Wydarzenia

Spotkanie z Senatorem Czesławem Ryszką

W czwartek 16 maja o godz. 19.00 w Bibliotece Parafialnej im . Bł. Jana Pawła II odbyło się spotkanie z Panem Senatorem Czesławem Ryszką. Podczas tego spotkania miała miejsce prezentacja książki pt: "„Błogosławiony Wincenty Kadłubek nauczyciel miłoœci Ojczyzny"”.

I Komunia święta

W niedzielę 5 maja br. pierwsza grupa dzieci z naszej parafii przystąpiła do I Komunii świętej. Większość dzieci to uczniowie klas drugich ze Szkoły Podstawowej nr 1 im Władysława Reymonta w Sieradzu, przygotowanych przez katechetkę Małgorzatę Brodacką.

Triduum Sacrum

Mszą Wieczerzy Pańskiej Kościół rozpoczął uroczyste obchody Triduum Paschalnego, w czasie którego w liturgii uobecnia się mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. W Wielki Czwartek liturgia uobecnia Ostatnią Wieczerzę, podczas której Jezus ustanowił sakramenty Eucharystii oraz kapłaństwa służebnego. Wielki Piątek to dzień Krzyża. Wielka Sobota jest dniem ciszy i oczekiwania na cud zmartwychwstania, który dokonał się w Noc Paschalną.

ŚŒwiatowe Dni Młodzieży w Sieradzu

24 marca br. odbyły się w naszej parafii diecezjalne obchody ŚŒwiatowych Dni Młodzieży. Tego dnia do Sieradza przybyło ponad 400 młodych ludzi wraz ze swymi duszpasterzami. Hasłem tegorocznego spotkania były słowa zaczerpnięte z Ewangelii śœw. Mateusza: „IdźŸcie na cały œświat i nauczajcie wszystkie narody” (Mt 28, 19). Uroczystościœci ŒŚwiatowych Dni Młodzieży w Sieradzu rozpoczął koncert ewangelizacyjny zespołu Full Power Spririt, który miał miejsce w Teatrze Miejskim. Następnie młodzi zgromadzili się w sieradzkiej kolegiacie, by o godz. 16.00 uczestniczyć w Eucharystii, której przewodniczył Biskup Włocławski Wiesław Alojzy Mering. Warto zaznaczyć, że dzięki staraniom ks. Prałata Mariana Bronikowskiego zarówno ks. Biskup jak i wszyscy kapłani koncelebrujący Eucharystię otrzymali palmy pochodzące z Betfage - miejsca, z którego wyruszył sam Chrystus, zdążając do Jerozolimy. Przez cały czas trwania ŒŚwiatowych Dni Młodzieży w Sieradzu można było zwiedzać wystawę rzeŸby autorstwa Włodzimierza i Rafała Ciesielskich.

Wernisaż Rzeźby Włodzimierza i Rafała Ciesielskich

W sobotę 23 marca br. o godz. 19.00 w Domu Katolickim im Jana Pawła II, przy licznym udziale mieszkańców Sieradza miało miejsce uroczyste otwarcie unikatowej wystawy - Rzeźby autorstwa Pana Profesora Włodzimierza Ciesielskiego i jego syna Rafała. Wystawę można zwiedzać codziennie w godzinach od 17.00 do 19.00.

Miejska Droga Krzyżowa

Tradycyjnie w piątek przed Niedzielą Palmową, tj. 22 marca ulicami Sieradza przeszła Droga Krzyżowa. Procesja wyruszyła po Mszy ŚŒwiętej sprawowanej o godzinie 18.00 w koœciele pw. Najœwiętszego Serca Jezusowego w Sieradzu. Nabożeństwu przewodniczył Ks. Prałat Marian Bronikowski -– Wikariusz Biskupi. Wierni niosąc duży krzyż podążali ulicami: Ks. Jerzego Popiełuszki, Jagiellońską, Piastowską, Jana Pawła II, Al. Pokoju, Polną i Kolegiacką po czym procesja weszła do sieradzkiej kolegiaty. Tam wierni otrzymali błogosławieństwo i ucałowali relikwie błogosławionego Jana Pawła II.

Copyright © 2010 Parafia Wszystkich Świętych w Sieradzu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Created by simea.pl