Wydarzenia

I DIECEZJALNE FORUM MŁODYCH W BRDOWIE

10 maja 2014 roku Sanktuarium Matki Bożej Zwycięskiej w Brdowie wypełniło się młodymi ludźmi, którzy wraz ze swoimi duszpasterzami przybyli na I Forum Młodych Diecezji Włocławskiej. Nasz dekanat reprezentował dekanalny duszpasterz młodzieży ks. Michał Styczyński wraz z liderami młodzieży dekanatu sieradzkiego I: Martą Stachowiak i Patrycją Szałek z Charłupii Małej oraz Dominiką Oganiaczyk i Moniką Olejniczak z parafii Wszystkich Świętych. Spotkaniu przewodniczył kanclerz Kurii Biskupiej oraz Diecezjalny Koordynator Światowych Dni Młodzieży ks. Prałat Artur Niemira.

W pierwszej części spotkania po przywitaniu i podziękowaniu za obecność wszystkim duszpasterzom dekanalnym wraz z młodzieżą ks. Niemira wyraził wielką nadzieję w związku z dobrym przygotowaniem się na Światowe Dni Młodzieży. Nie chodzi w nim bowiem jedynie  – podkreślał ks. Prałat – o przejęcie się logistyczną stroną całego wydarzenia, ale chodzi przede wszystkim o duchową szansę dla wszystkich  młodych naszej diecezji, którzy już teraz, przez regularne spotkania formacyjne w grupach parafialnych i dekanalnych stworzą prawdziwe wspólnoty życia z Bogiem i wzrastania w wierze. Nie ma przecież takiej parafii, w której nie byłoby młodzieży. Diecezjalny Koordynator zwrócił się z serdeczną prośbą do wszystkich obecnych kapłanów o wrażliwość w kwestii formowania młodych ludzi.

Następnie zabrał głos diecezjalny duszpasterz młodzieży ks. Przemysław Pilarski, który podzielił się refleksją w związku z XI Krajowego Forum Duszpasterstwa Młodzieży w Zabawie. Podkreślał, jak ważne jest w przygotowaniu do Światowych Dni Młodzieży etap poprzedzający to wydarzenie oraz to wszystko, co będzie się działo po spotkaniu młodych z całego świata w Krakowie w 2016 roku.

Kolejnym głosem w dopołudniowym panelu było wystąpienie rejonowego duszpasterza młodzieży ks. Marcina Sadownika. Obejrzeliśmy przygotowany przez niego film z ostatnich Światowy Dni Młodzieży w Rio de Janeiro, w którym dane nam było usłyszeć w roli prezentera naszego wikariusza, również obecnego w tym czasie w Rio, ks. Jarosława Szpolorowskiego. Ks. Marcin wskazał na konieczność tworzenia w parafii grup i wspólnot, które pozwolą młodym ludziom zbliżyć się do Chrystusa oraz przeżywać swoją wiarę we wspólnocie. Mogliśmy wysłuchać również krótkich świadectw młodych ludzi, którzy już uczestniczyli i będą uczestniczyć w wielu programach formacyjnych proponowanych przez różne parafie (pielgrzymki, grupy oazowe).

Na zakończenie tej części spotkania zaprezentowali się Martyna Cybulska oraz Piotr Ardanowski - przedstawiciele naszej diecezji obecni w Rzymie podczas przekazania Krzyża Światowych Dni Młodzieży i Ikony Matki Bożej młodzieży polskiej przez młodzież brazylijską. Piotr podkreślił, iż mamy być autentyczni w wyznawaniu swojej wiary, jesteśmy zaproszeni do świadectwa. Kościół jest taki, jacy są ludzi tworzący go, i właśnie jako taki ma poznawać Chrystusa.

Po krótkiej przerwie na kawę i „coś słodkiego” dekanalni duszpasterze wraz z Diecezjalnym Koordynatorem Światowych Dni Młodzieży poruszali w wewnętrznym gronie istotne kwestie związane z programem formacyjnym do Światowych Dni Młodzieży, podczas gdy młodzi wielbili Pana Boga w brdowskim sanktuarium podczas koncertu, któremu przewodniczył zespół muzyczny z Kościelca. 

