Wydarzenia

Powitanie Symboli ŚDM w naszej parafii

 W 94 rocznicę urodzin św. Jana Pawła II, tj. 18 maja br., rozpoczęła się peregrynacja Symboli Światowych Dni Młodzieży po diecezji włocławskiej. Krzyż i Ikona „Salus Populi Romani”, swoją wędrówkę rozpoczęły od nawiedzenia parafii Wszystkich Świętych  w Sieradzu. Już od godz. 15.00 wierni gromadzili się na prowadzonej przez młodzież modlitwie przed Sieradzką Kolegiatą, by tam, pod przewodnictwem J. E. ks. bpa Wiesława Alojzego Meringa, powitać te swoiste relikwie Jana Pawła II. Modlitwa Koronką do Bożego Miłosierdzia przeplatała się z utworami wykonywanymi przez orkiestrę strażacką. W czasie czuwania odczytywane były również fragmenty z Dzienniczka Siostry Faustyny. Następnie, nawiązując do słów papieża Jana Pawła II: „Powierzyłem wam wielki drewniany krzyż, byście nieśli go przez świat jako znak miłości Pana Jezusa do ludzi i jako orędzie, że zbawienie i odkupienie jest tylko w Chrystusie, który umarł i zmartwychwstał”, przedstawiciele młodzieży zaprosili Pasterza naszej diecezji do towarzyszenia im w tym modlitewnym czuwaniu. Po słowie Księdza Biskupa krzyż i ikona, niesione na barkach młodych ludzi, zostały uroczyście wprowadzone do świątyni, gdzie po krótkiej adoracji, wszystkich zebranych powitał proboszcz miejsca – ks. prał. Marian Bronikowski.

O godz. 16.00 rozpoczęła się Eucharystia pod przewodnictwem Biskupa Włocławskiego. Koncelebrowało ją 12 kapłanów z Sieradza i okolic. Komentarze, liturgię słowa, procesję z darami oraz kompleksową oprawę muzyczną przygotowała młodzież z parafii Wszystkich Świętych. We Mszy Świętej uczestniczyli oprócz licznie zgromadzonych parafian i przyjaciół Sieradzkiej Kolegiaty, także parlamentarzyści, a wśród nich senator – p. prof. Michał Seweryński ( fundator okolicznościowej tablicy pamiątkowej z wizerunkiem św. Michała Archanioła i modlitwą do tego przemożnego Patrona, która będzie niebawem zamontowana na kolegiackiej wieży), przedstawiciele władz miasta, na czele z prezydentem – p. Jackiem Walczakiem oraz leśnicy z „Nadleśnictwa Złoczew”, którzy dzieląc się radością przeżywania 90 rocznicy powstania Lasów Państwowych ufundowali nowy krzyż misyjny (poprzedni z 1946 roku również był z ich fundacji, o czym informuje zapis w kronice parafialnej).

W swojej homilii Ksiądz Biskup odniósł się do wydarzeń z placu św. Piotra, jakie rozgrywały się tam 16 października 1978 roku: „Słowa Chrystusa z dzisiejszej Ewangelii: Niech się nie trwoży serce wasze przypominają nam bardzo mocno pierwsze słowa papieża z Polski: Non abbiate paura. W dniu, kiedy rozpoczyna się peregrynacja Symboli ŚDM można zapytać o jej sens. Odpowiedź znajdujemy w łukaszowym zapisie historii pierwotnego Kościoła. Odczytany przed chwilą fragment z Dziejów Apostolskich: My zaś oddamy się wyłącznie modlitwie i posłudze słowa, przypomina nam nasze główne zadanie. Najpewniejszą gwarancją przemiany świata jest bowiem głoszenie słowa Bożego od człowieka do człowieka”. Na kanwie wypowiedzianych słów Biskup Mering pytał: „Czy stać nas na takie poświęcenie, zwłaszcza dzisiaj, kiedy za wszelką cenę usiłuje się pokazać Boga jako kogoś beznadziejnie przegranego? Ile mamy w sobie determinacji, żeby bronić Bożej sprawy? Z tymi pytaniami musi zmierzyć się każdy z nas indywidualnie. To prawda, że można odrzucić Chrystusa i to wszystko, co On wniósł w nasze życie, bo jesteśmy woli, ale w imię czego mamy to czynić? Trzeba nam zrobić dogłębny rachunek sumienia. Dziedzictwo krzyża należy przyjąć na nowo, trzeba wziąć odpowiedzialność za obecność krzyża w naszym życiu”. Odnosząc się do nauczania Jana Pawła II, Hierarcha apelował: „Brońcie krzyża! To, co się kocha trzeba ujawniać, tak jak mąż miłujący swoją żonę. To, co się czci i ceni trzeba pokazywać innym. Krzyż Światowych Dni Młodzieży ma nam przypomnieć i ożywić naszą więź z Janem Pawłem II. Dziś ten lubiany i kochany papież jest świętym Kościoła, pokazuje nam czym jest Kościół. To ludzie święci piszą dzieje Kościoła w różnych czasach, we wszystkich epokach. To właśnie jest to, o co prosi Filip w dzisiejszej Ewangelii. Jan Paweł II właśnie po to przyszedł na świat, żeby pokazać nam drogę. Jak sól potrzebna jest potrawom, tak święci potrzebni są naszym czasom. Swoje rozważanie Pasterz zakończył słowami pieśni: Krzyżu Chrystusa bądźże pozdrowiony, na wieczne czasy bądźże pochwalony! Z ciebie moc płynie i męstwo, w tobie jest nasze zwycięstwo!

