbawienie. Biskup Stanisław zauważył również posługę i oddanie osób towarzyszących wszystkim chorym w cierpieniu. Dziękując za ich ofiarną pracę na zakończenie wszystkich polecił opiece Maryi, najlepszej Matki i Wspomożycielki w trudach i cierpieniach człowieczych.

Po homilii miał miejsce obrzęd sakramentu namaszczenia chorych, do którego przystąpiło wiele osób licznie tego dnia zebranych w świątyni. Wśród nich było wielu kapłanów i sióstr zakonnych, którzy również prosili o Boga o siłę w wypełnianiu woli Bożej we wszystkich swoich cierpieniach.

Na zakończenie Mszy Świętej ks. Bronikowski podziękował wszystkim zgromadzonym zapraszając do większej hojności w trosce o chorych i podkreślając jednocześnie jak wielka jest wartość czasu spędzonego przy chorym. Szczególna wdzięczność wyraził ks. biskupowi Stanisławowi za przewodniczenie Eucharystii i homilię skierowaną do zgromadzonych wiernych. Nie zabrakło również szczególnych podziękowań dla kapelanów szpitalnych ks. Ryszarda Nowickiego oraz ks. Zygmunta Majdzińskiego, którzy ofiarnie wypełniają swoją posługę.

Ksiądz biskup odwiedził również chore i niepełnosprawne dzieci, którymi opiekują się siostry urszulanki w prowadzonym przez nie Domu Opieki Społecznej.

XVIII DZIEŃ JUDAIZMU - SIERADZKI TRYPTYK MĘCZEŃSTWA

Po raz siódmy z inicjatywy ks. prał. Mariana Bronikowskiego, wikariusza biskupiego na rejon sieradzki oraz proboszcza parafii Wszystkich Świętych w Sieradzu, odbywały się główne uroczystości diecezjalne związane z obchodami XVIII Dnia Judaizmu. 

Uroczystość w dwóch odsłonach. Pierwsza miała miejsce w Sieradzkim Centrum Kultury. Wspólne spotkanie rozpoczął ks. prał. Bronikowski. Zwrócił się ze słowem serdecznego powitania do wszystkich licznie zgromadzonych uczestników uroczystości. Sala Teatru Miejskiego zgromadziła wielu sieradzan, przede wszystkim młodzież z sieradzkich szkół wraz ze swoimi wychowawcami oraz dyrektorami tychże placówek. W sposób szczególny została zauważona obecność wyjątkowych w tym dniu gości: p. Anny Chipczyńskiej, przewodniczącej Zarządu Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie oraz Naczelnego Rabina Polski Michaela Schudricha. Ksiądz Prałat złożył serdeczne podziękowanie ks. biskupowi Wiesławowi Meringowi, Gospodarzowi spotkania, który od początku sieradzkich obchodów związanych z Dniami Judaizmu bierze udział we wspólnych spotkaniach i nadaje sieradzkim uroczystościom rangę wydarzenia na szczeblu diecezjalnym.

Po powitaniu został zaprezentowany Sieradzki Tryptyk Męczeństwa, spektakl multimedialny, przygotowany przez młodzież, ukazujący tragizm mieszkańców Sieradza w czasie okupacji.

Pierwsza część Tryptyku w wykonaniu Harcerzy 12 Burzenińskiej Drużyny Harcerskiej „Sokół” pod kierunkiem drużynowego Przemysława Serwety według scenariusza Józefa Szubzdy zatytułowana Strzały w sieradzkim kircholu przypomniała egzekucję z 14 kistopada 1939 roku. Zginęło wtedy na cmentarzu żydowskim w Sieradzu 20 zakładników, ludzi zasłużonych dla miasta. Wielu z nich pełniło ważne funkcje na różnych szczeblach administracji miejskiej w oświacie, służbach państwowych i innych organizacjach. Okupant pod pretekstem zakłócenia porządku publicznego w związku z obchodami uroczystości 11 listopada postanowił aresztować wpływowych sieradzan, co zakończyło się dla nich wyrokiem śmierci. W pochówku wzięła udział społeczność żydowska zmuszona przez Niemców do kopania głębokiego dołu, który stał się grobem Polaków.

W następnej części Tryptyku uczestnicy spotkania mogli poznać historię okupacyjną Żydów, którzy mieszkali wraz z Polakami na terenie Sieradza. Inscenizację pod tytułem Przy szabasowych świecach przygotowali uczniowie Publicznego Gimnazjum w Warcie pod kierunkiem Barbary Neyman, Aldony Jurek oraz Małgorzaty Szymańskiej-Cegiełki. Wspaniale przygotowana pod względem artystycznym młodzież ukazała ówczesną sytuację sieradzkich Żydów ukazując w bardzo przemawiający sposób tradycję i kulturę tego narodu. Inscenizacji towarzyszyła impresja filmowa Likwidacja Getta autorstwa Jerzego Kaszuby oraz odczytanie fragmentów Kroniki okupacyjnej s. Pauliny Anieli Jaskulanki USJK  Uczestniczy spotkania ze wzruszeniem słuchali świadectwa siostry zakonnej, która opisywała trudne dla Żydów momenty zbiorowego przebywania w klasztorze Sióstr, skąd zostali przewiezieni na miejsce kaźni do Chełmna nad Nerem. Z tymi wydarzeniami najbardziej kojarzy się data 28 sierpnia 1942 roku. 

