Wydarzenia

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa Pana

 19 czerwca br., przeżywaliśmy Boże Ciało - Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa Pana. Eucharystii sprawowanej o godz. 10.00, w naszej świątyni parafialnej, przewodniczył Kapelan 15 Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia – ks. ppłk Krzysztof Pietrzniak. Po Mszy Świętej procesja eucharystyczna wyruszyła tradycyjnie do czterech ołtarzy. Pierwszy z nich został przygotowany na sieradzkim Rynku, drugi na placu teatralnym przy klasztorze sióstr urszulanek – tam homilię wygłosił proboszcz parafii Wszystkich Świętych w Sieradzu – ks. prał. Marian Bronikowski, trzeci na ulicy Warckiej i czwarty przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Jagiellończyka. Błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem przy sieradzkiej kolegiacie, wszystkim zebranym, udzielił ks. Krzysztof Pietrzniak. Po błogosławieństwie Gospodarz miejsca – ks. prał. Bronikowski, wyraził swoją wdzięczność za zaangażowanie w przygotowanie tak pięknej uroczystości i za złożone świadectwo wiary. Uroczystość uświetniła strażacka orkiestra dęta, chór parafialny, a także obecność ks. Zygmunta Majdzińskiego - kapelana sióstr urszulanek oraz ks. Leona Baszczyńskiego, przeżywającego w Sieradzu swoją emeryturę. 

ODPUST KAPITULNY DUCHA ŚWIĘTEGO

 Święto Matki Kościoła to dla Sieradza szczególny dzień. Tego dnia, zgodnie  z tradycją, Kapituła Kolegiaty Sieradzkiej świętuje swój doroczny odpust ku czci Ducha Świętego. W bieżącym roku miało to miejsce 09 czerwca. Uroczystej liturgii sprawowanej na cmentarzu parafialnym o godz. 17.00, z udziałem członków sieradzkiej kapituły, księży dziekanów, proboszczów, wikariuszy i sióstr zakonnych z rejonu sieradzkiego oraz przedstawicieli władz miasta, pracowników Instytutu Pamięci Narodowej i licznie zgromadzonych wiernych, przewodniczył Pasterz Kościoła Włocławskiego – J. E. ks. bp Wiesław Alojzy Mering.

Pierwsza część tegorocznej uroczystości odpustowej została w większości przygotowana przez Biuro Edukacji Publicznej Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi oraz Zarząd Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Sieradzu.  O godz. 14.30 w Domu Katolickim rozpoczął się wykład dra Tomasza Domańskiego, pracownika Delegatury w Kielcach Oddziału IPN w Krakowie pt. „Proces biskupa kieleckiego Czesława Kaczmarka i jego współpracowników”. Pan dr Domański przypomniał, że Kościół katolicki w Polsce w okresie stalinowskim doznał wielu krzywd i represji ze strony totalitarnego państwa. Szczególnie bolesna okazała się sprawa biskupa kieleckiego Czesława Kaczmarka, która pociągnęła za sobą liczne aresztowania i procesy świeckich i duchownych, a w tym gronie nazaretanki s. Izabeli Machowskiej. „To w jej osobie, jak w soczewce zogniskowały się tragiczne, a jednocześnie charakterystyczne dla tej epoki koleje losu wielu Polaków – aresztowanie, uwięzienie na Mokotowie, brutalne śledztwo prowadzone przez funkcjonariuszy Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, sfingowany proces, wyrok i więzienie, szykany ze strony bezpieki, kolejne batalie o możliwość wyjścia na wolność i wreszcie, na fali popaździernikowej odwilży, umorzenie postępowania sądowego z braku dowodów winy” – mówił dr Tomasz Domański. Następnie głos zabrał Dyrektor Oddziału IPN w Gdańsku – dr hab. Mirosław Golon, po czym nastąpiło otwarcie okolicznościowej wystawy plenerowej pt. „Więzienne lata Prymasa Stefana Wyszyńskiego 1953-1956”, zainstalowanej na placu kolegiackim, a będącej uczczeniem 55. rocznicy obecności Prymasa Tysiąclecia w Sieradzu, goszczącego u swojego wychowawcy seminaryjnego – ks. inf. Apolinarego Leśniewskiego, w związku z obchodzonym wówczas odpustem ku czci Ducha Świętego.

