Wydarzenia

REKOLEKCJE ADWENTOWE - ZAPROSZENIE

Zapraszamy do wzięcia udziału w rekolekcjach adwentowych, które będą trwały od 15 do 17 grudnia br. Przewodniczył im będzie ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński, rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Skorzystajmy z tego szczególnego czasu, jaki daje nam Kościół, aby jak najlepiej przygotować się do spotkania z Jezusem Chrystusem w tajemnicy Jego narodzenia.

PROGRAM REKOLEKCJI

Przewodniczy: Ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński - Rektor UKSW

Temat: Z Jezusem Chrystusem rodzi się zawsze i odradza radość.

Niedziela - 15.12.2013r.

  7.00  Msza  św. /nauka  dla  dorosłych/

  8.30. Msza  św./nauka  dla  dorosłych/

10.00 Msza  św./nauka  dla   dorosłych/

11.30 Msza  św./nauka  dla  dzieci/

13.00  Msza  św./nauka  dla  dorosłych/

16.00 Msza św./nauka  dla  dorosłych/

18.00 Msza św./nauka  dla  dorosłych/

20.00 Msza  św./nauka  dla  młodzieży/

Poniedziałek - 16.12.2013  i  Wtorek - 17.12.2013

  6.00 Msza św./Roraty/

  9.00 Msza św./nauka  dla  dorosłych/

11.00 Msza  św./nauka dla   dorosłych/

16.00  Msza  św./ nauka  dla  dzieci/

18.00  Msza  św./nauka  dla  dorosłych/

20.00  Msza  św./nauka  dla  młodzieży/

 

Spowiedź  święta: we wtorek w godz. 8.30 – 12.00 i od  godz. 15.30
do  20.00

OMAGGIO FLOREALE PO SIERADZKU

8 grudnia bieżącego roku, w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, w parafii pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Sieradzu, zainicjowano rzymski zwyczaj składania białych kwiatów pod figurą Matki Bożej. „Omaggio floreale”, czyli hołd z kwiatów to zwyczaj, który sięga 1938 r., kiedy to papież Pius XI polecił Papieskiej Akademii Niepokalanej przygotować każdego roku 8 grudnia na Placu Hiszpańskim uroczysty akt oddania czci Maryi Niepokalanej. Tę tradycję podtrzymują kolejni papieże.

Ceremonia obdarowania Maryi kwiatami odbyła się po Mszy Świętej sprawowanej o godz. 10.00 pod przewodnictwem proboszcza parafii – ks. prał. Mariana Bronikowskiego. Warto dodać, że w tym dniu, dla ubogacenia liturgii, swoje siły połączyli chór parafialny i chór z parafii NSJ z Sieradza. Pod koniec Eucharystii wierni dokonali aktu zawierzenia siebie i swoich rodzin Matce Bożej, a następnie w uroczystej procesji udali się na plac kolegiacki, by tam przed figurą złożyć w darze Niepokalanej białe kwiaty. Dzieci z parafialnej scholi, w tym czasie, bardzo radośnie zaśpiewały pieśń „Archanioł Boży Gabryjel”. Pierwszym, który złożył kwiaty był inicjator wydarzenia - ks. prał. Marian Bronikowski, obchodzący w tym dniu swoje imieniny, a także 50-tą rocznicę urodzin. „Uczczenie Maryi w ten sposób to najpiękniejszy ze wszystkich prezentów. Niech ta zapoczątkowana w naszej  parafii tradycja składania białych kwiatów pod figurą Matki Bożej na placu kościelnym, ożywi  nasze  zaufanie  do  Boga  i  Jego  Matki” – powiedział na zakończenie dostojny Jubilat.

W DRODZE DO KRAKOWA - DEKANALNE ADWENTOWE SKUPIENIE MŁODYCH

W miniony piątkowy wieczór 6 grudnia 2013 r. w parafii Wszystkich Świętych w Sieradzu odbyło się spotkanie młodych dekanatu sieradzkiego I. Inicjatorem spotkania był diecezjalny duszpasterz młodzieży ks. Michał Styczyński. Uczestniczyło w nim 60 młodych ludzi przybyłych z parafii należących do dekanatu sieradzkiego I. Najliczniejszą grupę młodzieży reprezentowała parafia św. Urszuli Ledóchowskiej wraz z jej opiekunem ks. Radosławem Cyrułowskim. Na spotkanie przybyli też młodzi z parafii Charłupia Mała ze swoim duszpasterzem ks. Przemysławem Pilarskim. Była obecna również s. Dorota Kędziora, katechetka w II Liceum Ogólnokształcącym im. S. Żeromskiego w Sieradzu.

