Wydarzenia

Wojewódzki Dzień Strażaka

Dzisiaj, tj. 17 maja, druhowie strażacy z województwa łódzkiego podczas Mszy Świętej sprawowanej w Sieradzkiej Kolegiacie o godz. 11.00, uczcili swojego patrona – św. Floriana. Eucharystii przewodniczył Kapelan Strażaków Województwa Łódzkiego – ks. bryg. Henryk Betlej, który akcentując rangę wspólnej modlitwy i podkreślając doniosłość przeżywanego wydarzenia zaznaczył, że „(…) codzienne życie strażaków naznaczone jest ciężką, niebezpieczną i pełną poświęcenia służbą drugiemu człowiekowi, tak bardzo często zagrożonemu dziś przez różne kataklizmy, pożary i wypadki”.  

Homilię wygłosił ks. prał. Grzegorz Drzewiecki – Kapelan Strażaków Powiatu Sieradzkiego. W głoszonym słowie zwrócił on uwagę na cnotę, jaką jest odwaga: „Czym jest odwaga i kto to jest człowiek odważny?, Czy nie jest tak, że rozumienie tego słowa zmienia się wraz z czasami, w których żyjemy?” – pytał kaznodzieja. Ks. prał. Drzewiecki nawiązał również do sokratejskiego ujęcia cnoty, a odnosząc się do życia autora tej koncepcji, wskazał na niego, jako na człowieka niezwykle odważnego. Mówiąc zaś o patronie strażaków kaznodzieja stwierdził, że „Święty Florian, przez którego wielbimy dziś Boga, tak jak Sokrates był człowiekiem wielkiej odwagi i konsekwencji. Właśnie tym wykazują się strażacy w swoich działaniach, za co jesteśmy im ogromnie wdzięczni”.

Eucharystię koncelebrowali gospodarz miejsca – ks. prał. Marian Bronikowski oraz  księża kapelani: ks. Grzegorz Drzewiecki – Kapelan Powiatu Sieradzkiego, ks. Leszek Druch – Kapelan Powiatu Bełchatowskiego, ks. Piotr Kalisiak – Kapelan Powiatu Kutnowskiego, ks. Adam Stańdo – Kapelan Powiatu Łódź-Wschód, ks. Kazimierz Wawrzyniak – Kapelan Powiatu Wieruszowskiego. We Mszy Świętej uczestniczyli strażacy Państwowych i Ochotniczych Straży Pożarnych z województwa łódzkiego na czele z komendantami i pocztami sztandarowymi, przedstawiciele władz województwa, parlamentarzyści, władze samorządowe ziemi sieradzkiej na czele z prezydentem miasta – p. Jackiem Walczakiem, dyrektorzy i przedstawiciele policji, wojska lasów państwowych i kominiarzy.

Dziękując za wspólną modlitwę, ks. Betlej powiedział: „Gościnna Kolegiata Sieradzka z jej Kustoszem i tutejszym Proboszczem – ks. Marianem Bronikowskim przyjęła dziś w swoje progi Rycerzy św. Floriana… Niech on, nasz patron, wyprasza nam wszystkim potrzebne łaski, zdrowie, siłę i hart ducha, abyśmy mogli na co dzień realizować nasze strażackie zawołanie – Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”.

Warto dodać, że druhowie strażacy przygotowali liturgię słowa oraz zaangażowali się w asystę liturgiczną. Przygotowali również procesję z darami. Na zakończenie wszyscy wspólnie odśpiewali hymn „Boże coś Polskę…”. Druga część strażackich uroczystość odbyła się w Teatrze Miejskim.

 

 

 

Montaż nowego krzyża

Dzisiaj, tj. 17 maja, od wczesnych godzin rannych rozpoczęto szereg prac związanych z montażem nowego krzyża przy naszej Kolegiacie. Poprzedni krzyż, będący upamiętnieniem misji świętych, jakie Sieradz przeżywał po wojnie w 1946 roku, zniszczony przez ząb czasu, znacznie się pochylił i mógł zagrażać bezpieczeństwu, co potwierdziły przeprowadzone badania techniczne.

Nowy krzyż, podobnie, jak poprzedni, co potwierdza zapis w kronice parafialnej z tamtego okresu, został ufundowany przez leśników z „Nadleśnictwa Złoczew”. Szereg prac związanych z obróbką ofiarowanego dębu, odnalezionego 2 kwietnia 2014 roku, przez p. Marka Dominiaka wykonano w tartaku p. Leszka Krawczyka. Projekt nowego krzyża opracował p. mgr inż. Robert Deka, a projekt konstrukcji – p. mgr inż. Roman Kałuża. Prace stolarskie zostały wykonane w zakładzie stolarskim w Podłężycach przez p. Dominika Łyczkowskiego i p. Jacka Łyczkowskiego. Podest pod krzyża i wszystkie prace związane z jego przygotowaniem wykonała sieradzka firma „Grafit”. Nad całością prac czuwał proboszcz parafii Wszystkich Świętych w Sieradzu – ks. prał. Marian Bronikowski.

