Wydarzenia

W IMIĘ SYNA - LEDNICA 2014

 Lednica to WYBÓR CHRYSTYSA. Wybór, który kształtuje, ale jednocześnie zobowiązuje. Jest to nasza odpowiedź na Bożą inicjatywę miłości.

Wspólnota młodzieży z parafii Wszystkich Świętych w Sieradzu wraz z młodymi z Sanktuarium Matki Bożej Charłupskiej wybrała się na Pola Lednickie, by po raz kolejny potwierdzić swój WYBÓR CHRYSTSA. Na Lednicę pielgrzymowało 96 osób, w tym 50 osób z parafii kolegiackiej.

Wyruszyliśmy rozradowani wraz z naszym duszpasterzem ks. Michałem Styczyńskim oraz ks. Przemysławem Pilarskim 7 czerwca 2014 roku, z samego rana. W godzinach południowych dotarliśmy do celu.

W tym roku Lednica ukończyła 18 lat, jest więc już pełnoletnia. Wraz z 70 tys. Młodych pielgrzymów z całej Polski tworzyliśmy prawdziwą wspólnotę zgromadzoną w Duchu Bożym. Na początku naszego spotkania jednaliśmy się z naszym Ojcem w sakramencie pokuty. Homilię podczas nabożeństwa pokutnego wygłosił ks. abp Konrad Krajewski, jałmużnik papieski. Zapraszał nas nie tylko do wyznawania grzechów, ale przede wszystkim do szczerego przyznania się do naszych win. Pola Lednickie stały się przez 3 godziny wielkim konfesjonałem, miejscem powrotu do miłosiernego Ojca.

Po przystąpieniu do sakramentu pokuty mogliśmy uwielbiać Boga i wyznawać Bogu, szczególnie wspólnym radosnym śpiewem, iż nasze oczekiwania na Pana nigdy nie ustanie. Na Lednicy śpiewamy razem! – co często podkreśla o. Jan Góra, inicjator tego wydarzenia – Nie ma tutaj koncertów ani występów. Wynika to z szacunku do ludzi, którzy do nas przybywają – wszyscy są śpiewakami, wszyscy są tancerzami, wszyscy są aktorami.

Otrzymaliśmy wszyscy list od Pana Boga, Biblię, która została symbolicznie przyniesiona z samego nieba przez spadochroniarza, który stał się wyjątkowym listonoszem w to sobotnie popołudnie. Słuchaliśmy też poruszających słów bpa Dajaczka, który przybliżał nam sens i znaczenie wyznania naszej wiary.

Następnie wniesiono na Pola Lednickie Krzyż i Ikonę Światowych Dni Młodych. Dla nas był to szczególny czas, z racji przypominania sobie ważnych momentów z powitania Krzyża i Ikony w naszej sieradzkiej kolegiacie. Mogliśmy po raz kolejny adorować Chrystusa w znaku Jego obecności, który pielgrzymuje przez świat.

O godzinie 19.3o rozpoczęła się uroczysta liturgia sprawowana pod przewodnictwem nowego prymasa Polski, który objął nowe zadania w południe tego samego dnia. Abp Wojciech Polak serdecznie przywitał wszystkich zgromadzonych wyrażając swoją wielką radość z kolejnego spotkania na Lednicy, w których też wcześniej regularnie brał udział. Homilię wygłosił bp Grzegorz Ryś, który ukazywał nam prawdziwe oblicze synostwa odnosząc się do znanej wszystkim przypowieści o marnotrawnym synu. Prawdziwy syn nie jest niewolnikiem ani tym, który trwoni majątek ojca. Prawdziwy syn ufa Ojcu, jest odpowiedzialny i radosny z tego, że jest w cieniu Ojca. Na zakończenie kaznodzieja zwrócił się do Ducha Świętego z prośbą o dar rozpoznawania woli Ojca i trwania w Jego świętej obecności.

Wyznając naszą wiarę w Syna Bożego odkrywaliśmy również nasze synostwo wobec Boga. Wieczorem w adoracji Jezusa każdy indywidualnie mógł uczyć się od Jezusa co znaczy być synem. Jak zawsze na zakończenie, przeszliśmy przez Rybę, aby odnowić swój wybór Chrystusa jako Pana i Zbawiciela na każdy dzień życia.