Spotkanie rozpoczęło się wspólnym śpiewem z prośbą o dary Ducha Świętego oraz „mikołajkowym słodkim upominkiem” w postaci ciasta oraz gorącej herbaty, która rozgrzała nas w ten zimny grudniowy wieczór z szalejącą za oknami zawieruchą. Następnie ks. Michał przywitał wszystkich zgromadzonych oraz przedstawił główny cel spotkania: budowanie odpowiedzialnego duszpasterstwa młodych w kościele lokalnym oraz przygotowywanie się na Światowe Dni Młodzieży w Krakowie. „Młody człowiek potrzebuje wspólnoty i realizuje się we wspólnocie. Ma ciekawe pomysły, jest otwarty na „nowe”. Ten nowy czas zaczynamy przygotowaniem na Światowe Dni Młodzieży w Krakowie. Wiele inicjatyw diecezjalnych i krajowych bierze początek w małych aktywnych grupach parafialnych formujących się w duchu radosnego głoszenia Chrystusowej Ewangelii.” – podkreślał ks. Michał.

Kolejnym punktem spotkania była projekcja filmu o historii Światowych Dni Młodzieży. Po nim pozdrowił nas gospodarz i proboszcz miejsca ks. prałat Marian Bronikowski, który wyraził wielką radość z powodu tak licznie zgromadzonej młodzieży, która pragnie iść z Jezusem i rozwijać swój apostolski zapał. Następnie głos zabrał ks. Przemysław Pilarski, który jako diecezjalny duszpasterz młodzieży przybliżył nam ideę Światowych Dni Młodzieży oraz podkreślił potrzebę budowania wspólnot parafialnych młodych, które będą nadawać kierunek działaniom formacyjnym. Wskazał także na szereg materiałów, również w formie elektronicznej, przygotowanych przez Ogólnopolskie Duszpasterstwo Młodzieży, a mające na celu jeszcze lepsze pogłębienie przyjaźni z Jezusem i otwarcie się na innych.

Centralnym punktem spotkania była Eucharystia Młodych. Przewodniczył jej ks. Jarosław Szpolorowski, wikariusz parafii Wszystkich Świętych, a koncelebrował ks. Przemysław Pilarski, wikariusz parafii Narodzenia NMP w Chrałupii Małej. Wielu młodych przystąpiło do sakramentu pokuty i pojednania z racji pierwszego piątku miesiąca. W homilii ks. Jarosław podkreślił jak istotna w życiu chrześcijańskim jest dyskretna miłość świadczona bliźniemu, na wzór patrona dnia św. Mikołaja. Człowiek musi się uczyć wciąż tej miłości i wiary opartej na pokornym świadectwie dawanym o Chrystusie. Oprawę muzyczną przygotowała nowo powstała schola młodzieżowa parafii Wszystkich Świętych.

Na zakończenie ks. Michał podziękował wszystkim zebranym oraz wyraził nadzieję, że pierwsze spotkanie w tak licznej grupie młodych będzie zapoczątkowaniem kolejnych cyklicznych spotkań młodych dekanatu sieradzkiego I, aby wzrastały i utwierdzały się żywa wiara, mocna nadzieja i pokorna miłość. 

Sieradzkie roraty

           W dniu 02 grudnia bieżącego roku wspólnota parafialna parafii p.w. Wszystkich Świętych w Sieradzu przeżywała swoją pierwszą tegoroczną Mszę Świętą Roratnią, sprawowaną o godz. 6.00 pod przewodnictwem proboszcza parafii – ks. prał. Mariana Bronikowskiego.

Eucharystia rozpoczęła się uroczystym odśpiewaniem pieśni Rorate coeli…, a następnie odsłonięciem obrazu Księżnej Sieradzkiej. Licznie zgromadzili się na niej parafianie, a także przyjaciele sieradzkiej kolegiaty, w tym duża liczba dzieci z lampionami. W trakcie liturgii p. Franciszek, dziadek ks. Pawła Szczepaniaka, dokonał symbolicznego zapalenia świecy roratniej.

