Wydarzenia

Sieradz: Pamiętając o dzieciach nienarodzonych…

Strata upragnionego dziecka, poronienie, martwy płód, śmierć tuż po narodzeniu jest traumatycznym przeżyciem, szczególnie dla rodziców. Jest to dramat, który pozostawia ślady na całe życie. Utracone dziecko, to jednocześnie stracone nadzieje i marzenia. Wiele matek, które doświadczyły takiej straty nie otrzymuje żadnego wsparcia, nawet od najbliższych. Ich ból jest często niezrozumiały dla otoczenia.

By otoczyć troską i duchowo wesprzeć wszystkich doświadczających tego ogromnego cierpienia, w ramach Dnia Pamięci o Dzieciach Nienarodzonych, obchodzonego 15 października, w parafii p.w. Wszystkich Świętych w Sieradzu poprowadzono modlitwę za wszystkich opłakujących śmierć swoich dzieci. W ich intencji odprawione zostało nabożeństwo różańcowe, w czasie którego bardzo mocno wybrzmiały słowa: „Maryja jest Tą, która najlepiej rozumie, co znaczy doświadczyć śmierci dziecka. Ona wie, co czuje matka stojąc nad jego grobem. Dobrze wie, jak smakują takie łzy. Prośmy Ją, by pomogła nam
z wiarą przejść przez trud tego cierpienia”.

W modlitwie różańcowej liczny udziały wzięły dzieci. Wiele z nich modliło się za swoje zmarłe rodzeństwo. Następnie, w tej samej intencji, o godz. 18.00 sprawowano Mszę Świętą. Eucharystii przewodniczył i okolicznościową homilię wygłosił, inicjator przedsięwzięcia – ks. prał. Marian Bronikowski. Kaznodzieja zachęcał do bycia wrażliwym na potrzeby innych, do okazywania sobie pomocy. „Cierpienie przeżywane w samotności staje się jeszcze bardziej dotkliwsze. Każdy chrześcijanin ma obowiązek wspierać cierpiących!” – mówił ks. Bronikowski.

Na koniec, wszystkich uczestniczących w Eucharystii zawierzono szczególnemu orędownictwu św. Józefa. Odmówiono litanię ku jego czci. Niech Ten, którego nazywa się „Podporą rodzin” i „Pociechą nieszczęśliwych” wspiera swą przemożną pomocą nas wszystkich, a szczególnie rodziców dotkniętych cierpieniem utraty dziecka.
 

XIII Dzień Papieski w Sieradzu

„Jan Paweł II – Papież dialogu”, pod tym hasłem 13 października br. przeżywaliśmy XIII Dzień Papieski. Z tej okazji, by uczcić pamięć naszego wielkiego Rodaka, w sieradzkiej kolegiacie, o godz. 17, z inicjatywy ks. prał. Mariana Bronikowskiego, wikariusza biskupiego na rejon sieradzki, odbył się koncert papieski zatytułowany „Nie bój się, wypłyń na głębie…”, w wykonaniu zespołu NOEMI z Brąszewic. W trakcie godzinnego występu młodzi artyści wykonali takie utwory jak: „Zostań z nami” czy „Strumień”, znany z aranżacji Piotra Rubika. Nie zabrakło także utworów ze Światowych Dni Młodzieży organizowanych za pontyfikatu Jana Pawła II, takich jak chociażby „Emmanuel” czy „Jesus Christ You are my life”. Najwięcej emocji wywołał jednak utwór „Ty wyzwoliłeś nas Panie…” w wykonaniu sześcioletniej Ady. Całość koncertu przebiegła w bardzo miłej i refleksyjnej atmosferze.

Obchody XIII Dnia Papieskiego w parafii p.w. Wszystkich Świętych w Sieradzu zostały połączone z Dniem Edukacji Narodowej. Msza Święta w intencji dyrektorów, nauczycieli, katechetów i pracowników sieradzkich szkół została odprawiona tego samego dnia o godz. 20. Przewodniczył jej ks. prał. Marian Bronikowski, a homilię wygłosił
ks. Michał Styczyński, wikariusz parafii. Eucharystię poprzedził program słowno-muzyczny przygotowany przez uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Sieradzu
i I Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu, pod opieką
ks. Michała Styczyńskiego. Świadectwo dotyczące wychowania do wartości w dzisiejszej szkole zaprezentowali p. prof. Aneta Remiszewska oraz katecheta i pedagog – p. Ireneusz Pietrus. Uroczystość uświetnił występ p. Darii Krzysztoń – solistyki, kameralistki, absolwentki Mistrzowskich Studiów Podyplomowych w Accademia Nazionale Santa Cecilia w Rzymie, stypendystki programu Socrates/Erasmus w Conservatorio di Musica Santa Cecilia w Rzymie. Wykonała ona m.in. utwór „Gabriel’s Oboe – Ennio Morricone, znany z filmu „Misja”. W spotkaniu wzięli udział pracownicy sieradzkich szkół na czele z Dyrektorem Delegatury Kuratorium Oświaty w Sieradzu - p. Hanną Banach.