Lednica jest szczególnym doświadczeniem bliskości Boga i drugiego człowieka. Napełnieni łaską Pana pragniemy przekazywać w swoich rodzinach, w naszej parafii i wszędzie tam, gdzie się znajdziemy radosną nowinę o Bożej obecności, o Jego miłości i przebaczeniu. Chcemy być świadkami Jezusa !!!

 Panie Jezu Chryste!

Ciebie wybieram jako mojego Pana

I za Apostołem Piotrem powtarzam:

Ty jesteś Chrystus!

Boga Syn! Zbawiciel!

Tobie oddaję moją przeszłość!        

Dzień dzisiejszy i przyszłość

Oraz całą moją wieczność.

Ty jesteś Prawdą!

Ty jesteś Drogą

Moim Życiem i moją Miłością!

Teraz i na wieki. Amen!

10. rocznica ślubu Moniki i Krzysztofa

 Rocznicę ślubu można przeżywać na tysiąc różnych sposobów. Monika  i Krzysztof, dwoje młodych ludzi, postanowiło swoją 10. rocznicę ślubu, przypadającą 05 czerwca br., świętować składając wizytę swojemu dawnemu wychowawcy i duszpasterzowi z Kłocka, a dzisiaj proboszczowi parafii Wszystkich Świętych w Sieradzu – ks. prał. Marianowi Bronikowskiemu.

Ten piękny gest wywołał wiele wzruszeń. Spotkaniu towarzyszyły rozmaite wspomnienia, a wśród nich te ze wspólnych wyjazdów na Lednicę czy nocy spędzanych w kościele przy opracowywaniu kolejnych sztuk teatralnych. Tę wyjątkową atmosferę ubogaciła swoją obecnością p. Irena Zalc, która zapragnęła podzielić się artykułem swojej córki, opublikowanym w kwartalniku „Na sieradzkich szlakach”,  a dotyczącym jej męża – dra Jana Zalca, wybitnego i bardzo cenionego sieradzkiego lekarza.  Pani Zalc, przy tej okazji podzieliła się również z tymi młodymi ludźmi swym bogatym doświadczeniem życiowym.

Monika i Krzysztof urzekają swoją spontanicznością i dobrem, które czuje się od nich na odległość. Mają dwie córki. Jedna z nich ma 3 lata, a druga 10. Na co dzień wspierają się i są dla siebie inspiracją. On jest kierowcą, a ona zajmuje się wychowaniem dzieci. Jakiś czas temu postanowili wybudować sobie dom. By zmniejszyć koszty przedsięwzięcia Krzysztof zatrudnił się w zakładzie murarskim, po to by nauczyć się posługiwać kielnią i większą prac mógł wykonywać samodzielnie. Monika zaś, będąc w stanie błogosławionym nauczyła się robić zbrojenia, by pomagać swojemu mężowi. Z ich twarzy nie znika uśmiech. Siły do zmagania się z przeciwnościami losu czerpią z wiary. Krzysztof udając się w trasę codziennie rano słucha w radiu Mszy Świętej. Monika nie wyobraża sobie niedzieli bez Eucharystii, którą starają się przeżywać razem. W czasie spotkania Monika wyznała, że gdyby Krzysiek nie chodził do kościoła to nie miałby u niej najmniejszych szans.  

By nadać tej wyjątkowej rocznicy właściwego charakteru Jubilaci, w godzinie Apelu jasnogórskiego, posadzili drzewo w parafialnym ogrodzie. Życzymy im, by Chrystus Pan każdego dnia wspierał ich swoimi łaskami! 

Montaż wystawy plenerowej

 05 czerwca br., we wczesnych godzinach rannych, na placu kolegiackim montowana była wystawa plenerowa pt. „Więzienne lata Prymasa Stefana Wyszyńskiego 1953-1956”, która powstała przy współudziale Biura Edukacji Publicznej IPN w Łodzi i  Zarządu Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Sieradzu.

Jej prezentacja jest związana z 55. rocznicą nawiedzenia Sieradza przez Prymasa Tysiąclecia, w związku z wizytą, jaką kard. Wyszyński składał swojemu seminaryjnemu wychowawcy – ks. inf. Apolinaremu Leśniewskiemu. Wystawa przywieziona została specjalnym samochodem z Bydgoszczy. Montowało ja kilku mężczyzn pod czujnym okiem naszego Księdza Proboszcza. Jest bardzo ciekawa i budzi ogromne zainteresowanie. Pierwszym zwiedzającym był pan organista – Sławomir Cieślak, który w celu zapoznania się z nią, odważył się na moment opuścić biuro parafialne.

