Wydarzenia

Sobotni rajd rowerowy

 W sobotę – 31 maja br., w Święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, o godz. 10.00, odbył się rajd rowery z Sieradza do Charłupi Małej. Organizatorami wyprawy byli nasi dwaj księża wikariusze: ks. Michał Styczyński i ks. Piotr Patyk. Wśród 13 uczestników znalazło się sześć dziewcząt z parafialnego zespołu muzycznego i siedmiu ministrantów. Po sprawdzeniu stanu technicznego rowerów oraz błogosławieństwie proboszcza parafii – ks. prał. Mariana Bronikowskiego i naszego gościa – ks. Mirosława Mejznera, młodzież wraz z duszpasterzami, z ogromnym entuzjazmem i radością, wyruszyła w „daleką” trasę.

Jako pierwszy wyruszył ks. Michał, w specjalne do tego przygotowanej „żółtej kamizelce odblaskowej”. Ks. Michał, choć starszy ciałem, to jednak wciąż młody duchem, narzucał właściwe tempo i zapewniał wszystkim bezpieczeństwo, skrupulatnie przestrzegając przepisów ruchu drogowego. Tak uformowaną kolumnę zamykał ks. Piotr, niestrudzenie dotrzymując towarzystwa tym, którym kondycja (może nie tyle gorsza, co na pewno inna, bo nowocześniejsza od tej XX-wiecznej, jaką reprezentowali jadący na przedzie) nie pozwalając wieść prymu, skłaniała do pokornej jazdy na tyłach eskapady.

Po przybyciu do Charłupi Małej wszyscy zostali powitani przez Diecezjalnego Duszpasterza Młodzieży – ks. Przemysława Pilarskiego, tamtejszego wikariusza i zaproszeni do wspólnej modlitwy w świątyni parafialnej Po półgodzinnej adoracji przed Najświętszym Sakramentem i odprawieniu nabożeństwa majowego, ks. Przemysław opowiedział historię charłupskiego sanktuarium i pokazał jego najciekawsze zabytki. Następnie rozpoczęło się wspólne grillowanie. Wszystkim uczestnikom towarzyszył dobry humor i szeroki uśmiech na twarzy. Zwieńczeniem wyjazdu była jednomyślność, co do kolejnych tego typu wypraw. Nasze serdeczne podziękowania kierujemy pod adresem tych wszystkich, dzięki którym ten rajd rowerowy był możliwy, a nade wszystko, za tak życzliwe przyjęcie, dziękujemy kapłanom i młodzieży z Charłupi Małej. 

Pożegnanie Symboli ŚDM we Włocławku

 W piątek – 30 maja br., ks. Michał Styczyński z młodzieżą i ks. Piotr z ministrantami udali się do Katedry we Włocławku, by tam uczestniczyć w pożegnaniu Symboli Światowych Dni Młodzieży na Eucharystii sprawowanej o godz. 18.30 pod przewodnictwem Pasterza diecezji – ks. bpa Wiesława Alojzego Meringa. Warto przypomnieć, że peregrynacja Krzyża i Ikony „Salus Populi Romani” po diecezji włocławskiej rozpoczęła się 18 maja br., w naszej parafii.

Obecność księży biskupów Stanisława Gębickiego i Bronisława Dembowskiego wraz z wieloma prezbiterami z całej diecezji podkreślała szczególnie uroczysty charakter uroczystości. W te wyjątkowe a zarazem bardzo ważne dla diecezji chwile wpisany został moment udzielenia przez Pasterza Diecezji posługi lektoratu 41 ministrantom z całej diecezji, a wśród nich dwóm z naszej parafii: Andrzejowi Tępowskiemu i Marcinowi Langnerowi.

Podczas Eucharystii homilię wygłosił ks. prał. dr Dariusz Kaliński – proboszcz Bazyliki Mniejszej w Zduńskiej Woli. Po homilii miał miejsce obrzęd ustanowienia lektorów. Nad przygotowaniem, organizacją i formacją czuwał ks. Łukasz Matuszak – diecezjalny duszpasterz służby liturgicznej. Następnie w wielobarwnej procesji młodzi Włocławka przynieśli „kulę ziemską”, flagi Brazylii i Polski oraz dwa wizerunki Matki Bożej: z Guadalupe i z Jasnej Góry. Było to symbolicznym nawiązaniem do światowego wymiaru Dni Młodzieży, ku którym się przygotowujemy oraz symbolicznym pomostem pomiędzy Brazylią i Polską – krajami goszczącymi ostatni i przyszły ŚDM.

