Wydarzenia

Droga Krzyżowa ulicami Sieradza

 11 kwietnia, o godz. 18.00, w parafii p.w. Wszystkich Świętych w Sieradzu celebrowana była uroczysta Eucharystia w intencji miasta. Przewodniczył jej ks. prał. Marian Bronikowski. 

W homilii, którą wygłosił wielokrotnie odnosił się do życia i nauczania bł. Jana Pawła II. Wskazał na niego, jako na tego, który w swoim życiu – a zwłaszcza w ostatnich jego latach – doświadczył ciężaru krzyża. Niech on, nasz umiłowany Ojciec Święty, będzie dla nas wzorem miłości i przylgnięcia do Jezusowego krzyża – zachęcał kaznodzieja.

Po Mszy świętej, odbyła się Droga Krzyżowa ulicami Sieradza z parafii Wszystkich Świętych do parafii Najświętszego Serca Jezusowego. Przewodniczył jej ks. prał. Mirosław Miłek, proboszcz parafii NSJ w Sieradzu. Krzyż ponieśli i rozważania poprowadzili przedstawiciele różnych stanów zarówno z jednej, jak i z drugiej parafii, a wśród nich: siostry urszulanki, nauczyciele, strażacy, katecheci, wdowy, młodzież, przedstawiciele wspólnoty „Wiara i Światło”, członkowie Koła Żywego Różańca, Koła Przyjaciół Radia Maryja, Neokatechumenat oraz przedstawiciele rodzin. W czasie Drogi Krzyżowej niesione były relikwie bł. Jana Pawła II. Oprawę muzyczną przygotowała młodzież z parafii Wszystkich Świętych.

Droga Krzyżowa zakończyła się w kościele Najświętszego Serca Jezusowego. Tam, słowa wdzięczności pod adresem kapłanów, sióstr zakonnych, policjantów, którzy ułatwili bezpieczne przejście ulicami miasta oraz licznie zgromadzonych wiernych skierował ks. prał. Miłek. Na zakończenie kapłani udzielili uroczystego błogosławieństwa. Warto dodać, że zarówno w Eucharystii, jak i Drodze Krzyżowej uczestniczyli przedstawiciele władz miasta na czele z Wiceprezydentem – p. Rafałem Matysiakiem.

Rozważania, jakie towarzyszyły uczestnikom Drogi Krzyżowej zostały przygotowane w oparciu o testament Jana Pawła II, co miało ogromne znaczenie dla wszystkich, którym zależy na dobrym przygotowaniu i owocnym przeżyciu kanonizacji Papieża Polaka.

IV rocznica katastrofy smoleńskiej

 10 kwietnia br., obchodziliśmy kolejną rocznicę tragedii smoleńskiej. Cztery lata temu pod Smoleńskiem zginął prezydent RP Lech Kaczyński, jego żona Maria Kaczyńska i 94 przedstawicieli polskich elit, w tym wielu wysokich rangą urzędników państwowych i dowódców wojskowych. Polska delegacja leciała na uroczystości 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. W parafii Wszystkich Świętych w Sieradzu pamięć tych osób uczczono na uroczystej Eucharystii sprawowanej o godz. 18.00 pod przewodnictwem proboszcza parafii – ks. prał. Mariana Bronikowskiego, wikariusza biskupiego na rejon sieradzki. Ks. Bronikowski wygłosił homilię, w której przypomniał, że Kościół ma za zadanie łączyć ludzi. Zachęcał do modlitwy o prawdę: módlmy się za tych, którzy badają przyczyny tej katastrofy, prośmy o pokój w ich sercach. Kaznodzieja apelował również o to, żeby każdy z nas, wydając rozmaite osądy, umiał zmierzyć się z pytaniem – co ja uczyniłem dla dobra mojej Ojczyzny? Homilia zakończyła się modlitwą o pokój św. Franciszka z Asyżu: „O Panie, uczyń z nas narzędzia Twojego pokoju, abyśmy siali miłość tam, gdzie panuje nienawiść; wybaczenie tam, gdzie panuje krzywda; jedność tam, gdzie panuje zwątpienie; nadzieję tam, gdzie panuje rozpacz; światło tam, gdzie panuje mrok; radość tam, gdzie panuje smutek. Spraw, abyśmy mogli, nie tyle szukać pociechy, co pociechę dawać; nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć; nie tyle szukać miłości, co kochać; albowiem dając, otrzymujemy; wybaczając, zyskujemy przebaczenie, a umierając, rodzimy się do wiecznego życia. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen”.

