Wydarzenia

Prace porządkowe na placu świątynnym

16 maja br., z udziałem strażaków odbyły się prace porządkowe na placu przy Kolegiacie, przed wielkimi uroczystościami związanym z przybyciem do naszej parafii Symboli Światowych Dni Młodzieży: Krzyża oraz Ikony "Salus Populi Romani", które Pasterz naszej diecezji określił mianem swoistych relikwii św. Jana Pawła II.

Fatalna pogoda nie przestraszyła druhów strażaków, którzy z ogromnym zapałem i młodzieńczym entuzjazmem, mimo padającego deszczu i silnie wiejącego wiatru, robili wszystko, co w ich mocy, by plac świątynnym był, jak najlepiej przygotowany.

Wielką zasługę w tym szlachetnym dziele ma p. Damian Lewandowski oraz pomagający od kilku już dni - p. Zbigniew Miśkiewicz. Za okazaną pomoc i wsparcie z serca dziękujemy - Bóg zapłać!

W oczekiwaniu na Krzyż Światowych Dni Młodzieży...

 Z inicjatywy wikariusza biskupiego na rejon sieradzki – ks. prał. Mariana Bronikowskiego, 15 maja br., przy parafii Wszystkich Świętych w Sieradzu, odbyło się spotkanie kapłanów z rejonu sieradzkiego z Koordynatorem Światowych Dni Młodzieży dla diecezji włocławskiej – ks. prał. kanclerzem Arturem Niemirą. Celem spotkania było omówienia peregrynacji symboli ŚDM rozpoczynającej się 18 maja br.

Na początku spotkania ks. Kanclerz, przedstawiając teologię peregrynacji krzyża ŚDM, zwrócił szczególną uwagę na jej główne cele i podstawowe założenia: „W tym niezwykłym wydarzeniu chodzi przede wszystkim o to, aby gromadząc się wokół krzyża zwracać nasze spojrzenie ku Jezusowi. Trzeba zatem zatroszczyć się o to, aby spotkanie z krzyżem, prowadziło do wewnętrznego spotkania w wierze z Tym, który umarł za nas na krzyżu, dla nas zmartwychwstał i żyje, i aby to spotkanie pociągało nas wszystkich do zawierzenia Mu całego naszego życia. Jest to dla nas także okazja do zamanifestowania naszej wiary i dania jej świadectwa, zwłaszcza teraz, kiedy tak dotkliwie atakuje się Kościół i głosi się bluźniercze hasła nawołujące do zdjęcia Polski z krzyża”.

Podczas spotkania Dekanalni Duszpasterze Młodzieży zdali sprawozdanie z tego, jak aktualnie wyglądają przygotowania do peregrynacji krzyża i samych Światowych Dni Młodzieży w poszczególnych dekanatach. W czasie dyskusji księża dziekani i księża proboszczowie przedstawiali propozycje i programy przyjęcia symboli ŚDM przez poszczególne parafie oraz konfrontowali je na forum z Koordynatorem. Wśród wielu pomysłów pojawiły się czuwania prowadzone przez młodzież, montaże słowno-muzyczne, okolicznościowe nabożeństwa, koncerty czy specjalnie przygotowywane katechezy.

Ksiądz Kanclerz słuchając poszczególnych wypowiedzi zwrócił uwagę na to, że ideą peregrynacji jest wyjście z krzyżem do młodzieży. To krzyż ma niejako poszukiwać młodych ludzi, wyjść do nich i im naprzeciw, dlatego też nie należy ograniczać peregrynacji tylko do jednego miejsca, sprowadzania jej do zamknięcia krzyża w kościołach. Zaapelował również o to, żeby do głębi przejąć się tym wydarzeniem i wykorzystać je duszpastersko na wskroś kreatywnie: „Nie chodzi o to, żeby Światowe Dni Młodzieży jakoś przeżyć i jak najszybciej o nich zapomnieć. To wydarzenie ma być iskrą zapalającą młodzież w wierze, ale i samych duszpasterzy do pracy, do formowania serc i sumień młodych ludzi, do duchowego towarzyszenia im na drodze ku Chrystusowi”.

Spotkanie odbyło się w bardzo przyjaznej atmosferze. Niewątpliwie było ono wyrazem głębokiego przejęcia się peregrynacją symboli ŚDM przez kapłanów rejonu sieradzkiego. Było dowodem na to, że sama peregrynacja, jak i duszpasterstwo młodzieży nie jest sprawą nikomu obojętną i wszyscy dokładają starań na miarę swoich możliwości, by ten czas przeżyć jak najlepiej i jak najowocniej. Debata zakończyło się konferencją prasową z udziałem lokalnych mediów.