Sieradzki Tryptyk Męczeństwa zamknęła kolejna impresja filmowa przygotowana przez Jerzego Kaszubę, która przypomniała tragiczną datę dla wszystkich sieradzan – 20 stycznia 1945 roku. Wtedy to około godziny piętnastej nad Sieradzem pojawiła się eskadra sowieckich bombowców, które zniszczyły dużą część miasta. Chociaż nalot trwał kilka minut, straty były ogromne. Zginęło stu sieradzan, około dwustu zostało rannych.

Całość przedstawienia artystycznego koordynował Jerzy Kaszuba.

Po spektaklu przyszedł czas na wystąpienia zaproszonych na uroczystość Gości. Pierwszy zabrał głos Naczelny Rabin Polski Michael Schudrich. Odnosząc się do starotestamentalnej historii Mojżesza i Aarona Rabin Schudrich poddał refleksji dialog polsko – żydowski podkreślając potrzebę bycia razem w perspektywie partnerstwa. Każdy człowiek ma do spełnienia odpowiednie dla siebie zadanie i misję według zdolności, którymi został obdarowany przez Boga. Nie każdy ma takie same dary. Nasuwa się w tym momencie pytanie o równość. Co to znaczy równość? – pytał rabin - Nie ma ludzi równych. Mojżesz był najlepszym prorokiem, ale Aaron był najlepszy mówcą. Nie mieli takich samych zdolności.  W kontekście tych rozważań rabin Schudrich zwrócił uwagę na ważną cechę, o której nie można zapomnieć w odniesieniu do równości: Równość nie oznacza, że mamy dokładnie to samo i tyle samo. Równość to jest partnerstwo i współdziałanie. Równość to przede wszystkim miłość i szacunek jednego człowieka do drugiego. Kiedy człowiek myśli o drugim człowieku, a nie tylko o samym sobie, wtedy będzie prawdziwe partnerstwo.

Następnie głos zabrała przewodnicząca Zarządu Gminy Wyznaniowej w Warszawie, p. Anna Chipczyńska. Wyraziła swoją wdzięczność młodzieży, która z takim przejęciem i zaangażowaniem oddała sens bardzo trudnych i tragicznych wydarzeń w życiu dwóch doświadczonych narodów: polskiego i żydowskiego. W swoim wystąpieniu zaakcentowała potencjał młodych ludzi, którzy przez swoją wrażliwość i zdolności potrafią współodczuwać i budować prawdziwe mosty wzajemnego szacunku, życzliwości i braterstwa. Padła również deklaracja i zaproszenie skierowane do sieradzkiej młodzieży, aby wzajemnie się poznawać i zwracać uwagę na piękno tradycji odmiennych narodów, ale przede wszystkim na wspólne dążenia, pragnienia i cele, które są bardzo często zbieżne i można je wspólnie osiągać.

Na zakończenie słowo do zebranych skierował ks. biskup Mering. Na początku zaznaczył, iż właśnie w tym dniu diecezja włocławska w swojej południowej części dzięki obecności ks. biskupa staje się centrum kościoła włocławskiego. Ksiądz Biskup odnosząc się do wypowiedzi przedmówców podjął wspólne myśli, które każą popatrzeć na cierpienie i trudne doświadczenia zagrażające wolności narodu polskiego i żydowskiego. Ciągle ułomna wydaje nam się też wolność czasów, w których żyjemy. – podkreślał biskup Mering - Wszystko to każe nam z najgłębszym zrozumieniem odnieść się do historii Żydów także w Polsce, bo tak jak każdy naród, tak przecież i Żydzi, tak Żydzi i Polacy mają prawo do wolności, w tym do wolności narodowej i religijnej. Mają prawo do pokoju i do rozwoju W ustach księdza biskupa doniośle wybrzmiało wezwanie do coraz lepszego poznawania naszej historii i tradycji: Nie wierzę, żeby chrześcijanie i Żydzi musieli być wobec siebie wrodzy. Historia jest nieubłagana. Historia pokazuje nam pełną prawdę. Chrześcijaństwo wyrosło z biblijnego judaizmu i nie wolno mu lekceważyć, nie doceniać, nie zauważać fundamentów i początków, z których się wzięło. Nie tylko zatem nie jesteśmy sobie wrodzy, ale wzajemne poznanie może nas wyłącznie ubogacić. Pamiętamy te bolesne i niedobre chwile, które były w historii po to, żeby już nigdy nie mogły się powtórzyć. Pamiętamy dobre chwile, żeby umacniać i pogłębiać więzy intelektu i serca, więzy szacunku i świadomości wspólnoty, a może po prostu więzy przyjaźni.

Na zakończenie pierwszej odsłony wspólnego spotkania ksiądz biskup podziękował księdzu prał. Marianowi Bronikowskiemu za zorganizowanie tego wyjątkowego spotkania, dzięki któremu możemy wzajemnie się poznawać oraz uczyć prawdziwego szacunku i wrażliwości na nasze sprawy, nie zapominając o wspólnych korzeniach dających możliwość odnoszenia się do siebie w duchu przyjaźni.

Druga odsłona obchodów XVIII Dnia Judaizmu w Sieradzu miała miejsce przy ścianie memorialnej obok sieradzkiej kolegiaty, gdzie zgromadzili się wierni pod przewodnictwem ks. biskupa Wiesława Meringa oraz Naczelnego Rabina Polski, aby wspólnie modlić się w intencji ofiar tragicznych wydarzeń wojennych przywołanych w Sieradzkim Tryptyku Męczeństwa. Na zakończenie zostały zapalone Światła pamięci – świadectwa naszej żywej obecności przy tych, którzy ginęli za wolność i wciąż dają świadectwo prawdzie historii. 

Copyright © 2010 Parafia Wszystkich Świętych w Sieradzu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Created by simea.pl