Wydarzenia

REKOLEKCJE ADWENTOWE

 „Z Jezusem Chrystusem rodzi się zawsze i odradza radość” - słowa te, zaczerpnięte  z najnowszej adhortacji papieża Franciszka – Evangelii Gaudium , stanowiły hasło, pod jakim wspólnota parafialna parafii p.w. Wszystkich Świętych w Sieradzu przeżywała tegoroczne rekolekcje adwentowe. Trwały one od 15 do 17 grudnia br., a przewodniczył im Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego – ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński.

Pierwszy dzień rekolekcji to zachęta do zadumy nad własnym życiem. Tematem przewodnim niedzielnej nauki były słowa: Zatrzymaj się! Dokąd zmierzasz? W tym kontekście bardzo wymownym był gest modlitwy oraz złożenia zniczy i kwiatów przez Księdza Rektora pod pomnikiem upamiętniającym tych, którzy zginęli w katastrofie smoleńskiej w kwietniu 2010 roku. Wśród nich był także ówczesny Rektor UKSW – ks. prof. Ryszard Rumianek.

Mówiąc o grzesznej kondycji człowieka rekolekcjonista zachęcał do nawrócenia. Przy tej okazji przywołał postać Marii Magdaleny, jako tej, która w sposób szczególny doświadczyła łaski Bożego przebaczenia.

W tym dniu, po Mszy Świętej o godz. 10.00, pod sieradzką kolegiatą zgromadzili się przedstawiciele Sieradzkiego Klubu Motocyklowego, którzy w strojach mikołajów rozdawali wszystkim uczestnikom Eucharystii cukierki.

Drugi dzień rekolekcji poświęcony był zagadnieniu wiary. Ks. prof. Dziekoński, ukazując przykład Abrahama i Hioba, zachęcał do bezgranicznego zaufania Bogu. „Niczym dziecko zasypiające w ramionach matki, taki i my winniśmy rzucić się w objęcia kochającego nas Ojca” – mówił kaznodzieja.

Miłość to temat przewodni trzeciego dnia rekolekcji. Ukazując miłość Boga do człowieka rekolekcjonista zachęcał do korzystania z sakramentu pokuty i pojednania. Na Mszy Świętej o godz. 11.00 modliliśmy się w sposób szczególny za chorych i cierpiących. Udzielany był także sakrament namaszczenia chorych. W tym dniu od samego rana naszymi modlitwami wspieraliśmy także papieża Franciszka, obchodzącego swoje  77 urodziny. Po Mszy świętej roratniej, sprawowanej o godz. 6.00,  każde dziecko otrzymało butelkę lemoniady, by w ten sposób uczcić urodziny Ojca świętego.

Ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński został przyjęty przez Sieradzan bardzo życzliwie, czemu sam dał wyraz w podziękowaniach, jakie złożył na ręce proboszcza parafii – ks. prał. Mariana Bronikowskiego. Wielu z naszych parafian prosiło Księdza Rekolekcjonistę o indywidualną rozmowę. W głoszonych naukach rekolekcyjnych każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Mądrość, serdeczność i wielka otwartość Rektora UKSW zostały nagrodzone gromkimi brawami.

32. rocznica wprowadzenia stanu wojennego

Dzisiaj, tj. 13 grudnia, przypada 32. rocznica wprowadzenia stanu wojennego. W naszej wspólnocie parafialnej pamięć ofiar tego okresu uczczono na Mszy Świętej Roratniej sprawowanej o godz. 6.00, pod przewodnictwem ks. prał. Mariana Bronikowskiego. Ofiary stanu wojennego to polegli w starciach z milicją, pobici na komisariatach, internowani, a także zapomniani. to także zmarli z powodu braku opieki medycznej, osieroceni, zwolnieni z pracy, zmuszeni do emigracji z powodów politycznych.

Każdy z uczestników porannej Eucharystii otrzymał zapaloną świecę symbolizującą pamięć o ofiarach stanu wojennego oraz solidarność z tymi, którzy wciąż muszą jeszcze walczyć o wolność i demokrację.

Przypominając wydarzenia z roku 1981, ks. prał. Bronikowski nawiązał do postaci św. Jadwigi Śląskiej, która w ramach realizowanego programu „uBoga droga. Skarby niebieskie”, dzisiaj w sposób szczególny towarzyszyła naszemu porannemu zamyśleniu. „Jej troska o dobro naszej Ojczyzny przejawiała się w sposób szczególny w okazywaniu pomocy najuboższym. Jak podaje legenda, chcąc nie odróżniać się od reszty swojego ludu oraz w imię pokory i skromności, św. Jadwiga chodziła boso. Niech jej przykład będzie dla nas wszystkich lekcją wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka” – zachęcał kaznodzieja.

Wiele wzruszeń oraz podniosły charakter, jakie towarzyszyły naszej wspólnej modlitwie, to także zasługa Jakuba Stępniaka, naszego ministranta, który w mistrzowski sposób, na trąbce, wykonał Rotę oraz nasz Hymn narodowy.