W południe pod przewodnictwem ks. Prałata Artura Niemiry została odprawiona uroczysta koncelebrowana Msza Święta zakończona specjalnym błogosławieństwem skierowanym do przedstawicieli młodzieży wszystkich dekanatów, którzy następnie wraz ze swoimi duszpasterzami odbierali przygotowane na tę okazję dyplomy – zaproszenia do aktywnego przygotowania się do Tygodnia Misyjnego oraz XXXI Światowych Dni Młodzieży w 2016 roku w Krakowie.

Ostatnim akcentem Diecezjalnego Forum Młodych był wspólny obiad spożywany w sympatycznej atmosferze i wzajemnej życzliwości. 

Sakrament Bierzmowania w naszej parafii...

 09 maja br., podczas uroczystej Mszy Świętej sprawowanej o godz. 16.00, w naszej świątyni parafialnej, udzielany był sakrament bierzmowania. Przyjęło go 110 młodych ludzi. Szafarzem sakramentu był J.E ks. bp Stanisław Gębicki.

Na progu Eucharystii Ksiądz Biskup został powitany przez Gospodarza miejsca – ks. prał. Mariana Bronikowskiego. W dalszej kolejności przedstawiciele rodziców, zwracając uwagę na to, że to rodzina jest pierwszym miejscem poznania Boga i wzrostu wiary, poprosili Księdza Biskupa o udzielnie ich dzieciom sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej.

Na pytanie Biskupa Pomocniczego: „Droga młodzieży, powiedzcie przed zgromadzonym tu Kościołem, jakich łask oczekujecie od Boga w tym sakramencie?”, młodzi jednogłośnie odpowiedzieli: „Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad”.

Swoją homilię Biskup Gębicki oparł o tekst z Ewangelii wg św. Jana: J 14, 15-17. Kaznodzieja przypomniał wszystkim zgromadzonym słowa Jezusa: „Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania”, i do tego zachęcał – by iść przez życie drogą Bożych przykazań.  Wzywał również do tego, by nie bać się sięgać do nauczania Chrystusa, do Pisma Świętego. „Z tą Księgą trzeba się zaprzyjaźnić. Niech Ewangelia będzie kompasem wiodącym nas po ścieżkach codzienności” – mówił Biskup. Nawiązując do przeżywanej 27 kwietnia br. kanonizacji, Ksiądz Biskup wskazał na Jana Pawła II, jako na wielkiego przyjaciela ludzi młodych. To dzięki umiłowaniu Pisma Świętego był on Pasterzem zdecydowanym i konkretnym w swej posłudze w epoce ciągłej zmienności i powszechnego przyzwolenia na zło. Wspominając pogrzeb naszego Wielkiego Rodaka Pasterz zwrócił uwagę na to, że Ewangeliarz spoczywający na jego trumnie kartkowany był z wielką mocą, jak gdyby ktoś szukał tam jakiegoś konkretnego fragmentu i zachęcał, by w taki właśnie sposób i z taką mocą wędrować po stronach tej wyjątkowej Księgi. Na koniec, Biskup Gębicki nawiązał do peregrynacji Krzyża Światowych Dni Młodzieży po Diecezji Włocławskiej, która rozpocznie się 18 maja tego roku właśnie w parafii Wszystkich Świętych w Sieradzu i zachęcał by ci, którzy dziś umocnią się w wierze poprzez przyjęcie sakramentu bierzmowania w sposób szczególny zaangażowali się w to dzieło.

Apel Księdza Biskupa znalazł swoje potwierdzenie w głosie przedstawicieli młodzieży pod koniec liturgii. Wyrażając radość z powodu przyjęcia sakramentu chrześcijańskiej dojrzałości zwrócili oni uwagę na to, że wydarzenia związane z wędrówką Krzyża ŚDM po naszej diecezji będą dla nich okazją do prawdziwego świadectwa: „Przed nami jeszcze wiele życiowych wyborów i sytuacji, które będą wymagały od nas jasnego opowiedzenia się za Chrystusem. Będziemy potrzebować  wielkiej duchowej mobilizacji, aby zawsze pozostać wiernymi świadkami Jego krzyża. Dlatego dziękujemy Ci, Drogi nasz Pasterzu, za to, że na tej życiowej drodze udzieliłeś nam sakramentu, który przyjęty z wiarą uzdalnia człowieka do mężnego jej wyznawania”.