Peregrynacja Symboli ŚDM po Diecezji Włocławskiej rozpocznie się w najbliższą niedzielę, w parafii Wszystkich Świętych, w dniu 94 rocznicy św. Jana Pawła II, o godz. 15.00 nabożeństwem czuwania. O godz. 15.30 J.E. ks. bp Wiesław Alojzy Mering powita, a następnie  wprowadzi krzyż i ikonę do sieradzkiej kolegiaty, po czym o godz. 16.00, będzie przewodniczył uroczystej Mszy Świętej z udziałem kapłanów z rejonu sieradzkiego. Po Eucharystii, Pasterz diecezji dokona poświęcenia nowego krzyża misyjnego ufundowanego przez Nadleśnictwo Złoczew i otwarcia, w Domu Katolickim, okolicznościowej wystawy malarskiej Małgorzaty Waliszewskiej-Kaniewskiej, zadedykowanej Janowi Pawłowi II. O godz. 19.00 odbędzie się premiera „Tryptyku Rzymskiego” w opracowaniu Fryderyka Stankiewicza z udziałem artystów z warszawskiego i wrocławskiego teatru. Po Mszy Świętej o godz. 20.30, rozpocznie się adoracja krzyża przygotowana przez młodzież z rejonu sieradzkiego, z możliwością skorzystania z sakramentu spowiedzi św. Czuwanie zakończy Eucharystia koncelebrowana przez kapłanów z dekanatu sieradzkiego I o godz. 24.00. W poniedziałek, tj. 19 maja, krzyż na wzór 14 stacji drogi krzyżowej odwiedzi takie miejsca, jak klasztor sióstr urszulanek, sieradzkie szkoły, szpital, więzienie i jednostkę wojskową, po czym dotrze do parafii NSJ, gdzie o 18.00 będzie sprawowana Eucharystia, po której w pieszej pielgrzymce zostanie odprowadzony do granic miasta i przekazany zostanie do dekanatu zduńskowolskiego. 

Wykład p. dr Urszuli Krupy

 13 maja 2014 r., o godz. 19.00, w Bibliotece parafialnej im. Jana Pawła II w Sieradzu odbyło się spotkanie z p. Urszulą Krupą. Spotkanie poświęcone było zagadnieniom związanym z medycznymi aspektami ideologii gender. Pani Krupa jest politykiem, lekarzem anestezjologiem, nauczycielem akademickim, dziennikarką, posłanką na Sejm IV kadencji, od 2004 deputowaną do Parlamentu Europejskiego.

Swoje wystąpienie p. Krupa rozpoczęła od nawiązania do zwycięstwa Conchity Wurst w Eurowizji 2014. Mówiąc o zaburzeniach identyfikacji płciowej odniosła się do teorii neutralności płciowej, wg której człowiek staje się kobietą lub mężczyzną w oparciu o wychowanie. Twórcą teorii był psycholog i seksuolog Money. Jego teoria szybko upadła po tym, jak udało się bardziej poznać tajniki ludzkiego mózgu (są różnice w mózgu kobiety i mężczyzny odpowiadające za tożsamość płciową). Na podstawienie badań utworzono pojęcie „dymorfizmu płciowego”, a więc kształtowania się ok. 4 roku życia ośrodków mózgowych związanych z tożsamością płciową. Dr Krupa mówiła również o traumie związanej z operacją transwestytów, a w dalszej kolejności podała przyczyny zaburzeń transseksualnych. Jej zdaniem są nimi: leczenie hormonalne ( hormony podawane matce w ostatnim okresie ciąży i pierwszych latach życia jej dziecka, antykoncepcja, utrzymywanie ciąży zagrożonej) oraz niewłaściwe wychowanie będące następstwem patologii rodzinnej, psychicznej nieobecności ojca czy feministycznych tendencji kobiet. Pani Urszula Krupa, w swoim wystąpieniu, wykazała również niedorzeczność standardów edukacji seksualnej w Europie. Na koniec zaprezentowała niezwykle interesującą broszurę, opracowaną przez ks. Sławomira Kostrzewę, Teresę Drapińską oraz Monikę i Piotra Zawadzkich, pod tytułem: „Brońmy dzieci i młodzież przed demoralizacją”. Broszura podejmuje takie zagadnienia, jak np. ideologia gender, materializm, konsumpcjonizm czy okultyzm.