 

REKOLEKCJE ADWENTOWE - ZAPROSZENIE

Zapraszamy do wzięcia udziału w rekolekcjach adwentowych, które będą trwały od 15 do 17 grudnia br. Przewodniczył im będzie ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński, rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Skorzystajmy z tego szczególnego czasu, jaki daje nam Kościół, aby jak najlepiej przygotować się do spotkania z Jezusem Chrystusem w tajemnicy Jego narodzenia.

PROGRAM REKOLEKCJI

Przewodniczy: Ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński - Rektor UKSW

Temat: Z Jezusem Chrystusem rodzi się zawsze i odradza radość.

Niedziela - 15.12.2013r.

  7.00  Msza  św. /nauka  dla  dorosłych/

  8.30. Msza  św./nauka  dla  dorosłych/

10.00 Msza  św./nauka  dla   dorosłych/

11.30 Msza  św./nauka  dla  dzieci/

13.00  Msza  św./nauka  dla  dorosłych/

16.00 Msza św./nauka  dla  dorosłych/

18.00 Msza św./nauka  dla  dorosłych/

20.00 Msza  św./nauka  dla  młodzieży/

Poniedziałek - 16.12.2013  i  Wtorek - 17.12.2013

  6.00 Msza św./Roraty/

  9.00 Msza św./nauka  dla  dorosłych/

11.00 Msza  św./nauka dla   dorosłych/

16.00  Msza  św./ nauka  dla  dzieci/

18.00  Msza  św./nauka  dla  dorosłych/

20.00  Msza  św./nauka  dla  młodzieży/

 

Spowiedź  święta: we wtorek w godz. 8.30 – 12.00 i od  godz. 15.30
do  20.00

OMAGGIO FLOREALE PO SIERADZKU

8 grudnia bieżącego roku, w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, w parafii pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Sieradzu, zainicjowano rzymski zwyczaj składania białych kwiatów pod figurą Matki Bożej. „Omaggio floreale”, czyli hołd z kwiatów to zwyczaj, który sięga 1938 r., kiedy to papież Pius XI polecił Papieskiej Akademii Niepokalanej przygotować każdego roku 8 grudnia na Placu Hiszpańskim uroczysty akt oddania czci Maryi Niepokalanej. Tę tradycję podtrzymują kolejni papieże.

Ceremonia obdarowania Maryi kwiatami odbyła się po Mszy Świętej sprawowanej o godz. 10.00 pod przewodnictwem proboszcza parafii – ks. prał. Mariana Bronikowskiego. Warto dodać, że w tym dniu, dla ubogacenia liturgii, swoje siły połączyli chór parafialny i chór z parafii NSJ z Sieradza. Pod koniec Eucharystii wierni dokonali aktu zawierzenia siebie i swoich rodzin Matce Bożej, a następnie w uroczystej procesji udali się na plac kolegiacki, by tam przed figurą złożyć w darze Niepokalanej białe kwiaty. Dzieci z parafialnej scholi, w tym czasie, bardzo radośnie zaśpiewały pieśń „Archanioł Boży Gabryjel”. Pierwszym, który złożył kwiaty był inicjator wydarzenia - ks. prał. Marian Bronikowski, obchodzący w tym dniu swoje imieniny, a także 50-tą rocznicę urodzin. „Uczczenie Maryi w ten sposób to najpiękniejszy ze wszystkich prezentów. Niech ta zapoczątkowana w naszej  parafii tradycja składania białych kwiatów pod figurą Matki Bożej na placu kościelnym, ożywi  nasze  zaufanie  do  Boga  i  Jego  Matki” – powiedział na zakończenie dostojny Jubilat.

W DRODZE DO KRAKOWA - DEKANALNE ADWENTOWE SKUPIENIE MŁODYCH

W miniony piątkowy wieczór 6 grudnia 2013 r. w parafii Wszystkich Świętych w Sieradzu odbyło się spotkanie młodych dekanatu sieradzkiego I. Inicjatorem spotkania był diecezjalny duszpasterz młodzieży ks. Michał Styczyński. Uczestniczyło w nim 60 młodych ludzi przybyłych z parafii należących do dekanatu sieradzkiego I. Najliczniejszą grupę młodzieży reprezentowała parafia św. Urszuli Ledóchowskiej wraz z jej opiekunem ks. Radosławem Cyrułowskim. Na spotkanie przybyli też młodzi z parafii Charłupia Mała ze swoim duszpasterzem ks. Przemysławem Pilarskim. Była obecna również s. Dorota Kędziora, katechetka w II Liceum Ogólnokształcącym im. S. Żeromskiego w Sieradzu.

