Wydarzenia

Msza Święta w intencji strażaków

 04 maja przypada wspomnienie świętego Floriana – patrona strażaków.  W bieżącym roku Eucharystię w intencji wszystkich druhów strażaków z naszego miasta i okolic sprawowaliśmy w niedzielę o godz. 11.30. Przewodniczył jej ks. Michał Styczyński. Mszę Świętą koncelebrowali ks. Jarosław Szpolorowski i ks. Piotr Patyk. W uroczystej liturgii uczestniczył Prezydent Miasta Sieradza – p. Jacek Walczak wraz z małżonką, Dyrektor Zakładu Karnego w Sieradzu – p. ppłk Grzegorz Królikowski oraz poczty sztandarowe Ochotniczych Straży Pożarnych z Sieradza i okolic.

W wygłoszonej homilii ks. Styczyński nawiązał do życia św. Floriana akcentując jego odwagę w służbie Bogu i drugiemu człowiekowi. Dziękując strażakom za ich trud i poświęcenie wskazał, jak cenna jest dla każdego i każdej z nas ich posługa. Wszystkich zgromadzonych kaznodzieja zachęcał do gorliwej modlitwy w ich intencji. To dla nas oni – strażacy każdego dnia narażają swoje życie. W swojej homilii ks. Michał zacytował również hymn strażaków pt. „Rycerze Floriana”: Gdy trzeba – czuwamy po nocach: czy łuna na niebie nie wschodzi. W ulewach i rwących potokach – Walczymy z żywiołem powodzi. Bo wszędzie gdzie życie i mienie człowieka gotowy potargać na strzępy los zły – Śpieszymy z pomocą – bo nie ma co zwlekać. Rycerze Floriana – to my! Strażacy – druhowie i z miasta i wsi czuwają, by człowiek bezpiecznie mógł żyć.

Na piękno liturgii i jej podniosły charakter duży wpływ miała strażacka orkiestra dęta. Strażacy w czasie liturgii wykonali takie utwory, jak: „Wesoły nam dzień dziś nastał…”, „Zwycięzca śmierci”, „Bądźże pozdrowiona…” czy „Chwalcie łąki umajone…”. Wszystkim obecnym dziękujemy za wspólną modlitwę! 

Uroczystość NMP Królowej Polski

 03 maja br., przeżywaliśmy uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Eucharystii sprawowanej w naszej świątyni o godz. 10.00, w intencji Ojczyzny, przewodniczył proboszcz parafii – ks. prał. Marian Bronikowski. Mszę Świętą koncelebrował kapelan 15 Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia – ks. ppłk Krzysztof Pietrzniak. 

W liturgii udział wzięli, oprócz licznie zgromadzonych parafian, władze miasta na czele z prezydentem – p. Jackiem Walczakiem, parlamentarzyści, przedstawiciele starostwa i gminy Sieradz, żołnierze, druhowie strażacy, harcerze oraz poczty sztandarowe ze szkół oraz miejscowych instytucji i organizacji.

W wygłoszonej homilii ks. prał Bronikowski zwrócił się z pokorną prośbą do Królowej Polski, o to żeby Polska była Polską, a każdy Polak Polakiem. Kaznodzieja odnosił się do twórczości Cypriana Kamila Norwida. Wzywał do troski o dziedzictwo narodowe oraz apelował o poszanowanie narodowej tożsamości: „słowa takie jak: Ojczyzna, patriotyzm wywołują mdłości u cieszących się niestety coraz większą popularnością, zatruwających nas swym trującym jadem, niczym starodawny wąż - współczesnych mediów. Nie możemy na to pozwolić!” Z ogromnym przejęciem pytał: „Jaką wartość ma dziś dla nas Polaków bohaterskie zawołanie: Bóg, Honor, Ojczyzna? Z jakim szacunkiem odnosimy się do ziemi zroszonej krwią i potem naszych dziadów i pradziadów? Bardziej niż zwykle potrzeba nam dzisiaj Reytanów, Wyszyńskich, Hlondów, którzy z odwagą zawołają: Non possumus!”,
a odnosząc się do nauczania Jana Pawła II, ks. Bronikowski zachęcał do tego, by oklaski towarzyszące kanonizacji przerodziły się w konkretne czyny. Homilia została nagrodzona gromkimi brawami.

