Wydarzenia

Ministrancki turniej w siatkówkę

W minioną sobotę tj. 30.11.2013 r. nasi ministranci wzięli udział w turnieju piłki siatkowej organizowanym przez parafię p.w. św. Maksymiliana w Zduńskiej Woli. Rozgrywki odbywały się w Publicznym Gimnazjum nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Zduńskiej Woli znajdującym się przy ulicy parkowej 5. Rozpoczęły się o godz. 9.00 i potrwały do godz. 13.30. Uczestniczyli w nich m.in. ministranci z parafii p.w. Narodzenia NMP z Charłupi Małej, z parafii św. Maksymiliana ze Zduńskiej Woli, z parafii św. Antoniego ze Zduńskiej Woli, z parafii św. Pawła ze Zduńskiej Woli, z parafii p.w. Wniebowzięcia NMP ze Zduńskiej Woli. Najlepszymi graczami okazali się ministranci z parafii p.w. św. Antoniego ze Zduńskiej Woli. Zwycięzcą gratulujemy! Nasi ministranci zajęli VI miejsce. Wszyscy uczestnicy turnieju zostali nagrodzeni drobnymi upominkami.

Dzień skupienia Liturgicznej Służby Ołtarza rejonu sieradzkiego 23. 11. 2013

„Ministrare znaczy służyć” – pod takim hasłem ministranci z rejonu sieradzkiego przeżywali swój dzień skupienia na terenie parafii p.w. Wszystkich Świętych w Sieradzu. Spotkanie rozpoczęło się o godz. 9.45 słowem wstępnym głównego organizatora – ks. Piotra Patyka, dekanalnego duszpasterza Liturgicznej Służby Ołtarza dekanatu sieradzkiego I, w którym wyjaśnił on istotę i zamysł tego formacyjnego spotkania oraz powitał wszystkich zgromadzonych. W dalszej części odbyła się konferencja poprzedzona modlitwą do Ducha Świętego. Wygłosił ją neoprezbiter – ks. Łukasz Przelazły, pracujący w parafii św. Stanisława BM w Kramsku. „Zapewniam cię, że nawet aniołowie niebiescy zdumiewają się i chylą przed tobą czoło, gdy udajesz się na świętą służbę ołtarza” – tymi słowami cytując ojca Hariolfa Ettenspergera, zwrócił się on do swoich słuchaczy. Mówiąc o posłudze ministranta postawił trzy istotne pytania: Komu służyć?, Gdzie służyć? i Jak służyć?, w oparciu o które oparł całość swojej wypowiedzi. Ks. Przelazły zwrócił uwagę na to, że ministrant jest pomocnikiem, tym, który niesie znaki i tym, który sam jest znakiem. W wygłoszonej konferencji odniósł się także do dokumentów Kościoła mówiących o służbie przy ołtarzu. „Być ministrantem to być rycerzem, rycerzem Króla Wszechświata, którym jest Jezus Chrystus” – przypomniał prelegent.

Kolejnym punktem programu było nabożeństwo pokutne, któremu przewodniczył diecezjalny duszpasterz młodzieży – ks. Przemysław Pilarski z Charłupi Małej. „Kochać Boga, służyć Chrystusowi, rozwijać w sobie życie Boże, pracować nad swoim charakterem, poznawać liturgię i nią żyć, modlić się za Ojczyznę, być dobrym synem, bratem i kolegą, odznaczać się chrześcijańską postawą, być przykładem dla innych, naśladować Jezusa” – to punkty tworzące dekalog ministranta, które wyartykułował ks. Pilarski, i w oparciu, o które przygotował on okolicznościowy rachunek sumienia dla ministrantów.

Po nabożeństwie pokutnym rozpoczęła się adoracja Najświętszego Sakramentu, podczas której rozważana poprowadzili ministranci z sieradzkiej fary. W tym czasie ministranci mieli także możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania. 