Zwieńczeniem XIII Dnia Papieskiego była uroczysta procesja fatimska po ulicach Sieradza. Rozważania różańcowe poprowadził ks. Stefan Dusza, wieloletni dyrektor Wydawnictwa Pallottinum. 

Idzie człowiek… pielgrzymka pojednania Wschód-Zachód

Z inicjatywy ks. prał. Mariana Bronikowskiego, wikariusza biskupiego na rejon sieradzki, dnia 09 października br., o godz. 19, w bibliotece parafialnej przy parafii
p.w. Wszystkich Świętych w Sieradzu odbyło się spotkanie z p. Romanem Ziębą
i p. Włodzimierzem Tutką, uczestnikami pieszej pielgrzymki pojednania Wschód-Zachód.
12 czerwca br., wyruszyli z Głogowca, z podwórka rodzinnego domu św. Faustyny Kowalskiej, by poprzez Wilno i Smoleńsk dotrzeć do Moskwy. Modląc się o pokój
i przebaczenie szli szlakiem, w których bolesne wydarzenia historii zostawiły piętno
w sercach narodów: polskiego, litewskiego i rosyjskiego. „Pielgrzymi pokoju” modlą się
o świat, w którym człowiek jest ważniejszy niż przedmiot, wspólne wartości są cenione wyżej niż zdobycze techniki, być znaczy więcej niż posiadać, miłosierdzie góruje nad sprawiedliwością. Wierzą oni, że przyjęcie i życie tymi czterema prymatami „cywilizacji miłości” wymienionymi przez Jana Pawła II, pozwoli każdemu człowiekowi odzyskać pokój w sercu, a ludzkości zapewni rozwój oparty na miłości Boga i bliźniego. „Pielgrzymi pokoju” wędrują bez pieniędzy. Nie potrzebują też specjalnego wyposażenia. Całkowicie zdają się na Boże Miłosierdzie.

Spotkanie połączone było z pokazem zdjęć i wystawą unikalnego księgozbioru poświęconego Bożemu Miłosierdziu oraz pamiątek z pielgrzymich szlaków. Zaprezentowane były także tablice pokoju, które Pielgrzymi Bożego Miłosierdzia niosą w pielgrzymkach
i ofiarowują na końcu drogi jako wotum. Do tej pory wędrówki po trzech kontynentach odbyło 6 takich tablic. Tablice pokoju noszą mapy pokonanych tras oraz tekst modlitwy
w językach krajów, przez które prowadziła droga. Każdy uczestnik spotkania otrzymał franciszkański krzyż "tau" z wpisanymi trzema symbolami trzech religii Księgi - znak Pielgrzymów Bożego Miłosierdzia. 

Warto dodać, że całość wydarzenia poprzedziło otwarcie kolejnej wystawy pt. „Kapłan i Wychowawca. Ojciec Stefan Miecznikowski T.J. (1921-2004)”, zorganizowanej
w Domu Katolickim im. Jana Pawła II przez łódzki Instytut Pamięci Narodowej oraz ks. prał. Mariana Bronikowskiego. Jest to wystawa wewnętrzna składająca się z kilkunastu paneli
w systemie parawanowym ukazujących najważniejsze momenty z życia o. Stefana Miecznikowskiego – jezuity, niezwykłego kapłana i wychowawcy, kapelana łódzkiej „Solidarności”, wybitnego kaznodziei czasu stanu wojennego, opiekuna internowanych, myśliciela i publicysty. Tak wybitna postać nie mogła ujść uwadze bezpieki, stąd liczne szykany i prześladowania. Pozostał jednak nieugięty. Zmarł 27 grudnia 2004 pozostawiając przykład jakże pięknego życia. Scenariusz wystawy przygotowali p. Grzegorz Nawrot
i p. Paweł Spodenkiewicz, który wygłosił referat poświęcony życiu i działalności o. Stefana. W otwarciu wystawy udział wzięli m.in. ks. Stefan Dusza, pełniący przez długi okres obowiązki dyrektora Wydawnictwa „Pallottinum”, przedstawiciele władz miasta oraz licznie zgromadzeni parafianie.
 