Nowy krzyż ma nawiązywać swoim kształtem, jak zaznacza w swej decyzji Wojewódzki Konserwator Zabytków Delegatury w Sieradzu – p. Elżbieta Bąbka-Horbacz, do krzyża istniejącego w tym miejscu na początku XX wieku, zadokumentowanego na fotografii z 1918 roku, znajdującej się w zasobie archiwum urzędu.

Krzyż ten, w roku kanonizacji Świętego Jana Pawła II, dla uczczenia rocznicy jego urodzin i obecności w parafii symboli Światowych Dni Młodzieży poświęci, w najbliższą niedzielę, czyli 18 maja, J.E. ks. bp Wiesław Alojzy Mering.

Prace porządkowe na placu świątynnym

16 maja br., z udziałem strażaków odbyły się prace porządkowe na placu przy Kolegiacie, przed wielkimi uroczystościami związanym z przybyciem do naszej parafii Symboli Światowych Dni Młodzieży: Krzyża oraz Ikony "Salus Populi Romani", które Pasterz naszej diecezji określił mianem swoistych relikwii św. Jana Pawła II.

Fatalna pogoda nie przestraszyła druhów strażaków, którzy z ogromnym zapałem i młodzieńczym entuzjazmem, mimo padającego deszczu i silnie wiejącego wiatru, robili wszystko, co w ich mocy, by plac świątynnym był, jak najlepiej przygotowany.

Wielką zasługę w tym szlachetnym dziele ma p. Damian Lewandowski oraz pomagający od kilku już dni - p. Zbigniew Miśkiewicz. Za okazaną pomoc i wsparcie z serca dziękujemy - Bóg zapłać!

W oczekiwaniu na Krzyż Światowych Dni Młodzieży...

 Z inicjatywy wikariusza biskupiego na rejon sieradzki – ks. prał. Mariana Bronikowskiego, 15 maja br., przy parafii Wszystkich Świętych w Sieradzu, odbyło się spotkanie kapłanów z rejonu sieradzkiego z Koordynatorem Światowych Dni Młodzieży dla diecezji włocławskiej – ks. prał. kanclerzem Arturem Niemirą. Celem spotkania było omówienia peregrynacji symboli ŚDM rozpoczynającej się 18 maja br.

Na początku spotkania ks. Kanclerz, przedstawiając teologię peregrynacji krzyża ŚDM, zwrócił szczególną uwagę na jej główne cele i podstawowe założenia: „W tym niezwykłym wydarzeniu chodzi przede wszystkim o to, aby gromadząc się wokół krzyża zwracać nasze spojrzenie ku Jezusowi. Trzeba zatem zatroszczyć się o to, aby spotkanie z krzyżem, prowadziło do wewnętrznego spotkania w wierze z Tym, który umarł za nas na krzyżu, dla nas zmartwychwstał i żyje, i aby to spotkanie pociągało nas wszystkich do zawierzenia Mu całego naszego życia. Jest to dla nas także okazja do zamanifestowania naszej wiary i dania jej świadectwa, zwłaszcza teraz, kiedy tak dotkliwie atakuje się Kościół i głosi się bluźniercze hasła nawołujące do zdjęcia Polski z krzyża”.

Podczas spotkania Dekanalni Duszpasterze Młodzieży zdali sprawozdanie z tego, jak aktualnie wyglądają przygotowania do peregrynacji krzyża i samych Światowych Dni Młodzieży w poszczególnych dekanatach. W czasie dyskusji księża dziekani i księża proboszczowie przedstawiali propozycje i programy przyjęcia symboli ŚDM przez poszczególne parafie oraz konfrontowali je na forum z Koordynatorem. Wśród wielu pomysłów pojawiły się czuwania prowadzone przez młodzież, montaże słowno-muzyczne, okolicznościowe nabożeństwa, koncerty czy specjalnie przygotowywane katechezy.

Ksiądz Kanclerz słuchając poszczególnych wypowiedzi zwrócił uwagę na to, że ideą peregrynacji jest wyjście z krzyżem do młodzieży. To krzyż ma niejako poszukiwać młodych ludzi, wyjść do nich i im naprzeciw, dlatego też nie należy ograniczać peregrynacji tylko do jednego miejsca, sprowadzania jej do zamknięcia krzyża w kościołach. Zaapelował również o to, żeby do głębi przejąć się tym wydarzeniem i wykorzystać je duszpastersko na wskroś kreatywnie: „Nie chodzi o to, żeby Światowe Dni Młodzieży jakoś przeżyć i jak najszybciej o nich zapomnieć. To wydarzenie ma być iskrą zapalającą młodzież w wierze, ale i samych duszpasterzy do pracy, do formowania serc i sumień młodych ludzi, do duchowego towarzyszenia im na drodze ku Chrystusowi”.