O godz. 12.00, uroczystym odsłonięciem obrazu Księżnej Sieradzkiej, rozpoczęła się Eucharystia, podczas której ministranci ponowili swoje przyrzeczenia. Mszy Świętej przewodniczył diecezjalny duszpasterz Liturgicznej Służby Ołtarza – ks. Łukasz Matuszak. Wygłosił on także homilię, w której odniósł się do biblijnych korzeni posługi ministrantów. Ks. Matuszak wskazał na przykład bł. Jose, głównego bohatera filmu pt. „Cristiada”, jako na szczególnego orędownika i przykład odważnie i mężnie wyznawanej wiary. W tym kontekście kaznodzieja nawiązał także do książki Zbigniewa Kaliszuka pt. „Katolik frajerem?”. Zachęcał także do wdzięczności, jaką ministranci powinni okazywać swoim duszpasterzom za trud, jaki ci wkładają w ich formację.

Po Mszy Świętej ministranci mieli możliwość podziwiania panoramy miasta z kolegiackiej wieży. Następnie udali się na posiłek do Biblioteki im. Jana Pawła II, po którym zwiedzali wystawę zatytułowaną „Zbrodnie niemieckie na ziemi łódzkiej”, przygotowaną przez łódzki Instytut Pamięci Narodowej. 

Całość spotkania, śpiewem i muzyką, ubogacał zespół „ADOREMUS” z Charłupi Małej, wspomagany tym razem przez rejonowego duszpasterza LSO rejonu sieradzkiego – ks. Pawła Koralewskiego. W spotkaniu uczestniczyło ponad 60 ministrantów z parafii Wszystkich Świętych w Sieradzu (opiekun – ks. Piotr Patyk), z parafii NMP Królowej Polski (opiekun – ks. kan. Tadeusz Miłek), z parafii św. Urszuli Ledóchowskiej w Sieradzu (opiekun – ks. Radosław Cyrułowski), z parafii Narodzenia NMP w Charłupi Małej (opiekun – ks. Przemysław Pilarski), z parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Sieradzu (opiekun – ks. Janusz Małecki), z parafii św. Maksymiliana Marii Kolbego w Zduńskiej Woli (opiekun – ks. Paweł Koralewski) i z parafii św. Mikołaja w Warcie (opiekun – ks. Krzysztof Kujawa).  

Spotkanie z księdzem egzorcystą

Z inicjatywy Rycerzy Kolumba działających przy parafii Wszystkich Świętych w Sieradzu 15 listopada 2013 roku miało miejsce spotkanie z diecezjalnym egzorcystą księdzem Pawłem Pokorą z Włocławka. Podczas Eucharystii sprawowanej w naszej świątyni parafialnej o godz. 18.oo nasz gość wygłosił homilię, w której zwrócił uwagę na fundamentalne zasady życia chrześcijańskiego sprzyjające rozwojowi naszego ducha. Owe zasady wprowadzone w życie odgrywają zasadniczą rolę w trwaniu przy Chrystusie i przeciwstawianiu się mocy zła, która dzisiaj coraz bardziej próbuje nas pokonywać. Trzeba nam wracać do częstej i głębokiej, świadomej modlitwy oraz do autentycznego życia sakramentalnego. Często w naszej codzienności zagonieni tysiącem ważnych spraw zapominamy o tych kwestiach. Stajemy się zaprogramowanymi maszynami, w których nie ma miejsca na rozwijanie duchowości. 

Po Mszy Świętej odbyła się druga część spotkania, podczas której byli obecni licznie zgromadzeni parafianie i goście. Ks. Paweł ukazywał współczesne zagrożenia duchowe oraz zwracał uwagę na pewne praktyki, które otwierają nas na działanie złego ducha. W wielu sytuacjach musimy wykazać szczególną ostrożność, bowiem ojciec kłamstwa próbuje nami manipulować i uzależniać nas od swego wpływu. Często korzystamy między innymi z niekonwencjonalnych metod leczenia nie znając źródła pochodzenia leczącej siły. Coraz częściej korzystamy z leków homeopatycznych, które też mają związek z energetyzowaniem substancji nie mających nic wspólnego z oddziałującymi na nasz organizm lekami. Prelegent ukazywał również niebezpieczeństwo związane z czarami, magią, horoskopami, niebezpieczną literaturą dla dzieci i młodzieży. Wierni mieli okazję zadać pytania dotyczące nurtujących ich kwestii związanych z poruszaną problematyką.

Spotkanie okazało się bardzo potrzebne w kontekście coraz większej ilości osób zniewolonych działaniem złego ducha i łatwo poddającym się jego manipulacjom. Ks. Paweł po trwającym prawie dwie godziny spotkaniu rozmawiał indywidualnie z osobami pragnącymi przedstawić swoje problemy i szukać kompetentnej pomocy.

