Wydarzenia

Pokochaj życie...

 Budzenie w sumieniach, w rodzinach, Kościele i społeczeństwie wrażliwości na sens  i wartość ludzkiego życia w każdym momencie i w każdej kondycji, to zadanie każdego człowieka wierzącego. Przypomniał nam o tym Jan Paweł II w encyklice "Evangelium vitae". Odpowiedzią na to zadanie, w naszej parafii, było swoiste TRIDUUM poświęcone temu właśnie zagadnieniu.

W poniedziałek – 24.03.2014 r. przeżywaliśmy X Narodowy Dzień Życia, we wtorek – 25.03.2014 r., w uroczystość Zwiastowania Pańskiego, obchodziliśmy Dzień Świętości Życia. Msze Święte w tym dniu sprawowane było o godz. 7.00, 8.30, 10.00 i 18.00. Na każdej Eucharystii była możliwość podjęcia dzieła Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. W środę zaś, tj. 26.03.2014 r., w naszej świątyni, swoje wielkopostne rekolekcje szkolne pod hasłem: „Pokochaj życie…” przeżywała młodzież i nauczyciele z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Sieradzu. Program rekolekcji przygotował ks. Piotr Patyk wraz z katechetami: p. Martą Siniarską i p. Dariuszem Danielewskim. Ideą rekolekcji było zwrócenie uwagi na godność życia ludzkiego i rozbudzenie szacunku do największego daru, jakim Bóg nas obdarzył.

Rekolekcje rozpoczęły się o godz. 8.00 na boisku przy budynku szkoły Drogą Krzyżową Nienarodzonych. Przewodniczył jej ks. Piotr Patyk. Rozważania poszczególnych stacji drogi krzyżowej, będące wyznaniami dziecka poczętego, którego życie zagrożone jest aborcją, przygotowali i  poprowadzili uczniowie. Niosąc krzyż na swoich ramionach ulicami Sieradza dotarli do Kolegiaty. Tam po wysłuchaniu utworu muzycznego pt. „List do Boga” i okolicznościowej introdukcji, będącej zaproszeniem do otwarcia się na działanie Bożej łaski, odbyła się konferencja, którą poprowadził specjalny gość, współorganizator rekolekcji – ks. Zbigniew Łukasik, aktualnie student pierwszego roku z zakresu konserwacji i ochrony zabytków na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W swojej wypowiedzi ukazywał on świętość ludzkiego życia. Zachęcając do odkrywania jego piękna, do przeżywania go na sposób odpowiedzialny, ks. Zbigniew odwołał się do filmu pt. „Nad życie”, ilustrującego historię polskiej siatkarki Agaty Mróz, z którym młodzież została wcześniej zapoznana w ramach przygotowań do rekolekcji. Konferencja wzbudziła ogromne zainteresowanie. W dalszej kolejności uczestnicy zostali zaproszeni do wysłuchania poruszającego utworu pt. „Bóg się mamo nie pomylił…”. Po specjalnym komentarzu ks. Piotra nastąpiło wystawienie Najświętszego Sakramentu. Podczas  adoracji ks. Łukasik poprowadził rachunek sumienia dla młodych, po czym kapłani udali się do konfesjonałów. O godz. 10.30 rozpoczęła się Eucharystia. Przewodniczył jej ks. Piotr, a homilię wygłosił ks. Zbigniew. W czasie Mszy Świętej młodzież przyniosła do ołtarza dary w postaci świecy, obrazu Świętej Rodziny, oraz wypieczonego specjalnie na tę okazję chleba. W czasie Modlitwy Pańskiej zgromadzeni na znak tego, że tworzą jedną rodzinę, której głową jest Ojciec w Niebie,  utworzyli jeden wielki krąg wokół ołtarza, w którym trwali aż do momentu udzielania Komunii Świętej.

Ostatnim punktem rekolekcji była „Godzina Świadectw”. Swoje świadectwo wygłosili Elżbieta i Marcin Woźniakowie, małżeństwo z Warty. Pan Marcin jest farmaceutą, właścicielem apteki, a pani Elżbieta – nauczycielką nauczania wczesnoszkolnego. Mają czworo dzieci  w wieku od 2 do 14 lat: Faustynę, Antoniego, Gabryjelę i Filipa. Oboje przez wiele lat należeli do Kościoła Domowego. Aktualnie pan Marcin należy do Wspólnoty Mężczyzn Św. Józefa. Ich syn Filip jest ministrantem. Cała rodzina aktywnie uczestniczy w życiu parafii św. Mikołaja w Warcie. W swoim świadectwie mówili o przyjaźni ze świętymi, o tym, jak bardzo ważna jest w ich życiu wspólna modlitwa, lektura Pisma Świętego, bliskość Boga. To dzięki temu mogli zwycięsko przejść przez wiele problemów, z którymi musieli się borykać. Jednym z nich była ciężka choroba ich najmłodszej, dwuletniej córki – Faustyny. Jej zdrowie zawdzięczają wstawiennictwu patronki dziecka – św. siostry Faustyny Kowalskiej. Żywe świadectwo sprawiło, że z wielu oczu popłynęły łzy.