Po błogosławieństwie Biskup Ordynariusz dokonał poświęcenia nowego krzyża misyjnego, o co uprzednio poprosił, w imieniu całej wspólnoty parafialnej, ks. prał. Bronikowski. Temu wydarzeniu towarzyszył hejnał w wykonaniu leśników. W dalszej kolejności, w Domu Katolickim, Pasterz diecezji dokonał otwarcia wystawy malarskiej p. Małgorzaty Waliszewskiej-Kaniewskiej pt. „A Bóg widział, że wszystko, co uczynił było bardzo dobre”, dedykowanej św. Janowi Pawłowi II na urodziny, a następnie podzielił jego urodzinowy tort.

O godz. 19.00, przy  Krzyżu ŚDM i ikonie Matki Bożej, rozpoczął się premierowy koncert „Tryptyku  Rzymskiego” w  opracowaniu  muzycznym p. Fryderyka  Stankiewicza. Dzieło wykonał dziewięcioosobowy zespół znanych artystów Teatru z Warszawy i Wrocławia, a wśród nich Michał Chorosiński. Mecenat nad tym wydarzeniem objęła  Ceramika Tubądzin.

Do godz. 24.00 trwało czuwanie przygotowane przez młodzież, w czasie którego podchodzili oni do krzyża i ikony, by przy tych szczególnych znakach, zawierzać Bogu i Jego Matce swoje życie. Wielu z nich z wielką czcią całowało krzyż, dotykało go, klękało przed nim i adorowało go. Nie brakowało łez i wzruszeń. Młodzi ludzie wyznawali, że wszystko to, czego dziś doświadczyli pozwoliło im spojrzeć na swoje życie z innej perspektywy, podjąć konkretne działania, odkryć na nowo sens swojej wiary. Niektórzy z nich mówili, że dotąd stronili od Kościoła, woleli iść ścieżką, jaką proponuje dzisiejszy świat: łatwą i przyjemną, bez wymagań, jednak osobiste spotkanie się z krzyżem, bezpośrednie doświadczenie go, pozwoliło im przejrzeć na oczy. Mówili wprost: „Bogu niech będą dzięki za tę peregrynację – to wielka szansa dla nas ludzi młodych!” W czasie czuwania młodzi mieli również szczególną okazję do pojednania się z Bogiem w sakramencie pokuty i pojednania.

O północy kapłani z dekanatu sieradzkiego I, pod przewodnictwem diecezjalnego duszpasterza młodzieży – ks. Przemysława Pilarskiego, wspólnie odprawili Eucharystię, w której dziękowali za dar kapłaństwa i modlili się o świętość swojego życia. Homilię wygłosił wicedziekan – ks. Michał Drewniacki.

Szczególne podziekowania kierujemy pod adres p. Andrzeja Puławskiego, który wszystkie te piękne wydarzenia, w sposób profesjonalny, utrwalił na fotografiach.