Po liturgii eucharystycznej miało miejsce świadectwo Piotra Ardanowskiego – jednego z reprezentantów diecezji włocławskiej, który był w Rzymie z delegacją polskiej młodzieży po Krzyż ŚDM. Dzielił się, czym było dla niego przekazanie Krzyża i ikony dla Polski, w tym i dla diecezji włocławskiej 13 kwietnia tego roku. Wydarzenie to miało miejsce na Placu św. Piotra w Rzymie, podczas Mszy św. pod przewodnictwem Ojca Świętego Franciszka. „Byłem dumny, że w biało-czerwonej koszulce mogłem stać tam, jako reprezentant Polski. Myślałem wtedy, ile pracy jest przed nami. Zastanawiałem się, jaki jest sens Światowych Dni Młodzieży, co myśleć o tym wydarzeniu. Jednocześnie czułem ogromną radość” – mówił Piotr.

Po świadectwie grupa młodzieży przed Krzyżem ŚDM i Ikoną „Salus Populi Romani” dokonała aktu duchowego przyjęcia Symboli ŚDM i zawierzenia siebie oraz przygotowań do ŚDM 2016 Panu Jezusowi i Matce Bożej.

Na zakończenie spotkania bp Mering dziękował tym wszystkim, którzy przyczynili się do owoców, całego przejścia Krzyża przez diecezję. Na szczególną uwagę zasługuje południe diecezji, a więc ziemia sieradzka i parafia Wszystkich Świętych, która niewątpliwie spisała się na medal. Swoją wdzięczność Pasterz diecezji wyraził względem  ks. kanclerza Artura Niemiry, diecezjalnego koordynatora ŚDM, który podjął się trudu opracowania całej logistyki spotkań z Symbolami ŚDM. Bp Mering wyraził również radość z ustanowienia nowych lektorów dla diecezji włocławskiej dziękując jednocześnie ks. Łukaszowi Matuszakowi za przygotowanie kandydatów do tej posługi.

Po błogosławieństwie młodzież w katedrze wykonała Flashmob dla papieża Franciszka. Wielu korzystało jeszcze z okazji, by osobiście pomodlić się i dotknąć Krzyża, który udaje się w dalszą pielgrzymkę w poszukiwaniu człowieka.

Trzeba tutaj koniecznie dodać, że w tym dniu, naszą parafię odwiedził wyjątkowy gość, którym był wybitny patrolog i długoletni redaktor naczelny czasopisma „Miejsca Święte” – ks. dr Mirosław Mejzner. W czasie nieobecności dwóch naszych księży wikariuszy to on sprawował posługę w sieradzkiej Kolegiacie, dzięki czemu nasi parafianie mogli zasmakować mądrości patrystycznej oraz czerpać z myśli i  ubogacać się wiedzą ks. Mirosława. W wygłoszonym słowie nawiązał on m.in. do postaci św. Efrema i jego zaskakującego porównania słowa Bożego do studni, która wciąż jest pełna. Z całego serca dziękujemy ks. Mirosławowi za dar jego obecność w naszej parafii. Bóg zapłać!

Ewangelizacja na rowerach...

 Wczoraj, tj. 27 maja br., po wieczornej Mszy Świętej, proboszcz parafii  – ks. prał. Marian Bronikowski oraz nasi dwaj wikariusze: ks. Jarosław Szpolorowski i ks. Piotr Patyk, w ramach tak zwanej „fantazji duszpasterskiej”, udali się rowerami do Mnichowa, by wspólnie z mieszkańcami wioski modlić się przy znajdującej się tam kaplicy. Podróż nie była wcale łatwa. Warunki atmosferyczne raczej nie były sprzyjające, jednak to nie zniechęciło kapłanów, poza ks. Michałem Styczyńskim, naszym trzecim wikariuszem, który  mając „pewną” intuicję, a ponadto swoiste doświadczenie wiekowe, tym razem postanowił dyspensować się od takiej formy duszpasterstwa.