Na zakończenie rekolekcji uczestnicy zostali zaproszeni do ucałowania relikwii bł. Jana Pawła II oraz poczęstowania się chlebem przyniesionym w procesji z darami. Szczególną pamiątką tych rekolekcji stała się duchowa adopcja dziecka poczętego, do której uczestnicy byli zachęcani podczas rekolekcji. Budujące jest to, że wielu młodych ludzi zobowiązało się do realizacji tego szlachetnego dzieła. Rekolekcje zakończyły się ok. godz. 12.00. Warto dodać, że całość uświetnił szkolny zespół muzyczny powołany szczególnie na tę okazję. Młodzi ludzie, co dało się usłyszeć w komentarzach, przeżyli ten czas bardzo mocno. Wszystkim, którzy aktywnie włączyli się w przygotowanie i przeprowadzenie rekolekcji serdecznie dziękujemy – Bóg zapłać!

Zwycięstwo naszego parafianina!

 Paweł Błasik, nasz parafianin, uczeń z Zespołu Szkół Ponadgimnazjlanych nr 1 w Sieradzu, zajął I miejsce w konkursie literackim na esej pt. „Ojciec Święty Jan Paweł II w obronie życia i godności człowieka”,organizowanym przez Wydział Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezji Włocławskiej, Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” oraz oddział Włocławek i Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku, w ramach obchodów X Narodowego Dnia Życia i Dnia Świętości Życia. Dzień ten w bieżącym roku przeżywaliśmy pod hasłem: „Rodzina Bogiem silna staje się siłą człowieka i całego narodu”.

W napisanym przez siebie eseju autor nawiązał do encyklik błogosławionego papieża Jana Pawła II poruszających zagadnienia dotyczące godności życia ludzkiego. W swojej pracy odniósł się on do historii swojego niepełnosprawnego brata. Warto dodać, że patronat honorowy nad konkursem objęli J. E. ks. bp Wiesław Alojzy Mering oraz Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Piotr Całbecki.

Nagrodą dla zwycięzcy jest wyjazd do Rzymu na kanonizacją bł. Jana Pawła II. Wręczenie nagród odbyło się 24 marca br. we Włocławku. Paweł Błasik udał się pod odbiór nagrody wraz z p. prof. Anetą Remiszewską-Grzesik, która pilotażowała całą sprawę. Zwycięzcy konkursu gratulujemy i życzymy duchowych przeżyć na uroczystościach kanonizacyjnych.

Badania techniczne Krzyża Misyjnego

Wczoraj, tj. 17 marca br., w godzinach  popołudniowych  specjaliści z sieradzkiej firmy „Grafit”, mającej swoją siedzibę przy ulicy Zachodniej 19, sprawdzili  stan  zamocowania  Krzyża  Misyjnego,  który w minionym czasie, z powodu silnie wiejących wiatrów, znacznie się  pochylił. Przeprowadzone badania techniczne wykazały, że drewno, z którego krzyż jest wykonany jest w bardzo złym stanie. Najbardziej spróchniała jest dolna część krzyża, stanowiąca podstawę instalacji. W takiej sytuacji krzyż, w każdej chwili, mógłby się przewrócić, w związku z czym trzeba było go zdemontować, aby nie zagrażał bezpieczeństwu.  Opinia fachowców  zaowocowała także decyzją o konieczności  instalacji  nowego  krzyża.  Prosimy  o  zrozumienie  i  modlitwy  w  tej  intencji.

ŚRODA POPIELCOWA (05.03.2014)

 „Ten czas przeżyjmy w skupieniu, krótsze niech będą rozmowy, skromniejsze nasze posiłki, więcej czuwania nad sobą…”.

W Środę Popielcową, która w tym roku przypadła 05 marca, rozpoczął się okres Wielkiego Postu, czyli czterdziestodniowej pokuty. Dzień ten ma pobudzić nas do podjęcia zdecydowanej drogi osobistej odnowy i nawrócenia. Tradycyjny obrzęd posypania głów popiołem jest znakiem żałoby i pokuty, a towarzyszące mu słowa: „Prochem jesteś i w proch się obrócisz” albo „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” uświadamiają nam naszą kondycję – jesteśmy słabi i grzeszni, dlatego wszyscy, bez wyjątku, potrzebujemy nawrócenia. W naszej parafii, w tym dniu, Msze Święte były sprawowane o godz. 7.00, 8.30, 10.00, 16.00, 18.00 i 20.00. Uroczystej Eucharystii sprawowanej o godz. 18.00 przewodniczył nasz wikariusz – ks. Piotr Patyk.

Okres Wielkiego Postu zakończy się w Wielki Czwartek (17.04.2014r.), kiedy to rozpoczną się obchody Triduum Paschalengo Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa.