Na zakończenie, wyrazy wdzięczności pod adresem J.E. ks. bpa Stanisława Gębickiego, księży z dekanatu i okolic oraz wszystkich zaangażowanych w przygotowanie tej uroczystości wyraził Proboszcz parafii – ks. Bronikowski.

Przed udzieleniem błogosławieństwa Ksiądz Biskup pobłogosławił pamiątkowe krzyże, które zostaną wręczone młodzieży na Eucharystii Młodych w pierwszy piatek miesiąca czerwca o godz. 20.00.

Liturgię ubogacał parafialny zespół muzyczny pod kierunkiem ks. Michała Styczyńskiego. Za przygotowanie młodzieży do przyjęcia sakramentu bierzmowania odpowiadał ks. Jarosław Szpolorowski. Spotkania z młodzieżą rozpoczęły się w październiku minionego roku i w większości były prowadzone pod kątem przygotowań do Światowych Dni Młodzieży, które będziemy przeżywać w 2016 roku.  

Msza Święta w intencji strażaków

 04 maja przypada wspomnienie świętego Floriana – patrona strażaków.  W bieżącym roku Eucharystię w intencji wszystkich druhów strażaków z naszego miasta i okolic sprawowaliśmy w niedzielę o godz. 11.30. Przewodniczył jej ks. Michał Styczyński. Mszę Świętą koncelebrowali ks. Jarosław Szpolorowski i ks. Piotr Patyk. W uroczystej liturgii uczestniczył Prezydent Miasta Sieradza – p. Jacek Walczak wraz z małżonką, Dyrektor Zakładu Karnego w Sieradzu – p. ppłk Grzegorz Królikowski oraz poczty sztandarowe Ochotniczych Straży Pożarnych z Sieradza i okolic.

W wygłoszonej homilii ks. Styczyński nawiązał do życia św. Floriana akcentując jego odwagę w służbie Bogu i drugiemu człowiekowi. Dziękując strażakom za ich trud i poświęcenie wskazał, jak cenna jest dla każdego i każdej z nas ich posługa. Wszystkich zgromadzonych kaznodzieja zachęcał do gorliwej modlitwy w ich intencji. To dla nas oni – strażacy każdego dnia narażają swoje życie. W swojej homilii ks. Michał zacytował również hymn strażaków pt. „Rycerze Floriana”: Gdy trzeba – czuwamy po nocach: czy łuna na niebie nie wschodzi. W ulewach i rwących potokach – Walczymy z żywiołem powodzi. Bo wszędzie gdzie życie i mienie człowieka gotowy potargać na strzępy los zły – Śpieszymy z pomocą – bo nie ma co zwlekać. Rycerze Floriana – to my! Strażacy – druhowie i z miasta i wsi czuwają, by człowiek bezpiecznie mógł żyć.

Na piękno liturgii i jej podniosły charakter duży wpływ miała strażacka orkiestra dęta. Strażacy w czasie liturgii wykonali takie utwory, jak: „Wesoły nam dzień dziś nastał…”, „Zwycięzca śmierci”, „Bądźże pozdrowiona…” czy „Chwalcie łąki umajone…”. Wszystkim obecnym dziękujemy za wspólną modlitwę! 

Uroczystość NMP Królowej Polski

 03 maja br., przeżywaliśmy uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Eucharystii sprawowanej w naszej świątyni o godz. 10.00, w intencji Ojczyzny, przewodniczył proboszcz parafii – ks. prał. Marian Bronikowski. Mszę Świętą koncelebrował kapelan 15 Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia – ks. ppłk Krzysztof Pietrzniak. 

W liturgii udział wzięli, oprócz licznie zgromadzonych parafian, władze miasta na czele z prezydentem – p. Jackiem Walczakiem, parlamentarzyści, przedstawiciele starostwa i gminy Sieradz, żołnierze, druhowie strażacy, harcerze oraz poczty sztandarowe ze szkół oraz miejscowych instytucji i organizacji.