KOMUNIA ROCZNICOWA

 18 maja br., w naszej wspólnocie parafialnej, wszystkie dzieci, które w ubiegłym roku pierwszy raz przystąpiły do Komunii Świętej, w tym dniu przeżywały Komunię Świętą Rocznicową. Uroczystej Eucharystii, sprawowanej w naszej Kolegiacie o godz. 10.00, przewodniczył proboszcz - ks. prał. Marian Bronikowski. W homilii, jaką wygłosił do dzieci zwrócił on uwagę na postać św. Michała Archanioła, który już niebawem będzie nam towarzyszył w sposób szczególny, dzięki instalacji na wieży specjalnej tablicy z wygrawerowanym jego wizerunkiem i modlitą za jego przyczyną. Tablica, którą ufundował p. prof. Michał Seweryński została poswięcona przez Pasterza naszej diecezji - J.E. ks. bpa Wiesława Alojzego Meringa. Za bezpośrednie przygotowanie dzieci do Komunii Rocznicowej w tym roku odpowiadał ks. Jarosław Szpolorowski.

Wojewódzki Dzień Strażaka

Dzisiaj, tj. 17 maja, druhowie strażacy z województwa łódzkiego podczas Mszy Świętej sprawowanej w Sieradzkiej Kolegiacie o godz. 11.00, uczcili swojego patrona – św. Floriana. Eucharystii przewodniczył Kapelan Strażaków Województwa Łódzkiego – ks. bryg. Henryk Betlej, który akcentując rangę wspólnej modlitwy i podkreślając doniosłość przeżywanego wydarzenia zaznaczył, że „(…) codzienne życie strażaków naznaczone jest ciężką, niebezpieczną i pełną poświęcenia służbą drugiemu człowiekowi, tak bardzo często zagrożonemu dziś przez różne kataklizmy, pożary i wypadki”.  

Homilię wygłosił ks. prał. Grzegorz Drzewiecki – Kapelan Strażaków Powiatu Sieradzkiego. W głoszonym słowie zwrócił on uwagę na cnotę, jaką jest odwaga: „Czym jest odwaga i kto to jest człowiek odważny?, Czy nie jest tak, że rozumienie tego słowa zmienia się wraz z czasami, w których żyjemy?” – pytał kaznodzieja. Ks. prał. Drzewiecki nawiązał również do sokratejskiego ujęcia cnoty, a odnosząc się do życia autora tej koncepcji, wskazał na niego, jako na człowieka niezwykle odważnego. Mówiąc zaś o patronie strażaków kaznodzieja stwierdził, że „Święty Florian, przez którego wielbimy dziś Boga, tak jak Sokrates był człowiekiem wielkiej odwagi i konsekwencji. Właśnie tym wykazują się strażacy w swoich działaniach, za co jesteśmy im ogromnie wdzięczni”.

Eucharystię koncelebrowali gospodarz miejsca – ks. prał. Marian Bronikowski oraz  księża kapelani: ks. Grzegorz Drzewiecki – Kapelan Powiatu Sieradzkiego, ks. Leszek Druch – Kapelan Powiatu Bełchatowskiego, ks. Piotr Kalisiak – Kapelan Powiatu Kutnowskiego, ks. Adam Stańdo – Kapelan Powiatu Łódź-Wschód, ks. Kazimierz Wawrzyniak – Kapelan Powiatu Wieruszowskiego. We Mszy Świętej uczestniczyli strażacy Państwowych i Ochotniczych Straży Pożarnych z województwa łódzkiego na czele z komendantami i pocztami sztandarowymi, przedstawiciele władz województwa, parlamentarzyści, władze samorządowe ziemi sieradzkiej na czele z prezydentem miasta – p. Jackiem Walczakiem, dyrektorzy i przedstawiciele policji, wojska lasów państwowych i kominiarzy.

Dziękując za wspólną modlitwę, ks. Betlej powiedział: „Gościnna Kolegiata Sieradzka z jej Kustoszem i tutejszym Proboszczem – ks. Marianem Bronikowskim przyjęła dziś w swoje progi Rycerzy św. Floriana… Niech on, nasz patron, wyprasza nam wszystkim potrzebne łaski, zdrowie, siłę i hart ducha, abyśmy mogli na co dzień realizować nasze strażackie zawołanie – Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”.

Warto dodać, że druhowie strażacy przygotowali liturgię słowa oraz zaangażowali się w asystę liturgiczną. Przygotowali również procesję z darami. Na zakończenie wszyscy wspólnie odśpiewali hymn „Boże coś Polskę…”. Druga część strażackich uroczystość odbyła się w Teatrze Miejskim.

