Wydarzenia

Wizyta Ks. Biskupa Wiesława Meringa

W poniedziałek 26 marca, w liturgiczną Uroczystość Zwiastowania NMP gościliśmy w naszej parafii Ks. Biskupa Wiesława Meringa. Wizyta Pasterza Diecezji związana była z udzieleniem sakramentu bierzmowania 12 więźniom osadzonym w sieradzkim zakładzie karnym oraz poświęceniem odnowionej nastawy ołtarzowej św. Józefa w sieradzkiej kolegiacie.

Eucharystia w sieradzkim więzieniu rozpoczęła się o godz. 15.00. Uczestniczyli w niej więźniowie, pracownicy zakładu karnego oraz kapłani na czele z Ks. Prałatem Marianem Bronikowskim – Wikariuszem Biskupim oraz Ks. Damianem Bułakowskim – Kapelanem więzienia.

Wieczorem o godz. 18.00 Pasterz Diecezji przewodniczył w sieradzkiej kolegiacie koncelebrowanej Mszy św. podczas której pobłogosławił odnowioną nastawę ołtarzową św. Józefa oraz dokonał aktu zawierzenia Diecezji Włocławskiej opiece św. Józefa.

Podczas tej Eucharystii O. Kamil Szustak OSPPE, dyrektor Radia „Jasna Góra” przekazał na ręce Księdza Biskupa „Fanfarę sieradzką” napisaną specjalnie dla kolegiaty. Przy jej dźwiękach będzie odsłaniany obraz Matki Bożej Częstochowskiej, który od 80 lat obecny jest w głównym ołtarzu świątyni.

Warto zaznaczyć, że wizyta Ks. Biskupa Ordynariusza wpisała się w rekolekcje wielkopostne przeżywane we wspólnocie parafialnej jako renowacja misji świętych z 2010 roku. Rekolekcjom tym przewodniczył ks. prof. Czesław Parzyszek SAC z Warszawy, któremu pomagał ks. Michał Pabiańczyk, misjonarz z Zambii.

Dekanalne spotkanie ministrantów

3 marca 2012 r. w parafii Wszystkich Świętych w Sieradzu odbył się dekanalny dzień skupienia dla ministrantów. Okazją ku temu było zbliżające się liturgiczne wspomnienie św. Dominika Savio.

Na samym początku przybyłych ministrantów powitał ks. Damian Bułakowski - Dekanalny Duszpasterz Służby Liturgicznej.  W ciepłych słowach zachęcił zebranych do aktywnego włączenia się w niezwykły czas refleksji i doświadczenia Boga. Następnie ks. Jarosław Szpolorowski poprowadził konferencję, której celem było wyjaśnienie czym jest liturgia oraz ukazanie bogactwa posług liturgicznych w Kościele. Kolejnym punktem programu było nabożeństwo pokutne, które poprowadził ks. Marcin Pachliński, po którym zgromadzeni mieli możliwość skorzystania z sakramentu pokuty. Centralnym wydarzeniem dnia skupienia była uroczysta Eucharystia, której przewodniczył ks. Damian Bułakowski, a homilię wygłosił ks. Przemysław Pilarski - wikariusz par. Charłupia Mała. W wygłoszonym słowie kaznodzieja zwrócił uwagę na istotę posługiwania ministranta, godność oraz zobowiązania wynikające ze służby przy Chrystusowym ołtarzu, a za przykład wskazał św. Dominika Savio, patrona ministrantów, który potwierdzał swoją posługę życiem.

Niespodzianką dla zebranych ministrantów było pojawienie się na koniec spotkania dostojnego Gościa, J. E. ks. bpa seniora Bronisława Dembowskiego. Ks. Biskup wyraził swoją radość z ich posługi i wręczył każdemu pamiątkowy obrazek.

Na koniec wszyscy przybyli ministranci udali się do parafialnej salki katechetycznej, w której nastąpiło integracyjne spotkanie przy herbacie i pączku.

Zmiany personalne

Decyzją J.E. ks. biskupa Wiesława Alojzego Meringa, dnia 13.02.2012 roku, zakończył pracę w naszej parafii ks. wikariusz Tomasz Kalinowski. Jednocześnie ks. biskup mianował wikariuszem naszej parafii ks. Jarosława Szpolorowskiego długoletniego wicerektora WSD we Włocławku, a w ostatnim czasie wikariusza Parafii św. Maksymiliana w Koninie. Pracę drogich kapłanów polecamy opiece św. Józefa patrona Diecezji Włocławskiej.

Otwarcie Biblioteki Parafialnej

W Święto Ofiarowania Pańskiego w naszej parafii dokonano uroczystego otwarcia i poświęcenia Biblioteki Parafialnej im. błogosławionego Jana Pawła II. Dzięki ofiarnej pracy naszych parafianek, księgozbiór został profesjonalnie skatalogowany i może służyć mieszkańcom naszego miasta. Jak powiedział w 1999 roku błogosławiony Jan Paweł II - Biblioteka jest instytucją, która samym swoim istnieniem świadczy o rozwoju kultury. Jest ona bowiem skarbnicą piśmiennictwa, przez które człowiek wyraża swój zamysł twórczy, inteligencję, znajomość świata i ludzi, a także umiejętność panowania nad sobą, osobistego poświęcenia, solidarności i pracy dla rozwoju dobra wspólnego. W systematycznie prowadzonym księgozbiorze do starych rękopisów i inkunabułów dodawane są nowe książki i pisma. Wszystko to zaś razem jest wymownym znakiem jedności kolejnych pokoleń, które z różnorodności czasów i kwestii tworzą wspólne patrymonium kultury i nauki. Biblioteka jest więc szczególną świątynią twórczego ducha ludzkiego, który odzwierciedla owo Boże Tchnienie, jakie towarzyszyło dziełu stworzenia świata i człowieka. (Jan Paweł II, 11 06 1999 r.)

Zachęcamy do odwiedzanie naszej „małej skarbnicy” i wypożyczania książek w piątki i soboty w godz. od 16.30 do 19.00, oraz w niedziele od godz. 11.00 do 14.30.

Koncert chóru Cantilena

29 stycznia 2012 r.  po Mszy Świętej o godzinie 18.00 koncertował  w naszej Kolegiacie chór Cantilena z Klasztoru Sióstr Urszulanek w Sieradzu. Przepiękny koncert z kolędowym repertuarem był częścią obchodów jubileuszu 10-lecia istnienia chóru Cantilena.

Koncert kolęd

W niedzielę 22 stycznia podczas Mszy Św. o godz. 18.00 oprawę muzyczną przygotowali uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Sieradzu. Po Mszy św. odbył się koncert kolęd, dedykowany wszystkim babciom i dziadkom z okazji ich święta.

Copyright © 2010 Parafia Wszystkich Świętych w Sieradzu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Created by simea.pl