Podczas otwarcia wystawy został odczytany list Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu – dra Łukasza Kamińskiego, nie mogącego osobiście uczestniczyć w uroczystościach. Prezes IPN-u pisze w nim m.in., że „Do roli symbolu niezłomnej postawy w tamtych czasach, wierności w służbie Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie urosła postawa Stefana Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia. Wybitnego Polaka, który w krytycznej sytuacji pozostał wierny zasadom Ewangelii i lojalności wobec powierzonych swej opiece wiernych. Zapłacił za to wielką cenę – kilkuletniego, bezprawnego pozbawienia wolności, i niemożności sprawowania funkcji kościelnych, co pośrednio uderzało w całą wspólnotę katolicką w Polsce (…). Stał się on symbolem prześladowań komunistycznych i represji wobec Kościoła. Swoją postawą rozpoczął on także długą polską drogę do wolności…”.

O godz. 17.00, na cmentarzu parafialnym, gdzie znajduje się drewniany kościół Ducha Świętego, będący wotum rycerstwa chorągwi sieradzkiej po zwycięskiej bitwie pod Grunwaldem, rozpoczęła się uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem Pasterza diecezji. W wygłoszonej homilii Ksiądz Biskup, odwołując się do fragmentu z Ewangelii wg św. Jana  opisującego cud na weselu w Kanie Galilejskiej, przypomniał, że człowiek wbrew temu, co się dzisiaj głosi, wbrew proponowanym nam ideologiom, do prawidłowego rozwoju potrzebuje miłości obojga rodziców: matki i ojca. Nie możemy pozwolić, by drwiono z nas katolików i z naszej wiary! Nie możemy pozwolić, by drwiono z Kościoła, historii i kultury! Nie możemy pozwolić, by zabito w nas naszą czcigodną tradycję! W obliczu takiej sytuacji nie możemy pozostawać obojętni. Idźmy za głosem wielkich Polaków: Jana Pawła II, kard. Wyszyńskiego, ks. Popiełuszki. Ich ideały muszą być w naszej codzienności. Gdy ich zabraknie staniemy się naprawdę biedni” – mówił biskup Mering. Pasterz diecezji  włocławskiej, w wygłoszonym słowie, kilkakrotnie nawiązywał do osoby Prymasa Tysiąclecia, któremu poświęcona jest wystawa przygotowana przez IPN. Nawiązał do organizowanych przez niego obchodów 1000-lecia chrztu Polski, dającego jej chrześcijańskie korzenie i wprowadzającego ją do chrześcijańskiej Europy, czy jego ślubów jasnogórskich. Przypominając uwięzienie kard. Wyszyńskiego ksiądz Biskup powiedział, że „(…) również i dzisiaj próbuje się zamknąć usta biskupom. Metody za bardzo się nie zmieniły. Musimy bronić Kościoła! Wiele ideałów kard. Wyszyńskiego nie zostało jeszcze zrealizowanych, dlatego ze wszystkich sił, musimy się starać kontynuować jego myśl i tak, jak on być posłuszni Jezusowi – Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”.

Na koniec, proboszcz parafii Wszystkich Świętych w Sieradzu – ks. prał. Marian Bronikowski, na ręce Biskupa Meringa, podziękował wszystkim obecnym: „Twoja obecność Księże Biskupie, Twój entuzjazm i wołanie do swoich kapłanów za św. Janem Pawłem II – Odwagi! Nie lękajcie się! – staje się zachętą do dorównywania kroku Biskupowi, który ukochał Kościół włocławski, a w tym Kościele widzi Sieradz i z miłością zawsze o nim mówi”.

Po zakończonej Mszy Świętej wszyscy, w procesji eucharystycznej z Najświętszym Sakramentem, niesionym na przemian przez członków Kapituły Kolegiaty Sieradzkiej, udali się do Kolegiaty. Tam ks. bp Wiesław A. Mering udzielił wszystkim pasterskiego błogosławieństwa. Obchody tegorocznej uroczystości odpustowej zakończyły się zasłonięciem obrazu Księżnej Sieradzkiej przy dźwiękach intrady. 

W IMIĘ SYNA - LEDNICA 2014

 Lednica to WYBÓR CHRYSTYSA. Wybór, który kształtuje, ale jednocześnie zobowiązuje. Jest to nasza odpowiedź na Bożą inicjatywę miłości.

Wspólnota młodzieży z parafii Wszystkich Świętych w Sieradzu wraz z młodymi z Sanktuarium Matki Bożej Charłupskiej wybrała się na Pola Lednickie, by po raz kolejny potwierdzić swój WYBÓR CHRYSTSA. Na Lednicę pielgrzymowało 96 osób, w tym 50 osób z parafii kolegiackiej.

Wyruszyliśmy rozradowani wraz z naszym duszpasterzem ks. Michałem Styczyńskim oraz ks. Przemysławem Pilarskim 7 czerwca 2014 roku, z samego rana. W godzinach południowych dotarliśmy do celu.