Spotkanie odbyło się w bardzo przyjaznej atmosferze. Niewątpliwie było ono wyrazem głębokiego przejęcia się peregrynacją symboli ŚDM przez kapłanów rejonu sieradzkiego. Było dowodem na to, że sama peregrynacja, jak i duszpasterstwo młodzieży nie jest sprawą nikomu obojętną i wszyscy dokładają starań na miarę swoich możliwości, by ten czas przeżyć jak najlepiej i jak najowocniej. Debata zakończyło się konferencją prasową z udziałem lokalnych mediów.

Peregrynacja Symboli ŚDM po Diecezji Włocławskiej rozpocznie się w najbliższą niedzielę, w parafii Wszystkich Świętych, w dniu 94 rocznicy św. Jana Pawła II, o godz. 15.00 nabożeństwem czuwania. O godz. 15.30 J.E. ks. bp Wiesław Alojzy Mering powita, a następnie  wprowadzi krzyż i ikonę do sieradzkiej kolegiaty, po czym o godz. 16.00, będzie przewodniczył uroczystej Mszy Świętej z udziałem kapłanów z rejonu sieradzkiego. Po Eucharystii, Pasterz diecezji dokona poświęcenia nowego krzyża misyjnego ufundowanego przez Nadleśnictwo Złoczew i otwarcia, w Domu Katolickim, okolicznościowej wystawy malarskiej Małgorzaty Waliszewskiej-Kaniewskiej, zadedykowanej Janowi Pawłowi II. O godz. 19.00 odbędzie się premiera „Tryptyku Rzymskiego” w opracowaniu Fryderyka Stankiewicza z udziałem artystów z warszawskiego i wrocławskiego teatru. Po Mszy Świętej o godz. 20.30, rozpocznie się adoracja krzyża przygotowana przez młodzież z rejonu sieradzkiego, z możliwością skorzystania z sakramentu spowiedzi św. Czuwanie zakończy Eucharystia koncelebrowana przez kapłanów z dekanatu sieradzkiego I o godz. 24.00. W poniedziałek, tj. 19 maja, krzyż na wzór 14 stacji drogi krzyżowej odwiedzi takie miejsca, jak klasztor sióstr urszulanek, sieradzkie szkoły, szpital, więzienie i jednostkę wojskową, po czym dotrze do parafii NSJ, gdzie o 18.00 będzie sprawowana Eucharystia, po której w pieszej pielgrzymce zostanie odprowadzony do granic miasta i przekazany zostanie do dekanatu zduńskowolskiego. 

Wykład p. dr Urszuli Krupy

 13 maja 2014 r., o godz. 19.00, w Bibliotece parafialnej im. Jana Pawła II w Sieradzu odbyło się spotkanie z p. Urszulą Krupą. Spotkanie poświęcone było zagadnieniom związanym z medycznymi aspektami ideologii gender. Pani Krupa jest politykiem, lekarzem anestezjologiem, nauczycielem akademickim, dziennikarką, posłanką na Sejm IV kadencji, od 2004 deputowaną do Parlamentu Europejskiego.

Swoje wystąpienie p. Krupa rozpoczęła od nawiązania do zwycięstwa Conchity Wurst w Eurowizji 2014. Mówiąc o zaburzeniach identyfikacji płciowej odniosła się do teorii neutralności płciowej, wg której człowiek staje się kobietą lub mężczyzną w oparciu o wychowanie. Twórcą teorii był psycholog i seksuolog Money. Jego teoria szybko upadła po tym, jak udało się bardziej poznać tajniki ludzkiego mózgu (są różnice w mózgu kobiety i mężczyzny odpowiadające za tożsamość płciową). Na podstawienie badań utworzono pojęcie „dymorfizmu płciowego”, a więc kształtowania się ok. 4 roku życia ośrodków mózgowych związanych z tożsamością płciową. Dr Krupa mówiła również o traumie związanej z operacją transwestytów, a w dalszej kolejności podała przyczyny zaburzeń transseksualnych. Jej zdaniem są nimi: leczenie hormonalne ( hormony podawane matce w ostatnim okresie ciąży i pierwszych latach życia jej dziecka, antykoncepcja, utrzymywanie ciąży zagrożonej) oraz niewłaściwe wychowanie będące następstwem patologii rodzinnej, psychicznej nieobecności ojca czy feministycznych tendencji kobiet. Pani Urszula Krupa, w swoim wystąpieniu, wykazała również niedorzeczność standardów edukacji seksualnej w Europie. Na koniec zaprezentowała niezwykle interesującą broszurę, opracowaną przez ks. Sławomira Kostrzewę, Teresę Drapińską oraz Monikę i Piotra Zawadzkich, pod tytułem: „Brońmy dzieci i młodzież przed demoralizacją”. Broszura podejmuje takie zagadnienia, jak np. ideologia gender, materializm, konsumpcjonizm czy okultyzm.