Gender to ideologia, która usiłuje sprowadzić człowieka do prymitywnych instynktów. Gender nie interesuje ludzka dusza, rozum, wola. Sprowadza człowieka do jego seksualności. Odrzuca racjonalne i naukowe podejście do kwestii płciowości. Promuje homoseksualizm, dewiacje seksualne, pornografię, domaga się praw dla „mniejszości seksualnych”, aborcji, in vitro, wspiera przemysł antykoncepcyjny, edukację seksualną przedszkolaków, skrajne ruchy feministyczne.      

Spotkanie z p. Witoldem Waszczykowskim

 Ponad 80 osób uczestniczyło w spotkaniu z p. Witoldem Waszczykowskim – polskim historykiem, dyplomatą, byłym wiceministrem spraw zagranicznych, który w latach 2008-2010 był zastępcą szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Spotkanie odbyło się 12 maja br., w Domu Katolickim, pod hasłem: „Sytuacja międzynarodowa Polski a wydarzenia na Ukrainie”. Rozpoczęło się o godz. 19.00. Otworzył je Wiceprezydent Miasta Sieradza – p. Rafał Matysiak.

Swoje wystąpienie p. Waszczykowski rozpoczął od ukazania znaczenia zbliżających się wyborów do Europarlamentu, a następnie mówiąc o modelu funkcjonowania państwa pod względem gospodarczym oraz o Unii Europejskiej i roli Polski w Europie i świecie dokonał porównania, pod tym właśnie kątem,  programu Prawa i Sprawiedliwości z Platformą Obywatelską.

Mówiąc o sytuacji na Ukrainie, były Minister Spraw Zagranicznych powiedział, że to co się tam aktualnie dzieje nie jest niczym nowym. Akcja przeciw Ukrainie była przygotowywana już od 2004 roku. Chodzi tam przede wszystkim o to, żeby nie dopuścić do sytuacji, w której Ukraina mogłaby stać się państwem demokratycznym. Byłoby to bowiem sprzeczne z głoszoną tezą o niemożliwości powstania państw demokratycznych na terenach byłego ZSRR. Demokratyczna Ukraina stałaby się w pewnym sensie zagrożeniem dla Rosji.

Dla Polski zaś, niebezpiecznym zjawiskiem jest sąsiadowanie z obszarem niedemokratycznym, niestabilnym, nieprzewidywalnym, dlatego lepiej dla nas i dla naszego kraju byłoby gdyby na Ukrainie zapanowała demokracja.

W obliczu takiej sytuacji Europa, ale także cały świat winni wesprzeć Ukrainę. Chodzi tu o pomoc warunkową, poprzez przeprowadzenie tam reform, takich jak: stworzenie struktury antykorupcyjnej, wprowadzenie normalnej służby podatkowej, czy reforma wymiaru sprawiedliwości. Aby doszło jednak do transformacji na Ukrainie świat powinien wywrzeć presję na Rosji. Znaczącym instrumentem ku temu jest chociażby odsunięcie jej od prestiżowych instytucji. Pan Waszczykowski podsumował swoją wypowiedź w słowach: „Póki jeszcze można, trzeba zatrzymać agresję środkami pokojowymi, gospodarczymi. Nie można dopuścić do konfliktu zbrojnego. Lepiej i łatwiej chronić teraz Polskę niż później ją odwojowywać”.

W czasie spotkania zapytano byłego Ministra o bezpieczeństwo energetyczne Polski, o budżet MSZ, czy o możliwość koalicji PO z PiS-em. Największe zainteresowanie wywołało pytanie o rosyjskie zasoby na terenie Polski. Pan Waszczykowski odpowiedział: „Prawdą jest, że Rosja posiada swoje zasoby w naszym kraju w postaci chociażby nieruchomości, z których nie zamierza zrezygnować. Przykładem mogą być niektóre kamienice w Warszawie”.

Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem, o czym świadczy chociażby liczba słuchaczy, którzy zgromadzili się w Domu Katolickim. Całość zakończyła się ok. 21.30.   

I DIECEZJALNE FORUM MŁODYCH W BRDOWIE

10 maja 2014 roku Sanktuarium Matki Bożej Zwycięskiej w Brdowie wypełniło się młodymi ludźmi, którzy wraz ze swoimi duszpasterzami przybyli na I Forum Młodych Diecezji Włocławskiej. Nasz dekanat reprezentował dekanalny duszpasterz młodzieży ks. Michał Styczyński wraz z liderami młodzieży dekanatu sieradzkiego I: Martą Stachowiak i Patrycją Szałek z Charłupii Małej oraz Dominiką Oganiaczyk i Moniką Olejniczak z parafii Wszystkich Świętych. Spotkaniu przewodniczył kanclerz Kurii Biskupiej oraz Diecezjalny Koordynator Światowych Dni Młodzieży ks. Prałat Artur Niemira.