Eucharystię koncelebrowali również wikariusze parafii oraz kapelan 15 Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia – ks. ppłk Krzysztof Pietrzniak. We Mszy Świętej udział wzięli, oprócz licznie zgromadzonych parafian, władze miasta na czele z prezydentem – p. Jackiem Walczakiem, przedstawiciele dowództwa 15 Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia, p. Krystyna Grabicka – poseł RP IV i VI kadencji, radni miasta Sieradza – Klubu Solidarni dla Sieradza, przewodniczący Wojewódzkiej Rady Rolników Indywidualnych „Solidarność” – p. Jerzy Dęga, p. Stanisława Sobieraj – zasłużona działaczka „Solidarności”, internowana w Gołdapi oraz p. Włodzimierz Kacprzak – zastępca Dyrektora ZSP nr 1 w Sieradzu.

Swoją szczególną obecność zaznaczyły poczty sztandarowe: poczet sztandarowy 15 Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia, poczet sztandarowy NSZZ „Solidarność” Ziemi Sieradzkiej z 1981 r., NSZZ „Solidarność” z okresu stanu wojennego, NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych Województwa Łódzkiego, NSZZ „Solidarność” Robotników i Rolników z Gminy i Miasta Warta, poczet sztandarowy Konspiracyjnego Wojska Polskiego „Warszyc”, poczet sztandarowy Związku Sybiraków w Sieradzu oraz poczet sztandarowy ZSP nr 1 w Sieradzu.

Po Mszy Świętej wszyscy obecni zgromadzili się wokół pomnika Ofiar Katastrofy Smoleńskiej, znajdującego się przy sieradzkiej kolegiacie. Na pomniku przypominającym skrzydło samolotu wypisane są wszystkie nazwiska ofiar katastrofy smoleńskiej. Tam, uroczyście odśpiewano hymn narodowy, a następnie złożono kwiaty i znicze. Po okolicznościowej mowie przedstawiciela „Solidarności”, będącej zachętą do zgody i jedności dla dobra Ojczyzny, ks. ppłk Krzysztof Pietrzniak poprowadził modlitwę w intencji ofiar katastrofy. Na zakończenie uroczystości wykonano utwór pod tytułem „Cisza”. W tym dniu w świątyni parafialnej wystawiona była również Księga Kondolencyjna, jaka powstała cztery lata temu dla uczczenia pamięci ofiar tragedii.

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

W środę, tj. 09 kwietnia br., Eucharystią sprawowaną o godz. 20.00 zakończył się święty czas rekolekcji wielkopostnych w naszej parafii. Rekolekcje rozpoczęły się w sobotę – 05 kwietnia. Przewodniczył im student Papieskiego Instytutu Liturgicznego ANSELMIANUM w Rzymie – ks. Janusz Bartczak, pochodzący z Piotrkowa Kujawskiego. Hasłem tegorocznych rekolekcji były słowa: „Wielkie otwarcie. Każdego dnia inna sfera. Każdego dnia inna przestrzeń”.

Tematyka poszczególnych dni rekolekcji związana była z ikonami zamieszczonymi na specjalnie przygotowanym na tę okoliczność billboardzie. Czaszka, ręka, oko i serce to wizualizacje czytań mszalnych przypadających w tych dniach. Każdy kolejny dzień to niejako „kliknięcie” na przypisaną mu ikonę. Pierwszy dzień to czaszka, a więc nawiązanie do fragmentu z Księgi proroka Ezechiela: „Oto otwieram wasze groby i wydobywam was z grobów…”. Rekolekcjonista zachęcał do otwarcia grobów naszych serc, wyjścia z nich na głos wołającego Pana, tak jak Łazarz, o cudzie wskrzeszenia którego mówiła przypadająca w tym dniu perykopa ewangelijna. Drugi dzień rekolekcji to ręka. Tą samą ręką można kogoś przytulić i można kogoś uderzyć, podać komuś kromkę chleba, albo rzucić w kogoś kamieniem. To nawiązanie do historii kobiety pochwyconej na cudzołóstwie i reakcji Jezusa, do którego przyprowadzili ją uczeni w Piśmie i faryzeusze: „Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień”. Oko to ikona przypisana na trzeci dzień rekolekcji, nawiązanie do fragmentu z Księgo Liczb: „Sporządź węża i umieść go na wysokim palu; wtedy każdy ukąszony, jeśli tylko spojrzy na niego, zostanie przy życiu”. Bardzo ważne jest to na co patrzymy i jak patrzymy. Rekolekcjonista odwołując się do książki „Mały Książę”– Antoine’a de Saint-Exupery-ego przypomniał, że „Dobrze widzi się tylko sercem. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu”. Tego i następnego dnia sprawowany był sakrament pokuty. Czwarty dzień rekolekcji to swego rodzaju podsumowanie. Myśl przewodnia tego dnia koncentrowała się wokół przypowieści o miłosiernym ojcu, stąd też ikona przypisana na ten dzień to serce. Zachęcając do korzystania z sakramentu spowiedzi świętej, rekolekcjonista zwrócił uwagę na to, że każdy z nas jest takim marnotrawnym synem, na którego ojciec czeka cierpliwie z otwartymi ramionami. Wszystko zależy od naszej decyzji. W tym dniu o godz. 10.00 sprawowana była Eucharystia dla chorych, podczas której udzielany był sakrament namaszczenia chorych.

