Wydarzenia

Otwarcie wystawy o św. Janie Pawle II - 31.03.2019

 W przededniu kwietnia, miesiąca szczególnego przez Liturgiczne Obchody Świętego Triduum Paschalnego, ale również wspominania wydarzeń związanych z osobą św. Jana Pawła II, na placu świątynnym przy Bazylice Kolegiackiej w Sieradzu została uroczyście otwarta wystawa zdjęć dedydkowana Papieżowi Polakowi. 

Wystawa przybliża najważniejsze momenty pontyfikatu Jana Pawła II, a także przekazuje mniej znane ciekawostki z czasów ponad 25 letniej posługi piotrowej. Fundatorami inicjatywy są właściciele Ceramki Tubądzin - p. Joanna i Andrzej Wodzyńscy. Dziękujemy zatem za ten bezinteresowny dar serca i zachęcamy Parafian i Gości do zapoznania się z wystawą, dostępną na naszym placu przez kolejny miesiąc.

Posłanie Pielgrzymów do Santiago de Compostella - 27.03.2019

W środę, 27 marca br. w naszej Bazylice Kolegiackiej doszło do niecodziennego wydarzenia. Trzech przyjaciół oraz mieszkańców Sieradza - p. Paweł Osiewała (Prezydent Sieradza), p. Konrad Jakubowski oraz p. Jacek Walocha - postanowili wyruszyć w pielgrzymkę do grobu św. Jakuba Apostoła w Santiago de Compostella.

Zwyczajem minionych wieków, proboszcz sieradzkiej fary postanowił pobłogosławić pielgrzymów na drogę, wręczając im najpierw listy intencyjne, następnie drewniane krzyże oraz kropiąc wodą święconą i błogosławiąc Najświętszym Sakramentem. Nasi pielgrzymi obiecali, że w czasie pątniczej drogi będa nas obejmować modlitwą, jednocześnie prosząc o to samo swoich współbraci pozostających w Sieradzu.

Dzień Świętości Życia - 25.03.2019

 25 marca br. w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego obchodziliśmy w naszej Parafii Dzień Świętości Życia. W sposób szczególny Kościół katolicki tego dnia przypomina, że każde ludzkie życie jest świętym darem Boga i wonno być przyjęte z miłością i szacunkiem.

Na porannej Mszy Św. o godz. 7:00 nasi księża wikariusze sprawowali Najświetszą Ofiarę w intencji naszych katechetów, którzy nie tylko włączyli się w odczytywanie Słowa Bożego, lecz po Komunii Św. zostali posłani przez ks. inf. Mariana Bronikowskiego - proboszcza parafii - do szczególnej misji głoszenia świadectwa wartośći ludzkiego życia. Na tę niełatwą drogę nasi katecheci otrzymali Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.

W czasie katechez w szkołach ponadgimnazjalnych uczniowie mogli nie tylko usłyszeć wezwanie do troski o ludzkie życie, lecz również otrzymać gadżety "pro life" uświadamiające, że pod sercem matki rozwija sie samodzielne i nowe ludzkie istnienie.

O godz. 17:00 rozpoczęła się Adoracja Pana Jezusa w intencji poczętych dzieci. Na 10 min przez Eucharystią o godz. 18:00 wszyscy chętni złożyli uroczyste przyrzeczenie duchowej adopcji dziecka poczętego, aby przez kolejne 9 miesięcy nienarodzone dzieci otaczać swoja codzienną modlitwą.

Swoim osobistym świadectwem przeżycia tego dnia podzielił się nasz katecheta p. Dariusz Danielewki: "Na spotkaniu katechetycznym, które odbyło się 22.03.2019 dowiedziałem się, iż w święto Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny ma się odbyć w Bazylice Mniejszej w Sieradzu eucharystia ze specjalnym błogosławieństwem dla katechetów. Jestem nie tylko katechetą, ale również doradcą życia rodzinnego, dlatego bardzo ucieszyłem się, że będę mógł promować na katechezie duchową adopcję dziecka poczętego, którego życie jest zagrożone oraz świętość ludzkiego życia od momentu poczęcia. Radość moja była tym większa, że na tę misję miałem być pobłogosławiony najświętszym sakramentem. Msza w dniu Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny była uroczysta, koncelebrowana przez trzech księży. Ja najbardziej przeżyłem moment kiedy katecheci przyklęknęli w prezbiterium i zostali pobłogosławieni najświętszym sakramentem na głoszenie katechezy o świętości życia. W szkole młodzież trudno jest zainteresować, ale tych treści, ile istnień ludzkich ginie w wyniku aborcji, czy stosowania środków wczesnoporonnych, słuchała z ogromnym przejęciem. Niemal wszyscy uczniowie upominali się o otrzymanie Jasia – modela dziecka w 10- tym tygodniu życia płodowego. W wyniku ewaluacji katechez doszliśmy do wniosku, że nikt z nas nie może być obojętny wobec tak masowej skali dokonywanych aborcji i stosowania środków wczesnoporonnych i jedną z pięknych form troski o te nienarodzone dzieci jest duchowa adopcja dziecka poczętego".

 
Nasi Ministranci Wicemistrzami Diecezji - 23.03.2019

 23 marca br. drużyna naszych ministrantów po jednym wygranym i drugim zremisowanym meczu różnicą dwóch punktów zdobyła Wicemistrzostwo Diecezji w turnieju piłki halowej w Piotrkowie Kujawskim. Gratulujemy wyniku i życzymy kolejnych sukcesów!