Po przybyciu na miejsce kapłani wspólnie odśpiewali „Barkę”. Ulubiona pieśń oazowa naszego świętego Rodaka błyskawicznie, wraz z szumem delikatnie wiejącego wiatru, rozeszła się po okolicy docierając do uszu mieszkańców i poruszając ich serca.

Nieco później kapłani nawiedzali stojące przed nimi otworem domy, rozmawiali z parafianami o ich życiu codziennym i o poczynaniach naszej parafialnej wspólnoty. Mieszkańcy Mnichowa z dumą pokazywali kaplice i krzyże znajdujące się na terenie ich wioski, mówili o większych i mniejszych radościach, o swoich troskach i problemach. Każda rozmowa kończyła się modlitwą, a także ucałowaniem relikwii św. Jana Pawła II, który w tym szczególnym znaku, również wziął udział w tym Bożym rajdzie rowerowym.

Ok. godz. 20.15 rozpętała się burza. Ulewny deszcz przemoczył kapłanów i towarzyszących im Mnichowian do tego stopnia, że nie pozostała na nich nawet sucha nitka. Nikomu jednak nie zabrakło dobrego humoru, a znak ten został odczytany, jako wyjątkowe błogosławieństwo.  Nawet okolicznościowy pesymizm ks. Jarosława, który uzewnętrznił się w słowach: „Czarno to widzę i wcale nie jest to sutanna”, został dość szybko zniwelowany optymizmem i entuzjazmem naszego Księdza Proboszcza. To właśnie jego umiejętność pozytywnego spojrzenia na sytuację, nawet w tak trudnych okolicznościach i odwaga, która okazała się być znacznie większa niż u pozostałych kapłanów,  spowodowały, że mimo rozmaitych pomysłów i propozycji na drogę powrotną, księża postanowili, mimo wszystko, wrócić do Sieradza rowerami.

Majowy deszcz, z całą pewnością użyźnił ziemię, a modlitwy wznoszące się ku niebu w jego strugach pomnożyły wiarę zarówno kapłanów, jak i goszczących ich parafian. Mieszkańcom Mnichowa z całego serca dziękujemy za modlitwę, otwartość i tak życzliwe przyjęcie, a nade wszystko za radość towarzyszącą wspólnemu moknięciu pod tamtejszymi drzewami. Bóg zapłać!

DNI KRZYŻOWE

 W poniedziałek, wtorek i środę, przed Uroczystością Wniebowstąpienia Pańskiego, przypadają Dni Krzyżowe, podczas których modlimy się o dobre urodzaje oraz w intencji krajów głodujących. Ta piękna tradycja ma już ponad 1500 lat. Narodziła się we Francji. Kiedy około 450 roku kraj ten nawiedziły gwałtowne klęski żywiołowe, św. Mamert, biskup Vienne, nakazał odprawianie procesji błagalnych na trzy dni przed Wniebowstąpieniem. W 511 r. zwyczaj zatwierdzono dla całej Francji,  a z czasem przyjął się w całym Kościele.

Ze śpiewem na ustach litanii do Wszystkich Świętych w poniedziałek, tj. 26 maja br., procesja, pod przewodnictwem proboszcza parafii – ks. prał. Mariana Bronikowskiego, wyruszyła z Kolegiaty do krzyża na Rynku Praskim. Tam po odprawieniu modlitw, jakie przewiduje rytuał, homilię wygłosił ks. Michał Styczyński. Po odśpiewaniu suplikacji „Święty Boże…”, Ksiądz Proboszcz wyraził swoją wdzięczność i udzielił zgromadzonym okolicznościowego błogosławieństwa. W drodze powrotnej odśpiewana została litania loretańska do Matki Bożej, a następnie sprawowana była Eucharystia w intencji mieszkańców Rynku Praskiego.

Trzeba tutaj koniecznie dodać, że w tym dniu, w godzinach przedpołudniowych, na plebanii gościł p. Jerzy Dęga – przewodniczący NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”.  Pan Dęga przedstawił swój postulat, by rondo, jakie powstaje na trasie Sieradz – Wróblew, a które swoim obszarem obejmuje również jego pole nosiło nazwę: „Rondo Solidarności Rolników Indywidualnych”. Ta koncepcja niewątpliwie bardzo mocno wkomponowała się w obchody Dni Krzyżowych, w czasie których modlimy się także za rolników, pochylając się jednocześnie nad bojem, jaki toczą oni każdego dnia na polskich wsiach, by na naszych stołach mógł być błogosławiony i dzielony chleb.

