Wydarzenia

O historii trzeba mówić…

Wiek XX zdominowały dwa zbrodnicze systemy: niemiecki nazizm i sowiecki komunizm. Rany zadane przez człowieka były olbrzymie. Dzisiaj również na początku XXI wieku każdy z nas staje przed ponownym wyborem: jak iść przez życie, na kim się wesprzeć. Staraniem Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu – dra Łukasza Kamińskiego i proboszcza Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Wszystkich Świętych w Sieradzu – ks. prał. dra Mariana Bronikowskiego, dnia 02 września bieżącego roku o godz. 13.15, w sali parafialnej w Sieradzu przy ul. Kolegiackiej 11 otwarto wystawę zatytułowaną: „Kościół na ziemi łódzkiej wobec dwóch totalitaryzmów”.
Jest to wystawa wewnętrzna, składająca się z 33 wolno stojących paneli w systemie parawanowym. Zdjęcia i teksty pozyskano z archiwów państwowych, parafialnych oraz osób prywatnych. Ekspozycja, która wywołuje wiele wzruszeń, a niekiedy wyciska łzy, została przygotowana przez Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN w Łodzi. Ukazuje historię zmagań łódzkiego Kościoła, najpierw z hitlerowskimi oprawcami, a następnie
z komunistyczną doktryną. Takie ujęcie tematu lepiej oddaje realia, w jakich przyszło żyć
i działać ludziom Kościoła w latach 1939-1989. Wszystko to ma swój szczególny wydźwięk w czasach, w których Kościół niesprawiedliwie sprowadzany jest do okrzepłej, silnej instytucji, wspieranej przez rzesze wiernych.

Ekspozycja jest także upamiętnieniem 74. rocznicy wybuchu II wojny światowej, do czego w swoim wystąpieniu nawiązywał ks. prał. Marian Bronikowski. W tym kontekście przypomniał on fakt cudownego ocalenia kolegiaty i ziemi sieradzkiej przed niszczycielskimi atakami. Takim szczególnym wotum wdzięczności i pamiątką tego wydarzenia, jak wspomniał ks. Bronikowski, jest ufundowana staraniem ks. Apolinarego Leśniewskiego srebrna sukienka dla św. Józefa w bocznym ołtarzu sieradzkiej kolegiaty.

W otwarciu wystawy udział wzięli: Prezes Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu – dr Łukasz Kamiński, Wicemarszałek Województwa Łódzkiego – Dorota Ryl, pracownicy łódzkiego Instytutu Pamięci Narodowej, przedstawiciele władz miasta Sieradza, a wśród nich prezydent – Jacek Walczak, przedstawiciele policji i służby więziennej oraz wielu parafian i osób, którym ta tematyka nie jest obojętna.

Zaproszeni goście złożyli kwiaty i znicze pod Ścianą Memorialną, a także posadzili, na pamiątkę tego spotkania, cztery drzewa w parafialnym ogrodzie.

Druga część spotkania miała miejsce w Zakładzie Karnym w Sieradzu, gdzie na specjalną prośbę dyrektora zakładu ppłka Grzegorza Królikowskiego, ks. prał. Marian Bronikowski dokonał poświęcenia tablicy upamiętniającej funkcjonariuszy sieradzkiego więzienia pomordowanych przez NKWD i zaginionych na terenach ZSRR w czasie II wojny światowej. „Niezależnie od czasu niezmienne pozostają wartości ewangeliczne: dobroć, miłość, życzliwość, przebaczenie, ofiarność, pracowitość i szacunek. Tylko na nich można budować życie człowieka, narodu czy państwa. Nigdy nie przegrywa ten, kto zawierzy Chrystusowi” – powiedział ks. prał. Bronikowski.
 

Ruszyła 403 Piesza Pielgrzymka z Sieradza na Jasną Górę

Mszą Święta koncelebrowaną o godz. 6.30 w sieradzkiej kolegiacie rozpoczęła się 403 Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę. Uroczystej liturgii przewodniczył wikariusz biskupi na rejon sieradzki – ks. prał. Marian Bronikowski. Homilię wygłosił koordynator pieszych pielgrzymek diecezji włocławskiej – ks. Marek Molewski. Mówiąc o trudzie pielgrzymowania kaznodzieja nawiązał do hasła obecne trwającego roku duszpasterskiego, które brzmi: „Być solą ziemi”.

