Wydarzenia

Wernisaż Rzeźby Włodzimierza i Rafała Ciesielskich

W sobotę 23 marca br. o godz. 19.00 w Domu Katolickim im Jana Pawła II, przy licznym udziale mieszkańców Sieradza miało miejsce uroczyste otwarcie unikatowej wystawy - Rzeźby autorstwa Pana Profesora Włodzimierza Ciesielskiego i jego syna Rafała. Wystawę można zwiedzać codziennie w godzinach od 17.00 do 19.00.

Miejska Droga Krzyżowa

Tradycyjnie w piątek przed Niedzielą Palmową, tj. 22 marca ulicami Sieradza przeszła Droga Krzyżowa. Procesja wyruszyła po Mszy ŚŒwiętej sprawowanej o godzinie 18.00 w koœciele pw. Najœwiętszego Serca Jezusowego w Sieradzu. Nabożeństwu przewodniczył Ks. Prałat Marian Bronikowski -– Wikariusz Biskupi. Wierni niosąc duży krzyż podążali ulicami: Ks. Jerzego Popiełuszki, Jagiellońską, Piastowską, Jana Pawła II, Al. Pokoju, Polną i Kolegiacką po czym procesja weszła do sieradzkiej kolegiaty. Tam wierni otrzymali błogosławieństwo i ucałowali relikwie błogosławionego Jana Pawła II.

Zmarł Ks. Prałat Józef Tadeusz Frątczak

Dnia 3 stycznia 2013 roku w sieradzkim szpitalu zmarł ks. Prał. Józef Tadeusz Frątczak, który w latach 1983-1998 był proboszczem par. Wszystkich Świętych w Sieradzu. W lutym ks. Prałat skończyłby 90 lat, w kapłaństwie przeżył 60 lat.

Pierwsza część uroczystości pogrzebowych maiała miejsce w poniedziałek, 7 stycznia w Kolegiacie Sieradzkiej. O godz. 11.00. Mszy św. pogrzebowej przewodniczył ks. bp Stanisław Gębicki. Koncelebrowało ją kilkudziesięciu kapłanów przy licznym udziale mieszkańców Sieradza, rodziny, sióstr zakonnych a także przedstawicieli władz i wojska.

Druga część pogrzebu odbyła się we wtorek, 8 stycznia we Włocławku-Michelinie. O godz. 11.00 w kościele p.w. Ducha Świętego rozpoczęła się koncelebrowana Msza św., której przewodniczył ks. bp Wiesław Mering - Pasterz Kościoła Włocławskiego.  Po Mszy św. ciało zmarłego kapłana zostało odprowadzone na miejscowy cmentarz i spoczęło w rodzinnym grobie. Modlitwie na cmentarzu przewodniczył bp Bronisław Dembowski.

Spotkanie z ks. Markiem Kotem

W  środę   5  grudnia br. gościliśmy w naszej parafii księdza Marka Kota, Kustosza Sanktuarium Błogosławionych Męczenników Podlaskich w Pratulinie.  Było to  pierwsze  spotkanie  z  cyklu:  Bóg  nad  Bugiem, które w Roku Wiary będą się odbywały w naszej parafii.  Po Mszy Świętej o godzinie 18.00 ks.  Marek opowiadał licznie zebranym mieszkańcom Sieradza i okolic o wydarzeniach, które rozegrały się mroźną  zimą  1874  roku  w  małej  wsi  Pratulin na Podlasiu.

Przedstawił też historię Sanktuarium Błogosławionych Męczenników Podlaskich, a także ukazał cuda i łaski, jakie w ostatnim czasie miały miejsce za przyczyną Błogosławionych Męczenników. Niezapomnianym dla wielu przeżyciem była projekcja filmu „Pratulin”.  Film ukazuje historię błogosławionego Wincentego Lewoniuka i jego 12 Towarzyszy, którzy za wiarę  i jedność Kościoła ponieśli śmierć męczeńską z rąk żołnierzy kozackich. W filmie wystąpili m.in. potomkowie bł. Męczenników Podlaskich.

Odnowienie przyrzeczeń ministranckich

Tegoroczna Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata to dzień szczególny dla Liturgicznej Służby Ołtarza. Tego dnia ministranci naszej parafii podczas Mszy Świętej o godz. 10.00 odnowili swoje przyrzeczenia ministranckie. Ponadto trzech z nich zostało włączonych do grona lektorów, a jeden został ustanowiony ceremoniarzem.

Do tego ważnego wydarzenia ministranci naszej parafii przygotowywali się przez szereg dni a w sposób szczególny podczas dnia skupienia, w sobotę 24 listopada br.

750-lecie Synodu Prowincjalnego w Sieradzu i błogosławieństwo odnowionego placu wokół Kolegiaty Sieradzkiej

W bogatą i godną uwagi historię Kolegiaty Sieradzkiej wpisuje się wyjątkowe wydarzenie, jakie miało miejsce w dniu 18 listopada 2012 r. Z okazji 750. rocznicy Synodu Prowincjalnego Biskupów Polskich, którzy zebrali się w Sieradzu dla obrony praw Kościoła, uroczystej Eucharystii o godz. 13.00 przewodniczył Pasterz Diecezji Ksiądz Biskup Wiesław Mering. Mszę Świętą transmitowała Telewizja Polonia, przez co wydarzenie to nabrało bez wątpienia charakteru międzynarodowego.