We wtorek – 27 maja, procesja wyruszyła do krzyża na ulicy Rzeczneji Podrzecze. Tam homilię wygłosił ks. Piotr Patyk. Kaznodzieja zwrócił uwagę na trud pracy na roli i zachęcał do modlitwy w intencji tych, dzięki którym mamy co jeść. „(…) chleb powszedni, który trzymasz w dłoniach otrzymałeś dzięki łasce Boga i pracy rolnika. Nie jest on do końca twoją własnością. Ktoś bardzo ciężko pracował, abyś ty mógł nim zaspokoić swój głód. Umiej okazać wdzięczność i szacunek. Jak to najlepiej zrobić? Pamiętając o potrzebujących. Bądź dla nich dobry, dobry, jak chleb. Pomagając biednemu pomagasz samemu Chrystusowi”.

W tym dniu, po Mszy Świętej celebrowanej w intencji mieszkańców ulicy Rzecznej i Podrzecze, w Bibliotece Parafialnej odbył się wieczór autorski p. Jana Hołubowicza. Nowy tomik poezji zatytułowany „Z uwielbieniem i pokłonem” dotyczy życia naszej wspólnoty parafialnej. Wiele z prezentowanych wierszy jest owocem przemyśleń autora związanych ze sprawowanymi w naszej świątyni nabożeństwami („Droga Krzyżowa”, „Fatimska Pani”, „Święci w sieradzkiej farze”) podejmowanymi pracami („Kościelna wieża”) czy wizytą gości, takich jak np. Biskup z Nigerii („Modlitwa za Afrykę”). Wieczór autorski, pomimo niesprzyjających warunków atmosferycznych, cieszył się dość dużą frekwencją.

Dzisiaj, tj. 28 maja procesja wyruszy do trzech krzyży znajdujących się na Krakowskim Przedmieściu. Poprowadzi ją ks. prał. Bronikowski, a homilię wygłosi ks. Jarosław Szpolorowski. W intencji mieszkańców tej ulicy Eucharystia sprawowana będzie o godz. 18.00.  

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom nabożeństw związanych z Dniami Krzyżowymi. Dziękujemy za świadectwo wiary składane przez udział w procesjach i wspólną modlitwę. Mieszkańcom wyżej wymienionych ulic dziękujemy za piękne udekorowanie przydrożnych krzyży. Z niecierpliwością czekamy na słowo, jakim ubogaci nas dziś Mistrz Ceremonii Liturgicznych w naszej parafii - ks. Jarosław.

Majowy koncert na ul. Wierzbowej

Maj to miesiąc poświęcony Maryi. W tym czasie, z większą niż zwykle uwagą, wpatrujemy się w Jej matczyne oblicze. Przyglądając się ziemskiemu życiu Maryi, staramy się chociaż trochę naśladować Jej cnoty. Uczymy się pokory, cichości, cierpliwości, umiejętności niesienia pomocy drugiemu człowiekowi, tak jak chociażby Ona swej krewnej Elżbiecie, a przede wszystkim przyjmowania Bożej woli, mówienia Mu „tak” w naszej codzienności.

Charakterystycznym dla tego okresu jest nabożeństwo majowe. Słynne „majówki” – nabożeństwa, odprawiane wieczorami w kościołach, przy grotach, kapliczkach i przydrożnych figurach, na stałe wpisały się w krajobraz Polski. Jego centralną częścią jest Litania Loretańska.  Początków tego nabożeństwa należy szukać w pieśniach sławiących Maryję Pannę znanych na Wschodzie już w V w. Na Zachodzie poświęcenie majowego miesiąca Matce Bożej pojawiło się dopiero na przełomie XIII i XIV w., dzięki hiszpańskiemu królowi Alfonsowi X. W Polsce pierwsze odnotowane nabożeństwa majowe zostały wprowadzone w 1838 r. przez jezuitów w Tarnopolu. W połowie XIX w. „majówki” odprawiane już były w wielu miastach, m.in. w Warszawie w kościele Św. Krzyża, w Krakowie, Płocku, Toruniu, Nowym Sączu, Lwowie i Włocławku.