 

 

 

Montaż nowego krzyża

Dzisiaj, tj. 17 maja, od wczesnych godzin rannych rozpoczęto szereg prac związanych z montażem nowego krzyża przy naszej Kolegiacie. Poprzedni krzyż, będący upamiętnieniem misji świętych, jakie Sieradz przeżywał po wojnie w 1946 roku, zniszczony przez ząb czasu, znacznie się pochylił i mógł zagrażać bezpieczeństwu, co potwierdziły przeprowadzone badania techniczne.

Nowy krzyż, podobnie, jak poprzedni, co potwierdza zapis w kronice parafialnej z tamtego okresu, został ufundowany przez leśników z „Nadleśnictwa Złoczew”. Szereg prac związanych z obróbką ofiarowanego dębu, odnalezionego 2 kwietnia 2014 roku, przez p. Marka Dominiaka wykonano w tartaku p. Leszka Krawczyka. Projekt nowego krzyża opracował p. mgr inż. Robert Deka, a projekt konstrukcji – p. mgr inż. Roman Kałuża. Prace stolarskie zostały wykonane w zakładzie stolarskim w Podłężycach przez p. Dominika Łyczkowskiego i p. Jacka Łyczkowskiego. Podest pod krzyża i wszystkie prace związane z jego przygotowaniem wykonała sieradzka firma „Grafit”. Nad całością prac czuwał proboszcz parafii Wszystkich Świętych w Sieradzu – ks. prał. Marian Bronikowski.

Nowy krzyż ma nawiązywać swoim kształtem, jak zaznacza w swej decyzji Wojewódzki Konserwator Zabytków Delegatury w Sieradzu – p. Elżbieta Bąbka-Horbacz, do krzyża istniejącego w tym miejscu na początku XX wieku, zadokumentowanego na fotografii z 1918 roku, znajdującej się w zasobie archiwum urzędu.

Krzyż ten, w roku kanonizacji Świętego Jana Pawła II, dla uczczenia rocznicy jego urodzin i obecności w parafii symboli Światowych Dni Młodzieży poświęci, w najbliższą niedzielę, czyli 18 maja, J.E. ks. bp Wiesław Alojzy Mering.

Prace porządkowe na placu świątynnym

16 maja br., z udziałem strażaków odbyły się prace porządkowe na placu przy Kolegiacie, przed wielkimi uroczystościami związanym z przybyciem do naszej parafii Symboli Światowych Dni Młodzieży: Krzyża oraz Ikony "Salus Populi Romani", które Pasterz naszej diecezji określił mianem swoistych relikwii św. Jana Pawła II.

Fatalna pogoda nie przestraszyła druhów strażaków, którzy z ogromnym zapałem i młodzieńczym entuzjazmem, mimo padającego deszczu i silnie wiejącego wiatru, robili wszystko, co w ich mocy, by plac świątynnym był, jak najlepiej przygotowany.

Wielką zasługę w tym szlachetnym dziele ma p. Damian Lewandowski oraz pomagający od kilku już dni - p. Zbigniew Miśkiewicz. Za okazaną pomoc i wsparcie z serca dziękujemy - Bóg zapłać!

W oczekiwaniu na Krzyż Światowych Dni Młodzieży...

 Z inicjatywy wikariusza biskupiego na rejon sieradzki – ks. prał. Mariana Bronikowskiego, 15 maja br., przy parafii Wszystkich Świętych w Sieradzu, odbyło się spotkanie kapłanów z rejonu sieradzkiego z Koordynatorem Światowych Dni Młodzieży dla diecezji włocławskiej – ks. prał. kanclerzem Arturem Niemirą. Celem spotkania było omówienia peregrynacji symboli ŚDM rozpoczynającej się 18 maja br.

Na początku spotkania ks. Kanclerz, przedstawiając teologię peregrynacji krzyża ŚDM, zwrócił szczególną uwagę na jej główne cele i podstawowe założenia: „W tym niezwykłym wydarzeniu chodzi przede wszystkim o to, aby gromadząc się wokół krzyża zwracać nasze spojrzenie ku Jezusowi. Trzeba zatem zatroszczyć się o to, aby spotkanie z krzyżem, prowadziło do wewnętrznego spotkania w wierze z Tym, który umarł za nas na krzyżu, dla nas zmartwychwstał i żyje, i aby to spotkanie pociągało nas wszystkich do zawierzenia Mu całego naszego życia. Jest to dla nas także okazja do zamanifestowania naszej wiary i dania jej świadectwa, zwłaszcza teraz, kiedy tak dotkliwie atakuje się Kościół i głosi się bluźniercze hasła nawołujące do zdjęcia Polski z krzyża”.