W tym roku Lednica ukończyła 18 lat, jest więc już pełnoletnia. Wraz z 70 tys. Młodych pielgrzymów z całej Polski tworzyliśmy prawdziwą wspólnotę zgromadzoną w Duchu Bożym. Na początku naszego spotkania jednaliśmy się z naszym Ojcem w sakramencie pokuty. Homilię podczas nabożeństwa pokutnego wygłosił ks. abp Konrad Krajewski, jałmużnik papieski. Zapraszał nas nie tylko do wyznawania grzechów, ale przede wszystkim do szczerego przyznania się do naszych win. Pola Lednickie stały się przez 3 godziny wielkim konfesjonałem, miejscem powrotu do miłosiernego Ojca.

Po przystąpieniu do sakramentu pokuty mogliśmy uwielbiać Boga i wyznawać Bogu, szczególnie wspólnym radosnym śpiewem, iż nasze oczekiwania na Pana nigdy nie ustanie. Na Lednicy śpiewamy razem! – co często podkreśla o. Jan Góra, inicjator tego wydarzenia – Nie ma tutaj koncertów ani występów. Wynika to z szacunku do ludzi, którzy do nas przybywają – wszyscy są śpiewakami, wszyscy są tancerzami, wszyscy są aktorami.

Otrzymaliśmy wszyscy list od Pana Boga, Biblię, która została symbolicznie przyniesiona z samego nieba przez spadochroniarza, który stał się wyjątkowym listonoszem w to sobotnie popołudnie. Słuchaliśmy też poruszających słów bpa Dajaczka, który przybliżał nam sens i znaczenie wyznania naszej wiary.

Następnie wniesiono na Pola Lednickie Krzyż i Ikonę Światowych Dni Młodych. Dla nas był to szczególny czas, z racji przypominania sobie ważnych momentów z powitania Krzyża i Ikony w naszej sieradzkiej kolegiacie. Mogliśmy po raz kolejny adorować Chrystusa w znaku Jego obecności, który pielgrzymuje przez świat.

O godzinie 19.3o rozpoczęła się uroczysta liturgia sprawowana pod przewodnictwem nowego prymasa Polski, który objął nowe zadania w południe tego samego dnia. Abp Wojciech Polak serdecznie przywitał wszystkich zgromadzonych wyrażając swoją wielką radość z kolejnego spotkania na Lednicy, w których też wcześniej regularnie brał udział. Homilię wygłosił bp Grzegorz Ryś, który ukazywał nam prawdziwe oblicze synostwa odnosząc się do znanej wszystkim przypowieści o marnotrawnym synu. Prawdziwy syn nie jest niewolnikiem ani tym, który trwoni majątek ojca. Prawdziwy syn ufa Ojcu, jest odpowiedzialny i radosny z tego, że jest w cieniu Ojca. Na zakończenie kaznodzieja zwrócił się do Ducha Świętego z prośbą o dar rozpoznawania woli Ojca i trwania w Jego świętej obecności.

Wyznając naszą wiarę w Syna Bożego odkrywaliśmy również nasze synostwo wobec Boga. Wieczorem w adoracji Jezusa każdy indywidualnie mógł uczyć się od Jezusa co znaczy być synem. Jak zawsze na zakończenie, przeszliśmy przez Rybę, aby odnowić swój wybór Chrystusa jako Pana i Zbawiciela na każdy dzień życia.

Lednica jest szczególnym doświadczeniem bliskości Boga i drugiego człowieka. Napełnieni łaską Pana pragniemy przekazywać w swoich rodzinach, w naszej parafii i wszędzie tam, gdzie się znajdziemy radosną nowinę o Bożej obecności, o Jego miłości i przebaczeniu. Chcemy być świadkami Jezusa !!!

 Panie Jezu Chryste!

Ciebie wybieram jako mojego Pana

I za Apostołem Piotrem powtarzam:

Ty jesteś Chrystus!

Boga Syn! Zbawiciel!

Tobie oddaję moją przeszłość!        

Dzień dzisiejszy i przyszłość

Oraz całą moją wieczność.

Ty jesteś Prawdą!

Ty jesteś Drogą

Moim Życiem i moją Miłością!

Teraz i na wieki. Amen!

