Wydarzenia

Modlitwa z Maratończykiem (20.12.2013)

         Witold Kaczmarek, zdobywca Złotej Korony Maratonów Polskich w roku 2013, modlił się dzisiaj razem z nami na Mszy Świętej Roratniej sprawowanej o godz. 6.00 pod przewodnictwem ks. prał. Marian Bronikowskiego.

Pan Witold jest ojcem trzech córek. Pracuje w jednostce wojskowej we Wronowicach k. Łasku. Dzisiejszego poranka to on uroczyście zapalił świecę roratnią w naszej świątyni. Zapytany, czym jest maraton stwierdził, że to nie tylko bieg  na odcinku 42 kilometrów. Jego zdaniem to coś więcej, to przekraczanie samego siebie, pokonywanie swoich słabości: „Podczas maratonu człowiek bardzo mocno uświadamia sobie, że polegając tylko na sobie, opierając się tylko na własnych siłach nic wielkiego nie jest w stanie uczynić. Musi zaufać Bogu, pozwolić się Jemu poprowadzić. Wtedy wszystko staje się możliwe”.

Spotkanie i wspólna modlitwa z Maratończykiem to jedna z niespodzianek, jakie zostały przygotowane dla dzieci w nagrodę za liczny i aktywny udział w Roratach. Po skończonej Eucharystii dzieci mogły zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie i poprosić pana Witolda Kaczmarka o autograf. Wśród przyznanych dzisiaj nagród znalazły się także autentyczne autografy Adama Małysza, który na wieść o sieradzkich roratach, zapragnął włączyć się w to szlachetne dzieło. Każde dziecko otrzymało również specjalny list papieża Franciszka zaadresowany do uczestników Rorat "uBoga droga".  

Przedświąteczna pomoc potrzebującym

 We środę, tj. 18 grudnia 2013 r., pod kierownictwem naszego wikariusza – ks. Jarosława Szpolorowskiego, rozdysponowaliśmy pięć  ton  żywności  dla  320-u  rodzin. Dziękujemy całemu zespołowi szkolnemu i parafialnemu „Caritas” za przydział produktów  żywnościowych dla rodzin najbiedniejszych z terenu naszej parafii i miasta. O następnych terminach rozdzielania żywności  powiadomimy w ramach ogłoszeń parafialnych, prosimy zatem  zainteresowanych  o uczęszczanie  na  niedzielną  liturgię.

 

REKOLEKCJE ADWENTOWE

 „Z Jezusem Chrystusem rodzi się zawsze i odradza radość” - słowa te, zaczerpnięte  z najnowszej adhortacji papieża Franciszka – Evangelii Gaudium , stanowiły hasło, pod jakim wspólnota parafialna parafii p.w. Wszystkich Świętych w Sieradzu przeżywała tegoroczne rekolekcje adwentowe. Trwały one od 15 do 17 grudnia br., a przewodniczył im Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego – ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński.

Pierwszy dzień rekolekcji to zachęta do zadumy nad własnym życiem. Tematem przewodnim niedzielnej nauki były słowa: Zatrzymaj się! Dokąd zmierzasz? W tym kontekście bardzo wymownym był gest modlitwy oraz złożenia zniczy i kwiatów przez Księdza Rektora pod pomnikiem upamiętniającym tych, którzy zginęli w katastrofie smoleńskiej w kwietniu 2010 roku. Wśród nich był także ówczesny Rektor UKSW – ks. prof. Ryszard Rumianek.

Mówiąc o grzesznej kondycji człowieka rekolekcjonista zachęcał do nawrócenia. Przy tej okazji przywołał postać Marii Magdaleny, jako tej, która w sposób szczególny doświadczyła łaski Bożego przebaczenia.

W tym dniu, po Mszy Świętej o godz. 10.00, pod sieradzką kolegiatą zgromadzili się przedstawiciele Sieradzkiego Klubu Motocyklowego, którzy w strojach mikołajów rozdawali wszystkim uczestnikom Eucharystii cukierki.

Drugi dzień rekolekcji poświęcony był zagadnieniu wiary. Ks. prof. Dziekoński, ukazując przykład Abrahama i Hioba, zachęcał do bezgranicznego zaufania Bogu. „Niczym dziecko zasypiające w ramionach matki, taki i my winniśmy rzucić się w objęcia kochającego nas Ojca” – mówił kaznodzieja.

Miłość to temat przewodni trzeciego dnia rekolekcji. Ukazując miłość Boga do człowieka rekolekcjonista zachęcał do korzystania z sakramentu pokuty i pojednania. Na Mszy Świętej o godz. 11.00 modliliśmy się w sposób szczególny za chorych i cierpiących. Udzielany był także sakrament namaszczenia chorych. W tym dniu od samego rana naszymi modlitwami wspieraliśmy także papieża Franciszka, obchodzącego swoje  77 urodziny. Po Mszy świętej roratniej, sprawowanej o godz. 6.00,  każde dziecko otrzymało butelkę lemoniady, by w ten sposób uczcić urodziny Ojca świętego.

Ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński został przyjęty przez Sieradzan bardzo życzliwie, czemu sam dał wyraz w podziękowaniach, jakie złożył na ręce proboszcza parafii – ks. prał. Mariana Bronikowskiego. Wielu z naszych parafian prosiło Księdza Rekolekcjonistę o indywidualną rozmowę. W głoszonych naukach rekolekcyjnych każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Mądrość, serdeczność i wielka otwartość Rektora UKSW zostały nagrodzone gromkimi brawami.