Gender to ideologia, która usiłuje sprowadzić człowieka do prymitywnych instynktów. Gender nie interesuje ludzka dusza, rozum, wola. Sprowadza człowieka do jego seksualności. Odrzuca racjonalne i naukowe podejście do kwestii płciowości. Promuje homoseksualizm, dewiacje seksualne, pornografię, domaga się praw dla „mniejszości seksualnych”, aborcji, in vitro, wspiera przemysł antykoncepcyjny, edukację seksualną przedszkolaków, skrajne ruchy feministyczne.      

Spotkanie z p. Witoldem Waszczykowskim

 Ponad 80 osób uczestniczyło w spotkaniu z p. Witoldem Waszczykowskim – polskim historykiem, dyplomatą, byłym wiceministrem spraw zagranicznych, który w latach 2008-2010 był zastępcą szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Spotkanie odbyło się 12 maja br., w Domu Katolickim, pod hasłem: „Sytuacja międzynarodowa Polski a wydarzenia na Ukrainie”. Rozpoczęło się o godz. 19.00. Otworzył je Wiceprezydent Miasta Sieradza – p. Rafał Matysiak.

Swoje wystąpienie p. Waszczykowski rozpoczął od ukazania znaczenia zbliżających się wyborów do Europarlamentu, a następnie mówiąc o modelu funkcjonowania państwa pod względem gospodarczym oraz o Unii Europejskiej i roli Polski w Europie i świecie dokonał porównania, pod tym właśnie kątem,  programu Prawa i Sprawiedliwości z Platformą Obywatelską.

Mówiąc o sytuacji na Ukrainie, były Minister Spraw Zagranicznych powiedział, że to co się tam aktualnie dzieje nie jest niczym nowym. Akcja przeciw Ukrainie była przygotowywana już od 2004 roku. Chodzi tam przede wszystkim o to, żeby nie dopuścić do sytuacji, w której Ukraina mogłaby stać się państwem demokratycznym. Byłoby to bowiem sprzeczne z głoszoną tezą o niemożliwości powstania państw demokratycznych na terenach byłego ZSRR. Demokratyczna Ukraina stałaby się w pewnym sensie zagrożeniem dla Rosji.

Dla Polski zaś, niebezpiecznym zjawiskiem jest sąsiadowanie z obszarem niedemokratycznym, niestabilnym, nieprzewidywalnym, dlatego lepiej dla nas i dla naszego kraju byłoby gdyby na Ukrainie zapanowała demokracja.

W obliczu takiej sytuacji Europa, ale także cały świat winni wesprzeć Ukrainę. Chodzi tu o pomoc warunkową, poprzez przeprowadzenie tam reform, takich jak: stworzenie struktury antykorupcyjnej, wprowadzenie normalnej służby podatkowej, czy reforma wymiaru sprawiedliwości. Aby doszło jednak do transformacji na Ukrainie świat powinien wywrzeć presję na Rosji. Znaczącym instrumentem ku temu jest chociażby odsunięcie jej od prestiżowych instytucji. Pan Waszczykowski podsumował swoją wypowiedź w słowach: „Póki jeszcze można, trzeba zatrzymać agresję środkami pokojowymi, gospodarczymi. Nie można dopuścić do konfliktu zbrojnego. Lepiej i łatwiej chronić teraz Polskę niż później ją odwojowywać”.

W czasie spotkania zapytano byłego Ministra o bezpieczeństwo energetyczne Polski, o budżet MSZ, czy o możliwość koalicji PO z PiS-em. Największe zainteresowanie wywołało pytanie o rosyjskie zasoby na terenie Polski. Pan Waszczykowski odpowiedział: „Prawdą jest, że Rosja posiada swoje zasoby w naszym kraju w postaci chociażby nieruchomości, z których nie zamierza zrezygnować. Przykładem mogą być niektóre kamienice w Warszawie”.

Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem, o czym świadczy chociażby liczba słuchaczy, którzy zgromadzili się w Domu Katolickim. Całość zakończyła się ok. 21.30.   

Copyright © 2010 Parafia Wszystkich Świętych w Sieradzu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Created by simea.pl