Wydarzenia

Grób Chrystusa - Miłość cię znajdzie
Liturgia Wielkiego Piątku

Wielki Piątek to drugi dzień Triduum Paschalnego. Jest to dzień Krzyża. O godz. 18.00 rozpoczęła się w naszej Kolegiacie niepowtarzalna wielkopiątkowa Liturgia Męki Pańskiej, której przewodniczył ks. Prałat Marian Bronikowski. Zaraz po wejściu do świątyni celebrans na znak uniżenia upadł przed ołtarzem i przez chwilę leżał krzyżem. Następnie rozpoczęła się liturgia słowa z przejmującym opisem Męki Pańskiej według św. Jana. Homilię podczas tej liturgii wygłosił ks. Jarosław Szpolorowski. Zwrócił w niej uwagę na odkupieńczy wymiar śmierci Chrystusa na krzyżu. Po homilii miała miejsce modlitwa powszechna. Centralnym wydarzeniem liturgii wielkopiątkowej była adoracja Krzyża. Wierni podchodzili i ze czcią całowali drzewo krzyża, „na którym zawisło zbawienie świata” Ostatnią częścią liturgii Wielkiego Piątku było przeniesienie Najświętszego Sakramentu do symbolicznego Grobu. Tam wierni adorowali Ciało Pańskie do godziny 22.00.

Wielki Czwartek w Kolegiacie

Wieczorną Mszą Świętą w Wielki Czwartek rozpoczęliśmy Święte Triduum Paschalne. Podczas tych trzech dni będziemy uobecniać największe wydarzenia historii zbawienia - mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.

Mszy Wieczerzy Pańskiej w Sieradzkiej Kolegiacie przewodniczył ks. Prałat Marian Bronikowski. Razem z nim Eucharystię koncelebrowali księża wikariusze, ks. senior oraz ks. Michał Pabiańczyk – misjonarz z Zambii, który w tych dniach przebywa w naszej parafii na urlopie. Homilię o Eucharystii i kapłaństwie wygłosił ks. Damian Bułakowski. Następnie główny celebrans dokonał obrzędu obmycia nóg dwunastu mężczyznom. Na zakończenie liturgii dokonano przeniesienia Najświętszego Sakramentu do ciemnicy, gdzie wierni do godz.22.00 mogli trwać na adoracji.

Droga Krzyżowa ulicami Sieradza

W  piątek 30 marca ulicami naszgo miasta przeszła Droga Krzyżowa. Wierni pod przewodnictwem Ks. Prałata Mirosława Miłka wyruszyli z Kolegiaty, by w modlitewnej zadumie, rozważając 14 stacji męki Pana Jezusa dotrzeć do Parafii Najświętszego Serca Jezusowego.

Wizyta Ks. Biskupa Wiesława Meringa

W poniedziałek 26 marca, w liturgiczną Uroczystość Zwiastowania NMP gościliśmy w naszej parafii Ks. Biskupa Wiesława Meringa. Wizyta Pasterza Diecezji związana była z udzieleniem sakramentu bierzmowania 12 więźniom osadzonym w sieradzkim zakładzie karnym oraz poświęceniem odnowionej nastawy ołtarzowej św. Józefa w sieradzkiej kolegiacie.

Eucharystia w sieradzkim więzieniu rozpoczęła się o godz. 15.00. Uczestniczyli w niej więźniowie, pracownicy zakładu karnego oraz kapłani na czele z Ks. Prałatem Marianem Bronikowskim – Wikariuszem Biskupim oraz Ks. Damianem Bułakowskim – Kapelanem więzienia.

Wieczorem o godz. 18.00 Pasterz Diecezji przewodniczył w sieradzkiej kolegiacie koncelebrowanej Mszy św. podczas której pobłogosławił odnowioną nastawę ołtarzową św. Józefa oraz dokonał aktu zawierzenia Diecezji Włocławskiej opiece św. Józefa.

Podczas tej Eucharystii O. Kamil Szustak OSPPE, dyrektor Radia „Jasna Góra” przekazał na ręce Księdza Biskupa „Fanfarę sieradzką” napisaną specjalnie dla kolegiaty. Przy jej dźwiękach będzie odsłaniany obraz Matki Bożej Częstochowskiej, który od 80 lat obecny jest w głównym ołtarzu świątyni.

Warto zaznaczyć, że wizyta Ks. Biskupa Ordynariusza wpisała się w rekolekcje wielkopostne przeżywane we wspólnocie parafialnej jako renowacja misji świętych z 2010 roku. Rekolekcjom tym przewodniczył ks. prof. Czesław Parzyszek SAC z Warszawy, któremu pomagał ks. Michał Pabiańczyk, misjonarz z Zambii.

Dekanalne spotkanie ministrantów

3 marca 2012 r. w parafii Wszystkich Świętych w Sieradzu odbył się dekanalny dzień skupienia dla ministrantów. Okazją ku temu było zbliżające się liturgiczne wspomnienie św. Dominika Savio.

Na samym początku przybyłych ministrantów powitał ks. Damian Bułakowski - Dekanalny Duszpasterz Służby Liturgicznej.  W ciepłych słowach zachęcił zebranych do aktywnego włączenia się w niezwykły czas refleksji i doświadczenia Boga. Następnie ks. Jarosław Szpolorowski poprowadził konferencję, której celem było wyjaśnienie czym jest liturgia oraz ukazanie bogactwa posług liturgicznych w Kościele. Kolejnym punktem programu było nabożeństwo pokutne, które poprowadził ks. Marcin Pachliński, po którym zgromadzeni mieli możliwość skorzystania z sakramentu pokuty. Centralnym wydarzeniem dnia skupienia była uroczysta Eucharystia, której przewodniczył ks. Damian Bułakowski, a homilię wygłosił ks. Przemysław Pilarski - wikariusz par. Charłupia Mała. W wygłoszonym słowie kaznodzieja zwrócił uwagę na istotę posługiwania ministranta, godność oraz zobowiązania wynikające ze służby przy Chrystusowym ołtarzu, a za przykład wskazał św. Dominika Savio, patrona ministrantów, który potwierdzał swoją posługę życiem.

Niespodzianką dla zebranych ministrantów było pojawienie się na koniec spotkania dostojnego Gościa, J. E. ks. bpa seniora Bronisława Dembowskiego. Ks. Biskup wyraził swoją radość z ich posługi i wręczył każdemu pamiątkowy obrazek.

Na koniec wszyscy przybyli ministranci udali się do parafialnej salki katechetycznej, w której nastąpiło integracyjne spotkanie przy herbacie i pączku.

Copyright © 2010 Parafia Wszystkich Świętych w Sieradzu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Created by simea.pl