Liturgię słowa przygotowali w tym dniu harcerze. Eucharystię ubogacała oprawa muzyczna, którą zapewniła dęta orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej w Sieradzu. 

Z PIELGRZYMKĄ U ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II

27 kwietnia 2014 roku. Tej daty nigdy nie zapomnimy. Będzie nam zawsze przypominała o Wielkim Świętym. Pamięć o naszym Świętym Janie Pawle II będzie zapewne towarzyszyła wszystkim pielgrzymom, którzy w dniu kanonizacji znaleźli się w samym centrum uroczystości ku czci Nowych Świętych. Wśród nich byli również pielgrzymi z Sieradza.

Zanim dotarliśmy do Rzymu odwiedziliśmy Święty Dom w Loreto. To pierwsze sanktuarium o znaczeniu międzynarodowe poświęcone Najświętszej Maryi Pannie, które przez wiele wieków było prawdziwym sercem Maryjnym chrześcijaństwa.

Po wizycie w Loreto udaliśmy się na krótki nocleg, aby ok. 3.3o wyjechać na uroczystości kanonizacyjne. W Rzymie wypełnionym pielgrzymami przeżywaliśmy z wielkim wzruszeniem Eucharystię, której przewodniczył papież Franciszek ogłaszając Świętymi Jana XXIII i Jana Pawła II. Świadomość szczególnej bliskości miejsca kanonizacji dawała nam powód do wyjątkowej radości. W godzinach popołudniowych odwiedziliśmy bazylikę Św. Pawła za Murami. Tam też wraz z dwoma grupami pielgrzymów sprawowaliśmy naszą Eucharystię dziękczynienia za kanonizację Nowych Świętych.

Następnego dnia wraz z całym Episkopatem Polski, z władzami naszego państwa oraz wiernymi z różnych stron świata uczestniczyliśmy we Mszy Świętej dziękczynnej za kanonizację Jana Pawła II na Placu Świętego Piotra. Wsłuchiwaliśmy się w słowa wypowiadane przez kard. Comastriego, który podkreślił, iż znaleźliśmy się na tej wyjątkowej uroczystości, aby „przejąć dziedzictwo odważnej wiary Jana Pawła II”. Kardynał przypomniał siłę wiary papieża Polaka, jego szczere zaufanie Maryi oraz miłość do każdego człowieka.

Po uroczystościach dziękczynnych podziwialiśmy piękny Rzym z jego zabytkami, a ostatnie chwile w Wiecznym Mieście spędziliśmy spacerując szlakiem rzymskich fontann.

Zasłużony odpoczynek w pięknym hotelu w okolicach Rzymu (Rocca di Papa) przygotował nas na kolejny etap naszego pielgrzymowania. Z samego rana wyruszyliśmy do św. Antoniego Padewskiego, gdzie upraszaliśmy potrzebne łaski, pamiętając szczególnie o naszych rodzinach. Z Padwy udaliśmy się do Wenecji, aby poznawać bogatą historię tego miejsca oraz podziwiać przepiękne zabytki. Wielkie wrażenie pozostawiła w nas bazylika św. Marka, patrona Wenecji oraz niesamowite budowle położone na weneckich wyspach. Podziwialiśmy również umiejętności, wiedzę oraz komunikatywny przekaz naszej przewodniczki Alessi Ferrari Bravo, która wspaniale porozumiewała się z nami mówiąc bezbłędnie po polsku (co w większości przypadków
u Włochów wydaje się niemożliwe).