32. rocznica wprowadzenia stanu wojennego

Dzisiaj, tj. 13 grudnia, przypada 32. rocznica wprowadzenia stanu wojennego. W naszej wspólnocie parafialnej pamięć ofiar tego okresu uczczono na Mszy Świętej Roratniej sprawowanej o godz. 6.00, pod przewodnictwem ks. prał. Mariana Bronikowskiego. Ofiary stanu wojennego to polegli w starciach z milicją, pobici na komisariatach, internowani, a także zapomniani. to także zmarli z powodu braku opieki medycznej, osieroceni, zwolnieni z pracy, zmuszeni do emigracji z powodów politycznych.

Każdy z uczestników porannej Eucharystii otrzymał zapaloną świecę symbolizującą pamięć o ofiarach stanu wojennego oraz solidarność z tymi, którzy wciąż muszą jeszcze walczyć o wolność i demokrację.

Przypominając wydarzenia z roku 1981, ks. prał. Bronikowski nawiązał do postaci św. Jadwigi Śląskiej, która w ramach realizowanego programu „uBoga droga. Skarby niebieskie”, dzisiaj w sposób szczególny towarzyszyła naszemu porannemu zamyśleniu. „Jej troska o dobro naszej Ojczyzny przejawiała się w sposób szczególny w okazywaniu pomocy najuboższym. Jak podaje legenda, chcąc nie odróżniać się od reszty swojego ludu oraz w imię pokory i skromności, św. Jadwiga chodziła boso. Niech jej przykład będzie dla nas wszystkich lekcją wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka” – zachęcał kaznodzieja.

Wiele wzruszeń oraz podniosły charakter, jakie towarzyszyły naszej wspólnej modlitwie, to także zasługa Jakuba Stępniaka, naszego ministranta, który w mistrzowski sposób, na trąbce, wykonał Rotę oraz nasz Hymn narodowy.

 

REKOLEKCJE ADWENTOWE - ZAPROSZENIE

Zapraszamy do wzięcia udziału w rekolekcjach adwentowych, które będą trwały od 15 do 17 grudnia br. Przewodniczył im będzie ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński, rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Skorzystajmy z tego szczególnego czasu, jaki daje nam Kościół, aby jak najlepiej przygotować się do spotkania z Jezusem Chrystusem w tajemnicy Jego narodzenia.

PROGRAM REKOLEKCJI

Przewodniczy: Ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński - Rektor UKSW

Temat: Z Jezusem Chrystusem rodzi się zawsze i odradza radość.

Niedziela - 15.12.2013r.

  7.00  Msza  św. /nauka  dla  dorosłych/

  8.30. Msza  św./nauka  dla  dorosłych/

10.00 Msza  św./nauka  dla   dorosłych/

11.30 Msza  św./nauka  dla  dzieci/

13.00  Msza  św./nauka  dla  dorosłych/

16.00 Msza św./nauka  dla  dorosłych/

18.00 Msza św./nauka  dla  dorosłych/

20.00 Msza  św./nauka  dla  młodzieży/

Poniedziałek - 16.12.2013  i  Wtorek - 17.12.2013

  6.00 Msza św./Roraty/

  9.00 Msza św./nauka  dla  dorosłych/

11.00 Msza  św./nauka dla   dorosłych/

16.00  Msza  św./ nauka  dla  dzieci/

18.00  Msza  św./nauka  dla  dorosłych/

20.00  Msza  św./nauka  dla  młodzieży/

 

Spowiedź  święta: we wtorek w godz. 8.30 – 12.00 i od  godz. 15.30
do  20.00

OMAGGIO FLOREALE PO SIERADZKU

8 grudnia bieżącego roku, w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, w parafii pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Sieradzu, zainicjowano rzymski zwyczaj składania białych kwiatów pod figurą Matki Bożej. „Omaggio floreale”, czyli hołd z kwiatów to zwyczaj, który sięga 1938 r., kiedy to papież Pius XI polecił Papieskiej Akademii Niepokalanej przygotować każdego roku 8 grudnia na Placu Hiszpańskim uroczysty akt oddania czci Maryi Niepokalanej. Tę tradycję podtrzymują kolejni papieże.

Ceremonia obdarowania Maryi kwiatami odbyła się po Mszy Świętej sprawowanej o godz. 10.00 pod przewodnictwem proboszcza parafii – ks. prał. Mariana Bronikowskiego. Warto dodać, że w tym dniu, dla ubogacenia liturgii, swoje siły połączyli chór parafialny i chór z parafii NSJ z Sieradza. Pod koniec Eucharystii wierni dokonali aktu zawierzenia siebie i swoich rodzin Matce Bożej, a następnie w uroczystej procesji udali się na plac kolegiacki, by tam przed figurą złożyć w darze Niepokalanej białe kwiaty. Dzieci z parafialnej scholi, w tym czasie, bardzo radośnie zaśpiewały pieśń „Archanioł Boży Gabryjel”. Pierwszym, który złożył kwiaty był inicjator wydarzenia - ks. prał. Marian Bronikowski, obchodzący w tym dniu swoje imieniny, a także 50-tą rocznicę urodzin. „Uczczenie Maryi w ten sposób to najpiękniejszy ze wszystkich prezentów. Niech ta zapoczątkowana w naszej  parafii tradycja składania białych kwiatów pod figurą Matki Bożej na placu kościelnym, ożywi  nasze  zaufanie  do  Boga  i  Jego  Matki” – powiedział na zakończenie dostojny Jubilat.

Copyright © 2010 Parafia Wszystkich Świętych w Sieradzu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Created by simea.pl