19.03.2019 - 1 rocznica nadania naszej kolegiacie tytułu i godności Bazyliki Mniejszej

„Cieszę się, że mogę tu być razem z Wami, którzy tak jak ja wspólnie odczuwacie tę samą miłość do Świętego Józefa. Przekazując Wam szczególne błogosławieństwo i pozdrowienia od Ojca Świętego Franciszka proszę Was, abyście pamiętali o Ojcu Świętym w Waszych modlitwach, a św. Józef w dalszym stopniu niech będzie dla Was inspiracją i wsparciem w dawaniu świadectwa  o Jezusie Chrystusie w życiu osobistym, zawodowym i w naszych rodzinach” – mówił do Parafian Sieradzkiej Fary J.E. Ks. Prał. Krzysztof Nykiel, który przewodniczył obchodom 1 rocznicy nadania Kolegiacie Sieradzkiej tytułu i godności Bazyliki Mniejszej.

Uroczysta Msza Św.  o godz. 18:00 zgromadziła wielu Parafian, ale również przedstawicieli władz lokalnych i dobroczyńców Bazyliki. Wśród nich należy zauważyć obecność Prezydenta Miasta Sieradza – p. Pawła Osiewały oraz członków Rady Miejskiej.

Wszystkich zebranych na początku Liturgii powitał wikariusz biskupi rejonu sieradzkiego oraz kustosz Bazyliki – ks. inf. Marian Bronikowski. W słowie powitalnym szczególnie zauważył obecność rodziców oraz siostry celebransa Mszy Św., którzy zechcieli w tak szczególnym dniu być w rodzinnym gronie.

Regens Penitencjarii Apostolskiej w wygłoszonej homilii odniósł się do historycznych wydarzeń, gdy Sieradzka Fara stawała się Bazyliką: „dziś właśnie rok, kiedy Ojciec Święty Franciszek z ogromną życzliwością spojrzał na tę świątynię. Miał wówczas przed oczyma ten piękny obraz św. Józefa tu omodlony. Tutaj skłaniają się i uginają przez nim nasze kolana, mając ufność, że skoro potrafił zadbać o ziemskie życie Jezusa, to będzie potrafił również nas wspomagać i bronić”.

Odnosząc się do Ewangelii o odnalezieniu Jezusa w świątyni, homilista podkreślał, że „św. Józef jest szczególnym opiekunem naszej Parafii, która tworzy jedną wielką rodzinę. Nasz Patron przeżywał swoje troski i smutki, ale potrafił zawsze korzystać z darów, jakie od Boga otrzymywał. To nic, ze milczał. Ci, co są rozgadani, nie znaczy, że są mądrzy. Dlatego najpiękniejszą definicję św. Józefa znajdujemy na kartach Ewangelii – był człowiekiem prawym”.

Na zakończenie Mszy Św. Ks. Prał. Nykiel przekazał na ręce proboszcza parafii dar od Ojca Św. - kamień węgielny z drzwi świętych w Rzymie, jako widzialny wyraz łączności Bazyliki Piotrowej z Bazyliką Kolegiacką w Sieradzu. Swoistym wotum dziękczynnym Dostojnego Gościa stał się również papieski różaniec, podarowany do umieszczenia przy wizerunku Św. Józefa.

Punktem wieńczącym Liturgię było zawierzenie naszej parafii przemożnej opiece św. Józefa, którego celebrans dokonał wraz z naszymi duszpasterzami.

Wieczór Miłosierdzia - 07.03.2019

 Tradycyjnie w I czwartek miesiąca, 7 marca br. przeżywaliśmy w naszej Parafii Wieczór Miłosierdzia z Janem Pawłem II. Tym razem naszymi szczególnymi gośćmi byli bracia postulanci ze zgromadzenia OO. Bernardynów z Warty. Sześciu braciom towarzyszył ich opiekun i wychowawca - o. Wenanty. 

Nasi goście wspólnie z nami sprawowali Eucharystię o godz. 18:00, po której rozpoczęło się wieczorne spotkanie w kaplicy Matki Bożej - naszej "Sieradzkiej Sykstynie". Wszystkich zebranych powitał proboszcz naszej Parafii ks. inf. Marian Bronikowski. Ks. Proboszcz wyraził swoją radość z przyjęcia zaproszenia przez sąsiadów z Warty, którzy przedstawili nam swoje osobiste świadectwo spotkania z Papieżem Polakiem.

Jako pierwszy dał świadectwo o. Wenanty. Wspomniał on na swoje dziecięce wspomnienia ówczesnego kard. Wojtyły, który w latach swojej biskupiej posługi był ordynariuszem Parafii, z której Ojciec pochodzi. We wspomnieniach Ojca Wychowawcy znalazły się także jego osobiste spotkania w czasie Pielgrzymek Ojca Św. do Polski, a także udział w uroczystości beatyfikacji oraz kanonizacji św. Jana Pawła II.

Dwaj bracia postulanci również podzielili się z nami doświadczeniem niepowtarzalnej duchowości Papieża Polaka, która odcisnęła trwały ślad w ich drodze powołania.

Na zakończenie wszyscy razem pomodliliśmy się Koronką do Miłosierdzia Bożego, zaś o. Wenanty udzielił nam Bożego błogosławieństwa.

Copyright © 2010 Parafia Wszystkich Świętych w Sieradzu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Created by simea.pl