Wydarzenia

95 rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości

 W 95 rocznicę odzyskania Niepodległości przez Polskę w sieradzkiej Farze odbyła się uroczysta celebra z udziałem posłów na Sejm RP, władz wojewódzkich, powiatowych i samorządowych oraz  licznie zgromadzonych sieradzan. Uroczystej Mszy Świętej przewodniczył Wikariusz Biskupi na rejon sieradzki ks. prałat dr Marian Bronikowski. Eucharystię koncelebrował i homilię wygłosił ks. ppłk Krzysztof Pietrzeniak, kapelan wojskowy. Kaznodzieja poszukiwał w swojej refleksji odpowiedzi na pytanie co dzisiaj myśli Polak, kiedy wypowiada słowo Ojczyzna.

Ten wyjątkowy dzień jest dla nas wszystkich zaproszeniem do dziękczynienia za Polskę i Polaków, za ich wiarę oraz pielęgnowanie tradycji przodków. Jest również wezwaniem do odpowiedzialności za nasze dzieje i za przyszłość naszego kraju, która wyraża się w trosce o drugiego, w odpowiednim rozumieniu wolności i ciągłym trwaniu przy wartościach nieprzemijających, których na imię Bóg, honor i Ojczyzna. 

Uczymy się świętości

Pierwsza niedziela listopada przypadająca w tym roku bezpośrednio po Uroczystości Wszystkich Świętych oraz po wspomnieniu wszystkich wiernych zmarłych stała się dla naszej wspólnoty parafialnej piękną lekcją świętości. Udzielił nam jej św. Maksymilian Maria Kolbe, którego relikwie gościły w naszej świątyni.

Na zaproszenie Księdza Proboszcza parafii Wszystkich Świętych prał. Mariana Bronikowskiego gościł u nas wraz z relikwiami św. Maksymiliana o. Michał Chylak, Dyrektor Radia Niepokalanów. Podczas wszystkich Mszy świętych o. Michał głosił Słowo Boże zapraszając nas do kroczenia drogą świętości na wzór św. Maksymiliana. W każdym z nas jest pragnienie świętości. Kaznodzieja przytoczył słowa o. Maksymiliana, który po odbyciu rekolekcji w 1920 r. sformułował postanowienie, które brzmiało następująco: „Muszę zostać świętym jak największym”. Pragnienie świętości zostało spełnione. Zapisane postanowienie realizował Maksymilian przez całe swoje życie. Zawsze stawiał sobie trudne do wykonania zadania. Przebywając na studiach w Rzymie mógł oglądać na własne oczy wolnomularskie manifestacje przeciwko wierze i Kościołowi. Stąd też zrodziła się w Maksymilianie Kolbe myśl o powołaniu Rycerstwa Niepokalanej do walki z siłami ciemności zagrażającymi Kościołowi. Ojciec Maksymilian był też inicjatorem i pierwszym redaktorem miesięcznika Rycerz Niepokalanej ukazującego się do dzisiaj od 1922 r. Jak zaznaczył o. Michał, nasz dzisiejszy gość, wielu ludzi korzystało z tego czasopisma, aby uczyć się czytać i pisać. Było to pismo wydane z niesamowitym rozmachem, jak na owe czasy. Kolbe zawsze przykładał wielką wagę do najnowocześniejszych środków, które wykorzystywał do głoszenia Ewangelii i nabożeństwa do Maryi.

Ojcowie franciszkanie również dzisiaj kontynuują dzieło ewangelizowania przez media katolickie. O. Michał poprosił wszystkich uczestników o wsparcie tego dzieła, które nie może liczyć na dofinansowanie z reklam ze względu na swój katolicki charakter. Utrzymują się one jedynie z ofiar wiernych.

Nasi parafinie otrzymali od o. Michała reprint pierwszego numeru Rycerza Niepokalanej, o którym tak mówił sam redaktor Maksymilian Maria Kolbe: Ton pisma będzie przyjazny dla wszystkich bez względu na różnice wiary i narodowości. Miłość, której uczył Chrystus - jego charakterem. I właśnie z tej miłości ku zbłąkanym, a przecież szukającym duszom, postara się on piętnować fałsz, wyświetlać prawdę i wskazywać prawdziwą drogę do szczęścia".