Wszystkich chętnych i zainteresowanych tą tematyką serdecznie zapraszamy do zwiedzania wystawy!

Odpust Kapitulny Ducha Świętego - zapowiedź

9 czerwca bieżącego roku przeżywać będziemy Odpust Kapitulny Ducha Świętego w Sieradzu. Program uroczystości jest następujący:

  • 14.30-15.30 - wykład dra Tomasza Domańskiego pt. "Proces biskupa kieleckiego Czesława Kaczmarka i jego współpracowników"
  • 15.35-15.45 - wystąpienie dra hab. Mirosława Golona
  • 15.45-16.15 - otwarcie wystawy pt.: "Więzienne lata Prymasa Stefana Wyszyńskiego 1953-1956"
  • 17.00 - uroczysta liturgia Mszy św. pod przewodnictwem J.E. Ks. Biskupa Ordynariusza Wiesława Alojzego Meringa w kościele Ducha Świętego (na cmentarzu)
Sobotni rajd rowerowy

 W sobotę – 31 maja br., w Święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, o godz. 10.00, odbył się rajd rowery z Sieradza do Charłupi Małej. Organizatorami wyprawy byli nasi dwaj księża wikariusze: ks. Michał Styczyński i ks. Piotr Patyk. Wśród 13 uczestników znalazło się sześć dziewcząt z parafialnego zespołu muzycznego i siedmiu ministrantów. Po sprawdzeniu stanu technicznego rowerów oraz błogosławieństwie proboszcza parafii – ks. prał. Mariana Bronikowskiego i naszego gościa – ks. Mirosława Mejznera, młodzież wraz z duszpasterzami, z ogromnym entuzjazmem i radością, wyruszyła w „daleką” trasę.

Jako pierwszy wyruszył ks. Michał, w specjalne do tego przygotowanej „żółtej kamizelce odblaskowej”. Ks. Michał, choć starszy ciałem, to jednak wciąż młody duchem, narzucał właściwe tempo i zapewniał wszystkim bezpieczeństwo, skrupulatnie przestrzegając przepisów ruchu drogowego. Tak uformowaną kolumnę zamykał ks. Piotr, niestrudzenie dotrzymując towarzystwa tym, którym kondycja (może nie tyle gorsza, co na pewno inna, bo nowocześniejsza od tej XX-wiecznej, jaką reprezentowali jadący na przedzie) nie pozwalając wieść prymu, skłaniała do pokornej jazdy na tyłach eskapady.

Po przybyciu do Charłupi Małej wszyscy zostali powitani przez Diecezjalnego Duszpasterza Młodzieży – ks. Przemysława Pilarskiego, tamtejszego wikariusza i zaproszeni do wspólnej modlitwy w świątyni parafialnej Po półgodzinnej adoracji przed Najświętszym Sakramentem i odprawieniu nabożeństwa majowego, ks. Przemysław opowiedział historię charłupskiego sanktuarium i pokazał jego najciekawsze zabytki. Następnie rozpoczęło się wspólne grillowanie. Wszystkim uczestnikom towarzyszył dobry humor i szeroki uśmiech na twarzy. Zwieńczeniem wyjazdu była jednomyślność, co do kolejnych tego typu wypraw. Nasze serdeczne podziękowania kierujemy pod adresem tych wszystkich, dzięki którym ten rajd rowerowy był możliwy, a nade wszystko, za tak życzliwe przyjęcie, dziękujemy kapłanom i młodzieży z Charłupi Małej. 

Pożegnanie Symboli ŚDM we Włocławku

 W piątek – 30 maja br., ks. Michał Styczyński z młodzieżą i ks. Piotr z ministrantami udali się do Katedry we Włocławku, by tam uczestniczyć w pożegnaniu Symboli Światowych Dni Młodzieży na Eucharystii sprawowanej o godz. 18.30 pod przewodnictwem Pasterza diecezji – ks. bpa Wiesława Alojzego Meringa. Warto przypomnieć, że peregrynacja Krzyża i Ikony „Salus Populi Romani” po diecezji włocławskiej rozpoczęła się 18 maja br., w naszej parafii.

