Wydarzenia

Odpust Kapitulny 2013 r.

W niedzielę, 19 maja w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego rozpoczęliśmy w naszej parafii Odpust Kapitulny. Po Mszy Świętej o godz. 16.00, sprawowanej przez ks. Marcina Pachlińskiego wyruszyła z Sieradzkiej Kolegiaty procesja eucharystyczna do kościoła pod wezwaniem Ducha Świętego na sieradzkim cmentarzu. Procesję poprowadzili księża wikariusze Parafii Wszystkich Świętych w Sieradzu. Po dojściu na sieradzki cmentarz, przy kościele Ducha Świętego celebrowana była Eucharystia, której przewodniczył i kazanie wygłosił Ks. Stefan Dusza SAC z Poznania. Następnego dnia od rana wierni gromadzili się w cmentarnej świątyni na Eucharystii.

Po południu rozpoczęły się centralne uroczystości odpustowe połączone z jubileuszem 25-lecia Święceń Prezbiteratu ks. prałata Mariana Bronikowskiego. Mszy Świętej o godz. 17.00 przy kościele Ducha Świętego przewodniczył J. E. ksiądz biskup Wiesław Mering. Koncelebrowali ją kapłani z rejonu sieradzkiego, którzy razem z ks. prałatem Marianem Bronikowskim 25 lat temu przyjęli święcenia kapłańskie. Podniosłą homilię podczas tej Eucharystii wygłosił kanclerz Kurii Diecezjalnej we Włocławku, ks. prałat Artur Niemira. Tradycyjnie przy ołtarzu zgromadziła się Kapituła Kolegiaty Sieradzkiej, która w tym roku świętuje 20. rocznicę reerygowania. Po Mszy Świętej miało miejsce wystawienie Najświętszego Sakramentu i procesja eucharystyczna do kościoła pw. Wszystkich Świętych.

Spotkanie z Senatorem Czesławem Ryszką

W czwartek 16 maja o godz. 19.00 w Bibliotece Parafialnej im . Bł. Jana Pawła II odbyło się spotkanie z Panem Senatorem Czesławem Ryszką. Podczas tego spotkania miała miejsce prezentacja książki pt: "„Błogosławiony Wincenty Kadłubek nauczyciel miłoœci Ojczyzny"”.

I Komunia święta

W niedzielę 5 maja br. pierwsza grupa dzieci z naszej parafii przystąpiła do I Komunii świętej. Większość dzieci to uczniowie klas drugich ze Szkoły Podstawowej nr 1 im Władysława Reymonta w Sieradzu, przygotowanych przez katechetkę Małgorzatę Brodacką.

Triduum Sacrum

Mszą Wieczerzy Pańskiej Kościół rozpoczął uroczyste obchody Triduum Paschalnego, w czasie którego w liturgii uobecnia się mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. W Wielki Czwartek liturgia uobecnia Ostatnią Wieczerzę, podczas której Jezus ustanowił sakramenty Eucharystii oraz kapłaństwa służebnego. Wielki Piątek to dzień Krzyża. Wielka Sobota jest dniem ciszy i oczekiwania na cud zmartwychwstania, który dokonał się w Noc Paschalną.

ŚŒwiatowe Dni Młodzieży w Sieradzu

24 marca br. odbyły się w naszej parafii diecezjalne obchody ŚŒwiatowych Dni Młodzieży. Tego dnia do Sieradza przybyło ponad 400 młodych ludzi wraz ze swymi duszpasterzami. Hasłem tegorocznego spotkania były słowa zaczerpnięte z Ewangelii śœw. Mateusza: „IdźŸcie na cały œświat i nauczajcie wszystkie narody” (Mt 28, 19). Uroczystościœci ŒŚwiatowych Dni Młodzieży w Sieradzu rozpoczął koncert ewangelizacyjny zespołu Full Power Spririt, który miał miejsce w Teatrze Miejskim. Następnie młodzi zgromadzili się w sieradzkiej kolegiacie, by o godz. 16.00 uczestniczyć w Eucharystii, której przewodniczył Biskup Włocławski Wiesław Alojzy Mering. Warto zaznaczyć, że dzięki staraniom ks. Prałata Mariana Bronikowskiego zarówno ks. Biskup jak i wszyscy kapłani koncelebrujący Eucharystię otrzymali palmy pochodzące z Betfage - miejsca, z którego wyruszył sam Chrystus, zdążając do Jerozolimy. Przez cały czas trwania ŒŚwiatowych Dni Młodzieży w Sieradzu można było zwiedzać wystawę rzeŸby autorstwa Włodzimierza i Rafała Ciesielskich.

Wernisaż Rzeźby Włodzimierza i Rafała Ciesielskich

W sobotę 23 marca br. o godz. 19.00 w Domu Katolickim im Jana Pawła II, przy licznym udziale mieszkańców Sieradza miało miejsce uroczyste otwarcie unikatowej wystawy - Rzeźby autorstwa Pana Profesora Włodzimierza Ciesielskiego i jego syna Rafała. Wystawę można zwiedzać codziennie w godzinach od 17.00 do 19.00.

Copyright © 2010 Parafia Wszystkich Świętych w Sieradzu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Created by simea.pl