Po błogosławieństwie końcowym mogliśmy oddać cześć relikwiom św. Maksymiliana prosząc go o upraszanie nam u Pana wielu łask, a szczególnie tej największej i najpiękniejszej… by być świętym.

Poświęcenie odnowionej wieży kościelnej oraz wspólnota modlitwy młodych w Litanii Miast
W wyjątkowy sposób przeżywaliśmy tegoroczną Uroczystość Wszystkich Świętych. W dniu patronalnego święta naszej prastarej sieradzkiej Kolegiaty wyznaliśmy prawdę w Świętych Obcowanie pod przewodnictwem Pasterza Kościoła Włocławskiego J. E. Ks. Biskupa Wiesława Alojzego Meringa. 
 
O godz. 17.oo pod przewodnictwem Pasterza Diecezji celebrowaliśmy uroczystą liturgię, po której Ksiądz Biskup dokonał poświęcenia odnowionej kolegiackiej wieży, co było możliwe dzięki staraniom i poświęceniu Księdza prał. Mariana Bronikowskiego, proboszcza tej przepięknej świątyni.

Ksiądz Prałat, gospodarz uroczystości, po pasterskim pozdrowieniu na rozpoczęcie liturgii serdecznie powitał Księdza Biskupa wraz z przybyłymi na tę uroczystość księżmi dziekanami rejonu sieradzkiego oraz kapłanami dekanatu sieradzkiego I. W tym miejscu gospodarz wyraził swoją ogromną radość z faktu, iż Pasterz Kościoła Włocławskiego po raz drugi w tym wyjątkowym dniu staje w murach tej czcigodnej świątyni. Ksiądz Prałat przypomniał poprzednią wizytę biskupa Wiesława w naszej parafii, która miała miejsce w 2011 roku z racji przewodniczenia nabożeństwu młodych zgromadzonych na wspólnej modlitwie pod nazwą „Litanii Miast”. Wtedy to Ksiądz Biskup po osobistej modlitwie w Kolegiacie zapisał w kronice parafialnej takie słowa: „Świętemu Józefowi z Kolegiaty sieradzkiej polecam cały Kościół Diecezjalny! Wobec sił zła, które podnosi głowę coraz wyraźniej, Opiekun Syna Bożego i Kościoła Pana Jezusa tak jest nam potrzebny!”

       Dwa lata później odczytujemy jako bardzo aktualne te wyjątkowe i prorocze słowa Pasterza Kościoła włocławskiego. Ksiądz Prałat nawiązując właśnie do nich podkreślił doniosłość obecnej wizyty Księdza Biskupa w Kolegiacie związanej z poświęceniem wieży kolegiackiej oraz modlitwą w intencji darczyńców, którzy „spieszyli ze swoją kolejną bezinteresowną pomocą, aby na czas ukończyć dzieło”.

Po przedstawieniu historii wieży dobudowanej do XIV-wiecznej świątyni w 1580 roku Ksiądz Prałat, podkreślając zaangażowanie wielu osób oraz firm w renowację wieży, przypomniał fragment Odezwy do Sieradzan, jaką umieścił ks. Walery Pogorzelski w 22 numerze Ziemi sieradzkiej z dnia 1 czerwca 1930 r., w której napisał, „iż wszystkie parafie w okolicy zdobyły się na wysiłek i dzwony mają i że my tu z uwagi na honor Starego Grodu nie możemy przecież w prastarej Świątyni Kolegiackiej Kazimierzowskiej byle jakiej wieży posiadać”. Prosząc Księdza Biskupa o poświęcenie wieży Ksiądz Prałat wyraził życzenie, aby ta wieża poświęcona w Uroczystość Wszystkich Świętych „stała się dla nas obrazem czujności i ochrony przed nasilającym się wrogiem liberalizmu, a zamieszone na niej dzwony – tak jak król Dawid śpiewając psalmy – niech niosą swoją pieśń po najbliższej okolicy, radując się zawsze Twoją (czyt. Ks. Biskupa) obecnością i odwagą głoszenia przez Ciebie prawdy dla ojczyzny i jej dziejów”.

