Wydarzenia

PLURIMOS ANNOS!

 W dniu, kiedy Kościół w swej liturgii wspomina świętego Marka Ewangelistę, to jest 25 kwietnia, swoje imieniny obchodzi nasz wikariusz – ks. Jarosław Szpolorowski, posługujący w parafii Wszystkich Świętych w Sieradzu od roku 2012. Wcześniej, ks. Jarosław swoją posługę kapłańską sprawował w parafii św. Maksymiliana w Koninie.

W tym szczególnym dniu otaczaliśmy go naszymi serdecznymi modlitwami. Warto dodać, że modlitwy w imieniu dostojnego Solenizanta płynęły ku niebu także z Wiecznego Miasta– Rzymu, gdzie w tym czasie przebywał kolega kursowy ks. Jarosława – ks. Michał Styczyński, nasz drugi wikariusz, który udał się tam wraz z naszymi parafianami na kanonizację Jana XXIII i Jana Pawła II.

Święto ks. Jarosława zaznaczyło się obecnością licznych gości pielgrzymujących w stronę jego mieszkania przez najbliższy tydzień. Był to niewątpliwie wyraz sympatii i szacunku względem księdza Szpolorowskiego. Wśród rozmaitych wizyt imieninowych na szczególną uwagę zasługuję wizyta dwóch kapłanów z Konina: ks. prał. Wojciecha Kochańskiego, wikariusza biskupiego na rejon koniński i proboszcza parafii św. Maksymiliana w Koninie oraz ks. kan. Zenona Karduszewskiego, który właśnie w parafii św. Maksymiliana przeżywa swoją emeryturę. W tym miejscu nie można pominąć faktu, że w 1988 roku ks. kan. Karduszewski był proboszczem parafii św. Wojciech BM w Sieradzu-Męce. To właśnie tam w tym czasie, pod czujnym okiem proboszcza miejsca, pierwsze szlify w swej posłudze duszpasterskiej zdobywał nasz Proboszcz – ks. prał. Marian Bronikowski. Wizyta bogata była we wspomnienia z tamtego okresu. Stała się również dobrą okazją ku temu, by ks. Zenon nawiedził dom ks. Bronikowskiego. W czasie spotkania nie zabrakło wzruszeń potęgowanych zbliżającym się jubileuszem 50-lecia kapłaństwa Kanonika Honorowego Kapituły Sieradzkiej – ks. Zenona Karduszewskiego.

Dziękczynienie za kanonizację

 Wczoraj, tj. 27 kwietnia br., parafia Wszystkich Świętych w Sieradzu dziękowała Bogu za kanonizację dwóch papieży: Jana XXIII i Jana Pawła II. Z tej racji, że II Niedziela Wielkanocna jest jednocześnie wielkim świętem Bożego Miłosierdzia, dziękczynienie rozpoczęło się w Sieradzkiej Kolegiacie o godz. 15.00 radosnym śpiewem koronki do Bożego Miłosierdzia. Modlitwę poprowadziła, zgromadzona przed wystawionym Najświętszym Sakramentem, młodzież z parafii Wszystkich Świętych. Po odmówieniu okolicznościowej modlitwy i błogosławieństwie nastąpiło przekazanie Kanonizacyjnej Iskry Miłosierdzia. Ogień, który 16 października 2003 roku w swej prywatnej kaplicy na Watykanie zapalił Jan Paweł II, a w IV Niedzielę Wielkiego Postu Ksiądz Proboszcz przywiózł do naszej świątyni z krakowskich Łagiewnik, tego dnia dotarł również do sieradzkich domów i rodzin, by z nową mocą zapłonął  w ludzkich sercach. Płomień przekazywany był przedstawicielom poszczególnych stanów przez proboszcza parafii – ks. prał. Mariana Bronikowskiego. Na zakończenie wszyscy zgromadzeni wspólnie zaśpiewali „Barkę”, tak bliską naszemu Świętemu Rodakowi.

Kolejnym aktem wdzięczności za dar świętych papieży była uroczysta Eucharystia sprawowana o godz. 20.00. Liturgii Mszy Świętej przewodniczył Gospodarz miejsca. W wygłoszonej homilii ks. prał. Bronikowski zwrócił uwagę na doniosłość przeżywanego wydarzenia i zachęcał do tego, by radość z nim związana trwała w czasie: „Niech ta kanonizacja wyda błogosławione owoce w naszym życiu, pozostawi ślad w naszych sercach. Niech jej pamiątką będzie jakaś konkretna przemiana naszego życia”. Kaznodzieja, przywołując sylwetki obu papieży, wzywał do naśladowania ich w trosce i zabieganiu o własną świętość. Swoją homilię zakończył słowami: „Przyjaciel to ten, dzięki któremu człowiek staje się lepszy. Niewątpliwie jest nim, dla każdego z nas, zarówno Jan XXIII, jak również Jan Paweł II. Wpatrując się w ich oblicza, zastanówmy się czego mogą od nas oczekiwać nasi niebiańscy przyjaciele?”. Po błogosławieństwie wszyscy obecni mieli możliwość ucałowania relikwii św. Jana Pawła II. 