Okresy i dni pokuty są w Kościele katolickim specjalnym czasem ćwiczeń duchowych, liturgii pokutnej, pielgrzymek o charakterze pokutnym, dobrowolnych wyrzeczeń, jak post i jałmużna, braterskiego dzielenia się z innymi, m.in. poprzez inicjowanie dzieł charytatywnych i misyjnych. Z liturgii znika radosne "Alleluja" i "Chwała na wysokości Bogu", a kolorem szat liturgicznych staje się fiolet. Nabożeństwami charakterystycznymi dla tego okresu są: Droga Krzyżowa (w naszej parafii: piątek, godz. 17.30)  i Gorzkie Żale (niedziela, godz. 17.30). Wszystkich zachęcamy do odważnego wkroczenia w okres Wielkiego Postu i jak najlepszego przygotowania się do Świąt Paschalnych – 20.04.2014r. Niech szczególną sposobnością ku temu będzie liczny udział w wielkopostnych nabożeństwach oraz dobre i mocne postanowienia. 

W drodze na kanonizację...

 W dniach 03-04.03.2014r., gościliśmy w naszej wspólnocie parafialnej dwoje młodych ludzi: Tomasza Nakoniecznego – programistę komputerowego  z Sopotu i Martynę Graban, która jest oficerem marynarki handlowej w Gdańsku.

Tych dwoje młodych ludzi pieszo pielgrzymuje z Sopotu do Rzymu, do grobu świętego Piotra. Swoje pielgrzymowanie rozpoczęli 22 lutego. Do Rzymu zamierzają dotrzeć 25 kwietnia, tak by dwa dni później wziąć udział w uroczystościach kanonizacyjnych Jana Pawła II i Jana XXIII. Wczoraj i dziś (tj. 03 i 04 marca), w naszej świątyni parafialnej, aktywnie uczestniczyli oni we Mszy Świętej i dzielili się z nami radością swojej wiary. Dzisiaj, po śniadaniu ok. 8.00, wyruszyli w dalszą drogę. Kolejnym miejscem postoju ma być Szynkielów. Wcześniej, zanim dotarli do parafii Wszystkich Świętych w Sieradzu gościli na terenie naszej diecezji w takich parafiach jak: Dobra, Koło, Izbica Kujawska czy Koneck.

Po dotarciu do kolejnego miejsca postoju Martyna i Tomek okazują się „Listem polecającym do wszystkich ludzi dobrej woli” z prośbą o udzielenie noclegu. Autorem listu jest ks. Jerzy Berdychowski CM, proboszcz parafii Zesłania Ducha Świętego w Sopocie, którą prowadzą misjonarze św. Wincentego a Paulo.

Młodym pielgrzymom życzymy dużo sił i szczęśliwego osiągnięcia zamierzonego celu – Szczęść Boże!

Tłusty czwartek we wspólnocie WIARA I ŚWIATŁO

 

02 marca br. wspólnota WIARA I ŚWIATŁO, której opiekunem jest ks. Piotr Patyk, przeżywała swoje spotkanie tłustoczwartkowe.

Spotkanie rozpoczęło się Mszą Świętą sprawowaną w Kolegiacie o godz. 14.30. Eucharystii przewodniczył opiekun wspólnoty. W wygłoszonej homilii kaznodzieja zwrócił uwagę na niezwykłą miłość Boga do człowieka: „Czyż może niewiasta zapomnieć o swoim niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona? A nawet gdyby ona zapomniała, Ja nie zapomnę o tobie…”, a następnie zachęcał: „Zaufaj Bogu! Zatrzymaj się i pozwól Mu działać. Jak dziecko przed swoimi rodzicami, tak i ty stań przed Nim, spójrz Mu w oczy, uśmiechnij się do Niego i z całych sił wtul się w te ramiona, które zawsze są dla ciebie otwarte. Bóg kocha Cię takim, jakim jesteś i zawsze o tobie pamięta. Pamięta o tobie, kiedy ty o Nim zapominasz, myśli o tobie, choć ty myślisz inaczej. Momenty ciszy i nieobecności wbrew pozorom są czasem prawdziwej łaski i bliskości Pana. Zakosztuj tej miłości, a potem podziel się nią z innymi”.

Druga część spotkania miała miejsce w Bibliotece Parafialnej. Na stole, przy którym zgromadziliśmy się po Mszy Świętej, królowały pączki upieczone przez rodziców przy udziale dzieci tworzących wspólnotę. Spotkanie, które przebiegało w bardzo radosnej atmosferze, swoją obecnością ubogacili ks. prał. Marian Bronikowski, proboszcz parafii oraz ks. Jarosław Szpolorowski, nasz wikariusz. Warto dodać, że to spotkanie wspólnoty WIARA I ŚWIATŁO miało charakter międzyregionalny. Byli bowiem obecni na nim goście z Kujaw – rodzice i dziadkowie ks. Piotra oraz dwie przedstawicielki Wielkopolski: Bogumiła Kozłowska i Krystyna Jaworska z parafii św. Stanisława BM w Kramsku.

 Tego dnia wspólnota WIARA I ŚWIATŁO wzbogaciła się o dwie nowe wolontariuszki: Magdę i Darię uczennice klasy III F z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Sieradzu, których katechetą jest ks. Piotr.

Copyright © 2010 Parafia Wszystkich Świętych w Sieradzu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Created by simea.pl