Tegoroczne Roraty w parafii p.w. Wszystkich Świętych w Sieradzu przeżywane są  pod hasłem: „uBoga droga. Skarby niebieskie”. Program przygotowany przez redakcję „Małego Gościa” ma pokazać, że Kościół od zarania swoich dziejów dostrzegał ubogich i troszczył się o nich, stąd przez kolejne dni Rorat księża, w okolicznościowych kazaniach do dzieci, przypominać będą świętych i błogosławionych, którzy pomagali biednym, zaczynając od starożytnego św. Wawrzyńca, na współczesnych kończąc. Mamy nadzieję, że dzieci pociągnięte przykładem świętych będą uczyły się pomagać.

W pierwszym dniu Rorat dzieci otrzymały specjalną planszę, a przez kolejne dni otrzymają skarby niebieskie – obrazki z wizerunkami świętych, które będą wkładać w nacięte na planszy otwory. Mszom Roratnim towarzyszy okolicznościowa piosenka zatytułowana „Uboga droga”. Muzykę i słowa skomponował p. Adam Szewczyk.

Dobrze przeżyjmy okres Adwentu, jaki daje nam Kościół. Wszystkich zapraszamy do wspólnej modlitwy. Przygotujmy się razem do spotkania z Jezusem. On chce narodzić się w sercu każdego z nas.

Nowi Ministranci

Wraz z rozpoczęciem nowego roku liturgicznego posługę, w naszej parafii, rozpoczęło pięciu nowych ministrantów: Szymon Małolepszy, Hubert Pędzik, Bartosz Kamiński, Ignacy Leśkiewicz oraz Mateusz Bomba.

Uroczystość włączenia kandydatów do grona Liturgicznej Służby Ołtarza odbyła się w niedzielę, tj. 01.12.2013 r. na Mszy Świętej sprawowanej o godz. 10.00 pod przewodnictwem proboszcza parafii p.w. Wszystkich Świętych – ks. prał. Mariana Bronikowskiego. Kandydaci przygotowywali się do pełnienia zaszczytnej funkcji ministranta pod czujnym okiem swojego opiekuna – ks. Piotra Patyka. W uroczystości udział wzięli także rodzice nowo ustanowionych ministrantów, do których rozesłano okolicznościowe zaproszenia i to oni, w czasie ceremonii, nałożyli swoim synom komże.  Nowi ministranci złożyli przed wspólnotą parafialną swoje przyrzeczenia.

W tym dniu wspólnota ministrancka parafii p.w. Wszystkich Świętych w Sieradzu wzbogaciła się także o trzech lektorów-kandydatów (Szymon Kaźmierczak, Jakub Stepniak, Konrad Zimorski) oraz jednego ceremoniarza (Filip Marek).

Na zakończenie opiekun ministrantów wyraził swoją wdzięczność i radość. Nowo ustanowionym życzył gorliwości i wierności złożonym postanowieniom. Słowo „dziękuję” pod adresem Ks. Proboszcza i ks. Piotra wypowiedzieli także przedstawiciele Liturgicznej Służby Ołtarza.

ROZPOCZĘCIE ADWENTU

Uroczystą Mszą Świętą celebrowaną w sobotę 30.11.2013 r. o godz. 18.00 w połączeniu z I nieszporami z I Niedzieli Adwentu zainaugurowaliśmy  w naszej parafii nowy rok liturgiczny.

Eucharystii przewodniczył wikariusz parafii p.w. Wszystkich Świętych
w Sieradzu – ks. Jarosław Szpolorowski. Wygłosił on okolicznościową homilię i dokonał poświęcenia wieńca adwentowego.

W wygłoszonej homilii kaznodzieja zwrócił uwagę na istotę Adwentu. Kaznodzieja zachęcał, by dobrze wykorzystać ten czas, jaki Kościół nam daje. „Adwent to czas oczekiwania. Wszyscy przygotowujemy się do spotkania z Panem. Zadbajmy no to, by nasze serca były czyste, a ręce wypełnione dobrymi uczynkami, które złożymy w darze Nowonarodzonemu”- zachęcał ks. Jarosław.

Copyright © 2010 Parafia Wszystkich Świętych w Sieradzu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Created by simea.pl