XXVIII Zlot Aktywu Turystycznego resortu spraw wewnętrznych

 W dniu 24 kwietnia br., w naszej parafii, gościli uczestnicy XXVIII Zlotu Aktywu Turystycznego resortu spraw wewnętrznych trwającego od 23 do 26 kwietnia 2014 r.  Punktem centralnym dla uczestników Zlotu jest Ośrodek Wypoczynkowy „Sportowa Osada” znajdujący się w Burzeninie przy ul. Zarzecze 12.

Organizatorami Zlotu są Koło PTTK „Sieradzki Szwędaczek” przy Komendzie Powiatowej Policji w Sieradzu, Zarząd Oddziału PTTK w Sieradzu i Komisja Turystyki w resorcie spraw wewnętrznych. 

Uczestnikami Zlotu są członkowie Komisji Turystyki, członkowie Komitetów Organizacyjnych resortowych imprez oraz delegaci z Kół PTTK działających w jednostkach organizacyjnych resortu spraw wewnętrznych.

Program Zlotu przewiduje m.in. zwiedzanie panoramy odkrywki kopalni Bełchatów, zwiedzanie muzeum św. Maksymiliana Marii Kolbego w Zduńskiej Woli, spacer po starówce Sieradza, zwiedzanie XIII-wiecznego klasztoru sióstr Urszulanek, zwiedzanie muzeum Walewskich w Tubądzinie, zwiedzanie kościoła w Siedlątkowie czy pobyt w Kompleksie Basenów Termalnych w Uniejowie.

Będąc w Sieradzu, dzięki życzliwości ks. prał. Mariana Bronikowskiego, uczestnicy Zlotu mogli podziwiać piękno sieradzkiej Kolegiaty, usłyszeć o jej historii czy dowiedzieć się wielu ciekawych informacji o jej zabytkach z ust gospodarza miejsca. Mogli również spojrzeć na Sieradz z perspektywy kolegiackiej wieży, zachwycać się budzącą się do życia bujną przyrodą w parafialnym ogrodzie czy też zobaczyć, przygotowaną przez IPN, wystawę pt. „Zbrodnia Katyńska” mieszczącą się w Domu Katolickim. 

CHRISTUS SURREXIT! ALLELUJA!

 Uroczysta celebracja Wigilii Paschalnej, w naszej parafii rozpoczęła się w tym roku o godz. 20.00, zgodnie z przepisami liturgicznymi – liturgią światła. Orędzie Paschalne zaśpiewał ks. Michał Styczyński. W liturgii słowa wierni usłyszeli wszystkie przeznaczone na tę noc czytania. Czytania i psalmy responsoryjne wykonali przedstawiciele wspólnot parafialnych. Radosne „Alleluja” zwiastował, zgromadzonym na liturgii, kleryk II roku Włocławskiego Seminarium Duchownego – Piotr Hutnik. Homilię zaś wygłosił ks. Jarosław Szpolorowski. Kaznodzieja wskazał na paschalną radość, jaka winna towarzyszyć tej szczególnej nocy. W wygłoszonym słowie nawiązał do osoby Jana Pawła II oraz jego encykliki – Fides et ratio: „Wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy”.

Po błogosławieństwie wody nastąpiło odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych, a w dalszej kolejności liturgia eucharystyczna zapoczątkowana procesją z darami niesionymi do ołtarza przez parafian. Przed błogosławieństwem proboszcz parafii – ks. prał. Marian Bronikowski złożył wszystkim świąteczne życzenia oraz wyraził swoją wdzięczność za trud włożony w przygotowanie całego Triduum Paschalnego. Wśród koncelebransów obecny był ks. kan. Piotr Sierzchała, nasz rodak.

Procesja rezurekcyjna odbyła się w niedzielę, tj. 20 kwietnia o godz. 6.00. Wśród licznie zgromadzonych wiernych swoją obecność, w sposób szczególny zaznaczyła orkiestra strażacka, która zadbała o piękną oprawę muzyczną, a także asysta i dzieci sypiące kwiaty przed Najświętszym Sakramentem w strojach sieradzkich.  

WIELKI PIĄTEK

 18 kwietnia br., o godz. 18.00 rozpoczęliśmy celebrację wielkopiątkowej liturgii Męki Pańskiej w naszej świątyni. Przewodniczył jej ks. prał. Marian Bronikowski. Homilię w tym dniu wygłosił ks. Michał Styczyński, nasz wikariusz. Kaznodzieja mówił o tajemnicy krzyża w życiu człowieka. Zwrócił uwagę na wymowę ciszy, która towarzyszy nam w tych dniach. Odniósł się także do swoich doświadczeń związanych z pełnieniem posługi kapelana więzienia. Modlitwę powszechną zaśpiewał w tym roku nasz kleryk - Piotr Hutnik.