Podczas spotkania Dekanalni Duszpasterze Młodzieży zdali sprawozdanie z tego, jak aktualnie wyglądają przygotowania do peregrynacji krzyża i samych Światowych Dni Młodzieży w poszczególnych dekanatach. W czasie dyskusji księża dziekani i księża proboszczowie przedstawiali propozycje i programy przyjęcia symboli ŚDM przez poszczególne parafie oraz konfrontowali je na forum z Koordynatorem. Wśród wielu pomysłów pojawiły się czuwania prowadzone przez młodzież, montaże słowno-muzyczne, okolicznościowe nabożeństwa, koncerty czy specjalnie przygotowywane katechezy.

Ksiądz Kanclerz słuchając poszczególnych wypowiedzi zwrócił uwagę na to, że ideą peregrynacji jest wyjście z krzyżem do młodzieży. To krzyż ma niejako poszukiwać młodych ludzi, wyjść do nich i im naprzeciw, dlatego też nie należy ograniczać peregrynacji tylko do jednego miejsca, sprowadzania jej do zamknięcia krzyża w kościołach. Zaapelował również o to, żeby do głębi przejąć się tym wydarzeniem i wykorzystać je duszpastersko na wskroś kreatywnie: „Nie chodzi o to, żeby Światowe Dni Młodzieży jakoś przeżyć i jak najszybciej o nich zapomnieć. To wydarzenie ma być iskrą zapalającą młodzież w wierze, ale i samych duszpasterzy do pracy, do formowania serc i sumień młodych ludzi, do duchowego towarzyszenia im na drodze ku Chrystusowi”.

Spotkanie odbyło się w bardzo przyjaznej atmosferze. Niewątpliwie było ono wyrazem głębokiego przejęcia się peregrynacją symboli ŚDM przez kapłanów rejonu sieradzkiego. Było dowodem na to, że sama peregrynacja, jak i duszpasterstwo młodzieży nie jest sprawą nikomu obojętną i wszyscy dokładają starań na miarę swoich możliwości, by ten czas przeżyć jak najlepiej i jak najowocniej. Debata zakończyło się konferencją prasową z udziałem lokalnych mediów.

Peregrynacja Symboli ŚDM po Diecezji Włocławskiej rozpocznie się w najbliższą niedzielę, w parafii Wszystkich Świętych, w dniu 94 rocznicy św. Jana Pawła II, o godz. 15.00 nabożeństwem czuwania. O godz. 15.30 J.E. ks. bp Wiesław Alojzy Mering powita, a następnie  wprowadzi krzyż i ikonę do sieradzkiej kolegiaty, po czym o godz. 16.00, będzie przewodniczył uroczystej Mszy Świętej z udziałem kapłanów z rejonu sieradzkiego. Po Eucharystii, Pasterz diecezji dokona poświęcenia nowego krzyża misyjnego ufundowanego przez Nadleśnictwo Złoczew i otwarcia, w Domu Katolickim, okolicznościowej wystawy malarskiej Małgorzaty Waliszewskiej-Kaniewskiej, zadedykowanej Janowi Pawłowi II. O godz. 19.00 odbędzie się premiera „Tryptyku Rzymskiego” w opracowaniu Fryderyka Stankiewicza z udziałem artystów z warszawskiego i wrocławskiego teatru. Po Mszy Świętej o godz. 20.30, rozpocznie się adoracja krzyża przygotowana przez młodzież z rejonu sieradzkiego, z możliwością skorzystania z sakramentu spowiedzi św. Czuwanie zakończy Eucharystia koncelebrowana przez kapłanów z dekanatu sieradzkiego I o godz. 24.00. W poniedziałek, tj. 19 maja, krzyż na wzór 14 stacji drogi krzyżowej odwiedzi takie miejsca, jak klasztor sióstr urszulanek, sieradzkie szkoły, szpital, więzienie i jednostkę wojskową, po czym dotrze do parafii NSJ, gdzie o 18.00 będzie sprawowana Eucharystia, po której w pieszej pielgrzymce zostanie odprowadzony do granic miasta i przekazany zostanie do dekanatu zduńskowolskiego. 

Copyright © 2010 Parafia Wszystkich Świętych w Sieradzu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Created by simea.pl