10. rocznica ślubu Moniki i Krzysztofa

 Rocznicę ślubu można przeżywać na tysiąc różnych sposobów. Monika  i Krzysztof, dwoje młodych ludzi, postanowiło swoją 10. rocznicę ślubu, przypadającą 05 czerwca br., świętować składając wizytę swojemu dawnemu wychowawcy i duszpasterzowi z Kłocka, a dzisiaj proboszczowi parafii Wszystkich Świętych w Sieradzu – ks. prał. Marianowi Bronikowskiemu.

Ten piękny gest wywołał wiele wzruszeń. Spotkaniu towarzyszyły rozmaite wspomnienia, a wśród nich te ze wspólnych wyjazdów na Lednicę czy nocy spędzanych w kościele przy opracowywaniu kolejnych sztuk teatralnych. Tę wyjątkową atmosferę ubogaciła swoją obecnością p. Irena Zalc, która zapragnęła podzielić się artykułem swojej córki, opublikowanym w kwartalniku „Na sieradzkich szlakach”,  a dotyczącym jej męża – dra Jana Zalca, wybitnego i bardzo cenionego sieradzkiego lekarza.  Pani Zalc, przy tej okazji podzieliła się również z tymi młodymi ludźmi swym bogatym doświadczeniem życiowym.

Monika i Krzysztof urzekają swoją spontanicznością i dobrem, które czuje się od nich na odległość. Mają dwie córki. Jedna z nich ma 3 lata, a druga 10. Na co dzień wspierają się i są dla siebie inspiracją. On jest kierowcą, a ona zajmuje się wychowaniem dzieci. Jakiś czas temu postanowili wybudować sobie dom. By zmniejszyć koszty przedsięwzięcia Krzysztof zatrudnił się w zakładzie murarskim, po to by nauczyć się posługiwać kielnią i większą prac mógł wykonywać samodzielnie. Monika zaś, będąc w stanie błogosławionym nauczyła się robić zbrojenia, by pomagać swojemu mężowi. Z ich twarzy nie znika uśmiech. Siły do zmagania się z przeciwnościami losu czerpią z wiary. Krzysztof udając się w trasę codziennie rano słucha w radiu Mszy Świętej. Monika nie wyobraża sobie niedzieli bez Eucharystii, którą starają się przeżywać razem. W czasie spotkania Monika wyznała, że gdyby Krzysiek nie chodził do kościoła to nie miałby u niej najmniejszych szans.  

By nadać tej wyjątkowej rocznicy właściwego charakteru Jubilaci, w godzinie Apelu jasnogórskiego, posadzili drzewo w parafialnym ogrodzie. Życzymy im, by Chrystus Pan każdego dnia wspierał ich swoimi łaskami! 

Montaż wystawy plenerowej

 05 czerwca br., we wczesnych godzinach rannych, na placu kolegiackim montowana była wystawa plenerowa pt. „Więzienne lata Prymasa Stefana Wyszyńskiego 1953-1956”, która powstała przy współudziale Biura Edukacji Publicznej IPN w Łodzi i  Zarządu Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Sieradzu.

Jej prezentacja jest związana z 55. rocznicą nawiedzenia Sieradza przez Prymasa Tysiąclecia, w związku z wizytą, jaką kard. Wyszyński składał swojemu seminaryjnemu wychowawcy – ks. inf. Apolinaremu Leśniewskiemu. Wystawa przywieziona została specjalnym samochodem z Bydgoszczy. Montowało ja kilku mężczyzn pod czujnym okiem naszego Księdza Proboszcza. Jest bardzo ciekawa i budzi ogromne zainteresowanie. Pierwszym zwiedzającym był pan organista – Sławomir Cieślak, który w celu zapoznania się z nią, odważył się na moment opuścić biuro parafialne.

Wszystkich chętnych i zainteresowanych tą tematyką serdecznie zapraszamy do zwiedzania wystawy!

Odpust Kapitulny Ducha Świętego - zapowiedź

9 czerwca bieżącego roku przeżywać będziemy Odpust Kapitulny Ducha Świętego w Sieradzu. Program uroczystości jest następujący:

  • 14.30-15.30 - wykład dra Tomasza Domańskiego pt. "Proces biskupa kieleckiego Czesława Kaczmarka i jego współpracowników"
  • 15.35-15.45 - wystąpienie dra hab. Mirosława Golona
  • 15.45-16.15 - otwarcie wystawy pt.: "Więzienne lata Prymasa Stefana Wyszyńskiego 1953-1956"
  • 17.00 - uroczysta liturgia Mszy św. pod przewodnictwem J.E. Ks. Biskupa Ordynariusza Wiesława Alojzego Meringa w kościele Ducha Świętego (na cmentarzu)
Copyright © 2010 Parafia Wszystkich Świętych w Sieradzu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Created by simea.pl