W swojej homilii skierowanej do wszystkich uczestników uroczystej celebry Ksiądz Biskup zapraszał słuchaczy do odwagi w kroczeniu drogą świętości. Podkreślił, iż „święci to ci, którzy pokazują nam, że trzeba słuchać bardziej Boga niż ludzi”. Pasterz odwołał się do przykładu błogosławionego ks. J. Popiełuszko i jego matki, która podkreśla często zapominaną prawdę, iż stawiając Boga na pierwszym miejscu w swoim życiu, wszystko inne odnajduje właściwe miejsce. Tymczasem, jak zauważył Ksiądz Biskup, „zgubne jest kierowanie się dekalogiem zbudowanym w oparciu o prywatne przykazania, w których zamiast dostosowywać się do nauki ewangelicznej, my podporządkowujemy ją sobie, naszemu życiu”.

Na zakończenie uroczystości Pasterz Kościoła Włocławskiego z serca podziękował wszystkim uczestnikom liturgii, podkreślając wielkie zaangażowanie Księdza Prałata w troskę o piękno kolegiackiej świątyni, która jest czcigodnym kościołem dla wszystkich mieszkańców tego prastarego grodu. Ksiądz Biskup porównał wieżę do sztandaru, który jest wyjątkowym znakiem przynależności do określonej formacji. Odnowiona kolegiacka wieża jest dla wszystkich parafian szczególnym miejscem, co zostało uwydatnione w przygotowanej na tę okoliczność przez ks. Jarosława Szpolorowskiego, wikariusza naszej parafii, modlitwie błogosławieństwa:

Ześlij, prosimy, swoje błogosławieństwo na odnowioną wieżę naszej świątyni, aby będąc trwałym i widocznym znakiem Twojej obecności w świecie, stawała się prawdziwie latarnią nadprzyrodzonego światła, wskazującą wiernym i poszukującym drogę uświęcenia w życiu sakramentalnym. Niech dźwięk dzwonów przypomina Twój święty głos, który rozlega się po świecie, wzywając do nawrócenia. Błogosław wszystkich, którzy modlitwą, pracą i ofiarą, przyczynili się do pomnożenia Twojej chwały, aby pomnażając piękno zewnętrzne, radowali się nieprzemijającym pięknem ducha.

Również Ksiądz Prałat podziękował serdecznie wszystkim uczestniczącym oraz zaangażowanym w przygotowanie uroczystości. Na uwagę zasługuje fakt wzorowo przygotowanej służby liturgicznej przez ks. Piotra Patyka, który z wielką gorliwością i przejęciem troszczył się o oprawę uroczystej liturgii.

        

 

Dopełnieniem Uroczystości Wszystkich Świętych była wieczorna modlitwa, która popłynęła do Pana z kościoła Ducha Świętego – wotum rycerstwa sieradzkiego za szczęśliwe zakończenie wojny z Krzyżakami pod Grunwaldem znajdującego się na cmentarzu parafialnym.  Zgromadziło się tam wielu młodych ludzi, którzy jak co roku, spotykają się w ramach wspólnej modlitwy „Litanii Miast” transmitowanej na falach Radia Maryja i Telewizji Trwam. Młodzi z parafii Wszystkich Świętych uczestniczą w corocznej modlitwie uwielbienia dzięki staraniom Księdza Prałata Mariana Bronikowskiego, który dołączył w 2006 roku nasze miasto do Litanii innych Miast radujących się z orędownictwa Wszystkich Świętych i przebywających w tym dniu w wielkiej zażyłości z Bogiem, Matką Jego Syna oraz tymi wszystkimi, którzy cieszą się chwałą nieba. Wspólnie uwielbialiśmy Pana radosnym śpiewem, który wyrażał nasze pragnienie świętości. Dziękowaliśmy za błogosławieństwa Jezusowe, przez które uczy nas prawdziwej świętości. Łączyliśmy się ze Wszystkimi Świętymi, ale i naszymi bliskimi, którzy nas do nieba poprzedzili. Pragnąc prawdziwej świętości i zauważając w sobie piękno działania Ducha Świętego poprosiliśmy dla siebie i naszych bliskich oraz wszystkich bliskich zmarłych o niebo, o świętość w Koronce do Miłosierdzia Bożego. Na zakończenie naszej wspólnej modlitwy powierzyliśmy się naszej Matce Maryi w godzinie Apelu, po czym nadal śpiewaliśmy Panu dziękując za to, że codziennie pomaga nam stawać się świętymi.