W wygłoszonej homilii ks. prał Bronikowski zwrócił się z pokorną prośbą do Królowej Polski, o to żeby Polska była Polską, a każdy Polak Polakiem. Kaznodzieja odnosił się do twórczości Cypriana Kamila Norwida. Wzywał do troski o dziedzictwo narodowe oraz apelował o poszanowanie narodowej tożsamości: „słowa takie jak: Ojczyzna, patriotyzm wywołują mdłości u cieszących się niestety coraz większą popularnością, zatruwających nas swym trującym jadem, niczym starodawny wąż - współczesnych mediów. Nie możemy na to pozwolić!” Z ogromnym przejęciem pytał: „Jaką wartość ma dziś dla nas Polaków bohaterskie zawołanie: Bóg, Honor, Ojczyzna? Z jakim szacunkiem odnosimy się do ziemi zroszonej krwią i potem naszych dziadów i pradziadów? Bardziej niż zwykle potrzeba nam dzisiaj Reytanów, Wyszyńskich, Hlondów, którzy z odwagą zawołają: Non possumus!”,
a odnosząc się do nauczania Jana Pawła II, ks. Bronikowski zachęcał do tego, by oklaski towarzyszące kanonizacji przerodziły się w konkretne czyny. Homilia została nagrodzona gromkimi brawami.

Liturgię słowa przygotowali w tym dniu harcerze. Eucharystię ubogacała oprawa muzyczna, którą zapewniła dęta orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej w Sieradzu. 

Z PIELGRZYMKĄ U ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II

27 kwietnia 2014 roku. Tej daty nigdy nie zapomnimy. Będzie nam zawsze przypominała o Wielkim Świętym. Pamięć o naszym Świętym Janie Pawle II będzie zapewne towarzyszyła wszystkim pielgrzymom, którzy w dniu kanonizacji znaleźli się w samym centrum uroczystości ku czci Nowych Świętych. Wśród nich byli również pielgrzymi z Sieradza.

Zanim dotarliśmy do Rzymu odwiedziliśmy Święty Dom w Loreto. To pierwsze sanktuarium o znaczeniu międzynarodowe poświęcone Najświętszej Maryi Pannie, które przez wiele wieków było prawdziwym sercem Maryjnym chrześcijaństwa.

Po wizycie w Loreto udaliśmy się na krótki nocleg, aby ok. 3.3o wyjechać na uroczystości kanonizacyjne. W Rzymie wypełnionym pielgrzymami przeżywaliśmy z wielkim wzruszeniem Eucharystię, której przewodniczył papież Franciszek ogłaszając Świętymi Jana XXIII i Jana Pawła II. Świadomość szczególnej bliskości miejsca kanonizacji dawała nam powód do wyjątkowej radości. W godzinach popołudniowych odwiedziliśmy bazylikę Św. Pawła za Murami. Tam też wraz z dwoma grupami pielgrzymów sprawowaliśmy naszą Eucharystię dziękczynienia za kanonizację Nowych Świętych.

Następnego dnia wraz z całym Episkopatem Polski, z władzami naszego państwa oraz wiernymi z różnych stron świata uczestniczyliśmy we Mszy Świętej dziękczynnej za kanonizację Jana Pawła II na Placu Świętego Piotra. Wsłuchiwaliśmy się w słowa wypowiadane przez kard. Comastriego, który podkreślił, iż znaleźliśmy się na tej wyjątkowej uroczystości, aby „przejąć dziedzictwo odważnej wiary Jana Pawła II”. Kardynał przypomniał siłę wiary papieża Polaka, jego szczere zaufanie Maryi oraz miłość do każdego człowieka.

Po uroczystościach dziękczynnych podziwialiśmy piękny Rzym z jego zabytkami, a ostatnie chwile w Wiecznym Mieście spędziliśmy spacerując szlakiem rzymskich fontann.

