Wydarzenia

ŚŒwiatowe Dni Młodzieży w Sieradzu

24 marca br. odbyły się w naszej parafii diecezjalne obchody ŚŒwiatowych Dni Młodzieży. Tego dnia do Sieradza przybyło ponad 400 młodych ludzi wraz ze swymi duszpasterzami. Hasłem tegorocznego spotkania były słowa zaczerpnięte z Ewangelii śœw. Mateusza: „IdźŸcie na cały œświat i nauczajcie wszystkie narody” (Mt 28, 19). Uroczystościœci ŒŚwiatowych Dni Młodzieży w Sieradzu rozpoczął koncert ewangelizacyjny zespołu Full Power Spririt, który miał miejsce w Teatrze Miejskim. Następnie młodzi zgromadzili się w sieradzkiej kolegiacie, by o godz. 16.00 uczestniczyć w Eucharystii, której przewodniczył Biskup Włocławski Wiesław Alojzy Mering. Warto zaznaczyć, że dzięki staraniom ks. Prałata Mariana Bronikowskiego zarówno ks. Biskup jak i wszyscy kapłani koncelebrujący Eucharystię otrzymali palmy pochodzące z Betfage - miejsca, z którego wyruszył sam Chrystus, zdążając do Jerozolimy. Przez cały czas trwania ŒŚwiatowych Dni Młodzieży w Sieradzu można było zwiedzać wystawę rzeŸby autorstwa Włodzimierza i Rafała Ciesielskich.

Wernisaż Rzeźby Włodzimierza i Rafała Ciesielskich

W sobotę 23 marca br. o godz. 19.00 w Domu Katolickim im Jana Pawła II, przy licznym udziale mieszkańców Sieradza miało miejsce uroczyste otwarcie unikatowej wystawy - Rzeźby autorstwa Pana Profesora Włodzimierza Ciesielskiego i jego syna Rafała. Wystawę można zwiedzać codziennie w godzinach od 17.00 do 19.00.

Miejska Droga Krzyżowa

Tradycyjnie w piątek przed Niedzielą Palmową, tj. 22 marca ulicami Sieradza przeszła Droga Krzyżowa. Procesja wyruszyła po Mszy ŚŒwiętej sprawowanej o godzinie 18.00 w koœciele pw. Najœwiętszego Serca Jezusowego w Sieradzu. Nabożeństwu przewodniczył Ks. Prałat Marian Bronikowski -– Wikariusz Biskupi. Wierni niosąc duży krzyż podążali ulicami: Ks. Jerzego Popiełuszki, Jagiellońską, Piastowską, Jana Pawła II, Al. Pokoju, Polną i Kolegiacką po czym procesja weszła do sieradzkiej kolegiaty. Tam wierni otrzymali błogosławieństwo i ucałowali relikwie błogosławionego Jana Pawła II.

Zmarł Ks. Prałat Józef Tadeusz Frątczak

Dnia 3 stycznia 2013 roku w sieradzkim szpitalu zmarł ks. Prał. Józef Tadeusz Frątczak, który w latach 1983-1998 był proboszczem par. Wszystkich Świętych w Sieradzu. W lutym ks. Prałat skończyłby 90 lat, w kapłaństwie przeżył 60 lat.

Pierwsza część uroczystości pogrzebowych maiała miejsce w poniedziałek, 7 stycznia w Kolegiacie Sieradzkiej. O godz. 11.00. Mszy św. pogrzebowej przewodniczył ks. bp Stanisław Gębicki. Koncelebrowało ją kilkudziesięciu kapłanów przy licznym udziale mieszkańców Sieradza, rodziny, sióstr zakonnych a także przedstawicieli władz i wojska.

Druga część pogrzebu odbyła się we wtorek, 8 stycznia we Włocławku-Michelinie. O godz. 11.00 w kościele p.w. Ducha Świętego rozpoczęła się koncelebrowana Msza św., której przewodniczył ks. bp Wiesław Mering - Pasterz Kościoła Włocławskiego.  Po Mszy św. ciało zmarłego kapłana zostało odprowadzone na miejscowy cmentarz i spoczęło w rodzinnym grobie. Modlitwie na cmentarzu przewodniczył bp Bronisław Dembowski.

Spotkanie z ks. Markiem Kotem

W  środę   5  grudnia br. gościliśmy w naszej parafii księdza Marka Kota, Kustosza Sanktuarium Błogosławionych Męczenników Podlaskich w Pratulinie.  Było to  pierwsze  spotkanie  z  cyklu:  Bóg  nad  Bugiem, które w Roku Wiary będą się odbywały w naszej parafii.  Po Mszy Świętej o godzinie 18.00 ks.  Marek opowiadał licznie zebranym mieszkańcom Sieradza i okolic o wydarzeniach, które rozegrały się mroźną  zimą  1874  roku  w  małej  wsi  Pratulin na Podlasiu.

Przedstawił też historię Sanktuarium Błogosławionych Męczenników Podlaskich, a także ukazał cuda i łaski, jakie w ostatnim czasie miały miejsce za przyczyną Błogosławionych Męczenników. Niezapomnianym dla wielu przeżyciem była projekcja filmu „Pratulin”.  Film ukazuje historię błogosławionego Wincentego Lewoniuka i jego 12 Towarzyszy, którzy za wiarę  i jedność Kościoła ponieśli śmierć męczeńską z rąk żołnierzy kozackich. W filmie wystąpili m.in. potomkowie bł. Męczenników Podlaskich.

Odnowienie przyrzeczeń ministranckich

Tegoroczna Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata to dzień szczególny dla Liturgicznej Służby Ołtarza. Tego dnia ministranci naszej parafii podczas Mszy Świętej o godz. 10.00 odnowili swoje przyrzeczenia ministranckie. Ponadto trzech z nich zostało włączonych do grona lektorów, a jeden został ustanowiony ceremoniarzem.

Do tego ważnego wydarzenia ministranci naszej parafii przygotowywali się przez szereg dni a w sposób szczególny podczas dnia skupienia, w sobotę 24 listopada br.

Copyright © 2010 Parafia Wszystkich Świętych w Sieradzu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Created by simea.pl