W pierwszej części spotkania po przywitaniu i podziękowaniu za obecność wszystkim duszpasterzom dekanalnym wraz z młodzieżą ks. Niemira wyraził wielką nadzieję w związku z dobrym przygotowaniem się na Światowe Dni Młodzieży. Nie chodzi w nim bowiem jedynie  – podkreślał ks. Prałat – o przejęcie się logistyczną stroną całego wydarzenia, ale chodzi przede wszystkim o duchową szansę dla wszystkich  młodych naszej diecezji, którzy już teraz, przez regularne spotkania formacyjne w grupach parafialnych i dekanalnych stworzą prawdziwe wspólnoty życia z Bogiem i wzrastania w wierze. Nie ma przecież takiej parafii, w której nie byłoby młodzieży. Diecezjalny Koordynator zwrócił się z serdeczną prośbą do wszystkich obecnych kapłanów o wrażliwość w kwestii formowania młodych ludzi.

Następnie zabrał głos diecezjalny duszpasterz młodzieży ks. Przemysław Pilarski, który podzielił się refleksją w związku z XI Krajowego Forum Duszpasterstwa Młodzieży w Zabawie. Podkreślał, jak ważne jest w przygotowaniu do Światowych Dni Młodzieży etap poprzedzający to wydarzenie oraz to wszystko, co będzie się działo po spotkaniu młodych z całego świata w Krakowie w 2016 roku.

Kolejnym głosem w dopołudniowym panelu było wystąpienie rejonowego duszpasterza młodzieży ks. Marcina Sadownika. Obejrzeliśmy przygotowany przez niego film z ostatnich Światowy Dni Młodzieży w Rio de Janeiro, w którym dane nam było usłyszeć w roli prezentera naszego wikariusza, również obecnego w tym czasie w Rio, ks. Jarosława Szpolorowskiego. Ks. Marcin wskazał na konieczność tworzenia w parafii grup i wspólnot, które pozwolą młodym ludziom zbliżyć się do Chrystusa oraz przeżywać swoją wiarę we wspólnocie. Mogliśmy wysłuchać również krótkich świadectw młodych ludzi, którzy już uczestniczyli i będą uczestniczyć w wielu programach formacyjnych proponowanych przez różne parafie (pielgrzymki, grupy oazowe).

Na zakończenie tej części spotkania zaprezentowali się Martyna Cybulska oraz Piotr Ardanowski - przedstawiciele naszej diecezji obecni w Rzymie podczas przekazania Krzyża Światowych Dni Młodzieży i Ikony Matki Bożej młodzieży polskiej przez młodzież brazylijską. Piotr podkreślił, iż mamy być autentyczni w wyznawaniu swojej wiary, jesteśmy zaproszeni do świadectwa. Kościół jest taki, jacy są ludzi tworzący go, i właśnie jako taki ma poznawać Chrystusa.

Po krótkiej przerwie na kawę i „coś słodkiego” dekanalni duszpasterze wraz z Diecezjalnym Koordynatorem Światowych Dni Młodzieży poruszali w wewnętrznym gronie istotne kwestie związane z programem formacyjnym do Światowych Dni Młodzieży, podczas gdy młodzi wielbili Pana Boga w brdowskim sanktuarium podczas koncertu, któremu przewodniczył zespół muzyczny z Kościelca. 

W południe pod przewodnictwem ks. Prałata Artura Niemiry została odprawiona uroczysta koncelebrowana Msza Święta zakończona specjalnym błogosławieństwem skierowanym do przedstawicieli młodzieży wszystkich dekanatów, którzy następnie wraz ze swoimi duszpasterzami odbierali przygotowane na tę okazję dyplomy – zaproszenia do aktywnego przygotowania się do Tygodnia Misyjnego oraz XXXI Światowych Dni Młodzieży w 2016 roku w Krakowie.

Ostatnim akcentem Diecezjalnego Forum Młodych był wspólny obiad spożywany w sympatycznej atmosferze i wzajemnej życzliwości. 

Sakrament Bierzmowania w naszej parafii...

 09 maja br., podczas uroczystej Mszy Świętej sprawowanej o godz. 16.00, w naszej świątyni parafialnej, udzielany był sakrament bierzmowania. Przyjęło go 110 młodych ludzi. Szafarzem sakramentu był J.E ks. bp Stanisław Gębicki.