O historii trzeba mówić…

Wiek XX zdominowały dwa zbrodnicze systemy: niemiecki nazizm i sowiecki komunizm. Rany zadane przez człowieka były olbrzymie. Dzisiaj również na początku XXI wieku każdy z nas staje przed ponownym wyborem: jak iść przez życie, na kim się wesprzeć. Staraniem Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu – dra Łukasza Kamińskiego i proboszcza Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Wszystkich Świętych w Sieradzu – ks. prał. dra Mariana Bronikowskiego, dnia 02 września bieżącego roku o godz. 13.15, w sali parafialnej w Sieradzu przy ul. Kolegiackiej 11 otwarto wystawę zatytułowaną: „Kościół na ziemi łódzkiej wobec dwóch totalitaryzmów”.
Jest to wystawa wewnętrzna, składająca się z 33 wolno stojących paneli w systemie parawanowym. Zdjęcia i teksty pozyskano z archiwów państwowych, parafialnych oraz osób prywatnych. Ekspozycja, która wywołuje wiele wzruszeń, a niekiedy wyciska łzy, została przygotowana przez Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN w Łodzi. Ukazuje historię zmagań łódzkiego Kościoła, najpierw z hitlerowskimi oprawcami, a następnie
z komunistyczną doktryną. Takie ujęcie tematu lepiej oddaje realia, w jakich przyszło żyć
i działać ludziom Kościoła w latach 1939-1989. Wszystko to ma swój szczególny wydźwięk w czasach, w których Kościół niesprawiedliwie sprowadzany jest do okrzepłej, silnej instytucji, wspieranej przez rzesze wiernych.

Ekspozycja jest także upamiętnieniem 74. rocznicy wybuchu II wojny światowej, do czego w swoim wystąpieniu nawiązywał ks. prał. Marian Bronikowski. W tym kontekście przypomniał on fakt cudownego ocalenia kolegiaty i ziemi sieradzkiej przed niszczycielskimi atakami. Takim szczególnym wotum wdzięczności i pamiątką tego wydarzenia, jak wspomniał ks. Bronikowski, jest ufundowana staraniem ks. Apolinarego Leśniewskiego srebrna sukienka dla św. Józefa w bocznym ołtarzu sieradzkiej kolegiaty.

W otwarciu wystawy udział wzięli: Prezes Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu – dr Łukasz Kamiński, Wicemarszałek Województwa Łódzkiego – Dorota Ryl, pracownicy łódzkiego Instytutu Pamięci Narodowej, przedstawiciele władz miasta Sieradza, a wśród nich prezydent – Jacek Walczak, przedstawiciele policji i służby więziennej oraz wielu parafian i osób, którym ta tematyka nie jest obojętna.

Zaproszeni goście złożyli kwiaty i znicze pod Ścianą Memorialną, a także posadzili, na pamiątkę tego spotkania, cztery drzewa w parafialnym ogrodzie.

Druga część spotkania miała miejsce w Zakładzie Karnym w Sieradzu, gdzie na specjalną prośbę dyrektora zakładu ppłka Grzegorza Królikowskiego, ks. prał. Marian Bronikowski dokonał poświęcenia tablicy upamiętniającej funkcjonariuszy sieradzkiego więzienia pomordowanych przez NKWD i zaginionych na terenach ZSRR w czasie II wojny światowej. „Niezależnie od czasu niezmienne pozostają wartości ewangeliczne: dobroć, miłość, życzliwość, przebaczenie, ofiarność, pracowitość i szacunek. Tylko na nich można budować życie człowieka, narodu czy państwa. Nigdy nie przegrywa ten, kto zawierzy Chrystusowi” – powiedział ks. prał. Bronikowski.
 

Ruszyła 403 Piesza Pielgrzymka z Sieradza na Jasną Górę

Mszą Święta koncelebrowaną o godz. 6.30 w sieradzkiej kolegiacie rozpoczęła się 403 Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę. Uroczystej liturgii przewodniczył wikariusz biskupi na rejon sieradzki – ks. prał. Marian Bronikowski. Homilię wygłosił koordynator pieszych pielgrzymek diecezji włocławskiej – ks. Marek Molewski. Mówiąc o trudzie pielgrzymowania kaznodzieja nawiązał do hasła obecne trwającego roku duszpasterskiego, które brzmi: „Być solą ziemi”.

. Mszę Świętą sprawowało 11 kapłanów z diecezji, a wśród nich kanclerz kurii włocławskiej – ks. prał. Artur Niemira. W czasie Mszy Świętej dokonano poświęcenia soli ofiarowanej przez kopalnię soli w Kłodawie, którą każdy pielgrzym otrzymał przed wyruszeniem na pątniczy szlak. W myśl słów Chrystusa zapisanych przez św. Mateusza: „Wy jesteście solą ziemi. Lecz jeśli sól straci swoją właściwość, czym się ją posoli? Nie nadaje się do niczego, chyba tylko na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi”, ważne jest, by tak dbać
o otrzymaną sól, aby nie dopuścić do jej zwietrzenia.