 

 

Sieradz: Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym Gdzie Bóg płacze… pomoc Kościołowi w potrzebie

Od pięciu już lat, druga niedziela listopada, decyzją Konferencji Episkopatu Polski, jest Dniem Solidarności z Kościołem Prześladowanym. W Sieradzu obchody tego dnia swój punkt kulminacyjny miały 14 listopada. Dzień ten jest bowiem pamiątką martyrologii sieradzan w czasie II wojny światowej. 14 listopada 1939 r. Niemcy rozstrzelali dwudziestu, niesłusznie aresztowanych kilka dni wcześniej, sieradzan należących do ówczesnej elity miasta (Majer Eliasberg, Antoni Fulko, Eugeniusz Gałka, Tadeusz, Jakub Gałka, Bronisław Geniusz, Zygmunt Góreczny, Stanisław Kierociński, Tomasz Klinkawski, Stanisław Malinger, Ignacy Mąkowski, Franciszek Piotrowicz, Izrael Rosenkranz, Władysław Sobiech, Marian Sołhaj, Stefan Stawarz-Szczyrzycki, Stefan Stefaniak, Józef Świniarski, Antoni Trojanowski, Stanisław Wojciechowski, Edmund Wyganowski). Makabrycznego mordu dokonano na terenie cmentarza żydowskiego przy dzisiejszej ulicy Zakładników. Do grzebania zwłok, w zbiorowej mogile, hitlerowski okupant przymusił grupę Żydów, którzy po spełnieniu swojej roli, zostali pod groźbą kary śmierci pouczeni o obowiązku zachowania tajemnicy o tym, czego byli świadkami. Zwykła ludzka uczciwość nie pozwoliła im na utajnienie tej zbrodni ludobójstwa. Po wojnie ich szczątki przeniesiono do zbiorowej mogiły na cmentarz przy ul. Wojska Polskiego.

W ich intencji sprawowano w sieradzkiej kolegiacie Eucharystię o godz. 18.00. Uroczystej liturgii przewodniczył wikariusz biskupi na rejon sieradzki ks. prał. Marian Bronikowski. Na jego zaproszenie przybył w tym dniu do Sieradza, w towarzystwie Dyrektora Sekcji Polskiej Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie - ks. dra hab. Waldemara Cisło i ks. Tomasza Grzyba - pracownika wspomnianej sekcji, Biskup Hyacinth O. Egbebo z Wikariatu Apostolskiego Bomadi w Nigerii. Wygłosił on okolicznościową homilię, w której opowiedział o losach Kościoła afrykańskiego z akcentem na Nigerię. Jest to kraj liczący blisko 160 mln. ludności. Chrześcijanie stanowią 45,5% społeczeństwa, a muzułmanie 45%. Ks. Biskup wskazał na muzułmańską sektę Boko Haram, która od 2010 r. nieprzerwanie dokonuje brutalnych, krwawych ataków na chrześcijan. Pomimo dużych złóż ropy naftowej Nigeryjczycy w wielu rejonach żyją na granicy biedy, a na terenach wydobywczych, z powodu braku studni głębinowych, 70% ludności jest skazana na picie wody zanieczyszczonej. Mieszkańcy często pozbawieni są energii elektrycznej. Ks. Biskup zaznaczył, że w Nigerii panuje olbrzymia korupcja, a 32% społeczeństwa to analfabeci. Swoją refleksję Pasterz nigeryjskiego Kościoła zakończył poruszającym apelem: „W imię Jezusa Chrystusa, proszę was, nie zostawiajcie nas samych”.

Na niezwykłą mistykę tego listopadowego wieczoru duży wpływ miała obecność żony ambasadora Izraela w Polsce – pani Diti Ravner, która swoją obecnością na Eucharystii, jak sama powiedziała, chciała wyrazić tolerancję i otwartość na drugiego człowieka oraz dialog międzyreligijny. Jak zaznaczył ks. prał. Bronikowski, w podziękowaniach na zakończenie Mszy Świętej, obecność tych dwóch osób oraz pamięć o męczeńskiej śmierci sieradzkich zakładników tworzą swego rodzaju tryptyk, który na długo zostanie w naszych sercach i umysłach. Po zakończonej liturgii Ks. Biskup podpisywał pamiątkowe książki – raport „Prześladowani i zapomniani”. Wierni, którzy bardzo licznie zgromadzili się w świątyni mogli też wspomóc prześladowanych chrześcijan w Nigerii dobrowolnymi ofiarami.