Zasłużony odpoczynek w pięknym hotelu w okolicach Rzymu (Rocca di Papa) przygotował nas na kolejny etap naszego pielgrzymowania. Z samego rana wyruszyliśmy do św. Antoniego Padewskiego, gdzie upraszaliśmy potrzebne łaski, pamiętając szczególnie o naszych rodzinach. Z Padwy udaliśmy się do Wenecji, aby poznawać bogatą historię tego miejsca oraz podziwiać przepiękne zabytki. Wielkie wrażenie pozostawiła w nas bazylika św. Marka, patrona Wenecji oraz niesamowite budowle położone na weneckich wyspach. Podziwialiśmy również umiejętności, wiedzę oraz komunikatywny przekaz naszej przewodniczki Alessi Ferrari Bravo, która wspaniale porozumiewała się z nami mówiąc bezbłędnie po polsku (co w większości przypadków
u Włochów wydaje się niemożliwe).

“Nieodżałowany Papież, którego Bóg obdarzył wielorakimi darami ludzkimi i duchowymi, przechodził próbę ogniową trudów apostolskich i choroby, coraz bardziej jawił się jako «skała» w wierze. Kto miał sposobność obcować z nim blisko, mógł niemal namacalnie stwierdzić, jak szczera i niezłomna była jego wiara, która jeśli wywierała wrażenie na kręgu współpracowników, niewątpliwie miała — w czasie jego długiego pontyfikatu — wielki dobroczynny wpływ na cały Kościół, zwłaszcza w ostatnich miesiącach i dniach jego życia. Była to wiara świadoma, mocna i autentyczna, wolna od lęków i kompromisów”. To świadectwo papieża Benedykta XVI przytoczone przez kardynała Comastriego podczas dziękczynnej Eucharystii za dar kanonizacji Jana Pawła II jest dla nas, sieradzkich pielgrzymów, zaproszeniem i zobowiązaniem do umacniania wiary i dzielenia się ją w naszej codzienności. 

PLURIMOS ANNOS!

 W dniu, kiedy Kościół w swej liturgii wspomina świętego Marka Ewangelistę, to jest 25 kwietnia, swoje imieniny obchodzi nasz wikariusz – ks. Jarosław Szpolorowski, posługujący w parafii Wszystkich Świętych w Sieradzu od roku 2012. Wcześniej, ks. Jarosław swoją posługę kapłańską sprawował w parafii św. Maksymiliana w Koninie.

W tym szczególnym dniu otaczaliśmy go naszymi serdecznymi modlitwami. Warto dodać, że modlitwy w imieniu dostojnego Solenizanta płynęły ku niebu także z Wiecznego Miasta– Rzymu, gdzie w tym czasie przebywał kolega kursowy ks. Jarosława – ks. Michał Styczyński, nasz drugi wikariusz, który udał się tam wraz z naszymi parafianami na kanonizację Jana XXIII i Jana Pawła II.

Święto ks. Jarosława zaznaczyło się obecnością licznych gości pielgrzymujących w stronę jego mieszkania przez najbliższy tydzień. Był to niewątpliwie wyraz sympatii i szacunku względem księdza Szpolorowskiego. Wśród rozmaitych wizyt imieninowych na szczególną uwagę zasługuję wizyta dwóch kapłanów z Konina: ks. prał. Wojciecha Kochańskiego, wikariusza biskupiego na rejon koniński i proboszcza parafii św. Maksymiliana w Koninie oraz ks. kan. Zenona Karduszewskiego, który właśnie w parafii św. Maksymiliana przeżywa swoją emeryturę. W tym miejscu nie można pominąć faktu, że w 1988 roku ks. kan. Karduszewski był proboszczem parafii św. Wojciech BM w Sieradzu-Męce. To właśnie tam w tym czasie, pod czujnym okiem proboszcza miejsca, pierwsze szlify w swej posłudze duszpasterskiej zdobywał nasz Proboszcz – ks. prał. Marian Bronikowski. Wizyta bogata była we wspomnienia z tamtego okresu. Stała się również dobrą okazją ku temu, by ks. Zenon nawiedził dom ks. Bronikowskiego. W czasie spotkania nie zabrakło wzruszeń potęgowanych zbliżającym się jubileuszem 50-lecia kapłaństwa Kanonika Honorowego Kapituły Sieradzkiej – ks. Zenona Karduszewskiego.

Copyright © 2010 Parafia Wszystkich Świętych w Sieradzu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Created by simea.pl