W tym miejscu należą się wielkie podziękowania młodzieży, która stworzyła liczną, rozmodloną i skupioną wokół rozważania tajemnicy Wszystkich Świętych wspólnotę odpowiedzialnych i radosnych chrześcijan, którzy pragną świętości i potrafią z entuzjazmem wielbić Boga. Dziękujemy licznie zgromadzonym kapłanom z naszego miasta i z okolic za towarzyszenie młodym ludziom podczas tego wyjątkowego modlitewnego spotkania.

Dziękujemy z pokorą i uwielbieniem Temu, który jest, był i wciąż przychodzi do naszych serc za dar Jego Miłości, Miłosierdzia i Świętości potrzebny dzisiaj tak bardzo nam i naszym bliskim.

Sieradz: 35. rocznica wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową

16 października br. obchodziliśmy 35. rocznicę wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. W parafii p.w. Wszystkich Świętych w Sieradzu dzień ten obfitował w wydarzenia. Punktem kulminacyjnym była sprawowana o godz. 18.00 Msza święta w intencji chorych. Liturgii przewodniczył proboszcz parafii – ks. prał. Marian Bronikowski. W homilii, którą wygłosił, ksiądz prałat podkreślił, że: „(…) przynależąc do parafii pod takim wezwaniem mamy szczególne prawo, a nawet obowiązek przywoływania na pomoc świętych
i błogosławionych. Dziś w sposób szczególny prosimy o wstawiennictwo bł. Jana Pawła II. Niech nasz wielki Rodak wspomoże nas swoją modlitwą u Boga”. Kaznodzieja przybliżając wiele znaczących wątków z jego życia wyakcentował moment cierpienia. Zachęcał wszystkich dźwigających krzyż choroby, by właśnie przez niego, za jego przyczyną kierowali swoje modlitwy o uzdrowienie.

Po homilii kapłani koncelebrujący Mszę świętą udzielili sakramentu namaszczenia chorych. Dla wielu był to moment głębokiego wzruszenia. Na wielu twarzach dało się zauważyć płynące łzy. W dalszej części, bardzo uroczyście, została odśpiewana litania do Wszystkich Świętych. Wszyscy zgromadzeni mieli także możliwość napicia się wody przywiezionej z Lourdes, zaczerpniętej ze źródła odkrytego przez św. Bernadettę Soubirous w grocie Mossabielle.

Eucharystię, na której zgromadziło się ok. 350 osób, zwieńczyło indywidualne błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem poprzedzone adoracją. Chwila osobistego spotkania z Jezusem ukrytym w białej Hostii była dla wszystkich wyjątkowym momentem. Każdy ze zgromadzonych mógł też ucałować relikwie bł. Jana Pawła II.
 

Sieradz: Pamiętając o dzieciach nienarodzonych…

Strata upragnionego dziecka, poronienie, martwy płód, śmierć tuż po narodzeniu jest traumatycznym przeżyciem, szczególnie dla rodziców. Jest to dramat, który pozostawia ślady na całe życie. Utracone dziecko, to jednocześnie stracone nadzieje i marzenia. Wiele matek, które doświadczyły takiej straty nie otrzymuje żadnego wsparcia, nawet od najbliższych. Ich ból jest często niezrozumiały dla otoczenia.

By otoczyć troską i duchowo wesprzeć wszystkich doświadczających tego ogromnego cierpienia, w ramach Dnia Pamięci o Dzieciach Nienarodzonych, obchodzonego 15 października, w parafii p.w. Wszystkich Świętych w Sieradzu poprowadzono modlitwę za wszystkich opłakujących śmierć swoich dzieci. W ich intencji odprawione zostało nabożeństwo różańcowe, w czasie którego bardzo mocno wybrzmiały słowa: „Maryja jest Tą, która najlepiej rozumie, co znaczy doświadczyć śmierci dziecka. Ona wie, co czuje matka stojąc nad jego grobem. Dobrze wie, jak smakują takie łzy. Prośmy Ją, by pomogła nam
z wiarą przejść przez trud tego cierpienia”.