Spotkanie rozpoczęło się wspólnym śpiewem z prośbą o dary Ducha Świętego oraz „mikołajkowym słodkim upominkiem” w postaci ciasta oraz gorącej herbaty, która rozgrzała nas w ten zimny grudniowy wieczór z szalejącą za oknami zawieruchą. Następnie ks. Michał przywitał wszystkich zgromadzonych oraz przedstawił główny cel spotkania: budowanie odpowiedzialnego duszpasterstwa młodych w kościele lokalnym oraz przygotowywanie się na Światowe Dni Młodzieży w Krakowie. „Młody człowiek potrzebuje wspólnoty i realizuje się we wspólnocie. Ma ciekawe pomysły, jest otwarty na „nowe”. Ten nowy czas zaczynamy przygotowaniem na Światowe Dni Młodzieży w Krakowie. Wiele inicjatyw diecezjalnych i krajowych bierze początek w małych aktywnych grupach parafialnych formujących się w duchu radosnego głoszenia Chrystusowej Ewangelii.” – podkreślał ks. Michał.

Kolejnym punktem spotkania była projekcja filmu o historii Światowych Dni Młodzieży. Po nim pozdrowił nas gospodarz i proboszcz miejsca ks. prałat Marian Bronikowski, który wyraził wielką radość z powodu tak licznie zgromadzonej młodzieży, która pragnie iść z Jezusem i rozwijać swój apostolski zapał. Następnie głos zabrał ks. Przemysław Pilarski, który jako diecezjalny duszpasterz młodzieży przybliżył nam ideę Światowych Dni Młodzieży oraz podkreślił potrzebę budowania wspólnot parafialnych młodych, które będą nadawać kierunek działaniom formacyjnym. Wskazał także na szereg materiałów, również w formie elektronicznej, przygotowanych przez Ogólnopolskie Duszpasterstwo Młodzieży, a mające na celu jeszcze lepsze pogłębienie przyjaźni z Jezusem i otwarcie się na innych.

Centralnym punktem spotkania była Eucharystia Młodych. Przewodniczył jej ks. Jarosław Szpolorowski, wikariusz parafii Wszystkich Świętych, a koncelebrował ks. Przemysław Pilarski, wikariusz parafii Narodzenia NMP w Chrałupii Małej. Wielu młodych przystąpiło do sakramentu pokuty i pojednania z racji pierwszego piątku miesiąca. W homilii ks. Jarosław podkreślił jak istotna w życiu chrześcijańskim jest dyskretna miłość świadczona bliźniemu, na wzór patrona dnia św. Mikołaja. Człowiek musi się uczyć wciąż tej miłości i wiary opartej na pokornym świadectwie dawanym o Chrystusie. Oprawę muzyczną przygotowała nowo powstała schola młodzieżowa parafii Wszystkich Świętych.

Na zakończenie ks. Michał podziękował wszystkim zebranym oraz wyraził nadzieję, że pierwsze spotkanie w tak licznej grupie młodych będzie zapoczątkowaniem kolejnych cyklicznych spotkań młodych dekanatu sieradzkiego I, aby wzrastały i utwierdzały się żywa wiara, mocna nadzieja i pokorna miłość. 

Sieradzkie roraty

           W dniu 02 grudnia bieżącego roku wspólnota parafialna parafii p.w. Wszystkich Świętych w Sieradzu przeżywała swoją pierwszą tegoroczną Mszę Świętą Roratnią, sprawowaną o godz. 6.00 pod przewodnictwem proboszcza parafii – ks. prał. Mariana Bronikowskiego.

Eucharystia rozpoczęła się uroczystym odśpiewaniem pieśni Rorate coeli…, a następnie odsłonięciem obrazu Księżnej Sieradzkiej. Licznie zgromadzili się na niej parafianie, a także przyjaciele sieradzkiej kolegiaty, w tym duża liczba dzieci z lampionami. W trakcie liturgii p. Franciszek, dziadek ks. Pawła Szczepaniaka, dokonał symbolicznego zapalenia świecy roratniej.

Tegoroczne Roraty w parafii p.w. Wszystkich Świętych w Sieradzu przeżywane są  pod hasłem: „uBoga droga. Skarby niebieskie”. Program przygotowany przez redakcję „Małego Gościa” ma pokazać, że Kościół od zarania swoich dziejów dostrzegał ubogich i troszczył się o nich, stąd przez kolejne dni Rorat księża, w okolicznościowych kazaniach do dzieci, przypominać będą świętych i błogosławionych, którzy pomagali biednym, zaczynając od starożytnego św. Wawrzyńca, na współczesnych kończąc. Mamy nadzieję, że dzieci pociągnięte przykładem świętych będą uczyły się pomagać.

W pierwszym dniu Rorat dzieci otrzymały specjalną planszę, a przez kolejne dni otrzymają skarby niebieskie – obrazki z wizerunkami świętych, które będą wkładać w nacięte na planszy otwory. Mszom Roratnim towarzyszy okolicznościowa piosenka zatytułowana „Uboga droga”. Muzykę i słowa skomponował p. Adam Szewczyk.

Dobrze przeżyjmy okres Adwentu, jaki daje nam Kościół. Wszystkich zapraszamy do wspólnej modlitwy. Przygotujmy się razem do spotkania z Jezusem. On chce narodzić się w sercu każdego z nas.

Copyright © 2010 Parafia Wszystkich Świętych w Sieradzu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Created by simea.pl