“Nieodżałowany Papież, którego Bóg obdarzył wielorakimi darami ludzkimi i duchowymi, przechodził próbę ogniową trudów apostolskich i choroby, coraz bardziej jawił się jako «skała» w wierze. Kto miał sposobność obcować z nim blisko, mógł niemal namacalnie stwierdzić, jak szczera i niezłomna była jego wiara, która jeśli wywierała wrażenie na kręgu współpracowników, niewątpliwie miała — w czasie jego długiego pontyfikatu — wielki dobroczynny wpływ na cały Kościół, zwłaszcza w ostatnich miesiącach i dniach jego życia. Była to wiara świadoma, mocna i autentyczna, wolna od lęków i kompromisów”. To świadectwo papieża Benedykta XVI przytoczone przez kardynała Comastriego podczas dziękczynnej Eucharystii za dar kanonizacji Jana Pawła II jest dla nas, sieradzkich pielgrzymów, zaproszeniem i zobowiązaniem do umacniania wiary i dzielenia się ją w naszej codzienności. 

PLURIMOS ANNOS!

 W dniu, kiedy Kościół w swej liturgii wspomina świętego Marka Ewangelistę, to jest 25 kwietnia, swoje imieniny obchodzi nasz wikariusz – ks. Jarosław Szpolorowski, posługujący w parafii Wszystkich Świętych w Sieradzu od roku 2012. Wcześniej, ks. Jarosław swoją posługę kapłańską sprawował w parafii św. Maksymiliana w Koninie.

W tym szczególnym dniu otaczaliśmy go naszymi serdecznymi modlitwami. Warto dodać, że modlitwy w imieniu dostojnego Solenizanta płynęły ku niebu także z Wiecznego Miasta– Rzymu, gdzie w tym czasie przebywał kolega kursowy ks. Jarosława – ks. Michał Styczyński, nasz drugi wikariusz, który udał się tam wraz z naszymi parafianami na kanonizację Jana XXIII i Jana Pawła II.

Święto ks. Jarosława zaznaczyło się obecnością licznych gości pielgrzymujących w stronę jego mieszkania przez najbliższy tydzień. Był to niewątpliwie wyraz sympatii i szacunku względem księdza Szpolorowskiego. Wśród rozmaitych wizyt imieninowych na szczególną uwagę zasługuję wizyta dwóch kapłanów z Konina: ks. prał. Wojciecha Kochańskiego, wikariusza biskupiego na rejon koniński i proboszcza parafii św. Maksymiliana w Koninie oraz ks. kan. Zenona Karduszewskiego, który właśnie w parafii św. Maksymiliana przeżywa swoją emeryturę. W tym miejscu nie można pominąć faktu, że w 1988 roku ks. kan. Karduszewski był proboszczem parafii św. Wojciech BM w Sieradzu-Męce. To właśnie tam w tym czasie, pod czujnym okiem proboszcza miejsca, pierwsze szlify w swej posłudze duszpasterskiej zdobywał nasz Proboszcz – ks. prał. Marian Bronikowski. Wizyta bogata była we wspomnienia z tamtego okresu. Stała się również dobrą okazją ku temu, by ks. Zenon nawiedził dom ks. Bronikowskiego. W czasie spotkania nie zabrakło wzruszeń potęgowanych zbliżającym się jubileuszem 50-lecia kapłaństwa Kanonika Honorowego Kapituły Sieradzkiej – ks. Zenona Karduszewskiego.

Dziękczynienie za kanonizację

 Wczoraj, tj. 27 kwietnia br., parafia Wszystkich Świętych w Sieradzu dziękowała Bogu za kanonizację dwóch papieży: Jana XXIII i Jana Pawła II. Z tej racji, że II Niedziela Wielkanocna jest jednocześnie wielkim świętem Bożego Miłosierdzia, dziękczynienie rozpoczęło się w Sieradzkiej Kolegiacie o godz. 15.00 radosnym śpiewem koronki do Bożego Miłosierdzia. Modlitwę poprowadziła, zgromadzona przed wystawionym Najświętszym Sakramentem, młodzież z parafii Wszystkich Świętych. Po odmówieniu okolicznościowej modlitwy i błogosławieństwie nastąpiło przekazanie Kanonizacyjnej Iskry Miłosierdzia. Ogień, który 16 października 2003 roku w swej prywatnej kaplicy na Watykanie zapalił Jan Paweł II, a w IV Niedzielę Wielkiego Postu Ksiądz Proboszcz przywiózł do naszej świątyni z krakowskich Łagiewnik, tego dnia dotarł również do sieradzkich domów i rodzin, by z nową mocą zapłonął  w ludzkich sercach. Płomień przekazywany był przedstawicielom poszczególnych stanów przez proboszcza parafii – ks. prał. Mariana Bronikowskiego. Na zakończenie wszyscy zgromadzeni wspólnie zaśpiewali „Barkę”, tak bliską naszemu Świętemu Rodakowi.