. Mszę Świętą sprawowało 11 kapłanów z diecezji, a wśród nich kanclerz kurii włocławskiej – ks. prał. Artur Niemira. W czasie Mszy Świętej dokonano poświęcenia soli ofiarowanej przez kopalnię soli w Kłodawie, którą każdy pielgrzym otrzymał przed wyruszeniem na pątniczy szlak. W myśl słów Chrystusa zapisanych przez św. Mateusza: „Wy jesteście solą ziemi. Lecz jeśli sól straci swoją właściwość, czym się ją posoli? Nie nadaje się do niczego, chyba tylko na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi”, ważne jest, by tak dbać
o otrzymaną sól, aby nie dopuścić do jej zwietrzenia.

Uroczystego błogosławieństwa udzielił pielgrzymom na placu kolegiackim ks. prał. Artur Niemira. Na chwilę obecną w pielgrzymce uczestniczy ponad pięciuset pielgrzymów,
a wśród nich 13 kapłanów na czele z ks. prał. Marianem Bronikowski, który w tym roku również postanowił podjąć trud pielgrzymowania, a także 9 kleryków, 3 siostry zakonne oraz 6 młodych chrześcijan z Korei Południowej. Kierownikiem pielgrzymki sieradzkiej jest
ks. Jarosław Szpolorowski, wikariusz parafii Wszystkich Świętych w Sieradzu.
 

„Wewnętrzne krajobrazy” żony ambasadora Izraela na wystawie w Sieradzu

„Domem rodzinnym” nazwała Sieradz Diti Ravner, żona ambasadora Izraela w Polsce podczas otwarcia wystawy swoich prac zatytułowanej „Wewnętrzne krajobrazy”. Jest to wystawa miękkich pasteli na papierze, w której artystka nawiązuje do Księgi Koheleta, dzieląc się swoją wrażliwością w interpretacji natchnionych tekstów. 7 sierpnia o godz. 16, w Domu Katolickim im. Jana Pawła II przy parafii Wszystkich Świętych w Sieradzu, wystawę otworzył biskup włocławski Wiesław Mering.

Wcześniej, bp Wiesław Mering, Zvi Ravner, ambasadora Izraela i ks. prał. Mariana Bronikowski, wikariusz biskupi na rejon sieradzki, proboszcz miejsca i organizator przedsięwzięcia, umieścili płonące białe świece przed „Ścianą Memorialną” upamiętniającą Żydów pomordowanych w Sieradzu w czasie II wojny światowej.

W swoim przemówieniu, ks. Bronikowski, witając zebranych zacytował słowa C.K. Norwida – „Cóż wiesz o pięknem? (…) Kształtem jest Miłość” i życzył, by spotkanie z pięknem zachwyciło i wskazywało na obecność Stwórcy.

W dalszej kolejności głos zabrał bp Mering, który mówiąc o sztuce i jej znaczeniu przywołał postać Jana Szkota Eriugeny, zamordowanego przez swoich wychowanków tylko za to, że ów mobilizował ich do myślenia. Pasterz Diecezji przypomniał także życzliwość, z jaką spotkała się delegacja Konferencji Episkopatu Polski w Izraelu w marcu bieżącego roku.

Diti Ravner opowiedziała o samej koncepcji wystawy, o inspiracjach i motywach jej powstania. Bardzo ciepło wyraziła się także na temat samego Sieradza, określając to miasto „domem rodzinnym”. Ambasador Izraela natomiast podzielił się swoimi refleksjami dotyczącymi dawnych i aktualnych relacji polsko-żydowskich.

Głos zabrali także parlamentarzyści i przedstawiciele władz miasta. Po części oficjalnej każdy z uczestników mógł podejść do pani Ravner i zamienić z nią kilka słów. Całość wydarzenia odbyła się w bardzo ciepłej, rodzinnej atmosferze.

W otwarciu wystawy udział wzięło wielu znakomitych gości, a wśród nich Pasterz Kościoła Włocławskiego, Zvi Ravner – ambasador Izraela w Polsce, Wojciech Siódmak
– znany polski malarz, ks. Jan Przybyłowski – prorektor UKSW, Piotr Polak – poseł RP, przedstawiciele władz miasta, kapłani z sąsiednich parafii, siostry zakonne oraz licznie zgromadzeni parafianie i przyjaciele sieradzkiej kolegiaty.

Diti Ravner urodziła się w Tel Awiwie. Jest żoną ambasadora Izraela w Polsce. Przez 4 lata studiowała sztukę w Szkole Plastycznej „Avni”. Przez wiele lat malowała temperą, techniką, której nauczyła się w Helsinkach od pewnego duchownego. Od kilku lat maluje miękkimi pastelami na papierze. Jest również poetką, która pisze w języku hebrajskim. Aktualnie mieszka w Warszawie i bardzo dużo podróżuje po Polsce. Bolesna historia tego kraju stanowi inspirację dla jej najnowszych prac.
 