W swoich konferencjach ks. Bartczak często odwoływał się do nauczania papieża Franciszka. Nauki rekolekcyjne urozmaicane były projekcjami krótkich filmów ewangelizacyjnych. Wśród nich pojawił się film o św. Urszuli Ledóchowskiej, teatr cieni o stworzeniu człowieka czy sonda – „Jakie słowo jest dla mnie najważniejsze?”. Nie zabrakło również czasu na to, żeby podzielić się swoimi pasjami. W ostatni dzień rekolekcji, o godz. 19.00, odbył się specjalny pokaz zdjęć zrobionych przez księdza rekolekcjonistę. Zdjęcia dotyczył przede wszystkim jego pobytu w Wiecznym Mieście. W trakcie rekolekcji pojawiła się również inicjatywa napisania listu do papieża Franciszka, na którą wierni bardzo entuzjastyczne odpowiedzieli. Na długim ok. 15 metrowym kartonie papieru pisali oni swoje życzenia świąteczne, pozdrowienia czy prośby o modlitwę. Wprowadzenie wyjaśniające do listu napisała polonistka z ZSP nr 1 w Sieradzu  - p. prof. Aneta Remiszewska-Grzesiak.

Warto dodać, że w rekolekcjach wielkopostnych uczestniczyły również dzieci ze szkół podstawowych oraz  młodzież z gimnazjów znajdujących się na terenie parafii Wszystkich Świętych.

Wykład Pana Profesora Michała Seweryńskiego

 We wtorek, tj. 01 kwietnia br., o godz. 19.00, w naszej bibliotece parafialnej, odbyło się spotkanie z Panem Profesorem Michałem Seweryńskim.

Pan prof. Michał Sewreyński urodził się 1 lipca 1939 w Łodzi. Jest polskim profesorem  nauk prawnych, politykiem. W latach 2005–2007 piastował urząd ministra edukacji narodowej oraz ministra nauki i szkolnictwa wyższego w rządach Kazimierza Marcinkiewicza i Jarosława Kaczyńskiego, senator VIII kadencji. Przewodniczy Krajowej Radzie Katolików Świeckich, wchodził w skład Papieskiej Rady ds. Świeckich. Warto dodać, że odznaczono go Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, papieskim medalem Pro Ecclesia et Pontifice. Jest kawalerem Palm Akademickich, najwyższego francuskiego odznaczenia akademickiego. Otrzymał tytuł doctora honoris causa Uniwersytetu Jean Moulin III w Lyonie.

W czasie spotkania Pan Profesor poprowadził wykład zatytułowany: „Rola świeckich w Kościele”. Odnosząc się do adhortacji apostolskiej Ojca Świętego Jana Pawła II – „Christifideles laici” – opublikowanej jako rezultat Synodu Biskupów z 1987 r. poświęconego misji i powołaniu świeckich w Kościele, zachęcał on do podejmowania odważnych działań na rzecz Kościoła. Jako członkowie Kościoła świeccy posiadają powołanie i misję głosicieli Ewangelii. Są wraz ze swymi pasterzami współodpowiedzialni za dzieło ewangelizacji świata, ponieważ również do nich skierowane zostało wezwanie Jezusa: "Idźcie na cały świat". Kościół na mocy swojej misji ewangelizacyjnej jest wezwany do tego, by służyć człowiekowi. W działaniu na rzecz rodziny ludzkiej, za które odpowiedzialny jest przed Bogiem Kościół, świeckim przypada szczególna rola. W sferze ich odpowiedzialności znajduje się krzewienie poszanowania do godności osoby ludzkiej, otaczanie głębokim szacunkiem prawa do życia, umacnianie wolności religii. Pierwszą płaszczyzną społecznego zaangażowania świeckich jest rodzina. Ogromną rolę mają również do odegrania w pełnionych przez Kościół dziełach miłosierdzia. Winni się również angażować w politykę, działając na rzecz sprawiedliwości i dobra wspólnego, okazując solidarność z innymi. W polu odpowiedzialności świeckich znajdują się również kwestie gospodarczo-społeczne. Wreszcie ich zadaniem jest ewangelizacja kultury i wszystkiego, co z nią jest związane. Senator podzielił się również wspomnieniami o Janie Pawle II oraz o działalności Papieskiej Rady ds. Świeckich, której był członkiem w latach 1996-2006.