Jednym z takich wyjątkowych miejsc, gdzie kult maryjny ma silne korzenie jest kaplica w Sieradzu na ulicy Wierzbowej. Znajdująca się tam ponad stuletnia figura Matki Bożej, każdego dnia miesiąca maja, gromadzi rzesze ludzi, młodych i starszych wiekiem, modlących się Litanią Loretańska i śpiewających pieśni maryjne. Dzisiaj, tj. 22 maja, odprawiane tam nabożeństwo miało jednak wyjątkowy charakter i na pewno na długo pozostanie w pamięci mieszkańców tej ulicy. Było ono bowiem połączone z koncertem chóru „Cantate Deo”, prężnie działającym przy parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Sieradzu, którego organizatorem, dyrygentem i kierownikiem artystycznym jest niezmiennie p. Idzi Matyszczak. Na dzisiejszym koncercie, wśród chórzystów dominowali nauczyciele. Wykonali oni pieśni takie jak: „Bogurodzica”, „Maryjo, ja Twe dziecię…”, „Ave Maria”, „O sanctissima…” czy „Chwalcie łąki umajone”. Wśród wykonanych utworów, na szczególne życzenie ks. prał. Mariana Bronikowskiego, pojawiło się również słynne „Alleluja” z oratorium „Mesjasz” G. F. Haendela. Koncert zakończył się przepięknie wykonanym Akatystem ku czci Bogurodzicy.

Dziękując za zorganizowanie koncertu, ks. prał. Bronikowski nazwał miejsca podobne temu, jak to na ulicy Wierzbowej natchnionymi: „W takich wspólnotach widzi się prostą i autentycznie przeżywaną wiarę. Prostą i szczerą, jak ta u Maryi. Tu bardziej czuje się obecność Boga. Dziękuję za Wasze świadectwo! Jest ono niezmiernie ważne i potrzebne światu”. Po odśpiewaniu „Barki”, ks. Piotr Patyk, nasz wikariusz, udzielił wszystkim Bożego błogosławieństwa.  

Pielgrzymka pokutna kapłanów Diecezji Włocławskiej

W czwartek, 22 maja br., do Świnic Warckich – miejsca narodzin i chrztu świętej  Siostry Faustyny Kowalskiej, pielgrzymowali kapłani z diecezji włocławskiej, a wśród nich kapłani z naszej parafii. Pielgrzymka miała charakter pokutny. Była dniem modlitw o uświęcenie kapłanów, a także wielką prośbą o nowe i wartościowe powołani. Kapłańskiemu skupieniu towarzyszyły Symbole Światowych Dni Młodzieży: Krzyż i Ikona Salus Popoli Romani, które kapłani ponieśli na swych barkach z Głogowca – domu rodzinnego św. Faustyny do kościoła parafialnego, gdzie zostały one powitane przez Pasterza diecezji – J.E. ks. bpa Wiesława Alojzego Meringa.

Po pozdrowieniu pielgrzymów przez kustosza sanktuarium – ks. Janusza Kowalskiego, o godz. 10.15 rozpoczęło się nabożeństwo eucharystyczne, któremu przewodniczył Biskup Ordynariusz. Przed wystawionym Najświętszym Sakramentem, przy śpiewie psalmu 51, kapłani pokutowali za grzechy.

Konferencję ascetyczną wygłosił ks. prał. Mirosław Wachowski, sekretarz Nuncjatury Apostolskiej w Warszawie. Jej głównym przesłaniem było zwrócenie uwagi na tajemnicę Bożego Miłosierdzia urzeczywistniającą się przede wszystkim w sakramencie pokuty i pojednania.

O godz. 11.00 rozpoczęła się Eucharystia pod przewodnictwem ks. bpa Meringa. Mszę Świętą koncelebrowali J.E. ks. bp Stanisław Gębicki, biskup pomocniczy, J.E. ks. bp Bronisław Dembowski, biskup senior oraz ok. 300 kapłanów z diecezji włocławskiej. Homilię wygłosił ks. prał. Mirosław Wachowski. Na zakończenie Mszy Świętej zostały skierowane okolicznościowe życzenia pod adresem ks. inf. Leonarda Urbańskiego z racji jubileuszu 50-lecia pracy w Kurii Diecezjalnej Włocławskiej. Pielgrzymkę zakończył wspólny obiad w pobliskiej remizie strażackiej.

Copyright © 2010 Parafia Wszystkich Świętych w Sieradzu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Created by simea.pl