Po liturgii słowa, zgodnie z obrzędami liturgii Męki Pańskiej, Ksiądz Proboszcz poprowadził adorację krzyża, obrzęd Komunii św., a następnie procesję do grobu Pańskiego. Krzyż, jak był używany w czasie tegorocznej liturgii Wielkiego Piątku jest wierna kopią krzyża znajdującego się w kaplicy Świętego Krzyża znajdującego się w podziemiach kościoła Matki Bożej Częstochowskiej na terenie sanktuarium licheńskiego. Widnieje na nim 13 śladów po kulach. Historia tego krzyża jest następująca: Podczas II wojny światowej w kościele św. Doroty w Licheniu hitlerowcy urządzili szkołę dla chłopców z Hitlerjugend. Młodych Niemców zaprawiano – w okrucieństwie. Kiedy w lipcu 1944 roku chłopcy zaczęli się skarżyć swojej wychowawczyni Bercie Bauer, że w kościele „coś ich straszy” wymierzyła ona z pistoletu i strzeliła do krucyfiksu. „Gdyby Bóg istniał, powinien natychmiast mnie ukarać” – powiedziała. Kilka godzin później, kiedy jechała na stację kolejową do Konina, przelatujący samolot – prawdopodobnie niemiecki, ostrzelał jej wóz. Berta Bauer zginęła na miejscu. Kule trafiły ją dokładnie w te same miejsca na ciele, w których znajdują się otwory po kulach na krucyfiksie. 

Po ucałowaniu krzyża wierni mogli zabrać z sobą, na pamiątkę tej liturgii, listki z drzewa oliwnego, które zostały sprowadzone do naszej parafii, dzięki staraniom Księdza Proboszcza, z Ogrodu Getsemani.

WIELKI CZWARTEK

 Wielki Czwartek, w bieżącym roku, przypadł 17 kwietnia. O godz. 10.00 w Bazylice Katedralnej we Włocławku sprawowana była Msza Krzyżma, podczas której prezbiterzy diecezji włocławskiej zgromadzeni wokół swego biskupa – Wiesława Alojzego Meringa – odnowili swoje przyrzeczenia kapłańskie. Eucharystię wraz z biskupem pomocniczym – Stanisławem Gębickim i biskupem seniorem – Bronisławem Dembowskim koncelebrowało 270 kapłanów, w tym kapłani z naszej parafii. Podczas Eucharystii Pasterz diecezji tradycyjnie konsekrował krzyżmo i poświęcił olej chorych.

W tym dniu, we włocławskiej katedrze, odbyło się również diecezjalne spotkanie Liturgicznej Służby Ołtarza. Z dekanatu sieradzkiego I, dzięki staraniom dekanalnego duszpasterza LSO – ks. Piotra Patyka, pojechało 33 ministrantów: 14 z parafii Wszystkich Świętych, 12 z parafii Charłupia Mała, 5 z parafii NMP Królowej Polski i 2 z parafii Chojne. Wraz z ministrantami oprócz ks. Piotra autokarem, jako opiekunowie pojechali: ks. Jarosław Szpolorowski oraz ks. Przemysław Pilarski – wikariusz z Charłupi Małej.

Obchody Triduum Paschalnego rozpoczęły się w naszej parafii Mszą Wieczerzy Pańskiej sprawowaną o godz. 18.00. Celebracji przewodniczył proboszcz parafii – ks. prał. Marian Bronikowski. Eucharystię koncelebrowali: ks. Marek Musielak, nasz rodak oraz księża wikariusze. Homilię wygłosił najmłodszy z kapłanów – ks. Piotr Patyk. Kaznodzieja mówiąc o tym, że nie jest łatwo być dzisiaj księdzem zachęcał do modlitwy o powołania i świętość kapłanów: „Możemy narzekać na tego czy innego księdza, ale pamiętajmy, że mamy takich kapłanów, jakich sobie wymodlimy”. W homilii odniósł się do książki pt. „Dar i Tajemnica” – Jana Pawła II oraz do wypowiedzi Benedykta XVI z spotkania z polskim duchowieństwem w archikatedrze św. Jana w Warszawie  z 2006 r. Swoją homilię ks. Piotr zakończył słowami ks. Jana Twardowskiego: „Własnego kapłaństwa się boję, własnego kapłaństwa się lękam i przed kapłaństwem w proch padam, i przed kapłaństwem klękam”.

Następnie, wspominając wydarzenia Wieczernika, Ksiądz proboszcz obmył nogi dwunastu mężczyznom. Na zakończenie liturgii przedstawiciele parafii złożyli życzenia i wręczyli kwiaty kapłanom. Po Mszy Świętej Najświętszy Sakrament przeniesiony został do kaplicy adoracji, tzw. „Ciemnicy”, gdzie wierni trwać będą na modlitwie aż do wielkopiątkowej Liturgii Męki Pańskiej.

Bardzo przykrym doświadczeniem tego wieczoru był pożar dawnej synagogi znajdującej się w pobliżu parafialnego ogrodu przy ulicy Wodnej. Akcja gaszenia pożaru rozpoczęła się ok. 22.00 przystąpiło 11 zastępów straży pożarnej. Strażacy bardzo dzielnie walczyli z ogniem, który rozprzestrzenił się na 390 metrach kwadratowych. Ogień udało się ugasić dopiero ok. 4.00.

Copyright © 2010 Parafia Wszystkich Świętych w Sieradzu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Created by simea.pl