Uroczystego błogosławieństwa udzielił pielgrzymom na placu kolegiackim ks. prał. Artur Niemira. Na chwilę obecną w pielgrzymce uczestniczy ponad pięciuset pielgrzymów,
a wśród nich 13 kapłanów na czele z ks. prał. Marianem Bronikowski, który w tym roku również postanowił podjąć trud pielgrzymowania, a także 9 kleryków, 3 siostry zakonne oraz 6 młodych chrześcijan z Korei Południowej. Kierownikiem pielgrzymki sieradzkiej jest
ks. Jarosław Szpolorowski, wikariusz parafii Wszystkich Świętych w Sieradzu.
 

„Wewnętrzne krajobrazy” żony ambasadora Izraela na wystawie w Sieradzu

„Domem rodzinnym” nazwała Sieradz Diti Ravner, żona ambasadora Izraela w Polsce podczas otwarcia wystawy swoich prac zatytułowanej „Wewnętrzne krajobrazy”. Jest to wystawa miękkich pasteli na papierze, w której artystka nawiązuje do Księgi Koheleta, dzieląc się swoją wrażliwością w interpretacji natchnionych tekstów. 7 sierpnia o godz. 16, w Domu Katolickim im. Jana Pawła II przy parafii Wszystkich Świętych w Sieradzu, wystawę otworzył biskup włocławski Wiesław Mering.

Wcześniej, bp Wiesław Mering, Zvi Ravner, ambasadora Izraela i ks. prał. Mariana Bronikowski, wikariusz biskupi na rejon sieradzki, proboszcz miejsca i organizator przedsięwzięcia, umieścili płonące białe świece przed „Ścianą Memorialną” upamiętniającą Żydów pomordowanych w Sieradzu w czasie II wojny światowej.

W swoim przemówieniu, ks. Bronikowski, witając zebranych zacytował słowa C.K. Norwida – „Cóż wiesz o pięknem? (…) Kształtem jest Miłość” i życzył, by spotkanie z pięknem zachwyciło i wskazywało na obecność Stwórcy.

W dalszej kolejności głos zabrał bp Mering, który mówiąc o sztuce i jej znaczeniu przywołał postać Jana Szkota Eriugeny, zamordowanego przez swoich wychowanków tylko za to, że ów mobilizował ich do myślenia. Pasterz Diecezji przypomniał także życzliwość, z jaką spotkała się delegacja Konferencji Episkopatu Polski w Izraelu w marcu bieżącego roku.

Diti Ravner opowiedziała o samej koncepcji wystawy, o inspiracjach i motywach jej powstania. Bardzo ciepło wyraziła się także na temat samego Sieradza, określając to miasto „domem rodzinnym”. Ambasador Izraela natomiast podzielił się swoimi refleksjami dotyczącymi dawnych i aktualnych relacji polsko-żydowskich.

Głos zabrali także parlamentarzyści i przedstawiciele władz miasta. Po części oficjalnej każdy z uczestników mógł podejść do pani Ravner i zamienić z nią kilka słów. Całość wydarzenia odbyła się w bardzo ciepłej, rodzinnej atmosferze.

W otwarciu wystawy udział wzięło wielu znakomitych gości, a wśród nich Pasterz Kościoła Włocławskiego, Zvi Ravner – ambasador Izraela w Polsce, Wojciech Siódmak
– znany polski malarz, ks. Jan Przybyłowski – prorektor UKSW, Piotr Polak – poseł RP, przedstawiciele władz miasta, kapłani z sąsiednich parafii, siostry zakonne oraz licznie zgromadzeni parafianie i przyjaciele sieradzkiej kolegiaty.

Diti Ravner urodziła się w Tel Awiwie. Jest żoną ambasadora Izraela w Polsce. Przez 4 lata studiowała sztukę w Szkole Plastycznej „Avni”. Przez wiele lat malowała temperą, techniką, której nauczyła się w Helsinkach od pewnego duchownego. Od kilku lat maluje miękkimi pastelami na papierze. Jest również poetką, która pisze w języku hebrajskim. Aktualnie mieszka w Warszawie i bardzo dużo podróżuje po Polsce. Bolesna historia tego kraju stanowi inspirację dla jej najnowszych prac.
 

Copyright © 2010 Parafia Wszystkich Świętych w Sieradzu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Created by simea.pl