Wydarzenia

Koncert kolęd

W niedzielę 22 stycznia podczas Mszy Św. o godz. 18.00 oprawę muzyczną przygotowali uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Sieradzu. Po Mszy św. odbył się koncert kolęd, dedykowany wszystkim babciom i dziadkom z okazji ich święta.

67 rocznica sowieckiego nalotu na Sieradz

20 stycznia 2012 roku, w 67 rocznicę sowieckiego nalotu na Sieradz o godz. 18.00 Mszy św. w intencji wszystkich poległych przewodniczył oraz homilię wygłosił kanclerz Kurii Diecezjalnej we Włocławku ks. prał. Artur Niemira. W liturgii wzięli udział krewni poległych oraz grono parafian.

DZIEŃ JUDAIZMU W SIERADZU

 Już po raz czwarty w Sieradzu zgromadzili się chrześcijanie i Żydzi, aby wspólnie celebrować XV Dzień Judaizmu w Kościele rzymskokatolickim.

Uroczystość maiła miejsce 20 stycznia 2012 roku i wzięli w niej udział min.: Ambasador Izraela w Polsce Pan Zvi Rav-Ner, główny Rabin Polski Pan Michael Schudrich oraz Pasterz Kościoła Włocławskiego biskup Wiesław Alojzy Mering.

O godzinie 10.00 w Sieradzkim Centrum Kultury zgromadzonych gości powitał proboszcz par. Wszystkich Świętych w Sieradzu ks. prał. Marian Bronikowski.

Następnie odczytano fragmenty „Kroniki Okupacyjnej” autorstwa siostry Pauliny Jaskulanki oraz zaprezentowano film, w którym siostra Paulina wspomina tragiczne wydarzenia sprzed 70 lat..

Po tej wzruszającej chwili wspomnień głos zabrał Ambasador Izraela w Polsce, Pan Zvi Rav-Ner. W swoim wystąpieniu przypomniał niedawne spotkanie chrześcijan i Żydów w Rzeszowie, podczas którego urzeczywistniły się słowa pochodzące z Talmudu: Kto ratuje jedno życie – ratuje cały świat.

Następnie redaktor naczelny miesięcznika „Więź”, Pan Zbigniew Nosowski wygłosił referat pt.: Bł. Jan Paweł II o Żydach i judaizmie. W swoim słowie starał się wykazać, jak bardzo pontyfikat Jana Pawła II przyczynił się do zbliżenia chrześcijan i Żydów.

Kolejny referat, wygłosił główny Rabin Polski Michael Schudrich. Jego temat brzmiał: Walka Jakuba wezwaniem dla naszych czasów. Na przykładzie walki Jakuba można stwierdzić, że człowiek mimo iż nie zawsze wygra bitwę, to jednak nigdy nie powinien się poddawać, zawsze musi być gotowy do walki.

Następnie głos zabrał Pan Franciszek Cemka z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, który odczytał list skierowany do Pasterza Diecezji Włocławskiej biskupa Wiesława Meringa napisany przez Panią Gołdę Tencer, Dyrektora Fundacji Shalom oraz wręczył okolicznościowe statuetki Księdzu Biskupowi i Księdzu Prałatowi Marianowi Bronikowskiemu.

Na zakończenie głos zabrał biskup włocławski Wiesław Mering. Ksiądz biskup wyraził radość ze spotkania a następnie podkreślił, że Dzień Judaizmu to okazja do wzajemnego poznania się, oraz rozwijania przyjaźni.

Następnie wszyscy udali się pod ścianę memorialną przy sieradzkiej Kolegiacie, gdzie główny Rabin Polski Michael Schudrich oraz Pasterz Kościoła Włocławskiego bp Wiesław Alojzy Mering odmówili modlitwę w intencji ofiar II Wojny Światowej, a wierni zapalili znicze i złożyli kwiaty.

Odnowienie przyrzeczeń ministranckich

W Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, podczas Mszy świętej o godzinie 10.00 grupa ministrantów odnowiła swoje przyrzeczenia ministranckie. Jednocześnie podczas tej samej liturgii do grona liturgicznej służby ołtarza został włączony jeden kandydat – Marcin.

Ksiądz infułat Apolinary Leśniewski - Kapłan Niezłomny

W poniedziałek, 14 listopada po Mszy św. wieczorowej w Sali Teatralnej Domu Katolickiego, odbyła się prezentacja książki: „Ksiądz infułat Apolinary Leśniewski - Kapłan Niezłomny”. W uroczystości wzięli udział liczni mieszkańcy Sieradza, a w sposób szczególny członkowie Akcji Katolickiej. Prezentacja książki była okazją do licznych wspomnień i świadectw o ks. infułacie Apolinarym Leśniewskim, proboszczu parafii Wszystkich Świętych w Sieradzu, kapelanie Armii Krajowej, człowieku o wielkiej wiedzy i kulturze osobistej.

Wizyta Sióstr Karmelitanek

W niedzielę 6 listopada gościliśmy w naszej parafii Siostry ze Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus. Podczas wszystkich niedzielnych nabożeństw siostry prezentowały postać Sługi Bożej Matki Teresy – Janiny Kierocińskiej, Współzałożycielki Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus, kandydatki do chwały ołtarzy, która przez swe korzenie rodzinne związana była z Sieradzem.

Jednocześnie Siostry zachęcały wiernych do przyjęcia i noszenia Szkaplerza, którego cześć szerzą zakony karmelitańskie.

Copyright © 2010 Parafia Wszystkich Świętych w Sieradzu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Created by simea.pl