Łzy popłynęły... \"Cristiada\" w Sieradzu

Około 150 osób uczestniczyło w projekcji filmu pt. „Cristiada”, która miała miejsce dnia 14 lipca 2013 r. o godz. 19.00 w Domu Katolickim im. Jana Pawła II przy parafii Wszystkich Świętych w Sieradzu.
Spiritus movens w realizacji tegoż przedsięwzięcia był Proboszcz tutejszej parafii Ksiądz Prałat Marian Bronikowski, Wikariusz Biskupi na rejon sieradzki. Zainspirowany apelem Pasterza Diecezji umożliwił swoim parafianom obejrzenie wspomnianego filmu, choć przejmująco pięknego, to nadal bojkotowanego przez wielkie sieci dystrybutorów. „Cristiada” to film, który bardzo jasno ukazuje wartość wiary, jej siłę i permanentną walkę z Kościołem. Warto dodać, że projekcja tego filmu nie byłaby możliwa bez zaangażowania pana posła Grzegorza Schreibera, reprezentującego Prawo i Sprawiedliwość w rejonie sieradzkim. Pan poseł pokrył wszelkie koszta związane z wyemitowaniem filmu. Swój niebagatelny udział miała tutaj także dyrekcja Teatru Miejski, która kierując się dobrem naszych parafian, wypożyczyła sprzęt umożliwiający odtworzenie filmu.

W seansie udział wzięli przedstawiciele władz miasta, siostry zakonne, młodsi
i starsi parafianie, a także przyjaciele sieradzkiej kolegiaty. Na twarzach wielu z nich można było dostrzec płynące łzy. Wzruszeni filmem chętnie dzielili się swoimi refleksjami w dyskusji, jaka miała miejsce po projekcji. Niektórzy twierdzili, że „Cristiada” zmobilizowała ich do zweryfikowania osobistego życia duchowego, pobudziła do spojrzenia na wiarę z innej perspektywy, a także do wzięcia odpowiedzialności za dzieło jej krzewienia, zwłaszcza wśród tych, którzy borykają się
z różnego rodzaju wątpliwościami.

„Kim jesteś jeśli nie poświęcasz się za to, w co wierzysz?” – to pytanie, nam wszystkim, bardzo mocno zapadło w pamięci. Bogu dziękujemy za każdą dobrą myśl, jaka zrodziła się w nas pod wpływem tego filmu. Wszystkim, którzy przyczynili się do wyemitowania „Cristiady” w Sieradzu składamy serdeczne podziękowania.
 

Uroczystość Bożego Ciała
Odpust Kapitulny 2013 r.

W niedzielę, 19 maja w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego rozpoczęliśmy w naszej parafii Odpust Kapitulny. Po Mszy Świętej o godz. 16.00, sprawowanej przez ks. Marcina Pachlińskiego wyruszyła z Sieradzkiej Kolegiaty procesja eucharystyczna do kościoła pod wezwaniem Ducha Świętego na sieradzkim cmentarzu. Procesję poprowadzili księża wikariusze Parafii Wszystkich Świętych w Sieradzu. Po dojściu na sieradzki cmentarz, przy kościele Ducha Świętego celebrowana była Eucharystia, której przewodniczył i kazanie wygłosił Ks. Stefan Dusza SAC z Poznania. Następnego dnia od rana wierni gromadzili się w cmentarnej świątyni na Eucharystii.

Po południu rozpoczęły się centralne uroczystości odpustowe połączone z jubileuszem 25-lecia Święceń Prezbiteratu ks. prałata Mariana Bronikowskiego. Mszy Świętej o godz. 17.00 przy kościele Ducha Świętego przewodniczył J. E. ksiądz biskup Wiesław Mering. Koncelebrowali ją kapłani z rejonu sieradzkiego, którzy razem z ks. prałatem Marianem Bronikowskim 25 lat temu przyjęli święcenia kapłańskie. Podniosłą homilię podczas tej Eucharystii wygłosił kanclerz Kurii Diecezjalnej we Włocławku, ks. prałat Artur Niemira. Tradycyjnie przy ołtarzu zgromadziła się Kapituła Kolegiaty Sieradzkiej, która w tym roku świętuje 20. rocznicę reerygowania. Po Mszy Świętej miało miejsce wystawienie Najświętszego Sakramentu i procesja eucharystyczna do kościoła pw. Wszystkich Świętych.

Copyright © 2010 Parafia Wszystkich Świętych w Sieradzu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Created by simea.pl