Trzeba dodać, że  ks. bp Hyacinth O. Egbebo dokonał otwarcia wystawy przygotowanej w Domu katolickim im. Jana Pawła II przez łódzki Instytut Pamięci Narodowej i ks. prał. Mariana Bronikowskiego pt. „Zbrodnie niemieckie na ziemi łódzkiej w czasie II wojny światowej”. Na wystawę składają się archiwalne zdjęcia z komentarzami. Autorami wystawy są Adam Sitarek (komisarz wystawy) i Michał Trębacz. Projekt graficzny wykonała Milena Romanowska.

Zwieńczeniem wieczoru była uroczysta kolacja. Wziął w niej udział także Wiceprezydent Sieradza – p. Cezary Szydło. Kolacja odbyła się w bardzo rodzinnej i przyjaznej atmosferze. Rozmowy dotyczące sytuacji Kościoła w Afryce, historii Izraela, dialogu międzyreligijnego, liczne świadectwa oraz wypowiedzi Księdza Biskupa z Nigerii, jak i p. Diti Ravner wywołały wiele wzruszeń i refleksji.

Dzień Skupienia Liturgicznej Służby Ołtarza Rejonu Sieradzkiego

23 listopada 2013 roku w parafii p.w. Wszystkich Świętych w Sieradzu odbędzie się Dzień Skupienia Liturgicznej Służby Ołtarza Rejonu Sieradzkiego pod hasłem: Ministrare znaczy służyć.  Program spotkania jest następujący:

  • 9.45 – zawiązanie wspólnoty
  • 10.00 – konferencja (ks. Jarosław Szpolorowski)
  • 10.30 – nabożeństwo pokutne (ks. Przemysław Pilarski)
  • 11.00 – adoracja Najświętszego Sakramentu, sakrament pokuty
  • 12.00 – Eucharystia (ks. Łukasz Matuszak)
  • 13.30 – posiłek
  • 14.00 – zakończenie

Podczas sprawowanej uroczyście Eucharystii nastąpi odnowienie przyrzeczeń ministranckich. Będzie także możliwość zwiedzenia wystawy w Domu Katolickim przygotowanej przez łódzki Instytut Pamięci Narodowej oraz podziwiania panoramy miasta z kolegiackiej wieży. Opiekunom LSO przypominamy o wcześniejszym zgłoszeniu liczby ministrantów biorących udział w dniu skupienia Dekanalnemu Duszpasterzowi LSO Dekanatu Sieradzkiego I - ks. Piotrowi Patykowi ( www.kolegiata-sieradz.pl).

MINISTRANCI: mecz Fara-Sieradz contra Charłupia Mała

Dnia 09 listopada bieżącego roku o godz. 10., w Szkole Podstawowej im. Wojciecha Janczaka w Charłupi Małej, odbył się mecz towarzyski w piłkę nożną pomiędzy ministrantami z parafii Wszystkich Świętych w Sieradzu, a ministrantami z Charłupi Małej. W meczu udział wzięli ministranci ze szkoły gimnazjalnej i szkół średnich. Zawodnicy zagrali w systemie 5 + 1 dwa razy po 25 min. z piętnastominutową  przerwą. Mecz sędziował p. Tomasz Ziarniak, nauczyciel wychowania fizycznego. Spotkanie miało charakter zdrowej rywalizacji i odbyło się w bardzo przyjaznej atmosferze. Zwycięstwo tym raz przypadło w udziale ministrantom z Charłupi Małej. Dla nas jest to dodatkowa motywacja do pogłębionej pracy nad własną kondycją i zachęta do kolejnych tego typu spotkań. Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe koszulki z fundacji „Dobrodzieja spotkania”. Inicjatorami, a zarazem organizatorami meczu byli opiekunowie Liturgicznej Służby Ołtarza: ks. Przemysław Pilarski (Charłupia Mała) i ks. Piotr Patyk (Sieradz).

Copyright © 2010 Parafia Wszystkich Świętych w Sieradzu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Created by simea.pl