W Eucharystii obok licznie zgromadzonych wiernych, przedstawicieli władz państwowych i samorządowych wzięło udział ponad 40 kapłanów, w tym Kapituła Kolegiaty Sieradzkiej, której liczna obecność w tym miejscu, mimo rozlicznych obowiązków duszpasterskich, jakie podejmują księża, jest godna zauważenia.

Słowo powitania po pozdrowieniu Księdza Biskupa skierował Wikariusz Biskupi rejonu sieradzkiego a zarazem Proboszcz parafii wszystkich Świętych i prepozyt Kapituły Sieradzkiej Ks. Prałat Marian Bronikowski. Wyraził w nim szczególną wdzięczność wobec Księdza Biskupa Ordynariusza za szczere towarzyszenie i wspieranie wszelkiej inicjatyw, jakie podejmowane do w sieradzkiej wspólnocie. Homilię do zebranych w farze, jak również z pośrednictwem telewizji do wszystkich telewidzów, którzy duchowo łączyli się tymi uroczystościami, wygłosił przewodniczący liturgii Pasterz Diecezji. Koncentrując się na ewangelicznym przesłaniu Chrystusa mówiącego o czasach ostatecznych wskazał nade wszystko, że Zbawiciel nie przychodzi na ten świat i nie naucza o Sądzie Ostatecznym, aby budzić w człowieku strach i lęk. W nauczaniu Zbawiciela chodzi nade wszystko o zmobilizowanie człowieka do postawy gotowości na Jego przejście. Taka gotowość winna charakteryzować każdego prawdziwego chrześcijanina tak, by w każdym momencie swego życia mógł powtórzyć biblijne wezwanie „Przyjdź, Panie Jezu”, którym kończy się ostatnia z Ksiąg Pisma Świętego – Apokalipsa świętego Jana.

Warto ponadto podkreślić, że niedzielna uroczystość zgromadziła liczne grono osób aktywnie zaangażowanych w przeżywanie liturgii. Śpiew prowadził chór „Cantilena” działający przy klasztorze sióstr Urszulanek w Sieradzu w raz z chórem parafialnym. Nie zabrakło orkiestry miejskiej OSP w Sieradzu. Wymowna i znacząca była procesja z darami, w której m.in. niesione były obrazy artystów: Aleksego Nowaka i Józefa Ludwikiewicza oraz nowo nagrane płyty urodzonego w Sieradzu kompozytowa Renesansu Cypriana Bazylika.

Po błogosławieństwie wszyscy uczestnicy liturgii udali się na odnowiony plac otaczający świątynię, który został pobłogosławiony przez Pasterza Diecezji. Ci, którzy znali wcześniej to miejsce, z pewnością nie mogli oprzeć się wrażeniu, jakie wywiera teraz zupełnie nowe otoczenie Sieradzkiej Kolegiaty. Przed błogosławieństwem słowo wdzięczności wobec wszystkich tych, dzięki którym możliwa była tak potężna inwestycja, skierował Ks. Prałat Marian Bronikowski. Ksiądz Biskup Ordynariusz odnosząc się do nic, jak i wyrażając wdzięczność za tak wielkie dzieło, nawiązał do dziedzińców świątyni jerozolimskiej, które stanowiły jej integralną część. Zatem troska o otoczenie świątyni jest, jak podkreślił Ksiądz Biskup, nie tylko sprawą estetyki, ale i głębokiego przekonania, że jest to troska o przestrzeń spotkania Boga z człowiekiem, troska o miejsce, gdzie człowiek zostaje wprowadzony w dialog  Bogiem.

Po błogosławieństwie placu przy Kolegiacie Ksiądz Biskup wraz z Kapitułą Kolegiaty Sieradzkiej dokonał otwarcia wystawy obrazów Józefa Ludwikiewicza w Domu Katolickim. Wystawa powstała dzięki córce artysty Pani Barbarze Ludwikiewicz-Grassi, mieszkającej na co dzień w Rzymie, która przywiozła do Sieradza dzieła swego ojca i dała szansę dostrzeżenia niezwykłego piękna, które kryje się w odziedziczonych przez nią obrazach.

Ostatnim akordem niedzielnych uroczystości było spotkanie w Domu Katolickim z Panią Barbarą Ludwikiewicz-Grassi o godz. 19.00 zorganizowane przez Ks. Prał. Mariana Bronikowskiego, podczas którego w niezwykle rodzinnej i sympatycznej atmosferze wraz ze swym bratem Markiem podzieliła się wspomnieniami o swoim ojcu i przybliżyła zgromadzonym postać, której nie dane już nam było poznać osobiście. Tak krótko zarysowany program minionego dnia pozwala bez przesady stwierdzić, że 18 listopada przejdzie do historii tak parafii Wszystkich Świętych, jak i całego Sieradza.

Copyright © 2010 Parafia Wszystkich Świętych w Sieradzu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Created by simea.pl