W modlitwie różańcowej liczny udziały wzięły dzieci. Wiele z nich modliło się za swoje zmarłe rodzeństwo. Następnie, w tej samej intencji, o godz. 18.00 sprawowano Mszę Świętą. Eucharystii przewodniczył i okolicznościową homilię wygłosił, inicjator przedsięwzięcia – ks. prał. Marian Bronikowski. Kaznodzieja zachęcał do bycia wrażliwym na potrzeby innych, do okazywania sobie pomocy. „Cierpienie przeżywane w samotności staje się jeszcze bardziej dotkliwsze. Każdy chrześcijanin ma obowiązek wspierać cierpiących!” – mówił ks. Bronikowski.

Na koniec, wszystkich uczestniczących w Eucharystii zawierzono szczególnemu orędownictwu św. Józefa. Odmówiono litanię ku jego czci. Niech Ten, którego nazywa się „Podporą rodzin” i „Pociechą nieszczęśliwych” wspiera swą przemożną pomocą nas wszystkich, a szczególnie rodziców dotkniętych cierpieniem utraty dziecka.
 

XIII Dzień Papieski w Sieradzu

„Jan Paweł II – Papież dialogu”, pod tym hasłem 13 października br. przeżywaliśmy XIII Dzień Papieski. Z tej okazji, by uczcić pamięć naszego wielkiego Rodaka, w sieradzkiej kolegiacie, o godz. 17, z inicjatywy ks. prał. Mariana Bronikowskiego, wikariusza biskupiego na rejon sieradzki, odbył się koncert papieski zatytułowany „Nie bój się, wypłyń na głębie…”, w wykonaniu zespołu NOEMI z Brąszewic. W trakcie godzinnego występu młodzi artyści wykonali takie utwory jak: „Zostań z nami” czy „Strumień”, znany z aranżacji Piotra Rubika. Nie zabrakło także utworów ze Światowych Dni Młodzieży organizowanych za pontyfikatu Jana Pawła II, takich jak chociażby „Emmanuel” czy „Jesus Christ You are my life”. Najwięcej emocji wywołał jednak utwór „Ty wyzwoliłeś nas Panie…” w wykonaniu sześcioletniej Ady. Całość koncertu przebiegła w bardzo miłej i refleksyjnej atmosferze.

Obchody XIII Dnia Papieskiego w parafii p.w. Wszystkich Świętych w Sieradzu zostały połączone z Dniem Edukacji Narodowej. Msza Święta w intencji dyrektorów, nauczycieli, katechetów i pracowników sieradzkich szkół została odprawiona tego samego dnia o godz. 20. Przewodniczył jej ks. prał. Marian Bronikowski, a homilię wygłosił
ks. Michał Styczyński, wikariusz parafii. Eucharystię poprzedził program słowno-muzyczny przygotowany przez uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Sieradzu
i I Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu, pod opieką
ks. Michała Styczyńskiego. Świadectwo dotyczące wychowania do wartości w dzisiejszej szkole zaprezentowali p. prof. Aneta Remiszewska oraz katecheta i pedagog – p. Ireneusz Pietrus. Uroczystość uświetnił występ p. Darii Krzysztoń – solistyki, kameralistki, absolwentki Mistrzowskich Studiów Podyplomowych w Accademia Nazionale Santa Cecilia w Rzymie, stypendystki programu Socrates/Erasmus w Conservatorio di Musica Santa Cecilia w Rzymie. Wykonała ona m.in. utwór „Gabriel’s Oboe – Ennio Morricone, znany z filmu „Misja”. W spotkaniu wzięli udział pracownicy sieradzkich szkół na czele z Dyrektorem Delegatury Kuratorium Oświaty w Sieradzu - p. Hanną Banach.

Zwieńczeniem XIII Dnia Papieskiego była uroczysta procesja fatimska po ulicach Sieradza. Rozważania różańcowe poprowadził ks. Stefan Dusza, wieloletni dyrektor Wydawnictwa Pallottinum. 

Copyright © 2010 Parafia Wszystkich Świętych w Sieradzu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Created by simea.pl