Obecność księży biskupów Stanisława Gębickiego i Bronisława Dembowskiego wraz z wieloma prezbiterami z całej diecezji podkreślała szczególnie uroczysty charakter uroczystości. W te wyjątkowe a zarazem bardzo ważne dla diecezji chwile wpisany został moment udzielenia przez Pasterza Diecezji posługi lektoratu 41 ministrantom z całej diecezji, a wśród nich dwóm z naszej parafii: Andrzejowi Tępowskiemu i Marcinowi Langnerowi.

Podczas Eucharystii homilię wygłosił ks. prał. dr Dariusz Kaliński – proboszcz Bazyliki Mniejszej w Zduńskiej Woli. Po homilii miał miejsce obrzęd ustanowienia lektorów. Nad przygotowaniem, organizacją i formacją czuwał ks. Łukasz Matuszak – diecezjalny duszpasterz służby liturgicznej. Następnie w wielobarwnej procesji młodzi Włocławka przynieśli „kulę ziemską”, flagi Brazylii i Polski oraz dwa wizerunki Matki Bożej: z Guadalupe i z Jasnej Góry. Było to symbolicznym nawiązaniem do światowego wymiaru Dni Młodzieży, ku którym się przygotowujemy oraz symbolicznym pomostem pomiędzy Brazylią i Polską – krajami goszczącymi ostatni i przyszły ŚDM.

Po liturgii eucharystycznej miało miejsce świadectwo Piotra Ardanowskiego – jednego z reprezentantów diecezji włocławskiej, który był w Rzymie z delegacją polskiej młodzieży po Krzyż ŚDM. Dzielił się, czym było dla niego przekazanie Krzyża i ikony dla Polski, w tym i dla diecezji włocławskiej 13 kwietnia tego roku. Wydarzenie to miało miejsce na Placu św. Piotra w Rzymie, podczas Mszy św. pod przewodnictwem Ojca Świętego Franciszka. „Byłem dumny, że w biało-czerwonej koszulce mogłem stać tam, jako reprezentant Polski. Myślałem wtedy, ile pracy jest przed nami. Zastanawiałem się, jaki jest sens Światowych Dni Młodzieży, co myśleć o tym wydarzeniu. Jednocześnie czułem ogromną radość” – mówił Piotr.

Po świadectwie grupa młodzieży przed Krzyżem ŚDM i Ikoną „Salus Populi Romani” dokonała aktu duchowego przyjęcia Symboli ŚDM i zawierzenia siebie oraz przygotowań do ŚDM 2016 Panu Jezusowi i Matce Bożej.

Na zakończenie spotkania bp Mering dziękował tym wszystkim, którzy przyczynili się do owoców, całego przejścia Krzyża przez diecezję. Na szczególną uwagę zasługuje południe diecezji, a więc ziemia sieradzka i parafia Wszystkich Świętych, która niewątpliwie spisała się na medal. Swoją wdzięczność Pasterz diecezji wyraził względem  ks. kanclerza Artura Niemiry, diecezjalnego koordynatora ŚDM, który podjął się trudu opracowania całej logistyki spotkań z Symbolami ŚDM. Bp Mering wyraził również radość z ustanowienia nowych lektorów dla diecezji włocławskiej dziękując jednocześnie ks. Łukaszowi Matuszakowi za przygotowanie kandydatów do tej posługi.

Po błogosławieństwie młodzież w katedrze wykonała Flashmob dla papieża Franciszka. Wielu korzystało jeszcze z okazji, by osobiście pomodlić się i dotknąć Krzyża, który udaje się w dalszą pielgrzymkę w poszukiwaniu człowieka.

Trzeba tutaj koniecznie dodać, że w tym dniu, naszą parafię odwiedził wyjątkowy gość, którym był wybitny patrolog i długoletni redaktor naczelny czasopisma „Miejsca Święte” – ks. dr Mirosław Mejzner. W czasie nieobecności dwóch naszych księży wikariuszy to on sprawował posługę w sieradzkiej Kolegiacie, dzięki czemu nasi parafianie mogli zasmakować mądrości patrystycznej oraz czerpać z myśli i  ubogacać się wiedzą ks. Mirosława. W wygłoszonym słowie nawiązał on m.in. do postaci św. Efrema i jego zaskakującego porównania słowa Bożego do studni, która wciąż jest pełna. Z całego serca dziękujemy ks. Mirosławowi za dar jego obecność w naszej parafii. Bóg zapłać!

Copyright © 2010 Parafia Wszystkich Świętych w Sieradzu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Created by simea.pl