Wydarzenia

LITANIA MIAST 2011

1 listopada o godzinie 20.00 w kościele Ducha Świętego na naszym cmentarzu parafialnym rozpoczęła się tegoroczna Litanii Miast. W tym roku modlitewnej zadumie towarzyszyła postać św. Faustyny Kowalskiej, która urodziła się i wzrastała na terenie naszej diecezji. Ponadto tegorocznej modlitwie przewodniczył Ordynariusz naszej diecezji bp Wiesław Alojzy Mering. W słowie skierowanym do uczestników ks. biskup podkreślił, że uroczystość Wszystkich Świętych nie jest dniem smutku czy żałoby. Uroczystość ta wskazuje na czym Bogu, w odniesieniu do człowieka, najbardziej zależy. Bóg pragnie, by człowiek odpowiedział miłością na Jego miłość i w ten sposób dążył do świętości czyli do pełni życia. Ponadto wielu dąży dziś do „amerykanizacji” uroczystości Wszystkich Świętych, czyli pragnie to wielkie święto chrześcijańskiej nadziei sprowadzić do wydrążonej dyni, pustej w środku, bez treści, nie mająca człowiekowi niczego do zaproponowania. Prawdziwe światło niesie ze sobą tylko uroczystość Wszystkich Świętych, której symbolem jest paląca się świeca, paschał, symbol i znak zmartwychwstałego Chrystusa. On zwyciężył lęk przed śmiercią, poczucie beznadziejności, i wlewa do ludzkiego serca nadzieję, że śmierć nie jest ostatnim zdaniem, jakie na temat człowieka wypowiada historia jego życia, oraz że człowiek przeznaczony jest, dzięki wszczepieniu w Jezusa Chrystusa, do pełni życia i zmartwychwstania.

Na zakończenie zgromadzeni przyjęli od Pasterza diecezji światło – symbol Chrystusa Zwycięzcy oraz wspólnie zaśpiewali Apel Jasnogórski.

Mobilne Muzeum Jana Pawła II

W czwartek 20 października około godz. 18.00 przybyło do naszej parafii Mobilne Muzeum Jana Pawła II z Krakowskiego Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!”. Przez dwa dni wierni mogli oglądać umieszczone w wielkim tirze pamiątki po Błogosławionym Janie Pawle II. Należą do nich m.in. rzeczy osobiste Jana Pawła II takie jak: sutanna, piuska, brewiarz, buty, różaniec, narty, pióro oraz sprzęty liturgiczne - ampułki, mitra. Ponadto wierni mieli możliwość obejrzenia krótkich filmów, przedstawiających życie Błogosławionego Jana Pawła II.

Msza Święta z okazji Dnia Nauczyciela

W niedzielę 16.10.2011 r. na Mszy Świętej o godz. 18.00 zgromadzili się sieradzcy nauczyciele i pracownicy oświaty, aby pod przewodnictwem ks. dr Mariana Bronikowskiego – Wikariusza Biskupiego i ks. mgr Marcina Pachlińskiego - Rejonowego Duszpasterza Nauczycieli modlic się w intencji wszystkich pracowników  oświaty. Po Mszy Świętej w Domu Katolickim odbył się koncert uczniów i pracowników Państwowej Szkoły Muzycznej w Sieradzu dedykowany wszystkim nauczycielom i pracownikom oświaty.

Przyjęcie nowych ministrantów

2 października, podczas Mszy Świętej o godz. 11.30 pięciu chłopców zostało włączonych do Liturgicznej Służby Ołtarza. Eucharystii przewodniczył i obrzędu dokonał ks. Prałat Marian Bronikowski. Nowi ministranci do tego ważnego wydarzenia przygotowywali się od dłuższego czasu, pod opieką ks. Marcina Pachlińskiego. Poznawali obowiązki ministranta oraz starali się zrozumieć, że ministrant ma być znakiem Jezusa w świecie.

Bycie Ministrantem jest wielkim zaszczytem nie tylko dla chłopców, ale także dla ich rodziców. Pociąga jednak za sobą obowiązki, które dobry ministrant spełnia z radością bo wie, że służy samemu Bogu.

Dzień Sybiraka

17 września, w 72 rocznicę najazdu Armii Czerwonej na wschodnie tereny II Rzeczpospolitej obchodziliśmy w naszej parafii Dzień Sybiraka. Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą sprawowaną pod przewodnictwem ks. Prałata Józefa Nocnego, byłego proboszcza Parafii Wniebowzięcia NMP w Zduńskiej Woli. Po Mszy Świętej została odsłonięta pamiątkowa tablica  poświęcona ks. Prałatowi Czesławowi Rawskiemu, Sybirakowi, Kapelanowi Sybiraków i Proboszczowi Parafii Wszystkich Świętych w latach 1998 - 2006.

Jubileusz Szkoły Podstawowej nr 4 oraz poświęcenie tornistrów i przyborów szkolnych

4 września 2011 roku, w pierwszą niedzielę nowego roku szkolnego 2011/2012 przeżywaliśmy jubileusz 50 – lecia istnienia Szkoły Podstawowej nr 4 im Marii Konopnickiej w Sieradzu. Podczas Mszy świętej o godz. 11.30 sprawowanej przez ks. Marcina Pachlińskiego dziękowaliśmy Bogu za wszelkie dobro, jakie dokonało się na przestrzeni 50 lat istnienia szkoły. Modliliśmy się także o dobrą przyszłość, by szkoła nadal kształciła, wychowywała i formowała sumienia przyszłych pokoleń.

Dzieci które w tym roku rozpoczęły swą edukację przybyły do świątyni ze swoimi tornistrami, w których znajdowały się książki, zeszyty oraz przybory szkolne. Na zakończenie Mszy świętej ks. Marcin Pachliński, odmówił modlitwę błogosławieństwa a następnie pokropił wodą święconą przyniesione do kościoła wyposażenie uczniowskie. W ten oto sposób dzieci zawierzyły swoją naukę Panu Bogu i oddały się pod opiekę Matki Bożej

Copyright © 2010 Parafia Wszystkich Świętych w Sieradzu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Created by simea.pl