Wykład wzbudził ogromne zainteresowanie i został nagrodzony gromkimi brawami. Wielu z obecnych na spotkaniu sprowokował do postawienia pytań. Gospodarzami spotkania, które odbyło się w bardzo miłej atmosferze, byli członkowie Koła Przyjaciół Radia Maryja na czele z przewodniczącą – p. Anną Łaciną.

Pokochaj życie...

 Budzenie w sumieniach, w rodzinach, Kościele i społeczeństwie wrażliwości na sens  i wartość ludzkiego życia w każdym momencie i w każdej kondycji, to zadanie każdego człowieka wierzącego. Przypomniał nam o tym Jan Paweł II w encyklice "Evangelium vitae". Odpowiedzią na to zadanie, w naszej parafii, było swoiste TRIDUUM poświęcone temu właśnie zagadnieniu.

W poniedziałek – 24.03.2014 r. przeżywaliśmy X Narodowy Dzień Życia, we wtorek – 25.03.2014 r., w uroczystość Zwiastowania Pańskiego, obchodziliśmy Dzień Świętości Życia. Msze Święte w tym dniu sprawowane było o godz. 7.00, 8.30, 10.00 i 18.00. Na każdej Eucharystii była możliwość podjęcia dzieła Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. W środę zaś, tj. 26.03.2014 r., w naszej świątyni, swoje wielkopostne rekolekcje szkolne pod hasłem: „Pokochaj życie…” przeżywała młodzież i nauczyciele z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Sieradzu. Program rekolekcji przygotował ks. Piotr Patyk wraz z katechetami: p. Martą Siniarską i p. Dariuszem Danielewskim. Ideą rekolekcji było zwrócenie uwagi na godność życia ludzkiego i rozbudzenie szacunku do największego daru, jakim Bóg nas obdarzył.

Rekolekcje rozpoczęły się o godz. 8.00 na boisku przy budynku szkoły Drogą Krzyżową Nienarodzonych. Przewodniczył jej ks. Piotr Patyk. Rozważania poszczególnych stacji drogi krzyżowej, będące wyznaniami dziecka poczętego, którego życie zagrożone jest aborcją, przygotowali i  poprowadzili uczniowie. Niosąc krzyż na swoich ramionach ulicami Sieradza dotarli do Kolegiaty. Tam po wysłuchaniu utworu muzycznego pt. „List do Boga” i okolicznościowej introdukcji, będącej zaproszeniem do otwarcia się na działanie Bożej łaski, odbyła się konferencja, którą poprowadził specjalny gość, współorganizator rekolekcji – ks. Zbigniew Łukasik, aktualnie student pierwszego roku z zakresu konserwacji i ochrony zabytków na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W swojej wypowiedzi ukazywał on świętość ludzkiego życia. Zachęcając do odkrywania jego piękna, do przeżywania go na sposób odpowiedzialny, ks. Zbigniew odwołał się do filmu pt. „Nad życie”, ilustrującego historię polskiej siatkarki Agaty Mróz, z którym młodzież została wcześniej zapoznana w ramach przygotowań do rekolekcji. Konferencja wzbudziła ogromne zainteresowanie. W dalszej kolejności uczestnicy zostali zaproszeni do wysłuchania poruszającego utworu pt. „Bóg się mamo nie pomylił…”. Po specjalnym komentarzu ks. Piotra nastąpiło wystawienie Najświętszego Sakramentu. Podczas  adoracji ks. Łukasik poprowadził rachunek sumienia dla młodych, po czym kapłani udali się do konfesjonałów. O godz. 10.30 rozpoczęła się Eucharystia. Przewodniczył jej ks. Piotr, a homilię wygłosił ks. Zbigniew. W czasie Mszy Świętej młodzież przyniosła do ołtarza dary w postaci świecy, obrazu Świętej Rodziny, oraz wypieczonego specjalnie na tę okazję chleba. W czasie Modlitwy Pańskiej zgromadzeni na znak tego, że tworzą jedną rodzinę, której głową jest Ojciec w Niebie,  utworzyli jeden wielki krąg wokół ołtarza, w którym trwali aż do momentu udzielania Komunii Świętej.