Kolejnym aktem wdzięczności za dar świętych papieży była uroczysta Eucharystia sprawowana o godz. 20.00. Liturgii Mszy Świętej przewodniczył Gospodarz miejsca. W wygłoszonej homilii ks. prał. Bronikowski zwrócił uwagę na doniosłość przeżywanego wydarzenia i zachęcał do tego, by radość z nim związana trwała w czasie: „Niech ta kanonizacja wyda błogosławione owoce w naszym życiu, pozostawi ślad w naszych sercach. Niech jej pamiątką będzie jakaś konkretna przemiana naszego życia”. Kaznodzieja, przywołując sylwetki obu papieży, wzywał do naśladowania ich w trosce i zabieganiu o własną świętość. Swoją homilię zakończył słowami: „Przyjaciel to ten, dzięki któremu człowiek staje się lepszy. Niewątpliwie jest nim, dla każdego z nas, zarówno Jan XXIII, jak również Jan Paweł II. Wpatrując się w ich oblicza, zastanówmy się czego mogą od nas oczekiwać nasi niebiańscy przyjaciele?”. Po błogosławieństwie wszyscy obecni mieli możliwość ucałowania relikwii św. Jana Pawła II. 

XXVIII Zlot Aktywu Turystycznego resortu spraw wewnętrznych

 W dniu 24 kwietnia br., w naszej parafii, gościli uczestnicy XXVIII Zlotu Aktywu Turystycznego resortu spraw wewnętrznych trwającego od 23 do 26 kwietnia 2014 r.  Punktem centralnym dla uczestników Zlotu jest Ośrodek Wypoczynkowy „Sportowa Osada” znajdujący się w Burzeninie przy ul. Zarzecze 12.

Organizatorami Zlotu są Koło PTTK „Sieradzki Szwędaczek” przy Komendzie Powiatowej Policji w Sieradzu, Zarząd Oddziału PTTK w Sieradzu i Komisja Turystyki w resorcie spraw wewnętrznych. 

Uczestnikami Zlotu są członkowie Komisji Turystyki, członkowie Komitetów Organizacyjnych resortowych imprez oraz delegaci z Kół PTTK działających w jednostkach organizacyjnych resortu spraw wewnętrznych.

Program Zlotu przewiduje m.in. zwiedzanie panoramy odkrywki kopalni Bełchatów, zwiedzanie muzeum św. Maksymiliana Marii Kolbego w Zduńskiej Woli, spacer po starówce Sieradza, zwiedzanie XIII-wiecznego klasztoru sióstr Urszulanek, zwiedzanie muzeum Walewskich w Tubądzinie, zwiedzanie kościoła w Siedlątkowie czy pobyt w Kompleksie Basenów Termalnych w Uniejowie.

Będąc w Sieradzu, dzięki życzliwości ks. prał. Mariana Bronikowskiego, uczestnicy Zlotu mogli podziwiać piękno sieradzkiej Kolegiaty, usłyszeć o jej historii czy dowiedzieć się wielu ciekawych informacji o jej zabytkach z ust gospodarza miejsca. Mogli również spojrzeć na Sieradz z perspektywy kolegiackiej wieży, zachwycać się budzącą się do życia bujną przyrodą w parafialnym ogrodzie czy też zobaczyć, przygotowaną przez IPN, wystawę pt. „Zbrodnia Katyńska” mieszczącą się w Domu Katolickim. 

Copyright © 2010 Parafia Wszystkich Świętych w Sieradzu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Created by simea.pl