Na progu Eucharystii Ksiądz Biskup został powitany przez Gospodarza miejsca – ks. prał. Mariana Bronikowskiego. W dalszej kolejności przedstawiciele rodziców, zwracając uwagę na to, że to rodzina jest pierwszym miejscem poznania Boga i wzrostu wiary, poprosili Księdza Biskupa o udzielnie ich dzieciom sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej.

Na pytanie Biskupa Pomocniczego: „Droga młodzieży, powiedzcie przed zgromadzonym tu Kościołem, jakich łask oczekujecie od Boga w tym sakramencie?”, młodzi jednogłośnie odpowiedzieli: „Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad”.

Swoją homilię Biskup Gębicki oparł o tekst z Ewangelii wg św. Jana: J 14, 15-17. Kaznodzieja przypomniał wszystkim zgromadzonym słowa Jezusa: „Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania”, i do tego zachęcał – by iść przez życie drogą Bożych przykazań.  Wzywał również do tego, by nie bać się sięgać do nauczania Chrystusa, do Pisma Świętego. „Z tą Księgą trzeba się zaprzyjaźnić. Niech Ewangelia będzie kompasem wiodącym nas po ścieżkach codzienności” – mówił Biskup. Nawiązując do przeżywanej 27 kwietnia br. kanonizacji, Ksiądz Biskup wskazał na Jana Pawła II, jako na wielkiego przyjaciela ludzi młodych. To dzięki umiłowaniu Pisma Świętego był on Pasterzem zdecydowanym i konkretnym w swej posłudze w epoce ciągłej zmienności i powszechnego przyzwolenia na zło. Wspominając pogrzeb naszego Wielkiego Rodaka Pasterz zwrócił uwagę na to, że Ewangeliarz spoczywający na jego trumnie kartkowany był z wielką mocą, jak gdyby ktoś szukał tam jakiegoś konkretnego fragmentu i zachęcał, by w taki właśnie sposób i z taką mocą wędrować po stronach tej wyjątkowej Księgi. Na koniec, Biskup Gębicki nawiązał do peregrynacji Krzyża Światowych Dni Młodzieży po Diecezji Włocławskiej, która rozpocznie się 18 maja tego roku właśnie w parafii Wszystkich Świętych w Sieradzu i zachęcał by ci, którzy dziś umocnią się w wierze poprzez przyjęcie sakramentu bierzmowania w sposób szczególny zaangażowali się w to dzieło.

Apel Księdza Biskupa znalazł swoje potwierdzenie w głosie przedstawicieli młodzieży pod koniec liturgii. Wyrażając radość z powodu przyjęcia sakramentu chrześcijańskiej dojrzałości zwrócili oni uwagę na to, że wydarzenia związane z wędrówką Krzyża ŚDM po naszej diecezji będą dla nich okazją do prawdziwego świadectwa: „Przed nami jeszcze wiele życiowych wyborów i sytuacji, które będą wymagały od nas jasnego opowiedzenia się za Chrystusem. Będziemy potrzebować  wielkiej duchowej mobilizacji, aby zawsze pozostać wiernymi świadkami Jego krzyża. Dlatego dziękujemy Ci, Drogi nasz Pasterzu, za to, że na tej życiowej drodze udzieliłeś nam sakramentu, który przyjęty z wiarą uzdalnia człowieka do mężnego jej wyznawania”.

Na zakończenie, wyrazy wdzięczności pod adresem J.E. ks. bpa Stanisława Gębickiego, księży z dekanatu i okolic oraz wszystkich zaangażowanych w przygotowanie tej uroczystości wyraził Proboszcz parafii – ks. Bronikowski.

Przed udzieleniem błogosławieństwa Ksiądz Biskup pobłogosławił pamiątkowe krzyże, które zostaną wręczone młodzieży na Eucharystii Młodych w pierwszy piatek miesiąca czerwca o godz. 20.00.

Liturgię ubogacał parafialny zespół muzyczny pod kierunkiem ks. Michała Styczyńskiego. Za przygotowanie młodzieży do przyjęcia sakramentu bierzmowania odpowiadał ks. Jarosław Szpolorowski. Spotkania z młodzieżą rozpoczęły się w październiku minionego roku i w większości były prowadzone pod kątem przygotowań do Światowych Dni Młodzieży, które będziemy przeżywać w 2016 roku.  

Copyright © 2010 Parafia Wszystkich Świętych w Sieradzu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Created by simea.pl