Ostatnim punktem rekolekcji była „Godzina Świadectw”. Swoje świadectwo wygłosili Elżbieta i Marcin Woźniakowie, małżeństwo z Warty. Pan Marcin jest farmaceutą, właścicielem apteki, a pani Elżbieta – nauczycielką nauczania wczesnoszkolnego. Mają czworo dzieci  w wieku od 2 do 14 lat: Faustynę, Antoniego, Gabryjelę i Filipa. Oboje przez wiele lat należeli do Kościoła Domowego. Aktualnie pan Marcin należy do Wspólnoty Mężczyzn Św. Józefa. Ich syn Filip jest ministrantem. Cała rodzina aktywnie uczestniczy w życiu parafii św. Mikołaja w Warcie. W swoim świadectwie mówili o przyjaźni ze świętymi, o tym, jak bardzo ważna jest w ich życiu wspólna modlitwa, lektura Pisma Świętego, bliskość Boga. To dzięki temu mogli zwycięsko przejść przez wiele problemów, z którymi musieli się borykać. Jednym z nich była ciężka choroba ich najmłodszej, dwuletniej córki – Faustyny. Jej zdrowie zawdzięczają wstawiennictwu patronki dziecka – św. siostry Faustyny Kowalskiej. Żywe świadectwo sprawiło, że z wielu oczu popłynęły łzy.

Na zakończenie rekolekcji uczestnicy zostali zaproszeni do ucałowania relikwii bł. Jana Pawła II oraz poczęstowania się chlebem przyniesionym w procesji z darami. Szczególną pamiątką tych rekolekcji stała się duchowa adopcja dziecka poczętego, do której uczestnicy byli zachęcani podczas rekolekcji. Budujące jest to, że wielu młodych ludzi zobowiązało się do realizacji tego szlachetnego dzieła. Rekolekcje zakończyły się ok. godz. 12.00. Warto dodać, że całość uświetnił szkolny zespół muzyczny powołany szczególnie na tę okazję. Młodzi ludzie, co dało się usłyszeć w komentarzach, przeżyli ten czas bardzo mocno. Wszystkim, którzy aktywnie włączyli się w przygotowanie i przeprowadzenie rekolekcji serdecznie dziękujemy – Bóg zapłać!

Zwycięstwo naszego parafianina!

 Paweł Błasik, nasz parafianin, uczeń z Zespołu Szkół Ponadgimnazjlanych nr 1 w Sieradzu, zajął I miejsce w konkursie literackim na esej pt. „Ojciec Święty Jan Paweł II w obronie życia i godności człowieka”,organizowanym przez Wydział Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezji Włocławskiej, Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” oraz oddział Włocławek i Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku, w ramach obchodów X Narodowego Dnia Życia i Dnia Świętości Życia. Dzień ten w bieżącym roku przeżywaliśmy pod hasłem: „Rodzina Bogiem silna staje się siłą człowieka i całego narodu”.

W napisanym przez siebie eseju autor nawiązał do encyklik błogosławionego papieża Jana Pawła II poruszających zagadnienia dotyczące godności życia ludzkiego. W swojej pracy odniósł się on do historii swojego niepełnosprawnego brata. Warto dodać, że patronat honorowy nad konkursem objęli J. E. ks. bp Wiesław Alojzy Mering oraz Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Piotr Całbecki.

Nagrodą dla zwycięzcy jest wyjazd do Rzymu na kanonizacją bł. Jana Pawła II. Wręczenie nagród odbyło się 24 marca br. we Włocławku. Paweł Błasik udał się pod odbiór nagrody wraz z p. prof. Anetą Remiszewską-Grzesik, która pilotażowała całą sprawę. Zwycięzcy konkursu gratulujemy i życzymy duchowych przeżyć na uroczystościach kanonizacyjnych.

Copyright © 2010 Parafia Wszystkich Świętych w Sieradzu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Created by simea.pl